Νέα μοριοδότηση στο σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών

4684828

Όλες οι λεπτομέρειες όπως ανακοινώθηκαν στη Βουλή από τον υπουργό Παιδείας

Το νέο πλαίσιο μοριοδότησης διορισμού εκπαιδευτικών που επανακατέθηκε σήμερα στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που συζητείται στη Βουλή, ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου. Συγκεκριμένα το νέο πλαίσιο, όπως είπε ο υπουργός Παιδείας, έχει ως εξής:

Νέο σύστημα μονίμων διορισμών – Μοριοδότηση

Α. Ακαδημαϊκά Προσόντα : εκατόν είκοσι (120) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο

Διδακτορικό δίπλωμα: σαράντα (40) μονάδες.

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: είκοσι (20) μονάδες.

Δεύτερος μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους: οκτώ (8) μονάδες.

Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι.: επτά (7) μονάδες.

Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10), το γινόμενο των μονάδων που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού του πτυχίου, με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, με συντελεστή δύο μονάδων και πέντε δεκάτων (2,5) της μονάδας και με ανώτατο όριο τις είκοσι πέντε (25) μονάδες. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.

Άριστη γνώση έως δύο (2) ξένων γλωσσών: επτά (7) μονάδες για κάθε μία (1) εξ αυτών.

Πολύ καλή γνώση έως δύο (2) ξένων γλωσσών: πέντε (5) μονάδες για κάθε μία (1) εξ αυτών.

Καλή γνώση έως δύο (2) ξένων γλωσσών : τρεις (3) μονάδες για κάθε μία (1) εξ αυτών.

Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή Α΄ επιπέδου (ενότητες Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Υπηρεσίες Διαδικτύου): τέσσερις (4) μονάδες.

Επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών: δύο (2) μονάδες.

Β. Εκπαιδευτική προϋπηρεσία:

Εκατόν είκοσι μονάδες κατ’ ανώτατο όριο: μία (1) μονάδα ανά μήνα πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας έως κατ’ ανώτατο όριο εκατόν είκοσι (120) μήνες.

Γ. Κοινωνικά κριτήρια:

Τρεις (3) μονάδες για κάθε τέκνο ανήλικο για το οποίο ο υποψήφιος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια ή άγαμο και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας ή σπουδάζει σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής ή εκπληρώνει τη στρατιωτική του υποχρέωση και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του.

Αναπηρία πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου, εφόσον ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει τουλάχιστον δέκα (10) έτη, ή τέκνου: το γινόμενο των μονάδων το οποίο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσοστού αναπηρίας με συντελεστή τεσσάρων δεκάτων (0,4) της μονάδας. Η αναπηρία του υποψηφίου μοριοδοτείται εφόσον δεν οφείλεται κατά κανένα ποσοστό σε ψυχικές παθήσεις.

Ο υπουργός Παιδείας έκανε την εκτίμηση ότι ο αριθμός των υποψηφίων εκπαιδευτικών για τις 15.000 θέσεις θα ανέλθει στις 150.000.Από αυτούς όπως είπε οι 35.000 έχουν προυπηρεσία από 1 έως 15 χρόνια.

ΣΧΟΛΙΑ (10)

Costas

Γιατί να μην κληθούν για .διορισμό οι επιλαχόντες του τελευταίου διαγωνισμού; Γιατί τουλάχιστον να μην μοριοδοτούνται έστω με κάποια μόρια οι επιτυχόντες των τελευταίων ασεπ; Γιατί να μην μετράει η προϋπηρεσία από ΑΕΙ και ΤΕΙ ενώ μετράει από ιδιωτικά σχολεία, από λογιστικά γραφεία κλπ;

ΤΟ ΑΣΕΠ ρεεεεεεεεεεεεεε

........χυσαμε αιμα να αποκτησουμε ενα κατα 90% αδιαβλητο και αξιοκρατικο διαγωνισμο και τωρα τα λουμπεν (=σκουπιδια) της "αριστερας " των αμερικανοδουλων.............τον διαλυουν. ΟΛΟΙ ΕΞΩ ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ

Waldorf

"Νέα μοριοδότηση στο σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών": Τσυπριζέος καταληψίας, φραπεδιάρης, άεργος: 1000 μόρια. Σύσταση από καρανίκα + 100.000 μόρια. Aκαδημαϊκός αναγνωρισμένος από 127 πανεπιστήμια, αλλά "όχι δικός μας" - 273 μόρια.

Κώστας

Περίεργα κριτήρια, γιατί δεν εναρμονίζεται το υπουργείο παιδείας με τα κριτήρια των άλλων υπουργείων; Νομίζω με πολλές ωραιότατες αγωγές θα βελτιωθούν τα κριτήρια και θα υπάρξει ισονομία και ισοπολιτεία. Ιδέα μου είναι ή θα αυξηθούν τα ποσοστά αναπηρίας και πολυτεκνίας στους εκπαιδευτικούς;

Fisikos

Διορίζει ΜΟΝΟ όσους έχουν μεγάλες προϋπηρεσίες δλδ τους εκπαιδευτικούς που δούλευαν σε ΙΔΙΩΤΙΚΑ σχολεία!!! Και αυτή τώρα λέγεται ΑΡΙΣΤΕΡΗ κυβέρνηση.. Ελπίζω η ΝΔ να κρατήσει τον λόγο της και να απαιτηθεί ΕΠΙΤΥΧΙΑ σε γραπτό ΑΣΕΠ για να έχει κάποιος δικαίωμα διορισμού!

Συνάδελφε

τζάμπα ελπίζεις... Με Κούλη μόνο απολύσεις!

Η επιμόρφωση ανω των 300 ωρών

μοριοδοτείται με 2 μορια μόνο! Όλα τα άλλα μεταπτυχιακά που τα παίρνουν με πτυχία στο σπίτι, περισσότερο! Ωραίο κίνητρο επιμόρφωσης! Ρε βάλτε σε όλους να δώσουν εξετάσεις στο ΑΣΕΠ που μερικοί είναι τόσο δυσλεκτικοί και δυσορθογράφοι που δεν καταλαβαίνεις ούτε τι γράφουν αλλά ούτε και τι εξηγούν! Έτσι όπως πάτε θα μοριοδοτήσετε και την δυσλεξία!

αντι

Όλα καλά τα μεταπτυχιακά , τα διδακτορικά , κλπ, αλλά αυτά τα προσόντα διασφαλίζουν πως αυτός που τα έχει κάνει για εκπαιδευτικός, ή μάλλον κάνει για δάσκαλος. Που είναι η παιδαγωγική μόρφωση, που είναι μια ψυχιατρική γνωμάτευση. Τα κυριότερα προσόντα δεν υπάρχουν. Μετα θα λέμε γιατί συμπεριφέρονται έτσι στα παιδιά, γιατί είναι ανώμαλοι γιατί .... γιατί. Σε τι θα ωφελήσει ένας διδακτορικός τίτλος για να κάνει ένας καθηγητής ένας δάσκαλος μαθηματικά στην πρώτη Γυμνασίου. Ξέρετε πόσοι με περγαμηνές κλπ δεν μπορούν να σταθούν στην τάξη ούτε δευτερόλεπτο. Πάντα όλοι οι υπουργοί , όλες οι κυβερνήσεις διορθώνουν ένα λάθος με ένα άλλο μεγαλύτερο. Ίσως γιατί αυτοί οι σύμβουλοι των υπουργών των πρωθυπουργών, είναι άνθρωποι με τέτοιους τίτλους , και δεν έχουν περάσει ούτε μια ώρα από την αίθουσα διδασκαλίας. Ακόμη χειρότερα αν είναι σύμβουλοι τύπου Καρανίκα . Και για να χρησιμοποιήσω μια ατάκα από το μάθε παιδί μου γράμματα, έξι χρόνια στο δημοτικό , έξι στο γυμνάσιο, πέντε στο πανεπιστήμιο, άλλα τρία μετά για δεύτερο πτυχίο, συνέχεια άλλα δύο για παιδαγωγικά , και τριάντα πέντε στις αίθουσες διδασκαλίας, νομίζω πως έχω αρκετή εμπειρία για να κρίνω.

Φανή

Τα πανεπιστήμια εδω είναι ρε, να πας να πάρεις μεταπτυχιακό και διδακτορικό. Όλα τα άλλα είναι βλακείες των αγράμματων.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

dites_main_2

Το πρωί της Κυριακής θα επιχειρήσει η Ομάδα Ειδικών Καταδύσεων της Μονάδας Υποβρύχιων Αποστολών του Λιμενικού - Οι δύο αλλοδαποί δύτες είναι εγκλωβισμένοι σε υποθαλάσσιο σπήλαιο βάθους 50 μέτρων στο Σώκαστρο Καρπάθου

16
samos_main3

Η φωτιά καίει σε δύσκολο σημείο, μέσα σε τουριστική περιοχή στο Πυθαγόρειο, με διάσπαρτες εστίες - Πέντε ξενοδοχεία και σπίτια εκκενώθηκαν άμεσα για προληπτικούς λόγους - Τεράστια η κινητοποίηση των αρχών - Πάνω από 70 άτομα απεγκλώβισε το λιμενικό από τις παραλίες - Φωτιά και στα Κύθηρα

38
fot6

Η εκκένωση έγινε για προληπτικούς λόγους, λέει ο δήμαρχος Σάμου - Πολίτες και τουρίστες μεταφέρθηκαν σε κλειστό γυμναστήριο - Η φωτιά καίει σε δύσκολο σημείο, κοντά σε τουριστικές περιοχές - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής με εναέρια μέσα και επίγειες δυνάμεις - Μεγάλη φωτιά και στο Γύθειο - 56 δασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

31