ΣτΕ: Στον «αέρα» ο εκκλησιασμός των μαθητών του Δημοτικού

ΣτΕ: Στον «αέρα» ο εκκλησιασμός των μαθητών του Δημοτικού

Κατά την συζήτηση του ΠΔ τα μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου έθεσαν σειρά ερωτημάτων στον Υπουργό για τις ώρες διδασκαλίας των Θρησκευτικών, τις εκδηλώσεις, τη θρησκευτική εορτή των Τριών Ιεραρχών- Κατ΄ αρχάς, «ναι» είπε το ΣτΕ στην επιλογή των σημαιοφόρων, παραστατών δια κληρώσεως - Τι απαντά το υπουργείο Παιδείας

Προς παντελή κατάργηση οδεύει ο εκκλησιασμός στα Δημοτικά σχολεία, σύμφωνα με σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του  υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου
, επισημαίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας
(ΣτΕ), ενώ παράλληλα οι σύμβουλοι Επικρατείας θέτουν θέματα σχετικά με τις ώρες διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών, τις εκδηλώσεις κατά τη θρησκευτική εορτή των Τριών Ιεραρχών, κ.λπ.
         
Παράλληλα αποκαλύπτεται το περιεχόμενο του επίμαχου διατάγματος και όσα οι δικαστές είπαν εγγράφως στον υπουργό Παιδείας.
         
Κατ΄  αρχάς, «ναι» είπε το ΣτΕ στην επιλογή των σημαιοφόρων, παραστατών, κ.λπ. στα Δημοτικά σχολεία δια κληρώσεως και μάλιστα με διπλή, αφού θα κληρώνεται ένας μαθητής ανά 6μήνο, ενώ δεν αποκλείεται λόγω ατέλειας της σχετική διάταξης να μην υπάρχει καθόλου σημαιοφόρος ή να είναι λιγότεροι οι παραστάτες, σε περίπτωση αιφνιδίου ατυχήματος ή ασθένειας.
         
Ειδικότερα το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την οργάνωση και λειτουργία  των νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων του Κώστα Γαβρόγλου, στο άρθρο 3 παράγραφος  4 αναφέρει ότι θα κληρώνονται δύο μαθητές της ΣΤ΄ τάξης ως σημαιοφόροι, ο καθένας   για ένα  εξάμηνο, ενώ θα κληρώνονται και πάλι  οι παραστάτες και υπεύθυνοι κατάθεσης στεφάνου.
         
Ειδικότερα, το άρθρο 3 παράγραφος  4 αναφέρει:
         
«Σημαιοφόροι, παραστάτες και υπεύθυνοι για την κατάθεση στεφάνου ορίζονται μαθητές της ΣΤ΄ τάξης. Σημαιοφόροι ορίζονται δυο μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, ο ένας για το χρονικό διάστημα μέχρι 31 Ιανουαρίου και ο άλλος από 1η Φεβρουαρίου μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους.
         
Η επιλογή σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου πραγματοποιείται με κλήρωση ανάμεσα στο σύνολο των μαθητών της τάξης. Η κλήρωση διενεργείται παρουσία του συνόλου των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης με ευθύνη του διευθυντή της σχολικής μονάδας ή του νόμιμου αναπληρωτή του και συντάσσεται σχετικό πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων».
         
 Όμως, στην συνέχεια το Προεδρικό Διάταγμα επιφυλάσσει στον υπουργό  Παιδείας το δικαίωμα να εκδώσει σχετική απόφαση με την οποία να καθορίζει:
1)  τον τρόπο επιλογής των σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου, εφόσον στο Δημοτικό λειτουργούν ένα και πάνω  τμήματα της ΣΤ΄ τάξης και 2) καθώς και για «κάθε  άλλο σχετικό θέμα εφαρμογής της παρούσας παραγράφου»,  δηλαδή για θέματα που έχουν σχέση με τους σημαιοφόρους, κ.λπ.
         
Οι σύμβουλοι Επικρατείας του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ  μετά την νομοπαρασκευαστική επεξεργασία του επίμαχου σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, εξέδωσαν την υπ΄  αριθμ 140/2017 γνωμοδότησή τους (πρόεδρος ο αντιπρόεδρος Αθανάσιος Ράντος και εισηγήτρια η πάρεδρος Μαρία Παπαδημήτρη).
         
Σχετικά με την επιλογή των σημαιοφόρων, κ.λπ. με κλήρωση, επισημαίνουν ότι είναι «νόμιμη, εν όψει του ότι δεν αντίκειται, πάντως, στην εξουσιοδότηση του άρθρου 4 παράγραφος 11 του νόμου 1566/1985». Ο τελευταίος αυτός νόμος αφορά τη «δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και η σχετική παράγραφος παρέχει εξουσιοδότηση στον υπουργό Παιδείας, μεταξύ των άλλων, να καθορίζει  «την αξιολόγηση των μαθητών, την οργάνωση της μαθητικής ζωής και το γενικό πλαίσιο των σχολικών εκδηλώσεων».
         
Πάντως, δεν αποκλείεται η παρέλαση να γίνεται και χωρίς σημαιοφόρο ή με λιγότερους παραστάτες, αφού δεν προβλέπει το διάταγμα την κλήρωση αναπληρωματικών σημαιοφόρων και παραστατών για τις περιπτώσεις εκείνες που υπάρξει  αιφνίδια  ασθένεια  ή ατύχημα στους ήδη κληρωθέντες σημαιοφόρους ή παραστάτες.
         
Σημαία - εορταστικές εκδηλώσεις  
         
Το ίδιο  άρθρο 3, αλλά    η παράγραφος 7  του διατάγματος του κ. Γαβρόγλου έχει  μόνο μια πρόταση για ανάρτηση της σημαίας, η οποία πλέον  δεν είναι καθημερινή, αλλά εβδομαδιαία. Συγκεκριμένα η επίμαχος παράγραφος αναφέρει: «Η σημαία παραμένει ανηρτημένη στον ιστό του σχολείου, όπως προβλέπεται σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες».
         
Με άλλα λόγια, το υπουργείο Παιδείας, καταργεί από τα Δημοτικά σχολεία το έως τώρα τελετουργικό καθεστώς βάσει του οποίου τα παιδιά τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο με το βλέμμα στη σημαία.
         
Με την παράγραφο  2 του ίδιου άρθρου 3  καθορίζονται όλες οι εκδηλώσεις της σχολικής χρονιάς, όπως είναι οι επέτειοι της 28ής Οκτωβρίου, της 25 Μαρτίου, κ.λπ.
         
Όμως, ο υπουργός Παιδείας επιφυλάσσει ειδική μεταχείριση για την Θρησκευτική εορτή των Τριών Ιεραρχών (30 Ιανουαρίου). Συγκεκριμένα για την ημέρα αυτή, αναφέρει το διάταγμα ότι «με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων καθορίζεται το περιεχόμενο των εορταστικών εκδηλώσεων (οργάνωση εκδηλώσεων που συνάδουν με το περιεχόμενο της εορτής, εκκλησιασμός, κ.ά.).
         
Οι σύμβουλοι Επικρατείας είδαν αυτή την ιδιαιτερότητα στον θρησκευτικό εορτασμό των Τριών Ιεραρχών και στην γνωμοδότησή τους επισημάινουν εύσχημα την εξαίρεση αυτή, ενώ θέτουν   και θέμα συνταγματικότητας της σχετικής παραγράφου καθώς στο διάταγμα ο υπουργός Παιδείας δεν έχει κάνει καμία προβλέψει  για τη συμμετοχή ή όχι των ετεροδόξων και αλλοθρήσκων στους Ελληνικούς θρησκευτικούς εορτασμούς.
         
Χαρακτηριστικά, αναφέρει το ΣτΕ ως προς την εν λόγω Θρησκευτική εορτή: «Τίθεται ως διαδικαστική προϋπόθεση για τον εορτασμό, ειδικώς αυτής της εορτής και όχι των λοιπών, η λήψη προηγούμενης απόφασης  του Συλλόγου Διδασκόντων, που θα καθορίζει το περιεχόμενο των εορταστικών εκδηλώσεων, χωρίς να επεξηγείται ο λόγος που δικαιολογεί τη θέσπιση της προϋπόθεσης αυτής, δεδομένου ότι δεν τίθεται ανάλογη προϋπόθεση για τις άλλες εορτές που αναφέρονται στη ίδια ακριβώς παράγραφο (εορτασμών εθνικών εορτών  της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου, 17ης Νοεμβρίου για την επέτειο του Πολυτεχνείου, τον αντιδικτατορικό αγώνα και την Εθνική Αντίσταση).
         
Και συνεχίζει το ΣτΕ με νόημα πάνω στο θέμα αυτό:
         
«Περαιτέρω η διατύπωση «οργάνωση εκδηλώσεων που συνάδουν με το περιεχόμενο της εορτής, εκκλησιασμός, κ.ά.», είναι αόριστός ενόψει άλλωστε του ότι πρόκειται για γιορτή θρησκευτικού κυρίως χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαίο να ρυθμιστεί, ενόψει της κατοχυρωμένης στο άρθρο 13 παράγραφος 1 του Συντάγματος ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης και το θέμα του τρόπου  συμμετοχής ή μη των ετεροδόξων και αλλοθρήσκων μαθητών κατά τις σχετικές εκδηλώσεις».
Προς κατάργηση ο  εκκλησιασμός
         
Σκληροί είναι οι σύμβουλοι Επικρατείας στο θέμα του εκκλησιασμού των μαθητών του Δημοτικού, καθώς λένε ευθέως στον υπουργό Παιδείας ότι όπως είναι διατυπωμένη η σχετική διάταξη «επιτρέπει την χωρίς κριτήρια παντελή κατάργηση του εκκλησιασμού».      
         
Αναλυτικότερα,  στο άρθρο 3 και πάλι αλλά στην παράγραφο  7 αυτή τη φορά, το διάταγμα Γαβρόγλου αναφέρει:
         
«Εκκλησιασμός πραγματοποιείται  κατά σχολείο ή τάξη με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών ύστερα από σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων».
         
 Όμως, οι σύμβουλοι Επικρατείας απαντούν στον υπουργό Παιδείας:
         
«Η ρύθμιση του άρθρου 3 παρ. 7 σύμφωνα με την οποία εκκλησιασμός πραγματοποιείται  κατά σχολείο ή τάξη με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών ύστερα από σχετική απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, είναι ατελής, δεδομένου ότι δεν προσδιορίζονται οι ημέρες ή τα γεγονότα επ΄ ευκαιρία των οποίων είναι ενδεδειγμένο ή δυνατό να πραγματοποιείται εκκλησιασμός» και υπογραμμίζουν  οι δικαστές:
         
«Η έλλειψη σχετικής πρόβλεψης και εν γένει απουσία καθορισμού συγκεκριμένων κριτηρίων για τη λήψη της απόφασης του Συλλόγου Διδασκόντων, καθιστά αόριστη  την ρύθμιση, διότι επιτρέπει είτε χωρίς κριτήρια παντελή κατάργηση του εκκλησιασμού είτε, αντιθέτως την πραγματοποίηση εκκλησιασμού καθ΄ υπέρβαση του εκπαιδευτικώς προσηκόντως μέτρου. Επομένως, η ρύθμιση αυτή πρέπει να συμπληρωθεί, ώστε να καταστεί ορισμένη».
 
Προσευχή
         
Παράλληλα, στο   άρθρο 18 του διατάγματος  προβλέπεται ότι «πριν από την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιείται κοινή προσευχή των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού στο προαύλιο του σχολείου με ευθύνη των εκπαιδευτικών που εφημερεύουν.
         
Η συμμετοχή των μαθητών άλλου δόγματος στην κοινή προσευχή δεν είναι υποχρεωτική. Ο διευθυντής του σχολείου ή ο αναπληρωτής του ή ο διδάσκων εκπροσωπώντας τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου  προβαίνει σε πιθανές ανακοινώσεις-οδηγίες που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και τη μαθητική ζωή της συγκεκριμένης μέρας ή και σε γενικότερα θέματα».
         
Για το άρθρο 18 το ΣτΕ δεν κάνει καμία παρατήρηση.
 
Μάθημα θρησκευτικών
         
Το διάταγμα Γαβρόγλου στο άρθρο 11 προβλέπει ότι οι ώρες διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού θα είναι μία ώρα την εβδομάδα, όπως εξάλλου προέβλεπε και παλαιότερη απόφαση του υπουργού Παιδείας του περασμένου έτους.
         
Όμως, οι σύμβουλοι Επικρατείας υπενθυμίζουν στον υπουργό Παιδείας ότι εκκρεμεί στο ΣτΕ αίτηση ακύρωσης (έχει συζητηθεί τον Σεπτέμβριο του 2016) και αναμένεται η έκδοση της σχετικής απόφασης για τις ώρες διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού.
         
Κατά συνέπεια, σημειώνει το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, σε περίπτωση που γίνει από το ΣτΕ δεκτή η εν λόγω αίτηση ακύρωσης θα πρέπει το υπουργείο Παιδείας να επιφέρει τις ανάλογες τροποποιήσεις  στο Προεδρικό Διάταγμα «στο πλαίσιο της υποχρέωσης συμμόρφωσης προς το περιεχόμενο της τυχόν ακυρωτικής απόφασης».
         
Το ίδιο επισημαίνει το ΣτΕ, δηλαδή, ότι θα πρέπει να επέλθουν τροποποιήσεις στο επίμαχο διάταγμα, αν γίνει δεκτή η αίτηση εκπαιδευτικών για το ζήτημα  της ανάθεσης του μαθήματος της αισθητικής αγωγής (εικαστικά, μουσική κ.λπ.) σε εκπαιδευτικούς άλλων κλάδων. Και σε αυτή τη περίπτωση έχει συζητηθεί η σχετική αίτηση ακύρωσης (8.6.2017) και αναμένεται η έκδοση απόφασης.
         
Τέλος, το ΣτΕ κάνει αρκετές παρατηρήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις εγγραφής στα Δημοτικά σχολεία με ελλιπή δικαιολογητικά (αλλοδαπά παιδιά), εκπρόθεσμες εγγραφές, κ.λπ., ενώ «κόβει» ως παράνομη την απαλλαγή των πολύτεκνων διευθυντών και υποδιευθυντών από την εφημερία.

Δεν καταργείται ο εκκλησιασμός λέει το υπουργείο Παιδείας 


Ψευδές χαρακτηρίζει το υπουργείο Παιδείας  ότι καταργείται ο εκκλησιασμός των μαθητών του δημοτικού. Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Παιδείας κάνει λόγο για δημοσιογραφική αγυρτεία «που συνεχίζεται από τα Μέσα Μαζικής Προπαγάνδας όπως ήταν φυσικό, με καθοδηγητή τον ιστότοπο -αυτή τη φορά- του συνώνυμου του κιτρινισμού».

Διευκρινίζει πως το «ΣτΕ όπως ομολογούν πια όλα τα ΜΜΕ, ενέκρινε τη διάταξη για την κλήρωση του σημαιοφόρου» και σημειώνει πως «αφού συντήρησαν για λίγες μέρες το ένα ψέμα σήμερα αρχίζει νέο σίριαλ με νέο ψέμα περί δήθεν κατάργησης του εκκλησιασμού εκ μέρους του υπουργείου».

«Ας το επαναλάβουμε: το Προεδρικό Διάταγμα που εκσυγχρονίζει και εκδημοκρατίζει τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων και Νηπιαγωγείων, αντικαθιστώντας ένα αναχρονιστικό Π.Δ. του 1998. Το Π.Δ., όπως άλλωστε όλα τα Προεδρικά Διατάγματα, ελέγχονται από το ΣτΕ, τις νομικές υπηρεσίες της Προεδρίας της Δημοκρατίας και υπογράφονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οι κιτρινισμοί προφανώς στόχο έχουν όχι μόνον τον Υπουργό Παιδείας αλλά και τους πολιτειακούς και κρατικούς θεσμούς.Το παιχνίδι του κιτρινισμού όταν εμπλέκει τον Ανώτατο Πολιτειακό Άρχοντα και το Ανώτατο Δικαστήριο, απειλεί ευθέως την Δημοκρατία. Ας αναλογιστούν όλοι τις ευθύνες τους» υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας.

ΣΧΟΛΙΑ (219)

χαυγιτης

Λιγοτερα εσοδα για τον τζερονυμο,...κατι εχουν συμφωνησει αυτοι δεν εξηγηται τετοια σιγη απο την εκκλησια. Ουυυ ρε τραγια Αλλες εποχες θα ησασταν μπροσταρηδες

Μαρία

Ρε ουστ παλιοκουμουνια..... Λιγα ειναι τα ψωμια σας. Διαλύσατε την Ελλάδα μας. Εφιάλτες.

KU

Τρικυμια εν αριστερω κρανιω...Το σχολειο ΔΕΝ ειναι μια οποιαδηποτε δημοσια υπηρεσια, ειναι ΣΧΟΛΕΙΟ, που σημαινει οτι πρεπει να διαπαιδαγωγει τους μαθητες στους στα Ελληνικα ιδεωδη, αρα και τον πατριωτισμο, εξ ου και η αναγκη για ΚΑΘΗΜΕΡΙΝ ΕΠΑΡΣΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ, που εχει καθαρα παιδευτικο διαπλαστικο ψυχης χαρακτηρα. Αλλα αριστεροι απατριδες ειναι, τι περιμενεις ΒΓΑΖΟΥΝ ΣΠΥΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΟΨΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ! (ακομα και τωρα εθνοσημο τους ειναι το κοκκινομαυρο αστερι και το το σφυροδρεπανο, εκει σουζα και προσοχη!)

ΜΙΚ

Δεν συμφωνώ με τον κ. Γαβρόγλου τόσο για τις αλλάγες στα ΑΕΙ, όσο και για το θέμα του σημαιοφόρου, ωστόσο για το θέμα του υποχρεωτικού εκκλησιασμού θα συμφωνήσω. Μια τραγική εμπειρία των γυμνασιακών μου χρόνων ήταν ο υποχρεωτικός κυριακάτικος εκκλησιασμός (μια Κυριακή είχαμε ελεύθερη τότε) που μας την επέβαλε ένας παλαβός θεολόγος, ο οποίος μετά τη λειτουργία έκανε ο αθεόφοβος και κήρυγμα! Και την επόμενη εβδομάδα ο άθλιος μας εξέταζε σ' αυτά που είπε! Συνέβαλε έτσι αποφασιστικά στο να μας αναπτύξει τη θρησκευτική συνείδηση!

Με έβαλε ο Κλεομένης να σας πω

ότι όσοι από εσάς χρησιμοποιείτε τον σατανιασμένο υπολογιστή, όργανο τον εβραίων αντίχριστων μασόνων ιλουμινάτι, θα καείτε στην κόλαση. ΜΕΤΑΝΟΕΙΤΕ!

Christos

Για την σημαία παρόλους τους συμβολισμούς ξεμπερδέψατε πολύ εύκολα .Για την προσευχή ελεω παπάδων φοβάστε όλοι .Δεν κατάλαβα η σημαία είναι κατώτερη από την προσευχή την οποία βέβαια απαιτεί η εκκλησία ;Η πατρίδα το συμφέρον της και τα σύμβολα της είναι πάνω από κάθε λογής άλλης εξουσίας

fatman

ΚΥΡΙΕ ΓΑΜΒΡΘΓΛΟΥ ειστε αξιος συνχαρητηριων διοτι καταφερες να βαλλεις μια ταξει στην Παιδεια και σου εμειναν κατι ψιλα,δηλαδη ο εκκλησιασμος η Σημαια η ΠΡΟΣΕΥΧΗ κ"α Οταν θα φυγης απο την θεση αυτη σε παρακαλουμε βρες μας εναν σαν και εσενα συνεχιστη των ιδεων σου,μην μας ξεχασης...........

Χρήστος Αλιφιέρης ( Πάρος )

ΒΑΡΙΑΣ, αντάρας σύννεφα κυκλώνουν σιγά & σταθερά τούς "θεσμούς" στήν Πατρίδα κάποιοι πολιτικοί "φτινής αποκοπής" τής σημερινής μας κοινοβουλευτικής Κυβέρνησης μέ τόν "τυχάρπαστο' υ π ο υ ρ γ ό? Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου, μπροστάρη. Καί τί, μάς λέει ό έρημος από μεγίστης έλλειψη ό ίδιος "παιδείας" πώς ό Εκκλησιασμός λ.χ. τών μαθητών είναι λίαν βλαβερός στήν σημερινή εποχή. τών απελευθερωμένων. Ιδεών,τής πρακτικής ουσίας τών πάντων ώστε νά οδεύουμε αμέριμνοι & ώραίοι στό μέλλον σάν ταρνιά τού Πάσχα πού τάν πηγαίνουν γιά "σφάξιμο" ώστε αμέριμνοι χαρούμε τήν πνευματική ευωχίας τού Ελληνοχριστιανικού πνεύματος στήν φωτοχυσία τού Πάσχα Ψηλά, τά γράμματα μιάς τέτοιας διαχρονικής "περγαμηνής πώς νά τήν καταλάβουν οι κυβερνώντες & οί υπόλοιπες κοινοβουλευτικες δυνάμεις τού τόπου τουλάχιστο αλλά καί ημών των ιδίων πού αγχωμένοι - προσδοκούμε νακούσουμε πώς οί αξίες μάς όδεύουν νά γίνουν οί δικοί μας άπαρτοι "Πύργοι" τής ιστορικής μας συνέχειας, "προσημειωμένοι!" Μέ, τό αίμα τών μαρτύρων όλων διαχρονικών εποχών αλληλουχίας ζωής τού Έθνους μας στηριζόμενοι στίς ηθικές παραβίαστες γραμμές Δημοκρατία & Ορθοδοξίας, υπόψιν σας! Αξιότιμοι κ.κ. Πρόεδροι τής Δημοκρατίας καί τής Κυβέρνησης Προκόπη Παυλόπουλε & Αλέξη Τσίπρα γιά τΌνομα τού Θεού & τής Παναγιάς δέν θαντέξει ή Πατρίδα μας ένα επί πλέον Δ Ι Χ Α Σ Μ Ο σέ κοινοβουλευτικές καί ιδαίτερες ημέρες αριστερής, εξουσίας.-

οχι στον ΑΕΡΑ ...

Καλυτερα στον ΑΓΥΡΙΣΤΟ .

Mg

Τι εννοείτε κ. Υπουργέ το υπογράφει και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας; Μα δεν ειναι ο συγκεκριμένος , άνθρωπος της εκκλησίας; Αλλά ξέχασα, : ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τον στήριξε για την εκλογή του; και για ποιό λόγο άραγε ; Και για ποιό λόγο ο κ. Μητσοτάκης δεν τον ψήφισε εκείνη την βραδιά άραγε; Τι δεν καταλαβαίνουμε ;...

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

kasimati-arthro

Είχε προηγηθεί παρέμβαση Τασούλα που της ζήτησε να κατεβάσει το σχόλιό της για τους αστυνομικούς – Μήνυση από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων

kasimati_main

«Να ζητήσει συγγνώμη» λέει η ΠΟΑΣΥ για το «μπάτσοι-γουρούνια-δολοφόνοι» της Κασιμάτη - Η επιστολή της βουλευτού στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πειραιά

150
kalpes_ar

Δείτε ποιοι είναι οι δημοφιλέστεροι υπουργοί  και την κατάταξή τους - Εξι στους δέκα θεωρούν πιθανό ένα θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας  και Τουρκίας- Το 45% θέλει να παραμείνει ο Προκόπης Παυλόπουλος και για δεύτερη θητεία

40
vroutsis_art

Ευέλικτες εισφορές για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μείωση των εισφορών για τους μισθωτούς, αύξηση των επικουρικών και περιορισμός της υποδηλωμένης εργασίας είναι οι βασικές αλλαγές που θα αποτυπωθούν στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας

2