Παράνομες μπίζνες εκατομμυρίων με τα βλαστοκύτταρα

Παράνομες μπίζνες εκατομμυρίων με τα βλαστοκύτταρα

Στυγνή «βιομηχανία» εκμετάλλευσης έχουν στήσει οι ιδιωτικές τράπεζες φύλαξης, οι οποίες λειτουργούν χωρίς άδεια και πιστοποίηση εξαιτίας της ολιγωρίας του υπουργείου Υγείας -Εγκληματικές ευθύνες στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων - Τι καταγγέλλουν χιλιάδες γονείς που έπεσαν θύματα εξαπάτησης

Μια «γκρίζα βιομηχανία» που επεκτάθηκε στη χώρα μας προκλητικά, άναρχα και ανεξέλεγκτα στο ευαίσθητο πεδίο της Υγείας, και μάλιστα στο κομμάτι που αφορά τα παιδιά, με αντικείμενο τη φύλαξη βλαστοκυττάρων σε ιδιωτικές τράπεζες, αποκαλύπτει το πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) που φέρνει στη δημοσιότητα σήμερα το «ΘΕΜΑ».

Οέλεγχος των επιθεωρητών και η παράδοση της έκθεσής τους προσφάτως στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας ξεκίνησε με αφορμή το λουκέτο τον περασμένο Ιούνιο στην τράπεζα φύλαξης κυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος Stem Health Hellas, η οποία ήταν συνδεδεμένη με μεγάλο όμιλο υγείας στη χώρα μας. Δεκάδες χιλιάδες γονείς ενημερώθηκαν τότε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι τα βλαστοκύτταρα που είχαν παραδώσει αντί σημαντικού τιμήματος για φύλαξη στην ιδιωτική τράπεζα κινδύνευαν να καταστραφούν, καθώς η οικονομική της κατάσταση δεν επέτρεπε τη συνέχιση της λειτουργίας της. Ο κίνδυνος κατατρύχει χιλιάδες γονείς που έχουν εναποθέσει τα βλαστοκύτταρα -και τις ελπίδες τους- στις ιδιωτικές τράπεζες της χώρας, καθώς όλες είναι χωρίς άδεια λειτουργίας και πιστοποίηση από το υπουργείο Υγείας και άρα είναι άδηλες οι συνθήκες φύλαξης του πολύτιμου βιολογικού υλικού!

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή Λευτέρης Ζαγορίτης, μάλιστα, κατέθεσε την περασμένη εβδομάδα μηνυτήρια αναφορά στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών για τη διερεύνηση τέλεσης αξιόποινων πράξεων και για τον καταλογισμό ποινικών ευθυνών κατά των υπεύθυνων μιας από τις μεγαλύτερες τράπεζες φύλαξης βλαστοκυττάρων, της Stem Health Hellas, καθώς και κατά παντός άλλου υπεύθυνου. Επιπλέον, πλήθος καταγγελιών γονέων κατά της επίμαχης τράπεζας που έγιναν στον Συνήγορο του Καταναλωτή κοινοποιήθηκαν στο ΣΕΥΥΠ.

Το πόρισμα «καίει» 

«Η Ελλάδα στερήθηκε νομοθετικού πλαισίου για χρόνια ως προς τη ρύθμιση της λειτουργίας των τραπεζών βλαστικών κυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος, γεγονός που δεν διασφάλισε την τήρηση των διεθνώς αποδεκτών κανόνων λειτουργίας τους. Το αποτέλεσμα ήταν η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη του δικτύου εταιριών με αντικείμενο τη διαχείριση βιολογικού υλικού», διαπιστώνεται στο πόρισμα του ΣΕΥΥΠ. Από το 2005, όταν άρχισαν να λειτουργούν τράπεζες βλαστοκυττάρων στην Ελλάδα, τις άδειες έδινε το υπουργείο Εμπορίου. Το 2008 η χώρα ενσωμάτωσε τις από το 2004 ευρωπαϊκές οδηγίες στη νομοθεσία της (ΠΔ26/2008 και νόμος 3984/2011), ωστόσο στην πράξη όλα παρέμειναν κενό γράμμα αναφορικά με τον έλεγχο, τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, τη φύλαξη, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή του βιολογικού υλικού των βλαστοκυττάρων.

Η πραγματικότητα που διαμορφώθηκε ήταν αμιγώς εμπορική, με όρους τους οποίους επιβάλλουν η ελεύθερη αγορά και το ζητούμενο του κέρδους - αποτυπώθηκε στις περίπου 20 ιδιωτικές τράπεζες φύλαξης βλαστοκυττάρων που λειτούργησαν την τελευταία δεκαετία στη χώρα μας, με τιμές φύλαξης που κυμαίνονταν από 1.800 έως 3.000 ευρώ. Παράλληλα ιδρύθηκαν και λειτουργούν τρεις δημόσιες τράπεζες βλαστοκυττάρων με δωρεάν φύλαξη και χρήση από όποιον χρειαστεί το βιολογικό υλικό. Σήμερα εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 10 ιδιωτικές, δηλαδή οι μισές από όσες δραστηριοποιούνταν την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, όπως προέκυψε από τον έλεγχο του ΣΕΥΥΠ, η συλλογή και επεξεργασία του βιολογικού υλικού διαφοροποιούνταν σημαντικά από τράπεζα σε τράπεζα, χωρίς να υπάρχουν κοινά στάνταρ επιστημονικά.

Η υπουργική απόφαση που έθεσε τις ειδικότερες ρυθμίσεις λειτουργίας των τραπεζών εκδόθηκε τον περασμένο Μάρτιο. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι και τον Ιούλιο, όταν συντάχθηκε το πόρισμα του ΣΕΥΥΠ, καμία ιδιωτική τράπεζα ιστών και κυττάρων ή ομφαλοπλακουντιακού αίματος δεν αιτήθηκε άδεια λειτουργίας από το υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που δρομολόγησε η υπουργική απόφαση. «Σημαντική ευθύνη για την καθυστέρηση φέρουν ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ)» διαπιστώνουν οι επιθεωρητές, χαρακτηρίζοντας μάλιστα την ολιγωρία των αρμοδίων αρχών ως προς τον έλεγχο των τραπεζών «αξιοσημείωτη». Καταπέλτης είναι το πόρισμα για τον ΕΟΜ, καταλογίζοντας στον Οργανισμό ότι «δεν φαίνεται να ανταποκρίθηκε στον θεσμικό και ιστορικό του ρόλο, εφόσον δεν έχει τοποθετηθεί σε ζητήματα επί ισχυρισμών για τη χρησιμότητα της δημόσιας ή ιδιωτικής φύλαξης των βλαστοκυττάρων αλλά και των μεσεγχυματικών κυττάρων του ομφάλιου λώρου». Καλείται δε ο ΕΟΜ να διατυπώσει και να κοινοποιήσει επισήμως τη γνώμη για τη φύλαξή τους. H περίπτωση της Stem Health Hellas

Με το νομοθετικό πλαίσιο για τις τράπεζες φύλαξης βιολογικού υλικού να υπάρχει μόνο στα χαρτιά, η Stem Health Hellas ακολούθησε την εύκολη, όπως αποδεικνύεται, ίσως, οδό, η οποία φέρεται, σύμφωνα με το πόρισμα να απέχει μακράν από νομικά, επιστημονικά και ηθικά όρια: «Η εταιρεία δεν έχει καταθέσει φάκελο δικαιολογητικών στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του υπουργείου Υγείας προκειμένου να λάβει την κατά το νόμο προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας και συνεπώς δεν έχει κατατεθεί, μεταξύ άλλων, η εγγυητική επιστολή ύψους 100.000 ευρώ προκειμένου να εξασφαλιστούν σε περίπτωση παύσης λειτουργίας οι οικονομικές απαιτήσεις της μεταφοράς και της συντήρησης του κρυοσυντηρημένου υλικού σε άλλη τράπεζα. Από την ίδρυσή της η εταιρεία λειτούργησε ως εμπορική ανώνυμη εταιρεία, δίχως άδεια και επομένως δίχως έλεγχο και εποπτεία καμιάς δημόσιας υγειονομικής ή άλλης αρχής, μολονότι διαχειριζόταν βιολογικό υλικό», αναφέρεται στο πόρισμα του ΣΕΥΥΠ.

Σε περίπτωση παύσης των δραστηριοτήτων της τράπεζας ο νόμος προέβλεπε ότι οι ιστοί και τα κύτταρα που έχει αποθηκεύσει μεταφέρονται με τη συναίνεση και σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχής σε άλλη αδειοδοτημένη τράπεζα. Στην περίπτωση της Stem Health Hellas οι δεκάδες χιλιάδες πελάτες-γονείς ενημερώθηκαν τον περασμένο Ιούλιο ότι θα ενεργοποιηθεί σύμβαση διασύνδεσης με άλλη μεγάλη τράπεζα που θα αναλάμβανε τη φύλαξη των βλαστοκυττάρων, ωστόσο δεν πληροφορήθηκαν μια μικρή λεπτομέρεια: ότι η συμφωνία θα είχε ισχύ εφόσον οι συμβαλλόμενες εταιρείες είχαν άδεια λειτουργίας, όρος που δεν πληρούται...
Ευθύνες βαραίνουν, κατά τους επιθεωρητές, και τα υψηλόβαθμα διοικητικά όργανα της εταιρείας «που δεν μερίμνησαν για την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία της».

Αναφέρεται ενδεικτικά: η εταιρεία δεν εναρμονίστηκε με τις συστάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη σύσταση και διαχείριση αρχείου ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Λάμβανε δείγματα για δωρεά μολονότι δεν είχε τη σχετική διαπίστευση για να το κάνει. Παρέδιδε επεξεργασμένα αποθηκευμένα δείγματα βλαστοκυττάρων σε ιδιωτική κλινική για τις ανάγκες μεταμόσχευσης αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων σε παιδιά με αυτισμό παρανόμως, καθώς ο νόμος το επιτρέπει μόνο σε ειδικές μονάδες νοσηλευτηρίων κοινωφελούς χαρακτήρα που επιπλέον έχουν λάβει την ειδική άδεια. Αλλά και οι εμπορικές τακτικές της εταιρείας -αν υποτεθεί ότι αποτελούν εμπορεύσιμο προϊόν το αίμα ή οι ιστοί- κρίνεται από τους ειδικούς του ΣΕΥΥΠ ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου περί αθέμιτων και παραπλανητικών τακτικών. Οπως διαπιστώνουν οι επιθεωρητές, η εταιρεία βασίστηκε σε συμφωνίες για την επέκταση του κύκλου εργασιών της με τα μαιευτήρια του ομίλου τα έτη 2008-2009 ώστε να λαμβάνουν αποζημίωση από τους γονείς για τη συλλογή κατά τον τοκετό ομφαλοπλακουντιακού αίματος, καθώς και με τους γιατρούς στους οποίους απέδιδε οικονομικό αντάλλαγμα, «κατακερματίζοντας τη συνολική και αδιαίρετη πράξη του τοκετού και παρεμβαίνοντας μονοσήμαντα στην επιλογή των γονέων, καθόσον η σχετική ενημέρωση από τους γιατρούς δεν δύναται να είναι ανεπηρέαστη και αντικειμενική όταν βασίζεται σε οικονομικό κίνητρο».

Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία και τα ευρήματα που παραθέτουν οι επιθεωρητές από την ολοκλήρωση δύο επιτόπιων ελέγχων τον περασμένο Ιούνιο και Ιούλιο στις 13 δεξαμενές της Stem Health Hellas, εκεί όπου έχουν εναποτεθεί τα βλαστοκύτταρα και οι προσδοκίες των γονέων για την εξασφάλιση της υγείας των παιδιών τους. «Οι συναγερμοί όλων των δεξαμενών ηχούσαν υποδηλώνοντας την ύπαρξη κάποιας δυσλειτουργίας ή την προειδοποίηση για επικείμενη δυσλειτουργία. Η μία εκ των δεξαμενών παρουσίαζε αποκόλληση του σωλήνα τροφοδοσίας με άζωτο, με ταυτόχρονη διαφυγή στον χώρο και η πλήρωσή της γινόταν χειροκίνητα, με αποτέλεσμα τα επιφανειακά δείγματα να κινδυνεύουν να κρυσταλλοποιηθούν.

Επιπλέον, παρατηρήθηκε άναρχη καταχώρηση των δειγμάτων με συνέπεια να δυσχεραίνεται η ιχνηλασιμότητά τους. Από τις ενδείξεις επί των δεξαμενών γινόταν σαφές ότι η βαθμονόμησή τους δεν είχε διενεργηθεί από το 2013 και μετά. Δεν λειτουργούσαν οι αισθητήρες των δεξαμενών. Υπήρχε βλάβη του κλιματισμού στον χώρο των ψυγείων που επέτεινε τον κίνδυνο βλάβης των μηχανημάτων και του συντηρημένου υλικού. Το ηλεκτρονικό αρχείο των κατόχων του βιολογικού υλικού δεν ήταν στην κατοχή της εταιρίας».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (61)

Χ.Μ

Παγκόσμια λειτουργούν πάνω απο 280 ιδιωτικές τράπεζες σε πάνω απο 120 χώρες και 138 δημόσιες, έχοντας μεταξύ τους άριστη συνεργασία και μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά τα ευτράπλα, όπως οι δημόσιες να κατηγορούν τις ιδιωτικές και η δημόσια τράπεζα του Ιατροβιολογικού ινστιντούτου της Ακαδημίας Αθηνών να λειτουργεί ώς δημόσια στο αίμα του ομφάλιου λώρου και ώς ιδιωτική τράπεζα στην φύλαξη των μεσεγχυματικών κυττάρων απο τον ιστό του ομφαλίου λώρου. Οι ιδιωτικές τράπεζες στις προηγμένες χώρες, ενημερώνουν τους γονείς για τις επιλογές που έχουν τόσο για την δημόσια, όσο και για την ιδιωτική φύλαξη και αρκετές ιδιωτικές λαμβάνουν δημόσια δείγματα. Πολύ δε μεγάλη φασαρία για την χαμηλή παραγωγικότητα 2.667 δείγματα διαθέσιμα και 5.500 περίπου συνολικά φυλαγμένα από όλες τις δημόσιες τράπεζες στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η δημόσια τράπεζα του νοσοκομείου Παπανικολάου. Τώρα αν κάποιος διαιρέσει το κόστος των 2.667 με το κόστος λειτουργίας και τις επενδύσεις, εύκολα βγάζει συμπέρασμα το πόσο δωρεάν είναι για τον Ελληνα πολίτη, χωρίς να υποτιμά κανείς την σπουδαία πράξη της δωρεάς, όσο και το γεγονός ότι η δημόσια φύλαξη είτε υποστηρίζεται απο δημόσιες ή ιδιωτικές τράπεζες είναι απαραίτητη. Τα προβλήματα βιωσιμότητας των δημοσίων τραπεζών και το μεγάλο κόστος λειτουργίας τους είναι στο επίκεντρο διεθνών μελετών, πάντοτε σταθμιζόμενο με το % της συμβολής τους στις μεταμοσχεύσεις, που σήμερα είναι μόνο στο 20% του συνόλου καιτο υπόλοιπο 80% προέρχεται απο συμβατούς δότες απο την ίδια την οικογένεια η τους συγγενείς, όσο και αυτόλογες. Η ζήτηση των δημοσίων μονάδων έχει πτωτική πορεία στην ζήτηση της διεθνώς, κυρίως λόγω του μεγάλου κόστους ανάκτησης που χρεώνουν οι δημόσιες τράπεζες που ανέρχεται στα 25.000 έως 40.000 ανά χορηγούμενη δημόσια μονάδα. Η σκόπιμη η μή ανικανότητα των αρμοδίων αρχών, καθώς και οι παρεμβάσεις καθαρά συντεχνικών συμφερόντων που συνεπικουρούν, να ρυθμίσει τον χώρο της δημόσιας και ιδιωτικής φύλαξης, που είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη ιατρικής βιοτεχνολογίας και των νεφαρμογών της αναγεννητικής ιατρικήςξ που συνδέονται με τον ιατρικό τουρισμό, έχει μετατρέπει το όλο θέμα σε μάχη, με φόντο τις αρμόδιες αρχές και εις βάρος της απασχόλησης επιστημόνων που φεύγουν στο εξωτερικό, όπως επίσης και προσωπικό άλλων ειδικοτήτων και με βάρος της Ελληνικής οικονομίας.

Κουζή Κοκκώνα

Το μοναδικό μέχρι σήμερα άρθρο για τις τράπεζες βλαστοκυττάρων που μιλάει με γνώση, λογική και αριθμούς

παστουρμάς

Ψάχνω στο άρθρο κάτι ουσιαστικά μεμπτό. Το μόνο που βρίσκω είναι γραφειοκρατικές παρασπονδίες, που όμως δεν έχουν καμία σχέση με την ουσία. Αναφορές σε νόμους και οργανισμούς από αρκτικόλεξα που δεν ξέρω.

Κουζή-Κολιάκου

Για τα <> να απευθυνθείτε στον κ Πολάκη, ο οποίος εκδίδει τα διατάγματα

Κοκκώνα Κουζή Κολιάκου

Η Biohellenika, εταιρεία βιοτεχνολογίας, ουδεμία σχέση έχει με τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, εν όψει της δικαστικής διερεύνησης για το θέμα της διακοπής της λειτουργίας τράπεζας φύλαξης ομφαλίου αίματος, εντός μαιευτηρίου της Αθήνας. Η Biohellenika λειτουργεί με θετική γνωμοδότηση του ΕΟΜ από το 2015 (ΕΟΜ 1725/07-04-2015) μετά από αίτηση της τον Απρίλιο του 2014 (Αριθ Πρωτ 3194 3/4/2014) όταν άρχισε η εφαρμογή του νέου νόμου 3984/2011. Στις 19/5/2017, Αριθμ Πρωτ ΕΟΜ 37920, υπέβαλε εκ νέου αίτηση μετά την έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων Αριθμ Α3γ/οικ.18092, 24.03.2017 και έχει πληρώσει τα αναλογούντα παράβολα. Από της ίδρυσης της τιμά τους πελάτες της και λειτουργεί με άδεια σύμφωνα με το νόμο που ίσχυε κάθε φορά στην Ελληνική πολιτεία. Έχει απαντήσει εγγράφως στα δημοσιεύματα του τύπου, στον ΕΟΜ και στο Υπουργείο Υγείας και τους καλεί να κατονομάζουν κάθε φορά τις πηγές των πληροφοριών που δημοσιεύουν και να αναφέρονται επωνύμως. Η υπάρχουσα αναρχία μέχρι σήμερα βασικά πλήττει την Biohellenika, η οποία λειτουργεί με διεθνείς προδιαγραφές, ελέγχεται και επιθεωρείται κάθε χρόνο. Θα ήταν ευχής έργο η ελληνική πολιτεία να ασκούσε τους παραπάνω ελέγχους, ώστε και να μην διαμαρτύρονται οι εντεταλμένοι για το σκοπό αυτό υπάλληλοι της, αλλά και να μειωθεί το κόστος των διαπιστεύσεων, όπως γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο και στις γειτονικές βαλκανικές χώρες. Με τιμή Κ Κολιάκου Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Biohellenika καθηγήτρια Ιατρικής ΑΠΘ

Κ.Π

Η ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΣΥΔ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΑΣ ΣΤΕΙΛΩ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.ΑΦΗΣΤΕ ΤΟ Κα ΚΟΥΖΗ

Κρητικός

Κυρία Κοκώνα .... Στην Ελλάδα αν πληρώσεις , παίρνεις ότι χαρτί θέλεις. Εκτός και αν πέφτετε από τα σύννεφα τώρα που το μαθαίνετε !!

Γιάννης

Η μόνη αξιόπιστη τράπεζα βλαστοκυττάρων ειναι η δημόσια τράπεζα....κ λέγοντας δημόσια εννοούμε για το κοινό...Οχι κρατική...και ανήκει στο Πανεπιστήμιο... Αν όλοι αυτοί που δωσαν βλαστοκύτταρα το ψαχναν λίγο κ δεν πήγαιναν όπου τους έλεγαν οι γιατροί τωρα όλοι θα είχαμε πολλά περισσότερα συμβατά δείγματα κ δεν θα χαναν κ τα λεφτά τους!! Απλά παρακολουθείστε το ντοκιμαντέρ του εξάντας κ θα καταλάβετε πολλα!!!

Κ.Π

ΤΟ ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ ΕΞΑΝΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΝΑΛΙ.ΔΕΝ ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΚΑΤΙ ΑΥΤΟ.ΚΑΙ ΤΙ ΣΟΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΙΝΑΙ ΟΤΑΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ 900 ΤΟΝ ΙΣΤΟ.ΑΣΤΟ ΓΙΑΤΙ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ ΧΡΟΝΙΑ

Κουζή-Κολιάκου

Μονομερής, και μεροληπτική εκπομπή ο EXANDAS ΑΕ, έχει εξαφανιστεί και ο Αυγερόπουλος που ήταν μέτοχος σε ΑΕ, στα πλαίσια της οργανωμένης εδώ και χρόνια δυσφήμισης του ιδιωτικού τομέα από την συγκεκριμένη και γνωστή ομάδα. Αν παρακολουθούσες την εκπομπή προσωπικά και δεν άκουγες τί σου σέρβιραν οι σχολιαστές θα γνώριζες οτι η φιλοξενούμενη αιματολόγος που μιλούσε η κ Glukmann ήταν μέτοχος στην ιδιωτική τράπεζα CORD:USE cord blood bank AABB accredited, Bank with the Leaders. Η δεύτερη προσκεκλημένη αιματολόγος, μέτοχος της ίδιας τράπεζας δεν προσήλθε. Γινόταν επιλεκτική διαγραφή σχολίων για να μην αλλοιωθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα και η τελική εντύπωση του τηλεθεατή.

Immortan Joe

Το πρόβλημα είναι ο υπερβολικός κρατισμός και η στρεβλώσεις που δημιουργούν οι νομοθεσίες στη ελεύθερη λειτουργία της αγοράς. Έπρεπε, όλα να είναι στα χέρια ιδιωτών. Εννοείται και οι ρυθμιστικές υπηρεσίες, σε ελεύθερα ιδιωτικά χέρια και η αγορά θα αυτορυθμίζοταν για το καλό όλων. Τέλος στον έλεγχο παντού. Ελευθερώστε την αγορά.

ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Πριν μερικά χρόνια, στην πρώτη εγγυμοσύνη της συζύγου μου πήγαμε και ενημερωθήκαμε από εναν σοβαρό γιατρό στο Νοσοκομείο Παπανικολάου για τα βλαστοκύτταρα. Αμέσως αποφασίσαμε ότι η ΔΩΡΕΑ στην τράπεζα του Νοσοκομείου ήταν η σωστή λύση διότι: 1. Τα βλαστοκύτταρα του κάθε παιδιου μπορεί να βοηθήσουν κατά 25% μόνο κάποιο αδερφάκι και ΟΧΙ το ίδιο το παιδί διότι αν αρρωστήσει σημαίνει ότι και τα βλαστοκύτταρά του είναι άρρωστα. 2. Αν τα δωρήσεις γίνεσαι μέλος μια παγκόσμιας τράπεζας βλαστοκυττάρων όπου οι πιθανότητες να βοηθηθεί ένα παιδί μου νοσεί είναι πάνω από 80% διότι τα μοσχέυματα είναι από όλο τον κόσμο. 3. Αν τα δωρήσεις μπορεί να σώσεις ένα άλλο παιδί που θα ταιριάζει με τα βλαστοκύτταρα του παιδιού σου. 4. Η ματαιοδοξία του Έλληνα γονιού ότι "με 3 - 4 χιλιάδες ευρώ θα σώσω το παιδί μου" λειτούργησε σαν τυρί στη φάκα όπου πέσανε πάρα πολλοί και πετάξαν πολλά λεφτά ενώ παράλληλα ΔΕΝ ενίσχυσαν την παγκόσια τράπεζα βλαστοκυττάρων μέσω των εληνικών νοσοκομείων. Εύχομαι υγεία σε όλα τα παιδάκια του κόσμου και στους γονείς καλά μυαλά.....

SpartaCross

Όταν η χώρα ήταν (και παραμένει!) ξέφραγο αμπέλι, τέτοιες απάτες φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Πρώτον, κανένας δεν εγγυάται ότι όλα αυτά τα ψευτο-εργαστήρια δεν θα κλείσουν μέσα σε 2,5 ή 10 χρόνια. Ήδη έχουν κλείσει πάρα πολλά από αυτά και τώρα ζητάνε επιπλέον χρήματα για την μεταφορά των κυττάρων σε άλλα εργαστήρια, συχνά σε άλλες πόλεις. Δεύτερον, κανένας δεν εγγυάται ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν θα κοπεί το ρεύμα από ανθρώπινο λάθος, διακοπή της ΔΕΗ ή απλήρωτο λογαριασμό. Τρίτον, τα περισσότερα από αυτά τα "εργαστήρια" τα έχουν ιδρύσει άτομα με πτυχία από Ουγγαρία, Βουλγαρία και υπόλοιπη Ανατολική Ευρώπη που είπαν να ρίξουν ακόμα λίγα λεφτά του μπαμπά για να τα φάνε από κορόιδα (με ποσοστό φυσικά να πηγαίνει και στους μαιευτήρες που το έσπρωχναν). Και τέταρτον και πιο σημαντικό, βλαστοκύτταρα μπορούν εδώ και χρόνια πια να απομονωθούν από τον λιπώδη ιστό ενηλίκων. Οπότε, ΑΝ ποτέ θα μπορούμε να καλλιεργήσουμε ζωτικά όργανα από βλαστοκύτταρα (ακόμα όνειρο θερινής νυκτός για καρδιά, νεφρά και συκώτι), όλοι μας έχουμε όσα βλαστοκύτταρα θα χρειαστούμε ήδη στους γλουτούς μας.

ΚΟΤΤΟΥ ΠΑΓΩΝΑ

Παράκληση σε όλους τους μελλοντικούς γονείς να φροντίσουν να δωρίσουν το πολύτιμο μόσχευμα στη δημόσια τράπεζα φύλαξης,που είναι συνδεδεμένη με την παγκόσμια τράπεζα.Αν προσφέρουμε όλοι θα υπάρξουν μοσχεύματα για όσους τα χρειάζονται.

Μπάμπης

Κάτι δεν έχεις καταλάβει καλά. Τα βλαστοκύτταρα τα θέλουμε για την Πάρτη μας και την Οικογένειά μας, όχι "για όποιον τα χρειάζεται". Ο "όποιος τα χρειάζεται" να υποβάλει προσφορά αν θέλει. Αλλά ξέχασα, για κάποιον μυστηριώδη λόγο, ο γιατρός που θα κάνει την επέμβαση θα τα τσεπώσει, ο αναισθησιολόγος θα τα τσεπώσει, οι νοσοκόμες θα αμοιφθούν, οι καθαρίστριες θα αμοιφθούν, η Κλινική θα πληρωθεί, μόνο αυτός που θα δώσει το πιο σημαντικό πράγμα: το μόσχευμα, απαγορεύτεται να πάρει δεκάρα τσακιστή. Για αυτό Εγώ και όλη μου η Οικογένεια είμαστε Περήφανοι Αρνητές Δωρεάς Οργάνων (και βλαστοκυττάρων).

Κ.Π

ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΣ ΣΥΒΑΤΟ ΜΟΣΧΕΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟ ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ 25 ΜΕ 30 ΧΙΛΑΙΔΕΣ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΕΙΣ.ΠΑΡΕ ΤΟΥΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΘΑ ΣΤΟ ΠΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ.

ΕΥΘΥΝΕΣ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΘΑ ΤΙΜΩΡΗΘΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΧΩΡΑ::::::::::;;;;

Υποψιαζόμουν ότι ήταν απάτη πριν απο 10 χρόνια...

....αλλά τη στιγμή της γέννησης της κόρης μου τότε, σε ιδιωτικό μαιευτήριο, η οικογένεια της γυναίκας μου με αντιμετώπισε ως, περίπου, παιδοκτόνο όταν ψέλλισα τις αμφιβολίες μου ("τι;;; θα θυσιάσεις την υγεία της κόρης σου για 2-3 χιλιάδες ευρώ;;;;;"). Με μία εύκολη περιήγηση στο διαδίκτυο, η απάτη ήταν αρκετά ξεκάθαρη για μένα, από τότε: δεκάδες εργαστήρια ΜΟΝΟ στην Ελλάδα, όσες υπήρχαν τότε σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Ιατρικόςσύλλογος των ΗΠΑ (κακοί καπιταλιστές φιλελεύθεροι) στην ιστοσελίδα τους για νέους γονείς μιλούσαν για την ελάχιστη χρησιμότητα των βλαστοκυττάρων σε ιδιωτική φύλαξη και αντιπρότειναν τις δημόσιες τράπεζες. Το ελληνικό κράτος (LOL) και φυσικά ο Ελληνικός ιατρικός σύλλογος (ROFL) δεν είχαν τίποτα να πουν. Προφανώς, δεν ξέρανε να διαβάζουν ή δεν βγαίναν απο το γραφείο τους. Ντροπή τους. Το αποτέλεσμα; Μαζί με τις αχρείαστες καισαρικές (εμπλεκόμενοι γιατροί: δυο φορές ντροπή σας), μια τυπική γέννα είχε φτάσει τις 5 με 6 χιλιάδες ευρώ. Θυμάμαι ακόμα τους κακόμοιρους πατεράδες στο ταμείο να πληρώνουν τη γέννα του παιδιού τους φορτώνοντας κάρτες και δανειζόμενοι απο συγγενείς και φίλους.

Σωστός έν μέρει

Σε όλα είσαι σωστός αλλά το τελευταίο με τα δάνεια και τις κάρτες δεν είναι φταίξιμο κανενός παρά των ίδιων απλά ας πηγάινανε σε δημόσιο!

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης