LIVE

Κορωνοϊός

Οικουμενικός Πατριάρχης: Αν η Αγία Σοφία γίνει τζαμί, εκατομμύρια Χριστιανοί θα στραφούν κατά του Ισλάμ

vartholomaios1

Κάλεσε τον τουρκικό λαό να διαφυλάξει την οικουμενικότητα του μνημείου, τονίζοντας ότι «το ζητούμενο είναι η ενότητα»

Μήνυμα στην Τουρκία ότι τυχόν μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε τζαμί «θα στρέψει εκατομμύρια χριστιανούς σε όλο τον κόσμο εναντίον του Ισλάμ» έστειλε την Τρίτη ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Ο κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε στο ζήτημα ενόψει της απόφασης του ανωτάτου δικαστηρίου για την προσφυγή που ζητά να εξεταστεί αν στο διάταγμα του 1934 για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας η υπογραφή του Κεμάλ Ατατούρκ είναι αυθεντική ή πλαστή. Αν το δικαστήριο δεχθεί την προσφυγή, κρίνει δηλαδή ότι η υπογραφή είναι πλαστή, τότε θα ξεκινήσει η διαδικασία προσπάθειας μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

«Ο τουρκικός λαός έχει την ευθύνη της ανάδειξης αυτής της οικουμενικότητας του μνημείου. Η Αγιά Σοφιά ως μουσείο αποτελεί τόπος και σύμβολο συναντήσεως, αλληλεγγύης και αλληλοκατανοήσεως Χριστιανισμού και Ισλάμ» τόνισε επίσης ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο κήρυγμά του μετά την Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό Αγίων Αποστόλων Φερίκιοϊ.

Δείτε την αναφορά του κ. Βαρθολομαίου στο 2:19:00 του βίντεο που ακολουθείΑναλυτικά η ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη

«Ως μουσείον, η Αγία Σοφία δύναται να λειτουργή ως τόπος και σύμβολον συναντήσεως, διαλόγου και ειρηνικής συνυπάρξεως λαών και πολιτισμών, αλληλοκατανοήσεως και αλληλεγγύης Χριστιανισμού και Ισλάμ, που είναι ιδιαιτέρως αναγκαία και λυσιτελής διά τον σύγχρονον κόσμον», υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, στην ομιλία που πραγματοποίησε, μετά την Θεία Λειτουργία, στην οποία χοροστάτησε, σήμερα, Τρίτη, , για την εορτή της Συνάξεως των Αγίων Αποστόλων, στον πανηγυρίζοντα φερώνυμο Ιερό Ναό στο Φερίκιοϊ.

Ο Παναγιώτατος επισήμανε ότι ο ναός της του Θεού Σοφίας είναι αναμφιβόλα ένα από τα σπουδαιότερα κλασικά μνημεία του παγκοσμίου πολιτισμού.

«Κλασικό είναι αυτό το οποίον πάντοτε υπερβαίνει τα όρια του λαού και της εποχής εις την οποίαν εδημιουργήθη, και δεν ανήκει μόνον εις αυτόν που το κατέχει, αλλά εις ολόκληρον την ανθρωπότητα. Εν τη εννοία ταύτη, ο Τουρκικός λαός έχει την μεγάλην ευθύνην και την υψίστην τιμήν να αναδεικνύη την οικουμενικότητα του υπερόχου αυτού μνημείου».

Στην ομιλία του, υπενθύμισε ότι κατά το παρελθόν και με αφορμή σχετικές συζητήσεις επανειλημμένως έχει εκφράσει τις απόψεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του ανά την οικουμένη ποιμνίου του.

«Μεταξύ άλλων, το 2016, απεστείλαμεν Γράμμα εις τον τότε Διευθυντήν Θρησκευτικών Υποθέσεων, Καθηγητήν κ. Mehmet Görmez, εις το οποίον είχαμε εκφράσει τας ανησυχίας μας διά το ενδεχόμενον αλλαγής του καθεστώτος της Αγίας Σοφίας, και υπεγραμμίσαμεν ότι το μοναδικόν αυτό μνημείον απέκτησεν ιεράν αξίαν και διά τας δύο μονοθειστικάς θρησκείας, επειδή υπήρξε τόπος λατρείας του Θεού επί 900 χρόνια διά τους Χριστιανούς και 500 χρόνια διά τους Μουσουλμάνους. Κατεκλείσαμεν το Γράμμα μας εκείνο λέγοντες ότι θεωρούμεν άτοπον και ζημιογόνον, εις τον 21ον αιώνα, η Αγία Σοφία, η οποία, λόγω της αφιερώσεώς της εις την Σοφίαν του Θεού, κάνει τους πιστούς των δύο θρησκειών να συναντώνται και να θαυμάζουν το μεγαλείο της, να γίνη αιτία αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων».

Αναφερόμενος σε πρόσφατο σχόλιο διακεκριμένου Τούρκου δημοσιογράφου, ο οποίος επεσήμανε ότι την ώρα που ζητείται να επανέλθει η Αγία Σοφία στην λατρεία του Θεού, οι νέοι φαίνεται να στρέφονται περισσότερο και εντονότερα προς την τέχνη και τον πολιτισμό, ο Παναγιώτατος διερωτήθηκε: «Μήπως αυτό θα έπρεπε να μας προβληματίση όλους; Μήπως πρέπει να στραφώμεν προς τας κοινάς αξίας, προς τα ιδεώδη που ενώνουν τους νέους των δύο θρησκειών, στροφή, η οποία θα εξασφάλιζεν ένα καλύτερον μέλλον εις την ανθρωπότητα, αντί να προβάλλωμεν και να επαναφέρωμεν εις το προσκήνιον θέματα που προκαλούν διχοστασίαν και εντάσεις; Η τυχόν μετατροπή της Αγίας Σοφίας εις τέμενος θα στρέψη εκατομμύρια Χριστιανών εις όλον τον κόσμον εναντίον του Ισλαμ, και η Αγία Σοφία, η οποία, λόγω της ιερότητός της είναι ένα ζωτικόν κέντρον, εις το οποίον αγκαλιάζονται η Ανατολή με την Δύσιν, θα διασπάση τους δύο αυτούς κόσμους -και μάλιστα εις μίαν στιγμήν, κατά την οποίαν η ανθρωπότης, η οποία δοκιμάζεται και ταλαιπωρείται λόγω της θανατηφόρου πανδημίας του νέου κορωνοιού, έχει ανάγκην ενότητος και κοινού προσανατολισμού».

Προηγουμένως, ο Παναγιώτατος εξέφρασε την χαρά του για την επανασυνάντησή του με τα μέλη της Κοινότητας Φερίκιοϊ, σχεδόν ύστερα από τέσσερις μήνες, λόγω της πανδημίας του νέου κορωνοιού, και αναφέρθηκε στην σημερινή πανήγυρη του ιστορικού Ναού.

«Όπως όλαι αι εορταί, τοιουτοτρόπως και η σημερινή πανήγυρις των Δώδεκα Αποστόλων, των λειτουργών των του Χριστού μυστηρίων, των καταυγασάντων την κτίσιν άπασαν τω φωτί του Σωτήρος Χριστού διά της εξαγγελίας του Ευαγγελίου έως εσχάτου της γης, είναι ημέρα αναμνήσεως και μνημοσύνης των ευεργεσιών του Θεού προς το Γένος μας. Ενθυμούμεθα και μνημονεύομεν σήμερον τους παλαιοτέρους, τους προγόνους μας, οι οποίοι έζησαν εις την Πόλιν του Κωνσταντίνου, έδωκαν την καλήν μαρτυρίαν της πίστεως εις Χριστόν και της πιστότητος εις τας παραδόσεις και τας αξίας της Ρωμιοσύνης, προώδευσαν οικονομικώς, έκτισαν ναούς και σχολεία, φιλανθρωπικά ιδρύματα, διέσωσαν την γλώσσαν, τα ήθη και τα έθιμα, τον υπέροχον πολιτισμόν μας. Αι ψυχαί εκείνων, οι οποίοι μας κληροδότησαν όλα αυτά, είναι σήμερον παρούσαι εις την Θείαν Λειτουργίαν, συνεύχονται, συμπροσεύχονται και συναγάλλονται μαζί μας».

«Ημείς οι ζώντες, είμεθα οι φύλακες και οι συνεχισταί των πατρώων παραδόσεων. Κρατούμεν τους ναούς ανοικτούς και ολοφώτους, τα σχολεία, τα ιδρύματα, τας κοινότητάς μας, εν καλή λειτουργία. Έχομεν ανθρώπους προσφοράς, οι οποίοι, με εμπιστοσύνην εις την πρόνοιαν του Θεού και με όλην των την δύναμιν, αγωνίζονται διά την Ομογένειαν. Τους τιμώμεν και τους ευχαριστούμενΗ σύναξίς μας σήμερον μας παραπέμπει και εις το μέλλον, το οποίον ευρίσκεται εις τας χείρας του αγαθοδότου Θεού, του παντεπόπτου και πανοικτίρμονος, του αεί υπέρ ημών, εξαρτάται όμως και από την ιδικήν μας προσπάθειαν, την οποίαν πάντοτε εμπλουτίζει, ενδυναμώνει και κατευθύνει η θεία χάρις».

«Έχομεν μέλλον, εάν εμφυτεύσωμεν εις την νέαν γενεάν την αγάπην διά την Πόλιν των Πόλεων, την σημασίαν της διαφυλάξεως της παρακαταθήκης των πατέρων μας. Εάν βοηθήσωμεν τους νέους και τας νέας να κατανοήσουν ότι ζούν εις ιερόν τόπον, τόπον μαρτυρίας και μαρτυρίου, εις το Κέντρον της Ορθοδοξίας, όπου επί πολλούς αιώνας φυλάσσεται και λειτουργείται αλώβητος η πίστις των Αποστόλων, των Πατέρων και των Αγίων, η οποία εφώτισε και εζωογόνησε την οικουμένην και εσφράγισε πνευματικώς και πολιτισμικώς την ιστορίαν της ανθρωπότητος. Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, η πνευματική μήτρα του Γένους, είναι η Εκκλησία του Σταυρού και της Αναστάσεως εν τη αρρήκτω αυτών συναφεία και ενότητι. Το ζώμεν αυτό καθημερινά εις όλας τας διαστάσεις του βίου, «εν παντί θλιβόμενοι αλλ᾿ ου στενοχωρούμενοι, απορούμενοι αλλ᾿ ουκ εξαπορούμενοι, διωκόμενοι, αλλ᾿ ουκ εγκαταλειπόμενοι, καταβαλλόμενοι, αλλ᾿ ουκ απολλύμενοι» (Β’ Κορ. δ’, 8 – 9). Όπως έλεγε, με την γνωστήν γλαφυρότητά του, ο μακαριστός πνευματικός ημών Πατήρ Μητροπολίτης Χαλκηδόνος Μελίτων, εις την εσταυρωμένην Αγίαν του Χριστού Μεγάλην Εκκλησίαν, ο πολύ γνώριμος ακάνθινος στέφανος και το μαρτύριον του Σταυρού δεν είναι η εσχάτη πραγματικότης. «Εν τη Μεγάλη Εκκλησία, ο Επιτάφιος δεν είναι θρήνος, αλλά προεόρτια της Αναστάσεως» (βλ. Χαλκηδόνια, σ. 478 – 479). Όντως, το να ανήκωμεν εις την Ομογένειαν της Πόλεως, το να είμεθα τέκνα της Μεγάλης Εκκλησίας, είναι υψίστη ευλογία, αλλά και αμετακίνητος υπαρξιακή δέσμευσις».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε και στον προκάτοχό του μακαριστό Οικουμενικό Πατριάρχη Δημήτριο, ο οποίος διακόνησε ως εφημέριος στο Ναό των Δώδεκα Αποστόλων.

«Όλοι γνωρίζετε ότι εκείνος έσωσε τον ιερόν τούτον ναόν από την καταστροφήν κατά την αποφράδα και τραγικήν νύκτα της 6ης προς την 7ην Σεπτεμβρίου 1955. Η δύναμις της αγάπης, η φιλάνθρωπος διάθεσις, το γνήσιον ευαγγελικόν πνεύμα της βοηθείας και αλληλεγγύης νικούν την βίαν και το μίσος. Η γνησία αγάπη είναι «μείζων πάντων» και εν τω νυν αιώνι και εν τω μέλλοντι.
Ενθυμούμεθα και μνημονεύομεν κατά την εόρτιον σύναξίν μας και τον εκλιπόντα αλησμόνητον Αρχιμανδρίτην πατέρα Πρόδρομον Αναστασιάδην, η ζωή του οποίου συνεδέθη αρρήκτως με τον Ιερόν Ναόν των Δώδεκα Αποστόλων. Ήτο αυθεντικός και καλοκάγαθος Λευίτης και προσέφερε πολλά εις την Κοινότητα και τους ενορίτας. Είη η μνήμη Δημητρίου Πατριάρχου και Προδρόμου ιερέως αιωνία!»

Προηγουμένως τον Παναγιώτατο προσφώνησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Σασίμων κ. Γεννάδιος, Επόπτης της Περιφερείας Ταταούλων και ο Άρχων Έξαρχος Κωνσταντίνος Σανταλτζίδης, Πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπής, οι οποίοι αναφέρθηκαν στο πολυδιάστατο πνευματικό, κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησιαστικής Κοινότητας Φερίκιοϊ.Ο Παναγιώτατος, στην ομιλία του, εξήρε το έργο του Σεβ. Μητροπολίτου Σασίμων, και συνεχάρη τον ίδιο και τον Ιερατικώς Προϊστάμενο Αρχιμανδρίτη Σαμουήλ, καθώς και τους Κοινοτικούς παράγοντες για την προσφορά τους.

Προ της Απολύσεως ο Παναγιώτατος απένειμε το Οφφίκιο του Οικονόμου στον Αιδεσιμολ. π. Φιλόθεο Κελεπούρη.

«Χαιρόμεθα που σήμερα, μέσα εις εορταστικήν ατμόσφαιραν επί τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων, πραγματοποιείται η χειροθεσία σου εις Οικονόμον της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως, και αμείβεται τοιουτοτρόπως η εύορκος και πιστή διακονία σου, εν τε τοις Γραφείοις της Αρχιγραμματείας και εν τη Κοινότητι Ευαγγελιστρίας Προπόδων Ταταούλων», είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης απευθυνόμενος στον π. Φιλόθεο και συνέχισε: «Μας ήλθες από την Ελλάδα και έγινες εξ υιοθεσίας Κωνσταντινουπολίτης. Δεν σε ξεχωρίζομεν πλέον από την εδώ Ομογένειαν, την οποίαν εμπλούτισες με την πολυμελή χαριτωμένην ευσεβή Χριστιανικήν οικογένειάν σου. Μακάρι να είχαμε πολλές άλλες τέτοιες οικογένειες, που θα απεφάσιζαν να πολιτογραφηθούν ως μέλη της πολίτικης Ρωμηοσύνης, πράγμα το οποίον αποτελεί τιμήν και προνόμιον, διότι όλοι εμείς εδώ είμεθα το άμεσον ποίμνιον της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας - της Εκκλησίας που πήρε αυτό το όνομά της από την ευρέως συζητουμένην και ταλαιπωρουμένην κατ’ αυτάς Μεγάλην Εκκλησίαν του Ιουστινιανού».

Ο Πατριάρχης συνεχάρη τον νέο Οικονόμο της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως για την διακονία του στα συνοδικά Γραφεία και στην Κοινότητα στην οποία διακονεί, εκφράζοντάς του την Πατριαρχική του ευαρέσκεια. Κατά τη Θεία Λειτουργία εκκλησιάστηκαν οι Σεβ. Μητροπολίτες Γέρων Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριος και Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος, ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος κ. Νεκτάριος, Επίτροπος του Παναγίου Τάφου, Άρχοντες Οφφικιάλιοι, και πλήθος πιστών από την Πόλη.


Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε ξανά εργαζομένους και επιχειρήσεις

Καύσωνας από σήμερα με 38άρια: Δείτε σε χάρτες τις μέγιστες θερμοκρασίες - Ποιες περιοχές θα «καούν»

Κωνσταντόπουλος: Υβριστής των αγώνων της Αριστεράς ο Αλέξης Τσίπρας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (30)

Νικος

Ως τι μιλαει ο τουρκος στην εθνοτητα οικουμενικοσ;;;...το παπαδαριο ειναι οτι πιο πριστυχο εκει εξω

@

Μιλαει ΣΑΝ ...! χριστιανος ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ !!! . Να σου θυμισω τι ελεγε στο παρελθον ο χριστιανος !!! . Δηλ. οικ. πατριαρχη : Δυστυχως οι δυο λαοι , διεκοψαν την ΥΠΕΡΟΧΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ ..!!!!! των 400ων χρονων , οταν το 1821 ξεσικωθηκαν κατι ΞΕΒΡΑΚΩΤΟΙ .!! και δημιουργησαν τις γνωστες ...προστριβες !!! Μετα απο αυτη τη δηλωση ....καταλαβαινουμε , πως οι Ελληνες ηταν σκλαβοι και οχι οι ρασοφοροι χριστιανοιουδαιοι ταλιμπαν , οι οποιοι δεν ειναι Ελληνες και το εχουν δηλωσει ....Σχολαριος : Ειμαι χριστιανος και ως εκ τουτου ......, δεν δυναμαι να ειμαι Ελλην ...!!! Κοσμας Αιτωλος , πατροκοσμας , αη-αη... ( η αϊντε αϊντε ..) κοσμας !!! : «Και εγώ αδελφοί μου, όπου αξιώθηκα και εστάθηκα εις αυτόν τον άγιον τόπον τον αποστολικόν, δια την ευσπλαχνίαν του Χριστού μας, εξέταξα πρώτον δια λόγου σας και έμαθα πώς με την χάριν του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Θεού, " δεν είσθενε Έλληνες..!!! " , δεν είσθενε ασεβείς, αιρετικοί, άθεοι, αλλ’ είσθενε ευσεβείς ορθόδοξοι χριστιανοί…». «Τριακόσιους χρόνους μετά την Ανάστασιν του Χριστού μας έστειλεν ο Θεός τον άγιον Κωνσταντίνον και εστερέωσε βασίλειον χριστιανικόν· και το είχαν χριστιανοί το βασίλειον 1150 χρόνους. Ύστερον το εσήκωσεν ο Θεός από τούς χριστιανούς και έφερε τον Τούρκον και του το έδωσε (το Βυζάντιο) δια ιδικόν μας καλόν, και το έχει ο Τούρκος 320 χρόνους. Και διατί έφερεν ο Θεός τον Τούρκον και δεν έφερεν άλλο γένος; Δια ιδικόν μας συμφέρον· διότι τα άλλα έθνη θα μας έβλαπτον εις την πίστιν, ο δε Τούρκος άσπρα (χρήματα) άμα του δώσης κάμνεις ο,τι θέλεις. Και δια να μη κολασθώμεν, το έδωσε του Τούρκου, και τον έχει ο Θεός τον Τούρκον ωσάν σκύλον να μας φυλάει». Αποσπάσματα από ομιλίες του Κοσμά του Αιτωλού.

Jim

Η Αγία Σοφιά έχει χτιστεί πάνω σε αρχαίο Ελληνικό ναό και για αυτό δεν θα έπρεπε να μιλάνε καθόλου οι χριστιανοί..... Όταν γκρεμίσετε τους ναούς μας για να φτιάξετε εκκλησίες ήταν καλά ;;;;;; Λίγη ντροπή !!!!

@

Κοροιδευουν το ποιμνιο ( μπε ...!! ).στο ονομα του πατρος !! και του υιου !! και απολαμβανουν τα παντα , προσφεροντας στο ποιμνιο αερα κοπανηστο !! ευχες ελπιδες , πατερημωνια , κυριε ελεησον και αγιος ο θεος = χεστηκε η φατμε στο γενι τζαμι απεξω .

Η αλήθεια

Ότι και να την κάνετε ρε Τούρκοι, η αλήθεια είναι μία. Δεν είναι δική σας, δεν την χτίσατε εσείς (δεν μπορούσατε άλλωστε), την καταλάβατε. Δεν δημιουργήθηκε γι' αυτόν τον σκοπό και είστε ανάξιοι να διαχειρίζεστε ένα μνημείο παγκόσμιας εμβέλειας αφού πάτε με το στανιό να του αλλάξετε χαρακτήρα.

Α ναι;

Όχι δέσποτα, δεν αποτελεί "σύμβολο συναντήσεως, αλληλεγγύης και αλληλοκατανοήσεως Χριστιανισμού και Ισλάμ", αποτελεί σύμβολο βίαιης κατάκτησης και κυριαρχίας για τους Τούρκους και σύμβολο της Ορθοδοξίας και της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας για μας τους Χριστιανούς. Αλλά τι να πεις κι εσύ, Τούρκος πολίτης είσαι....

Και πάλι

Και πάλι παρακαλετά και αυτοί "μάγκες" να μας παίζουν και εμείς όπως πάντα να χορεύουμε!!!Ο,τι τους κάνει στα μέτρα τους το παίρνουν... Δυστυχώς μια σκληρή αλήθεια.Παρολα αυτά ας πιστέψουμε στον Κύριο. Το δίκαιο θα βγει!!!

@

Είστε εντελώς, εντελώς ανιστόρητοι!!!!!!!!!! Κρίμα!!! Κρίμα!!! Κρίμα!!! Κρίμα!!!! Κρίμα για τα παιδιά μας!!! Κρίμα για την Ελλάδα μας!!! Κρίμα στα εγγόνια μας που θα ζουν σε αυτή την κοινωνία που λατρεύει τόσο και τόσο πολύ Ασιάτη Θεό και θα παπαγαλίζουν τους παπάδες εξουσιαστές! Τα σύκα πρέπει να λέμε σύκα και τη σκάφη, σκάφη. Εγώ θέλω να είμαι Έλληνας, όχι εβραιολάτρης. Προδότες, ανθέλληνες μητροπολίτες, πατριάρχες, ρασοφόροι χριστιανοί (όχι όλοι) σκοταδιστικής ξενόφερτης θρησκείας που δολοφόνησαν πριν 1600 χρόνια εκατομμύρια Έλληνες οι οποίοι δεν ήθελαν να γίνουν χριστιανοί, δολοφόνησαν όλα τα καλά που είχε η Αρχαία Ελλάδα. Πατριάρχες και μητροπολίτες που αφόρισαν την επανάσταση του 1821, αφόρισαν τον Ρήγα Φεραίο και τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Προδότες πατριάρχες και μητροπολίτες που έδιναν όρκο υποταγής στον σουλτάνο, όρκο υποταγής στην γυναίκα και στα παιδιά του σουλτάνου, έδιναν όρκο υποταγής στους γαμπρούς του σουλτάνου. Μητροπολίτες και ηγούμενοι οι οποίοι συνεργάστηκαν στον 2 o Π.Π. με τους ναζί, έστελναν επιστολές θαυμασμού στον Χίτλερ για να μην χάσουν την τεράστια περιουσία που έχουν. Έκαναν τραπέζι στον Άθω στους αξιωματικούς των Ναζί και τρώγανε μαζί τους! Αιώνιοι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν την μισή Ελλάδα και πληρώνονται από το κράτος με τα λεφτά του λαού!!! Ντροπή και αίσχος στην Εκκλησία της Ελλάδας!!! Μακριά από την Εκκλησία. Μακριά από τη θρησκεία. Μακριά από τον σκοταδιστικό ιουδαιοχριστιανισμό. Το πρώτο σου χρέος, εκτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους προγόνους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδόσεις στον γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει.

@

Μακάρι να είχαμε ειρήνη σε όλη τη γη για χιλιάδες χρόνια και να μην χρειαζόταν να πηγαίναμε στο στρατό. Γιατί το Κράτος (Έλληνες φορολογούμενοι) πληρώνει στην Εκκλησία που έχει τη μισή Ελλάδα κάθε χρόνο 2,5 δις ευρώ συν 5% το φόρο του ΔΝΤ; Γιατί η Εκκλησία είναι Κράτος. Γιατί η Εκκλησία κάνει κουμάντο στην Ελλάδα από τότε που επιβλήθηκε ο χριστιανισμός και όχι οι πολιτικοί, γιατί η Εκκλησία πάντα συνεργαζόταν με τους κατακτητές για να μην χάσει την τεράστια περιουσία της, να είναι αφεντικίνα και να πλουτίζεται, γιατί έχει περισσότερη δύναμη από τους πολιτικούς, κόμματα, προέδρους και πρωθυπουργούς, γιατί είναι κράτος εν κράτει, γιατί είναι μασονική, συνεργάζεται πολλές δεκαετίες με τους μασόνους και παίρνει εντολές από τους μασόνους, από τους ραβίνους και τραπεζίτες (βλ. Διεθνής Σιωνισμός), όπως παίρνουν εντολές από τα αφεντικά της μασονίας ραβίνους και τραπεζίτες σχεδόν όλοι οι θρησκευτικοί ηγέτες όλου του κόσμου και σχεδόν όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων όλων των κρατών του κόσμου (Τα αφεντικά της μασονίας -ραβίνοι και τραπεζίτες- κυβερνάνε όλη την ανθρωπότητα εδώ και πάνω από 100 χρόνια) (Βλ. άρθρα και βιβλία που κυκλοφορούν στα βιβλιοπωλεία και στο ελεύθερο, ακόμα, διαδίκτυο). Στο οπισθόφυλλο βιβλίου Ανθούλας Χατζηγεωργίου «Χωρίς Θεό: Ανθολόγιο αντιχριστιανικών κειμένων» διαβάζουμε: «Στη σύγχρονη Ελλάδα η Εκκλησία είναι ο απόλυτος αφέντης. Οι πολιτικοί ορκίζονται ενώπιον του αρχιεπισκόπου, οι μαθητές κάνουν την προσευχή τους πριν αρχίσουν τα μαθήματα. Στα νοσοκομεία, στα δικαστήρια, σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, τα θρησκευτικά σύμβολα είναι εκεί για να μας θυμίζουν την παρουσία της θρησκείας των ρασοφόρων παντού. Η Εκκλησία είναι ο προνομιούχος κάτοχος της μεγαλύτερης ακίνητης περιουσίας στη χώρα. Η Εκκλησία απολαμβάνει τις μεγαλύτερες φοροαπαλλαγές. Η Εκκλησία ελέγχει τον δημόσιο και ιδιωτικό βίο των νεοελλήνων... Κι όμως υπήρξαν άνθρωποι που αντιστάθηκαν σ αυτό το πανίσχυρο κατεστημένο.

@

Στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις!!!!!! Και εγώ άγιος είμαι!!!! Προσφέρω καλό έργο, δεν κάνω κακό σε κανέναν και θέλω να με πληρώνουν όλοι οι Έλληνες φορολογούμενοι και εγώ να μην δουλεύω!!!!! Να προσκυνάω όλη μέρα από το πρωί, μέχρι το βράδυ για όλη τη ζωή μου τον θεό Γιαχβέ και να δουλεύουν οι άλλοι!!!!! Όποιος θέλει να μην δουλεύει, να μην κάνει τίποτα, να μην πηγαίνει στο στρατό και να παίρνει λεφτά να γίνει ρασοφόρος!!!!! Δεν είναι προδότες και δολοφόνοι αυτοί που συνεργάστηκαν με τους Ρωμαίους Αυτοκράτορες και επέβαλαν με τη σφαγή των εκατομμυρίων Ελλήνων που δεν ήθελαν να γίνουν χριστιανοί με τον Κώδικα του Θεοδόσιου και του Ιουστινιανού τον Χριστιανισμό; Δεν είναι προδότες αυτοί, οι οποίοι 70 χρόνια πριν έρθουν Τούρκοι στο Βυζάντιο να ζητούσαν από τον σουλτάνο να συγκυβερνήσουν μαζί την Αυτοκρατορία των Τούρκων (!!!); Δεν είναι αλήθεια ότι ζητούσαν από τον σουλτάνο χρόνια πριν την Άλωση της Κωνσταντινούπολης να κυκλοφορούν πάνω σε άσπρα άλογα για να ξεχωρίζονται από τον υπόλοιπο κόσμο (!!!); Δεν είναι αλήθεια, ό,τι δυο χιλιάδες ρασοφόροι τότε κυκλοφορούσαν μέσα στη Κωνσταντινούπολη και ζητούσαν από τον λαό να παραδοθεί στους Τούρκους; Δεν είναι αλήθεια ότι περίπου 500 χιλιάδες μοναχοί τότε κρύφτηκαν στα μοναστήρια για να μην πάνε να πολεμήσουν τους Τούρκους; Nα πηγαίνουν απλοί άνθρωποι να πολεμάνε τους Τούρκους και να χάνουν τις ζωές τους και ρασοφόροι να κρύβονται μέσα στα μοναστήρια; Γιατί έχει τόσο και τόσο μεγάλη περιουσία η Εκκλησία της Ελλάδας; Γιατί δεν πληρώνει φόρους η Εκκλησία; Γιατί δεν κάνουν απογραφή της περιουσίας της Εκκλησίας; Γιατί εκπρόσωποι της Εκκλησίας δεν πηγαίνουν στο στρατό να υπηρετήσουν; Δεν είναι αυτοί Έλληνες πολίτες; Κανένας άνθρωπος δεν θέλει από μόνος του να πάει στο στρατό. Κανένας άνθρωπος δεν θέλει να σκοτώνει άλλους ανθρώπους και δεν θέλει να σκοτωθεί.

Γιάννης

Είναι θλιβερό το ότι στην εποχή μας οι θρησκείες δεν έχουν εξαφανιστεί. Είναι θλιβερό το ότι διάφοροι συνωμοσιολάγνοι δεν πιστεύουν και τα πιο προφανή, αλλά παράλληλα πιστεύουν ότι θα τους σώσει κάποιος θεός που τους βλέπει από ψηλά και κρατάει λογαριασμό.

@

Ο Ενετός γιατρός, Νικολό Μπαρμπάρο, γράφει πως «Για τον αυτοκράτορα κανένας δεν μπόρεσε να μάθει ποτέ είδηση για τις πράξεις του. Ούτε ζωντανός βρέθηκε κι ούτε νεκρός, αλλά μερικοί λένε ότι τον είδαν ανάμεσα στα πτώματα των σκοτωμένων». Μήπως θα πρέπει να αξιολογηθούν καλύτερα και οι εκδοχές που αναφέρονται σε τουλάχιστον τρία χρονογραφήματα (του επίσκοπου Σαμουήλ, του Αρμένιου Αβραάμ απ’ την Άγκυρα και του Νικολά της Τούκια) που σύμφωνα μ’ αυτές, ο Παλαιολόγος δεν σκοτώθηκε στην μάχη, αλλά τις κρίσιμες στιγμές, κατέφυγε σε πλοίο και διέφυγε; Άλλωστε, η εικόνα που προκύπτει από τα περισσότερα χρονικά, είναι ότι αυτοί που αντιστάθηκαν περισσότερο ήταν οι Γενουάτες μισθοφόροι (αν και ο αρχηγός τους Τζιοβάνι Τζιουστινιάνι, εγκατέλειψε κι αυτός την μάχη δύο ημέρες πριν την Άλωση), παρά οι ίδιοι οι Βυζαντινοί. Όλα αυτά στην κρίση του καθενός…

Νικηφόρος Β Φωκάς

Βέβαια,αν μου επιτρέπεις να συμπληρώσω ότι διέφυγε στην Αργεντινή με την βοήθεια ενός υποβρυχίου δρόμωνα, αλλά μετά ειδικές δυνάμεις πιγκουίνων τον εντόπισαν και τον μετέφεραν στην Ανταρκτική, όπου καταδικάστηκε σε 30 χρόνια καταναγκαστικά έργα......(το έβλεπα άνετα αν γινόταν ταινία)

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης