Πρώτη κατοικία: Αυστηρότερος ο νόμος και με ημερομηνία λήξης

kat

Δείτε τη  ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας που κατατέθηκε στη Βουλή - Ανώτατο όριο οφειλής τα 130.000 ευρώ - Χωρίς «περιόδους χάριτος» η ρύθμιση  που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου

Μειωμένο όριο προστασίας, που διαμορφώνεται στις 175.000 ευρώ, προβλέπει για τα επιχειρηματικά δάνεια με υποθήκη πρώτης κατοικίας η τροπολογία για το διάδοχο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη, η οποία κατατέθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στη Βουλή, ύστερα από πολύωρη τηλεδιάσκεψη μεταξύ κυβέρνησης και ευρωπαϊκών θεσμών. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες δανείων με υποθήκη πρώτης κατοικίας η προστασία θα παρέχεται σε ακίνητα αντικειμενικής αξίας έως 250.000 ευρώ.

Μειωμένα είναι επίσης, σε σύγκριση με την αρχική πρόταση κυβέρνησης-τραπεζών, τα περιουσιακά κριτήρια ένταξης στο νέο πλαίσιο προστασίας, με το πλαφόν για τις καταθέσεις να διαμορφώνεται στα 15.000 ευρώ. Επίσης, εάν το σύνολο των οφειλών ξεπερνά τα 20.000 ευρώ, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας (πέραν της Α΄ κατοικίας) και των μεταφορικών μέσων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 80.000 ευρώ. 

Ειδικότερα, η τροπολογία προβλέπει ότι δυνατότητα ένταξης στο νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας θα παρέχεται εάν:

- Το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος, για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 8.500 ευρώ για το σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία εξαρτώμενα μέλη.
- Το σύνολο των οφειλών υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ, η ακίνητη περιουσία του αιτούντα, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών, πέραν της κύριας κατοικίας του αιτούντα, καθώς και τα μεταφορικά μέσα του αιτούντα και του συζύγου του, έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ.
- Οι καταθέσεις, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τα πολύτιμα μέταλλα, σε νομίσματα ή ράβδους, του αιτούντα και του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.
- Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου, στο οποίο συνυπολογίζονται λογιστικοποιημένοι τόκοι και, αν υπάρχουν, έξοδα εκτέλεσης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή. Αν η οφειλή έχει συνομολογηθεί σε άλλο, πλην ευρώ, νόμισμα, τότε για τον καθορισμό του μέγιστου ορίου των 130.000 ευρώ λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία αλλοδαπού νομίσματος και ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.

Προϋπόθεση για να ισχύσουν τα παραπάνω είναι ο οφειλέτης να έχει χρέη τα οποία βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Το παρασκήνιο

H τροπολογία έφτασε τελικά στη Βουλή τέσσερις ημέρες αργότερα απ' ό,τι είχε αρχικά προαναγγείλει η κυβέρνηση, καθώς η «βόμβα» της περασμένης Τετάρτης περί μονομερούς ενέργειας τελικά απενεργοποιήθηκε και το κείμενο που οδεύει προς κατάθεση είναι αποτέλεσμα πολύωρης σημερινής τηλεδιάσκεψης ανάμεσα σε κυβερνητικά στελέχη και εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμών, στην οποία υπήρξαν αμοιβαίες υποχωρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική πλευρά αποδέχθηκε δραστικές μειώσεις στα περιουσιακά κριτήρια (η αρχική πρόταση προέβλεπε όριο καταθέσεων 65.000 ευρώ, που περιορίστηκε στα 15.000 ευρώ, και συνολική αξία 260.000 ευρώ για τα υπόλοιπα ακίνητα, το οποίο περιορίστηκε στα 80.000 ευρώ μαζί με τα μεταφορικά μέσα για τις οφειλές άνω των 20.000 ευρώ) και στο όριο προστασίας των επιχειρηματικών δανείων με υποθήκη πρώτης κατοικίας (η αρχική πρόταση προέβλεπε ενιαίο όριο ύψους 250.000 ευρώ για όλες τις κατηγορίες δανείων), αλλά κατάφερε να συμπεριληφθεί και αυτή η κατηγορία δανείων στη νέα ομπρέλα προστασίας. Ωστόσο, οι προϋποθέσεις ένταξης των επιχειρηματικών δανείων δεν αποκλείεται να γίνουν αυστηρότερες στην πορεία, είτε μέσω νομοτεχνικών βελτιώσεων στην τροπολογία, είτε μέσω πρόσθετων δικλείδων ασφαλείας οι οποίες θα προβλέπονται σε υπουργικές αποφάσεις.

Οι διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες τόσο για τα επαγγελματικά δάνεια όσο και για τα ακόλουθα ζητήματα που εξακολουθούν να προβληματίζουν τους τεχνοκράτες των θεσμών:

- Τις υπουργικές αποφάσεις που θα εξειδικεύουν την εφαρμογή του νέου πλαισίου

- Τις διαδικασίες δικαστικής προστασίας που προβλέπει ο νόμος Κατσέλη και οι οποίες παραμένουν σε ισχύ

- Τα προβλήματα που πιθανόν να ανακύψουν στο μεταβατικό διάστημα έως την πλήρη λειτουργία του νέου συστήματος και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του.


Μηχανισμός επιδότησης της δόσης


Επίσης προβλέπεται και μηχανισμός επιδότησης δόσης που θα προσδιοριστεί με υπουργική απόφαση που θα ακολουθήσει.

Σύμφωνα με την αιτιολογική εκθεση τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου πλαισίου είναι τα εξής:

Α) Στο νέο πλαίσιο μπορούν να ενταχθούν φυσικά πρόσωπα ανεξαρτήτως της πτωχευτικής ή μη ικανότητάς τους, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια (παρ. 1 του άρθρου 1).

Β) Οι δικαιούχοι υπαγωγής ρυθμίζουν μόνο οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και οφειλές προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από στεγαστικό δάνειο, για τις οποίες έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία τους (παρ. 2 και 3 του άρθρου 1). Για τις υπόλοιπες οφειλές λαμβάνεται μέριμνα, ώστε αφενός να μην κινδυνεύει η κύρια κατοικία από κατάσχεση γι’ αυτές, αφετέρου να λαμβάνουν οι υπόλοιποι πιστωτές ό,τι θα λάμβαναν σε περίπτωση πλειστηριασμού της κύριας κατοικίας (παρ. 3 του άρθρου 12).

Γ) Η διαδικασία ρύθμισης διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (άρθρο 4).

Δ) Οι υπαγόμενοι στο νέο πλαίσιο καταβάλλουν μέχρι το 120% της αξίας της κύριας κατοικίας τους με χαμηλό επιτόκιο και σε χρονική περίοδο, που μπορεί να φτάνει μέχρι και τα 25 έτη (άρθρο 8).

Ε) Το Δημόσιο συνεισφέρει στις καταβολές, σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες του υπαγόμενου προσώπου (άρθρο 9).
ΣΤ) Αν δεν επιτευχθεί συναινετική ρύθμιση, τότε ο οφειλέτης δικαιούται να ζητήσει τη ρύθμιση των οφειλών του με απόφαση δικαστηρίου (άρθρο 10).

Βασικά χαρακτηριστικά του νέου πλαισίου, σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, είναι τα εξής:

· Για πρώτη φορά στο νέο πλαίσιο εντάσσονται επιχειρηματικά δάνεια που έχουν υποθήκη την πρώτη κατοικία του οφειλέτη.

· Στο νέο πλαίσιο προβλέπεται για πρώτη φορά η συνεισφορά (επιδότηση) του Δημοσίου για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης (έως 25 χρόνια) στις καταβαλλόμενες δόσεις, η οποία θα προσδιορισθεί με ΚΥΑ το επόμενο διάστημα.

· Οι δικαιούχοι υπαγωγής ρυθμίζουν τις οφειλές τους προς τράπεζες και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από στεγαστικό δάνειο, για τις οποίες έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία τους.

· Η διαδικασία ρύθμισης διεξάγεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

· Οι υπαγόμενοι στο νέο πλαίσιο θα πληρώνουν το 120% της εμπορικής αξίας της προστατευόμενης κατοικίας, με διάρκεια 25 ετών - επιτόκιο euribor τριμήνου +2%

· Αν δεν επιτευχθεί συναινετική ρύθμιση, τότε ο οφειλέτης δικαιούται να ζητήσει τη ρύθμιση των οφειλών του με απόφαση δικαστηρίου

· Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας προβλέπεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 175.000 ευρώ, αν στις οφειλές που ρυθμίζονται περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια, και σε κάθε άλλη περίπτωση (στεγαστικά, επισκευαστικά ή καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες, όλα με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία) τις 250.000 ευρώ.

· Ο οφειλέτης θα πρέπει να διαθέτει λοιπή οικογενειακή περιουσία έως 80.000,00 και επιπλέον καταθέσεις έως 15000 ευρώ

· Τα όρια του οικογενειακού εισοδήματος διαμορφώθηκαν κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να αντιστοιχούν στις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, που περιλαμβάνουν τις βασικές δαπάνες για τη διαβίωση του νοικοκυριού και επιπλέον δαπάνες εστίασης, όπως αυτές καθορίστηκαν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, προσαυξημένες κατά 70%.

· Σε κάθε περίπτωση το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών, δεν θα πρέπει να είναι ανώτερο από 130.000 ευρώ ανά πιστωτή.

Δείτε εδώ την Ρύθμιση

Δείτε εδώ την αιτιολογική έκθεση

ΣΧΟΛΙΑ (35)

ajhon

Πόσοι και πόσοι κλάδοι επέζησαν με τα δάνεια της πρώτης κατοικίας;

Γανυμήδης

Δηλαδή, τι θέλεις να πείς, ζήτω τα κορόιδα;

AJHON

Όταν προγραμμάτισες και πήρες δάνειο πρώτης κατοικίας με δόσεις όσο η 13η και 14η σύνταξη που καταργήθηκε ,έχασες πάνω από 30.000 ευρώ εφάπαξ και μειώθηκε πάνω από 2000 ευρώ/μηνιαίως το οικ. εισόδημα πως θα αποπληρώσεις το υπόλοιπο του δανείου ΑΠΟ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΠΟΥ με τις περικοπές δεν έδωσες τη δυνατότητα στο συνταξιούχο να την μεταβιβάσει στα παιδιά του;Οταν τα δάνεια του 2007 ήταν μικρότερα της εμπορικής αξίας της υποθήκης και σήμερα η εμπορική αξία είναι μηδαμινή;Καλά δεν υπάρχει καν ταξική συνείδηση σε κανέναν από την πλειοψηφία.Κανένας δεν έχει δάνειο πρώτης κατοικίας;Τι έγινε η σεισάχθεια και κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη;Οι δανειολήπτες χρεώθηκαν για να κινήται η οικοδομή και έζησαν οι οικοδόμοι,οι μάνδρες και να βάζουν ένσημα οι συνταξιούχοι κ.ο.κ.

Επώνυμος

Τα νομοθετικά μέτρα των τεχνοκρατών δεν στηρίζονται στην φιλοσοφία της απόλυτης ισότητας, αλλά στην κοινωνική διαστρωμάτωση με την προβολή στη νομή της εξουσίας, τι γίνεται όμως με την αποκαταστάση του Ελληνικού λαού που έχει πέσει θύμα αυθαιρεσίας των τραπεζών και του ίδιου του πολιτικού συστήματος;

Αντίλογος

Στο συμβόλαιο έχουν υπογράψει ότι αν δεν μπορούν να ξεπληρώνουν τις δόσεις θα δώσουν πίσω το σπίτι. Όταν αγοράζανε σπίτι με ξένα λεφτά και εκτοξεύονταν οι τιμές καλά ήτανε. Καλά, δεν φοράει παντελόνια κανένας πια από την πλειοψηφία; Κανένας δεν πληρώνει το δάνειο της πρώτης κατοικίας; Τι έγιναν τα καθαρά κούτελα. Οι υπόλοιποι χρεώθηκαν για να ¨κινήται¨ ο τζαμπατζής και έζησαν φίνα αυτός, η γυναίκα του και τα παιδιά του με ξένα λεφτά.

Γανυμήδης

Τελικά ο στόχος του παράνομου πολιτικού συστήματος της χώρα μας στόχο έχει μακροπρόθεσμα η πρώτη κατοικία να περάσει στα χέρια των νταβατζήδων, εξαναγκάζοντας τους πολίτες να περάσουν στο ενοίκιο!

Καλλιστώ

Άμα το έχουν υποθηκευμένο γιατί όχι; Κακώς το κρατάνε ακόμα.

ΑΡΙΣΤΕΡΑ EKALI CLUB

Οι Έλληνες παγκάκι και οι λάθρο σαλονάκι...

ΚαλοΠληρωτης

Βαρεθήκαμε να ακούμε για νόμους Κατσέλη και Κρις Κρις.. Πάρτε τους τα σπίτια να τελειώνουμε.. Εμείς που πληρώνουμε τόσα χρόνια το δάνειο μας στην ώρα του είμαστε κορόιδα? Όλοι σπίτια και εξοχικά με δανεικά και γκρινιάζουν κ από πάνω... Και το 90% αυτών τους φτάνουν και περισσεύουν να πληρώσουν το δάνειο τους αλλά δεν το κάνουν γιατί μπήκαν στο νόμο Καραμολεγκου... Οποία κυβέρνηση τους πάρει ότι έχουν έχει ισόβια ψήφο μου

ai g@misoy

Όταν πήρα το δάνειο μεγάλε έβγαζα 3000 με 5000 χιλιάδες€ το μήνα και τώρα ζω με 800€ τέσσερα άτομα με τα μνημόνια και τις απατεωνιές τους..., τα @@ μου θα πάρετε και θα τις αρπάξετε κιόλας επειδή είσαστε μάγκες καλοπληρωτές εσείς και εμείς μ@λ@κες κακοπληρωτές.

ΚΩΣΤΑΣ

Το σχέδιο νόμου για το διάδοχο σχήμα Κατσέλη/Σταθάκη όπως εισέρχεται είναι χειρότερο ακόμα και από τη ΜΗ ύπαρξη διαδόχου νόμου! Κυριολεκτικά, από νομική σκοπιά, δίνει περισσότερα στις τράπεζες από ό,τι ισχύει στην περίπτωση μη ύπαρξης Νόμου!!! Αρκεί να διαβάσετε με προσοχή κάθε εδάφιό του. Δεν κάνω πλάκα – 1000 φορές χωρίς καθόλου Νόμο

ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ

Fake news!!! Τι σκαρφίζονται οι φασιστες για να ρίξουν την κυβέρνηση μας δεν λέγεται. Ρε ΦΑΣΙΣΤΕΣ, έχετε ακούσει για την ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ;;;

Ειμαι

παντρεμένος με 2 παιδιά και έχω συνολικό καθαρό εισόδημα περίπου 18.000 € τον χρόνο. Είχα πάρει δάνειο 65.000€ το 2008 για 15 χρόνια με σταθερό επιτόκιο 5,2% για όλη την διάρκεια αποπληρωμής του. Έχουν περάσει από τότε κοντά στα 11 χρόνια και ποτέ μου δεν καθυστέρησα ούτε μία δόση. Δεν έχω ιδιαίτερα μεγάλες καταθέσεις (δεν υπερβαίνουν τις 5.000€), δεν έχουμε άλλη ακίνητη περιουσία και το αυτοκίνητό μας είναι 12 ετών. Πληρώνουμε κανονικά φροντιστήρια και αθλητικές δραστηριότητες των παιδιών, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΕΝΦΙΑ, ασφάλεια αυτοκινήτου και σπιτιού. Δεν έχουμε καμία πιστωτική κάρτα και δεν έχουμε πάρει ποτέ καταναλωτικό δάνειο. Διακοπές έχουμε τα τελευταία 15 χρόνια 2 φορές και φέτος θα είναι η 3 (μια όταν δεν είχαμε ακόμα παιδιά, μια όταν το 1ο μας παιδί ήταν 6ετων και μια θα πάμε φέτος που το μεγάλο έχει γίνει 14 και το μικρό 8). Με κλίμακα βαθμολογίας από το 1 έως το 100 πόσο Μ@%™κας πρέπει να αισθάνομαι;

Καλά τα γράφεις...

Πέρασε τώρα για τα 0,60€...

Υπαρχουν και μεγαλύτεροι

Κάποιοι μεγάλοι μαλ... δεν πήρανε καθόλου δάνειο. Καλά είσαι.

Κώστας

Το ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με νέες δημοσκοπήσεις είναι πρώτο κόμμα. Εκλογές θα γίνουν του χρόνου όποτε μάθετε να συνηθίζετε τον Αλέξη για 5 ακόμα χρόνια τουλάχιστον.

!!!!!

Είπαμε, ένα ένα τα ποτήρια θα τα πίνουν όλοι όσοι αμφισβητούν τον Μέγα Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος οδεύει και προς το "Νόμπελ ειρήνης". Το είπε εξάλλου και από το βήμα της Βουλής στην αντιπολίτευση, που τον αμφισβητεί και τον πολεμά από φθόνο, και ο ίδιος ο κορυφαίος αυτός ηγέτης που όλοι τον θαυμάζουν, πλην των Λακεδαιμονίων, και που κατά τον διάσημο φιλόσοφο Ανρί Λεβί τον βλέπει να είναι σε λίγα χρόνια στα κορυφαία κλιμάκια της Ευρώπης, για να την αλλάξει προς τα βελτίω, όπως την οραματίζεται ο Μέγας αυτός ηγέτης , που ακούει στο όνομα Αλέξης Τσίπρας!!!!

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

trape3

Η Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν κατά το παρελθόν είχε διαπιστώσει παραβιάσεις του ανταγωνισμού στα σχήματα αναβαλλόμενης φορολογίας που χρησιμοποιήθηκαν για να ενισχυθούν τα κεφάλαια των τραπεζών

f1new1

Οι οικονομικές επιδόσεις και οι νέοι σχεδιασμοί των πρωταγωνιστών του κλάδου των σούπερ μάρκετ - Πώς δύο παίκτες κατάφεραν να ελέγχουν το 50% της αγοράς και οι μεγάλες προσπάθειες των άλλων μεγάλων του κλάδου

2334

Σύμφωνα με στέλεχος αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας, στην διεθνή αγορά ομολόγων, οι ελληνικές εταιρείες που έχουν τα ανάλογα μεγέθη χρειάζεται αντλούν κεφάλαια μεγαλύτερα των 200 εκατ. ευρώ