Τροπολογίες από ΔΗΣΥ για την άρση αδικιών του νόμου Κατρούγκαλου – Αχτσιόγλου

Τροπολογίες από ΔΗΣΥ για την άρση αδικιών του νόμου Κατρούγκαλου – Αχτσιόγλου

Οι τροπολογίες αφορούν στις συντάξεις χηρείας, ασφαλισμένων με ληξιπρόθεσμες οφειλές, απασχολούμενων σε μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις κ.λπ.

Την αποκατάσταση αδικιών που έχει προκαλέσει ο νόμος Κατρούγκαλου
σε χιλιάδες ασφαλισμένους ζητά η Δημοκρατική Συμπαράταξη
με την κατάθεση δύο τροπολογιών που αφορούν τις συντάξεις χηρείας και τους συνταξιούχους ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ με ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Η ΔΗΣΥ επισημαίνει πως «Ο αντιασφαλιστικός και κοινωνικά άδικος νόμος Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016),  όπως τροποποιήθηκε επί τα χείρω  με τον νόμο Αχτσιόγλου (ν. 4472/2017), προκάλεσε τις μαζικότερες κοινωνικές αντιδράσεις,  σε σχέση με κάθε άλλη ασφαλιστική ρύθμιση την τελευταία δεκαπενταετία» και υποστηρίζει πως «η Κυβέρνηση αρνείται να αναγνωρίσει το λάθος της και επιμένει πεισματικά στην διατήρηση των βασικών ασφαλιστικών της επιλογών, που είναι κυρίως: 

α) Η δραματική μείωση των συντάξεων για ένα μεγάλο πλήθος ασφαλισμένων που έχουν συνεισφέρει με τη συνεπή καταβολή εισφορών καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου (κατάργηση ΕΚΑΣ, μειώσεις επικουρικών, κατάργηση προσωπικών διαφορών, δραματική μείωση νέων συντάξεων), και

β) Η δυσανάλογη αύξηση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, που καταλήγει σε απροκάλυπτη δήμευση του εισοδήματος αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών».

Η ανακοίνωση του κόμματος συνεχίζει, υπογραμμίζοντας πως «Είναι φανερό ότι το ασφαλιστικό σύστημα χρειάζεται συνολικό επανασχεδιασμό με γνώμονα τις αρχές της βιωσιμότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Υπό τις παρούσες συνθήκες όμως, συντηρούνται, παραλλήλως, ακραίες αδικίες σε βάρος πολλών ειδικών κατηγοριών ασφαλισμένων και συνταξιούχων,  οι οποίες θα μπορούσαν ευχερώς να αποκατασταθούν».
Τονίζεται δε πως «Οι τροπολογίες που καταθέτει σήμερα η Δημοκρατική Συμπαράταξη έχουν σκοπό να άρουν ορισμένες εκ των σημαντικότερων αδικιών. 


Συγκεκριμένα προτείνουμε : 


1. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ
Την άρση της ακραίας αδικίας απέναντι στις χήρες και τους χήρους οι οποίοι είναι πλέον αντιμέτωποι όχι μόνον με την βίαιη περικοπή της σύνταξης χηρείας (στο 50%),  αλλά και με την περιορισμένη χρονικά απονομή της (μόνον επί μία τριετία εφόσον ο επιζών δεν έχει συμπληρώσει το 55ο  έτος).

Επειδή η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε φτωχοποίηση και σε απόγνωση μεγάλη κατηγορία συνανθρώπων μας, προτείνουμε την επαναφορά του  προϊσχύοντος καθεστώτος  (σύνταξη ανερχόμενη κατ’ αρχήν στο 70% της σύνταξης του θανόντος και άρση της αναστολής η διακοπής χορήγησης της βάσει ηλικίας). 

2. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ ΠΟΥ  ΕΧΟΥΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ.
Η οικονομική κρίση οδήγησε πολλούς ασφαλισμένους σε αδυναμία καταβολής των οφειλόμενων εισφορών, με αποτέλεσμα να συσσωρευθούν σημαντικές ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σήμερα για τους υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένους που οφείλουν, δίνεται η δυνατότητα να ρυθμίσουν μέχρι τα 20.000€ για ΟΑΕΕ, 15.000 € για το ΕΤΑΑ και  τα 4.000€ για τον ΟΓΑ (ώστε αυτά να παρακρατούνται από τις συντάξεις), αλλά πρέπει να καταβάλλουν εφάπαξ το επιπλέον ποσό, εφόσον οι οφειλές το υπερβαίνουν. Στις περιπτώσεις αδυναμίας καταβολής εφάπαξ των επιπλέον ποσών, οι συντάξεις δεν εκδίδονται και οι ασφαλισμένοι ουσιαστικά αποξενώνονται από τα δικαιώματα τους και για τις εισφορές που έχουν για χρόνια καταβάλει.
Για την αντιμετώπιση αυτού του μείζονος προβλήματος, προτείνουμε την εισαγωγή διάταξης, που προβλέπει την αύξηση των ρυθμιζόμενων ποσών σε 35.000€ για τον ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ  και 12.000€ για τον ΟΓΑ και τη δυνατότητα  να μπορεί να εξαιρεθεί, μετά από αίτηση του ασφαλισμένου, το χρονικό διάστημα ασφάλισης που αντιστοιχεί στα επιπλέον (των 35.000€ και 12.000€ αντίστοιχα) ποσά, ώστε να εκδοθεί η σύνταξη βάσει των ετών για τα οποία έχουν καταβληθεί οι εισφορές ή έχουν ρυθμιστεί (αναλογική σύνταξη).

3. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ 120 ΕΥΡΩ
Παρά το ότι κυβέρνηση στο ασφαλιστικό διατυμπανίζει την εφαρμογή ενιαίων κανόνων για όλους, επεφύλαξε την πλέον άδικη και άνιση μεταχείριση σε όσους είχαν την ατυχία να λάβουν σύνταξη από 1.7.2015 έως 12.5.2016 και οι οποίοι λαμβάνουν συντάξεις της τάξης των 180 έως και 120 ευρώ.  Προς αποκατάσταση της ανισότητας προτείνεται σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης να προβλεφθεί ότι  θα εφαρμοστεί γι’ αυτούς το καθεστώς που ίσχυε μέχρι την 31.12.2014. 

4. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ Ή ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Παρά το γεγονός ότι η θέσπιση αντικινήτρων προς εργασία των συνταξιούχων  συνδυάζεται με την αύξηση των θέσεων απασχόλησης,  υπάρχουν ορισμένα αντικείμενα στα οποία η απασχόληση  των συνταξιούχων είναι ευεργετική και πρέπει να ενθαρρύνεται.
Χαρακτηριστική περίπτωση είναι εκείνη των μικρών αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Η διακοπή της αγροτικής δραστηριότητας έχει ως συνέπεια στην πράξη είτε την αποξένωση από την αγροτική ιδιοκτησία είτε την εγκατάλειψη της γης. Μειώνεται , έτσι η συνολική παραγωγή της χώρας και συγχρόνως επιβαρύνεται το περιβάλλον και αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης πυρκαγιών. 
Για την διατήρηση της αγροτικής εκμετάλλευσης μικρής κλίμακας, η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στην προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, προτείνεται η διατήρηση του δικαιώματος μικρής αγροτικής δραστηριότητας για συνταξιούχους όλων των ταμείων, χωρίς περικοπή της σύνταξης.
Ομοίως, είναι γνωστό ότι μεγάλος αριθμός συνταξιούχων απασχολείται (κατά κανόνα για λίγες ώρες) σε  Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 και 2, Κολλέγια ΚΕΚ κ.λπ. προσφέροντας σημαντικό έργο. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση της παροχής των υπηρεσιών αυτών στην πράξη, κρίνεται σκόπιμη η εισαγωγή διάταξης για την εξαίρεση από την υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ  και την καταβολή εισφοράς 10% επί των αποδοχών υπέρ του ΑΚΑΓΕ, του ταμείου αλληλεγγύης των γενεών . 

5. ΑΡΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΚΑΛΟΠΙΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ
Από το έτος 2015 και εξής παρατηρείται η εκτεταμένη διοικητική πρακτική αναδρομικού καταλογισμού ασφαλιστικών εισφορών σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ, παρότι τους είχε χορηγηθεί βεβαίωση εξαίρεσης της υπαγωγής τους στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 3846/2010, κατά κανόνα λόγω υπαγωγής τους στην ασφάλιση του ΟΓΑ. 
Ο αναδρομικός καταλογισμός εισφορών σε βάρος καλόπιστων ασφαλισμένων μετά την παρέλευση μακρού χρόνου, αντίκειται στην συνταγματική αρχή της χρηστής και εύρυθμης διοίκησης, την αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των τελευταίων για την μη υποχρέωση καταβολής εισφορών.
Για τον λόγο αυτόν προτείνεται η άρση των αναδρομικών καταλογισμών εισφορών που έγιναν σε καλόπιστους ασφαλισμένους, οι οποίοι είχαν λάβει (μη ανακληθείσες) βεβαιώσεις εξαίρεσης υπαγωγής από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ.   


Οι ρυθμίσεις αυτές ασφαλώς δεν αίρουν, συνολικά, το αδιέξοδο στο οποίο έχει φέρει ασφαλισμένους και συνταξιούχους η Κυβέρνηση.
Προτείνονται όμως τώρα με γνώμονα πρωτίστως το γεγονός ότι μπορούν να υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν άμεσα, αντιμετωπίζοντας ακραίες αδικίες και στρεβλώσεις του νέου συστήματος,  τις οποίες η Κυβέρνηση διατηρεί χωρίς να μπορεί ούτε η ίδια να δικαιολογήσει γιατί. 

Η στάση της  απέναντι στις τεκμηριωμένες προτάσεις της Δημοκρατικής Συμπαράταξης θα είναι το μέτρο της σοβαρότητας, της υπευθυνότητας  και της κοινωνικής της ευαισθησίας. 

Διότι εκείνο που μετράει τελικά είναι οι πράξεις και όχι τα λόγια»

ΣΧΟΛΙΑ (3)

aretos

ΚΑΤΑΡΓΕΙΣΤΕ τώρα αμέσως και με αναδρομική ισχύ τήν κατάργηση και περικοπές τού ΕΚΑΣ, τα τεκμήρια κοινών αυτοκινήτων ως 1.800 κ.ε. (γι αυτά πληρώνονται εν τέλει υπέρογκα τέλη κυκλοφορίας και αυτό υπεραρκεί, κι έτσι μειώνεται η ληστεία μέδω τού πρός μείωση αφορολόγητου στά 5.700 ή 5.900), ΕΠΑΝΑΦΕΡΑΤΕ τίς συντάξεις χηρείας στό τουλ. 80% τής σύνταξης τού θανόντος, χωρίς φυσικά όρια ηλικίας-το πολύ πολύ με εισδηματικά κριτήρια αναφορικά στήν ηλικία τούτής διακιούχου, και τέλος ΕΠΑΝΑΦΕΡΑΤΕ τίς 13ης-14ης συντάξεις με οιοδήποτε όνομα. Τα μνημόνια είναι ΑΙΩΝΙΑ, εφόσον αυτά έχουν γίνει νόμοι τού κράτους, και δέν βγαίνομε εμείς οι πολίτες ΠΟΤΕ από αυτά ΑΦΗΣΤΕ ΜΑΣ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ κ.κ. κυβερνώντες και καλοπερασάκηδες τών εκάστοτε κυβερνήσεων. Η οργή, αν κάποτε ξεσπάσει, θάναι χείμαρος ασγκράτητος που θα σας πνίξει......

john

Εδω πληρώνουμε ΕΝΦΙΑ για σπίτια κύριας χρεωμένα σε στεγαστικά δάνεια και κάνουν δώρα δάνεια σεισμοπλήκτων δεύτερης κατοικίας.!!!!!

Μ.ΠΑΣΟΚ

ΑΝ ΥΠΟΘΕΣΟΥΜΕ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΟΤΙ ΚΑΝΟΥΝ ΔΕΚΤΕΣ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΣΑΜΕ, ΕΜΕΙΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΜΙΣΟΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ ΤΑ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΠΡΟΣ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

kiritsis

Αναφορικά με το ενδεχόμενο πρόωρων βουλευτικών εκλογών, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε στον ΘΕΜΑ 104,6 «Κυβερνήσαμε τρία χρόνια με το πιστόλι στον κρόταφο και έχουμε έναν χρόνο να βοηθήσουμε τις λαϊκές τάξεις. Παράλογο δεν είναι να προκηρυχθούν τώρα εκλογές; »

alavanos_arthro

Τον χαρακτήρισε «πολιτικό πραξικόπηματια» επειδή άλλαξε το «όχι» του δημοψηφίσματος σε «ναι» - «Δραγασάκηδες, Φλαμπουράρηδες έχουν κάνει ένα θίασο του οποίου το παίξιμο το σκηνοθετεί ο εξωτερικός παράγοντας» - Κριτική εκ των έσω από τον άνδρα που ανέδειξε τον Τσίπρα αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ

7
barbaros

Για να ανεξαρτητοποιηθεί η Τουρκία στον ενεργειακό τομέα πρέπει να αυξηθούν οι έρευνες για φυσικό αέριο και πετρέλαιο τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά, υπογράμμισε στην τουρκική βουλή ο  Φατίχ Ντονμέζ