Περιβάλλον

oil-600-x-450-600x420

Όπως τόνισε ο  Διευθύνων Σύμβουλος της LPC, του ομίλου Motor Oil, τα χρησιμοποιημένα λιπαντικά που συλλέγονται από πρατήρια, συνεργεία, βιομηχανίες κλπ, αναβαθμίζονται και επαναχρησιμοποιούνται μειώνοντας την χρήση πρώτων υλών και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος