Κρυσταλλοπηγή: Εγκληματική οργάνωση με κέρδη 700.000 ευρώ από τη διακίνηση μεταναστών

Κρυσταλλοπηγή: Εγκληματική οργάνωση με κέρδη 700.000 ευρώ από τη διακίνηση μεταναστών

Όλη η δικογραφία - Αρχηγός ένας ιδιοκτήτης καντίνας και υπαρχηγός ένας πωλητής κινητών τηλεφώνων - Συμμετείχαν εννέα επίορκοι αστυνομικοί

krystallopigi-m
Η ακτινογραφία της εγκληματικής οργάνωσης με έδρα την Κρυσταλλοπηγή στην οποία συμμετείχαν 9 επίορκοι αστυνομικοί (7 συλληφθέντες και δύο εμπλεκόμενοι-κατηγορούμενοι στη δικογραφία) με αρχηγό έναν ιδιοκτήτη καντίνας και υπαρχηγό έναν πωλητή κινητών τηλεφώνων αποτυπώνεται μέσα από τη δικογραφία που παρουσιάζει το protothema.gr.

Τα κέρδη αγγίζουν τις 700.000 ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι βρέθηκαν στα ταμεία και κατασχέθηκαν 463.000 ευρώ καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα φέρεται να «εξυπηρέτησαν» περισσότερους από 1.700 Αλβανούς να μπουν, να βγουν και να παραμείνουν παράνομα στη χώρα μας. Κάθε αστυνομικός που συμμετείχε στο κύκλωμα, έπαιρνε μηνιαίο μισθό από 2.000 έως 10.000 ευρώ ανάλογα με τη διευκόλυνση που παρείχε στο κύκλωμα.

Η ιστορία

Οπως αναφέρεται στη δικογραφία, το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξεδιπλώνεται όταν «Στην Υπηρεσία μας διαβιβάστηκε παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καστοριάς, δικονομική αφορμή της οποίας αποτέλεσε η αποστολή προανακριτικού υλικού που προέκυψε ύστερα από άρση του απορρήτου τηλεφωνικών επικοινωνιών που πραγματοποιήθηκε από το γραφείο Ασφαλείας του Λιμεναρχείου Πάτρας και από τις οποίες προέκυπταν ενδείξεις για ύπαρξη Εγκληματικής Οργάνωσης που δραστηριοποιείται στην περιοχή των συνόρων της Ελλάδας-Αλβανίας και συγκεκριμένα στο Μεθοριακό Σταθμό Κρυσταλλοπηγής, τα μέλη της οποίας προβαίνουν σε κατ’ εξακολούθηση ψευδή βεβαίωση ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίων) πολιτών Αλβανίας και τοποθετώντας επί αυτών γνήσιες σφραγίδες εισόδου/ή και εξόδου, επιτυγχάνουν την “εικονική” είσοδο/ή και έξοδο του αλλοδαπού, αντίστοιχα.

Για τις προαναφερόμενες πράξεις, τα μέλη του ως άνω κυκλώματος λάμβαναν χρηματικό ποσό που κυμαίνονταν από 100 ως 600 ευρώ. Πέραν των προαναφερόμενων, την 10/05/2022 περιήλθε στην Υπηρεσία μας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καταγγελία με πανομοιότυπο περιεχόμενο με την ως άνω παραγγελία, στην οποία περιέχονταν στοιχεία αστυνομικών που συμμετέχουν στην δράση του κυκλώματος, η οποία αφού τέθηκε υπόψη του Εποπτεύοντος την Υπηρεσία μας Εισαγγελέα Εφετών, συσχετίστηκε με την ήδη διενεργούμενη Προκαταρκτική Εξέταση.

Προς τον σκοπό της διακρίβωσης της βασιμότητας των προαναφερόμενων στοιχείων, κρίθηκε αναγκαία η άρση απορρήτου της τηλεφωνικής ανταπόκρισης για τις τηλεφωνικές συνδέσεις όλων των εμπλεκομένων ατόμων. Έτσι, μετά από σχετικά αιτήματα της Υπηρεσίας, εκδόθηκαν ισάριθμα Βουλεύματα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, με τα οποία διατάχθηκε τόσο η άρση του απορρήτου και η καταγραφή του περιεχομένου των συνομιλιών (σύστημα επισύνδεσης), όσο και η καταγραφή δραστηριότητας, όλων των εμπλεκομένων προσώπων, τα οποία διαδοχικά ανέκυπταν με την πρόοδο της ερευνητικής διαδικασίας».

Ο αρχηγός, οι υπαρχηγός και οι αστυνομικοί

Στη δικογραφία γίνεται αναφορά και στην ακτινογραφία της οργάνωσης:

Κλείσιμο
«Διευθύνων την εγκληματική οργάνωση εξακριβώθηκε ότι είναι ένας ιδιοκτήτης καντίνας, χωρίς την παρουσία του οποίου δεν θα ήταν εφικτή η τέλεση των ως άνω αναφερόμενων επίμεμπτων πράξεων, καθώς αποτελεί το πρόσωπο το οποίο οργανώνει και συντονίζει την δράση όλων των μελών της, με απώτερο σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους. Ακολούθως, υψηλά στην ιεραρχία και με αυξημένες αρμοδιότητες στην εγκληματική οργάνωση, εξακριβώθηκε ότι είναι πωλητής κινητών τηλεφώνων που αποτελεί τον «υπαρχηγό» της Οργάνωσης και ο οποίος σε ορισμένες περιπτώσεις ενεργεί εν απουσία του αρχηγού για λογαριασμό του και πάντα σύμφωνα με τις εντολές του.

Ενταγμένα μέλη, με διακριτούς ρόλους στην εγκληματική οργάνωση εξακριβώθηκε ότι είναι οι αστυνομικοί που υπηρετούν στο Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Κρυσταλλοπηγής, οι οποίοι -κατά περίπτωση- είτε αναλαμβάνουν την ψευδή βεβαίωση των ταξιδιωτικών εγγράφων πολιτών Αλβανίας, είτε την διευκόλυνση εισόδου ή/και εξόδου προς και από τη χώρα, πολιτών Αλβανίας που δεν έχουν το σχετικό δικαίωμα, είτε προβαίνουν σε ενέργειες που διευκολύνουν την εν γένει δράση της, κατ’ εντολή των ηγετικών μελών αυτής.

Λοιπά ενταγμένα μέλη με διακριτούς ρόλους στην εγκληματική οργάνωση εξακριβώθηκε ότι είναι οι 4 οδηγοί επαγγελματικού οχήματος (ταξί), οι οποίοι έχουν αναλάβει την παραλαβή των επίμαχων ταξιδιωτικών εγγράφων ενδιαφερόμενων πολιτών Αλβανίας και την παράδοση τους προς τα ηγετικά στελέχη αυτής. Ειδικότερα, από την έρευνα της Υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της ως άνω περιγραφείσας Εγκληματικής Οργάνωσης προβαίνουν στην:

 • Ψευδή βεβαίωση επί ταξιδιωτικών εγγράφων (Διαβατηρίων) πολιτών Αλβανίας με αποτέλεσμα την –επί μακρόν- παράνομη διαμονή τους στην Ελληνική Επικράτεια.
 • Διευκόλυνση εισόδου ή/και εξόδου από τη Χώρα αλλοδαπών υπηκόων τρίτων χωρών.
 • Λήψη αθέμιτων χρηματικών ωφελημάτων από μέρους των υπαλλήλων του Τ.Δ.Ε. Κρυσταλλοπηγής για ενέργειες που αντίκεινται στα καθήκοντα τους.

Η εν λόγω εγκληματική οργάνωση είναι επιχειρησιακά δομημένη, με διαρκή δράση, τα μέλη της οποίας έχουν διακριτούς ρόλους και ενώθηκαν με σκοπό την τέλεση κακουργημάτων και πλημμελημάτων που προβλέπονται, κατά περίπτωση, από τα άρθρα 187 «Εγκληματική Οργάνωση», 235 «Δωροληψία υπαλλήλου», 236 «Δωροδοκία υπαλλήλου», 242 «Ψευδής Βεβαίωση, Νόθευση κ.λπ.», 239 «Κατάχρηση εξουσίας», 252 «Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου», 259 «Παράβαση καθήκοντος» του Ποινικού Κώδικα και του Ν.4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις».

Τις εν λόγω πράξεις τους, τα μέλη της οργάνωσης τελούν κατ’ επάγγελμα, καθώς από την επανειλημμένη τέλεσή τους προκύπτει σαφής σκοπός των μελών αυτής για παράνομο πορισμό εισοδήματος. Η Εγκληματική Οργάνωση έχει ως βάση το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καντίνα) που διατηρεί ο διευθύνων την  
οργάνωση, πλησίον του Μεθοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής, ενώ η έναρξη της δράσης της τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από το έτος 2020. Από την έως τώρα έρευνα της Υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ενεπλάκησαν συνολικά σε τουλάχιστον 77 περιπτώσεις ψευδούς βεβαίωσης επί ταξιδιωτικών εγγράφων πολιτών Αλβανίας και σε τουλάχιστον 10 περιπτώσεις διευκόλυνσης εξόδου/εισόδου πολιτών Αλβανίας από/ προς την Ελλάδα, λαμβάνοντας προς τούτο, από τους ενδιαφερόμενους αλλοδαπούς- πολίτες Αλβανίας, αθέμιτα ωφελήματα που κυμαίνονταν μεταξύ των χρηματικών ποσών των τριακοσίων πενήντα 350 έως των εφτακοσίων 700 ευρώ, για έκαστη περίπτωση.

Οι ανωτέρω περιγραφόμενες πράξεις δεν θα ήταν δυνατό να 
τελεσθούν χωρίς την ενεργό συμμετοχή και καταλυτική συμβολή των ως άνω αναφερόμενων αστυνομικών υπαλλήλων, οι οποίοι έχοντας την ιδιότητα του υπαλλήλου, προέβαιναν σε ενέργειες οι οποίες αντίκεινται στα καθήκοντά τους, λαμβάνοντας προς τούτο, κατά περίπτωση, αθέμιτα ωφελήματα.

Ποσά – μαμούθ

Στο διαβιβαστικό της ΕΛ.ΑΣ αναφέρονται τα ποσά που “τσέπωνε” το κύκλωμα και οι περιπτώσεις:

«Οι ως άνω αναφερόμενοι αστυνομικοί, βεβαίωναν με πρόθεση, σε τέτοια έγγραφα, περιστατικά που μπορεί να έχουν έννομες συνέπειες, θέτοντας επί των ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίων) πολιτών Αλβανίας τις γνήσιες σφραγίδες εισόδου/εξόδου του Τ.Δ.Ε. Κρυσταλλοπηγής, κατά την διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας διαβατηριακού ελέγχου, αφού γνώριζαν ότι δεν υπήρχαν για τους ανωτέρω αλλοδαπούς, οι νόμιμες προϋποθέσεις εξόδου και εισόδου. Με τον τρόπο αυτό, βεβαίωναν ψευδώς την είσοδο/έξοδο αυτών (αλλοδαπών) από και προς την Ελληνική Επικράτεια.

Επιπρόσθετα και ενώ στον πυρήνα των καθηκόντων τους ανάγεται η διασφάλιση της νόμιμης εξόδου/εισόδου αλλοδαπών υπηκόων, κατά παράβαση των καθηκόντων τους, διευκόλυναν με πρόθεση την παράνομη έξοδο/είσοδο αλλοδαπών που δεν είχαν το σχετικό δικαίωμα από το θεσμοθετημένο σημείο της ελληνοαλβανικής μεθορίου της Κρυσταλλοπηγής, χωρίς την πραγματοποίηση του προβλεπόμενου, από μέρους τους, αστυνομικού ελέγχου. 

Για τις ως άνω ενέργειες τους, οι οποίες αντίκεινται στα καθήκοντα τους, λαμβάνουν μέσω λοιπών μελών της Εγκληματικής Οργάνωσης (ηγετικά στελέχη- οδηγούς ταξί) αθέμιτα ωφελήματα οποιασδήποτε φύσης.Από το σύνολο του προανακριτικού υλικού εκτιμάται ότι το συνολικό ποσό που αποκόμισε η Εγκληματική Οργάνωση από την ανωτέρω δράση της είναι τουλάχιστον 680.000 χιλιάδες ευρώ, ενώ «εξυπηρετήθηκαν» πάνω από 1.700 πολίτες Αλβανίας. Το χρηματικό ποσό που ελάμβαναν οι αστυνομικοί-μέλη της Εγκληματικής Οργάνωσης κυμαίνονταν κατ’ εκτίμηση μεταξύ του χρηματικού ποσού των δύο χιλιάδων (2.000) με δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ τον μήνα».

Ο τρόπος δράσης

Σε ο,τι έχει να κάνει με το modus operandi αναφέρονται τα εξής:

«Από την ενδελεχή μελέτη και την συνδυαστική ανάλυση του συνόλου του συγκεντρωθέντος υλικού προέκυψε ο τρόπος δράσης της ως άνω αναφερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, ως και ο ρόλος που διαδραματίζει έκαστο μέλος αυτής, η οποία παρατίθεται, όσον αφορά την διαδικασία ψευδούς βεβαίωσης επί των διαβατηρίων, ως εξής:

Το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος καντίνα 
που διατηρεί ο αρχηγός, συνιστά την βάση της εν λόγω Εγκληματικής Οργάνωσης, καθώς αποτελεί το σημείο που βρίσκονται καθημερινά τα μέλη αυτής. Η εν λόγω καντίνα βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το Συνοριακό Σταθμό Κρυσταλλοπηγής -σχεδόν εφαπτόμενη του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κρυσταλλοπηγής- γεγονός που επιτρέπει στα ανωτέρω μέλη να έχουν άμεση οπτική επαφή με άτομα που επιθυμούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από την Ελλάδα και αντίστροφα, αλλά και να δικαιολογούν την εν γένει παρουσία τους στον ευρύτερο χώρο, χωρίς να κινούν υποψίες στις διωκτικές αρχές για ενδεχόμενη τέλεση επίμεμπτων ενεργειών από μέρους τους.

Στο ανωτέρω 
σημείο (καντίνα) πραγματοποιούνται δια ζώσης συναντήσεις με τα υπόλοιπα μέλη της Εγκληματικής Οργάνωσης,οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως οδηγοί ταξί, με την επισήμανση πως οι δύο πρώτοι δεν κατέχουν νόμιμη προς τούτου επαγγελματική άδεια μεταφορών Δημοσίας Χρήσεως. Οι προαναφερόμενοι οδηγοί ταξί, λόγω της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,  μετακινούνται συνεχώς ανά την ελληνική επικράτεια, γεγονός που τους παρέχει τη δυνατότητα να προβαίνουν σε παραλαβή διαβατηρίων πολιτών Αλβανίας που διαμένουν σε διάφορες περιοχές της ενδοχώρας και οι οποίοι επιθυμούν να παρατείνουν –παρανόμως- την παραμονή τους στη Χώρα. Συνεπώς, αφού παραλάβουν τα διαβατήρια από τους ενδιαφερόμενους αλλοδαπούς, αναλαμβάνουν την μεταφορά και την παράδοση τους -κατά κύριο λόγο- στο αρχηγο. Εν συνεχεία, αυτός τα φυλάσσει για ελάχιστο χρονικό διάστημα μέχρι την τελική διευθέτηση τους, στην καντίνα που διατηρεί πλησίον του Τ.Δ.Ε. Κρυσταλλοπηγής και ακολούθως, τα παραδίδει είτε ο ίδιος – τις περισσότερες φορές- είτε διαμέσου των άλλων μελών και αστυνομικών οι οποίοι ασκούν καθήκοντα διαβατηριακού ελέγχου στο Τ.Δ.Ε. Κρυσταλλοπηγής, προκειμένου να προβούν στην παράνομη θεώρηση-ψευδή βεβαίωσή τους, θέτοντας τις σφραγίδες εισόδου-εξόδου του Τ.Δ.Ε. Κρυσταλλοπηγής, χωρίς όμως να έχει πραγματοποιηθεί η αντίστοιχη μετακίνηση (είσοδος - έξοδος) του αλλοδαπού. Σε συνέχεια της προαναφερόμενης διαδικασίας, τα εν λόγω επίμαχα διαβατήρια παραλαμβάνονται από τους εγκεφάλους, οι οποίοι τα παραδίδουν σε άλλα μέλη και αυτοί με τη σειρά τους τα διαμοιράζουν στους ενδιαφερόμενους αλλοδαπούς. Μέσω της παράνομης τοποθέτησης σφραγίδων εισόδου-εξόδου από τους αστυνομικούς-μέλη της Εγκληματικής Οργάνωσης, πραγματοποιείται συστηματικά η «εικονική» είσοδος-έξοδος πολιτών Αλβανίας προς και από την Ελληνική Επικράτεια και επιτυγχάνεται:

Η ψευδής βεβαίωση επί δημοσίου εγγράφου (διαβατηρίων πολιτών Αλβανίας), περιστατικού που παράγει έννομες συνέπειες, έτσι ώστε να μην
συμπληρώνονται οι ενενήντα (90) ημέρες νόμιμης παραμονής τους στην ελληνική επικράτεια, μέσα σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο εκατόν ογδόντα (180) ημερών, διευκολύνοντας την -κατά πολύ περισσότερο του προβλεπόμενου χρόνου των ενενήντα (90) ημερών- παράνομη διαμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

Η ψευδής βεβαίωση επί δημοσίου εγγράφου (διαβατηρίων πολιτών Αλβανίας), περιστατικού που παράγει έννομες συνέπειες σε περιπτώσεις αλλοδαπών που έχουν ήδη υπερβεί την μέγιστη διάρκεια νόμιμης παραμονής τους στη Χώρα και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν έξοδο από αυτή, χωρίς την καταβολή των προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων τα οποία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ορίζονται στα εξακόσια (600€) για χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά τις τριάντα (30) ημέρες και στα χίλια διακόσια ευρώ (1200€) στις περιπτώσεις που το υπερβαίνει, διευκολύνοντας την -κατά πολύ περισσότερο του προβλεπόμενου χρόνου των ενενήντα (90) ημερών- παράνομη διαμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

Η ψευδής βεβαίωση επί δημοσίου εγγράφου (διαβατηρίων πολιτών Αλβανίας), περιστατικού που παράγει έννομες συνέπειες σε περιπτώσεις αλλοδαπών, σε βάρος των οποίων εκκρεμεί η εκτέλεση αποφάσεων διοικητικής απέλασης-επιστροφής, με τις οποίες διατάσσεται η υποχρεωτική αναχώρηση τους από τη χώρα.

Γίνεται μνεία ότι οι ως άνω αναφερόμενοι αστυνομικοί έχουν άμεση πρόσβαση, λόγω της θέσης και των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, στις
υπηρεσιακές Σφραγίδες Εισόδου – Εξόδου του Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής, τις οποίες θέτουν επί των ταξιδιωτικών εγγράφων των ενδιαφερόμενων πολιτών Αλβανίας, κατά την εκτέλεση της Υπηρεσίας τους και ασκώντας καθήκοντα διαβατηριακού ελέγχου. Οι συγκεκριμένες σφραγίδες διαθέτουν ημερήσιο κωδικό ασφαλείας, ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος ως «ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ», για λόγους που άπτονται των μέτρων προστασίας-ασφαλείας των ταξιδιωτικών εγγράφων και προκειμένου να δυσχερανθεί τυχόν απόπειρα πλαστογράφησης τους.

Πέραν των ανωτέρω, παρατηρήθηκε η «σύσταση» για έκδοση νέων διαβατηρίων (τα επονομαζόμενα και ως «ΛΕΥΚΑ»), προκειμένου να μην προκύπτουν οι προγενέστερες σφραγίδες εισόδου-εξόδου που τέθηκαν σε παλαιότερα διαβατήρια τους και κατά συνέπεια το σύνολο της νόμιμης διάρκειας παραμονής τους στην Χώρα.

Ειδικότερα, με την έκδοση των ανωτέρω διαβατηρίων, η οποία πραγματοποιείται με σχετική ευχέρεια από τις αρμόδιες αλβανικές αρχές, επιτυγχάνεται η «νομιμοφανής» διέλευση πολιτών Αλβανίας από τα ελληνοαλβανικά σύνορα, καθώς υφίσταται αντικειμενική δυσκολία καταμέτρησης του προβλεπόμενου αριθμού ημερών (90 ημέρες ανά 180).

Όπως διαπιστώθηκε, η Εγκληματική Οργάνωση προβαίνει και στην διευκόλυνση εισόδου ή/και εξόδου προς και από τη χώρα, αλλοδαπών υπηκόων
τρίτων χωρών, οι οποίοι επιθυμούν να διέλθουν των Ελληνοαλβανικών συνόρων άνευ ταξιδιωτικών εγγράφων ή τους έχει επιβληθεί το μέτρο της απαγόρευσης εξόδου/εισόδου από τη Χώρα. Για το σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι αλλοδαποί πραγματοποιούν αρχικά τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους αρχηγούς οι οποίοι, με τη σειρά τους, ενημερώνουν κατά περίπτωση, τους αστυνομικούς, προκειμένου να επιτρέψουν την παράνομη έξοδο και είσοδο των ενδιαφερόμενων αλλοδαπών, χωρίς την πραγματοποίηση του προβλεπόμενου εκ των καθηκόντων τους, διαβατηριακού ελέγχου. Ειδικότερα, οι ιδιώτες-μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αναλαμβάνουν είτε τη μεταφορά των ενδιαφερόμενων αλλοδαπών από την Αλβανία προς την Ελλάδα, είτε μεταβαίνουν οι ίδιοι στο σημείο που αναμένει ο αλλοδαπός, πλησίον του Μεθοριακού Σταθμού της Κρυσταλλοπηγής, παρέχοντας τους οδηγίες και κατευθύνσεις για τον τρόπο διέλευσης τους από τα ελληνο-αλβανικά σύνορα. Αποτελεί ενδεικτικό της απαξίας που επιδεικνύει η Εγκληματική Οργάνωση προς το έννομο αγαθό της δημόσιας ασφάλειας το γεγονός της παράνομης διευκόλυνσης εισόδου ή εξόδου αλλοδαπών που βρίσκονται καταχωρισμένοι στον κατάλογο ανεπιθύμητων, όπως στην περίπτωση που διευκολύνθηκε η έξοδος από την Ελληνική επικράτεια, αλλοδαπού, για τον οποίο βρίσκεται σε ισχύ το δικαστικό μέτρο της απαγόρευσης εξόδου από την Ελλάδα, για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών. Σημειώνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, η Υπηρεσία μας ενημερώθηκε από την Διεύθυνση Αστυνόμευσης Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης για την απόπειρα εξόδου από τη χώρα με προορισμό χώρες της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλοδαπών πολιτών Αλβανίας, οι οποίοι εισήλθαν με τον ανωτέρω τρόπο στην ελληνική επικράτεια, μέσω του μεθοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής.

Από το ανωτέρω εκτιμάται βάσιμα ότι η υπό έρευνα Εγκληματική Οργάνωση χρησιμοποιείται σε ορισμένες περιπτώσεις και από έτερες εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση αλλοδαπών, αποτελώντας κατά αυτόν τον τρόπο, «κρίκο» μιας ευρύτερης αλυσίδας διακίνησης ανθρώπων από τη χώρα προέλευσης (Αλβανία), δια μέσω της Ελλάδας (χώρα transit), σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τις ανωτέρω προαναφερόμενες επίμεμπτες ενέργειες, η Εγκληματική Οργάνωση αξιώνει – λαμβάνει από έκαστο ενδιαφερόμενο αλλοδαπό, χρηματικό ποσό ύψους τουλάχιστον 350 Ευρώ, το οποίο και αυξάνεται ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης. Το εν λόγω χρηματικό ποσό παραλαμβάνουν συνήθως οι οδηγοί ταξί-μέλη της Εγκληματικής Οργάνωσης από τους ενδιαφερόμενους πολίτες Αλβανίας και το οποίο εν συνεχεία διαμοιράζεται, κατά περίπτωση, στα λοιπά μέλη της.

Οι συνομιλίες

Στη δικογραφία υπάρχει πλήθος απομαγνητοφωνημένων συνομιλιών:

«Ενδεικτικές συνομιλίες που αντικατοπτρίζουν τον τρόπο δράσης των μελών της εγκληματικής οργάνωσης τυγχάνουν οι κάτωθι: 

Μέλος αναφερόμενος στην έκνομη δράση του αρχηγου αναφέρει σε τρίτο πρόσωπο: «Ρε συ, περνούν λεφτά κάθε μέρα από εμένα», «Εκείνος μπορεί να βγάλει γύρω στα πεντακόσια (500) ευρώ ημερησίως, μαύρα…».

Σε άλλο σημείο μέλος αναφερόμενος σε τρίτο άτομο σχετικά με αξίωση χρηματικού ποσού συνολικού ύψους τετρακοσίων ευρώ (400€): «Όχι εγώ
σου είπα, εγώ σου είπα εξαρχής διακόσα (200) θέλω εγώ, διακόσα (200) θέλει ο άλλος μαλακίες, εγώ κάθε μέρα… το μυαλό μου να πάρει στροφές»

Ο αρχιφύλακας προβαίνει στη «σύσταση» αλλαγής στοιχείων διαβατηρίου σε αλλοδαπό προκειμένου να προβεί σε έκδοση νέου (διαβατηρίου)
επιτυγχάνοντας τοιουτοτρόπως την είσοδο στη Χώρα. Ενδεικτικά αναφέρουν: Έχουμε μια περίπτωση που έχει τρία (03) χρόνια που έχει πάρει το πρόστιμο. Αν έχει καινούργιο διαβατήριο, γίνεται να μπει; “ Όχι, πρέπει να αλλάξει στοιχεία.”: Α, πρέπει να αλλάξει στοιχεία;: Ναι, ναι, πρέπει να αλλάξει ημερομηνία γέννησης.: Μόνο αυτό; : Και κανένα γράμμα στο όνομα, έτσι. 

Οδηγοί παράνομων ταξί (πολίτες Αλβανίας) αναφερόμενοι στους εγκεφάλους «Μου είπε «διέγραψε τις συνομιλίες που έχουμε μαζί». Γιατί ρε τι λέμε; «Όχι μαλάκα, γιατί παρακολουθούν τηλέφωνα…» Καταλαβαίνεις πόσο φοβούνται»  Ο Αρχ/κας πραγματοποιεί έλεγχο στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΕΛ.ΑΣ. για την ύπαρξη διοικητικού μέτρου σε βάρος πολίτη Αλβανίας και κανονίζει αυτοπρόσωπη συνάντηση με τον αρχηγό προκειμένου να του γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα αυτού (ελέγχου): : Πες μου λίγο ημερομηνία ακριβώς. Α-: :Περίμενε. Εφτά ενάτου του χίλια εννιακόσια ενενήντα οχτώ (7/9/1998). : Όχι  καθαρό είναι δεν έχει κάτι. Περίμενε.: Δεν έχει πρόστιμό;: Περίμενε λίγο για να δω και το τέτοιο. Όχι, περίμενε κάτι έχει ναι, ναι, κάτσε. Κάτσε θα ‘ρθω να σε πω περίμενε”.

Μέτρα αντιπαρακολούθησης και συνθηματικά

Στο διαβιβαστικό γίνεται ειδική μνεία για τα μέτρα που ελάμβανε η οργάνωση και τα συνθηματικά:

«Τα μέλη της Εγκληματικής Οργάνωσης, με σκοπό να προστατεύσουν την έκνομη δράση τους, εφαρμόζουν αυστηρά και συγκεκριμένα μέτρα αντιπαρακολούθησης, γεγονός που αντικατοπτρίζει και το βαθμό επιτήδευσης τους. Ειδικότερα:

 • Η τέλεση της αξιόποινης πράξης της ψευδούς βεβαίωσης διαβατηρίων από τους αστυνομικούς-μέλη της Εγκληματικής Οργάνωσης λαμβάνει χώρα κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες, ήτοι περί τις 04:00 και αυτό διότι τη δεδομένη χρονική στιγμή, υφίσταται ελάχιστος αριθμός αστυνομικών που βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία στο Τ.Δ.Ε. Κρυσταλλοπηγής.
 • Ο χρόνος κατοχής των επίμαχων διαβατήριων περιορίζεται στον απολύτως αναγκαίο για την τέλεση της ψευδούς βεβαίωσης επ’ αυτών (διαβατηρίων).
 • Παρατηρούνται συχνές τηλεφωνικές επικοινωνίες για τον προγραμματισμό αυτοπρόσωπων συναντήσεων για την οργάνωση της δράσης τους.
 • Τα μέλη της Εγκληματικής Οργάνωσης χρησιμοποιούν τηλεφωνικές συνδέσεις που δεν αντιστοιχούν στα στοιχεία ταυτότητάς τους, αλλά και διαδικτυακές εφαρμογές επικοινωνίας (π.χ. “SIGNAL” κ.α.)
 • Χρησιμοποίηση αστυνομικού ως «τσιλιαδόρου», κατά την διάρκεια ψευδούς βεβαίωσης επί διαβατηρίων σε σημείο ελέγχου του Τ.Δ.Ε. Κρυσταλλοπηγής «COUNTER».
 • Επιτήρηση των κινήσεων των αστυνομικών δυνάμεων από την καντίνα ιδιοκτησίας του αρχηγού.
 • Πραγματοποίηση δια ζώσης παράδοσης χρημάτων, προκειμένου καλυφθούν τα ίχνη του παράνομου πλουτισμού τους.
 • Μέριμνα για αποφυγή λεκτικών αναφορών που παραπέμπουν σε έκνομη δράση π.χ. «Διαβατήρια»
 • Χρήση συνθηματικής και κωδικοποιημένης ορολογίας καθώς τα διαβατήρια αποκαλούνταν «κόκκινα» ή «κεράσια» (παραπέμπουν στο χρώμα των αλβανικών διαβατηρίων), «εκείνο», «χαρτί», «χαρτάκι», «αυτά», ενώ η καταβολή αθεμίτου οικονομικού ωφελήματος, αποκαλείται «καφές».

Τα ηγετικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είναι επιφορτισμένα με την οργάνωση, το συντονισμό, την καθοδήγηση και διαχείριση των λοιπών μελών αυτής, σύμφωνα με την προπαρατεθείσα μεθοδολογία δράσης.

Ειδικότερα: ο αρχηγός αποτελεί τον διευθύνοντα και αρχηγό της ερευνώμενης εγκληματικής οργάνωσης, ενώ το εύρος δράσης του καλύπτει όλο το φάσμα των διερευνούμενων αδικημάτων. Ειδικότερα, αποτελεί το κομβικό πρόσωπο στην υπό έρευνα υπόθεση καθώς:


 Παραλαμβάνει τα επίμαχα διαβατήρια από τους οδηγούς ταξί και στη συνέχεια τα παραδίδει, είτε ο ίδιος, είτε διαμέσου του άμεσου συνεργάτη του, σε αστυνομικούς-μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία διαβατηριακού ελέγχου στο Τ.Δ.Ε. Κρυσταλλοπηγής, οι οποίοι, αφού προβούν στην ψευδή βεβαίωση τους, τα επιστρέφουν, ώστε στην συνέχεια, μέσω των οδηγών ταξί, να παραδοθούν και πάλι στους ενδιαφερόμενους πολίτες Αλβανίας. Γίνεται μνεία ότι η παράδοση διαβατηρίων από το αρχηγό στους αστυνομικούς-μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, συνήθως όμως επιλέγει τις πρώτες πρωινές ώρες, ήτοι περί τις 04.00 και αυτό διότι εκείνη την ώρα υφίσταται παρουσία ελάχιστων αστυνομικών.

Ι Αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης - οδηγών ταξί που μεταφέρουν πολίτες Αλβανίας, που επιθυμούν να εισέλθουν ή να εξέλθουν από την Ελλάδα, χωρίς να έχουν το σχετικό δικαίωμα, και των μελών της εγκληματικής οργάνωσης-αστυνομικών που εκτελούν καθήκοντα διαβατηριακού ελέγχου, προκειμένου οι τελευταίοι να διευκολύνουν την ως άνω παράνομη πράξη. Είναι αυτός που θα εξασφαλίσει την «ακώλυτη» διέλευση των αλλοδαπών σε χρόνο που θα βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία οι ως άνω αστυνομικοί και χωρίς την διενέργεια του προβλεπόμενου διαβατηριακού ελέγχου.

II. Πραγματοποιεί πλήθος αυτοπρόσωπων συναντήσεων, κυρίως στην καντίνα ιδιοκτησίας του με τα υπόλοιπα μέλη της Εγκληματικής Οργάνωσης,
προκειμένου να οργανώσει και να συντονίσει την δράση τους.

III. Πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες, με χρήση τηλεφωνικής σύνδεσης, η οποία είναι ονομαστικοποιημένη σε στοιχεία αλλοδαπού- «αχυρανθρώπου» («ghost phones»)

IV. Ενημερώνει άμεσα τα υπόλοιπα μέλη της Εγκληματικής Οργάνωσης για την ύπαρξη αστυνομικών δυνάμεων και αντίστοιχων ελέγχων κατά τη μετάβασή τους προς τον Μεθοριακό Σταθμό Κρυσταλλοπηγής.

V. Πέραν των αστυνομικών- μελών της εγκληματικής οργάνωσης που εκτελούν καθήκοντα διαβατηριακού ελέγχου, ο αρχηγός, χρησιμοποιεί και τον Αρχ/κα του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κρυσταλλοπηγής, ο οποίος έχοντας πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών εφαρμογών της ΕΛ.ΑΣ, συνεισφέρει στην δράση της Εγκληματικής Οργάνωσης, γνωστοποιώντας στοιχεία που γνωρίζει λόγω της ιδιότητας του και της θέσης του.

Ο υπαρχηγός αποτελεί σημαίνον μέλος της εγκληματικής οργάνωσης («Υπαρχηγός») και βρίσκεται σε άμεση και συχνή επικοινωνία με τον αρχηγό αυτής, ο οποίος τον εμπιστεύεται απόλυτα, ενώ παράλληλα βρίσκεται καθημερινώς και αδιαλείπτως στον Μεθοριακό Σταθμό της Κρυσταλλοπηγής, και πιο συγκεκριμένα στην προαναφερόμενη καντίνα. Είναι επιπρόσθετα το μέλος που μπορεί να αναλάβει κατ’ εντολή του όλες τις αρμοδιότητες του αρχηγού και να συντονίσει τη δράση της Εγκληματικής Οργάνωσης. Ο υπαρχηγός χρησιμοποιεί την επαγγελματική του δραστηριότητα (πωλητής τηλεφωνικών καρτών εταιρείας κινητής τηλεφωνίας) ως κάλυψη για τις παράνομες ενέργειες του, καθώς έτσι δικαιολογεί την καθημερινή παρουσία του στον Μεθοριακό Σταθμό Κρυσταλλοπηγής. Ειδικότερα:

I. Παραλαμβάνει τα επίμαχα διαβατήρια, είτε από τους συμμετέχοντες στην Εγκληματική Οργάνωση οδηγούς ταξί, είτε από τον ίδιο τον διευθύνοντα και στη συνέχεια τα παραδίδει, σε αστυνομικούς-μέλη της Εγκληματικής Οργάνωσης που εκτελούν καθήκοντα διαβατηριακού ελέγχου κατά την διάρκεια εκτέλεσης διατεταγμένης υπηρεσίας στο Τ.Δ.Ε. Κρυσταλλοπηγής. Στη συνέχεια, παραλαμβάνει τα ανωτέρω διαβατήρια, στα οποία έχει ήδη τεθεί η σφραγίδα εισόδου ή εξόδου, κατά περίπτωση, και τα παραδίδει στους οδηγούς ταξί, λαμβάνοντας προς τούτο αθέμιτα χρηματικά ωφελήματα. Ενδεικτικά, την 24 η -05-2022 και ώρα 09:36:11 αρχηγός και υπαρχηγός έχουν τον εξής διάλογο «τι θα γίνει με αυτά τα δυο (2) ρε», αναφερόμενος στο εάν διευθετήθηκαν  διαβατήρια αλλοδαπών, με τον έναν από αυτούς να υποστηρίζει ότι αναμένει να τα παραλάβει την ίδια ημέρα περί ώρα 11:00 («σήμερα, τώρα το πρωί ρε … με είπε σήμερα το πρωί μέχρι τις 11:00 η ώρα θα τα πάρω».

I. Πραγματοποιεί πλήθος αυτοπρόσωπων συναντήσεων -κυρίως στην καντίνα ιδιοκτησίας του αρχηγού- και τηλεφωνικές επικοινωνίες με τα υπόλοιπα μέλη της Εγκληματικής Οργάνωσης, σύμφωνα με τις οδηγίες και κατευθύνσεις του αρχηγού.

II. Προσέτι δε, ο συγκεκριμένος τυγχάνει το άτομο με το οποίο βρίσκονται σε άμεση τηλεφωνική επικοινωνία οι αστυνομικοί-μέλη της Εγκληματικής
Οργάνωσης.

III. Εμφαίνεται ως το πρόσωπο που έχει αναλάβει την συγκέντρωση των αθέμιτων ωφελημάτων που λαμβάνει η εγκληματική οργάνωση από τους οδηγούς ταξί – μέλη της Εγκληματικής Οργάνωσης.

IV. Έχει αναλάβει την άμεση ενημέρωση για οποιαδήποτε παρουσία ή κίνηση αστυνομικών, περιπολικών ή αγνώστων οχημάτων υποπέσει στην αντίληψή του  να κινείται στην ευρύτερη περιοχή πλησίον του Μεθοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής.

V. Διατηρεί και ο ίδιος τόσο τηλεφωνικές όσο και δια ζώσης επαφές με το έτερο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης Αρχ/κα, ο οποίος έχοντας πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό ηλεκτρονικών εφαρμογών της ΕΛ.ΑΣ, συνεισφέρει στην δράση της Εγκληματικής Οργάνωσης.

Οι αστυνομικοί-μέλη της Εγκληματικής Οργάνωσης υπηρετούν για πολλά χρόνια (πλην ενός Αρχιφύλακα ο οποίος εντάχθηκε στην Εγκληματική Οργάνωση κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα που μετατέθηκε στην επίμαχη Υπηρεσία) στο Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Κρυσταλλοπηγής, γεγονός που τους παρείχε την δυνατότητα να αναπτύξουν διαπροσωπικές σχέσεις, τόσο με τα ηγετικά στελέχη της, όσο και με τους οδηγούς επαγγελματικών οχημάτων (ταξί), οι οποίοι αναλαμβάνουν σε καθημερινή βάση την μεταφορά πολιτών Αλβανίας από και προς την Ελλάδα, μέσω του Μεθοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής. Πέραν τούτου, εκτελώντας καθημερινά καθήκοντα διαβατηριακού ελέγχου, έχουν  αποκτήσει την αναγκαία εμπειρία και γνώση, ώστε να γνωρίζουν τον ακριβή τρόπο με το οποίο μπορούν να προβαίνουν σε επίμεμπτες ενέργειες, χωρίς να αποκαλυφθεί η έκνομη δραστηριότητά τους. Η συμμετοχή τους στην Εγκληματική Οργάνωση, υπήρξε καθοριστική για την δημιουργία «θύλακα διαφθοράς» στο Τμήμα Διαβατηριακού Ελέγχου Κρυσταλλοπηγής, καθώς, χωρίς την καθοριστική παρουσία τους θα ήταν αδύνατη η τέλεση των αξιόποινων πράξεων για τις οποίες συγκροτήθηκε η Εγκληματική Οργάνωση.

Για την επίτευξη του σκοπού τους και εφαρμόζοντας μέτρα προφύλαξης, υφίσταται προγενέστερη συνεννόηση κυρίως με τους εγκεφάλους και κατά την διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας τους, όταν ασκούν καθήκοντα διαβατηριακού ελέγχου, παραλαμβάνουν από τα ανωτέρω πρόσωπα διαβατήρια πολιτών Αλβανίας και τοποθετούν σε αυτά (διαβατήρια) τις γνήσιες σφραγίδες εισόδου-εξόδου του Τ.Δ.Ε. Κρυσταλλοπηγής, βεβαιώνοντας ψευδώς ότι πραγματοποιήθηκε («εικονική») είσοδος ή έξοδος, κατά περίπτωση, των αλλοδαπών (που φέρονται ως κάτοχοι των διαβατηρίων) από το θεσμοθετημένο σημείο ελέγχου της Ελληνικής Μεθορίου. Επιπρόσθετα, οι εν λόγω αστυνομικοί, κατά περίπτωση προβαίνουν σε διευκόλυνση παράνομης εισόδου ή/και εξόδου πολιτών Αλβανίας, χωρίς οι τελευταίοι να έχουν το σχετικό δικαίωμα και να υποβληθούν στον προβλεπόμενο αστυνομικό έλεγχο, κατά παράβαση του άρθρου 29 παρ.5 του Ν.4251/2014”. Στις επόμενες γραμμές γίνεται εκτενής αναφορά για τον ρόλο όλων των αστυνομικων αλλα και των οδηγών ταξί”.

Η έπιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ

Σε ο,τι αφορά στην επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ για το ξεδόντιασμα της οργάνωσης αναφέρονται τα εξής:

«Ένεκα της σχηματισθείσας δικογραφίας, και κατόπιν εγκρίσεως, τόσο του εποπτεύοντος την Υπηρεσία μας Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, και της Προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Καστοριάς, την 17-10-2022 έλαβε χώρα ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία συνελήφθησαν οι ανωτέρω προσαγόμενοι. Σε διενεργούμενες σωματικές έρευνες, έρευνες σε οικίες τους, σε χώρους ασκήσεως του επαγγέλματος τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

 • Το συνολικό χρηματικό ποσό των τετρακοσίων εξήντα τριών χιλιάδων #463.000# ευρώ, #380# δολάρια Αυστραλίας, #19# δολάρια ΗΠΑ, #20# δηνάρια Σκοπίων, #40# και #8.500# λέκ Αλβανίας.
 • Πεντακόσια έντεκα (511) πακέτα τσιγάρα και δεκαεφτά (17) πακέτα καπνού, άνευ ειδικής ταινίας φόρου κατανάλωσης.
 • Ιδιόχειρες σημειώσεις.
 • Δύο (2) διαβατήρια πολιτών Αλβανίας επί των οποίων είχε βεβαιωθεί ψευδώς η είσοδος/έξοδος προς και από την Ελληνική Επικράτεια.
 • Ένα (1) κυνηγετικό όπλο.
 • Εκατόν είκοσι δύο (122) φυσίγγια.
 • Συνολικά συνελήφθησαν δεκατέσσερα (14) άτομα, εκ των οποίων εφτά (7) αστυνομικοί του Τ.Δ.Ε. Κρυσταλλοπηγής και εφτά (7) ιδιώτες.

Άπαντες αστυνομικοί υπάλληλοι, ο «υπαρχηγός» της Εγκληματικής Οργάνωσης, αποδέχτηκαν τις σε βάρος τους αποδιδόμενες κατηγορίες ενώ ο
Διευθύνων την Εγκληματική Οργάνωση, δεν απολογήθηκε».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Best of Network

Δείτε Επίσης