LIVE

Κορωνοϊός

Τι αλλάζει σε 24 ώρες για τα προσωπικά online δεδομένα στην ΕΕ

pc_pc

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει τα αυστηρότητα μέτρα παγκοσμίως για την προστασία των Ευρωπαίων πολιτών στο διαδίκτυο – Δείτε τα παραδείγματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των 500 εκατ. Ευρωπαίων πολιτών

«Θυμηθείτε: Για να συνεχίσετε να λαμβάνετε τις ενημερώσεις μας μετά τις 25 Μαΐου θα πρέπει να το δηλώσετε, πατώντας τον παρακάτω σύνδεσμο (και μπορείτε πάντα να αναθεωρήσετε την επιλογή σας)».

Περισσότεροι από 250 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες έχουν λάβει τη συγκεκριμένη ειδοποίηση στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο τους τελευταίους μήνες. Ο λόγος είναι ότι από την 25η Μαΐου τίθεται σε εφαρμογή στην Ελλάδα και στις άλλες 26 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο νέος ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων ο οποίος αφορά στη συλλογή, χρήση και αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων. Πρόκειται για την πιο σοβαρή μεταρρύθμιση σε αυτό τον τομέα από την ίδρυση του διαδικτύου και προστατεύει μόνο τους Ευρωπαίους πολίτες.

Ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Δεκάδες διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που «ακολουθούν» τον κάθε πολίτη, μόνο και μόνο επειδή επέλεξε μια αγορά μέσω διαδικτύου. Εταιρείες λιανικού εμπορίου που αποστέλλουν μαζικά email σε ανθρώπους που κάποτε έγραψαν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση σε μια απόδειξη παραλαβής. Περισσότεροι από 500 εκατομμύρια άνθρωποι που για οποιονδήποτε λόγο βλέπουν εταιρείες στο διαδίκτυο να διαχειρίζονται τα προσωπικά τους δεδομένα για εμπορικούς λόγους, θα πρέπει να αισθάνονται περισσότερο ασφαλείς.

Τι προστατεύει η ΕΕ


Τα δύο νομοθετικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήτοι η «Άνω Βουλή» το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η «Κάτω Βουλή» το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησαν το 2016 τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ), (κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ) δίνοντας στα κράτη-μέλη της ΕΕ το χρονικό περιθώριο των δύο ετών για την πλήρη εφαρμογή του. Από την 25η Μαΐου 2018 οι νέοι κανόνες της ΕΕ για τα προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο τίθενται σε εφαρμογή. Ο στόχος της ΕΕ, μιας από τις μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη, είναι η προστασία των Ευρωπαίων πολιτών και για αυτόν το σκοπό αποφάσισε να εφαρμόσει νέους κανόνες για την προστασία της ιδιωτικότητας που είναι οι αυστηρότεροι στον κόσμο. Το παράγωγο Δίκαιο της ΕΕ για την προστασία της ιδιωτικότητας των Ευρωπαίων πολιτών προβλέπει βαριές ποινές για τις εταιρείες που θα τους παραβιάσουν. Το πρόστιμο μπορεί να φθάσει το 4% των ετήσιων εσόδων μιας εταιρείας, δηλαδή περίπου 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια στην περίπτωση του Facebook. Οι ίδιοι κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πολιτών και καταναλωτών θα ισχύουν για όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, ανεξάρτητα αν η έδρα τους είναι εντός ή εκτός της ΕΕ.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Κάθε πληροφορία που αφορά σε έναν Ευρωπαίο πολίτη εμπίπτει στον ΓΚΠΔ. Σε αυτές τις πληροφορίες περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός ταυτότητας, ο κώδικας διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) ή πληροφορίες για την υγεία κάθε Ευρωπαίου πολίτη. Ορισμένα ευαίσθητα δεδομένα, όπως αυτά που αφορούν στην υγεία, στη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, στα πολιτικά φρονήματα και στον γενετήσιο προσανατολισμό έχουν ειδική προστασία. Η συλλογή και χρήση τους μπορεί να γίνεται μόνο υπό ειδικές προϋποθέσεις, για παράδειγμα μόνον εφόσον ένα πολίτης ενός κράτους μέλους της 'Ένωσης έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του.

Παράδειγμα: Αγοράσατε κάτι στο διαδίκτυο; Ο πωλητής πρέπει να συλλέξει μόνο τα δεδομένα που χρειάζεται για την εκπλήρωση της σύμβασης. Πρέπει επίσης να σας παρέχει τις πληροφορίες που αναγράφονται παραπάνω και να διαγράφει τα δεδομένα όταν δεν τα χρειάζεται πια.

Οποιαδήποτε νομικό πρόσωπο, είτε πρόκειται για τράπεζα, ασφαλιστική εταιρεία, εμπορική επιχείρηση, ή διαφημιστικό γραφείο, επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα πολίτη της ΕΕ πρέπει πλέον να παρέχει σαφείς πληροφορίες για ποιους σκοπούς τα χρησιμοποιεί, για πόσο χρονικό διάστημα τα αποθηκεύει, σε ποιους άλλους τα κοινοποιεί και εάν τα δεδομένα θα διαβιβασθούν εκτός της ΕΕ. Όλες οι πληροφορίες θα πρέπει να διατυπώνονται σε σαφή και απλή γλώσσα.

Τι ισχύει με τον νέο κανονισμό

Οι νέοι κανόνες δεν εφαρμόζονται σε δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία από ένα άτομο για αυστηρά προσωπικούς λόγους ή για δραστηριότητες που διενεργούνται κατ’ οίκον, εφόσον δεν συνδέονται με επαγγελματική ή εμπορική δραστηριότητα. Δεν θα εφαρμόζονται αν π.χ. ένα άτομο χρησιμοποιεί το ιδιωτικό του βιβλίο διευθύνσεων για να προσκαλέσει φίλους μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος σε μια γιορτή που διοργανώνει στην οικία του.

Παραδείγματα δεδομένων που δεν θεωρούνται προσωπικού χαρακτήρα, είναι ο αριθμός μητρώου εταιρείας, η εταιρική ηλεκτρονική διεύθυνση του τύπου «πληροφορίες@εταιρεία.com» και κάθε είδους ανώνυμα δεδομένα.

Οι αλλαγές στο διαδίκτυο μετά την 25η Μαΐου

Δεν πρόκειται να είναι ιδιαίτερα αισθητές για όσους ζουν στην ΕΕ. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα βλέπουν να τους «ακολουθούν» λιγότερες online διαφημίσεις μετά από κάποια ηλεκτρονική αγορά τους. Με τους νέους κανόνες, θα γίνει πιο δύσκολη η στοχευμένη ηλεκτρονική διαφήμιση που ακολουθεί τους χρήστες του internet καθώς θα είναι πιο δύσκολο για τις εταιρείες να συλλέγουν και να πουλάνε πληροφορίες για τις διαδικτυακές συνήθειες των χρηστών, αφού πρώτα θα χρειάζεται να πάρουν την άδεια των φυσικών προσώπων.

Παράδειγμα: Θέλετε να ενημερωθείτε σχετικά με το τι γνωρίζει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα για εσάς; Αγοράσατε αγαθά από μια επιχείρηση λιανικής πώλησης στο διαδίκτυο; Μπορείτε να ζητήσετε από την εταιρεία να σας δώσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούν για εσάς, συμπεριλαμβανομένων: του ονοματεπώνυμού σας και των στοιχείων επικοινωνίας σας, των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας και των ημερομηνιών και των ειδών των αγορών.

Παράλληλα οι Ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούν να ζητούν σαφείς πληροφορίες από οποιαδήποτε εταιρεία αναφορικά με το ποιος επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα τους και για ποιον σκοπό. Θεσμοθετείται επίσης το λεγόμενο δικαίωμα στη «λήθη», δηλαδή, αν θέλουν, θα απαιτούν αυτά τα δεδομένα να διαγραφούν από τις βάσεις δεδομένων των εταιρειών. Αυτό δεν θα αφορά μόνο τις εταιρείες τεχνολογίας (π.χ. Facebook ή Google), αλλά τράπεζες, καταστήματα λιανεμπορίου και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ή οργανισμό κρατά προσωπικά δεδομένα, του εργοδότη συμπεριλαμβανομένου.

Για παράδειγμα, θα μπορεί κανείς, αν δεν είναι δημόσιο πρόσωπο, να ζητήσει από μία μηχανή αναζήτησης (π.χ. Google) να διαγράψει τους συνδέσμους (links), όπως ένα άρθρο εφημερίδας, που αναφέρονται σε μια προσωπική υπόθεση του παρελθόντος.

Αν, αντίστροφα, online προσωπικά δεδομένα χαθούν ή κλαπούν, η εταιρεία πρέπει μέσα σε 72 ώρες να ενημερώσει το άτομο και, αν δεν το κάνει, κινδυνεύει με πρόστιμο. Εάν κάποιος έχει υποστεί ζημία, μπορεί επίσης να ζητήσει αποζημίωση προσφεύγοντας στη δικαιοσύνη.

Αν οποιοσδήποτε Ευρωπαίος πολίτης υποψιάζεται ότι γίνεται κατάχρηση στη συλλογή δεδομένων που τον αφορούν, μπορεί να προσφύγει στην αρμόδια εθνική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, η οποία υποχρεούται να ερευνήσει το ζήτημα. Οι πολίτες μπορούν να προσφύγουν και ομαδικά εναντίον κάποιας εταιρείας.


Παράδειγμα: Σας κούρασαν οι διαφημίσεις; Αγοράσατε δύο εισιτήρια στο διαδίκτυο για να δείτε το αγαπημένο σας συγκρότημα να παίζει ζωντανά. Μετά την αγορά σάς βομβαρδίζουν με διαφημίσεις για συναυλίες και εκδηλώσεις για τις οποίες δεν ενδιαφέρεστε. Ενημερώνετε την εταιρεία ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων ότι δεν θέλετε να λαμβάνετε πια διαφημιστικό υλικό. Η εταιρεία θα πρέπει να σταματήσει την επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και, σύντομα, θα πρέπει να σταματήσετε να λαμβάνετε ηλεκτρονικά μηνύματα από αυτούς. Δεν θα πρέπει να σας χρεώσουν για αυτό.


Ορισμένοι οργανισμοί, όπως τράπεζες, εφορίες και νοσοκομεία, χρησιμοποιούν αλγόριθμους για να λαμβάνουν αποφάσεις για εσάς χρησιμοποιώντας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Είναι αποτελεσματικό για αυτούς, αλλά δεν διέπεται πάντα από διαφάνεια και οι εν λόγω αποφάσεις μπορεί να σας επηρεάζουν νομικά ή να έχουν κάποιον άλλο σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι οργανισμοί πρέπει να ενημερώνουν τους Ευρωπαίους πολίτες εάν η απόφασή τους είναι αυτοματοποιημένη, να παρέχουν το δικαίωμα επανεξέτασης της αυτοματοποιημένης απόφασης από ένα άτομο, να επιτρέπουν να αμφισβητήσετε την αυτοματοποιημένη απόφαση.


Παράδειγμα: Κάνετε αίτηση για ένα δάνειο σε μια τράπεζα. Σας ζητείται να εισαγάγετε τα δεδομένα σας και ο αλγόριθμος της τράπεζας αποφαίνεται εάν η τράπεζα θα σας χορηγήσει το δάνειο και παρέχει το προτεινόμενο επιτόκιο. Πρέπει να ενημερωθείτε ότι μπορείτε: να εκφράσετε τη γνώμη σας· να υποβάλετε ένσταση κατά της απόφασης· και να ζητήσετε τη συνεισφορά ενός ατόμου στη διαδικασία προκειμένου να επανεξεταστεί η απόφαση του αλγόριθμου.

Με τους νέους κανόνες της ΕΕ, η πρόταση προς τους πολίτες της είναι σαφής: «Είναι τα προσωπικά δεδομένα σας. Πάρτε στα χέρια σας τον έλεγχό τους».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (33)

Τρίχες κατσαρές και ντεκαπάζ

Ρε παιδιά τι προβληματίζεστε με τα προσωπικά δεδομένα... Σας έχει ζητήσει κανεις ονοματεπώνυμο για να σερφάρεις? ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΝ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ. Άρα δεν τη γλιτώνεις. Επίσης, όσο δεν κάνετε logout από υπηρεσιες πχ facebook, gmail, κλπ, δίνετε αναφορά και σε αυτούς. Άμα νοιάζεσαι ανά πάσα στιγμή ποιος έκανε like, ποιος την αμόλησε και ποιος την μύρισε, τότε μην ψάχνεις ποιος φταίει. Μόνος σου βγάζεις τα ματάκια σου.

Και όμως

Η Google ξέρει πολύ καλά με ποιους συνομιλώ, με ποιες εταιρίες έχω συναλλαγές και ποιου είδους ακόμα και που είμαι όλο το 24ωρο, απλά και μόνο επειδή χρησιμοποιώ Gmail και έχω κινητό Android. Το 70% των σελίδων "δίνει αναφορά" στα analytics της Google. Και το ίδιο ισχύει για δισεκατομμύρια άλλους ανθρώπους και μπορεί να συνδυάσει τα στοιχεία. Καλά είναι τα μέτρα αυτοπροστασίας που λες αλλά δεν αρκούν, χρειάζεται και ένα νομοθετικό πλαίσιο (με σοβαρές κυρώσεις). Εξάλλου δεν ασχολούνται/ενδιαφέρονται/κατανοούν όλοι τους κινδύνους.

Αναστασια

Με τα δεδομενα που συλλεγει η εφορία , με το περιοουσιολογιο που θα ισχυει απο το 20 τι γινεται ?

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Για το ιντερνετ δεν ειναι και τοσο σοβαρα τα πραγματα μιας και με λιγο προσοχη και με τα εργαλεια που σου διαθετει ( αντμπλοκ, μπλοκ, μαυρη λιστα κλπ ) περιοριζετε το φαινομενο, Με τα αληταρια απ τα τηλεφωνικα κεντρα που σε κανουν 45 αναπαντητες και 10 κλησεις την ημερα απο 4-5 διαφορετικα νουμερα που ηχογραφουν και την συνομιλια για να μας πουλησουν η να μας ενημερωσουν οτι κερδισαμε μερσεντα και ενω τους εχεις πει να μην ενοχλουν αλλα το βιολι βιολι ακομα και αν εισαι στο μητρωο 11 θα ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΤΙ ?

lio

ΣΩΣΤΟΤΑΤΟΣ!!!

Βλακας

Μα εισαι τοσο λαθος οσο δεν παει. Καμια σχεση αυτα που γραφεις, εσυ οτι και να κανεις οπως και να πλοηγηθης στο Internet, τα δεδομενα σου τα εχουν και θα συνεχησουν να τα εχουν. Ολο αυτο γινετε για να κλησουν τους μικρους, δα μικρα σιτες και οχι για τα δεδομενα σου. Διοτι οτι και να γινει η ενωση δεν κανει μια μπροστα σε google και Amazon. Αυτοι οι νομοι ειναι φτιαγμενοι απο και για τις εταιριες κολοσσους. Οταν δεις να εξαφανιζονται τα Cookies και Ecapcha το συζηταμε.

Νικος

Παιδιά ερώτηση: Είχα κάνει εγγραφή σε ένα γυμναστήριο πριν 6 χρόνια. Τότε είχα δώσει και το email μου. Λοιπόν από τότε, μου στέλνουν emails (έχω να πάω χρόνια στο γυμναστήριο αυτό και δεν πρόκειται ξανά) και μάλιστα δεν υπάρχει η επιλογή unsubscribe για να σταματήσουν να μου έρχονται μηνύματά τους! Θα μπορέσω αν απευθυνώ σ'αυτούς από αύριο να μην μου έρχονται μέιλς αλλά και να διαγράψουν τα στοιχεία μου που ακόμα υπάρχουν στους υπολογιστές τους;

ναι

από ανέκαθεν μπορούσες να τους κυνηγήσεις και ειδικά από την στιγμή που δεν έχουν και επίτηδες unsubscribe στα mail τους. Αλλά όπως καταλαβαίνεις τώρα έχεις και προστασία λόγω ΕΕ οπότε σκίστους.

Κ.

Δεν με νοιάζει να μου στέλνουν ημειλ οι εταιρείες. Τα τηλέφωνα που κάνουν οι αλήτες για να πουλήσουν τα σκουπιδο προϊόντα τους θα σταματήσουν; Αυτό είναι πιο σημαντικό.

Greek law

Θα ξεκινάς με την ερώτηση : Είστε ο/Πως λεγεστε? (θα σου λεει ονομα) Τηλεφωνείτε από ? (θα σου λεει την εταιρια) Μπορείτε να μου πείτε που βρήκατε το τηλέφωνό μου? (σκάλωμα) Ξέρετε ότι αυτό που κάνετε είναι παράνομο αν δεν εχω δωσει συγκαταθεση? ..και ξεκινάς αντεπίθεση α λα Μέσι με Νειμαρ....με αμυντικούς τον Ανατολάκη με το Καραταϊδη..100% γκολ..παιζεις μπαλα μονος

@

Χρειαζοταν καποια νομοθεσια για τα προσωπικα δεδομενα. Το συγκεκριμενο GDPR φτιαγμενο απο γραφειοκρατες, ειναι στη λεπτομερεια του ανεφάρμοστο και μπορει να γινει εργαλειο για το κλείσιμο ανεπιθύμητων εταιριών.

Εγώ

Έχεις απόλυτο δίκιο... δυστυχώς θα κλείσουν και οι "ανεπιθύμητες" σε ανταγωνιστές εταιρείες...

Αργησατε κοροιδα Ευρωπαιοι!

Στην χωρα που ειναι συνταγματικο να δινεις εκκαθαριστικο σε καθε υπαλληλακο τηλεφωνικης εταιριας για ενα κινητο, στον καθε λογιστακο κανεις στριπτιζ ολη την περιουσια σου ,στον καθε υπαληλακο τραπεζας το Ε9 για ψυλλου πηδημα ,και ο καθε διορισμενος κομμουνιστακος στην εφορια σου κουναει το δαχτυλο ως φοροφυγα γιατι δεν του ακουμπας το 80% του εισοδηματος σου σε φορους εισοδηματος και περιουσιας αυτά είναι ψιλα γραμματα τωρα ! Ξερουν ηδη και τι χρωμα σωβρακο φορας αν εχει αξια !

@@

Δεν υπαρχουν νεοδημοκρατες υπαλληλοι στις ΣΔΟΕ??Αργησες αλλα δεν αντεξες ν αμολησεις την προπαγανδα σου???Κατα τ αλλα σωστο το σχολιο σου

Γανυμήδης

Χα χααααααααααα! Οι προσωπικές πληροφορίες το προσωπικό φακέλωμα κάπου θα είναι καταγεγραμμένο, κάπου θα υπάρχουν λογισμικά που θα τίθενται σε λειτουργία με λέξεις κλειδιά, για να θετούν σε παρακολούθησει τους πολίτες! Όσοι γνωρίζουν προγραμματισμό λογισμικών ξέρουν τι εννοώ!

Fg

Συμφωνεις να δινεις τα στοιχεια σου; αν ναι τοτε μην κλαιγεσαι εισαι σαν αυτους τους βλακες του facebook που μιλανε για φακελωματα αλλα ανεβαζουν φωτογρςφιες των παιδιων τους στο facebook και γραφουν συνεχεια που ειναι....αμην αχαχαχα

...

Η φρασεολογία σου, πάντως, και οι "ορολογίες" που χρησιμοποιείς δείχνουν ότι εσύ δεν έχεις ιδέα. Ακόμα, αν ήσουν πραγματικός γνώστης, δε θα παρέθετες ποτέ κάτι που απλά υποθέτεις ως γεγονός. Είσαι απλά άλλο ένα script kiddie που νομίζει ότι με το inspect element χακάρει ιστοσελίδες.

Δεν μας πείθουν

Μπούρδες , δηθεν διαφυλαξη προσωπικων δεδομενων κλπ εκ μερους των εταιρειων. Απλα , τροποι για να επιβαλονται πρόστιμα σε μικρους , ενω θα ασυδοτουν οι μεγαλοι. Ανεκδοτο: πχ το facebook και το google σκίζονται για την ιδιωτικότητα σας. Δυστυχως αυτος ο κοσμος με τη βοηθεια της λανθασμενης χρησης της τεχνολογιας παει κατα διαολου.

Bonaparte

Άντε βάλε το κεφάλι σου κάτω από κρύο νερό μήπως και συνέλθεις

Γιώργος

Τι γίνεται όμως με τα Β2Β email, με τα οποία ενημερώνουμε συνεργάτες-εταιρίες-επαγγελματίες-κτλ??

Peter

Εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί υπάρχει "εννομο συμφερον". Δηλαδή πως θα συνεργάζεσαι με κάποιον αν δεν μπορείς να του στέλνεις. Για παράδειγμα, είδες κάμια τράπεζα με την οποία συναλλάσεσαι να σου ζητήσει έγκριση να σου στέλνει mail?

οκ

το λέει και η λέξη B2B, είναι εταιρικά άλλη ιστορία εκεί. Εδώ μιλάμε για προσωπικά δεδομένα.

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης