Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

panepistimio_kuprou

Ποιότητα, καινοτομία και ανάπτυξη

Με εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης και συνεχείς ακαδημαϊκές και επιστημονικές διακρίσεις το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει εδραιώσει τη φήμη του για ποιοτική εκπαίδευση,επενδύσεις σε καινοτομία υψηλής τεχνολογίας, και διασύνδεση με τη βιομηχανία και την κοινωνία.

Με περισσότερα από 90 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αναβάθμισε την ποιότητα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Κύπρο και καθίσταται πλέον ένα από τα πιο σημαντικά πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα της Νό-τιo-Ανατολικής Ευρώπης αποτελώντας την κορυφαία επιλογή για νέους από την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ευρώπη. Φιλοδοξώντας να καταστεί ένα ολοκληρωμένο, εξειδικευμένο και πρωτοποριακό κέντρο διεθνώς, σκοπός του Πανεπιστημίου είναι να λειτουργήσει ως εκκολαπτήριο της νέας γενιάς, εκπαιδεύοντας και δημιουργώντας τα μυαλά του μέλλοντος.

Φροντίζοντας για την άμεση και απρόσκοπτη σύνδεση της θεωρητικής εκπαίδευσης των φοιτητών του με την πρακτική άσκηση – της γνώσης με το επιχειρείν – το Πανεπιστήμιο στοχεύει ώστε οι φοιτητές του να μπορούν όχι μόνο να κατανοούν την πρακτική εφαρμογή του κλάδου τους, αλλά να επιφέρουν και καινοτόμες ιδέες για τη βελτίωσή του. Με αυτή την επικέντρωση στην απασχολησιμότητα, οι φοιτητές του αποκτούν εργασιακή εμπειρία σε όλα τα προγράμματα σπουδών, ενώ τους παρέχεται η ευκαιρία να εμβαθύνουν από νωρίς τις επαγγελματικές τους δεξιότητες.

Greek Corporate - European University Cyprus

Διεθνείς διακρίσεις και συνεργασίες

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το πρώτο πανεπιστήμιο που αξιολογήθηκε από τον διεθνή οργανισμό αξιολόγησης QS TOP UNIVERSITIES (QS Stars) με τον υψηλότερο δείκτη «Πέντε Αστέρια» σε έξι τομείς στους τομείς-  της Διδασκαλίας, των Εγκαταστάσεων, της Κοινωνικής Ευθύνης, της Απασχολησιμότητας,  της Διεθνοποίησης και της Στήριξης των φοιτητών.

Αξιολογήθηκε επίσης με 5 αστέρια στο Μοντέλο Επιχειρηματικής Αριστείας του EFQM, λαμβάνοντας περισσότερες από 500 μονάδες σε θέματα ηγεσίας, στρατηγικού σχεδιασμού, κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, εσωτερικών ακαδημαϊκών και διοικητικών διαδικασιών, συνεργασιών, και επιχειρησιακών αποτελεσμάτων.

Ο διεθνής, ανεξάρτητος μηχανισμός κατάταξης πανεπιστημίων U-Multirank, σε πρόσφατη κατάταξη του 2018 τοποθετεί το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο ανάμεσα στα 300 κορυφαία πανεπιστήμια στους τομείς της έρευνας, μεταφοράς γνώσης, Διεθνών Κοινών Δημοσιεύσεων κ.α. Στον τομέα Συνεργασίες με τη Βιομηχανία και την Κοινωνία γενικότερα, το πανεπιστήμιο έχει ιδιαίτερα υψηλή επίδοση στην απορρόφηση των αποφοίτων του στην αγορά εργασίας με 82% στους προπτυχιακούς φοιτητές και 95% στους μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Πανεπιστήμιο κατατάχθηκε στην 43η θέση παγκοσμίως στον δείκτη "Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή" που διενεργήθηκε από το UI GreenMetric World Ranking Universities 2016.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμπεριλήφθηκε στα 816 πανεπιστήμια που συγκροτούν τον διεθνούς κύρους οργανισμό Observatory Magna Charta Universitatum πράγμα που επαναβεβαίωσε τη δέσμευσή του στις αξίες της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και των ακαδημαϊκών αρχών παγκοσμίως,

Η Ιατρική Σχολή συνεργάζεται με Harvard T.H. Chan School of Public Health και είναι ο συντονιστής του προγράμματος «Principles and Practices of Clinical Research(PPCR) που προσφέρεται διαδικτυακά και διδάσκεται από καθηγητές της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Harvard

Η Ιατρική́ Σχολή́ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου περιλαμβάνεται στο Διεθνή Ιατρικό Οδηγό της FAIMER (Federation for the Advancement of
International Medicine and Research) και βραβεύτηκε με δύο πρώτα βραβεία από το «Crestron International Awards» στις κατηγορίες «Best Medical Solutions» και «Best Educational Installations».

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δημιούργησε το πρώτο “Science Shop” στην Κύπρο, υλοποιώντας ένα από́ τα μεγαλύτερα ερευνητικά́ προγράμματα της Ε.Ε, και συγκαταλέγεται ανάμεσα στα 30 “Science Shops” που λειτουργούν στην Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απένειμε, μετά από αξιολόγηση, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου το «HR Excellence in Research Logo», μια από τις πιο σημαντικές διακρίσεις διεθνώς, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του Πανεπιστημίου στην ερευνητική αριστεία. Η συγκεκριμένη αναγνώριση τοποθετεί το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανάμεσα στα κορυφαία 392 ακαδημαϊκά ιδρύματα παγκοσμίως που τους έχει απονεμηθεί το «HR Excellence in Research Logo».

Microsoft Innovation Centre

Η ίδρυση και λειτουργία το 2015 του Microsoft Innovation Center - ένα από́ μόνο 110 που λειτουργούν παγκόσμια - αποτέλεσε το αποκορύφωμα των προσπαθειών του Πανεπιστημίου να προωθήσει μια στενότερη σχέση μεταξύ μάθησης και έρευνας με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία καθιστώντας το ένα υπερσύγχρονο εκκολαπτήριο νεοφυών επιχειρήσεων. Mέσα σε μικρό χρονικό διάστημα το Microsoft Innovation Center έχει στηρίξει την δημιουργία 120 νέων start-ups.

Ένα ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό κέντρο Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Επιστημών Υγείας

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με την ίδρυση το 2013 της πιο προηγμένης Ιατρικής Σχολής και την έναρξη του μοναδικού προγράμματος Οδοντιατρικής στην Κύπρο το Σεπτέμβριο 2017, έχει πλέον εδραιωθεί ως ένα ολοκληρωμένο και αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κέντρο Επιστημών Υγείας και Ιατρικής. Συγκριτικό πλεονέκτημα του πανεπιστημίου η παροχή των πιο ολοκληρωμένων σπουδών στους τομείς της ΙατρικήςΟδοντιατρικής, Επιστημών Υγείας και Επιστημών Ζωής στην Κύπρο με 22 προγράμματα σπουδών – 10 από αυτά κατά αποκλειστικότητα.
 
Σημειώνεται πως στο ακαδημαϊκό προσωπικό περιλαμβάνει επιστήμονες διεθνούς εμβέλειας, ενώ στους καθηγητές συμπεριλαμβάνονται ο κάτοχος βραβείου Νόμπελ Χημείας 2015, βιοχημικός Tomas Lindahl και ο κάτοχος βραβείου Νόμπελ Χημείας 1988, βιοχημικός Robert Huber.  Επίσης, επίτιμη καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής διατελεί η κάτοχος βραβείου Νόμπελ Χημείας 2009, βιοχημικός Ada Yonath καθώς και ο Δρα Jean-Marie Lehn, κάτοχος βραβείου Νόμπελ Χημείας 2008 .

Προσέλευση Διεθνών Φοιτητών

Ήδη φοιτητές προερχόμενοι από χώρες όπως τη Γερμανία, την Αυστρία, την Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιρλανδία, το Ισραήλ, τη Ρωσία, την Νορβηγία, και φυσικά την Ελλάδα και την Κύπρο αποτείνονται για σπουδές στην Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.  

Κλινική άσκηση σε Πρότυπα Ιατρικά Κέντρα

Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικά και κρατικά νοσοκομεία σε όλη την Κύπρο, ιδιαίτερα με τα Γενικά Νοσοκομεία Λάρνακας και Λευκωσίας.  Τα τελευταία χρόνια, η Ιατρική Σχολή επέκτεινε το δίκτυο των συνδεδεμένων νοσοκομείων στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένου του Κυπριακού Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής, του Ιδιωτικού Νοσοκομείου Αρεταίειο, του Ιδιωτικού Νοσοκομείου Ιπποκράτειο, του Ιδιωτικού Νοσοκομείου Απολλώνειο και του Γενικού Νοσοκομείου ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ Παίδων στην Ελλάδα.  Συγκριτικό πλεονέκτημα για τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής είναι η αποκλειστική συνεργασία με το American Medical Center και το German Oncology Center για την κλινική άσκηση των φοιτητών.

Επιπρόσθετα, η Ιατρική Σχολή έχει δημιουργήσει ένα διεθνές δίκτυο για summer externships των φοιτητών της για πρακτική, κλινική και ερευνητική εμπειρία  σε διεθνής φήμης ιδρύματα και νοσοκομεία όπως το Weizmann Institute of Science, Imperial College London,  το Shriners Hospitals for Children (Springfield Massachusetts) Barts and the London School of Medicine & Dentistry, Oxford University, University of Pennsylvania, Brown University  και άλλα.


Πρώτο Πρόγραμμα Οδοντιατρικής στην Κύπρο

Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα της Οδοντιατρικής είναι το πρώτο και μοναδικό στην Κύπρο και συνοδεύεται από την λειτουργία ιδιόκτητης Οδοντιατρικής Κλινικής για την άμεση και απρόσκοπτη σύνδεση της θεωρητικής εκπαίδευσης των φοιτητών με τη πρακτική άσκηση. Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν προσομοιωτές ασθενών οι οποίοι είναι εξοπλισμένοι με αμέτρητα σενάρια ασθενειών και συμπεριφέρονται όπως ο ανθρώπινος οργανισμός, προσφέροντας εξάσκηση στην «επαυξημένη πραγματικότητα» (augmented reality). Το κάθε εργαστήριο απευθύνεται αποκλειστικά σε 20 σπουδαστές και αυτό για να διασφαλίζεται η ποιότητα της διδασκαλίας, έτσι, σε τελική ανάλυση, ο κάθε φοιτητής έχει τον δικό του ασθενή.  

Ευρύ φάσμα προγραμμάτων Επιστημών Υγείας και Ζωής

Περαιτέρω, πετυχημένα και ευρέως αναγνωρισμένα προγράμματα Επιστημών Υγείας και Ζωής όπως της Λογοθεραπείας, Ακτινοδιαγνωστικής, Ακτινοθεραπείας, Φυσικοθεραπείας, Βιολογίας, Βιοιατρικές Επιστήμες, Φαρμακευτικής, Εργοθεραπείας, Διατροφής και Διταιολογίας, Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή καθώς και της Νοσηλευτικής, έχουν ενισχυθεί σημαντικά από την δημιουργία ενός ευρύτερου ακαδημαϊκού ιατρικού θεσμού.  

Απόφοιτοι πρώτοι στις προτιμήσεις των εργοδοτών

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι επικεντρωμένο στην ανάπτυξη δεξιοτήτων απασχολησιμότητας που δίνουν το συγκριτικό πλεονέκτημα για την άμεση ένταξη των φοιτητών και αποφοίτων στην αγορά εργασίας.  Είναι το μοναδικό Πανεπιστήμιο στην Κύπρο που επικυρώθηκε από τον διεθνή οργανισμό QS TOP Universities(QS StarsTM) κατακτώντας την ανώτατη διάκριση, 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας.

Με προγράμματα πρακτικής άσκησης σε τοπικούς και διεθνής οργανισμούς, τη διασύνδεση του πανεπιστημίου με εργοδότες μέσα από τη συμμετοχή τους στα συμβούλια των σχολών, με καινοτόμες πρακτικές και βιωματική μάθηση, οι απόφοιτοι του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελούν την πρώτη προτίμηση των εργοδοτών με 82% των αποφοίτων μας να έχουν βρει δουλειά στο τομέα τους .

Περισσότερες πληροφορίες: στην ιστοσελίδα http://www.euc.ac.cy

Στο Γραφείο Εισδοχής Φοιτητών τηλ. 00357 – 22713000

ΣΧΟΛΙΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

brabeio_a

Για ένατη συνεχόμενη χρονιά η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ με το φυσικό μεταλλικό νερό ΖΑΓΟΡΙ, διακρίθηκε ως ένα από τα Διαμάντια της Ελληνικής Οικονομίας για το 2019, στο πλαίσιο της ομώνυμης ετήσιας Συνάντησης Επιχειρηματικής Αριστείας.

horse0

Η δυναμική παρουσία Ελλήνων επενδυτών στο Newmarket και το πρωτοφανές ενδιαφέρον που επέδειξαν για αγορές καθαρόαιμων ίππων στη δημοπρασία του Τattersalls αναδεικνύονται σε ειδικό αφιέρωμα της παγκοσμίου φήμης ιπποδρομιακής εφημερίδας Racing Post και του ομώνυμου ιπποδρομιακού portal.

ΟΜΙΛΙΑ_ΚΩΝ__ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

H Marine Tours αναδείχθηκε ως μία από τις δυναμικότερες και πλέον σημαντικές ελληνικές επιχειρήσεις, λαμβάνοντας τον τίτλο “Diamonds Of The Greek Economy 2019”, στην ομώνυμη τελετή που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Ιούλη 2019 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία.

trind_arthrtoos

Όταν το χρώμα στην πόλη παίρνει τη θέση του γκρίζου, η διάθεσή μας αλλάζει προς το καλύτερο. Ένα πάρκο στη Μεταμόρφωση, η κεντρική πλατεία στο Χαλάνδρι, ένας ολόκληρος τοίχος πολυκατοικίας στα Τρίκαλα, μεταξύ άλλων σημείων σε πόλεις της Ελλάδας, απολαμβάνουν το ενδιαφέρον και το χαμόγελο των ανθρώπων στις περιοχές αυτές για το χρώμα που προσφέρουν στη ζωή τους.

soleado01

Το SOLEADO Villas & Suites είναι ο νέος προορισμός απόδρασης και διακοπών στη Σκάλα Φούρκας, στην Χαλκιδική. Δύο συγκροτήματα με 10 κατοικίες, σε 10 στρέμματα κατάφυτα με ελιές και ενδημικά φυτά, με ιδιωτική εξωτερική πισίνα και κήπο, υπόσχονται και κάνουν πραγματικότητα τις πιο ειδυλλιακές αλλά και κοσμοπολίτικες διακοπές.