Και επισήμως «όχι» από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στη συμφωνία Τσίπρα - Ιερώνυμου

tsipras_ierwnimos_vartholomaios_arthro

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχιγραμματείας της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το Φανάρι εκφράζει τη διαφωνία του για συγκεκριμένα σημεία που περιλαμβάνονται στη συζήτηση της συνταγματικής αναθεώρησης στην Ελλάδα -ιδίως, δε, για την προτεινόμενη μεταβολή της εργασιακής σχέσης των κληρικών με την Πολιτεία

Το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης αναφορικά με τις σχέσεις Πολιτείας-Εκκλησίας έθεσε Συνοδική Αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Κρήτης κατά την επίσκεψή της στο Φανάρι, όπυ είχε συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχιγραμματείας της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το Φανάρι εκφράζει -και επισήμως, πλέον- τη διαφωνία του για συγκεκριμένα σημεία που περιλαμβάνονται στη συζήτηση της συνταγματικής αναθεώρησης στην Ελλάδα -ιδίως, δε, για την προτεινόμενη μεταβολή της εργασιακής σχέσης των κληρικών με την Πολιτεία.

Oπως αναφέρεται:

«Επί του ζητήματος του προτεινομένου προς αναθεώρησιν άρθρου 21 του Συντάγματος, περί του ιερού θεσμού της Οικογενείας, εξεφράσθη η αντίθεσις του Οικουμενικού Πατριαρχείου εις την σχεδιαζομένην απάλειψιν της φράσεως εκ του ισχύοντος Συντάγματος, ότι η οικογένεια αποτελεί «θεμέλιο της συντήρησης και της προαγωγής του έθνους», διότι διαχρονικώς ο ευλογημένος ούτος θεσμός αποτελεί βασικόν κύτταρον του Γένους, χρήζει δε ρητής Συνταγματικής προστασίας και ουχί υποβαθμίσεως. Η ενίσχυσις δε αύτη καθίσταται, ιδίως κατά τας ημέρας ταύτας, αναγκαία, ένεκα της υπογεννητικότητος, του πανθομολογουμένου δημογραφικού προβλήματος και των ποικίλων αναγκών των πολυτέκνων οικογενειών.

Επί του ζητήματος της προτεινομένης αναθεωρήσεως του άρθρου 3 του Συντάγματος, διά της οποίας εισάγεται διάταξις, ορίζουσα ότι η Ελληνική Πολιτεία είναι «θρησκευτικά ουδέτερη», και επιχειρείται η μεταβολή των υπό το Οικουμενικόν Πατριαρχείον υφισταμένων από αιώνων Εκκλησιαστικών Καθεστώτων, το Οικουμενικόν Πατριαρχείον εκφράζει τον έντονον προβληματισμόν του διά τας παραγομένας αρνητικάς νομικάς συνεπείας σχετικώς προς την εν γένει θέσιν της Ορθοδόξου Εκκλησίας εν τη Ελληνική Επικρατεία. Η προτεινομένη τροποποίησις:

α- Θα αποδυναμώση την θεσμικήν θέσιν του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως Νομικού Προσώπου Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου.

β- Θα επιφέρη την αποβολήν της Εκκλησίας εκ του Δημοσίου βίου και ενδεικτικώς την κατάργησιν των αργιών των θρησκευτικών εορτών, την αλλοίωσιν του περιεχομένου και της διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών, την αφαίρεσιν των ιερών συμβόλων της Ορθοδοξίας εκ του συνόλου των Δημοσίων Υπηρεσιών (σχολείων, δικαστηρίων κτλ.) κ.α..

γ- Θα δημιουργήση το έρεισμα διά την μεταβολήν του συνόλου του υφισταμένου νομικού πλαισίου, το οποίον καθορίζει τα Εκκλησιαστικά εν Ελλάδι Καθεστώτα εν Κρήτη, εν Δωδεκανήσω, εν ταίς λεγομέναις «Νέαις Χώραις» και εν τη Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου.

Άλλωστε, αι μη αναθεωρητέαι διατάξεις του υφισταμένου άρθρου 13 του ισχύοντος Συντάγματος, δεδοκιμασμέναι επιτυχώς εν τη πορεία του χρόνου, παρέχουσιν επαρκεστάτην προστασίαν της ελευθερίας της θρησκευτικής συνειδήσεως εκάστου προσώπου και της θρησκευτικής λατρείας οιασδήτινος γνωστής θρησκείας.

Επί του ζητήματος της προτεινομένης μεταβολής του υφισταμένου εργασιακού καθεστώτος των κληρικών και των λαικών εκκλησιαστικών υπαλλήλων, η Μήτηρ Εκκλησία, ενστερνιζομένη την δικαίαν αγωνίαν αυτών, επιστηρίζει το αίτημα της παραμονής αυτών εις την Ενιαίαν Αρχήν Πληρωμών εν Ελλάδι και την διατήρησιν του ισχύοντος θεσμικού εργασιακού πλαισίου. Η προτεινομένη ρύθμισις αποτελεί επιλεκτικήν δυσμενή μεταβολήν των ειρημένων εργασιακών σχέσεων.

Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον προσβλέπει πάντοτε εις την καλήν συνεργασίαν μετά των ιθυνόντων της Ελληνικής Πολιτείας επ᾽ αγαθώ του ευαγούς Ιερού Κλήρου, του ευσεβούς Ελληνικού λαού και της διαφυλάξεως των ιερών παραδόσεων του ευλογημένου ημών Γένους».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Φανάρι είχε εκφράσει ευθύς εξ αρχής τη δυσφορία του για την έλλειψη ενημέρωσης αναφορικά με τη συμφωνία ανάμεσα στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Η προσπάθεια της Αθήνας να «κατευνάσει» τις αντιδράσεις, με τον υπουργό Παιδείας, Κώστα Γαβρόγλου, να επισκέπτεται το Φανάρι και να συναντάται με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, φαίνεται ότι δεν είχε αποτέλεσμα.

ΣΧΟΛΙΑ (16)

Διαχωριστήρσς

Όσο δεν γίνεται διαχωρισμός κράτους Εκκλησίας τόσο θα βγαίνουν διάφοροι αρχιερείς και θα ζητούν χρήματα από το ελληνικό κράτος που φορολογεί αγρίως τους πολίτες. Αν θέλουν χρήματα οι ιερείς να πάνε να εργαστούν ή να πληρωθούν από το ποίμνιό τους.

Λυκόσκυλος

ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΠΡΟΦΗΤΕΊΕΣ ΟΙ ΟΠΟΊΕΣ ΛΈΝΕ ΟΤΙ ΟΙ ΚΛΗΡΙΚΟΊ ΚΑΙ ΟΙ ΗΓΟΎΜΕΝΟΙ ΘΑ ΓΊΝΟΥΝ ΟΙ ΑΣΕΒΕΣΤΕΡΟΙ ΌΛΩΝ,ΚΑΙ ΤΟ ΜΌΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΎΣ ΕΝΔΙΑΦΈΡΕΙ ΘΑ ΕΊΝΑΙ Η ΓΑΣΤΡΙΜΑΡΓΊΑ ΚΑΙ Η ΦΙΛΑΡΓΥΡΊΑ.ΟΙ ΠΑΠΆΔΕΣ ΤΙΣ ΈΧΟΥΝ ΔΙΑΒΆΣΕΙ;;;

Στέφανος

Ας ξεκινήσουμε από σένα? Πόσα ρίχνεις για κεράκι στη εκκλησία?

Κάποιος

Τι μας νοιάζει η άποψη του υπότουρκου πατριάρχη; Κι αν δεν συμφωνεί τι έγινε; Άμεση δήμευση της εκκλησιαστικής περιουσίας και καθαρός διαχωρισμός εκκλησίας και κράτους άμεσα! Η εκκλησία είναι διαχρονικά στο κρεβάτι με όλους τους κατακτητές και εχθρούς του έθνους. Έχουν και απαιτήσεις τώρα οι παπάδες;

kyriakos

Σταμάτησε ο Βαρθολομαίος τον Λιαπη και τον Τσιπρα!!!

Οι παπαδες

Πρέπει να δουν έξοδο άμεσα!! Τους είναι αρκετά τα λεφτά που βγάζουν από κεριά, γαμους κτλ

...

Οι παπάρες like you πρέπει να δουν έξοδο...

Αφου είπαν οχι ρε παιδια!!

Μια καλύτερη πρόταση είναι να αρχίσει το κράτος να πληρώνει όλους του κληρικούς όλων των θρησκειών! Γιατί διαφορετικά γίνεται διαχωρισμός σε ανθρώπους με ισα δικαιώματα!

Ο.Ε

Να το πω ράπισμα, να το πω χαστούκι, να το πω μούντζα, να το πω υπεροχή προς το Δίδυμο που στα μουλωχτά έκλεισε μια βρωμοδουλειά ερήμην όλων μας? Είμαι με την απόφαση τού Πατριάρχη μας, που ζει υπό καθεστώς επιτήρησης και κατ' οίκον περιορισμό. Ελληνισμός και Ελληνική Ορθοδοξία είναι εδώ και 6 αιώνες (από την Άλωση τής Πόλης) οι δύο Πυλώνες τής πατρίδας μας και επομένως αντιστεκόμαστε (ο γράφων οπωσδήποτε, στους δούρειους ίππους των καιρών μας. Και δεν με ενδιαφέρει αν πρόκειται για αρχιερείς και πρωθυπουργούς. Αύριο, μεθαύριο δεν θα τους θυμάται κανείς μας. Αυτό είναι σίγουρο...

Κοκός

Τσίπρας αγαπάει Ιερώνυμο-Βαρθολομαίο. Ιερώνυμος αγαπάει Τσίπρα-Βαρθολομαίο. Βαρθολομαίος αγαπάει Ιερώνυμο - Τσίπρα. Όλοι, αγαπάνε εξουσία, χρήμα. Ο Χριστός, δεν αγαπούσε εξουσία-χρήμα. Οι παπάδες όμως, είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Πουλάνε λόγο Χριστού, και παίρνουν λεφτά. Πως γίνεται αυτό;;;; Ο Χριστός όμως θυσίασε την ίδια του τη ζωή για αυτούς!!! ...και το πρόβατο, πιστεύει αυτούς και όχι Χριστό. διότι και το πρόβατο αγαπάει λεφτά.

Ο.Ε

Τι παπαριές μας αραδιάζεις ρε ψώνιο? Και πλάκα να κάνεις δεν συχωριέσαι. Αλλά τι να λέμε τώρα, σίγουρα δραπέτης φρενοκομείου είσαι...

F.

Αστα Κοκε! Όλοι ενδιαφέρεστε να οδηγήσετε το ποιμνιο. Όμως σε αντίθεση με τα όσα διατεινεστε, το ποιμνιο κανει τις επιλογές του και φαινεται απο τον αριθμό αυτών που επιθυμούν την Εκκλησία στον ιδιωτικο τους βίο. Εαν κόπτεσθε λοιπον για εμάς, ρωτήστε μας πρώτα.

ΤΣ

Απίθανο το κατεβατό σου αλλά που να καταλάβουν τα πρόβατα.

ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ

ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΟΤΕΣ---ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΠΟΝΤΙΚΙΑ.

Αντε και εις ανωτερα

Ιερωνυμε,πες αλευρι

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης