H Moody’s αναβάθμισε το αξιόχρεο πέντε ελληνικών τραπεζών

H Moody’s αναβάθμισε το αξιόχρεο πέντε ελληνικών τραπεζών

Ψήφος εμπιστοσύνης στις προοπτικές των εγχώριων τραπεζικών ομίλων - Ο οίκος διαβλέπει θετικές προοπτικές - Οι λόγοι της αναβάθμισης

moody-reuters_
Σε αναβάθμιση των αξιολογήσεων των ελληνικών τραπεζών προχώρησε η Moody’s. Ο οίκος αναβάθμισε τις Εθνική Τράπεζα και Eurobank σε Ba3 από Β2, την Alpha Bank σε Β1 από Β2 και της Τράπεζας Πειραιώς σε Β2 από το Β3.

Παράλληλα, αναβάθμισε τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις καταθέσεων της Attica Bank σε Caa2 από Caa3 και άλλαξε τις προοπτικές σε θετικές από σταθερές. Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε η αξιολόγηση των καταθέσεων της Pancreta Bank S.A. σε Caa2 και οι προοπτικές της επίσης μεταβλήθηκαν σε θετικές από σταθερές.

Πιο αναλυτικά:

Για τη Eurobank η αναβάθμιση της αξιολόγησης κατά δύο βαθμίδες σε b1 από b3, λαμβάνει υπόψη τις ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και την κερδοφορία της το 2021, αλλά και τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού της, με δείκτη NPE 6,8% τον Δεκέμβριο του 2021 (29% τον Δεκέμβριο του 2019) και προοπτικές περαιτέρω μείωσής του μέχρι το τέλος του 2022. Η μεγάλη πρόοδος στη μείωση του αποθέματος των απομειωμένων δανείων κατά την τελευταία διετία οφείλεται στην ολοκλήρωση στις 20 Δεκεμβρίου 2021 της τιτλοποίησης NPE ύψους 5,2 δισ. ευρώ (project Mexico) μέσω του «Ηρακλή». Η Moody’s ανέφερε ότι ο αρνητικός σχηματισμός NPE της τράπεζας το 2021 σε συνδυασμό με το μειωμένο ετήσιο κόστος κινδύνου και την κάλυψη των προβλέψεων NPE στο 69,2% αποτελούν επίσης θετικούς πιστωτικούς παράγοντες.

Η Eurobank έχει σχεδόν πλήρως εξυγιάνει τον ισολογισμό της και συνεχίζει να χορηγεί νέα δάνεια (εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα στα 7,8 δισ. ευρώ το 2021), στηρίζοντας τα κέρδη της. Τυχόν νέες εισροές «κόκκινων» δανείων, ειδικά από δανειολήπτες που επωφελήθηκαν από προγράμματα κρατικής στήριξης λόγω της πανδημίας που θα τελειώσει, θα μετριαστούν πιθανότατα από τις συνεχείς προσπάθειες της τράπεζας να κάνει περισσότερες πωλήσεις NPEs και ρυθμίσεις δανείων. Η θετική προοπτική αντανακλά τη δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης στις αξιολογήσεις καταθέσεων και χρέους της, κατά τους επόμενους 12-18 μήνες.

Για την Εθνική Τράπεζα, η αναβάθμιση κατά δύο βαθμίδες προκλήθηκε από το βελτιωμένο μακροοικονομικό προφίλ για την Ελλάδα, καθώς και από τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του ενεργητικού και της κερδοφορίας της τράπεζας, σε συνδυασμό με τη σχετικά σταθερή κεφαλαιοποίηση και τις συνθήκες χρηματοδότησης. Η αναβάθμιση λαμβάνει υπόψη την εκπλήρωση του στόχου της για επίτευξη μονοψήφιου δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE), μέσω της δραστικής μείωσης των προβληματικών δανείων της.

Μετά την ολοκλήρωση της μεγάλης τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ύψους 5,7 δισ. ευρώ με την ονομασία “Frontier” μέσω του «Ηρακλής» (HAPS), η τράπεζα κατάφερε να επιτύχει δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 7% τον Δεκέμβριο του 2021 έναντι 31,3% τον Δεκέμβριο του 2019. Οι θετικές προοπτικές αξιολόγησης αντανακλούν το ενδεχόμενο αναβάθμισης κατά τους επόμενους 12-18 μήνες.

Ταυτόχρονα, για την Τράπεζα Πειραιώς η αναβάθμιση λαμβάνει υπόψη την απομόχλευση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του ισολογισμού της σε συνδυασμό με τη λειτουργική της αποτελεσματικότητα και τις νέες χορηγήσεις που θα στηρίξουν τη βασική της κερδοφορία. Με τη συνεχιζόμενη εκτέλεση του σχεδίου Sunrise, η τράπεζα έχει μειώσει τα απόλυτα NPEs της στα 4,9 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2021 από 22,5 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2020, γεγονός που μεταφράζεται σε μείωση του δείκτη NPEs στο 13% από 45%. Η κάλυψη της τράπεζας με προβλέψεις ήταν 41% τον Δεκέμβριο του 2021, η οποία είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο του κλάδου. Η αναβάθμιση της BCA εξετάζει επίσης τη δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης της ποιότητας του ενεργητικού κατά τη διάρκεια του 2022, μέσω μιας σειράς συναλλαγών με στόχο ένα υπόλοιπο NPE περίπου 3,4 δισ. ευρώ και έναν δείκτη NPE μικρότερο του 8%. Σύμφωνα με τη Moody’s, η μέχρι στιγμής πορεία της τράπεζας παρέχει εμπιστοσύνη ότι τα σχέδια αυτά θα πρέπει να εκτελεστούν με επιτυχία, ασκώντας πρόσθετες ανοδικές πιέσεις στην αξιολόγηση. Οι θετικές προοπτικές αξιολόγησης της τράπεζας αποτυπώνουν τις πιθανές περαιτέρω βελτιώσεις στα θεμελιώδη χρηματοοικονομικά της μεγέθη.

Τέλος, για την Alpha Bank, η αναβάθμιση της αξιολόγησης αντανακλά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει στην αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων της, με τον δείκτη NPEs του ομίλου της να διαμορφώνεται στο 13% τον Δεκέμβριο του 2021, από 42,5% τον Δεκέμβριο του 2020, κυρίως λόγω της τιτλοποίησης Galaxy (NPEs ύψους 10,8 δισ. ευρώ) που ολοκληρώθηκε στις 22 Ιουνίου 2021, επιπλέον άλλων τιτλοποιήσεων και πωλήσεων NPEs ύψους σχεδόν 7 δισ. ευρώ. Παρόλο που η Alpha Bank σχεδιάζει να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα του ενεργητικού της μειώνοντας το υπόλοιπο των NPEs της σε 1,1 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2024, δεν έχει ακόμη επιτύχει τον μονοψήφιο στόχο της για τα NPEs και έτσι υστερεί ελαφρώς σε σχέση με ορισμένες από τις τοπικές τράπεζες.

Επιπρόσθετα, η Moody’s αναμένει ότι η Alpha Bank θα παρουσιάσει υψηλό μονοψήφιο δείκτη NPE μέχρι το τέλος του 2022, καθώς συνεχίζει να εφαρμόζει το σχέδιο μείωσης των NPE. Η κάλυψη των προβλέψεων NPE της τράπεζας διαμορφώθηκε στο 47% τον Δεκέμβριο του 2021, το οποίο είναι επίσης χαμηλότερο από ορισμένους από τους τοπικούς ομολόγους της. Παρ’ όλα αυτά, η Alpha Bank κατάφερε επίσης να μειώσει το υποκείμενο/κανονικό (εξαιρουμένων των εφάπαξ απομειώσεων έναντι των συναλλαγών NPE) κόστος κινδύνου επί των καθαρών δανείων σε περίπου 85 μονάδες βάσης το 2021 από 180 μονάδες βάσης το 2020. Οι θετικές προοπτικές για τις αξιολογήσεις οφείλονται κυρίως στις προοπτικές για περισσότερες ανοδικές πιέσεις στον δείκτη BCA και στο επιχειρηματικό της σχέδιο για μονοψήφιο δείκτη NPE και ισχυρότερη επαναλαμβανόμενη κερδοφορία.

Διαβάστε περισσότερα οικονομικά νέα στο Newmoney.gr

Ειδήσεις σήμερα:

«Δεν είδαμε κάτι πραγματικά ελπιδοφόρο στις συνομιλίες» με το Κίεβο, λέει η Μόσχα

H οικογενειακή τραγωδία πίσω από το θάνατο της 40χρονης στη Μαγνησία - Είχε χάσει αιφνίδια τον αδερφό της

Ειδικοί πιστεύουν ότι o Αμπράμοβιτς δηλητηριάστηκε με χλωροπικρίνη ή με μικρή δόση Νόβιτσοκ, λέει δημοσιογράφος

Κλείσιμο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Δείτε Επίσης