Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία: Στα μαθηματικά απέτυχε η Εκπαίδευση, όχι οι μαθητές

vathmoi1

Στα διαχρονικά προβλήματα της μαθηματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, που τα τελευταία χρόνια εντάθηκαν, αποδίδει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία την μαζική αποτυχία των εξεταζόμενων στα μαθηματικά στις Πανελλαδικές, όπου το 61% έγραψε κάτω από τη βάση

Στην ανακοίνωσή της, η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ) υπογραμμίζει ότι η μαζική αποτυχία στα μαθηματικά δεν αφορά τις ικανότητες των υποψηφίων, αλλά αντανακλά την αποτυχία του συστήματος.
Υπογραμμίζει ότι στην Ελλάδα το πρόβλημα συνδέεται με την ανάπτυξη μιας  «μαθηματικοφοβίας» και επισημαίνει τη βαριά διαχρονική ευθύνη όσων σχεδιάζουν τις σχετικές πολιτικές σε πλήρη απομόνωση από τους επιστημονικούς προβληματισμούς της μαθηματικής κοινότητας.
Επίσης, η ΕΜΕ στηλιτεύει τις πολιτικές που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια: «Τα τελευταία χρόνια τα προβλήματα της Μαθηματικής Εκπαίδευσης εντάθηκαν με τις γνωστές ελλείψεις και κακές πρακτικές του σχολικού μας συστήματος: αλλοπρόσαλλες κεντρικές παρεμβάσεις στην ύλη του Λυκείου, εξαφάνιση επιμορφωτικών δομών, εξεταστικοκεντρική στοχοθεσία, έλλειψη εκπαιδευτικών, ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος των Μαθηματικών σε άλλες ειδικότητες χωρίς καμία προετοιμασία». Και επισημαίνει ότι «η αποτυχία εκτινάχτηκε από την συστημική αλληλεπίδραση αυτών των σχολικών συνθηκών με τις παράλληλες δομές ενισχυτικής και συμπληρωματικής εκπαίδευσης: τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα».

Η ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας:

«Η μαζική αποτυχία στα Μαθηματικά δεν αφορά στις ικανότητες των υποψηφίων. Αντανακλά την παρατεταμένη σχολική αποτυχία στην Μαθηματική Εκπαίδευση. Παραπέμπει στην βαριά διαχρονική ευθύνη όσων σχεδιάζουν και εφαρμόζουν σε πλήρη απομόνωση από τους επιστημονικούς προβληματισμούς της μαθηματικής κοινότητας, σε απόκλιση από τα πορίσματα της εκπαιδευτικής έρευνας και από τις παιδαγωγικές κατευθύνσεις της UNESCO, που συμπεριλαμβάνει την μαθηματική εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Τα προβλήματα και οι αποτυχίες μάθησης και διδασκαλίας των Μαθηματικών συνιστούν ασφαλώς ένα διεθνές φαινόμενο με εγγενή χαρακτηριστικά που διασχίζουν τα γεωπολιτικά σύνορα και αλληλεπιδρούν με τα πιο διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα, γλώσσες και πολιτισμούς, ενώ παράλληλα ο λειτουργικός ρόλος και το γνωστικό βάρος των Μαθηματικών ισχυροποιούνται συνεχώς στον ψηφιακό και δικτυωμένο κόσμο μας

Η παρατεταμένα αρνητική εκδοχή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος συνδέεται με την ανάπτυξη μαθηματικοφοβίας από τις πρώτες σχολικές τάξεις, με την αποσιώπηση της σχολικής αποτυχίας σε έναν τυπικό αποκλεισμό από την Μαθηματική Εκπαίδευση για όσους μαθητές και μαθήτριες επιλέγουν κατευθύνσεις σπουδών στα πεδία υγείας, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, καθώς και εκπαίδευσης. Αποτέλεσμα αυτών των κρατικών επιλογών είναι η αναπαραγωγή της σχολικής αποτυχίας.

Τα τελευταία χρόνια τα προβλήματα της Μαθηματικής Εκπαίδευσης εντάθηκαν με τις γνωστές ελλείψεις και κακές πρακτικές του σχολικού μας συστήματος: αλλοπρόσαλλες κεντρικές παρεμβάσεις στην ύλη του Λυκείου, εξαφάνιση επιμορφωτικών δομών, εξεταστικοκεντρική στοχοθεσία, έλλειψη εκπαιδευτικών, ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος των Μαθηματικών σε άλλες ειδικότητες χωρίς καμία προετοιμασία. Η αποτυχία εκτινάχτηκε από την συστημική αλληλεπίδραση αυτών των σχολικών συνθηκών με τις παράλληλες δομές ενισχυτικής και συμπληρωματικής εκπαίδευσης: τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα.

Στην ΕΜΕ,  θέτουμε συστηματικά και τεκμηριωμένα προς την πολιτεία -με την ένταση που μας αναλογεί- το πλαίσιο των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, ενώ ενημερώνουμε την εκπαιδευτική μαθηματική κοινότητα με ειδικές εκδόσεις και συνέδρια για τις διεθνείς προσπάθειες και κατευθύνσεις της Μαθηματικής Εκπαίδευσης.

Ενθαρρύνουμε την ανάληψη πρωτοβουλιών, την ανταλλαγή εμπειριών και τη συνεργασία των μαθηματικών με τις και τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μαθηματικά στην Προσχολική, στην Πρωτοβάθμια ή/και χρησιμοποιούν τα μαθηματικά σε άλλα μαθήματα των Θετικών Επιστημών, στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, στις Τέχνες.

Πλαισιώνουμε με κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό την μετάβαση σε μαθητοκεντρικά παιδαγωγικά μοντέλα, την εμπλοκή των μαθητών και μαθητριών σε έγκυρες και ελκυστικές μαθηματικές εμπειρίες. Πάνω σε αυτές τις εμπειρίες θα οικοδομήσουν την μαθηματική τους γνώση και θα αναπτύξουν την ικανότητα ορθής και κριτικής αξιοποίησης των μαθηματικών στην καθημερινή ζωή.

Οργανώνουμε σε αυτές τις κατευθύνσεις υποστηρικτικές ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια και συλλογικές εκδόσεις. Εντούτοις, οι κυβερνητικοί και κρατικοί υπεύθυνοι ουσιαστικά απουσιάζουν και να περιφρονούν όλες αυτές τις δράσεις.

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία αναλαμβάνει συνεχώς πρωτοβουλίες για την άρση κάθε αποκλεισμού από την λειτουργική πρόσβαση όλων στην Μαθηματική Εκπαίδευση και για την ενδυνάμωση της ελληνικής μαθηματικής σκέψης και παρουσίας στην διεθνή κοινότητα.

Με την οργάνωση των μαθηματικών διαγωνισμών για παιδιά που εκδηλώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αυξημένη διάθεση συμμετοχής σε μαθηματικές δραστηριότητες υψηλού επιπέδου, δίνει την ευκαιρία σε μαθητές και μαθήτριες από όλη την Ελλάδα να βιώνουν μοναδικές επιστημονικές εμπειρίες, να συναγωνίζονται σε διεθνές επίπεδο και να επιτυγχάνουν σημαντικές διακρίσεις στις Διεθνείς Μαθηματικές Ολυμπιάδες.

Παράλληλα, η ΕΜΕ αναπτύσσει εκδοτικές πρωτοβουλίες και παιδαγωγικές δράσεις για την ευρύτερη καλλιέργεια του μαθησιακού και κοινωνικού ενδιαφέροντος όλων των παιδιών για τα μαθηματικά. Η σειρά των μαθητικών περιοδικών Ευκλείδης (Μικρός, Α' και Β') και οι δράσεις των ανοιχτών διαγωνισμών "Παιχνίδι και Μαθηματικά" και «Πυθαγόρας», εγγράφονται σε αυτή την προσπάθεια ανατροπής της μαθηματικοφοβίας και ανάπτυξης μιας ισχυρά γνωστικής αλλά και παιδαγωγικά αποτελεσματικής προσέγγισης των Μαθηματικών.

Εκφράζουμε την εμπιστοσύνη μας στην πνευματική ικανότητα όλων των μαθητών και μαθητριών να προσεγγίσουν την μαθηματική επιστήμη, καθώς και στην υπευθυνότητα των εκπαιδευτικών.

Καλούμε τις υποψήφιες και υποψήφιους, ανεξάρτητα από την απόδοσή τους στις εξετάσεις, να μην απογοητευτούν και να μην εγκαταλείψουν την μαθηματική τους καλλιέργεια. Θα τους είναι χρήσιμη στην κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή.

Προσκαλούμε και πάλι το Υπουργείο Παιδείας και το ΙΕΠ σε μια υπεύθυνη επικοινωνία με την ΕΜΕ για τον επανασχεδιασμό της Μαθηματικής Εκπαίδευσης. Η προεκλογική περίοδος και η θερινή περίοδος ας μην λειτουργήσουν ως άλλοθι για την αποσιώπηση του λάθους και από Σεπτέμβριο την επανάληψή του.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας:

    Ο Πρόεδρος Ανάργυρος Φελλούρης-Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου
    Ο Γενικός Γραμματέας Παναγιώτης Δρούτσας -Καθηγητής Φροντιστηριακής Εκπαίδευσης».

Best of Network

ΣΧΟΛΙΑ (11)

Δημητρης

Προς ολους τους φιλους αναγνωστες, Επειδη τελειωσα το Ενιαιο Λυκειο πριν 14 χρονια, τοτε που ηταν καλες οι εποχες ακομα, ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, μπορω να πω οτι οι καθηγητες στο σχολειο αδιαφορουσαν επιδεικτικα γιατι σου λεει "θα τα κανετε στα φροντιστηρια" και το εχω ακουσει με τα αυτια μου αυτα. Η απαξιωση της εκπαιδευσης ΓΕΝΙΚΩΣ δεν ειναι καινουριο φαινομενο ουτε Ελληνικο αποκλειστικα. Αυτο συμβαινει σε ολη την Ευρωπη τουλαχιστον. Το θεμα ειναι η εκαστοτε κυβερνηση πως το αντιμετωπιζει. Το θεμα δεν ειναι να κανουμε πιο ευκολα τα μαθηματικα, το θεμα ειναι η σωστη παιδεια σε ολα τα μαθηματα.

ELENl

ΕΛΛΑΔΑ! Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ!!!ΟΛΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ!!! ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ,ΧΩΡΙΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ,ΑΠΛΑ ΟΛΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ ΠΤΤΥΧΙΟ! ΛΕΜΕ ΤΩΡΑ!!ΕΞΑΛΛΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΥΧΑΙΟ !!ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΡΓΟΥ! Tony Blair - john mintzer! Η ΕΛΛΑΔΑ Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ..ΟΛΟΙ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΣ ΒΑΣΕΙΣ! ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙ??? ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ... ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΓΑΛΛΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ, ΚΤΛΠ. ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟ 13 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ! Ο ΛΟΓΟΣ ΓΝΩΣΤΟΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑ? ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ!! ΤΟ 90 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ!!! ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ !! ΠΡΩΤΟΙ ΣΤΑ ΠΤΥΧΙΑ!! ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΑ..... ΤΑ ΑΛΛΑ.....

@

Ναι Ελένη, διότι οι Έλληνες πάντα ήθελαν να είναι μορφωμένοι και καταρτισμένοι γνωρίζοντας ότι παρόλες τις προσπάθειες και τον δύσκολο αγώνα που απαιτείται για την πρόσβαση σε σχολές και την απόκτηση πτυχίου, ενδεχομένως να χρειαστεί να δουλέψουν σε κάτι άσχετο με τις σπουδές τους. Μάλλον η πίκρα σου έχει να κάνει με το ότι δεν έχεις κανένα πτυχίο!

Πανος

Μαθετε πρωτα εσεις οι ιδιοι να μην ειστε κομπλεξικοι και μετα βγαλτε ανακοινωσεις.Τα μαθηματικα στην Ελλαδα τα απξιωσαν πρωτα οι ιδιοι οι καθηγητες ολων των βαθμιδων με τον αναχρονιστικο τροπο διδασκαλιας τους και την σχεδον "εκβιαστικη" αντιληψη πως τα μαθηματικα ειναι το Α και το Ω.Οι μαθητες ολων των βαθμιδων δεν μαθαινουν τιποτα με το να καθονται να λυνουν δηθεν ασκησεις που απλα εχουν δυσκολες πραξεις μονο και μονο για να παρουν εναν βαθμο

Πανο

αν ΑΓΑΠΑΓΕΣ τα μαθηματικα ΙΣΩΣ διαπιστωνες οτι δεν ειναι απλα "δυσκολες πραξεις" αλλα τροπος να αναπτυξεις την κριτικη σου ικανοτητα ! ο τροπος διδασκαλιας ειναι ενα προβλημα αλλα πηγαζει απο το αναχρονιστικο κρατος που εδω και 30 χρονια εχει απαξιωσει ΠΛΗΡΩΣ την δευτεροβαθμια εκπαιδευση

Αξιζει να έχουμε τόσους πτυχιούχους ....

Τε τελευταία χρόνια συντελείται ένα από τα μεγαλύτερα "εγκλήματα " στην ιστορία της χώρας Πού δεν είνα άλλο από την μαζική παραγωγή πτυχιούχων . Έγκλημα , Γιατί μην βρίσκοντας δουλειά στην οι αυριανοί πτυχιουχοι θα αναγκαστούν να μεταναστεύσουν επιτείνοντας μέσω Και Του δημογραφικού προβλήματος στην αποδόμηση τής χώρας , αφού όσοι έφυγαν ελάχιστοι ΘΑ γυρίσουν πίσω με τα χρόνια , αλλά και δημιουργώντας πρόβλημα στα υπάρχοντα ταμεία να πληρώσουν συντάξεις αύριο μεθαύριο , αφού δεν θα υπάρχουν εργαζόμενοι νέοι εντός τής χώρας Που με τις κρατήσεις τους συνεισφέρουν στον παραπάνω σκοπό.

@

Νομίζω ότι αξίζει να έχουμε τόσους πτυχιούχους μορφωμένους, καλλιεργημένους πάρα αμόρφωτους φτωχοποιημένους Έλληνες. Η μόρφωση είναι εφόδιο.

Αλίκη

Μία ακόμα επιβεβαίωση από υπεύθυνα επιστημονικά χείλη για τον κατήφορο του εκπαιδευτικού συστήματος επί θητείας Κ. Γαβρόγλου.

Τους έκαναν όλους σαν τα μούτρα τους : ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΥΣ

"Τα τελευταία χρόνια τα προβλήματα της Μαθηματικής Εκπαίδευσης εντάθηκαν με τις γνωστές ελλείψεις και κακές πρακτικές του σχολικού μας συστήματος: αλλοπρόσαλλες κεντρικές παρεμβάσεις στην ύλη του Λυκείου, εξαφάνιση επιμορφωτικών δομών, εξεταστικοκεντρική στοχοθεσία, έλλειψη εκπαιδευτικών, ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος των Μαθηματικών σε άλλες ειδικότητες χωρίς καμία προετοιμασία". Δεν θα μπορούσαν να το πουν πιο καθαρά: οι αγράμματοι και ανίκανοι αγύρτες της "πρώτη φορά αριστεράς" διέλυσαν ΚΑΙ την παιδεία (εκτός όλων των άλλων κατορθωμάτων της). Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν υπήρξε συμμορία στην ελληνική ιστορία που έκανε μεγαλύτερο κακό στην Ελλάδα και τους Ελληνες από αυτήν που παρίστανε την κυβέρνηση τα τελευταία 4 χρόνια

@Ναι

Ναι παλικαρι μου ετσι ειναι , εκαναν μια σταση γνωσεων οι καθηγητες και μετα με τον κουλη θα τα ξαναθυμηθουν οι καθηγητες και θα αριστευουν τα παιδια μας . Να μου πεις για την αλλαγή στα βιβλία της ιστορίας από αυτή την κυβέρνηση Ναι να σου βγάλω το καπελο , αλλά τα υπόλοιπα είναι απλά κουβέντες του καφενείου να χουμε να λέμε.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης