eforia-dimosio

Τι προβλέπουν διατάξεις που ενσωματώνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την εκλογική διαδικασία

Μεταβολές στο σύστημα κινητικότητας στο Δημόσιο και αλλαγές στις άδειες δημοσίων υπαλλήλων φέρνουν διατάξεις του υπουργείου Εσωτερικών που τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση και οι οποίες θα ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο για την τροποποίηση της εκλογικής διαδικασίας.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις μειώνονται οι ετήσιοι κύκλοι κινητικότητας από τρεις σε δύο, ενώ επιταχύνονται οι σχετικές διαδικασίες. Ο πρώτο κύκλος αρχίζει το β΄ 15θήμερο του Ιανουαρίου κάθε έτους, οπότε τα υπουργεία, τα εποπτευόμενα νομικά τους πρόσωπα, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για τις υπηρεσίες τους και για τους ΟΤΑ, καθώς και οι Ανεξάρτητες Αρχές αποστέλλουν στην Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας τα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με μετάταξη ή απόσπαση. Ο πίνακας με τις προσφερόμενες θέσεις δημοσιοποιείται έως τις 20 Φεβρουαρίου, οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων αξιολογούνται έως τις 31 Μαρτίου, ενώ οι μετατάξεις/αποσπάσεις ολοκληρώνονται το αργότερο μέχρι τις 15 Μαΐου. Σε κάθε περίπτωση, η μη ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης και απόσπασης μέχρι την ημερομηνία αυτή καθιστά τη διαδικασία αυτοδικαίως ατελέσφορη.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση εισάγεται για πρώτη φορά στην ελληνική δημόσια διοίκηση, ένα σύστημα ολιστικής προσέγγισης του όρου «στελέχωση» αναφορικά με τις δημόσιες υπηρεσίες καθώς η κινητικότητα συνδέεται ευθέως με τις διαδικασίες πρόσληψης ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια και η συνάφεια των σχετικών αιτημάτων των φορέων. Ο πρώτος κύκλος κινητικότητας και η επιτυχής ή μη έκβαση αυτού για κάθε Υπηρεσία, μετεξελίσσεται σε προστάδιο εφαρμογής του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων
Σε δεύτερο κύκλο έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν μόνο οι υπηρεσίες που για συγκεκριμένους λόγους δεν κατέστη δυνατόν να προσελκύσουν νέους υπαλλήλους με τον πρώτο κύκλο. Η διαδικασία αυτή αρχίζει το α΄ 10ήμερο του Οκτωβρίου, ο πίνακας για τις προσφερόμενες θέσεις δημοσιοποιείται έως τις 31Οκτωβρίου, οι αιτήσεις αξιολογούνται μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, ενώ η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται έως τις 31 Ιανουαρίου.
Επίσης, το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στον φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, ως προϋπόθεση για τη μετάταξή του, εξομοιώνεται με αυτό των δήμων, δηλαδή από 50% αυξάνεται σε 65%. Σε ό,τι αφορά στους τελευταίους, καταργείται ο περιορισμός της ανωτέρω προϋπόθεσης που σήμερα ισχύει μόνο σε όσους έχουν πληθυσμό έως 90.000 κατοίκους, και προτείνεται να αφορά το σύνολο των δήμων. Συν τοις άλλοις, θα πρέπει ο αιτών υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο, εκτός αν στο οργανόγραμμα του φορέα προβλέπεται μόνο μία θέση του εν λόγω κλάδου.

Στην περίπτωση υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον δεν υφίσταται κενή θέση προσωπικού ΙΔΑΧ, ο υπάλληλος μπορεί να μεταταχθεί σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση της κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού, για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.

Το προσωπικό που ανήκει οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των δήμων μπορεί να αιτηθεί απόσπαση ή μετάταξη για λόγους υγείας μόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων δήμων. Η αμοιβαία μετάταξη επιτρέπεται πριν την πάροδο της διετίας από το διορισμό ή την πρόσληψη εφόσον οι μετατασσόμενοι ανήκουν οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα δήμων.

Με άλλη διάταξη προβλέπεται ότι ο υπάλληλος θα μετατάσσεται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, εφόσον στην υπηρεσία υποδοχής εφαρμόζεται το ίδιο βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς με την υπηρεσία προέλευσης, αλλιώς κατατάσσεται βάσει των διατάξεων που διέπουν την βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπαλλήλων του φορέα υποδοχής.
Ο υπάλληλος μετατάσσεται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει, εφόσον στην υπηρεσία υποδοχής εφαρμόζεται το ίδιο βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς με την υπηρεσία προέλευσης, άλλως κατατάσσεται βάσει των διατάξεων που διέπουν την βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπαλλήλων του φορέα υποδοχής.
Σχετικά με τις άδειες, προβλέπεται η χορήγηση μίας ημέρας/ετησίως από το νέο έτος στις υπαλλήλους προκειμένου να υποβληθούν σε γυναικολογικές εξετάσεις.
Στους συμβασιούχους χορηγούνται οι άδειες παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των τέκνων τους και η άδεια λόγω ασθένειας των τέκνων που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους σε αναλογία όμως με βάση τη διάρκεια της σύμβασής τους.
Επίσης, την άδεια αιμοληψίας προβλέπεται να τη δικαιούνται και οι δότες αιμοπεταλίων, ενώ ορίζεται ως ανώτατο όριο και για τις δύο περιπτώσεις οι δύο ημέρες τρεις φορές τον χρόνο. Τέλος, για την επιλογή προϊσταμένων ενισχύεται το κριτήριο της προηγούμενης εμπειρία σε θέσεις ευθύνης και η ικανότητα διοίκησης των ανθρώπινων πόρων ως παράμετρο ανέλιξης των στελεχών του δημοσίου τομέα.

ΣΧΟΛΙΑ (12)

Στάσα

Για το κατάπτυστο βέβαια νέο σύστημα επιλογής προ'ι'σταμένων μονο 5 γραμμές στο τέλος. Η κυβέρνηση που προεκλογικά εκθείαζε την αριστεία τώρα πριμοδοτεί την αχρηστία. άχρηστα τα τυπικά προσόντα, μόρια πολλά μόνο γι αυτούς που βρίσκονται ήδη σε θέσεις ευθύνης χωρίς να έχουν κριθεί αλλά με αναθέσεις ως αρεστοί της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας (αυτό το αποκαλούν εμπειρία) και απεμπλοκή του ΑΣΕΠ από τη διαδικασία. Καμαρώστε το νέο δημόσιο. Άντε και καλή επιστροφή στην τρόικα μπας κ δούμε ποτέ σωτηρία.

SIAP4

Η σωστή ερώτηση είναι εάν θα δουλεύουν και λίγο....

Ενα είναι το σίγουρο ότι:

σε αυτή τη χώρα μόνο υπάλληλος του Δημοσίου τίποτα άλλο!, Δεκο-Οτα-Σώματα ασφαλείας κ.λ.π ,δε θα πεινάσεις ποτέ θα έχεις σίγουρη δουλειά , στο σύνολο του λίγες ώρες, με ελάχιστες εως καθόλου ευθύνες και ελαχιστο εως καθόλου άγχος.

ΚΑΛΑ! ΚΑΤΑΡΧΗΝ

Ας κάνουν κανονικό 8ωρο γιατί το σύνολο είναι 08:00-14:00 και μετά ας κάνουν και όλα τα υπόλοιπα ,μ.ο ωρών εργασίας στο δημόσιο είναι 4 με 5 ωρες και αν! .

Δάσκαλος

Εκπαιδευτικοί Έβρου καλούν Υπουργό: Κάντε κάτι, "κινδυνεύουμε από τις επιθέσεις των παράνομων μεταναστών "" !! "Τι έχουν να απαντήσουν στον συνάδελφο που τον χτύπησαν και σώθηκε από θαύμα;"

Αρκουδας

800 χιλιαδες δημοσιοι υπαλληλοι σε μια χωρα 10 εκατομμυριων κατοικων, οταν στη Γερμανια δεν ξεπερνανε το 1,2 εκατομμυριο δημοσιους υπαλληλους. Αυτη η χωρα μπορει να βγει πραγματικα απο τη κριση μεσα σε 1 λεπτο οταν απο τους 800 χιλιαδες μεινουνε απλα οι μισοι.. Αλλα δεν..

Γιαννης

Φίλε Αρκούδα είμαι σίγουρος ότι εάν τους διώξει όλους, όχι μόνο η χώρα θα βγεί από την κρίση, αλλά θα φτάσουμε και τη Γερμανία, για αυτό σε προτείνω για πρωθυπουργό ώστε να εφαρμόσεις την πολιτική σου

Δημοσιος Σφραγιδοκρουστης

ΚΕΡΔΑΜΕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

@@

Πολύ σαπίλα στο δημόσιο γενικά !!!!

Ένας σκεπτόμενος

Φαίνεται ότι Δούλεψες... και ξέρεις.

απορία

Τι δε θα γίνεται με χοντρο βίσμα πια;

Φαλέας

Ισχύει πλέον - όπως παλιά - η απλή μοριοδότηση !

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης