Όλες οι Ειδήσεις

aystralia-clean-a640
Naked City

Πολλά νοικοκυριά ψάχνουν γυναίκες που να μπορούν να τους καθαρίζουν και να κάνουν όλες τις δουλειές του σπιτιού. Μια ανύπαντρη μητέρα από την Αυστραλία έχει επιλέξει έναν ιδιαίτερο τρόπο για να έχει εισοδήματα από την εργασία της, καθώς καθαρίζει σπίτια τσίτσιδη.