Ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους ένας από τους 8 Τούρκους «πραξικοπηματίες»

8tourkoi_arthroo1

Πρόκειται για τον Suleyman Ozkaynakcim, συγκυβερνήτη του τουρκικού στρατιωτικού ελικοπτέρου που έφτασε στην Αλεξανδρούπολη στις 16 Ιουλίου του 2016 - Τι αναφέρει η απόφαση της Επιτροπής Αναστολών της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας

Ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους για λόγους δημοσίου συμφέροντος θα αφεθεί ένα εκ των οκτώ Τούρκων στρατιωτικών, ο συγκυβερνήτης του ελικοπτέρου Suleyman Ozkaynakcim, καθώς το Τμήμα Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε σχηματισμό Ολομέλειας έκανε σήμερα εν μέρει δεκτή την αίτηση του τέως υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη Μουζάλα με την οποία ζητούσε να ανασταλεί η απόφαση της 3ης Ανεξάρτητης Αρχής Προσφύγων με την οποία είχε χορηγηθεί άσυλο στον εν λόγω Τούρκο αξιωματικό.

Υπενθυμίζεται ότι στον επίμαχο Τούρκο αξιωματικό είχε χορηγηθεί άσυλο αλλά η σχετική απόφαση της Επιτροπής Ασύλου ανακλήθηκε προσωρινά με διαταγή της πρόεδρου Εφετών Ευγενίας Μυλωνοπούλου, μετά από αίτημα του υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Παράλληλα, η κυβέρνηση, πλέον της αίτησης αναστολής έχει καταθέσει και αίτηση ακύρωσης της ίδιας απόφασης της 3ης Ανεξάρτητης Αρχής Προσφυγών, η οποία θα συζητηθεί την 4η Μαΐου 2018 στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ, με πρόεδρο το Νικόλαο Σακελλαρίου και με εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Διομήδη Κυριλλόπουλο, με την υπ΄ αριθμ.97/2018 απόφασή της διατάσσει σήμερα την κυβέρνηση, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση από την Ολομέλειας του ΣτΕ για το ίδιο θέμα -που θα συζητηθεί τον ερχόμενο Μάιο- στον Τούρκο συγκυβερνήτη του ελικοπτέρου να:
1) να μην χορηγήσει ταξιδιωτικά έγγραφα,
2) να ορίσει ως τόπο διαμονής του συγκεκριμένη μη δημοσιοποιούμενη διεύθυνση και
3) να του επιβληθεί η υποχρέωση εμφανίζεται καθημερινά στο Αστυνομικό Τμήμα διαμονής του.

Υπογραμμίζει ακόμη η Ολομέλεια του ΣτΕ, ότι η Κυβέρνηση οφείλει να λάβει παν έτερον αναγκαίο και πρόσφορο μέτρο με σκοπό την αποτελεσματική επιτήρηση και προστασία του Τούρκου υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα που θα ληφθούν δεν θα ισοδυναμούν με κατ΄ ουσία κράτηση αυτού».
Παράλληλα, αναφέρει η Ολομέλεια ότι σε περίπτωση μη τήρησης των διατασσομένων μέτρων και περιορισμών το ΣτΕ δύναται ανα πάσα στιγμή, κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως, να ανακαλέσει την σημερινή απόφασή του.

Σε άλλο σημείο της απόφασης του ΣτΕ αναφέρεται ότι "η αναγνώριση ενός προσώπου ως δικαιούχου διεθνούς προστασίας συνδέεται άρρηκτα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας η οποία οφείλει ως μέλος της διεθνούς κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να σέβεται και να εφαρμόζει τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 η οποία αποτελεί "ακρογωνιαίο λίθο" του διεθνούς νομικού συστήματος για την προστασία των προσφύγων".

Ακόμη, στην απόφαση σημειώνεται ότι "αβασίμως προβάλλεται ότι η εκτέλεση της απόφασης ( χορήγηση ασύλου) θα επηρεάσει δυσμενώς τις σχέσεις της χώρας με την Τουρκία και συνεπώς συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος, συναπτώμενοι με την προστασία της εθνικής ασφάλειας και της δημόσιας τάξης της χώρας οι οποίοι επιβάλλουν την χορήγηση της αιτούμενης αναστολής της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης".

Επίσης οι σύμβουλοι Επικρατείας επικαλούνται το γεγονός ότι η αναγνώριση ενός προσώπου ως αιτούντος διεθνούς προστασίας από αρχαιοτάτων χρόνων, θεωρείται πράξη ειρηνική και ανθρωπιστική και ως τέτοια δεν "δύναται να θεωρηθεί ως μη φιλική ενέργεια έναντι άλλου κράτους". Επικαλείται μάλιστα απόσπασμα από τις Ικέτιδες του Αισχύλου "τις θυσίες εκείνου ευσπλαχνίζεται τον ικέτη οι Θεοί τιμούν ως προσφορές θεοσεβούμενου άνδρα".

Οι σύμβουλοι Επικρατείας σημειώνουν ακόμη ότι δεν είναι δυνατή στο συγκεκριμένο Τούρκο αξιωματικό «η επιβολή του στερητικού της ελευθερίας μέτρου της κρατήσεως (ου περιορισμού του σε ειδικό χώρο) ή της παρατάσεως της ήδη επιβληθείσης σε αυτόν κρατήσεως, η οποία επιτρέπεται να επιβληθεί υπό προϋποθέσεις μόνο σε εκείνους οι οποόοι δεν έχουν εισέτι αναγνωρισθεί ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας».
Υπενθυμίζεται ότι παρέμβαση υπέρ του Τούρκου αξιωματικού έχει πραγματοποιήσει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών δια του προέδρου του Δημήτρη Βερβεσού.

Αναγκαίο είναι να αναφερθεί ότι η οποία απόφαση του ΣτΕ εκδοθεί (επί της κυρίας αίτησης-προσφυγής που θα συζητηθεί τον ερχόμενο Μάιο) για τον Τούρκο συγκυβερνήτη του ελικοπτέρου θα ισχύσει και για τους υπόλοιπους επτά αξιωματικούς οι οποίοι κατέφυγαν στην Αλεξανδρούπολη μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 2016 στη γείτονα χώρα, καθώς η απόφαση θα έχει πιλοτικό χαρακτήρα, αφού εισήχθη στου το ΣτΕ ως πρότυπη δίκη σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3900/2010.

Ωστόσο, οι 7 υπόλοιποι Τούρκοι στρατιωτικοί παραμένουν κρατούμενοι στο Αστυνομικό Τμήμα του Ολυμπιακού Χωρίου-Αχαρνών καθώς σε αυτούς δεν έχει χορηγηθεί μέχρι στιγμής άσυλο από την αρμόδια επιτροπή.
Πάντως, ότι και να γίνει μέσα στον ερχόμενο Μάιο λήγει το ανώτατο όριο κράτησής τους (18μήνο).

Ιστορικό

Όπως είναι γνωστό η υπόθεση ήταν να ζητηθεί στις 15 Φεβρουαρίου στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών. Όμως, οι συνήγοροι του Τούρκου αξιωματικού υπέβαλαν αίτημα στο ΣτΕ για να εκδικαστεί εκεί ως πρότυπη δίκη, έτσι ώστε αφενός να φύγει η υπόθεση από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, λόγω των παραιτήσεων, κ.λπ., αλλά και οποία απόφαση του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου να καταλαμβάνει και τους υπόλοιπους επτά Τούρκους αξιωματικούς. Πράγματι, το αίτημα των συνηγόρων έγινε δεκτό από το ΣτΕ.

Υπενθυμίζεται ότι η 3η Ανεξάρτητη Επιτροπή Ασύλου χορήγησε άσυλο στον Suleyman Ozkaynakcim και αμέσως το Μαξίμου κατέθεσε σε Αστυνομικό Τμήμα αίτηση με την οποία ζητούσε την έκδοση προσωρινής διαταγής για να «παγώσει» η απόφαση χορήγησης ασύλου, ενώ κατέθεσε και αίτηση αναστολής όπως και αίτηση ακύρωσης (κύρια προσφυγή).

Η υπόθεση οδηγήθηκε στο Θ΄ Τμήμα του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και η πρόεδρος του Ευγενία Μυλωνοπούλου η οποία ήταν παράλληλα και πρόεδρος της Επιτροπής Ασύλου που εξέτασε την αίτηση ασύλου ενός εκ των οκτώ Τούρκων αξιωματικών «πάγωσε» την απόφαση χορήγησης ασύλου και οδήγησε το συγκυβερνήτη του ελικοπτέρου και πάλι κρατούμενο.

Στην συνέχεια η Ευγενία Μυλωνοπούλου παραιτήθηκε από την υπόθεση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου, όπως επίσης παραιτήθηκε και από την Ανεξάρτητη Επιτροπή Ασύλου, αλλά παρέμεινε ενεργώς η προσωρινή διαταγή της με την οποία οδηγήθηκε εκ νέου ως διοικητικός κρατούμενος ο συγκυβερνήτης του ελικοπτέρου.

Έτσι, την υπόθεση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ανέλαβε η Μαρία Γκότση αλλά μετά τον ελιγμό των συνηγόρων του Τούρκου αξιωματικού, η υπόθεση στο Διοικητικό Εφετείο αναβλήθηκε.

Πάντως, όπως έλεγαν σήμερα δικαστές η απόφαση της Ολομέλειας αποτελεί πλήγμα για το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, το οποίο δια της Ευγενίας Μυλωνοπούλου, διέταξε την κράτηση του Τούρκου αξιωματικού.

Τέλος, οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Ασύλου στις οποίες εκκρεμούν ακόμη οι αιτήσεις ασύλου των υπολοίπων επτά Τούρκων αξιωματικών, αποφάσισαν να μην δημοσιεύσουν καμία απόφαση για χορήγηση ή μη ασύλου, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, επί της αίτησης του συγκυβερνήτη του ελικοπτέρου.

ΣΧΟΛΙΑ (34)

$τ€

Μια φορά στα τόσα χρόνια, είπε να κάνει και κάτι σωστό ο Αλέξης - να τους στείλει πίσω σούμπιτους μέσα σε 15 μέρες - και η "ανεξάρτητη" ελληνική δικαιοσύνη δεν τον άφησε να το κάνει. Για λόγους ανθρωπισμού; Δεν νομίζω. Και τώρα, αφού οι αξιότιμοι δικαστές μας, μας έμπλεξαν σε φαύλο κύκλο, απαγγέλουν ελαφρά τη καρδία στίχους του Αισχύλου, λες και ανήκουν σε κάποιο φιλολογικό σύλλογο, κι όχι σε ένα όργανο που οι αποφάσεις του επηρεάζουν τις ζωές των πολιτών όλης της χώρας.

Seirios

ΕΚΑΤΟΝΤΆΔΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΦΥΛΑΝΕ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ 8 ΤΩΝ ΕΝΌΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ.... ΕΣΥ ΕΛΛΗΝΑ ΧΑΡΟΠΑΛΕΥΕ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΥΜΜΟΡΊΕΣ ΠΟΥ ΗΡΘΑΝ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΚΗ ΚΑΙ ΠΛΆΤΗ ΤΗΣ ΓΗΣ...

Εκατομμύρια οι Έλληνες αστυνομικοί που ασχολούνται τους 8 Τούρκους!

Χαμός ρε συ! Όλη η ΕΛ.ΑΣ. με αυτους ασχολείται, ρε Ελληνάρα!

Στέλιος

Δεν φαντάζομαι να τον φυλάνε σαν τον Τσίπρα? Εδώ δεν υπάρχει ούτε δείγμα αστυνομικού στις γειτονιές. Ας επιστρέψει στην πατρίδα του δεν τον θελουμε.

Ωρε πουτ δε κότ νταουν!

Στον μακρυμάλλη "μπατσο-ταγάρι" με το τζιν και τα μούσια που εχει πάρει εργολαβία την πασαρέλλα με τους Τουρκους, δεν εχει μιλησει κανείς για μέτρα αυτοπροστασίας και περιορισμού εκθεσης της φάτσας μας ιδιαίτερα οταν ανηκουμε σε υπηρεσια εθνικης ασφαλειας.... Αλλα μάλλον προέχει το να μας δουν στο χωριο και στη γειτονιά!!!!

Το μπατσο-ταγάρι είναι δικηγοράρα.

Να προσέχεις τα λόγια σου, λοιπόν, τρόμπα.

Μη φοβάστε, ωρέ ραγιάδες το Σουλτάνο!

Ο δικτάτορας Ερτνογάν καταρρέει και τρέμει για τη ζωή του και την πολιτική του καριέρα.

???!!!

Ακομα εδω ειναι αυτοι???Καλαααα....

ΨΙΤ.... ΜΙΤ.....

έρχεται και άλλο ξεβράκωμα... θα έρθουν να τους πάρουν σηκωτούς από την Αθήνα και εμείς θα ψάχνουμε τον Τζούλη και τον Μπαζιάνα...

Μάρθα

Προστατέψτε τον συγκυβερνήτη που μέχρι χθες πιλοτάριζε στο Αιγαίο πάνω από τα νησιά μας. Λυπηθείτε τον. Έχετε την εντύπωση ότι έτσι θα σας συμπεριφερόταν κι αυτός, αν δεν είχε την ανάγκη σας. Κρίμα κύριοι δικαστές. Βάζετε τα παιχνιδάκια δύναμης που παίζετε με την κυβέρνηση πάνω από το συμφέρον της χώρας. Μέχρι και τον Αισχύλο ανασύρατε για να δικαιολογήσετε τις αποφάσεις σας. Μόνο που οι στρατοκράτες Τούρκοι πραξικοπηματίες δεν είναι οι Ικέτιδες...

μακης

παρακαλω πολυ το πρωτο θεμα καντε ενα ρεπορταζ ποσο μας στοιχιζει η διαμονη και φυλαξη των 8 καθε μερα!

Το θέμα είναι ότι δημιουργείται ένα άλλο προβλήμα

Έπρεπε να έχουν την δυνατότητα να ζητήσουν άσυλο... Στην Ευρώπη όπου θέλουν... Κι ΌΧΙ να καθήσουν εδώ και να μας δημιουργήσουν επιπλέον προβλήματα με την Ευρώπη και τους Ευρωπαίους να Μας κοιτάζουν από απόσταση.... Δίχως να μας βοηθάνε... Τουλάχιστον ας φευγανε παραπέρα να μην μας τα ζαλιζαν οι Τούρκαγιατολλαχ... Αλλά έτσι μας θέλουν στην πίεση...

Φανταρος

Πρώτη φορά βλέπω να συμφωνούμε όλοι. Μπράβο. Αλήτες δικαστές κ κυβερνητικοί μας εμπλεξα. Δώστε τους Κεμάλ ιούς τσογλαναδες κ πάρτε τους δικούς μας πίσω. Άχρηστοι

.....

Λάθος μεγάλο αυτή η υπόθεση. Δεν έχουμε καμία δουλειά με δαύτους (μιλάμε για κεμαλικούς πραξικοπηματίες που μας μισούν περισσότερο και από τον Ερντογάν). Έπρεπε να τους είχαμε στείλει πίσω πακέτο. Δεν μας ενδιαφέρει πως περνάνε οι φυλακισμένοι στην Τουρκία, αν ήμασταν τόσο ευαίσθητοι άλλωστε θα αναμορφώναμε τις δικές μας άθλιες φυλακές πρώτα. Τραγικοί χειρισμοί στην συγκεκριμένη υπόθεση αλλά δυστυχώς έχουμε πλέον δέσει τα χέρια μας μόνοι μας και δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω χωρίς να δείχνουμε ότι φοβόμαστε τον Ερντογάν.

Η δικαιοσύνη αποφασίζει αυτό. Όχι εσύ.

Πολύ καλά έπραξε η ελληνική δικαιοσύνη. Οπότε, ακόμη κι αν κρίνεται, αυτή αποφασίζει για αυτά τα θέματα. Όχι εσύ.

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

naxos

Είναι η πρώτη φορά που επιβεβαιώνεται τόσο παλαιά πολιτισμική δραστηριότητα στο Κεντρικό Αιγαίο, κατά τη Μέση Πλειστόκαινο περίοδο - Νέα δεδομένα δείχνουν πως το Αιγαίο ήταν προσβάσιμο στους αρχαϊκούς και πιο σύγχρονους ανθρώπους δεκάδες χιλιάδες χρόνια νωρίτερα από ό,τι θεωρείτο προηγουμένως

6