«Σαρωτικές» αλλαγές από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο φέρνει το νέο νομοσχέδιο του Γαβρόγλου

«Σαρωτικές» αλλαγές από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο φέρνει το νέο νομοσχέδιο του Γαβρόγλου

Αλλαγή συσχετισμών και στις Πανελλαδικές με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής - Σε προσωποπαγείς θέσεις οι καθηγητές - Σταδιακή φοίτηση νηπίων από τα 4 στο νηπιαγωγείο - «ΑΜΚΑ» στην εκπαίδευση

Καθηγητές δύο “ταχυτήτων” δημιουργούνται με αφορμή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής που προέρχεται από την ένωση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά, σύμφωνα με νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε χθες, στη Βουλή. 

Παράλληλα θεσμοθετείται μία νέα βαθμίδα, αυτή του “Λέκτορα Εφαρμογών” προκειμένου να απορροφηθούν οι καθηγητές Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά. Οι φοιτητές των δύο ΤΕΙ εγγράφονται αυτομάτως στο νέο Πανεπιστήμιο ενώ δεν υπάρχει κάποια ειδική ρύθμιση για τους αποφοίτους.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο τα μέλη Δ.Ε.Π. της α βαθμίδας των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. αποκτούν τους ακαδημαϊκούς τίτλους των μελών Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής , και εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις. 
Οι καθηγητές α βαθμίδας που θα κριθούν από την πενταμελή Επιτροπή του υπ. Παιδείας ότι έχουν τα προσόντα, θα ενταχθούν σε τακτικές θέσεις και από 1-1-2019 εντάσσονται στο μισθολογικό καθεστώς μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου.

Οι καθηγητές που θα κριθούν ότι δεν πληρούν τα προσόντα παραμένουν σε προσωποπαγείς θέσεις και δεν εντάσσονται στο μισθολογικό καθεστώς μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου. Ωστόσο μπορούν μελλοντικά να ενταχθούν στο μισθολογικό καθεστώς μέλους Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίου, εάν αποκτήσουν τα προβλεπόμενα προσόντα και καταταχθούν σε τακτικές θέσεις καθηγητών.
 
Επίσης θεσμοθετείται μία βαθμίδα “Λεκτόρων Εφαρμογών” που δεν υπάρχει σε κανένα Πανεπιστήμιο της χώρας, προκειμένου να απορροφηθούν οι καθηγητές Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.

Οι υπηρετούντες λέκτορες (πρώην καθηγητές εφαρμογών), εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις «Λεκτόρων Εφαρμογών» διατηρώντας το μισθολογικό καθεστώς καθηγητή εφαρμογών Τ.Ε.Ι.

Επίσης, τη σταδιακή υποχρεωτική φοίτηση των νηπίων ηλικίας τεσσάρων έως πέντε ετών στο νηπιαγωγείο, προβλέπει μεταξύ άλλων διάταξη του νομοσχεδίου για την Ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Προβλέπεται, μάλιστα, ότι η σταδιακή ένταξη των δήμων στο πρόγραμμα της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, θα υλοποιηθεί με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Παιδείας και Οικονομικών. Η συζήτηση του Νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή θα ξεκινήσει την αύριο Πέμπτη.
Συνολικά 26 τμήματα του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα συμπεριληφθούν στο νέο Μηχανογραφικό που θα συμπληρώσουν φέτος οι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ. Πρόκειται για τα εξής τμήματα:
 
Σχολές και Τμήματα
 
1. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύονται οι εξής Σχολές και Τμήματα:
 
α) Σχολή Μηχανικών, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
 
αα) Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών,
 
ββ) Μηχανικών Βιοϊατρικής,
 
γγ) Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής,
 
δδ) Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών,
 
εε) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής,
 
στστ) Μηχανολόγων Μηχανικών,
 
ζζ) Ναυπηγών Μηχανικών,
 
ηη) Πολιτικών Μηχανικών.
 
β) Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
 
αα) Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης,
 
ββ) Διοίκησης Επιχειρήσεων,
 
γγ) Διοίκησης Τουρισμού,
 
δδ) Κοινωνικής Εργασίας,
 
εε) Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,
 
στστ) Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία.
 
γ) Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
 
αα) Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας,
 
ββ) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής,
 
γγ) Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,
 
δδ) Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών.
 
δ) Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
 
αα) Βιοϊατρικών Επιστημών,
 
ββ) Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας,
 
γγ) Εργοθεραπείας,
 
δδ) Μαιευτικής,
 
εε) Νοσηλευτικής,
 
στστ) Φυσικοθεραπείας.
 
ε) Σχολή Επιστημών Τροφίμων, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
 
αα) Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
 
ββ) Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών
 
 
Τι θα ισχύσει για τους φοιτητές
 
Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές, δηλαδή όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες από το πρόγραμμα σπουδών υποχρεώσεις για τη λήψη πτυχίου των Τμημάτων των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι, εντάσσονται αυτοδίκαια στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εντάσσονται αυτοδίκαια στο Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Φοιτητές των εισαγωγικών κατευθύνσεων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και φοιτητές της εισαγωγικής κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά εντάσσονται στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

Φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, εντάσσονται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με πράξη του Προέδρου Τμήματος, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται στη γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος έως την 30η-9-2018, η οποία δεν ανακαλείται.

2. Τα προπτυχιακά μαθήματα Τμημάτων των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται σύμφωνα με το καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών έως την ολοκλήρωση των εξαμήνων και των εξετάσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής εφαρμόζονται από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. 

3. Με πράξη του Προέδρου Τμήματος, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος, γίνεται αντιστοίχιση μαθημάτων του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. με μαθήματα του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και καθορίζονται:

α) τα μαθήματα που υπολείπονται για τη λήψη πτυχίου Τμήματος Τ.Ε.Ι., οπότε και ορίζεται ο αντίστοιχος αριθμός μαθημάτων που πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς ο φοιτητής, μεταξύ των μαθημάτων που προσφέρονται από τα Τμήματα του πανεπιστημίου, πλέον της πρακτικής άσκησης και

β) τα επιπλέον μαθήματα, θεωρητικού χαρακτήρα, τα οποία οφείλει να παρακολουθήσει επιτυχώς ο φοιτητής για την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών Τμήματος πανεπιστημίου και τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή αν δεν γίνει αντιστοίχιση ορισμένων μαθημάτων του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων των συγχωνευόμενων Τ.Ε.Ι. με τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, τα μαθήματα αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης αλλά στους φοιτητές που τα παρακολούθησαν επιτυχώς χορηγείται σχετική βεβαίωση παρακολούθησης. Δεν αντιστοιχείται με μάθημα και δεν λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη του πτυχίου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης η πρακτική άσκηση, για την ολοκλήρωση της οποίας χορηγείται σχετική βεβαίωση.

4. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής επιθυμεί να ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι. υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση στη γραμματεία του Τμήματος έως την 30η Σεπτεμβρίου 2018, η οποία δεν ανακαλείται. Οι φοιτητές που κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018- 2019 έχουν υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του τίτλου σπουδών, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, προσαυξανόμενη κατά τέσσερα (4) εξάμηνα, έχουν μόνο το δικαίωμα να ολοκληρώσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι.
 
«Αποθετηρίου Τίτλων Σπουδών»

Στο νομοσχέδιο, εξάλλου, προβλέπεται η δυνατότητα δημιουργίας ενός «Αποθετηρίου Τίτλων Σπουδών», ενός ηλεκτρονικού συστήματος πιστοποίησης της γνησιότητας, δηλαδή, όλων των ακαδημαϊκών τίτλων για όλα τα ΑΕΙ της χώρας και για τα αντίστοιχα πιστοποιητικά του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ).

Μετεγγραφές - Ενιαίος Αριθμός Εκπαίδευσης

Επίσης, περιλαμβάνεται στις διατάξεις του σχεδίου νόμου η διευκόλυνση των μετεγγραφών αδερφιών που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις.

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η διάταξη που αφορά στον «Ενιαίο Αριθμό Εκπαίδευσης». Πιο συγκεκριμένα, καθιερώνεται ενιαίος αριθμός εκπαίδευσης για κάθε πολίτη που έχει εισαχθεί σε οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης στη χώρα και αντικαθιστά τους ισχύοντες αριθμούς μητρώου που χρησιμοποιούνται στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, με αυτό τον τρόπο «καθίσταται εφικτή αφενός η παρακολούθηση της σχολικής διαρροής και ως εκ τούτου διευκολύνεται η εκπόνηση δημόσιων πολιτικών για την αποτροπή της, αφετέρου το οικείο πληροφοριακό σύστημα, όταν διασυνδεθεί με άλλα πληροφοριακά συστήματα (π.χ. με το σύστημα «Εργάνης»), θα μπορεί να αποδίδει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη δυνατότητα απορρόφησης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας καθώς και τη μαθητική και ακαδημαϊκή διαδρομή τους».

Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Ακόμη, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αναφορικά με την πρωτοβάθμια, καθιερώνεται σταδιακά η υποχρεωτική φοίτηση των νηπίων ηλικίας τεσσάρων (4) έως πέντε (5) ετών στο νηπιαγωγείο. Προβλέπεται, μάλιστα, ότι η σταδιακή ένταξη των δήμων, στα όρια των οποίων θα εφαρμοστεί η δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, θα υλοποιηθεί με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, μετά από εισήγηση του οικείου περιφερειακού διευθυντή Εκπαίδευσης, η οποία θα λαμβάνει υπόψη της τη γνώμη των οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης.

Όσον αφορά στη δευτεροβάθμια, το νομοσχέδιο ορίζει για τις απολυτήριες εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ότι μειώνονται σε τέσσερα τα εξεταζόμενα μαθήματα και είναι τα εξής: Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά, Ιστορία, Βιολογία. Για τα υπόλοιπα μαθήματα που εξετάζονταν στις απολυτήριες προβλέπεται δεύτερο ωριαίο υποχρεωτικό διαγώνισμα στο Β΄τετράμηνο.
Ακόμη, παρατείνεται έως το τέλος Μαρτίου κάθε έτους η προθεσμία για τον καθορισμό, με απόφαση του υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του αριθμού των εισακτέων ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, που ισχύει για τις πανελλαδικές εξετάσεις του ίδιου έτους (άρθρο 33).

Νέοι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται και νέοι κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες προέρχονται από την ενοποίηση των υφιστάμενων κλάδων. «Την ίδρυση των νέων κλάδων υπαγορεύουν νέες εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και λόγοι που ανάγονται στην καλύτερη διαχείριση των υπηρεσιακής φύσης θεμάτων του εκπαιδευτικού προσωπικού», αναφέρει η αιτιολογική έκθεση.

Επιτροπές Ηθικής της Έρευνας
Εξάλλου, στο νομοσχέδιο υπάρχουν διατάξεις που είχαν ήδη ανακοινωθεί, όπως για παράδειγμα, εκείνες που θεσμοθετούν Επιτροπές Ηθικής της Έρευνας σε κάθε ΑΕΙ, ώστε, όπως αναφέρεται, να ασκούν ένα είδος «προληπτικού ελέγχου ηθικής καταλληλότητας», αποτελώντας έτσι, μία «επιπλέον εγγύηση αξιοπιστίας των ερευνητικών προγραμμάτων αλλά και το μέσο για την αποδοχή του ερευνητικού έργου από το κοινωνικό σύνολο».

ΣΧΟΛΙΑ (38)

Θραξ

μας εχουν τρελανει για να ισοπεδωσουν τα ΤΕΙ και φυσικα για να βγαινεις φυικοθεραπευτης 2ετων απο κολεγια αμφισβητουμενα......η φυσικοθεραπεια κυριε Γαβρογλου εχει τις υψηλοτερες βασεις και θελει αρκετα απιδια για να την πιασεις..... ειναι επιστημη και μαλιστα αναπτυσομενη για την αποκατασταση.....κυριε Γαβρογλου τα παιδια που φοιτουν φυσικοθεραπεια στη Λαμια, Θεσσαλονικη, και Αιγιο τι θα απογινουν? Γιατι προωθειται εξισωση του πτυχιου με τα ιδιωτικα κολεγια? εαν το ξεραμε κυριε Γαβρογλου τοτε δεν χρειαζονταν εξετασεις ουτε φροντιστηρια ουτε ενας σκασμος ψυχοφαρμακων.......μην παιζεις με τα νευρα μας διοτι αρκετα ανεχτηκαμε...... θα μας βρεις οχι μονο μπροστα αλλα παντου.......και αυτο ειναι υποσχεση...............4,5 χρονια σπουδες εχει η ρημαδα σχολη και πας να μας τρελανεις ολους?

Ποσες

Ποσες αλλαγες πρεπεινα γινονται στην παιδεια οταν δεν μπορουν να λυσουν τα σημαντικοτερα προβληματα ασχολουνται συνεχεια με το εκπαιδευτικο συστημα

Nik

Η ίδρυση του συγκεκριμένου πανεπιστημίου γίνεται καθαρά για ψηφοθηρικούς λόγους... Το ΤΕΕ είναι απίθανο να αναγνωρίσει τα πτυχία αυτά κ να δώσει άδειες ασκήσεως επαγγέλματος. Εκτός κ αν τους στείλει να παρακολουθήσουν κ περάσουν τα υπόλοιπα μαθήματα που απαιτούνται...

theo

ΣΤΑ ΤΕΤΟΙΑ ΜΑΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥΣ.......ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΣΕ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΑΚΙΑ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ.....ΑΝΤΕ ΓΕΙΑ ......

@ theo

Πόσο κόμπλεξ κρύβουν τα σχόλια μερικών σαν εσένα εδώ μέσα... Θλιβερός είσαι ραγιά μου...

Ευριπιδης Τσίπρας

Επιτέλους μια αδικία τόσων ετών θα αποκατασταθεί. Είμαι 20 χρόνια άνεργος απο τότε που τελείωσα την σχολή μου. Με τόσα όνειρα να γίνω καθηγητής κάποτε και εγώ σε κάποιο Πανεπιστήμιο ή ΤΕΙ να έχω και τα τυχερά με τις φοιτήτριες. Επιτέλους ο ξάδερφος έκανε το αυτονόητο και θα βρώ μια θέση και εγώ. Να είναι καλά και η μάνα μου φυσικά που πήρε τηλέφωνο την θειά μου και της μίλησε κατάλληλα για τις προτεραιότητες. Δεν μπορεί δηλαδή η ξενικιά να έχει ήδη θέση και εμείς το αίμα της να είμαστε στην ανεργία και στο χαρτζιλίκι απο την σύνταξη!

...

Γιατί τα αλλάζουν όλα αφού όχι δεν θα ξαναεκλεγούν, άλλα δεν θα ξαναπατήσουν στην Ελλάδα.

Nikos

Τι θα γίνει με τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών του πανεπιστημίου δυτικής αττικής;

Σέρνει καράβι.....

Οι νηπιαγωγοί πέρασαν (με τη βοήθεια της ΔΟΕ) όλα όσα ήθελαν. Υποχρεωτικότητα και μετονομασία σχολής (αγωγής και φροντίδας πρώιμης παιδικής ηλικίας). Εδώ λέμε σέρνει καράβι. Έναν υπουργό δεν θα έσερνε; Αλλά κι ολόκληρη ΔΟΕ;;; Ντρέπομαι για λογαριασμό τους

@Makis

Δυστυχώς η ΔΟΕ εδώ και χρόνια έχει πάψει να εκπροσωπεί τους δασκάλους. Αλλά τι κάνουν κι αυτοί χρειάζονται τις ψήφους των νηπιαγωγών που ανήκουν (δυστυχώς) κι αυτές στη ΔΟΕ. Έπρεπε να ξεχωρίσει η προσχολική από τη σχολική ηλικία. Άλλοι οι στόχοι και η εκπαίδευση στην προσχολική αγωγή. Εντελώς διαφορετικοί οι στόχοι και η εκπαίδευση στο σχολείο. Μη ξεχνάμε και κάτι ακόμα, ότι η εκπαίδευση των δασκάλων είναι είναι τεταρτοετής για έξι ηλικιακές ομάδες, ενώ των νηπιαγωγών πάλι τέσσερα για δυο μόνο ηλικιακές ομάδες.

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΛΛΑΓΗ!

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, μια αριστερή κυβέρνηση τολμάει να κάνει τα αυτονόητα! Μετά την δικαιολογημένη αύξηση της φορολογίας των Ελλήνων (πληρώναμε τους χαμηλότερους φόρους στην Ε.Ε, καιρός ήταν να αλλάξει αυτό), τις απαραίτητες περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και κρατικές δαπάνες όπως υγεία και παιδεία, την σωστή αλλαγή του 62% της βούλησης του λαού για το ΟΧΙ σε άλλα μέτρα σε ΝΑΙ, την δικαιολογημένη ψήφιση νέων Μνημονίων που θα φέρουν την πολυπόθητη ανάπτυξη, την παραχώρηση του ονόματος Μακεδονία σε ένα κράτος απόγονο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, την παραχώρηση 2 ψωροβράχων στη γείτονα σύμμαχο στο ΝΑΤΟ και φίλη Τουρκία, τη Θράκη που έχει σειρά, την κατάληψη των νησιών μας από όπου γης Αφγανοαλγερινοπακιστανούς καλούς μας μετανάστες, το δικαίωμα του να είναι νόμιμο ζευγάρι άνδρας με άνδρα, άνδρας με άλογο, γυναίκα με ψάρι, και πολλά ακόμα σωστά πράγματα, βάζει και τέρμα στη τραγική κατάσταση στην εκπαίδευση! Αισθάνομαι λοιπόν ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ που ψήφισα αριστερό κόμμα και ελπίζω η επόμενη κυβέρνηση να είναι πάλι αριστερή, αλλά αυτή τη φορά το μητρικό του ΣΥΡΙΖΑ κόμμα, δηλαδή το ΚΚΕ, για να ολοκληρώσει την αλλαγή στην γΕλλάδα μας.

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ

Επιτέλους διορθώνεται μια αδικία στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Τόσο το επίπεδο των Φοιτητών όσο και των Καθηγητών ήταν πολύ ανώτερο του επιπέδου του ΕΜΠ και παρόλα αυτά οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής δεν μπορούσαν να εγγραφούν στο ΤΕΕ. Επιτέλους μια πολύχρονη αδικία διορθώνεται. Μπράβο στον Γαβρόγλου που είχε το σθένος να πάει κόντρα στο καθηγητικό κατεστημένο του ΕΜΠ.

@ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ14/02/201812:31

Tι μας λες ρε Ελληνάρα της ισοπέδωσης? στα τει κάνετε τα μισά μαθήματα σε σχέση με το ΕΜΠ .μπαινεται με τους μισούς βαθμούς και θέλετε και ίσα δικαιώματα? ολοι στην κλεψιά έχετε μάθει.

ΜΙΚ

Έλα ρε φίλε τώρα! Πώς κάνεις έτσι; Εδώ πήρε δίπλωμα πολιτικού μηχανικού αυτός που άλλαξε τα πάντα κάνοντας στροφή 360 μοιρών!

Ribopaido

Eσυ κάτι πίνεις.. Να το κοιτάξεις

Ουστ

Περάστε πρώτα απο κάποιο τει και μετά μιλάτε.. ΕΜΠ λέτε και κλαίτε και τα μαθήματα νύχτες με τενεκέδες λάδια φεύγανε .. χαχα ανοητοι

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης