LIVE

Κορωνοϊός

Εκτός σχεδίου δόμηση: Τι αλλάζει - Πώς θα χτίζονται οικόπεδα κάτω από τα 4 στρέμματα

authaireta-arthro

Όλες οι προβλέψεις του πολεοδομικού και χωροταξικού νομοσχεδίου για την εξωαστική δόμηση, τα μεγάλα αυθαίρετα και την μεταφορά Συντελεστή Δόμησης

Διετή προθεσμία για να αξιοποιήσουν τις ιδιοκτησίες τους και να εκδώσουν οικοδομική άδεια σε οικόπεδα κάτω των 4 στρεμμάτων δίνει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προχωρώντας στην θεσμοθέτηση της κατάργησης των παρεκκλίσεων στην εκτός σχεδίου δόμησης. Παρά τα τείχη που υψώθηκαν τους προηγούμενους μήνες από μηχανικούς, πολίτες και βουλευτές όλων των κομμάτων για να αποσυρθεί η ρύθμιση, η κυβέρνηση με βελτιώσεις και σημειακές αλλαγές κατέθεσε χθες στην βουλή το νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να σηκώσει τους κοινοβουλευτικούς τόνους τις επόμενες μέρες.

Δείτε εδώ το νομοσχέδιο


Η ρύθμιση, η οποία περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις στον τομέα της πολεοδομικής και χωροταξικής νομοθεσίας, εκσυγχρονίζει το θεσμικό πλαίσιο, βάζει νέους κανόνες στη δόμηση και τις χρήσεις γης, ενεργοποιεί την μεταφορά συντελεστή δόμησης και την Τράπεζα Γης και παράλληλα εντάσσει στις προβλέψεις της διαφοροποιήσεις σε ότι αφορά την τακτοποίηση των μεγάλων πολεοδομικών παραβάσεων.

Από τις σημαντικές αλλαγές του νομοσχεδίου είναι ότι δεν επέρχεται καμία τροποποίηση στην υφιστάμενη νομοθεσία για τα 4 στρέμματα καθώς η πολιτική ηγεσία σταθμίζοντας τις επιπτώσεις, αποφάσισε να αποσύρει την νομοθετική πρόταση για την κατηγοριοποίηση των δρόμων, από την οποία θα εξαρτόταν η δόμηση ενός οικοπέδου. «…το κράτος όπως καταδείχθηκε στη διαβούλευση, δημιούργησε την πεποίθηση στους ιδιοκτήτες από το 2003 ότι μπορούν να χτίζουν υπό συγκεκριμένους όρους και τώρα δεν είναι σε θέση να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες για τους δρόμους, χωρίς τη μεσολάβηση ενός χρονικού διαστήματος» σχολίαζαν χθες τις αλλαγές στο υπουργείο Περιβάλλοντος.

Ποιες είναι οι σημαντικότερες παρεμβάσεις του νομοσχεδίου

Καταργείται από το 2023 η εκτός σχεδίου δόμηση σε οικόπεδα κάτω από τα 4 στρέμματα, ρύθμιση που αφορά γήπεδα επιφάνειας 750 τ.μ., με ελάχιστο «πρόσωπο» 10 μ. και ελάχιστο βάθος 15 μ., που υφίστανται από το 1962. Οικόπεδα 1.200 τ.μ., με ελάχιστο «πρόσωπο» 20 μ. και ελάχιστο βάθος 35 μ., που υφίστανται από το 1964. Επίσης ιδιοκτησίες 2.000 τ.μ. με ελάχιστο «πρόσωπο» 25 μ. και ελάχιστο βάθος 40 μ., που υφίστανται από το 1978 ή από το 1977. Στα οικόπεδα αυτά περιλαμβάνονται και όσα απώλεσαν την ελάχιστη αρτιότητα λόγω απαλλοτρίωσης αλλά και εκείνα που δεν έχουν αρτιότητα, αλλά είχαν δοθεί σε περιπτώσεις αναδασμών σε ανταλλαγή αρτίων και οικοδομήσιμων γηπέδων.

Για τα ακίνητα αυτής της κατηγορίας προβλέπεται η χορήγηση προθεσμίας 2 ετών για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, περίοδος για την οποία δεν θα υπολογίζονται τυχόν καθυστερήσεις που συνεπάγεται η έκδοση των σχετικών δικαιολογητικών (από δασαρχεία, αρχαιολογία κ.α).

Ταυτόχρονα όμως με τους γενικούς κανόνες ο νομοθέτης ανοίγει την δυνατότητα δόμησης και σε μικρότερα οικόπεδα κάτω των 4 στρεμμάτων στην περίπτωση που χαθεί η αρτιότητα, δίχως υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη (π.χ. λόγω απαλλοτρίωσης). Επίσης, θα δίνεται το δικαίωμα στο μέλλον, στους μελετητές των πολεοδομικών σχεδίων να κρίνουν κατά περίπτωση και να παρέχουν δικαίωμα δόμησης σε ακίνητα από δύο στρέμματα και πάνω.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι σε περιοχές όπου δεν υπάρχει κανένας πολεοδομικός σχεδιασμός (ΓΠΣ, ΠΔ κ.α), ο μέγιστος συντελεστής δόμησης θα ανέρχεται κατ’ αρχήν σε 0,18.

Αυτό σημαίνει ότι στα 4 στρέμματα θα χτίζει 180 τ.μ. από 200 τ.μ. που ισχύει σήμερα. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης ορίζεται σε 10% και ο μέγιστος αριθμός ορόφων σε δύο 2.

Οι οικοδομικές άδειες που θα εκδίδονται για τα συγκεκριμένα ακίνητα θα επιβαρύνονται με τέλος 5% επί του κόστους της οικοδομικής άδειας, το οποίο θα αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο, για τη χρηματοδότηση δράσεων που θα αντισταθμίζουν την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από το γεγονός ότι δομούνται περιοχές που καταρχήν δεν προορίζονται για δόμηση.

Για όσα ακίνητα βρίσκονται εκτός σχεδίων πόλεως, εκτός ορίων των νομίμως υφισταμένων οικισμών προ του 1923 που στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου, αλλά βρίσκονται εντός περιοχών στις οποίες καθορίζονται χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης από εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού, οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης θα πρέπει να συνάδουν με τα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και να μην λειτουργούν ανταγωνιστικά προς τις χρήσεις γης στις περιοχές εντός σχεδίου στην ευρύτερη περιοχή.

Όσο για τους όρους δόμησης και τον συντελεστή δόμηση σε αυτά, θα είναι ευνοϊκότεροι έως και 10% από τους προβλεπόμενους στα οικόπεδα για τα οποία δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός, σε καμιά περίπτωση όμως ευνοϊκότερη από τα εντός σχεδίου.

Είναι αξιοσημείωτο ότι σε εκτός σχεδίου περιοχές οι οποίες θα ρυθμιστούν μέσω των Ειδικών Πολεδομικών Σχεδίων, θα μπορεί η αρτιότητα να ξεκινά από τα 2 στρέμματα, εάν κριθεί απαραίτητο από τον μελετητή.

Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις σε περιοχές εκτός σχεδίου, δίχως να υπάρχει κάποιας μορφής πολεοδομικός σχεδιασμός, το ελάχιστο εμβαδόν διαμορφώνεται στα 8 στρέμματα. Όμως κατ’ εξαίρεση, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα γήπεδα εμβαδού 4 στρεμμάτων για την ανέγερση ξενοδοχειακών καταλυμάτων, εφόσον πληρούν ενεργειακά, περιβαλλοντικά ή πολεοδομικά κριτήρια που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι αλλαγές στα αυθαίρετα

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω του νομοσχεδίου ρυθμίζει και θέματα της αυθαίρετης δόμησης, στην προσπάθειά του να μην δημιουργηθούν τετελεσμένα σε πολίτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να τακτοποιήσουν τις ιδιοκτησίες τους ή που δεν φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της αυθαιρεσίας. Ειδικότερα εντάσσει στην κατηγορία 4 και εξαιρεί οριστικά της κατεδάφισης τις εξής περιπτώσεις:

-αυθαίρετους ανοικτούς εξώστες ή τμήματά τους που υπέρκεινται του κοινόχρηστου χώρου της πόλης (ρυμοτομική γραμμή), υπό την προϋπόθεση ότι η προβολή τους δεν ξεπερνά το κρασπεδόρειθρο.

-αυθαίρετες κατασκευές σε ακίνητα που διαθέτουν οικοδομική άδεια, ανεξαρτήτως του ποσοστού υπέρβασης της κάλυψης ή της δόμησης, όταν αυτές δεν ξεπερνούν τα 50 τ.μ. σε συνολική δόμηση.

-κατασκευές που έγιναν βάσει νόμιμης οικοδομικής άδειας, όταν συντελέστηκαν επί ακινήτου που κατόπιν κατατμήθηκε, και υπερβαίνουν την προβλεπόμενη δόμηση και κάλυψη, όπως αυτή υπολογίζεται επί του ακινήτου που διαμορφώθηκε μετά την κατάτμηση. (Δεν συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα περίπτωση και δεν εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές εφόσον βρίσκονται εντός προκηπίου κατά περισσότερο από 20 εκ.)

Παράλληλα αναστέλλονται οι κυρώσεις για αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσεις της Κατηγορίας 5 για ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές, οι οποίες:

- κηρύχθηκαν εντός του έτους 2020 σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας

-ακίνητα που αποκτώνται μέσω αναγκαστικού πλειστηριασμού,

-ακίνητα που αποκτώνται κατόπιν κληρονομικής διαδοχής

- ακίνητα που εκμισθώνονται με σύμβαση leasing και επανέρχονται στη χρήση του κυρίου ή επικαρπωτή τους μετά τη λύση ή λήξη της σύμβασης και

-ακίνητα που μεταβιβάζονται στην ΕΤΑΔ.

Ανασταίνεται η μεταφορά ΣΔ

Το ΥΠΕΝ δίνει λύσεις και στο θέμα της μεταφοράς συντελεστή δόμησης με βάση τη σχετική νομολογία του ΣτΕ. Συγκεκριμένα:

- Προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση των Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή (ΖΥΣ). Η μεταφορά συντελεστή δόμησης δεν θα γίνεται άναρχα, αλλά μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές και με ξεκάθαρους κανόνες. Αποκλείεται η νομιμοποίηση αυθαιρέτων μέσω της μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

- Δημιουργείται ο μηχανισμός, της Ψηφιακής Τράπεζα Γης, που θα επιτρέπει την αποδοχή και προσφορά συντελεστή δόμησης ψηφιακά, γρήγορα και απρόσωπα, χωρίς αυτός να γίνεται αντικείμενο συναλλαγής.

- Υλοποιείται η δυνατότητα αποζημίωσης των ιδιοκτητών διατηρητέων κτιρίων μέσω της μεταφοράς συντελεστή δόμησης. Μέχρι σήμερα, οι ιδιοκτήτες αυτοί επωμίζονται μονομερώς το αυξημένο κόστος συντήρησης αυτών των κτιρίων και ταυτόχρονα δεν μπορούν να επωφεληθούν από τους συντελεστές δόμησης που ισχύουν στις όμορες περιοχές. Με την προβλεπόμενη ρύθμιση, προστατεύονται και η πολιτιστική κληρονομικά και η ιδιοκτησία, καθώς μέσω της Ψηφιακής Τράπεζας Γης οι ιδιοκτήτες διατηρητέων αποζημιώνονται για τους περιορισμούς στην αξιοποίηση της περιουσίας τους.

- Τίθενται οι βάσεις για να δημιουργηθούν οι προβλεπόμενοι από τα πολεοδομικά σχέδια κοινόχρηστοι χώροι. Και αυτό γιατί μέσω των προσφορών που θα προκύψουν από τις ΖΥΣ μπορούν να εξευρεθούν πόροι για την αποζημίωση ιδιοκτητών δεσμευμένων και μη αξιοποιούμενων μέχρι σήμερα ιδιοκτησιών.

- ‘Οποιος αγοράζει συντελεστή οφείλει να καταβάλει στον δήμο ένα επιπλέον 5% που θα προορίζεται για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων.

Xωρίς πρόστιμα οι εκπρόθεσμοι στο Κτηματολόγιο για 6 μήνες

Ενεργοποιείται, με υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί εντός 6 μηνών για να δοθεί επαρκής χρόνος συμμόρφωσης στους ιδιοκτήτες, το πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης ακινήτου και πλέον ορίζεται ότι το πρόστιμο αυτό θα εξαρτάται όχι μόνο από την αξία του ακινήτου, αλλά και από το χρόνο της καθυστέρησης. Το ύψος του εν λόγω προστίμου θα κυμαίνεται από τα 300 στα 2000 ευρώ ανάλογα με την αξία του ακινήτου και θα προσαυξάνεται ανάλογα με τη χρονική καθυστέρηση της δήλωσης. Είναι ένα μέτρο για να ολοκληρωθεί επιτέλους η κτηματογράφηση στη χώρα μας.

Επίσης, στο νομοσχέδιο υπάρχει ρύθμιση με την οποία δίνεται παράταση για ένα έτος στις οριστικές εγγραφές στο Κτηματολόγιο για τις 297 περιοχές της χώρας στις οποίες η κτηματογράφηση ξεκίνησε πριν το 2006. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ως τις 31/12/2021, και λαμβάνοντας υπόψιν τις συνέπειες και τις δυσκολίες που έχει προκαλέσει η πανδημία, να γλιτώσουν τον χαρακτηρισμό της περιουσίας τους ως αγνώστου ιδιοκτήτη.

Ειδήσεις σήμερα

Βάση εισαγωγής για τα Πανεπιστήμια όχι μικρότερη του 8, προτείνει η ΟΝΝΕΔ 

Αυξάνονται οι διασωληνώσεις, σταθεροποιούνται τα κρούσματα

ΗΠΑ: Η διαδικασία μεταβίβασης της εξουσίας άρχισε στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (19)

Ηλίας

Τα γεωτεμάχια που είναι εκτός σχεδίου και οικισμού ονομάζονται Αγροτεμάχια. Οικόπεδα ονομάζονται ότι είναι εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμού.

Ντιν

Εδώ και 70 χρόνια έχουμε αγοράσει οικόπεδα στην περιοχή Πεύκο Πολίτη στο Χαλάνδρι, μια περιοχή στην οποία υπάρχουν 4 σταθμοί του μετρό και εξακολουθεί να είναι εκτός σχεδίου. Όσες φορές επιχειρήθηκε να μπει, όσο κι αν προσπάθησαν οι εκάστοτε δήμαρχοι, πάντα κάτι βρισκόταν που εμπόδιζε την ένταξη. 'Αλλοτε το Νομισματοκοπείο, άλλοτε η Ελευθέρας Πεντέλης, άλλοτε η διάνοιξη της Αττικής οδού ή η διέλευση του μετρό. Τώρα η Περιφέρεια θέλει στο σχέδιο που έχει υποβάλει ο Δήμος να γίνουν τροποποιήσεις και παράδρομοι στην Δουκίσσης Πλακεντίας-κάτι που δεν χρειάζεται-, δηλ. να γκρεμιστούν σπίτια και να βρεθούν κάπου 15 εκ. ευρώ για αποζημιώσεις. Οι 1200 ιδιοκτήτες έχουν αγανακτήσει και αυτά που λέει ο κ. Χατζηδάκης δεν τον αγγίζουν. Είστε πολιτικός προϊστάμενος κ. Χατζηδάκη, δώστε λύση εδώ και τώρα, πιάστε από το αυτί τους υπαλλήλους της Περιφέρειας που φέρνουν συνέχεια εμπόδια και σεις κύριε Πατούλη αφυπνισθείτε. Επιτέλους!

SYRIZA TROLL

Το νομοσχεδιο ειναι το τελος της μικρης ιδιοκτησιας και η καταστροφη της μεσαιας ταξης.Για ενοικιαζομενες κατοικιες κλπ θελεις πλεον 8 στρεματα!Ολα για τους μεγαλοξενοδοχους και τα τεραστια συμφεροντα.Αν ο ΣΥΡΙΖΑ το εκμεταλλευτει σωστα σε 2 χρονια ξαναερχεται.Χατζηδακης, η καταστροφη της ΝΔ.

Τρολ

Συγνώμη που το ξαναθυμήθηκα . Μας έλεγαν καλύτερα οι Άξιοι και ας είναι και Κλέφτες... Και είχαν δίκιο, κάθε μέρα γελάμε περισσότερο !!!

Νικολαος

Το αγόρασα με τραπεζικό δανειο,το αποπληρωνω κανονικα 3,650 στρ με φατσα σε επαρχιακη οδο στην Κερκυρα.Μου κατεστρεψες την οικογενεια υπουργε,3 παιδια εχω.Παρτο πισω πληρωνουμε τραπεζες,δεν ειναι αστεια πραγματα αυτα

ΑΠΟ ΠΟΤΕ

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΙΝΟΥΝ ΔΑΝΕΙΟ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ??? ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ??? ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ ??? ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕ ΤΟ ΣΕ ΠΑΡΑΚΑΛΩ

Αγαπούλας

Για ποιο λόγο θα πρέπει τα εκτός σχεδίου να χτίζονται? Ας επιτρέπεται να χτίσεις μια αποθήκη μέχρι 50-100 τμ ανάλογα το κτήμα και γεια σας. Αν θες βιλιτσα να πας εντός σχεδίου. Έξω Αμερική Καναδά διασχίζεις χιλιόμετρα χωρίς ίχνος κτιρίου, εδώ μπανανία, κάθε χωραφακι και παραγκα

ΠΑΡΗΣ

Συγγνωμη αλλα αυτο δεν ισχυει. Στις ΗΠΑ δεν υπαρχει περιορισμος για εκτος σχεδιου δομηση, Για αυτο υπαρχουν σπιτια στην μεση του πουθενα. Η διαδικασια εκδοσης οικοδομικης αδειας στην Αμερικη ειναι εντελως διαφορετικη απο αυτην που ξερουμε στην Ελλαδα. Ομως η εκτος σχεδιου δομηση υπαρχει για να βοηθησεις αγροτες να εχουν τα σπιτια τους στα χωραφια τους. Σιγα σιγα εκτισαν βιλες και πολλοι πολιτες που ηθελαν να εχουν μεγαλη εκταση ωστε να συνδιασουν σπιτι και αγρο και ας μη ηταν αγροτες χωρις να πληρωσουν απιστευτα ποσα. Αυτο εντος σχεδιου δεν γινεται. Ετσι χτιστηκαν πολλα σπιτια εκτος σχεδιου διπλα στις πολεις. Η λυση πιστευω οτι δεν ειναι να καταργησεις την εκτος σχεδιου δομηση αλλα να βαλεις αυτες τις περιοχες πλησιον των πολεων εντος σχεδιου με ελαχιστη επιτρεπομενη δομηση.

Κώστας

1ον η διετής προθεσμία δεν αφορά ΟΛΑ τα άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα σήμερα βλ. Αρθρο 40 μεταβατικές διατάξεις. Άρα, ο κος Χατζηδάκης ψεύδεται όταν λέει δεν αιφνιδιάζουμε κανέναν! 2ον με τη ψήφιση, εάν κάποιος θέλει να βγάλει άδεια εντός των δύο ετών, δεν μπορεί να χτίσει με τους ίδιους όρους όπως σήμερα. Αλλάζει τη κάλυψη πχ σε 10%. Σε ένα οικόπεδο 750τμ ή 1000τμ, εκεί που μπορούσες να χτίσεις ισόγεια κατοικία 200τμ, τώρα υποχρεωτικά πας σε διώροφη. Απαράδεκτες σκοπιμότητες. Οι αλλαγές έπρεπε να γίνουν αφού γίνουν τα ΤΠΣ.

ΛΑΘΟΣ

ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΖΩΝΗ ΤΩΝ 500 ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ.

Vaso

Φτιαξ'τε τα ΤΠΣ και καταργήστε ότι θέλετε μετά. Διαφορετικά το κάνετε για τις μίζες του κάθε χωροτάκτη Υ(φυ)πουργού. Αν έχει καταργηθεί η εκτός σχεδίου δόμηση defacto, η δύναμη των χωροτακτών είναι μεγαλύτερη...

Αρης

Ξεφτίλες! Τελειώσατε!

ΕΠΙΜΕΝΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΝΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΠΑΡΗΟΛΟΓΙΑ. ΣΥΝΕΛΘΕ.

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης