Οργή Ιερώνυμου για τη Συριζαία που πέταξε την εικόνα της Παναγίας στα σκουπίδια

Οργή Ιερώνυμου για τη Συριζαία που πέταξε την εικόνα της Παναγίας στα σκουπίδια

Μετά την εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση που αποκάλυψε το ΘΕΜΑ, ο Αρχιεπίσκοπος με επιστολή στον Γαβρόγλου κάνει λόγο για «δυσάρεστο συμβάν σε βάρος των δικαιωμάτων εργαζομένων, πού είναι μέλη της Εκκλησίας μας»

Επιστολή προς τον υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου
έστειλε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος
, αναφορικά με τα όσα αποκάλυψε το ΘΕΜΑ για τη διευθύνουσα σύμβουλο του ΕΟΠΠΕΠ Ελένη Γιαννακοπούλου, η οποία -σύμφωνα με καταγγελίες εργαζομένων- παραμονές Δεκαπενταύγουστου πέταξε εικόνες της Παναγίας στο καλάθι των αχρήστων, ενώ προσπάθησε να αφαιρέσει σταυρό από τον λαιμό υπαλλήλου της.

Η επιστολή του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου:

Πρός
Τόν Ἀξιότιμο
κ. Κωνσταντῖνο Γαβρόγλου
Ὑπουργό Παιδείας, Ἔρευνας
καί Θρησκευμάτων
Εἰς Ἀμαρούσιον

Ἀξιότιμε κ. Ὑπουργέ,
Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος (Δ.Ι.Σ.) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά τήν σημερινή Της Συνεδρία ἔλαβε γνώση τῶν ἀναφορῶν δύο ὑπαλλήλων τοῦ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οἱ ὁποῖες, κατόπιν τῆς ἀρνητικῆς ἀντιδράσεως τῆς Διευθύνουσας Συμβούλου, ζήτησαν ἀπό τό Διοικητικό Συμβούλιο τοῦ Ὀργανισμοῦ καί τό ἐποπτεῦον Ὑπουργεῖο σας νά τούς ἀπαντήσει, ἐάν ἀπαγορεύεται νά φέρουν τά θρησκευτικά σύμβολα τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἤ νά ἔχουν ἱερές εἰκόνες ἐπάνω στό γραφεῖο ἐργασίας τους. Η Δ.Ι.Σ. ἀπεφάσισε τήν ἀποστολή τῆς παρούσας, προκειμένου νά δηλώσει τήν λύπη καί διαμαρτυρία Της γιά τό δυσάρεστο συμβάν σέ βάρος τῶν δικαιωμάτων ἐργαζομένων, πού εἶναι μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας.

Προκαλοῦνται εὔλογες ἀπορίες : ἀπό τήν ἀπαγόρευση νά ὑποχρεωθεῖ κανείς νά ἀποκαλύψει, παρά τή θέλησή του, τά θρησκευτικά του φρονήματα, θά φθάσουμε στήν ἀντίστροφη ἀπαγόρευση τοῦ δικαιώματος νά καθιστᾷ ὁ καθένας ἐμφανές τό θρησκευτικό του συναίσθημα στό δημόσιο χῶρο ;

Ἡ διαμαρτυρία καί ἡ λύπη μας, ὡστόσο, δέν σημαίνει ὅτι θά παρασυρθοῦμε σέ ἐπίδειξη ἐμπάθειας. Ἡ ἠθική διαφορά τοῦ μηνύματος τῆς Ἐκκλησίας ἔγκειται στό ὅτι εὔχεται καί προσεύχεται «ὑπέρ τῶν μισούντων καί ἀγαπώντων ἡμᾶς». Θεωροῦμε, γιά τόν λόγο αὐτόν, ἀξιέπαινη καί χριστιανική τήν στάση τῶν θιγόμενων ἐργαζομένων, οἱ ὁποῖες δέν ζήτησαν τήν ἄσκηση διώξεως κατά τῆς προϊσταμένης τους, εἰ μή μόνον νά ἀναγνωρισθεῖ ρητῶς ἀπό τόν ἐργοδότη τους ἡ ἐλευθερία ἐκδηλώσεως τῆς θρησκευτικῆς πίστεώς τους στόν χῶρο ἐργασίας τους. 

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ὡς κοινότητα κλήρου καί λαοῦ, συμπαρίσταται στό δίκαιο καί δημοκρατικό αἴτημα τῶν ἐργαζομένων καί ἀναμένει τήν ἀπάντηση τῆς ἐργοδοτικῆς πλευρᾶς καί τοῦ ὑμετέρου Ὑπουργείου. Θά ἀποτελοῦσε ὠφέλιμη ὑπηρεσία στόν τόπο, ἐάν τό Ὑπουργεῖο σας μέ τήν παροῦσα εὐκαιρία ἀπεδείκνυε ὅτι εἶναι ἄξια προστασίας ἡ θρησκευτική ἐλευθερία γιά ὅλους, τόσο γιά τήν πλειοψηφία τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν, ὅσο καί γιά τίς μειοψηφίες τῶν ἑτεροδόξων, ἐτεροθρήσκων ἤ τῶν μή θρησκευόντων.

Θά ἐνθυμεῖσθε πώς τόν Μάιο τοῦ 2009 στό ἄκουσμα τῆς εἰδήσεως ὅτι κατά τή διάρκεια σωματικοῦ ἐλέγχου ἀπό ἀστυνομικό σέ μουσουλμάνο καταστράφηκαν σελίδες τοῦ Κορανίου, πού εἶχε μαζί του ὁ ἐλεγχόμενος, εἶχαν προκληθεῖ βίαια ἐπεισόδια στό κέντρο τῆς Ἀθήνας, πρίν κἄν ἐξακριβωθοῦν οἱ συνθῆκες τοῦ περιστατικοῦ. Οἱ κρατικοί κανόνες λοιπόν, πού προστατεύουν τήν κοινωνική εἰρήνη ἀπό τίς προσβολές τοῦ ἑνός τῆς θρησκευτικῆς πίστεως τοῦ ἄλλου, ἔχουν παρόντα καί ἰσχύοντα λόγο ὑπάρξεως. Καί ἡ δική μας ἀνεκτική στάση ὡς ὀρθοδόξων χριστιανῶν δέν ἀπαλλάσσει τήν Πολιτεία ἀπό τό λειτούργημά της νά παρεμβαίνει καί νά προστατεύει.

Κλείνοντας θά μᾶς ἐπιτρέψετε μία διαπίστωση γιά τόν φανατισμό. Στήν Ἑλλάδα οἱ ἀπόπειρες ἀπό πολιτικές τάσεις, ἀκτιβιστικές ἑνώσεις ἤ δημόσια πρόσωπα γιά τήν προβολή καί ἀναγνωρισιμότητα τῆς ἀθεΐας συνήθως ἐξαντλοῦνται σέ μονοσήμαντη ἀντιπαράθεση μέ τήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἡ ἔλλειψη νηφαλιότητας, ἡ ἐπιθετικότητα, οἱ διακωμωδήσεις καί οἱ προσβολές, πού ἐκδηλώνουν κατά τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν δίδουν τήν ἐντύπωση ὅτι πρόκειται μᾶλλον γιά ἀπογοητευμένους χριστιανούς, παρά γιά συνειδητοποιημένους ἄθεους, πού σέβονται τήν θρησκευτική πίστη τοῦ ἄλλου.

Προκαλεῖ βεβαίως ἔκπληξη πῶς εἶναι δυνατόν τόση ἐμμονή γιά τήν ἐξαφάνιση εἰδικά τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀπό τή δημόσια ζωή νά προέρχεται ἀπό ἀνθρώπους, πού ὑποτίθεται ὅτι ἐμφοροῦνται ἀπό θρησκευτική ἀδιαφορία. Εἶναι καί αὐτή μία κατηγορία θρησκευτικοῦ φανατισμοῦ μᾶλλον ἀπειλητικότερη γιά τήν κοινωνική συνοχή ἀπό τήν ἀτομική θρησκοληψία.

Τό φαινόμενο τοῦ ἐπιθετικοῦ ἀντιχριστιανισμοῦ, πού διεκδικεῖ καί ἐπαίνους προοδευτικότητας, ἀξίζει προσοχῆς ἀπό τό Ὑπουργεῖο σας, ἐπειδή ἀμφισβητεῖ τόν ἴσο σεβασμό τῶν δικαιωμάτων, μέ τό διχαστικό ἐπιχείρημα ὅτι ἡ πλειοψηφία εἶναι ἀπειλή γιά τίς μειοψηφίες καί, ἑπομένως, δέν ἀξίζει προστασίας.

Μέ τήν πεποίθηση ὅτι τυγχάνει τῆς κατανοήσεώς σας ἡ σημασία τῶν ὡς ἄνω ἐκτεθέντων, καί μέ τήν ἐλπίδα ὅτι στόν σχεδιασμό καί στίς ἀποφάσεις σας θά συνεξετάσετε τίς σχετικές θέσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σᾶς ἀπευθύνουμε τήν εὐχή ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ καί νά σᾶς ἐνισχύει στά εὐθυνοφόρα καθήκοντά σας.

Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρόεδρος

ΣΧΟΛΙΑ (128)

Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Καλώς έπραξε η κ. Γιαννακοπούλου, γιατί οι δημόσιοι χώροι πρέπει να είναι άχρωμοι. Δεν φτάνει που σας ανεχόμεθα στα σχολεία να μας επιβάλετε τα θρησκευτικά σας πιστεύω, που υποτιμούν την νοημοσύνη των ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,

ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ

ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΑΤΡΙΩΤΗ , ΔΕΝ ΚΛΕΒΟΥΜΕ , ΝΑΙ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΞΕΛΛΙΣΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ ΚΙ ΕΣΥ ΚΙ ΕΓΩ ,.ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ Η ΠΡΟΓΟΝΙΚΗ ΜΑΣ ΘΗΣΑΥΡΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΛΡΟΝΟΜΙΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΕΜΑΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΑΥΤΗΝ , ΟΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΘΑ ΠΑΜΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΠΩΣ ΠΗΓΑΤΕ ΚΙΕΣΕΙΣ ΚΙ ΑΛΛΟΙ .ΑΛΛΟΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΦΡΕΣΚΟΙ ΚΑΙ ΩΡΑΙΟΙ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ . ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ .

ΣΥΜΠΑΙΚΤΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΑΣΟΚ , ΦΕΥΓΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΗΣΑΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ .

χαχα

οι συριζαιοι ποτε θα πανε στα σκουπιδια ?????

Αντιθετες εννοιες

Ο Ελληνισμος και ο Χριστιανισμος ειναι 2 αντιθετες εννοιες ! Ο Ελληνισμος μεγαλουργουσε μεχρι που με την βια του επιβληθηκε ο χριστιανισμος...Απο το λικνο της δημοκρατιας, το κεντρο του κοσμου πολιτισμικα και τεχνολογικα για 1500 χρονια πηγαιναμε προς τα πισω. Το μονο για το οποιο μπορουμε να μιλησουμε για αυτα τα χρονια ειναι πολεμοι. Και φυσικα η εκκλησια ηταν παντα με την λαθος πλευρα στην ιστορια. Στην επανασταση του 21 αφορισαν τους επαναστατες, στην μικρασιατικη καταστροφη αφορισαν τον Βενιζελο και ελεγαν στους καλους χριστιανους να μην τον ψηφισουν και να παρουν το μερος του βασιλια ο οποιος μας οδηγησε σε εναν βλακωδη πολεμο και οι τουρκοι μας εριξαν στην θαλασσα. Πιο προσφατα ο τωρινος πατριαρχης Κων/πολεως (ξερετε αυτος που σας φερνει δηθεν το αγιο φως κλπ) ειχε χαρακτηρισει ξεβρακωτους του επαναστατες του 21 που διεκοψαν την ειρηνικη συμβιωση των 2 λαων. Οπως σε μια δημοσια υπηρεσια δεν θελετε δικαιως να βλεπετε κρεμασμενα μουσουλμανικα συμβολα ετσι δεν πρεπει να υπαρχουν Χριστιανικα. Το Ελληνικο συνταγμα δεν μιλαει για επισημη θρησκεια αλλα για επικρατουσα θρησκεια και το συγκεκριμενο αρθρο γραφτηκε αιωνες πριν. !

καταναλωτης

ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΔΙΑΤΑΞΤΕ ΑΓΙΕ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΕ ΜΠΟΙΚΟΤΑΖ ΣΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΕΡΤΟΥ LIDL . ΔΙΑΦΗΜΙΖΕΙ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΣΤΗΝ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΟΥ ΤΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΔΙΧΩΣ ΣΤΑΥΡΟ ΣΤΟΥΣ ΤΡΟΥΛΟΥΣ. ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ . ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΜΗ ΔΙΣΤΑΖΕΤΕ . ΜΗ ΚΩΛΟΝΕΤΕ . ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ . ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΓΚΑΡΙΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΟΜΟΦΡΟΝΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΑΠΕΡΓΟΥΝΤΕΣ ΤΟΥ LIDL . ΑΛΛΙΩΣ ΝΑ ΑΦΟΡΙΣΤΟΥΝ , ΛΕΙΠΕΙ ΚΙ Ο ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ . ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΝ ΚΡΥΒΕΤΕ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΕ .

Q

Καλα μη σκισετε και κανα καλσον απο την πολλη οργη! Ο εισαγγελεας παρενεβη με το πασο του... και φυσικα οπως ηταν αναμενομενο, το αποτελεσμα ειναι το ιδιο με αυτο του να μην παρενεβαινε. Και φυσικα οι παπαδες θυμηθηκαν να κανουν την δικια τους παρεμβαση πολυ πιο μετα απο αυτην της δικαιοσυνης. Καλα Χριστουγεννα με τις παρεμβασεις και με τις κατοπιν εορτης οργες σας! Τοτε με τον αστυνομικο που ειχε σκισει μια σελιδα απο το Κορανι οι παρεμβασεις ηταν κυριολεκτικα αμεσες τοσο απο την "ανεπηρεαστη" δικαιοσυνη οσο και απο τα εθνομηδενιστικα στοιχεια. Εκεινο ηταν οργη, που με συνεργατη ολο το συστημα ρημαξαν την Αθηνα. Τωρα επειδη επροκειτο για κατι το Χριστιανικο, λαου λαου και χωρις βιασυνες και ακροτητες. Αν αντι για την απλυτη με τα ταγαρια ηταν κανας χρυσαυγιτης και πεταγε το Κορανι στα σκουπιδια, τωρα αυτο που εσεις λετε οργη θα ηταν παιδικη χαρα μπροστα στα αισχη που θα εκαναν παλι τα κομμουνια αγκαζε με τα ταξικα τους αδελφια.

Τζερόνιμο

Θα επιτραπεί και στον Ιεχωβά Δ.Υ. να κρεμάει στον τοίχο του υπηρεσιακού δωματίου του την "Σκοπιά" 'η το "Ξύπνα"; Στον άθεο Δ.Υ. να κρεμάει ταμπέλα "Δεν υπάρχει Θεός";

ιστορικος

Πεστα! Να κι ενας λογικος ανθρωπος εδω μεσα!

ριαννα

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΑΤΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΘΕΣΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΕ ΤΙΠΟΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ.Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΧΛΙΑΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ.Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΚΡΙΝΕΙ...ΘΑ ΔΩΣΕΤΕ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΣΑΣ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΕ ΙΕΡΩΝΥΜΕ!!ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ???Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΩΦΕΙΛΕΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΣΙΩΠΑΤΕ? ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ!!

Εντάξει..

Λογικο μου ακούγεται να οργιστεί η εκκλησία και οι πιστοί... Και στους Ινδιάνους της Αμερικής αν πετούσες τα τοτέμ στα σκουπίδια θα νευρίαζαν

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

ethniki1

Το έργο που επιτελεί η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» και τη διαχρονική μέριμνα της Εθνικής Ασφαλιστικής προς τις ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, υπογράμμισε ο Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας, Marketing & Bancassurance, κ. Ιωάννης Σηφάκης, κατά την εκδήλωση παράδοσης της επιταγής των 55.511 ευρώ που συγκεντρώθηκε κατά το 3ο No Finish Line Athens.

tavern

«Ζητάμε εξαίρεση κάποιων χώρων από την ολική απαγόρευση, συγκεκριμένων χώρων που θα δηλωθούν και θα πληρούν τις προδιαγραφές, ώστε να μπορούν οι πελάτες μας καπνιστές να απολαύσουν και αυτοί τις υπηρεσίες μας»

4