LIVE

Κορωνοϊός

Η Βουλή παρέπεμψε τον Παπαντωνίου σε προανακριτική με 252 ψήφους

Η Βουλή παρέπεμψε τον Παπαντωνίου σε προανακριτική με 252 ψήφους

Για τη συγκρότηση της προανακριτικής επιτροπής απαιτούνταν τουλάχιστον 151 βουλευτές - Στην συνέχεια θα συγκροτηθεί η προανακριτική σε Σώμα και ξεκινούν οι εργασίες της - Το τελικό πόρισμα κατατίθεται και πάλι στην Ολομέλεια - Αν η πρόταση ζητήσει την δίωξη του πρώην υπουργού θα προηγηθεί η αξιολόγησή της από το Δικαστικό Συμβούλιο πριν την συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου

Με ευρύτατη πλειοψηφία ψηφίστηκε η προταση των κυβερνητικών κομμάτων για συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για την διερεύνηση των εξοπλιστικων προγραμμάτων που υπέγραψε ο κ Γιάννος Παπαντωνίου ως υπουργος Εθνικης Άμυνας την περίοδο 2001-2004.

Ωστόσο κρίνοντας απο τις εισηγήσεις όλων των κομμάτων ότι θα υπερψηφίσουν την σχετικη προταση συμπεραίνεται οτι η κάλπη έβγαλε 16 διαφοροποιημένες ψήφους.

Αναλυτικά, ψήφισαν 268 βουλευτές. Υπέρ της συγκρότησης ψήφισαν 252 βουλευτές, κατά 3, παρών δήλωσαν 4, ενώ εντοπίστηκαν 8 άκυρα και 1 λευκό.  

Η προανακριτική επιτροπή  θα διερευνήσει την ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της απιστίας κατά του Δημοσίου και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα από τον πρώην υπουργό.

Η κυβερνητική πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ κατέθεσε τη συγκεκριμένη πρόταση μετά από τις ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν στον πρώην υπουργό Εθνικής Άμυνας και τη σύναψη συμβάσεων εξοπλιστικών προγραμμάτων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Oι βουλευτές των κυβερνητικών κομμάτων υποστηρίζουν ότι για τον κ. Παπαντωνίου προκύπτουν  ενδείξεις τέλεσης των εγκλημάτων της απιστίας και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική ενέργεια κατά την υπογραφή εξοπλιστικών συμβάσεων. Να σημειωθεί ότι το αδίκημα του «μαύρου χρήματος» είναι διαρκές και άρα δεν έχει παραγραφεί.Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αν και έκαναν λόγο για προσπάθεια επικοινωνιακού αντιπερισπασμού από την πλευρά της κυβέρνησης σημείωσαν ότι όλα θα πρέπει να έρθουν στο φως.

Ο  Γιάννος Παπαντωνίου - δίνοντας και το στίγμα της στάσης που θα ακολουθήσει μετά την σύσταση της προανακριτικής - με υπόμνημα που απέστειλε επέμεινε ότι όλες οι συμβάσεις «επί 14 χρόνια έχουν υποστεί εξονυχιστικό έλεγχο από διοικητικές και δικαστικές αρχές, χωρίς να έχει βρεθεί καμία απολύτως ένδειξη- ή υποψία ένδειξης- παράνομων ή παράτυπων ενεργειών ή παραλείψεών του». Κάνει επίσης λόγο για απόπειρα συκοφάντησης του ίδιου, «τιμωρίας» της κυβέρνησης Σημίτη και εξυπηρέτησης πολιτικών σκοπιμοτήτων. Για τη συγκρότηση της προανακριτικής επιτροπής απαιτούνταν τουλάχιστον 151 βουλευτές. Στην συνέχεια συγκροτείται η προανακριτική σε Σώμα και ξεκινούν οι εργασίες της. Το τελικό πόρισμα κατατίθεται και πάλι στην Ολομέλεια ενώ αν η πρόταση ζητά την δίωξη του πρώην υπουργού θα προηγηθεί η αξιολόγησή της από το Δικαστικό Συμβούλιο πριν την συγκρότηση του Ειδικού Δικαστηρίου.

Η απόφαση για την σύσταση της Προανακριτικής επιτροπής αφορά τις εξής συμβάσεις :

1. [ΑΒΜ ΕΔ 2015/158]

-     Στις 20 Μαρτίου 2003, στο πλαίσιο του Προγράμματος Νέου Άρματος Σύγχρονης Τεχνολογίας(ΝΑΣΤ) του Ελληνικού Στρατού, υπογράφηκε, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τον Γενικό Γραμματέα της τότε Γενικής Γραμματείας Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων (ΓΓΟΣΑΕ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των νόμιμων εκπροσώπων της γερμανικής εταιρίας Krauss Maffei Wegmann (KMW), η υπ' αριθμ. 016A/03 σύμβαση, με αντικείμενο, την προμήθεια 170 Κύριων Αρμάτων Μάχης (Main.Battle Tanks: ΜΒΤ), Leopard 2HEL, 12 θωρακισμένων αρμάτων περισυλλογής (Armoured Recovery Vehicles: ARV) Leopard 2HEL Buffel, οκτώ θωρακισμένων γεφυροφόρων αρμάτων (Armoured Vehicles Launched Bridge: AVLB) Leopard 1 Leguan, εξομοιωτών και εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και ανταλλακτικών, εργαλείων, βιβλιογραφίας και εξοπλισμού υποστήριξης που τα συνοδεύουν, για τη λειτουργία και τη συντήρησή τους, με δικαίωμα προαίρεσης (option) για την προμήθεια επιπρόσθετων υλικών και υπηρεσιών. Το κόστος της προμήθειας αυτής ανήλθε σε ένα δισεκατομμύριο εξακόσια πενήντα εννέα εκατομμύρια (1.659.000.000) ευρώ.

Παράλληλα, την ίδια ημέρα, υπογράφηκε μεταξύ του ΥΠΕΘΑ/ΓΓΟΣΑΕ και της εταιρίας KMW η υπ' αριθμ.:13/2003 Σύμβαση Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων που απορρέουν από την – προμήθεια του άρματος μάχης Leopard 2HEL, σύμφωνα με τη–Σύμβαση 016Α/03, κατά το άρθρ. 3.1 της οποίας –η εταιρία KMW ανέλαβε την ανέκκλητη υποχρέωση να υλοποιήσει, η ίδια ή να προσκαλέσει άλλα – αποδεκτά μέρη να υλοποιήσουν Αντισταθμιστικά Ωφελήματα συνολικής πιστωτικής αξίας ίσης με το 250% του συμβατικού τιμήματος της κύριας προμήθειας. Πιο συγκεκριμένα, την 20-3-2003 υπεγράφη μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας/Γενική Γραμματεία Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων, και της εταιρίας Krauss Maffei Wegmann GmbH n' Co KG η υπ' αριθ. 13/2003 Σύμβαση Α.Ω., σε εκτέλεση της Κύριας Σύμβασης υπ' αριθ. 16Α/2003 που αφορούσε στην προμήθεια του Νέου Άρματος Μάχης τύπου Leopard 2HEL. Ως ημερομηνία ενεργοποίησης της Σύμβασης καθορίστηκε η 2-6-2003. Η Σύμβαση Α.Ω. περιλαμβάνει δύο λίστες, τη λίστα «Α» (Προγράμματα 1-16) και τη λίστα «Β» (Προγράμματα 17-22). Επιπλέον περιλαμβάνει πρόσθετα Προγράμματα (23-28), τα οποία δόθηκαν ως δωρεάν παροχή στο ΓΕΣ (χωρίς ονομαστική και πιστωτική αξία), με το αρχικό κόστος αυτών να εκτιμάται ότι θα ανήρχετο στα 12.000.000 ευρώ.

-              Ως εκ τούτου συντρέχουν ενδείξεις για Α) τέλεση απιστίας σχετική με την υπηρεσία, το αντικείμενο της οποίας έχει συνολική αξία μεγαλύτερη των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000) ευρώ, στρεφόμενης κατά του Δημοσίου, εκ της οποίας η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, η οποία υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, τελεσθείσας από κοινού και κατ΄ εξακολούθηση κατά το χρονικό διάστημα 2001- 2004,  και Β) Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες τελεσθείσας κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, με φερόμενο χρόνο τέλεσης από το 1999 κ.ε. ( ήτοι για παράβαση των άρθρων 1,13,  στοιχ. α’, 14,26 παρ. 1, 27, 45, 46 παρ. 1 α’, 98, 256 περ. γ’ υποπερ. ββ’, 263 Α Π.Κ. σε συνδ. με άρθρα1 παρ. 1 εδ. β’ Ν. 1608/1950 και άρθρα 1, 6, 8, 9, 16, 19, 21, 29, 36 παρ. 1. και 6, 43, 44, 45, 46, 47, 60, 61, 62, 65 π.δ. 284/1989 άρθρων 1 α’ ii, β’, 2 παρ. 1 εδ. β’ – α’ Ν. 2331/1995, ως ίσχυαν πριν από την τροποποίηση τους με το Ν. 3424/2005 έως την κατάργησή τους με το Ν. 3691/ 2008, άρθρα  2 παρ. 1,2 παρ. 2 α’, γ’ και δ’, 3 περ. κ, ως η τελευταία περίπτωση προστέθηκε με το άρθρο 8 παρ.2 του Ν. 4042/13-2-2012 και η περ. ιθ’  αναριθμήθηκε σε κ’, 45 παρ. 1 γ’-α’, ε’, 2,4, Ν. 3691/2008 και άρθρα 1, 2 Ν. 4022/2011).

2.       [ΕΔ 2014/42]

-          Υπογραφή  ΦΕΕ στις 31 Ιουλίου  2003,  27 Αυγούστου  2003 και 28 Αυγούστου 2003, καθώς και τις  εγκρίσεις του σχεδίου της ΣΑΩ 22/2003  στις 27 Αυγούστου 2003 και της 1ης τροποποίησης αυτής, στις 9 Δεκεμβρίου 2003 (Σύναψη Σύμβασης Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων  (ΣΑΩ) 22/2003 ως προϋπόθεση σύναψης της κύριας σύμβασης 35Α/03 που προέβλεπε την προμήθεια δώδεκα (12) επιθετικών ελικοπτέρων τύπου AH-64 D APACHE έναντι συμβατικού τιμήματος πεντακοσίων ενενήντα  τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα έξι  χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα δύο δολαρίων ΗΠΑ ($593.546.882) με ημερομηνία ενεργοποίησης της 1η Οκτωβρίου 2003).

-              Ως εκ τούτου συντρέχουν ενδείξεις για τέλεση απιστίας  σχετικής με την υπηρεσία, το αντικείμενο της οποίας έχει συνολική αξία μεγαλύτερη των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, στρεφόμενης κατά του Δημοσίου, εκ της οποίας η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε  στο  Δημόσιο είναι   ιδιαίτερα  μεγάλης   αξίας, η οποία υπερβαίνει το ποσό των εκατόv πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.

3.       [ΕΔ 2014/105]

-          Σύναψη Σύμβασης  09/03 με αντικείμενο την υλοποίηση αντισταθμιστικών ωφελημάτων που απορρέουν από τον εκσυγχρονισμό μέσης ζωής έξι φρεγατών τύπου “s” του Πολεμικού Ναυτικού. (Προσυπογραφή της Εισήγησης στο  ΦΕΕ  Φ.604.8/Οκτ.  01  υπέρ  της  αποδοχής των προτάσεων της εταιρίας THALES  NEDERLAND  B.V. περί  μείωσης  της της κάλυψης ποσοστού προγραμμάτων υποκατασκευής 11 αγοράς από  50% σε 40',1/ι, της πιστωτικής αξίας της ΣΑΩ 09/03).-          Ως εκ τούτου συντρέχουν ενδείξεις για τέλεση απιστίας σχετική με την υπηρεσία, το αντικείμενο της οποίας έχει συνολική αξία μεγαλύτερη των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, στρεφόμενης κατά του Δημοσίου, εκ της οποίας η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, η οποία υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.

4.            [ΕΔ 2016/118]

-    Σύναψη και υλοποίηση της Σύμβασης 010Β/03 -με ημερομηνία ενεργοποίησης την 21-3-2003 και συνολικό συμβατικό τίμημα το ποσό των 381.578.580 ευρώ, εκ των οποίων ποσό 123.810.380 ευρώ θα καταβαλλόταν στα ΕΝΑΕ και ποσό 257.768.200 ευρώ στον κύριο υποκατασκευαστή, δυνάμει της Σύμβασης Α.3694 που υπογράφηκε αυθημερόν μεταξύ των ΕΝΑΕ και της TNNL- μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των Ελληνικών Ναυπηγείων, με αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό μέσης ζωής  έξι (6) φρεγατών τύπου “S” του πολεμικού ναυτικού. Υπογραφή υπ’ αριθμ. Φ. 604.2/550881/Σ.185/06-02-03/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕ/ΔΙΚΕ Απόφαση Κατακύρωσης του προγράμματος στην ΕΝΑΕ ως κύρια ανάδοχο και την TNNL ως υποκατασκευαστή.

-    Ως εκ τούτου συντρέχουν ενδείξεις για τέλεση απιστίας κατά του Δημοσίου (άρθρο 256β’ ΠΚ)  κατά το έτος 2003 ως εκ της υπογραφής αυτού της υπ’ αριθ. Φ 604.2/550881/Σ.185/06-02-03/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕ/ΔΙΚΕ Απόφασης κατακύρωσης του προγράμματος στην ΕΝΑΕ ως κύριο ανάδοχο και την TNNL, ως υποκατασκευαστή.

5.            [ΑΔ 2013/125]


-          Υπογραφή των ΦΕΕ υπ' αριθμ.  Φ.095.100/55862/Σ.11381/ΓΓΟΣΑΕ/ΓΔΑΕ/ΔΙΚΕ από 31-7-2003 και Φ.095.1/556466/ΣΛ233/ΥΠΕΘΑ/ΓΓΟΣΑΕ από 29-8-2003.      Οι παραπάνω αξιόποινες πράξεις αφορούν την προ­μήθεια εξοπλιστικών συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου από τη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών του Υπουργείου Ε­θνικής Άμυνας, για τον Ελληνικό Στρατό και την, για το λόγο αυτό, σύναψη της υπ' αριθμ. 027Α/2001 σύμβασης προμήθειας δεκαοκτώ (18] παρεμβολέων και έντεκα (11]. συστημάτων ακρόασης, μεταξύ της εταιρίας SONAK ΑΕ και του ΥΠΕΘΑ, συνολικής αξίας 71.979.490,90 ευρώ, η οποία δεν εκτελέστηκε και δεν παραδόθηκαν ποτέ τα ανωτέρω εξοπλιστικά συστήματα στο Δημόσιο (ΥΠΕΘΑ), εξαιτίας του ότι εκείνα τα συστήματα που η προμηθεύτρια εταιρία προ­σκόμισε για τις δοκιμές πεδίου, η διενέργεια των οποίων είχε κρίθηκε αναγκαία για τη σύναψη της σύμβασης και για την παράδοση και παραλαβή αυτών, αξιολογήθηκαν κατώ­τερα των προσφερόμενων και (συμφωνημένων) ως προς τα χαρακτηριστικά και ως προς τις δυνατότητες και επιπλέον παρουσίασαν και βλάβες. Τα γεγονότα αυτά γνώριζαν και τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και τα μέλη της Επιτροπής Διαπραγματεύσεων, που αποφάνθηκαν θετικά υπέρ της κατάρτισης και υπογραφής της επίμαχης συμβάσεως.-          Ως εκ τούτου συντρέχουν ενδείξεις για τέλεση απιστίας σχετικής με την υπηρεσία, το αντικείμενο της οποίας έχει συνολική αξία μεγαλύτερη των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000) ευρώ, στρεφόμενης κατά του Δημοσίου εκ της οποίας η ζημία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων  (150.000) ευρώ, πράξη η οποία προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις των αρ. 1, 2, 13 στοιχ. α, 14, 26 παρ. 1, 27, 256 περ. γ’  υποπερίπτωση ββ’ ΠΚ (263Α ΠΚ) σε συνδυασμό με το  άρθρο 1 παρ. 1.  εδάφιο α’ και β΄  του Ν. 1608/1950.  

6.            [ΕΔ 2013/255]

–              Σύναψη Σύμβασης 21/2003 με αντικείμενο την υλοποίηση Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων που απορρέουν από την προμήθεια είκοσι (20)μεταφορικών ελικοπτέρων NH 90. Στις 29 Αυγούστου 2003, με το υπ' αριθμ. Φ.095.1/556466/Σ.1233/ΥΠΕΘΑ/ΓΓΟΣΑΕ, υπογράφεται το υποβληθέν Σχέδιο Σύμβασης Α,Ω. και εξουσιοδοτήθηκε ο Γενικός γραμματέας του ΥΠΕΘΑ/ΓΓΟΣΑΕ για την υπογραφή του. Την ίδια ημέρα υπογράφηκε η Σύμβαση ΑΩ 21/2003, η οποία ενεργοποιήθηκε κατά την ημερομηνία ενεργοποίησης της Κύριας Σύμβασης και η διάρκεια της ήταν τα 10 έτη. Η τιμή της Σύμβασης Κύριας Προμήθειας τη στιγμή  της υπογραφής  ήταν 657.523.069 €. Η εν λόγω  ΣΑΩ  τροποποιήθηκε την 11 Δεκεμβρίου 2010 με την πρώτη τροποποίηση και την 1 Οκτωβρίου 2013 με τη δεύτερη τροποποίηση.

–              Ως εκ τούτου συντρέχουν ενδείξεις για τέλεση απιστίας  σχετικής  με την υπηρεσία, το αντικείμενο της οποίας έχει συνολική αξία μεγαλύτερη των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ, στρεφόμενης κατά του Δημοσίου, εκ της οποίας η ζημία που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο Δημόσιο είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, η οποία υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ. 


Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (29)

Γιαγκούλας

Σανόόόό!!!! Φρέσκο σανό!!!! Εδώ το καλό σανό!!!!!!!! Το τρώνε τα πρόβατα και ξεχνάνε. Όχι μόνο το τι τους έπεσε στο κεφάλι, αλλά ακόμα και τ όνομά τους!!!!! Σανόόόόόόόό!!!!!

GT-R

δεν θα τιμωρηθει ΚΑΝΕΝΑΣ απολυτως,τους λογους τους ξερετε,ενας απο αυτους ειναι πως βρισκονται στην ελλαδα...

Καρπαζούλης

Πολλές καρπαζιές χθες βράδυ από Τσίπρα σε ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Δεν τόλμησαν ούτε να παραστούν οι δύο αρχηγοί των κλεφτοκομμάτων.

ΓΙΩΡΓΗΣ

Οπως παλια οσοι εκαναν''φονικο'' πηγαιναν σε αλλη περιοχη και με αλλο ονομα,για να αποφυγουν τις συνεπειες του Νομου,ετσι εφυγαν απο το διεφθαρμενο ΠΑΣΟΚ και πηγαν στο Συριζα και τον φουσκωσαν απο το 4% στο36%! Επομενως χθες στη Βουλη ηταν ολοι τους ε κ ε ι,μες στο Συριζανελ!

Tsipras ole!

Bravo!!!!! Benny + Simitis amesos meta!!!

ΣΚΙΣΤΕ ΤΟ ΚΛΕΦΤΟΠΑΣΟΚ

ΓΕΛΟΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΑΝ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΝΔ

ΓΙΩΡΓΗΣ

Η ΝΔ παντα παρεδιδε την Ελλαδα σε πολυ καλυτερη κατασταση απο εκεινη που ειχε οταν την παραλαμβανε.Ποτε δεν ειχε πισωγυρισματα.Ακριβως δηλ. το αντιθετο με ο,τι συνεβαινε και συμβαινει με τους λογης-λογης Αριστερους.Το υποδικο ΠΑΣΟΚ ηταν απλα ο Συριζανελ εκεινης της εποχης.

ποιος είναι;

Δίπλα στον Τσίπρα, ρε παιδιά, και μπροστά από την κάλπη ο Καραμανλής είναι; Δεν το πιστεύω, γέρασε τόσο πολύ ;

άρχισε το πανηγύρι...

Ο Παπαντωνίου θα ξεσκεπάσει και όλους τους άλλους Πασόκους και Νεοδημοκράτες που τυχόν ενέχονται στη μάσα. Δεν θα πάει μόνο αυτός και ο Άκης στη φυλακή...Έτσι αφήνει να εννοηθεί....θα δούμε τι θα γίνει τελικά.

είναι φανερό

ότι είσαι για τα πανηγύρια!!!!

ΓΙΩΡΓΗΣ

Μολις αλλαξε η πολιτικη ηγεσια στις ΗΠΑ τα λεγομενα σκανδαλα δεν παιζουν πια ''ψηλα'' στα ΜΜΕ και οι πληρωμενοι σχολιαστες του Διαδικτυου δεν συγκινουν πια κανενα.Γ ι α τ ι αραγε;

χαχαχαχα χρρρρ αχμουτο

Mr Golgate , πες αλευρι. Το κλουβι του Ακη σε γυρευει.

Παλιός πασοκος

Οι Συριζεοι χτυπούν το ΠΑΣΟΚ για να αρπάξουν ψήφους ! Καλύτερα ΧΑ παρά ΣΥΡΙΖΑ !

Γιώργης Μόναχο

Με τα πεπραγμένα της πενταετίας 2004 - 2009 που πτώχευσαν την χώρα πότε θα ασχοληθεί η Βουλή ; Η αυτοί οι κλέφτες ήταν τίμιοι κλέφτες !

Mήτσος Καμπούλ

Πυ να δείς με τα πεπραγμένα από το 2015 και μετά τι λαικά δικαστήρια θα στηθούν!

ΓΙΩΡΓΗΣ

Η Οικονομια μας, την περιοδο που λες,''καλπαζε''με Αναπτυξη μεγαλη και με Ανεργια μικρη και αρα με αυτα τα χαρακτηριστικα θα μπορουσε να αντιμετωπισθει ευκολα το χρεος.Αλλα τοτε ηρθε απο τις ΗΠΑ και απλωθηκε στην Ευρωζωνη η οικονομικη Κριση.Τα αμερικανικα τοξικα τραπεζικα πακετα δεν τα πληρωσαν εξισου οι Ευρωπαιοι πολιτες με την εκδοση πληθωριστικου ευρω(Δεν ηταν αλλωστε δικαιο κατα τους Γερμανους και οχι μονο)αλλα τα χρεωθηκαν να τα πληρωσουν οι πολιτες των χωρων της Ευρωζωνης που ειχαν δανειστει απο τους Ευρωπαιους αναλογικα τα περισσοτερα Ηταν οι Χωρες του ευρωπαικου Νοτου που δανειζονταν ευκολα και υπερβολικα για να αναδιαμορφωσουν τις οικονομιες τους σε ανταγωνιστικες και να πλησιασουν περισσοτερο το βιοτικο επιπεδο των βιομηχανικων χωρων του Βορρα.Οι αλλες Χωρες του ευρωπαικου Νοτου τα καταφεραν υπο την καθοδηγηση των Ευρωπαιων οικονομολο γων του γερμανικου μοντελου αναπτυξης και οχι του αμερικανικου.Στην Ελλαδα ατυχως λογω της μακρας θητειας του Αντρεα στην πολιτικη ειχε επικρατησει το αμερικανικο οικονομικο μοντελο αλλα με πολυ λαικισμο,ψεμα,διαφθορα και εγγενεις αδυναμιες.Ετσι δεν ακουσαμε και δεν εφαρμοσαμε τις οδηγιες των Ευρωπαιων αλλα προσπαθησαμε με λαικιστικα παπανδρεικα κολπα να ξεπερασουμε την κριση και γι αυτο φαγαμε τα μουτρα μας.Το αστειο ειναι οτι ενω η νεα ηγεσια των ΗΠΑ φαινεται να εγκαταλειπει το ομιχλωδες αμερικανικο οικονομικο μοντελο αναπτυξης και να ακολουθει το γερμανικο στην Ελλαδα δεν καταλαβαινουν οι πολιτικοι μας να ακουσουν τι τους λενε οι Ευρωπαιοι εταιροι μας!Αυτος ο Τσιπρας πια ειναι πιο αμερικανακι και απο τα αμερικανακια!

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης