Μέτρα για τον κορωνοϊό: Ικανοποιημένοι οι δικηγόροι, αναμένουν εξειδίκευση των εξαγγελιών

4988008

Ναι μεν ικανοποιημένοι οι δικηγόροι από τις νέες εξαγγελίες, αλλά περιμένουν την εξειδίκευσή τους μέσω υπουργικής απόφασης

Η Συντονιστική Επιτροπή των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι οι σημερινές κυβερνητικές ανακοινώσεις, των μέτρων στήριξης των επιστημονικών κλάδων (800 ευρώ), μεταξύ των οποίων και οι δικηγόροι, επεκτείνουν το μέχρι σήμερα ισχύον πλαίσιο στήριξης των πληττόμενων κλάδων της οικονομίας, υπό την ρητή όμως επιφύλαξη της εξειδίκευσής τους μέσω υπουργικών αποφάσεων.

Παράλληλα, επισημαίνει η συντονιστική επιτροπή, η οποία συνήλθε υπό τον πρόεδρο της Δημήτρη Βερβεσό, ότι τα σημερινά εξαγγελθέντα μέτρα ικανοποιούν το αιτήματα του δικηγορικού κλάδου για αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και την έκπτωση 25% σε περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, όπως επίσης και ο συμψηφισμός κατά 25% του εμπροθέσμως καταβληθέντος ΦΠΑ με μελλοντικές οφειλές.

Ειδικότερα, ως προς την χορήγηση της επιταγής κατάρτισης, ύψους 600 ευρώ, εμμένει πάντως η συντονιστική επιτροπή, ότι «η επιταγή αυτή, όπως έχει εξαγγελθεί, αφορά εκτέλεση προγράμματος ΕΣΠΑ, που αποσκοπεί στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των δικαιούχων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των αντίστοιχων κλάδων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να νοηθεί ως επίδομα οικονομικής στήριξης των πληγέντων επαγγελματιών».

Περαιτέρω, το δικηγορικό σώμα, στα πλαίσια της συνολικής αντιμετώπισης του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί στον κλάδο εξαιτίας της πανδημίας, συνεχίζει να διεκδικεί άμεσα 9 μέτρα από την Πολιτεία.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής:

«Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε σήμερα, 30.3.2020, υπό την προεδρία του προέδρου Δημήτρη Βερβεσού, με τηλεδιάσκεψη, μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την εξειδίκευση των μέτρων στήριξης των επιστημονικών κλάδων, μεταξύ των οποίων και οι δικηγόροι, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

1. Η Συντονιστική Επιτροπή κρίνει ότι οι σημερινές κυβερνητικές ανακοινώσεις, υπό τη ρητή επιφύλαξη της εξειδίκευσής τους μέσω κανονιστικών διατάξεων,επεκτείνουν το μέχρι σήμερα ισχύον πλαίσιο στήριξης των πληττόμενων κλάδων της οικονομίας.

Θεωρεί ότι είναι αποτέλεσμα του αγώνα, που έδωσε σύσσωμο το δικηγορικό σώμα, για την οικονομική στήριξη των δικηγόρων, οι οποίοι έχουν πληγεί καθοριστικά από το κλείσιμο των δικαστηρίων και την πλήρη παύση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, δικαστικών και εξώδικων.Αγώνας, που είχε αποτελέσματα για το σύνολο των επιστημονικών κλάδων.

Η Κυβέρνηση, έστω και καθυστερημένα και μετά τις γνωστές παλινωδίες επί του θέματος, προχώρησε στην έμπρακτη αυτή αναγνώριση. Για το δικηγορικό σώμα, πέρα από θέμα επιβίωσης της μεγάλης πλειοψηφίας των συναδέλφων, ήταν και είναι πρωτίστως θέμα ηθικό και ζήτημα αξιοπρέπειας.

2. Η εξαγγελία καταβολής του επιδόματος των 800 ευρώ, για τον μήνα Μάϊο, σε όλους τους δικηγόρους, αποτελεί αναγνώριση εκ μέρους της Κυβέρνησης, της ανάγκης οικονομικής στήριξης του δικηγορικού κλάδου. Η στήριξη αυτή, βέβαια, θα έπρεπε να είχε γίνει άμεσα, όπως άμεσα είχε πραγματοποιηθεί η ένταξή μας στους αρχικούς δικαιούχουςκαι έχει συμβεί με άλλους επαγγελματικούς κλάδους, δεδομένου ότι δεν υπήρχε κανένας δικαιολογητικός λόγος για τη διαφορετική αυτή αντιμετώπιση.

3. Η αναστολή των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, η έκπτωση 25% σε περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, όπως επίσης και ο συμψηφισμός κατά 25% του εμπροθέσμως καταβληθέντος ΦΠΑ με μελλοντικές οφειλές, ικανοποιούν σχετικά αιτήματα του δικηγορικού κλάδου. Σημειώνεται μάλιστα, ότι για μεγάλο αριθμό συναδέλφων, κατάτο διάστημα λειτουργίας των δικαστηρίων (1.1.20 έως 13.3.20), έχουν προκαταβληθεί ήδη ασφαλιστικές εισφορές μέσω των γραμματίων προκαταβολής.

4. Η Συντονιστική Επιτροπή, ως προς την χορήγηση της επιταγής κατάρτισης, ύψους 600 ευρώ, εμμένει στην από 27.3.2020 απόφασή της.

Ειδικότερα, η επιταγή αυτή, όπως έχει εξαγγελθεί, αφορά εκτέλεση προγράμματος ΕΣΠΑ, που αποσκοπεί στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των δικαιούχων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των αντίστοιχων κλάδων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να νοηθεί ως επίδομα οικονομικής στήριξης των πληγέντων επαγγελματιών.

5. Περαιτέρω, το δικηγορικό σώμα, στα πλαίσια της συνολικής αντιμετώπισης του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί στον κλάδο εξαιτίας της πανδημίας, συνεχίζει να διεκδικεί άμεσα από την Πολιτεία:

Α. Την άρση της αδικαιολόγητης εξαίρεσης των δικηγόρωναπό τη μείωση του μισθώματος για την επαγγελματική τους στέγη, μέτρο δημοσιονομικά ουδέτερο.

Β. Την καταβολή του βοηθήματος ανεργίας από τον ειδικό λογαριασμό του ΟΑΕΔ, που αποτελείται από εισφορές που καταβάλλουν αποκλειστικά οι δικηγόροι από το 2011.

Γ. Την άμεση καταβολή των οφειλόμενων του Δημοσίου προς τους δικηγόρους, ιδίως τις οφειλές του ΤΑΧΔΙΚ από τη νομική βοήθεια, τις οφειλές των φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα προς τους συνεργαζόμενους δικηγόρους και τις οφειλές από παροχές σε είδος και σε χρήμα του ΕΦΚΑ παρελθόντων ετών.

Δ.Την άμεση προώθηση των διαδικασιών της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

Ε. Την κατάργηση της υποχρέωσης καταβολής τέλους επιτηδεύματος.

ΣΤ. Την κατάργηση προκαταβολής φόρου του προσεχούς έτους.

Ζ. Την κατ’ εξαίρεση χορήγηση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας μέχρι ένα ποσό, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα είσπραξης των οφειλόμενων από τους φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Η. Την ένταξη στο προστατευτικό πλαίσιο και των συναδέλφων ασκουμένων δικηγόρων.

Θ. Τη νομοθέτηση της αναστολής των δανειακών υποχρεώσεων, ενήμερων και μη οφειλετών, προς τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ».

Ειδήσεις σήμερα:

Νέο πακέτο «Νιού Ντίλ» απέναντι στον κορωνοϊό - «Σοκ» ρευστότητας και διεύρυνση της βάσης των ωφελούμενων

Επίδομα 800 ευρώ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τους μισθωτούς

Κορωνοϊός: Η κυβέρνηση εξετάζει να δώσει το επίδομα των 800 ευρώ και σε δικηγόρους, γιατρούς και μηχανικούς
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (6)

Ρικ

Αντι να πουν και ευχαριστω για την επιμορφωση χαλασαν τον κοσμο. Οι περισσοτεροι δεν γνωριζουν μια ξενη γλωσσα η να ανοιξουν το pc και θελουν και επιδομα τρομαρα τους.

Δανειολήπτης

Μαζί σας! Αλλά να θυμάστε τι περνάμε και εμείς οι άνεργοι δανειολήπτες όταν εκδίδετε τα κατασχετήρια, τα ασφαλιστικά μέτρα και τις διαταγές πληρωμής σε βάρος μας!

ILLUMIN

Κανένας δικηγόρος δεν είναι ικανοποιημένος. Ο Βερβεσός μετράει ημέρες στο ΔΣΑ. Παρέα με το Σοφό θα εκδιωχθούν από τους Αθηναίους δικηγόρους στις ερχόμενες εκλογές. Επίσης ντροπή στο Βερβεσό που ξέχασε τους ασκούμενους δικηγόρους. Μιλάμε για νέους που πληρώνονται με 400 ευρώ το μήνα. Έρχεται πείνα...και με βεβαιότητα επανάσταση...

ττ

Ικανοποιημένοι οι βρυκόλακες?

ΔΙΚΗΓΌΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ

Δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι α) με τις, υποτιμητικές για τον κλάδο, επιταγές τηλεκατάρτισης, χρήματα που, σε κάθε περίπτωση, κανείς δεν εγγυάται πότε θα λάβουμε όταν έξοδα και δαπάνες διαβίωσης τρέχουν, β) με επίδομα Μαΐου, "τυράκι" για να βρούμε τρόπο να επιβιώσουμε λες και μας δίδεται μπόνους και γ) με έκπτωση σε εισφορές και Φ.Π.Α. για όσους έχουν χρήματα στην άκρη, όταν επί τόσο καιρό δεν δουλέψαμε και δεν θα δουλέψουμε. Αυτά είναι μέτρα για τους λίγους και όχι για τους πολλούς και, κατά τη γνώμη μου, δεν απηχούν τη θέληση του σώματος για αντίδραση. Συμφωνώ ότι ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί και εκεί θα κριθούμε όλοι.

γιαννης

Ο κ.Βερβεσός αν και δικηγόρος μάλλον δεν κατάλαβε τις εξαγγελίες της κυβερνησης. 1.το εξευτελιστικό ταπεινωτικό voucher θα δοθεί τον Απρίλιο 2.ΑΝ συνεχιστεί η καραντίνα και τον Μάιο,θα δοθεί και το βοηθημα των 800 ευρω. Δηλαδη με απλά λογια,αν τυχόν 10-15 Μαίου αρθεί μερικώς ή ολικά η καραντίνα,800 Ευρώ γιοκ... Γιατί αλήθεια πανηγυρίζει ο κ.πρόεδρος???Να μας πει και εμάς

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης