Τόπος καταγωγής: ΑΠΘ

apth

Δύο τεχνοβλαστοί (τα λεγόμενα spin off), ένα ερευνητικό εργαστήριο και μια startup ξεκινούν από το campus του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για να βρουν και να ακολουθήσουν τους δρόμους της αγοράς

Το Πανεπιστήμιο, δίχως άλλο, είναι σήμερα η μεγαλύτερη εν δυνάμει δεξαμενή συγκρότησης και ανάδειξης νέων επιχειρηματικών ιδεών, σχεδίων και προγραμμάτων αλλά και νέων εταιρικών σχημάτων. Στη πρώτη γραμμή – αυτής της νέας προσέγγισης- βρίσκεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι στον απολογισμό του πρώτου κιόλας χρόνου συνεργασίας του Πανεπιστημίου , του προγράμματος NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ) αλλά και του Oικοσυστήματος Καινοτομίας Θεσσαλονίκης OK!Thess (Προθερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας στην οποία συμμετέχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης αλλά και φορείς της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας της πόλης) αναδείχθηκε η δυνατότητα, στη βάση πραγματικών δεδομένων, περαιτέρω αξιοποίησης ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων από καθηγητές και ερευνητές του. Πιο συγκεκριμένα, πιστοποιήθηκαν περιπτώσεις ερευνητικών αποτελεσμάτων που μπορούν να αξιοποιηθούν επιχειρηματικά, μέσω συνεργασιών με επιχειρήσεις ή με τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων, όπως με την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων (start up) και επιχειρήσεων τεχνοβλαστών (spin-off).

Τα παρακάτω παραδείγματα – 4 το αριθμό- δείχνουν και την δυνατότητα και την δυναμική αλλά και τον μοναδικό δρόμο αξιοποίησης.

- PLiN Nanotechnology, τεχνοβλαστός του ΑΠΘ. Ειδικεύεται στην παραγωγή και τον χαρακτηρισμό νανοσωματιδίων μετάλλων και οξειδίων τους, για εφαρμογές σε καλλυντικά και παραφαρμακευτικά προϊόντα, την οικοδομική χημεία, την αγροβιοτεχνολογία και άλλους τομείς.

- BIO2CHP, τεχνοβλαστός του ΑΠΘ. Προσφέρει σε επιχειρήσεις με οργανικά απόβλητα μια γεννήτρια, που μετατρέπει οργανική ύλη σε χαμηλού κόστους πράσινη ενέργεια.

- Εργαστήριο Ζωοτεχνίας της Κτηνιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. Στηρίζει ελληνικές κτηνοτροφικές επιχειρήσεις μέσω συμβουλευτικής και μεταφοράς τεχνογνωσίας για την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους και τη δημιουργία αναπτυξιακών προοπτικών.

- Ομάδα Cubes Coding. Δημιούργησε την εκπαιδευτική πλατφόρμα RoboTiles, που συνδυάζει απτικά και γραφικά μέσα με ρομπότ. Στόχος της πλατφόρμας είναι η εκμάθηση προγραμματισμού σε παιδιά όλων των ηλικιών, μέσω παιχνιδιού.

Αναλυτικά, οι δραστηριότητες των «4» έχουν ως εξής:

BIO2CHP
Η BIO2CHP είναι μία εταιρία τεχνοβλαστός (spin-off) του ΑΠΘ. Ιδρύθηκε το 2017, με κύριο σκοπό τη διάθεση στην αγορά μιας τεχνολογίας που επιτρέπει τη χρήση ακατέργαστης υπολειμματικής βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας μικρής κλίμακας, τοπικά.

Η BIO2CHP συνδυάζει τις τεχνολογίες αεριοποίησης και κινητήρων εσωτερικής καύσης, οι οποίες συγκεντρώνονται μέσω ενός αυτοματοποιημένου συστήματος ελέγχου, επιτρέποντας τη συνεχή παραγωγή ενέργειας σε εφαρμογές μικρής κλίμακας.

Έχει αναπτυχθεί μία λειτουργική πιλοτική μονάδα και έχει αποδείξει ότι είναι σε θέση να λειτουργήσει σε πραγματικές συνθήκες, χρησιμοποιώντας πυρήνες σταφυλιού, ροδάκινου, ελιάς και αμυγδάλων.

Η BIO2CHP αποτελείται από μηχανικούς, με μεγάλη εμπειρία στη μηχανολογία, τη διαχείριση έργων και την παροχή υπηρεσιών με συσσωρευμένη εμπειρία πάνω από 20 χρόνια. Πραγματοποιεί έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και εφαρμοσμένη έρευνα σχετικά με τη χρήση ακατέργαστων αποβλήτων βιομάζας για παραγωγή ενέργειας, εντός και εκτός του εργαστηρίου.

Όραμα της ομάδας είναι η αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας μικρής κλίμακας από απόβλητα βιομάζας, επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο στις βιομηχανίες να εκμεταλλευτούν το μέγιστο των πρώτων υλών τους, μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Περισσότερες πληροφορίες: bio2chp.com

Το Εργαστήριο Ζωοτεχνίας της Κτηνιατρικής του ΑΠΘ
Το Εργαστήριο Ζωοτεχνίας της Κτηνιατρικής ου ΑΠΘ στηρίζει ελληνικές κτηνοτροφικές επιχειρήσεις μέσω συμβουλευτικής και μεταφοράς τεχνογνωσίας για την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς τους και τη δημιουργία αναπτυξιακών προοπτικών.

Το Εργαστήριο ιδρύθηκε το 1975. Οι δραστηριότητές του εστιάζονται στα λειτουργικά τρόφιμα, σε τεχνικές αναπαραγωγής, σε νέες τεχνολογικές εφαρμογές για τη μέτρηση των επιδόσεων και δεικτών ποιότητας, στην εμβρυομεταφορά και γενετική, στην ανάπτυξη διαφόρων προϊόντων με βελτιωμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, σε νέα πρωτόκολλα πρόληψης ασθενειών και νέες μεθόδους διαχείρισης νόσων, ακόμη στην εφαρμογή της ρομποτικής και της νανοτεχνολογίας.

Το Εργαστήριο έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων εντός και εκτός της χώρας και μακροχρόνιες συνεργασίες σε έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών με τη βιομηχανία τροφίμων και κτηνοτροφίας.

Περισσότερες πληροφορίες: facebook.com/ErgastirioZootechnias/

PLiN Nanotechnology
H PLiNNanotechnology είναι μία εταιρία τεχνοβλαστός (spin-off) του ΑΠΘ. Ιδρύθηκε το 2016 και ειδικεύεται στην παραγωγή και το χαρακτηρισμό νανοσωματιδίων μετάλλων και οξειδίων τους ως α’ ύλες προς ενσωμάτωση σε τελικά προϊόντα συνεργαζόμενων εταιριών και ως δραστικές ουσίες καταναλωτικών προϊόντων (NanoSanitasTM).

Αποστολή της εταιρίας είναι να εισάγει στην αγορά εξαιρετικά σταθερά και λειτουργικά νανοϋλικά μέσα από μια φιλική προς το περιβάλλον διαδικασία που θα διευκολύνει την ενσωμάτωσή τους τόσο σε εμπορικά όσο και σε εξατομικευμένα προϊόντα σε διεθνές επίπεδο. Η PLiN Nanotechnology προσφέρει την επιστημονική εγκυρότητα του ακαδημαϊκού χώρου σε συνδυασμό με την ευελιξία μιας ιδιωτικής επιχείρησης.

Στόχος της είναι να παρέχει πρακτικές λύσεις στους πελάτες της διασφαλίζοντας παράλληλα πλήρη εχεμύθεια σε όλα τα στάδια της διαδικασίας από τη σύλληψη της ιδέα έως και την ολοκλήρωση του προϊόντος. H PLiN διοικείται από μια βραβευμένη ομάδα ακαδημαϊκών (δύο καθηγητές, δύο μεταδιδακτορικούς ερευνητές και ένα γιατρό).

Περισσότερες πληροφορίες: plin-nanotechnology.com

RoboTiles
Η ομάδα Cubes Coding, δημιουργεί την εκπαιδευτική πλατφόρμα RoboTiles η οποία φιλοδοξεί να αλλάζει τα δεδομένα στην εκμάθηση του προγραμματισμού και να προσφέρει στα παιδιά μια δεξιότητα ζωής!

Η ιδέα του RoboTiles βασίστηκε στο διδακτορικό του Δρ. Θεοδόση Σαπουνίδη (ΑΠΘ) και μια παλαιότερη εκδοχή της βραβεύτηκε στους διεθνείς διαγωνισμούς καινοτομίας Open Education Challenge και Neo Ubimedia MindTrek Awards 2014 και παρουσιάστηκε στο εξωτερικό σε χώρες όπως η Γερμανία, Φιλανδία, Δανία και η Ισπανία.

Σήμερα η πλατφόρμα RoboTiles συνδυάζει μέσω του παιχνιδιού, μαγνητικούς κύβους και γραφικά περιβάλλοντα με ένα ρομπότ για την εκπαίδευση παιδιών ηλικίας 3-15 ετών. Το RoboTiles παρέχει ένα μοναδικό συνδυασμό ευκολίας χρήσης και πλήθους προγραμματιστικών εννοιών καθιστώντας τη ως την πλέον αποτελεσματική λύση για οικιακή χρήση, STEM οργανισμoύς και σχολεία. Παράλληλα, η αρχιτεκτονική του RoboTiles επιτρέπει σε παιδιά με διαφορετικό επίπεδο γνώσεων στον προγραμματισμό να παίξουν και να μάθουν.

Περισσότερες πληροφορίες: cubescoding.com

Πάντως, η συνέχεια προβλέπεται απείρως καλύτερη. Και σε αυτό συνηγορούν και τα δεδομένα που παρουσίασε – στην εκδήλωση των 3 φορέων για τον πρώτο χρόνο συνεργασίας τους- ο Αντιπρύτανης Οικονομικών του ΑΠΘ, αναπληρωτής καθηγητής Νικόλαος Βαρσακέλης. Ο τελευταίος επισήμανε: «Την τελευταία 5ετία το ΑΠΘ έχει υλοποιήσει 2.358 έργα βιομηχανικής συνεργασίας, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από εταιρείες και ιδιώτες και ο τζίρος τους ανήλθε στα 29,3 εκατ. € (16,39% του συνολικού κύκλου εργασιών του ΕΛΚΕ ΑΠΘ). Στο πλαίσιο αυτό, εκχωρήθηκαν από το Πανεπιστήμιο 22 άδειες εκμετάλλευσης (licensing) και ιδρύθηκαν 5 επιχειρήσεις/τεχνοβλαστοί. Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει σαφώς ότι η εφαρμοσμένη έρευνα στο ΑΠΘ κερδίζει συνεχώς έδαφος και η ερευνητική δραστηριότητα των Καθηγητών και Ερευνητών του ΑΠΘ, σε αρκετές περιπτώσεις, μπορεί να αξιοποιηθεί οικονομικά. Η συνεργασία του ΑΠΘ με το NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας μπορεί να βοηθήσει στην επιχειρηματική αξιοποίηση της έρευνας του ΑΠΘ, αλλά και στην ανάδειξη νέων ερευνητικών ευκαιριών για τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων τεχνολογικής βάσης (spin-off)».

ΣΧΟΛΙΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

erotikon

Ο χορογράφος και περφόρμερ Κυριάκος Χατζηιωάννου, παρουσιάζει μια πολυμορφική επιθεώρηση, «-ωδή- στον έρωτα ή σε ό,τι απέμεινε από αυτόν» μέσα από το τραγούδι, τον φιλοσοφικό λόγο και την κίνηση, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

120-erga

Η έκθεση «Τρεις γενιές Ελληνικής Ζωγραφικής – Χαρακτικής – Γλυπτικής», μετά την παρουσίαση της σε 7 Δημοτικές Πινακοθήκες στην Αθήνα και στην περιφέρεια, παρουσιάζεται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

taygetos-herbs

Μια ομάδα Μεσσήνιων – ο Νίκος Λαγούδης, ο Γιώργος Μπακάλης και ο Ιωάννης Τζανετουλέας- είχαν μια τρελή ιδέα και την υλοποίησαν: Να μαζεύουν με τα χέρια άνθη τσαγιού στα 1700 μέτρα υψόμετρο στον Ταΰγετο και να το προσφέρουν σαν ένα ακριβό, αυθεντικά μοναδικό δώρο στον χρήστη/καταναλωτή

mimis-nikolopoulos

Ένα μουσικό marketplace που συστήνει τον σύγχρονο ελληνικό μουσικό ήχο στο διεθνές ακροατήριο θα φιλοξενηθεί στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ξεχωρίζοντας μέσα σε αυτό τη συμμετοχή του νέου Μίμη Νικολόπουλου με την μπάντα του

corphes

Ο Αστέριος Γκανάς και ο Χρυσοβαλάντης Κόγιος δημιούργησαν μια σειρά βοτάνων και αρωματικών φυτών αποσπώντας τα πολυπόθητα αστεράκια στον διαγωνισμό Great Taste Awards