Τo DNA των Ελλήνων και των άλλων Βαλκανικών λαών

Τo DNA των Ελλήνων και των άλλων Βαλκανικών λαών

Τι είναι το DNA – Τι υποστηρίζει η Γενετική – Ποια είναι η γενετική καταγωγή των συγχρόνων Ελλήνων-Το DNA των Ελλήνων που κατάγονται από τη Μικρά Ασία.

Μετά από δύο, ιδιαίτερα ενδιαφέροντα όπως φάνηκε άρθρα, για την προέλευση της λέξης "λουλούδι" και την καταγωγή των Σουλιωτών, ωθούμενοι και από τα σχόλια πολλών αναγνωστών, σκεφτήκαμε να ασχοληθούμε εκτενέστερα με τη γενετική καταγωγή των Ελλήνων και των γειτονικών μας λαών.

Επειδή και στα συγκεκριμένα άρθρα, αλλά και σε παλαιότερα (π.χ. για τον Φαλμεράιερ), έχουν αναφερθεί πολλές και πολλοί στο DNA και το τι αυτό δείχνει, θεωρήσαμε σκόπιμο να αναζητήσουμε, μέσα από τις καταγεγραμμένες απόψεις διαπρεπών επιστημόνων την αλήθεια.

Τι είναι το DNA – Φ. Κρικ , Τ. Γουάτσον και Μ.Γουίλκινς

Θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε όσο πιο απλά μπορούμε τι είναι το DNA και ποιος ο ρόλος του στην κληρονομικότητα.

Το DNA, είναι νουκλεϊκό οξύ με τη μορφή συνήθως διπλής έλικας, το οποίο αποτελεί τον φορέα των γενετικών πληροφοριών (ΧΡΗΣΤΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, έκδ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, 2010).

Στο ίδιο αυτό Λεξικό, βλέπουμε ότι αποτελεί ακρωνύμιο αγγλικής του ονομασίας D (eoxyribo) N (ucleic) A (cid).

Έτσι όσοι δυσκολεύονται με το αγγλικό DNA, μπορούν να χρησιμοποιούν το ελληνικό δεοξυριβονουκλεϊκό οξύ! Φυσικά το DNA, Ντι Έν Έι, είναι απείρως ευκολότερο στην προφορά! Η λέξη DNA, υπάρχει στα αγγλικά - αμερικανικά από το 1944 (MERRIAM WEBSTER'S COLLEGIATE DICTIONARY, 11th EDITION).

Ο Βρετανός F. H. C. Crick (1916 - 2004), ο Αμερικανός J. Watson (γ. 1928) και ο Νεοζηλανδός M. Wilkins (1916 - 2004), τιμήθηκαν το 1962 με το Βραβείο Νόμπελ Φυσιολογίας και Ιατρικής, για τον προσδιορισμό του συντακτικού τύπου, της χημικής δομής του DNA δηλαδή. Δίκαια αυτό το επίτευγμα θεωρείτε ως μια από τις σημαντικότερες βιολογικές, και όχι μόνο, ανακαλύψεις του 20ου αιώνα.

Κάθε ανθρώπινο κύτταρο έχει ένα πυρήνα, στον οποίο βρίσκονται 23 ζεύγη χρωμοσωμάτων. Σε κάθε ζεύγος, το ένα χρώμα το σώμα κληρονομήθηκε από την πλευρά του πατέρα και το άλλο, από την πλευρά της μητέρας. Στα 22 από τα 23 ζεύγη, τα χρωμοσώματα είναι όμοια μεταξύ τους. Το 23ο ζεύγος είναι αυτό που καθορίζει το φύλο και αποτελείται στον μεν άνδρα από το χρωμόσωμα Χ που είναι μητρικής προέλευσης και το χρωμόσωμα Υ που είναι πατρικής, ενώ στη γυναίκα από δύο χρωμοσώματα Χ, το ένα πατρικής και το άλλο μητρικής προέλευσης.
Τα χρωμοσώματα αποτελούνται από DNA, που περιέχει γενετικές πληροφορίες που καθορίζουν τη βιολογική ανάπτυξη του οργανισμού.
Dr. Marija Gimbutas

Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν κατανοηθεί ακόμα στο σύνολο τους.
(Πηγή, το βραβευμένο βιβλίο από την Ακαδημία Αθηνών το 2013 του «Πόθεν και πότε οι Έλληνες» του Θ.Γιαννόπουλου). Στο σώμα κάθε ενήλικου ατόμου, υπάρχουν 10 στη δεκάτη τετάρτη (1 ακολουθούμενο από 14 μηδενικά) κύτταρα, που περιέχουν όλα το ίδιο γενετικό υλικό. Η ολοκλήρωση της ανάλυσης του DNA του ανθρώπου το 2003, έδειξε ότι το DNA σε κάθε πυρήνα ανθρώπινου κυττάρου αποτελείται από 3,2 δισεκατομμύρια (!) ζευγάρια νουκλεοτιδίων. Το DNA μεταβιβάζεται αναλλοίωτο από γενιά σε γενιά, εφόσον δεν συμβεί κάποια μετάλλαξη, που κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί να κληρονομηθεί στους απογόνους.
Το 1987, διαπιστώθηκε ότι οι νέες τεχνολογίες της εποχής εκείνης, επέτρεπαν να αναλυθεί αρκετά εύκολα το μιτοχονδριακό DNA, που κληρονομείται από την μητέρα στα παιδιά της.
Τα μιτοχόνδρια, είναι μικρά κυτταροπλασματικά οργανίδια του κυττάρου, που έχουν ρόλο στην τροφοδότηση του με ενέργεια και περιέχουν το δικό τους γενετικό υλικό.

Συνεπώς η μελέτη δομής και της εξελικτικής ιστορίας πληθυσμών, έχει ιστορία 30 χρόνων περίπου.

Ποια είναι η γενετική καταγωγή των σημερινών Ελλήνων;

Στη χώρα μας, από τις αρχές της νέας χιλιετίας, έχουν γίνει αρκετές έρευνες DNA σε ελληνικούς πληθυσμούς, από διακεκριμένους επιστήμονες, αλλοδαπούς και Έλληνες. Ανάμεσα στους τελευταίους, ξεχωρίζουν ο Ομότιμος Καθηγητής του ΑΠΘ Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Καθηγήτρια του ΑΠΘ Αναστασία Κουβάτσα, ο Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Νικόλαος Ανάγνου, ο Καθηγητής Ανθρωπολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Νικόλαος Ξηροτύρης και ο αείμνηστος Καθηγητής Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Κρήτης Μανώλης Μιχαλοδημητράκης, που έφυγε από κοντά μας το 2016.Φ. Κρικ, Τ. Γουάτσον και Μ. Γουίλκινς - Έλαβαν Νόμπελ το 1962


Σε γενικές γραμμές, όπως γράφει στο σπουδαίο βιβλίο του ''Η Γενετική Καταγωγή των Ελλήνων'', ο Ομότιμος Καθηγητής Γενετικής & Γενετικής του Ανθρώπου Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, με βάση τις έρευνες που έγιναν, η Γενετική υποστηρίζει ''Την τριπλή καταγωγή των Ευρωπαίων και άρα και των Ελλήνων από παλαιολιθικούς κυνηγούς – τροφοσυλλέκτες (σημ. τροφοσυλλέκτης : άνθρωπος – μέλος πρωτόγονης ομάδας κατά την εποχή του Λίθου που τρεφόταν με ρίζες φυτών, καρπούς δέντρων και ωμό κρέας, αγγλ. food –gatherer, ΧΛΝΓ, εκδ.2014), πρώιμους Νεολιθικούς αγρότες, που από τη Μέση Ανατολή διέσχισαν την Ανατολία (κυρ. τη Μικρά Ασία και ανατολικότερα δηλαδή) και έφτασαν πρώτα στην Ελλάδα μέσω των νησιών του Αιγαίου, καθώς και τις μεταναστεύσεις κυρίως από τον ελλαδικό χώρο προς την υπόλοιπη Ευρώπη από την εποχή του Χαλκού!

Την ύπαρξη της γενετικής υπογραφής των αρχαίων Ελλήνων σε όλες τις αποικίες τους. Τη γενετική συνέχεια των κατοίκων της Κρήτης από την εποχή του Χαλκού μέχρι σήμερα, οι ανατομικοί σύγχρονοι άνθρωποι, σύμφωνα με τον Κ. Τριανταφυλλίδη, εμφανίστηκαν στην Αφρική πριν από 200.000 χρόνια και μετακινήθηκαν από την Αφρική προς τη Δυτική Ασία πριν από 100.000 χρόνια. Παρέμειναν στη Μέση Ανατολή για 10.000- 30.000 χρόνια . Έως πριν 70.000 χρόνια περίπου, η μετακίνηση προς την Ευρώπη ήταν αδύνατη λόγω της περιόδου παγετώνων που επικρατούσε σ' αυτή. Μετά τη βελτίωση των κλιματολογικών συνθηκών, πριν τουλάχιστον 55.000 χρόνια , ο Ηomo sapiens μετακινήθηκε προς την Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη. Η πρώτη διαδρομή,  έγινε 50.000 – 40.000 χρόνια προ Χριστού, από την Εγγύς Ανατολή στην Ελλάδα κι από εκεί στην Ιταλία και τις ακτές της Μεσογείου. Η δεύτερη, έγινε 45.000-40.000 χρόνια προ Χριστού, από τη Βαλκανική μέσω των κοιλάδων του Στρυμόνα, του Αξιού και του Δούναβη μέχρι την Κεντρική Ευρώπη και κατά μήκος των ακτών της Μεσογείου ενώ η Τρίτη, έγινε 40.000 – 30.000 χρόνια προ Χριστού μέσω του Έβρου και του Δούναβη.

Ανάμεσα στα αμέτρητα ενδιαφέροντα στοιχεία που βρίσκουμε στο βιβλίο του Κ. Τριανταφυλλίδη, είναι ότι οι μετακινήσεις ναυσιπλοΐας από τη Δυτική Ελλάδα (Ζάκυνθο και Κεφαλλονιά συγκεκριμένα), πιθανόν με πρόχειρες ξύλινες κατασκευές, ξεκίνησαν πριν από 35.000 χρόνια! Colin Renfrew


Είναι γνωστές οι διάφορες θεωρίες που αναπτύχθηκαν κατά καιρούς για την καταγωγή των Ελλήνων. Υπάρχουν αρχαίοι μύθοι, που μας είναι γνωστοί από συγγράμματα όπως το ''Έργα και Ημέραι'' του Ησίοδου και οι οποίοι ξεκινούν από τον Δευκαλίωνα και την Πύρρα, το ζευγάρι που σώθηκε από τον μυθικό κατακλυσμό και φτάνουν ως την κάθοδο των Δωριέων. Πρόκειται για τη ''θεωρία της αυτοχθονίας'', κατά τον Κ. Τριανταφυλλίδη.

Μια άλλη θεωρία, αυτή της ινδοευρωπαϊκής καταγωγής, με κύριο υποστηρικτή τον  Μ. Σακελλαρίου βασιζόμενη κυρίως σε στοιχεία της συγκριτικής γλωσσολογίας, υποστηρίζει ότι οι Έλληνες δεν ήταν αυτόχθονες, αλλά μετανάστες που έφτασαν στον ελλαδικό χώρο από την κοιτίδα των Ινδοευρωπαίων, τις στέπες της Πόντο – Κασπίας από την Ουκρανία ως την Κεντρική Ασία που είχε αναπτυχθεί ο λεγόμενος "Πολιτισμός των Τύμβων".
 Οι επιστήμονες ωστόσο, δεν κατάφεραν να βρουν την κοιτίδα της ινδοευρωπαϊκής γλώσσας αλλά και τον ακριβή χρόνο εξάπλωσης των πρώτων Ινδοευρωπαίων, οι οποίοι κάλυπταν μια τεράστια έκταση, από την Ισλανδία ως την Ινδία.
Αναπτύχθηκαν πολλές θεωρίες για την κοιτίδα και τη χρονολογία της Ινδοευρωπαϊκής ομογλωσσίας.

Οι τρεις κυριότερες είναι οι εξής:

i) Η θεωρία της Παλαιολιθικής συνέχειας, η οποία ωστόσο δίνει στην εξέλιξη των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών υπερβολικά μεγάλη ιστορική διάρκεια.
ii) Η θεωρία Κουργκάν.
"Μητέρα" αυτής της θεωρίας, είναι η Λιθουανή αρχαιολόγος Marija Gimbntas (Μαρία Γκιμπούτας).
Υποστήριζε ότι οι πρώτοι ομιλητές της ινδοευρωπαϊκής γλώσσας ήταν ημινομαδικός λαός, κτηνοτρόφοι ιππείς που έχτιζαν θολωτούς τάφους, τα Κουργκάν.
Η κοιτίδα τους, σύμφωνα με την Γκιμπούτας ήταν η περιοχή του Βόρειου Πόντου στις στέπες της Νότιας Ρωσίας – Ουκρανίας και του Ανατολικού Καζακστάν. Φαίνεται όμως ότι η εξάπλωσή τους προς την Κεντρική Ευρώπη, έγινε πριν 3.000 – 4.000 χρόνια, πολύ αργότερα από την εξάπλωση των αγροτών από την Εγγύς Ανατολή.

Χάρτης που απεικονίζει τη θεωρία Κουργκάν

iii) Η θεωρία της Ανατολίας
«Πατέρας» αυτής της θεωρίας, είναι ο Βρετανός αρχαιολόγος Colin Renfrew. Βάση της, οι εργασίες του Ιταλού L. Cavalli –  Sforza και των συνεργατών του.
Συνοψίζοντας όσα υποστηρίζει η θεωρία αυτή, η ελληνική γλώσσα πρωτοεμφανίζεται ως ιδιαίτερος κλάδος της ινδοευρωπαϊκής ομογλωσσίας, τουλάχιστον 6.500 χρόνια πριν. Οι κάτοικοι της Ελλάδας την Ύστερη Εποχή του Χαλκού (περίπου 1.700 π.Χ.) ήταν Έλληνες, δεν έφτασαν στον ελλαδικό χώρο από τις στέπες της Πόντο – Κασπίας και ήταν αυτόχθονες ή έποικοι από την Εγγύς Ανατολή που αφομοιώθηκαν από τους γηγενείς. Αυτό, επιβεβαιώθηκε μετά την αποκρυπτογράφηση της Γραμμικής Γραφής Β από τους Michael Ventris και John Chadwick (1956)
Τέλος, μια άλλη θεωρία για την καταγωγή των Ελλήνων, είναι η λεγόμενη "Αφροκεντρική Θεωρία" σύμφωνα με την οποία πληθυσμοί από την Αφρική εποίκησαν την Ελλάδα κατά την προϊστορία και ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, προήλθε από τον εποικισμό Αιγυπτίων και Φοινίκων την 2η χιλιετία π.Χ.

Ο καθηγητής Γενετικής Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

Σήμερα η θεωρία αυτή έχει καταρριφθεί από αποτελέσματα δεκάδων μελετών πληθυσμιακής γενετικής.

Η ανάλυση της γενετικής σύστασης Ελλήνων και Ευρωπαίων

Η πρώτη συστηματική προσπάθεια ανάλυσης σύστασης του DNA των Ελλήνων για να διαπιστωθεί η γενετική δομή του ελληνικού πληθυσμού, έγινε στα τέλη της δεκαετίας του 1990 με αρχές της δεκαετίας του 2.000. Αναλύθηκε η γενετική σύσταση 790 γηγενών κατοίκων της Ελλάδας, από διάφορες περιοχές της χώρας με ιδιαίτερη ιστορική σημασία, αλλά και από Έλληνες προσφυγικής καταγωγής από τη Μ. Ασία, που κατοικούν στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία από το 1923.


Χάρτης Ανατολίας

Είναι γνωστό ότι στις αρχές του 20ου αιώνα κατοικούσαν στη Μικρά Ασία περίπου 2.000.000 Έλληνες. Μετά την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923, έμειναν ελάχιστοι. Τα αποτελέσματα DNA της ομάδας αυτής, συνοψίζονται στα εξής:

i. Ο προσφυγικής καταγωγής πληθυσμός που κατοικεί στο Πλατύ Ημαθίας όπου εγκαταστάθηκαν μετά το 1923 πολλοί Έλληνες, κυρίως από την Καππαδοκία παρουσιάζει μεγαλύτερη γενετική ομοιότητα με τον πληθυσμό της ηπειρωτικής Ελλάδας παρά με τον τουρκικό ή τον βουλγαρικό πληθυσμό.

ii. Οι προσφυγικής καταγωγής Έλληνες από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο έχουν διαφορετική γενετική σύσταση από τους Τούρκους.

iii. Υπάρχει διαφορετική γενετική κληρονομιά ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους.

iv. Η διερεύνηση της γενετικής σχέσης Ελλήνων του ελλαδικού χώρου με Έλληνες καταγόμενους από τη Μικρά Ασία, έδειξε ότι στο φυλογενετικό δέντρο που συγκροτήθηκε, το πληθυσμιακό δείγμα των Ελλήνων προσφυγικής καταγωγής βρίσκεται μεταξύ των πληθυσμιακών δειγμάτων της Χίου (κυρίως) και της Ανατολικής Κρήτης.Από το μιτοχονδριακό DNA 702 Ελλήνων, μόνο 7 άτομα είχαν DNA σύσταση ασιατικής προέλευσης (ή ποσοστό 1%) και 2 με DNA σύσταση αφρικανικής προέλευσης (ή ποσοστό 0,3%). Έτσι, οι Έλληνες σε ποσοστό 98,7% έχουν "μητροπλευρικό" (από την πλευρά της μητέρας )DNA που χαρακτηρίζει τους Καυκάσιους (Λευκούς).
Ανάλογη έρευνα του DNA του χρωμοσώματος Υ, δείχνει ότι οι Έλληνες έχουν "πατροπλευρικό" (από την πλευρά του πατέρα DNA), αυτό που χαρακτηρίζει τους Καυκάσιους (Λευκούς) σε ποσοστό 99,3%.

Παράλληλα, αποδείχθηκε μετακίνηση πληθυσμιακών ομάδων από τον ελλαδικό χώρο προς την υπόλοιπη Ευρώπη.

Ελπίζουμε, το άρθρο αυτό να ήταν ενδιαφέρον, κατανοητό και όχι κουραστικό. Θα επανέλθουμε αύριο με περισσότερα στοιχεία για το DNA πληθυσμιακών υποομάδων που ζουν στον ελλαδικό χώρο καθώς και με άκρως ενδιαφέροντα στοιχεία για το DNA των γειτονικών μας λαών.Πηγές:
Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, "Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ", εκδόσεις Κυριακίδη, 2016.
Θεόδωρος Γ. Γιαννόπουλος, "Πόθεν και πότε οι Έλληνες", ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, 2014.

ΣΧΟΛΙΑ (172)

Γεωπολίτης - Μερικά στοιχεία

1. Μέγιστο εμπόδιο επιμίξεων ήταν η θρησκεία. Παρατηρείστε παντού όπου συνυπάρχουν άτομα διαφορετικών θρησκειών, πόσες επιγαμίες υπάρχουν (όρα την Τουρκία, ή την πΓΔΜ τώρα). 2. Κατά την Οθωμανική περίοδο αν Μουσουλμάνος έπαιρνε Χριστιανή, τα παιδία ήταν δια νόμου μουσουλμάνοι. 3. Χριστιανός να πάρει μουσουλμάνα δεν νοείτο. 4. Αν Χριστιανή έπεφτε θύμα βιασμού από μουσουλμάνο, συνήθως εκτελείτο από τους συγχωριανούς της. => Ελάχιστοι νεοέλληνες έχουν Τουρκικό ή Αλβανικό αίμα. Αντιθέτως υπαρκτές είναι οι περιπτώσεις επιμίξεων με τους ομόδοξους Αρβανίτες ή Σλάβους. ΑΝΤΙΘΕΤΑ. Οι Τούρκοι ερχόμενοι στον Μεσογειακό χώρο ήταν ελάχιστοι και βρήκαν τεράστιους πληθυσμούς στις πόλεις της Μικράς Ασίας και της Ευρώπης. Επιβλήθηκαν πληθυσμιακά με αλλαξοπιστήσεις και πολυγαμία. Και τα δύο αυτά αποτελούσαν μονόδρομο: προϊόν τους ήταν Τούρκοι και σε καμμία περίπτωση δεν ήταν δεκτό να αλλαξοπιστίσει Μουσουλμάνος. => Λογικό συμπέρασμα είναι το Τουρκομογγολικό αίμα στην σημερινή Τουρκία να αποτελεί απειροελάχιστο δείγμα με γενετικούς όρους. Πρακτικά παρατηρούμε ότι μόνο στους πληθυσμούς της άπο Ανατολίας (και σε έποικους που έφεραν από εκεί προς τα μεσογειακά παράλια) είναι υπαρκτά τα ασιατικά χαρακτηριστικά. Οι υπόλοιποι είναι απλά...Έλληνες. Αντί, λοιπόν, αγαπητοί Τούρκοι που επί πληρωμή και σε εντεταλμένη υπηρεσία να φλομώνετε το διαδίκτυο με γελοίες θεωρίες περί Τουρκόσπορων Ελλήνων, κοιταχτείτε καλά στον καθρέπτη και αναλογιστείτε με υπερηφάνια ότι είστε απλά... Ελληνόσποροι!

ΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΕΝΣΤΑΙΝ

Σου έστειλα μια απάντηση που όλως περιεργως δεν δημοσιεύτηκε και έτσι ξαναμπαίνω στον κόπο να απαντήσω γιατί το θέμα είναι ενδιαφέρον. Λοιπόν, κάνεις ένα λάθος. Η θρησκεία δεν προσδιορίζει το DNA. Οι αρβανίτες και οι αλβανοί έχουν το ίδιο ακριβώς DNA Απλά εμείς ονομάσαμε τους χριστιανούς αλβανους και πιο συγκεκριμένα αυτούς που κατέβηκαν από την Αλβανία στη νότια Ελλάδα, αρβανίτες, λέξη που προέρχεται από το "αλβανιτης "Συμπερασματικα, το DNA των νεοελληνων και των αλβανών ανεξαρτήτως της θρησκείας που πιστεύουν, είναι αρκετά κοινό. Γράφεις ότι ήταν αδύνατο χριστιανός να παντρευτεί μουσουλμάνα. Δεν ήταν ετσι. Απλά για να την παντρευτεί έπρεπε και αυτός να γίνει μουσουλμάνος. Για το θέμα "τούρκοι"συμφωνώ μαζί σου. Οι σημερινοί τούρκοι δεν είναι μογγολοι αλλά το μείγμα που προέκυψε από τους διάφορους πληθυσμούς της ανατολικής Μεσογείου με την αποδοχή του Ισλάμ και υπό την επίδραση των πρωτοτουρκων. Κάτι σαν τους ουγγρους, μόνο που οι Ούγγροι δεν είναι μουσουλμάνοι, αλλά χριστιανοί. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ονομάσουμε τους τούρκους "ελληνοσπορους"αφού μπαίνουμε πάλι στο θέμα της "ελληνικότητας "των βυζαντινών, όμως ίσως μπορούμε να τους πούμε "ρωμιοσπορους".Πάντως και σε αυτή την περίπτωση αναιρείται ο ισχυρισμός περί διαφορετικής καταγωγής λόγω θρησκείας, αφού ο μεγαλύτερος αριθμός των προγόνων των νεοελληνων ήταν τουρκοφωνοι. Αυτό σημαίνει, ότι από αυτό που προέκυψε από την εξέλιξη των πραγμάτων το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της συγκεκριμένης περιοχής αποδέχθηκε το Ισλάμ μιλώντας τουρκική γλώσσα και το μικρότερο έμειναν χριστιανοί πάλι μιλώντας τουρκική γλώσσα. Συμπέρασμα :Δεν είναι διαφορετικοι στο DNA αλλά στις θρησκευτικές παραδόσεις. Οι μόνοι από τους νεοέλληνες που ίσως έχουν πιο πολύ αρχαιοελληνικο DNA στις φλέβες τους είναι οι ελληνόφωνοι σμυρναίοι, απόγονοι των αρχαίων ιωνων ,γιατί συμπίπτει τόπος καταγωγής και γλώσσα.

Η νύχτα ΔΕΝ γίνεται μέρα

Αφού τόσες έρευνες από ξένους και Έλληνες επιστήμονες αποδεικνύουν ότι ουδεμία σχέση έχει το DNA των Ελλήνων με αυτό των αλβανών, εσύ γιατί επιμένεις να λες ότι είναι το ίδιο? Κάνεις μπαμ ότι είσαι αλβανός κι έχεις τεράστιο πρόβλημα όπως όλοι σας δηλαδή. Κι όπου πάτε λέτε ότι είσαστε Έλληνες. Πλην όμως ΔΕΝ είστε.

DEBORWTIXAZOMARA

ότι γράφετε και οι δυο ειναι βλακείες ..ξαναδείτε τα σε 2 μήνες

Εγώ

Κάνεις ένα σωρό αυθαίορετες υποθέσεις και λες ανακρίβειες. 1) Λες ότι "αρβανίτες, λέξη που προέρχεται από το "αλβανιτης". ΨΕΜΑ! Η λέξη προ'ερχεται απ'την περιοχή Άρβανο 2)Λες ότι " Η θρησκεία δεν προσδιορίζει το DNA". Εξήγησέ μας τότε πώς είναι δυνατόν να μη το καθορίζει απ'τη στιγμή που έβαζε φραγμούς στις επιγαμίες χριστιανών και μουσουλμάνων. Μέχρι πριν λίγες δεκαετίες οι γάμοι γινόταν με προξενιά και κοπέλα που τολμούσε να κοιτάξει τούρκο τραβούσε τα εξ' αμάξης. Βλέπεις δεν υπήρχαν μπαρ και καφετέριες να γνωρίσει τούρκος ελληνίδα και να την πάρει. Επίσης η Ελλάς ελευθερώθηκε κατά το μεγταλύτερο μέρος της το 1912 και έχουμε πλήθος φρέσκων μαρτυριών που ν'αποδεικνλυουν αυτό που λέω. Κάτι άλλο:πολλοί τούρκξοι έχουν ελληνική,σερβική και βουλγάρικη καταγωγή η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο παιδωμάζωμα. ΕΠίσης πολλοί αλβανοί έχουν ελληνική καταγωγή αλλά δεκαετίες κομμουνισμού και καταπιέσεων του έκαναν να την ξεχάσουν ή να μη τους ενδιαφέρει. Εν ολίγοις οι Έλληνες έχουν μεγάλη γενετική συγγένεια με τους αρχαίους και πολύ μικρή με μτους τριγύρω γείτονές τους.

ΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΕΝΣΤΑΙΝ

Θα έλεγα ότι είναι περιττό να σου απαντήσω αφού δεν δημοσιευονται οι απαντήσεις, αλλά ας είναι. Λοιπόν, οι αρβανίτες σύμφωνα με σένα είναι τίποτα αρχαίοι δωριείς και παρόμοιοι οι οποίοι κάποτε αποφάσισαν να μάθουν αλβανικα και μετά κατέβηκαν στη νότιο Ελλάδα χωρίς να μολύνουν το ιερό αίμα σου. Σου φαίνεται λογικό; Αν ναι, τι άλλο μπορούμε να συζητήσουμε, αφού στη σκέψη ορισμένων όπως και στην ιστορία που διδασκομαστε ο παραλογισμός έχει γίνει κανόνας.

Εγώ

@ΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΕΝΣΤΑΙΝ Mια χαρά δημοσιεύονται οι απαντήσεις και κανονικότατα μπορείς ν'απαντήσεις. Καταρχήν,βλέπεις κάποιο ψέμα σ'αυτά που είπα παραπάνω; Είπα ότι έγραψες κάτι ψευδές,συγκεκριμένα ότι η "αρβανίτες, λέξη που προέρχεται από το "αλβανιτης". Δεν ισχύει ρε μάστορα, όσο και να το τραβήξεις. Απέδειξα επίσης ότι επιγαμίες δεν γίνοταν διότι δεν το επέτρεπαν οι συναναστροφές,ο τρόπος ζωής και η θρησκεία. Δεν είπα ότι ήταν σωστό ή λάθος, είπα ότι απλά έτσι γινόταν. Αυτό καλώς ή κακώς απέτρεψε τις επιγαμίες. Μέχρι εδώ καλά; Είπα εγώ ότι οι αρβανίτες είναι αρχαίοι δωριείς; Όχι διότι οι δωριείς ως ξεχωριστή ομάδα δεν υφίστανται πλέον, έχουν μαζί με τους αχαιούς,αοιλείς και ίωνες ομαδοποιηθεί στην ομάδα Έλληνες εδώ και χιλιετίες. Οπότε μην βάζεις λόγια που δεν είπα και μην υπεκφεύγεις. Οι αρβανίτες είναι Έλληνες της βορείου Ηπείρου που κατέβηκαν πριν πολλούς αιώνες νοτιότερα. Πάντα μισούσαν τους αλβανούς και πάντα τους πολεμούσαν. Δες το βίο των Σουλιωτών τί άχτι τους είχαν. Ήταν ΔΙΓΛΩΣΣΟΙ για καθαρά πρακτικούς λόγους.

ΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΕΝΣΤΑΙΝ

@Εγώ03/01/201813:35Δηλαδη, σοβαρα θεωρεις οτι η λεξη "αρβανιτης" προερχεται απο καποια μικρη τοποθεσια και οχι το "αλβανιτης".Εχεις ακουσει για τη συστοιχια των συμφωνων λ και ρ?Και οτι οι αρβανιτες εγιναν διγλωσσοι για πρακτικους λογους (δηλαδη αποδεχθηκαν τη γλωσσα αυτων που μισουσαν), μετα καταργησαν τη μητρικη τους και υιοθετησαν τη γλωσσα των εχθρων τους (αφου αποδεδειγμενα οι αρβανιτες αγωνιστες του 21 δεν ηξεραν γρι νεοελληνικα, εκτος οσων ειχαν σπουδασει)και στο τελος , μετα την ανακυρηξη του νεοελληνικου κρατους αποφασισαν να ξαναγινουν διγλωσσοι η να εγκαταλειψουν οι περισσοτεροι απο αυτους τα αρβανιτικα(αλβανικα)?Δεν ειναι πολυ πιο λογικο οτι οι ανθρωποι αυτοι ηταν αλβανοι χριστιανοι που δεν συμπαθουσαν τους μουσουλμανους λογω της θρησκευτικης αντιπαλοτητας και μπηκαν στη συνθεση του νεοελληνικου κρατους?Οι 800000 χριστιανοι της Αλβανιας, ελληνες ειναι και αυτοι που αποφασισαν να ξεχασουν τη γλωσσα τους?Οσα κοινα εχουμε με τους αρβανιτες , αλλα τοσα κοινα εχουμε και με τους τουρκαλβανους, τους τουρκοποντιους (γιατι αυτοι ειναι εκει, στον Ποντο και μιλαν ποντιακα καλυτερα απο τους ελληνοποντιους) και τους υπολοιπους τουρκους της Μικρασιας. Στο αιμα φυσικα, ετσι?Οσο και να μην αρεσει η αληθεια σε καποιους, δεν παυει να ειναι αληθεια.

Γεωπολίτης

Δεν νομίζω ότι διαβασες προσεκτικά το σχόλιό μου. Συμφωνείς ότι για να παντρευτεί Έλληνας, τουρκάλα, έπρεπε να γίνει μουσουλμάνος, δηλαδή να "Τουρκέψει". Κατά συνέπεια τα παιδιά του ήταν Τούρκοι και όχι πια Έλληνες... Έφυγε λοιπόν το όποιο DNA τους από το Ελληνικό γονιδιακό σύνολο. Κατά συνέπεια και εδώ, αν θες, η πρόσμιξη με "ξένο" DNA γίνεται στους Τούρκους (με προσθήκη Ελληνικού αίμαρος) και όχι στους Έλληνες... Όσο για τους Αρβανίτες το γράφω πολύ καθαρά: "Αντιθέτως υπαρκτές είναι οι περιπτώσεις επιμίξεων με τους ομόδοξους Αρβανίτες ή Σλάβους". Βέβαια, αν επιμένεις, θα σου προσθέσω έναν περεταίρω φραγμό, αυτόν της γλώσσας: οι αλλόγλωσσοι πληθυσμοί μέχρι τον 20ο αιώνα σπανίως δέχονταν την επιγαμία. Για αυτό και υπάρχουν ακόμα και σήμερα χωρία αρβανιτόφωνα. Και αν σε ενδιαφέρει το θέμα, κάνε μια βόλτα στην πΓΔΜ και θα διαπιστώσεις ότι ακόμα και σήμερα οι διάφοροι πληθυσμοί (Σλάβοι, Αλβανοί, Ρόμα κλπ) ζούν σε παράλληλους κόσμους που σπανίως συναντώνται και ποτέ δεν υπάρχει επιμειξία (οι Αλβανοί, π.χ. έχουν δικά τους μαγαζιά, δικά τους μπάρ κλπ και ποτέ δεν ψωνιζουν, διασκεδάζουν, ή έχουν οποιαδήποτε σχέση με τους Σλάβους). Είναι η συνέχεια των "μαχαλάδων" της Τουρκοκρατίας, και για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται (και έχει τα κότσια να το ψάξει) για το πως ζούσαμε οι Βαλκανικοί πληθυσμοί κατά την Τουρκοκρατία έχει πολύ ενδιαφέρον μια βόλτα εκεί. ΥΓ Τις υπόλοιπες απαντήσεις στο σχόλιό σου δεν τις έγραψα εγώ.

ΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΕΝΣΤΑΙΝ

Αγαπητέ γεωπολιτη, ίσως έχεις δίκιο στο ότι οι αλλογλωσσοι πληθυσμοί δεν αποδεχόνταν την επιγαμία, όμως σχετικά με τη φυλετικη μας καθαρότητα κάνεις το λάθος να αποδέχεσαι ότι όπως εμείς είμαστε ελληνόφωνοι ΤΩΡΑ, έτσι ήταν και οι παπουδες μας πριν από 200 Χρόνια. ΌΜΩΣ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΈΤΣΙ. Οπότε τι απομένει; Να αλλάξουμε άρδην το σκεπτικό της ενότητας μας σαν λαός και της εθνικής μας συνείδησης, γιατί η θεωρία της φυλετικης καθαρότητας με τη σαθροτητα της προετοιμάζει πιθανό διαμελισμο μας στο μέλλον. Ανάλογα με τις επιθυμίες των δυτικών τους οποίους προσκυναμε.

Γεωπολίτης

Δεν καταλαβαίνω πάντως γιατί επιμένετε στο ότι οι Παππούδες μας δεν ήταν Ελληνόφωνοι. Τα οικογενειακά μου αρχεία είναι όλα ελληνικότατα χωρίς ασυνέχειες. Και πέραν αυτών τα δημοτικά τραγούδια δείχνουν ότι ο λαός ουδέποτε έπαψε να χρησιμοποιεί την Ελληνική (για τους λόγιους και την εκκλησία δεν χρειάζεται καν να συζητήσουμε, βέβαια, και η γραπτή παράδοση συνεχίζει να παράγει έργα στα ελληνικά χωρίς διακοπή)...

Γεωπολίτης

Λες: "Πάντως και σε αυτή την περίπτωση αναιρείται ο ισχυρισμός περί διαφορετικής καταγωγής λόγω θρησκείας, αφού ο μεγαλύτερος αριθμός των προγόνων των νεοελληνων ήταν τουρκοφωνοι." Πως προκύπτει αυτό; Από τη στιγμή που ασπάζονται το Ισλάμ, παύουν (με τα μεσαιωνικά δεδομένα) να είναι Έλληνες, δηλαδή ΤΟΥΡΚΕΥΟΥΝ. Που είναι ακριβώς αυτό που λέω: Ποιός πρόγονος των νεοελλήνων ήταν τουρκόφωνος; Σχεδόν κανείς (υπάρχουν μόνο μικροί πληθυσμοί που αφομοιόνονται γλωσσικά, ενώ διατηρούν τη θρησκεία τους - πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα οι Καραμανήδες). Αντίθετα σχεδόν όλος ο σύγχρονος Τουρκικός πληθυσμός αποτελείται από Χριστιανούς που "Τούρκεψαν" (ψάξε τους σχετικούς όρους εκτουρκεύω, τουρκεύω κλπ). Οι Έλληνες, δε, στην απόλυτη πλειοψηφία τους ουδέποτε έπαψαν να μιλούν την Ελληνική, όπως αποδειικνύεται από την συνεχόμενη εξέλιξη της γλώσσας αυτής (ακριβώς το ότι διαφέρει από την αρχαία, αποδεικνύει από μόνο του πως δεν είναι "τεχνητή" γλώσσα.

ΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΕΝΣΤΑΙΝ

Δεν ισχυρίζομαι ότι είχε εξαφανιστει η ελληνική γλώσσα αλλά ότι το 1750 -1800 τη μιλουσαν πολύ λιγότεροι από σήμερα. Παράδειγμα:Το 80% αυτών που ήρθαν από τη Μικρασια μιλούσαν μόνο τουρκικά.Τα παιδιά τους έμαθαν ελληνικά στα σχολεία. Στη Μακεδονία οι σλαβοφωνοι πατριαρχικοι που αυτοπροσδιοριστηκαν σαν ελληνες ήταν πολύ περισσότεροι από τους ελληνόφωνους. Σήμερα τα εγγόνια τους μιλάνε μόνο ελληνικά. Τα νησιά Ύδρα και Σπέτσες ήταν αποδεδειγμενα αλβανοφωνα (το ξέρεις σίγουρα ότι ο Μιαούλης και ο Κουντουριωτης δεν ήξεραν γρι ελληνικά και ότι τα αρβανιτικα δεν είναι άλλη γλώσσα αλλά αλβανικα ) Σήμερα όμως αρβανιτικα δεν μιλιούνται σε αυτά τα νησιά, όπως και πουθενά στην Πελοπόννησο. Η νεοελληνική γλώσσα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι τεχνητή. Απλά δεν ήταν τόσο διαδεδομένη. Αναπτύχθηκε με την εμφάνιση του νεοελληνικού κράτους και το σύγχρονο σύστημα του τρόπου εκπαίδευσης που αντικατεστησε το εκκλησιαστικο. Τεχνητή προσπάθησαν να την κάνουν οι καθαρευουσιανοι με τις αρχαιοελληνικουρες τους .

Γεωπολίτης

Θα διαφωνήσ κάθετα με τα στοιχεία που καταθέτετε... 1. Με εξαίρεση τους Καραμανλήδες που προανέφερα οι υπόλοιποι Μικρασιάτες Έλληνες μιλούσαν κανονικότατα Ελληνικά. Οι Πόντιοι μιλούσαν μάλιστα μια διάλεκτο που διατηρούσε περισσότερα αρχαιοελληνικά στοιχεία. Εκτός αυτών υπάρχουν πολλαπλά τεκμήρια που αποδεικνύουν ότι η Ελληνική γλώσσα στη Μικρά Ασία ανθούσε αδιαλλείπτως μέχρι την ανταλλαγή των πληθυσμών. Αν σε ενδιαφέρει το θέμα υπάρχει το πολύ ενδιαφέρον και πλουσιώτατο Αρχείο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. 2. Στη Μακεδονία τα στοιχεία είναι πολύ μπερδεμένα και χωράνε μεγάλη συζήτηση, αφού ποικίλλουν ανάλογα με το ποιός έκανε την απογραφή. Οι Βούλγαροι πάντως μέτραγαν ως Μακεδονία όλη την περιοχή που περιλαμβάνει την σημερινή πΓΔΜ και τη Δυτική Βουλγαρία. Σε αυτές τις περιοχές όντως υπερίσχυαν οι σλαβόφωνοι και έτσι... έβγαιναν τα νούμερα (ακόμα πάντως και οι Βούλγαροι στις απογραφές τους και ακόμα και σε αυτά τα Σαντζάκια αναφέρουν χιλιάδες Έλληνες - αυτοί με ποιά λογική θα τους ονόμαζαν Έλληνες αν δεν ήταν ελληνόφωνοι;). Στο τμήμα που ονόμαζαν Μακεδονία οι Έλληνες τα πράγματα ήταν διαφορετικά και πλειοψηφούσαν οι Έλληνες με εξαίρεση κάποιες περιοχές. Στη συνέχεια υπήρξε ανταλλαγή πληθυσμών αρχικά με τη Βουλγαρία (που έστειλε πολλές χιλιάδες Έλληνες από τα εδάφη της - αυτοί τι ήταν; Βουλγαρόφωνοι;) και στη συνέχεια κατά τον Εμφύλιο έφυγαν και οι περισσότεροι εναπομείναντες σλαβόφωνοι. 3. Όσον αφορά τους Αρβανίτες είναι γνωστή η παρουσία τους τόσο σε κάποια νησιά, όσο σε κάποια τμήματα της Αττικής (Μεσόγεια) όσο και σε μέρικά τμήματα της ορεινής Πελοποννήσου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αποτελούσαν και πλειοψηφία. Και το ότι όντως υπήρξαν ήρωες την Επαναστάσεως που ήταν Αρβανίτες, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι η Επανάσταση έγινε από Έλληνες και οι πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν Έλληνες. Ο Κολοκοτρώνης για παραδειγμα αλληλογραφούσε με τους Καπετανέους στα Ελληνικά (στο λέω επικαλούμενος τα προσωπικά αρχεία μου, καθώς είχε αλληλογραφήσει με τον προπάππο μου, ο οποίος επίσης δεν είχε την παραμικρή αμφιβολία για την Ελληνικότητά του, ούτε μεταχειρίστηκε ποτέ του γλώσσα άλλη από την Ελληνική).

Γεωπολίτης

Και για τους Τούρκους ενδιαφέρον έχει το σχόλιο του Andrew Mango, The Turks Today. Overlook Press 2004: "The Turkish nation took shape in the centuries of Seljuk and Ottoman power. The nomadic Turkish conquerors did not displace the original local inhabitants: Hellenized Anatolians (or simply Greeks), Armenians, people of Caucasian origins, Kurds, Assyrians andin the BalkansSlavs, Albanians and others. They intermarried with them, while many local people converted to Islam and 'turned Turk'. They were joined by Muslims from the lands north of the Black Sea and the Caucasus, by Persian craftsmen and Arab scholars, and by European adventurers and converts, known in the West as renegades. As a result, the Turks today exhibit a wide variety of ethnic types. Some have delicate Far Eastern, others heavy local Anatolian features, some, who are descended from Slavs, Albanians or Circassians, have light complexions, others are dark-skinned, many look Mediterranean, others Central Asian, many appear Persian. A numerically small, but commercially and intellectually important, group is descended from converts from Judaism. One can hear Turks describe some of their fellow countrymen as 'hatchet-nosed Lazes' (a people on the Black Sea coast), 'dark Arabs' (a term which includes descendants of black slaves), or even 'fellahs'. But they are all Turks." Προσέχεις δε ότι απλοποιεί τον όρο "Hellenized Anatolians" σε "simply Greeks" εξηγώντας ότι βασικά ο πληθυσμός την Μ. Ασίας υπό τους Βυζαντινούς ήταν απλούστατα Έλληνες.

Ιλιρ

Ερευνα για εσωτερική κατανάλωση ασοβαρη ,μάτια έχουμε κ βλέπουμε , κράτος δημιούργημα του ευρωπαϊκού ρομαντισμού ,σημαία αγγλικής εμπνευσεως με βαυαρικα χρώματα...αναρωτηθήκατε ποτε γιατι προσπαθείτε σε καθε αρθρο να αποδείξετε οτι δεν ειστε ελέφαντας;Τεραστια κενα ιστορίας

Βομβίνος

Κάνε μήνυση στην γενετική. Μετά κράτα την αναπνοή σου για διαμαρτυρία.

Είπε το

Είπε το αλβανο προέλευσης πανσπερμίας κοκτειλ Σλάβων,Βουλγάρων,Τούρκων,Και κάθε φάρας που φέραν οι Τούρκοι από Ασία με την οποια την μπασταρδεψαν με τις ευλογίες του Ισλάμ. Με σημαία υποκλοπής από την βυζαντινή και Ρωσική αυτοκρατορία που το μόνο κοινό με τους Αλβανούς έχει τις δύο μούντζες που σχηματίζουν με τα χέρια τους μπροστά στην μάπα τους πανηγυριζωντας ως ηλίθιοι με ξένα σύμβολα.. .Και όπου στην Ευρώπη πούνε ότι είναι Αλβανοί τους φτηνουν.Νομιζουν ότι είναι και Ιλλιριοι...αλβανικα ανέκδοτα να γελά η Ευρώπη.

ΚΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Η ΕΛΛΑΔΑ;

Βρες μου μια αναφορα πριν το 1245 για την ΑΛΒΑΝΙΑ; Εστω μια ρε Ασκαλι... Εγω ξερω οτι το 1245 οταν προτοαναφερθηκε το ονομα για κατι ταγαρια που φοναζαν απο τα βουνα στα αλβανικα, οι Αυτοκρατορες της ΑΡ/Βυζαντινης αυτοκρατοριας ηταν Ελληνες (Παλαιολογοι).

listening the BBC

ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 2011 ΤΟ ΒΒC ΣΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΟ ΣΙΝΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΙΡΟ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΞΑΒΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟ ΦΩΣ ΠΑΛΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΠΟΥ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΜΟΝΑΧΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΡΑΨΟΥΝ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΨΑΛΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΑΡΙΑ.ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΟΠΟ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟ ΦΩΣ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΛΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ ΠΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΕΜΠΤΟ ΑΙΩΝΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΥΘΗΣΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ

Ναι εχουμε ματια και βλεπουμε

Για να δουμε την σημαια της Αλβανιας, ρε συ, δεν ειναι αυτος ο βυζαντινος αετος? Μα ναι, φυσικα και ειναι, για πες, ποιος εφτιαξε την Αλβανια, Ο Καστριωτης λες? Οκ, Βυζαντινος ηταν ο Καστριωτης....δεν νομιζω οτι χρειαζεται να πω αλλα. Ο χριστιανισμος και το Βυζαντιο φτιαξανε την Αλβανια για να ειναι συμμαχοι των Ελληνων, αλλα τι περιμενεις απο Αλβανους.

Ελληνικό πόδι

Οσοι έχουν το Ελληνικό πόδι (δάχτυλος του Μόρτον), που είχαν και τα αρχαιοελληνικά αγάλματα, θεωρείται οτι έχουν στο αίμα τους και την ουσία Ιχώρ και αυτό σημαίνει οτι, έχουν μια αποστολή σε αυτήν τη Γη. Και η αποστολή αυτή είναι η ενότητα, όπου μόνο μέσω αυτής τα όποια προβλήματα του πλανήτη θα επιλυθούν.

ΜΙΚ

Σωστά όλα αυτά, αλλά θα 'λεγα σε πρώτη φάση να διαθέσουμε τον ιχώρ μας για να διορθώσουμε πρώτα τα δικά μας και βλέπουμε αργότερα τι θα περισσέψει από δαύτον για να διορθώσουμε και τον υπόλοιπο πλανήτη.

stealthbombardier

Οι (αρχαιοι) Ελληνες / Hellenes & οι Ρωμανοι ( " Βυζαντινοι") πεθαναν.. Εσβησε η " ρατσα " / " αιμα " / " DΝΑ " τους .. Οι σημερινοι Γραικοι / Γκρηκς / Greeks ειναι απογονοι Αλβανων, Τουρκων , Ιταλων, Βαρδαριων / " Μακεδονων" , Βουλγαρων , Βλαχων , Εβραιων & Ρομα / " Τσιγγανων " / " Γυφτων " .. Egege / " Γκεγκε " ..?

Μιχάλης

Είμαστε απoγονοι των αρχαίων Ελλήνων, είτε το θέλουν μερικοί είτε όχι

ΜΙΚ

Καλό θα 'ταν να μπορούσαμε να ρωτήσουμε και τους αρχαίους Έλληνες αν θα μας ήθελαν για απογόνους τους, έλα όμως που δεν γίνεται.

kommeniimalakiastointernet

μια αρχαία ψυχή παρατηρεί διαφωνίες φύλων στο ιντερνετ

kommeniimalakiastointernet

ούτε που ξέρετε τι σας γίνεται και εσείς που τα γράφετε και εσείς που τα διαβάζετε και εγώ που μπήκα στον κόπο να σχολιάσω τις φυλετικές μίξεις

ΜΙΑΟΥΛΗΣ

Εάν διάβασες το άρθρο και γράφεις αυτά τα γραφικά, μηδενίζεσαι ως ανεπίδεκτος όχι μαθήσεως αλλά αναγνώσεως. Εάν δεν διάβασες το άρθρο, διάβασέ το με προσοχή και ξαναγράψε τα συμπεράσματά σου. Προφανώς θα ήθελες να ήμαστε απόγονοι αλβανών σαν και σένα, αλλά δυστυχώς απέτυχεςε παταγωδώς.

Γρηγοριος Καμονας

Οιο Αλβανοι δεν ειναι Ιλλυριοι, καμια σχεση βασικα με τους αρχαιους Ιλλυριους που ουτε και αυτοι ηξεραν πιοι ηταν. Μονο οι εξελλενισμενοι Ταλαυτοι και Αρδιαιοι ειχαν καποια ιδεα πολιτισμου και αυτοι λογο οτι ηταν εξελλενισμενοι. Οι Αλβανοι ειναι απογονοι κυριως ΑΒΑΡΩΝ, ΝΟΡΜΑΝΔΩΝ, Κοστοβοκων, Δαρδανων, Γοτθων και ΣΛΑΒΩΝ (Γκεγκηδες) και Ιλλυριων, Ελληνων, Ρωμαιων, Σλαβων, Βλαχων, Ασκαλι, Ρομα, Αιγυπτιων, Τουρκων και Γκορανι (Τοτσκιδες). Εξου και οι Γκεκηδες ειναι Ξανθοι και οι Τοτσκιδες μελαχρηνοι.

ΠΑΠΒΑΣ

Άρες, μάρες κουκουνάρες! Αστροπελέκι, παίρνεις άριστα ... ΜΗΔΕΝ! Αλλά, αφού έτσι νιώθεις, μην σου χαλάσω το όνειρο!

Διγαμμα

Ξεχασες τους Κινεζους,Ιαπωνες και Κορεατες.Κ για να μην τους ξεχασουμε βαλε πολυνησιους και μελανησιους και μαορι στη σουπα.Α και ινδιανους της Αμερικης και υποσαχαριους Αφρικανους.

.

Βγαίνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ και μιλάει για Αμερικανικό έθνος και δεν θα λέμε εμείς για Ελληνικό έθνος; Σα να παραμορφώθηκαν μερικοί.

Filosofos

** Όταν έχεις ικανότητες, δέν έχεις ανάγκη από προγόνους......**. Βολταίρος

Γιάννης

Πολύ ωραίο

Διγαμμα

Πεθαινω οταν Ρεπουσοειδη,Αλβανοι και απατριδες υπερασπιστες ισλαμιστων φονταμενταλιστων και εθνικιστων Σκοπιανων προσπαθουν να αποδομησουν την επιστημη επειδη δεν τους βολευει.Εχετε κανει εστω κ μια ωρα ερευνα η απλα πετατε τη μαλακια σας μπας κ σας πιστεψουν?

ΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΕΝΣΤΑΙΝ

Ο αγώνας που γίνεται για να αποδειχτεί η φυλετικη καθαρότητα και το "ιερό" αρχαιοελληνικο DNA των νεοελληνων, πέρα από την πλάκα (γιατί στην ουσία αποτελεί αντικείμενο πλάκας ) έχει τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιδιώκουν όλοι όσοι την προβάλουν βασιζόμενοι στο απόφθεγμα του τάδε και του δείνα ελληνοαμερικανου (κατά κανόνα) καθηγητή, γνωστού μόνο στους φοιτητές του, στους συγγενείς τους και στους ομοιδεατες του. Και εξηγώ. Όλες αυτές τις θεωρίες περί καθαρότητας DNA πλέον τις διαψεύδει η ιστορική αλήθεια και τα γεγονότα. Μετά το 1974 πέρασε η εποχή της απομόνωσης η να το πω αλλιώς του εγκλεισμυ μας στη γυάλα που είχαν κατασκευάσει οι "υγειως" σκεπτόμενοι (;) "ελληνες"στα σχολεία της οποίας διδάσκονταν τα ωραιοποιημενα ιστορικά παραμυθακια της Χαλιμας που κατασκευαζαν εντολοδοχοι και αμόρφωτοι στην ουσία φασίστες ιστορικοί. Μετά το 1974, με το άνοιγμα των συνόρων, την επαφή με τους ομογενείς μας από τις πρώην ανατολικές χώρες και κυρίως με την ελευθερία στη μάθηση ,στον τρόπο έκφρασης και στη διακίνηση επιστημονικων θεωριών και απόψεων, ανακαλύψαμε ξαφνικά ότι οι παππούδες των περισσότερων μας δεν ήταν ελληνόφωνοι και ότι η ιστορία που μας διδασκαν στα σχολεία "ελληνοποιουσε" τους πάντες και τα πάντα κατά το δοκούν αυτού που ήθελαν να προβάλουν οι εντολοδοχοι πού την έγραφαν. Φυσικά, ότι δεν ήταν αρεστό "απελληνοποιουνταν ",έστω και αν ήταν ελληνικό. Πιστεύω ότι πρέπει άμεσα να εγκαταλειφθει η θεωρία της φυλετικης καθαρότητας και να αντικατασταθει από τη θεωρία του νεοελληνισμου, γιατί αλλιώς θα καταντήσουμε να έχουμε σοβαρό πρόβλημα εθνικής συνείδησης (το φυσικό ερώτημα "ποιος είμαι και ποιοι είναι οι γονείς μου"που προβάλουν π.χ. τα υιοθετημενα παιδιά, αν και όταν ανακαλύψουν ότι είναι υιοθετημένα)που στο τέλος θα απειλήσει την ίδια μας την υπόσταση.

ΝΚ

Ε ψιτ κυριος! Μιλαμε για dna και οχι για γλωσσικη προελευση! Μπερδευεσαι ολιγον τι...

ΨΙΤ

Για γραψε "Greeks have near mythical origins" για να δεις ΣΟΒΑΡΟ περιοδικο επιστημης να λεει οτι το dna αρχαιων και μοντερνων Ελληνων ειναι σχεδων ιδιο, Μυκηναικο για να ειμαστε ακριβης. Ναι ρε προσπαθησανε να μας αφανισουνε την Γλωσσα μας αλλα για εσενα και τους αλλους στοκους και το κρυφο σχολιο ειναι παραμυθι τα Χαλιμας, ετσι ανθελληνα? Οσο για το ποιοι ειναι φασιστες ιστορικοι.....για πες μου ρε δημοκρατη συ ανθελληνα αναρχοκομουνιστη, γιατι ξερουν πιο πολλα οι ξενοι απο ιστορια παρα οι νεοι? Μηπως εχει να κανει τιποτα με το πασοκ και το κκε που πηραν την ιδεολογικη ηγεμονια στην εκπαιδευση τα τελευταια 30 χρονια? Λεω εγω... Γιατι οι γεροι ξερουν πιο πολλα? Οι φασιστες ειναι οι ανθελληνες που εχουνε βαλθει να σκοτωσουν το οτι ελληνικο υπαρχει στην Ελλαδα γιατι πιστευουνε οτι ετσι θα γινει μια κομουνιστικη επανασταση. Εγω και οι αλλοι Μανιατες το λεμε καθαρα, θα την χασετε την μαχη οπως την εχασαν 3.5 χιλιαδες τουρκοι που τα εβαλαν με 500 Μανιατες.

stealthbombardier

Χρυσαυγιτικο παραμυθι περι ... Αρειας Φυλης & ... Αρειου DNA . ...

Νηρέας

Ποια αρεια φυλή ;Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα Ας ψάξουν από που κρατάει η σκούφια τους. Θέλουν να μας μειώσουν ,είμαστε ίδιο επειδή Βρήκαν μερικα νομίσματα του Μ Α θεωρούνται απογόνοι Σαν αυτα Υπάρχουν μέχρι την Ινδία.

AN_NE

σύμφωνα με τον doyen της σύγχρονης γενετικής L. Cavalli-Sforza σήμερα οι κάτοικοι της νοτιου Ιταλίας βρίσκονται γενετικά πιο κοντά στους κατοικους της Ελλάδος από ότι στους συμπατριώτες τους στον βορρά. τι άλλο σημαίνει αυτό παρα ότι οι προσμίξεις στο ελληνικό DNA με αυτό λαών εξ ανατολών είναι αμελητέες; για την αριστερά η γενετική δεν ήταν εξ αρχής αποδεκτη σαν αστική επιστήμη από τον σύντροφο Λυσένκο στην πάλαι ποτε Σοβιετική Ένωση και σήμερα από την ντόπια αριστερή διανόηση θεωρείται ύποπτη καλλιέργειας ρατσισμού, ας μην ξεχνάμε και την επίθεση που δέχτηκε ο JD Watson κατά την ομιλία του στο πανεπιστήμιο της Πάτρας από αλήτες του προοδευτικού χώρου. τώρα γιατί το πνευματικό προλεταριάτο συμμετέχει εδώ στα σχόλια από ρατσιστές-αντισημίτες μέχρι και τον γνωστό ηλίθιο της αριστεράς με τις τέσσερες τελίτσες είναι άλλο θέμα.

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

ec_art

Πάμπλο Εσκομπάρ και Βιρχίνια Βαγέχο ενέπνευσαν για το  βιβλίο «Loving Pablo, Ηating Escobar» - Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες που περιλαμβάνει, έγιναν ταινία, με τον Χαβιέρ Μπαρδέμ και την Πενέλοπε Κρουζ να υποδύονται τους «καταραμένους» εραστές

karagouna7

Ιστορικές αναφορές για τους Καραγκούνηδες – Ετυμολογική προσέγγιση της λέξης "Καραγκούνης" - Οι συνθήκες της ζωής των Καραγκούνηδων του Θεσσαλικού κάμπου – Η γενετική "αποκαλύπτει" την καταγωγή των Καραγκούνηδων.

5