Το 60,5% θέλει Αστυνομία στα πανεπιστήμια

Το 60,5% θέλει Αστυνομία στα πανεπιστήμια

Υπέρ της θέσπισης ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα ΑΕΙ, λέει το 63,1% των ερωτηθέντων στην  έρευνα της Marc - Τέλος στους «αιώνιους» φοιτητές ζητά το 75,1% - «Ναι» στην ελεγχόμενη είσοδο από το 75,1%, λέει οι πολίτες 

dsadasd
Διακομματική συναίνεση για τη θέσπιση ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα πανεπιστήμια και διαγραφή για τους «αιώνιους» φοιτητές, ελεγχόμενη πρόσβαση στα ακαδημαϊκά ιδρύματα, αποδεκτή ακόμη και από τους ένθερμους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, και ποιοτική αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των παρεχόμενων τίτλων σπουδών απαιτεί η κοινωνική πλειοψηφία, όπως αναδεικνύουν τα ευρήματα της έρευνας της Marc για το «ΘΕΜΑ», ανάβοντας το πράσινο φως για ριζικές δομικές αλλαγές στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας.

Σύμφωνα με την έρευνα, η ελληνική κοινωνία δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση για τον εκσυγχρονισμό του τρόπου λειτουργίας και τη συνολική αναβάθμιση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Διατηρώντας το κεκτημένο -από δεκαετίες- αίσθημα σεβασμού της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στο δημόσιο πανεπιστήμιο, οι πολίτες θέτουν τον πήχη ακόμη υψηλότερα, καθώς εμφανίζονται θετικοί στις επιχειρούμενες μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της ποιότητας των ελληνικών ΑΕΙ, τις οποίες προωθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας.

Παρά τις όποιες αντιδράσεις που κορυφώθηκαν στη διάρκεια της εβδομάδας με το εκπαιδευτικό συλλαλητήριο, ακόμη και οι ένθερμοι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να προκρίνουν τη βελτίωση των εκπαιδευτικών συνθηκών, αλλά και του επιπέδου ασφάλειας στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ταυτόχρονα, περίοπτη θέση ανάμεσα στα ευρήματα της έρευνας καταλαμβάνει η ανάγκη για περαιτέρω αναγνώριση των προσφερόμενων τίτλων σπουδών ώστε τα ελληνικά πτυχία να αποκτήσουν μεγαλύτερη επιστημονική βαρύτητα και ισχυρή πιστοποίηση επαγγελματικών δικαιωμάτων μέσω της μερικής επιλογής φοιτητών με τη διαδικασία της θέσπισης βάσης εισαγωγής στα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Πιο ώριμο από ποτέ εμφανίζεται στην ίδια έρευνα και το μέτρο της διαγραφής των «αιώνιων» φοιτητών, παρότι η εφαρμογή του επιχειρήθηκε να θεσμοθετηθεί ανεπιτυχώς πολλές φορές στο παρελθόν. Εχοντας γίνει αποδεκτά, ωστόσο, σε σημαντικό βαθμό από την κοινωνία, η διαγραφή των «αιώνιων» φοιτητών, καθώς και η υποχρεωτική βάση εισαγωγής σε σχολές και τμήματα έχουν καταστεί πλέον διακομματική απαίτηση, όπως φαίνεται και από τα συντριπτικά ποσοστά (άνω του 60%) που αποτυπώνονται στις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα.
THEA_3101_016_017_cmyk_gallop_elpi_io

Βάση εισαγωγής ως εφαλτήριο

Κλείσιμο
Σύμφωνοι (μάλλον και εντελώς) σε ποσοστό 63,1% εμφανίζονται οι ερωτηθέντες με το ενδεχόμενο θέσπισης ελάχιστης βάσης εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Εντυπωσιακό είναι και το γεγονός ότι με την ιδέα μιας τέτοιας μεταρρύθμισης συναινούν στο υψηλότερο ποσοστό (64,2%) άτομα ηλικίας 17-44 ετών, όπως και όσοι φοιτούν ήδη σε κάποιον κύκλο (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, μεταδιδακτορικό) της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τασσόμενοι συντριπτικά υπέρ της βάσης εισαγωγής, δηλαδή σε ποσοστό 76,5%.

Ως προς τις κομματικές καταβολές όσων υπερθεματίζουν ως προς το εγχείρημα, με την προωθούμενη αλλαγή συντάσσεται το 73,3% των παραδοσιακών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, κυρίως όμως το 77,6% των ψηφοφόρων του Κινήματος Αλλαγής. Το εκλογικό κοινό της Χαριλάου Τρικούπη εμφανίζεται δηλαδή πιο προωθημένο απέναντι στις επιχειρούμενες μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως στην περίπτωση της θέσπισης βάσης εισαγωγής, έχοντας μάλιστα στο πολιτικό ενεργητικό του τη σθεναρή υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα των ελληνικών πανεπιστημίων, ως κληρονομιά του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του ’80. Υπό αυτό το πρίσμα, η στάση των ψηφοφόρων του Κινήματος Αλλαγής απέναντι σε όλο το φάσμα των μεταρρυθμίσεων απηχεί αφενός την κοινωνική διείσδυση του κυβερνητικού σχήματος σε πέραν του «γαλάζιου» ακροατήρια και αφετέρου προσθέτει προστιθέμενη πολιτική αξία στο περιεχόμενο των μεταρρυθμιστικών τομών στα ΑΕΙ.

Επιπρόσθετα, στην πρώτη γραμμή της μάχης για «επαναστατικές» αλλαγές στο καθεστώς λειτουργίας των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων εμφανίζονται οι ίδιοι οι εν ενεργεία φοιτητές (σε ποσοστό 76,5% για τη βάση εισαγωγής και 52,8% για την ελεγχόμενη είσοδο), σύμφωνα με τα ευρήματα της Marc, αποτυπώνοντας την επιθυμία του φοιτητικού κόσμου για περισσότερο κύρος και αναγνώριση των πτυχίων των ελληνικών πανεπιστημίων, απόρροια των οποίων είναι η ισχυροποίηση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, όταν η πρόσβασή τους σε συγκεκριμένες σχολές και τμήματα δεν θα θεωρείται σχεδόν δεδομένη.
Ως σχεδόν καθολικά αποδεκτό αποτυπώνεται στην έρευνα της Marc και το ενδεχόμενο θέσπισης συστήματος ελεγχόμενης εισόδου στα ελληνικά πανεπιστήμια, προοπτική που αποδέχεται ασμένως το 67,5% των ερωτηθέντων. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπέρ αυτής της προοπτικής τάσσονται αναφανδόν, δηλαδή σε ποσοστό 81,2%, όσοι από τους ερωτηθέντες έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό, επενδύοντας στη διεθνή ακαδημαϊκή εμπειρία τους για να προσδιορίσουν την επιθυμία τους για περαιτέρω αναβάθμιση των ελληνικών ιδρυμάτων.

Εκτός από τις διεθνείς προδιαγραφές, η ελεγχόμενη είσοδος ως εγγύηση της ασφάλειας στις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό αποδοχής (92,7%) στις προωθούμενες αλλαγές στον στενό πυρήνα ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και εξαιρετικά υψηλά ποσοστά αποδοχής στην εκλογική βάση του Κινήματος Αλλαγής (80,8%). Επίσης, η ελεγχόμενη είσοδος στα πανεπιστήμια βρίσκει σύμφωνο το πλειοψηφικό κομμάτι της εκλογικής βάσης του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο εμφανίζεται να διάκειται θετικά απέναντι στην αλλαγή του τρόπου εισόδου στα ΑΕΙ, σε ποσοστό 60,4%.
THEA_3101_016_017_cmyk_gallop_elpi_io2

Συμφωνει και το 38,3% του συριζα

Πλειοψηφικό μεν, αλλά λιγότερο δημοφιλές σε σχέση με τις υπόλοιπες κυβερνητικές πρωτοβουλίες στο πεδίο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης εμφανίζεται το ποσοστό όσων συνηγορούν με το ενδεχόμενο θέσπισης Πανεπιστημιακής Αστυνομίας ειδικής εκπαίδευσης, η οποία θα λειτουργεί στους χώρους των πανεπιστημίων. Μολονότι το 60,5% των ερωτηθέντων συμφωνεί (μάλλον και εντελώς) με το σχετικό ενδεχόμενο, το μέτρο αυτό κοστίζει στην οριζόντια κομματική απήχηση του κυβερνητικού σχήματος, καθώς βρίσκει σύμφωνο το 84,3% της εκλογικής βάσης της Ν.Δ., αλλά μόνο το 38,3% των σταθερών ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ και το 63,8% των ψηφοφόρων του ΚΙΝ.ΑΛ. αντίστοιχα. Θιασώτες του μέτρου σε μεγάλο βαθμό (70,9%) εμφανίζονται όσοι έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό, αντιπαραβάλλοντας τη διεθνή με την εγχώρια εμπειρία, ενώ αντίθετα ιδιαίτερα επιφυλακτικοί είναι οι εν ενεργεία φοιτητές, συναινώντας σε μια τέτοια προοπτική μόλις το 41%.

Σε απόλυτους αριθμούς, στην κορυφή της δημοφιλίας των επιχειρούμενων κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων τοποθετείται η θέσπιση συστήματος ελεγχόμενης εισόδου με κάρτα στα πανεπιστήμια, συγκεντρώνοντας ποσοστό θετικών γνωμών 75,1% στο σύνολο των ερωτηθέντων. Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει η θέσπιση βάσης εισαγωγής σε σχολές και τμήματα, με ποσοστό 63,1% στο σύνολο των συμμετεχόντων, και έπεται η πανεπιστημιακή Αστυνομία, η προοπτική ίδρυσης της οποίας βρίσκει σύμφωνο το 60,5% του σώματος της έρευνας.

Τέλος στους «αιώνιους» φοιτητές

Σχεδόν καθολικής αποδοχής είναι επίσης η εισαγωγή ορίου φοίτησης στα πανεπιστήμια, καθώς δεκτικό στη διαγραφή φοιτητών σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου (με εξαιρέσεις για λόγους υγείας και εργασίας) εμφανίζεται το 75,1% των ερωτηθέντων. Συγκεκριμένα, απαντώντας στο ερώτημα «αν κάποιος φοιτητής δεν έχει πάρει πτυχίο 2-3 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών», κατηγορηματικά υπέρ της διαγραφής του φοιτητή τάσσονται το 86,3% των ψηφοφόρων της Ν.Δ., το 83% των ψηφοφόρων του Κινήματος Αλλαγής, αλλά και το 63,5% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ, παρότι η κυβέρνηση Τσίπρα είχε αναπτύξει νομοθετική πρωτοβουλία προς την αντίθετη κατεύθυνση. Εκτός από τη διακομματική συναίνεση στο ενδεχόμενο θέσπισης ορίου φοίτησης στα ελληνικά πανεπιστήμια, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τόσο το υψηλό ποσοστό (77,4%) όσων σπούδασαν στο εξωτερικό που επιδοκιμάζουν την επιχειρούμενη αλλαγή όσο και το 80,1% των αποφοίτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι μολονότι δεν κατέχουν ακαδημαϊκό τίτλο σπουδών εμφανίζονται πιο αυστηροί στους όρους κτήσης πτυχίου.

THEA_3101_016_017_cmyk_gallop_elpi_io3_2


«Ναι» στις αλλαγες

Θετικό πρόσημο λαμβάνει στο τελικό ισοζύγιο το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας και ως προς την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών λειτουργίας για τα ελληνικά πανεπιστήμια σε περίπτωση υπερψήφισής του, καθώς θετικά απαντά σε αυτό το ενδεχόμενο το 52,3% των ερωτηθέντων, έναντι 31,9% αρνητικών γνωμών. Ειδικότερα, περισσότερο αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα της συνολικής μεταρρύθμισης του υπουργείου Παιδείας εμφανίζονται οι ψηφοφόροι της Ν.Δ., σε ποσοστό 74,4%, έπονται οι ψηφοφόροι του Κινήματος Αλλαγής, σε ποσοστό 61,7%, ενώ περισσότερο δύσπιστοι είναι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, με ποσοστό θετικών γνωμών μόλις 36,9%, παρότι οι ίδιοι έχουν ανάψει το πράσινο φως σε επιμέρους τομές του νομοσχεδίου.

Συνολικά, πιο κοντά στη μεταρρυθμιστική πνοή του νομοσχεδίου βρίσκονται οι γυναίκες άνω των 65 ετών, οι απόφοιτοι της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι ψηφοφόροι της Ν.Δ., ενώ πιο συγκρατημένοι ως προς τα αποτελέσματα των αλλαγών εμφανίζονται οι άνδρες, ηλικίας 17-44 ετών, οι εν ενεργεία φοιτητές και σπουδαστές στα ανώτατα ιδρύματα της χώρας και οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ.

Φανατικοί των αλλαγών

Σε γενικές γραμμές, αμέριστη στήριξη στη μεταρρυθμιστική ατζέντα της κυβέρνησης για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση φαίνεται από την έρευνα της Marc για το «ΘΕΜΑ» να προσφέρουν:

Ελληνες απόφοιτοι ξένων πανεπιστημίων, κίνητρο των οποίων φαντάζει η εξίσωση των όρων λειτουργίας των ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με τα αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού

Ατομα που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 65 ετών και άνω, τα οποία συνηγορούν υπέρ όλων των προωθούμενων αλλαγών χωρίς αστερίσκους.

■ Η πλειοψηφία των παραδοσιακών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας και του Κινήματος Αλλαγής.

Η ευρύτερη, ωστόσο, πολιτική ζώνη επιρροής των επιχειρούμενων τομών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δεν τεκμαίρεται μόνο από τα υψηλά ποσοστά -στο σύνολο της μεταρρύθμισης- που καταγράφονται από πλευράς της εκλογικής βάσης του Κινήματος Αλλαγής, ούτε και από τις θετικές γνώμες σε ad hoc αλλαγές, όπως η θέσπιση ορίου φοίτησης στα πανεπιστήμια, με τις οποίες συναινούν και οι σταθεροί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ.

Πρωτίστως, αποτυπώνεται στην έκταση του κοινωνικού φάσματος των επιχειρούμενων αλλαγών, καθώς εκκινώντας από τον σκληρό πυρήνα των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας μέτρα όπως το όριο φοίτησης στα πανεπιστήμια φτάνει να συγκεντρώνει ποσοστό 63,8% σε θετικές γνώμες από την εκλογική βάση του ΚΚΕ, όταν μάλιστα και το 48,9% των ψηφοφόρων του Περισσού βλέπει θετικά τη θέσπιση ελάχιστης βάσης για την εισαγωγή στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Σφοδρή κακοκαιρία τη Δευτέρα με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους

Με αμείωτη ένταση οι έρευνες για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη - Τρεις ψαράδες στο στόχαστρο των Αρχών

Σοβαρό τροχαίο στον Κηφισό - Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

BEST OF NETWORK

Δείτε Επίσης