Εζερίτες και Μηλιγγοί: Οι Σλάβοι της Πελοποννήσου

ezerites_arthro

Πότε εγκαταστάθηκαν στον Μοριά και σε ποιες περιοχές του – Η ανταρσία τους και η πολιορκία της Πάτρας – Οι βυζαντινοί στρατηγοί δίνουν τέλος στις εξεγέρσεις Εζεριτών και Μηλιγγών – Ο εκχρισταινισμός τους και η αφομοίωση τους από τους Έλληνες

Για τους Σλάβους στην Πελοπόννησο, έχουμε αναφερθεί σε διάφορα άρθρα μας, κυρίως στα σχετικά με τον Φαλμεράιερ και τις θεωρίες του.
Θα ασχοληθούμε σήμερα εκτενέστερα με τους Εζερίτες και τους Μηλιγγούς, δύο από τα σλαβικά φύλα, που εγκαταστάθηκαν στην Πελοπόννησο τον 8ο αιώνα και την ιστορία τους.

Η εγκατάσταση Εζεριτών και Μηλιγγών στην Πελοπόννησο

Το 746-747, επιδημία χολέρας προερχόμενη από τη Σικελία και την Καλαβρία, εξόντωσε μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Κωνσταντινούπολης, της ηπειρωτικής Ελλάδας, των νησιών και άλλων περιοχών της βυζαντινής αυτοκρατορίας.
Το 755, ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Ε’, ο επονομαζόμενος Κοπρώνυμος, έφερε στην Κωνσταντινούπολη κατοίκους από την Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένης βέβαια και της Πελοποννήσου) και τα νησιά, για να αυξήσει τον πληθυσμό της που είχε μειωθεί αισθητά.

Εκείνη την εποχή φαίνεται ότι οι Στρυμόνιοι και οι Παγασαίοι Σλάβοι, όπως γράφει ο Καρλ Χοπφ, βρήκαν την ευκαιρία να καταλάβουν κάποιες περιοχές της βυζαντινής αυτοκρατορίας, στη Βόρειο Ελλάδα και τη Θεσσαλία.
Τότε, πιθανότατα, οι Εζερίτες και οι Μηλιγγοί φτάνουν και εγκαθίστανται στην Πελοπόννησο.

Οι Εζερίτες, που η ονομασία τους προέρχεται από τη λέξη έζερον= έλος, εγκαταστάθηκαν κυρίως στο ανατολικό τμήμα της Λακωνίας, από την πεδιάδα του Έλος μέχρι το ακρωτήριο Μαλέας. Κάποιοι απ’ αυτούς εγκαταστάθηκαν στην Αχαΐα, στην περιοχή που ονομάζεται σήμερα Νεζερά και βρίσκεται εκεί που «συναντιώνται» ο Ερύμανθος με το Παναχαϊκό Όρος, στην άνω κοιλάδα του ποταμού Πείρου. Ζούσαν νομαδικό βίο και ήταν αποκομμένοι από τον ντόπιο πληθυσμό.
ezerites

Οι Μηλιγγοί, εγκαταστάθηκαν στις δυτικές πλαγιές του Ταΰγετου. Τόσο οι Εζερίτες όσο και οι Μηλιγγοί, απέφευγαν τις πεδινές περιοχές. Διατηρούσαν τη θρησκεία, τη γλώσσα, την κοινωνική οργάνωση σε πατριές (zadrugas) και τον νομαδικό βίο.

Με τους τοπικούς πληθυσμούς, ερχόταν σε επαφή μόνο για τις απαραίτητες συναλλαγές και τις ανάγκες των ποιμνίων τους.
Η πρώτη εξέγερση Εζεριτών και Μηλιγγών, έγινε το 783. Τότε στάλθηκε εναντίον τους ο «πατρίκιος και λογοθέτης του οξέος δρόμου» Σταυράκιος, ο οποίος τους κατατρόπωσε και τους περιόρισε στις πλαγιές του Ταΰγετου. «…εισήλθε δε και εν Πελοποννήσω και πολλήν αιχμαλωσίαν και λάφυρα ήγαγε τη Ρωμαίων βασιλεία», γράφει χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος.

Η πολιορκία της Πάτρας, έγινε στα χρόνια του αυτοκράτορα Νικηφόρου Α’ (802-811), στον οποίο έχουμε αναφερθεί σε παλαιότερο άρθρο.
Ο Βλάσης Φειδάς την τοποθετεί το 805, ο Περικλής Ζερλέντης, στηριζόμενος στον Κωνσταντίνο τον Πορφυρογέννητο, το «Χρονικόν της Μονεμβασίας» και το σημείωμα του Καισαρείας Αρέθα το 807 και ο Καρλ Χοπφ, το 811.
vraxos

Οι Εζερίτες «τας των γειτόνων οικίας των Γραικών εξεπόρθουν και εις αρπαγήν ετίθεντο, έπειτα κατά των οικητόρων της των Πατρών ορμήσαντες πόλεως τα προ του τείχους πεδία κατεστρέφοντο και ταύτην επολιόρκουν, μεθ’ εαυτών έχοντες και Αφρικανούς και Σαρακηνούς» (Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος).
Πραγματικά, στα χρόνια του Νικηφόρου, συγκεκριμένα το 807, Σαρακηνοί επιτέθηκαν στα νησιά μεταξύ των οποίων και τη Ρόδο και έσπευσαν  να συνδράμουν τους Σλάβους που πολιορκούσαν την Πάτρα.

Οι κάτοικοι της Πάτρας, ζήτησαν τη βοήθεια του αυτοκρατορικού στρατηγού που είχε έδρα την Κόρινθο. Ωστόσο χωρίς τη βοήθειά του και χάρη στη θαυματουργή παρέμβαση του Αγίου Ανδρέα, κατάφεραν να αποκρούσουν τη σλαβική επίθεση.
Για να καταστείλει οριστικά τη σλαβική εξέγερση στην Πελοπόννησο, στάλθηκε από την Κωνσταντινούπολη ο Λέων Σκληρός, ο οποίος κατατρόπωσε τους Σλάβους.

Ο αυτοκράτορας Νικηφόρος, προήγαγε την αρχιεπισκοπή Πατρών σε μητρόπολη και όρισε για τους στασιαστές Σλάβους φορολογική επιβάρυνση για την οικονομική ενίσχυση του ναού του Αγίου Ανδρέα της Πάτρας.
Μάλιστα, σύμφωνα με τον Καρλ Χοπφ ο οποίος τοποθετεί την αναβάθμιση της αρχιεπισκοπής Πατρών σε μητρόπολη μεταξύ 898 και 912, με «εντολή του Νικηφόρου, οι υπόδουλοι Σκλαβηνοί δόθηκαν ως δούλοι στην εκκλησία της Πάτρας».
viz_slav

Νέες εξεγέρσεις Εζεριτών και Μηλιγγών

Στα χρόνια του αυτοκράτορα Θεόφιλου (829-842), εξεγέρθηκαν οι Εζερίτες  και οι Μηλιγγοί του Ταΰγετου στασίασαν. Ο αυτοκρατορικός στρατηγός της Πελοποννήσου Ιωάννης Πρωτεύων, ενημέρωσε τον αυτοκράτορα «ότι αποστατήσαντες ου πείθονται ούτε στρατηγώ, ούτε βασιλική κελεύσει υπείκουσιν…».
Στάλθηκε τότε στην Πελοπόννησο ο στρατηγός Κρινίτης Αροτράς, ο οποίος από τον Μάρτιο του 921 «κατακαύσας τα θέρη (=τη σοδειά) αυτών και ληισάμενος πάσαν την γην αυτών (=την ερήμωσε) έσχεν αυτούς ανθισταμένους (=αντιστεκόμενους) και αντέχοντας μέχρι του μηνός Νοεμβρίου», κατάφερε να τους υποτάξει. Επιβλήθηκε τότε στους μεν Εζερίτες φόρος 600 νομίσματα, στους δε Μηλιγγούς 540 ετησίως.

Όταν όμως στάλθηκε στρατηγός στην Πελοπόννησο ο πρωτοσπαθάριος Βάρδας Πλατυπόδης και στασίασε μαζί με άλλους πρωτοσπαθάριους και άρχοντες κατά του αυτοκράτορα Ρωμανού Α’, διώχθηκε από τους στασιαστές ο πρωτοσπαθάριος Λέοντας Αγέλαστος από την Πελοπόννησο και οι Εζερίτες και οι Μηλιγγοί ζήτησαν να σταματήσουν να καταβάλλουν τους πρόσθετους φόρους που τους είχαν επιβληθεί.
exegersi

Ο Ρωμανός, φοβούμενος μήπως οι Σλάβοι συμπράξουν με τους στασιαστές και επαναστατήσουν, δέχτηκε το αίτημά τους και με χρυσόβουλο επανέφερε τους φόρους στα προηγούμενα ποσά.
Αυτή είναι και η τελευταία φορά που Εζερίτες και Μηλιγγοί δημιούργησαν προβλήματα στην αυτοκρατορία.

Από τον 10ο αιώνα, ο Όσιος Νίκων ο «Μετανοείτε», κάνει προσπάθειες για τον εκχριστιανισμό των, ειδωλολατρών ως τότε, Σλάβων της Πελοποννήσου. Οι προσπάθειες συνεχίζονται συστηματικότερα τον 11 αιώνα, οπότε Εζερίτες και Μηλιγγοί εκχριστιανίζονται και αφομοιώνονται σταδιακά από τους ελληνικούς πληθυσμούς της Πελοποννήσου.

Μάλιστα, στα χρόνια της φραγκοκρατίας (13ος-14ος αιώνας), τα απείθαρχα και αξιόμαχα σλαβικά φύλα του Ταΰγετου, συνεργάζονται με τους ντόπιους εναντίον των Φράγκων τους οποίους θεωρούν κοινή απειλή.

Οι Φράγκοι ηγεμόνες, αναγκάζονται να χτίσουν κάστρα, για να ελέγχουν τους αδούλωτους Μανιάτες, τους Τσάκωνες και τους Μηλιγγούς. Ένα από αυτά, είναι το κάστρο του Λεύκτρου (γαλλ. Beaufort= Ωραιοκόκαστρο), στη δυτική μεσσηνιακή Μάνη, κοντά στο σημερινό χωριό Στούπα Μεσσηνίας.

Ένα άλλο, το κάστρο της Μεγάλης Μαΐνης, δεν είναι απόλυτα βέβαιο πού βρισκόταν. Χτίστηκε γύρω στο 1248-1250, από τον Γοδεφρείδο Βιλεαρδονίνο, για να ελέγχει τους Μηλιγγούς.
kastro_leuktrou

Και βέβαια, τότε χτίστηκε (1249) και το κάστρο του Μυστρά από τον Γοδεφρείδο Βιλεαρδουίνο, επίσης για τον έλεγχο των Μηλιγγών.
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, θέλοντας να εντάξει τους Εζερίτες και τους Μηλιγγούς ευκολότερα στους Κόλπους της ορθόδοξης Εκκλησίας, το 1082 προήγαγε την επισκοπή Λακεδαιμονίας σε μητρόπολη, ενώ το ίδιο έτος ίδρυσε και την επισκοπή Εζερών (J. Miklosich et I. Muller “Acta et Diplomata Craeca medii aevi sacra et profana”, 1860).

Αναφορές για την επισκοπή Εζερών, έχουμε ως το 1309-1315. Τότε, επίσκοπός της ήταν ο Βασίλειος Ανατολικός, ενώ μητροπολίτης Λακεδαιμονίας ήταν ο Νικηφόρος Μοσχόπουλος.
Έκτοτε δεν γνωρίζουμε τι απέγινε η επισκοπή αυτή.
Το πιθανότερο είναι, ότι υποβαθμίστηκε σε πατριαρχική εξαρχία.
Τελευταίες αναφορές για τους Μηλιγγούς, έχουμε τον 15ο αιώνα από τον Κανανό Λάσκαρη, ο οποίος αναφέρεται στους Ζυγιώτες, απογόνους των Μηλιγγών, που μιλούσαν σλαβικά.
mystras

Ο Σπυρίδων Λάμπρος, ταυτίζει τον Κανανό Λάσκαρη με τον Ιωάννη Κανανό, που έγραψε για την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τον Μουράτ (1422).
Απομεινάρια Εζεριτών και Μηλιγγών στον Μοριά

Όπως γράφει ο Περικλής Ζερλέντης, οι μεν Εζερίτες δεν άφησαν κανένα ίχνος στην περιοχή του Ταΰγετου. Λίμνες που θυμίζουν τους Σλάβους αυτούς  πάντως, υπάρχουν σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Οζερός στην Αιτωλοακαρνανία, Νεζερός(γνωστότερη ως Ζαραβίνα στο Πωγώνι του νομού Ιωαννίνων) και πιθανότατα και η Ζηρός του νομού Πρεβέζης.

Αντίθετα οι Μηλιγγοί «άφησαν» κάποια τοπωνύμια. Ο Ζυγός του Μελιγγού, ο Δρόγγος του Μελιγγού και ο Δρόγγος των Σκλαβών είναι μερικά από αυτά. Η χώρα όπου κατοικούσαν λεγόταν Σκλαβικά και Σκλαβωνία. Κοντά στο Άστρος βρίσκονται τα Καλύβια της Μελιγγής, ενώ ο Γεώργιος Φραντζής, στο «Χρονικόν», μνημονεύει τη λακωνική πόλη Μελίγον. Τέλος, το 1612 από επιστολή του πατριάρχη Νεόφυτου, πληροφορούμαστε για το μοναστήρι της Παναγίας της Ελεούσης, που βρισκόταν στην (τότε επαρχία) Ναυπλία, κοντά στην κώμη Μελιγούν.

Σλάβοι και δυτικοί ιστορικοί, προσπάθησαν να εκμεταλλευθούν τους, αναμφισβήτητους αυτούς εποικισμούς, οι μεν για να τονίσουν την κυριαρχία τους στον ελλαδικό χώρο, οι δε (βλ. Φαλμεράιερ), για να αμφισβητήσουν την αμιγή συνέχεια του ελληνισμού σε αυτόν.

Η έλλειψη μαρτυριών στη νότια Ελλάδα, η φράση του Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητου «εσκλαβώθη η χώρα πάσα και γέγονε βάρβαρος» και η επιστολή του πατριάρχη Νικόλαου Γραμματικού (1084-1111), στην οποία αναφέρει ότι οι Σλάβοι για 218 έτη είχαν αποσπάσει την Πελοπόννησο από την βυζαντινή κυριαρχία, ήταν πρόσθετα βέλη στη φαρέτρα με τα επιχειρήματα των ιστορικών αυτών.
mystras2

Ωστόσο, η μελέτη των τοπωνυμίων του Μοριά και οι αποσπασματικές βυζαντινές ιστορικές πηγές, αποδεικνύουν ότι οι σλαβικοί εποικισμοί έγιναν μόνο στις ορεινές περιοχές. Οι Εζερίτες και οι Μηλιγγοί όπως είδαμε έμειναν αποκομμένοι από τον ντόπιο πληθυσμό και οι ανταρσίες τους, καταπνίγηκαν εύκολα από τους Βυζαντινούς.

Οι δε Φράγκοι, που από το 1205 κυριάρχησαν σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, δεν κάνουν καμία αναφορά σε Σλάβους στα χρονικά τους, παρά μόνο σε Έλληνες.

Πηγές: Περικλής Γ. Ζερλέντης, «ΜΗΛΙΓΓΟΙ ΚΑΙ ΕΖΕΡΙΤΑΙ ΣΛΑΒΟΙ ΕΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩ», Ερμούπολη Σύρου 1922, ΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΟΤΗ ΚΑΡΑΒΙΑ, 2000.
ΚΑΡΛ ΧΟΠΦ, «ΟΙ ΣΛΑΒΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ,ΑΘΗΝΑ 1995.

ΣΧΟΛΙΑ (96)

ΠΛΑΝΗΤΑΡΧΩΝ

Δεν χρειαζομαι κανενα γκουγκλαρισμα για να μαθω το DNA μου. Ο καθενας ξερει καλα την ιστορια και τα τοπωνυμια της γενετειρας του. Αυτο που βρισκεται στο DNA μας και μας κανει ολους ελληνες ειναι το περιεχομενο της λεξης ελληνισμος. DNA στην ελληνικη χερσονησο υπαρχει αφθονα διασπαρτο και απο δεκαδες φυλες χιλιαδες χρονια τωρα. Σκεφθειτε μονο στην αρχαια Αθηνα οι χιλιαδες δουλοι απο την Σκυθια και τη μαυρη θαλασσα μεχρι τις αποικιες της μεσογειακης λεκανης που καποια στιγμη εγινονταν αθηναιοι πολιτες. Η ποικιλια του DNA ειναι πλεονεκτημα γιατι εμπλουτιζει εναν λαο. Το κυριο συστατικα που μας ξεχωριζουν σαν εθνος λεγονται γλωσσα, θρησκεια, κοινες παραδωσεις ιδανικα και πεπρωμενο. Και η τεραστια δυναμη της ελληνικοτητας που επεζησε και θα επιζησει παρ ολη την λυσσαλεα επιθεση καποιων αφελων μεν και καποιων εντεταλμενων με σκοτεινες σκοπιμοτητες δε.

Καλλ

ΕΤΣΙ !! ΤΕΤΟΙΟ ΑΝΑΘΕΜΑ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ''ΕΛΛΗΝΕΣ'' ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΓΙΝΕΙ !! ΑΝΤΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΟΜΠΛΕΞ ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΟΣ-ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ..ΠΑΕΙ-ΕΧΟΥΜΕ ΚΟΜΠΛΕΞ ΚΑΤΩΤΕΡΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΤΙΜΩΣΗΣ !!! ΚΑΛΑ ΜΥΑΛΑ !!!!!

Complexity

Αυτό που μάς ενώνει είναι η ελληνική υπηκοότητα, αυτή είναι η πιο βασική αρχή στον σύγχρονο κόσμο. Και ίσως και κάτι το υποκειμενικό, μη αντικειμενικά προσδιορίσιμο. Η θρησκεία όμως, ποιά θρησκεία; Έχουμε και καθολικούς, διαμαρτυρόμενους, πεντηκοστιανούς, ευαγγελικούς, εβραίους, μωαμεθανούς, άθεους, κλπ. Κι όλοι αυτοί Έλληνες είναι. Οι παραδόσεις είναι αμφισβητήσιμο τι περιέχουν. Εγώ προτιμώ τη rock και jazz μουσική και με πιάνει πονοκέφαλος με τα δημοτικά. Το DNA είναι το χειρότερο κριτήριο. Η γλώσσα μας (νεοελληνική) έχει πράγματι πάρα πολλές ομοιότητες με τα αρχαία ελληνικά στο λεξιλόγιο, αλλά η γραμματική και το συντακτικό των αρχαίων ελληνικών έχει περισσότερες ομοιότητες με τα σημερινά Γερμανικά, σλαβικές γλώσσες κι αλβανικά (όλες τους είναι άλλωστε ινδοευρωπαϊκές γλώσσες). Ο κλασικός πολιτισμός (λογική, φιλοσοφία) και οι αξίες του (ισονομία, ισοπολιτεία, αξιοκρατία, συνετή διαχείριση κλπ) κληρονομήθηκαν από όλους, αλλά κυρίως οι Ρωμαίοι, (και αργότερα) οι Γάλλοι, Γερμανοί και Βρετανοί τον έκαναν μέρος της καθημερινότητάς του και τον εξέλιξαν (π.χ. γερμανική φιλοσοφία, Γαλλικός διαφωτισμός, Αγγλικός εμπειρισμός, διάκριση εξουσιών, πολιτειολογία, επιστημολογία Αυστριακών φιλοσόφων για την αναζήτηση της αλήθειας). Ενώ οι νεοέλληνες, τι έκαναν σε σχέση έστω με την εφορμογή π.χ. της αξιοκρατίας, ισονομίας, ισοπολιτείας, διάκρισης εξουσιών, συνετής διαχείρισης; Γι αυτό, η υπηκοότητα (σε νομικούς όρους) είναι μια χαρά κριτήριο για τη διάκριση των εθνών. Από κει και πέρα, όλα τα άλλα είναι πολύ υποκειμενικά και υπερβολικά μπερδεμένα.

Φον Καλασνικωφ

Η υπηκοοτητα δεν λειτουργει. Ερχεται η παγκοσμια υπηκοοτητα. Δεν λειτουργει πλεον και η πολιτικη της ενσωματωσης. (Που ετσι κι αλλοιως δεν ειχε μελλον καθως αυξανονται οι προς ενσωματωση και καποια στιγμη θα γινει μαλλον το αντιθετο. Κυριως λογω της θρησκειας του ισλαμ. Η πλειοψηφια των μουσουλμανων στην ευρωπη θεωρει την θρησκεια το καθοριστικο στοιχειο της ταυτοτητας του. Η γλωσσα αλλαζει ευκολα και υοθετειται. Στα επομενα χρονια ο στοχος των παγκοσμιοποιητων θα ειναι η πληρης καταργηση ολων των θρησκειων (με κυριο στοχο το ισλαμ) και η καθιερωση της αγγλικης ως παγκοσμιας γλωσσας. Θα υπαρξουν αντιδρασεις των εθνων γι αυτο ετοιμαστειτε για αγριες εποχες. Η επομενη οικονομικη κριση θα ανοιξει τους ασκους του Αιολου.

Complexity

Για σενάριο επιστημονικής φαντασίας ή για σενάριο που έπαιζαν οι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί των Χίτλερ και Στάλιν πριν 80 κι 90 χρόνια για να ασκούν τρομοκρατία μια χαρά είναι. Σήμερα όμως τα 3/4 των (θεωρητικά) μουσουλμάνων και χριστιανών της Ευρώπης δεν ασχολούνται με μεταφυσικά, αλλά με τα εγκόσμια και τα της παρούσας ζωής, ταξίδια, κινητά και τάμπλετς, εκπαίδευση παιδιών, ξένες γλώσσες, παρέες, πάρτι και ποτά, κλπ. Και βέβαια δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για παγκόσμια υπηκόοτητα. Ένα σχέδιο υπήρχε για Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, αλλά καταψηφίστηκε από τους Ιρλανδούς. Και η ιδέα εγκαταλείφθηκε έκτοτε. Επιπλέον, και με δεδομένο το δημοσιονομικό εκτροχιασμό στις χώρες της Ευρώπης όπου υπήρχε ασυγκράτητη ψηφοθηρία και σπατάλες, ουσιαστικά εγκαταταλήφθηκε και η ιδέα για κοινό προϋπολογισμό στην Ευρώπη. Κανείς από αυτούς που ψηφίζουν συνετά δεν θέλει να πληρώνει τα σπασμένα αυτών που ψηφίζουν φωνακλάδες δημαγωγούς και με κριτήρια τα ταξίματα και τα "λεφτά υπάρχουν". Ουδείς κίνδυνος λοιπόν να επανέλθουν οι Χίτλερ και Στάλιν μέσω συνωμοσιολογικών, παρανοϊκών και φανταστικών σεναρίων καταστροφής. Για ταινίες science fiction βέβαια, μια χαρά σενάρια είναι.

Φον Καλασνικωφ

Φιλε θεατη ταινιων Ε. Φ. μαλλον δεν εχεις επαφη με την ευρωπαικη πραγματικοτητα. 1) Τυχαινει να ζω σε σκανδιναβικη χωρα. 2) Μουσουλμανοι σκανδιναβικης πρωτευουσας εχουν ζητησει την αποκοπη ολοκληρης συνοικιας απο τον βρωμικο τροπο ζωης οπως λενε και εφαρμογη της Σαριας. 3) Ποτε οι μαντηλες δεν ηταν πιο πολλες στους δημοσιους χωρους. Οι ιμαμηδες στα τζαμια προτρεπουν αυτο για να γινεται αισθητη η ιδιαιτεροτητα των μουσουλμανων. 4) Αναρωτηθηκες που βρισκει το θρασος ο Ερντογκαν να εμφανιζεται και να παρεμβαινει στην Γερμανια ως πατερουλης των μουσουλμανων? και 5) και πιο σημαντικο, το οικονομικο κατεστημενο, μπισνεσμαν και τραπεζιτες δεν μπορουν πλεον να στηριζουν την αναπτυξη στους ντοπιους πληθυσμους που πλεον χωρις συντηρητικες παραδοσιακες αρχες εμφανως κατρακυλουν στην παρακμη. Ως εργαζομενοι οι μουσουλμανοι βολευουν πλεον πιο πολυ το συστημα. Πχ δυο απλα πραγματα, δεν πινουν και αναπαραγονται μεσω της παραδοσιακης οικογενειας. Οταν καταστουν και καταναλωτικα ισοδυναμοι με τους γηγενεις πολιτες τοτε αναγκαστικα θα εχουν κερδισει. Το μονο που δεν μπορει να κοντρολαρει ακομα το συστημα ειναι η θρησκεια τους. Γι αυτο και θα βρει τροπο να την καταργησει (μεσω πολυ σκληρων εξελιξεων, ισως και εμφυλιων ωστε να φανει οτι οι θρησκειες ειναι το μεγαλο κακο της ανθρωποτητας. Ολα αυτα 50 χρονια απο τωρα δεν το λες και επιστημονικη φαντασια. Το μελλον ειναι αναγκαστικα οργουελικο. Αυτες ειναι οι προσωπικες μου διαπιστωσεις, βλεπω και ακουω γυρω μου, δεν ειμαι φανατικος, και δεν ανηκω πουθενα ειδικα σε ακραιες αντιδραστικες κατηγοριες ανθρωπων.

lost country

Πολύ σωστή άποψη και αντικειμενική.Μπράβο σας!

lost country

Για @Φον Καλασνικωφ,το σχόλιό μου.

ΓΙΩΡΓΗΣ

Το κρισιμο στοιχειο στην Ιστορια ειναι νομιζω ο αριθμος των αντι παρατιθεμενων και οι εκατερωθεν απωλειες και περι αυτων σκοτος βαθυ. Ποσοι ηταν αυτοι οι εισβολεις5, 50,500,5000 η 50 000 ; και ποσους σκοτωσαν και ληστεψαν ή αρκουμαστε στη λαικη εκφραση οτι ''ηρθαν και ληστευαν και σκοτωναν τον κοσμο και ας ηταν μερικες δεκαδες μονο οι εισβολεις;!Πώς να πιστεψουμε τη διακηρυξη ιερατικου τυπου δεν μου εκκλησιαζονται πια και τουρκεψε ή σκλαβωθηκε ο κοσμος!; Τα 500 και 600 νομισματα ηταν για τον καθενα εζεριτη και μηλιγγο ή για ολους μαζι ετησιως; Γιατι αν ειναι για ολους ειναι λιγα αλλα και προσδιοριζεται περιπου ο αριθμος τους Και ειναι εντελως αναξιος λογου αναφορας ο αριθμος αυτος.Κραταω μονο οτι ειχαν απομονωθει στα ορεινα σαν τα αγριμια,ονομαζοταν η περιοχη Σκλαβηνια και οι ιδιοι σκλαβηνοι που δειχνει πως εφτασαν εκει σαν σκλαβοι και ικετες των βυζαντινων αρχοντων

Αν καταλαβα καλα.......

Οι μανιατες μας κλεβουν τη Μακεδονια μας.

Χρηστος Αναγνωστου

Μέρος απο αυτους τους Σλαβους, αργοτερα το 1471 εγκατελειψαν τη Πελοποννησο και μεταφερθηκαν στην Ιταλια, απο εναν βυζαντινο ευγενη τον Νιcolao Coclite, και εγκατασταθηκαν στο καστρο του Sambucetole (Narni-Amelia). Εως και σημερα ονομαζονται Σκλαβωνοι η Σλαβωνοι, καθε σεπτεβρη κανουν και ιδιαιτερη γαστρονομικη γιορτη. Γνωριζω καποιους απο αυτους, καθως ζω 20km απο τον οικισμο τους στο Τερνι(Umbria). Για οποιον ενδιαφερεται και ξερει ιταλικα μπορει να βρει την ιστορια τους στο internet: Sambucetulo- Schiavoni. “Il castrum fu ricostruito e riabitato soltano nel 1471, grazie all'impegno di un certo messer Nicolao Coclite, nobile greco del Peloponneso, il quale condusse trentaquattro famiglie di coloni Schiavoni (nome dato allora alle popolazioni slave balcaniche) atte a coltivare i terreni e ad abitare nel Castello di Sambucetole. Da ricordare che fino alla Seconda Guerra Mondiale gli abitanti dei paesi limitrofi chiamassero “schiavoni” gli abitanti di Sambucetole. “

?????

Εισαι απο Καλαμαρια,γιατρος, εχεις κανει Ρωμη και επαιζες πλευ μεικερ??????????

Xρηστος Αναγνωστου

Ναι. Χαχαχα. Who are you???

(Λ)-Μανιατης

Ψρησραρα Χρησταρα ο Γιωργος ειμαι.Ποσους Σπαρτιατες ηξερες στη Medicina του La Spienza στη Ρωμη-παροτι ημουν λιγο μεγαλυτερος... και τα μ@μ@γ@ ολα στο playgraound (μαζι με Ορλοφ,Ραπτη κλπους-κλιπους ,δε χρειαζεται να πω ονοματα...)της Πρενεστινας και οχι μονο,,,Υ.Γ. Thanx + (για μια ακομα φορα....)respect για οταν με εξυπηρετησες(ως γνησιος αδελφος)οταν ανεβηκα εκεινο τον Αυγουστο στα μερη σου μαζι με τον κουμπαρο μου(θυμασαι,,,).......Κιθαρα κ παραλια ...............................................

Χρηστος

Γεια σου Γιωργο, καλη χρονια, να σαι καλα, αν ερθεις Ρωμη στειλε μηνυμα στο facebook. Κι εγω εχω καποια ριζα απο Πελλοπονησο.

Πολυ

γέλιο προκαλούν οι εκκωφαντικά μορφωμένοι γενετιστές,ιστορικοί και λαογράφοι της σημερινής Ελλάδας...Σίγουρα όλοι έχουμε DNA αρχαίων Ελλήνων είτε το θελουμε είτε όχι...Απόδειξη η «ενότητα» που μάς διακρίνει κάθε ημέρα και κάθε ώρα που περνά...Το μόνο σίγουρο που δεν έχουν είτε είναι «Έλληνες» είτε είναι «βάρβαροι» είναι η Παιδεία...Τώρα μπορείτε να διαλέξετε την καταγωγή σας και να πάτε για ύπνο ήσυχοι βλέποντας τα reality για καλή χώνεψη...Είτε Έλληνες είτε Βάρβαροι δεν κάνετε και καμμία διαφορά...Η ιστορία δεν νομίζω ότι θα αναφέρει την σημερινή εποχή με «χρυσά» γράμματα για τίποτα απολύτως...Μαμ,κακά και νάνι...

ΕΛΕΝΑ

Μόνο που ο αρθρογράφος ξέχασε να αναφέρει ότι γύρω στο 800 μ.Χ. η Αυτοκρατορία εγκατέστησε στην Πελοπόννησο Έλληνες από τη Μικρά Ασία, τη Σικελία και την Καλαβρία για να αυξήσει θεαματικά τον Ελληνικό πληθυσμό της, όπως και έγινε. Από τότε απέμειναν ελάχιστοι Σλάβοι πλέον, οι οποίοι αφομοιώθηκαν από τον ντόπιους κατοίκους. Σταδιακά ξεχάστηκε και η γλώσσα τους, κάποιες ελάχιστες λέξεις παρέμειναν πλέον, οι οποίες έχουν σχεδόν εξαφανιστεί σήμερα. Μόνο τοπωνύμια υπάρχουν στην Πελοπόννησο για να θυμίζουν την εποχή εκείνη. Μήπως είναι λίγα και τα Φράγκικα τοπωνύμια της περιοχής? Και οι Φράγκοι αναμείχθηκαν με τους Πελοποννήσιους, και με πολλούς νησιώτες μας. Πάντως, φυλετικές έρευνες έχουν δείξει πως επρόκειτο για νότια Σλαβικά φύλα τα οποία είχαν κατά βάση Μεσογειακή καταγωγή και λιγότερο Βαλτική-Σλαβική. Και πράγματι, αν προσέξει κανείς και σήμερα πολλούς Βούλγαρους αλλά και τα "φιλαράκια" μας τους Σκοπιανούς, πιό πολύ με Έλληνες και Ιταλούς μοιάζουν παρά με Ουκρανούς και Ρώσους. Και στο κάτω-κάτω ποιός λαός δεν είναι μεικτός ρε παιδιά? Ποιός? Κατά βάση ναί, καταγόμαστε από τους Αρχαίους Έλληνες, αλλά έχουμε και τις επιμειξιούλες μας, οι οποίες απλά μας... ομόρφυναν κι άλλο!!

Γιάννης

Πολύ σωστή. Αυτή φαίνεται να είναι η ιστορική πραγματικοτητα και η σωστή άποψη που πρέπει να έχουμε γι αυτη. Όμως αυτό που πρέπει να σκεφτούμε μετά είναι πώς πρέπει να βλέπουμε τους Σλάβους γείτονες μας.

Καλλ

ΤΟ ΟΤΙ ΔΥΟ ΦΥΛΑ ΣΛΑΒΙΚΑ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΠΡΙΝ 1500 ΧΡΟΝΙΑ, ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΕΤΥΧΑΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΛΟΥΦΑΞΑΝ ΚΑΙ ΑΦΟΜΟΙΩΘΗΚΑΝ, ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΖΩΝΤΟΒΟΛΑ;;;ΠΩΣ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΨΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ !! ΜΟΝΟ ΚΑΤΙ ΤΟΠΟΝΥΜΙΑ ΘΥΜΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ !!

Γιάννης

Άμα ήταν μόνο 2 θα είχες δίκιο. Για 2 αναφέρει το άρθρο, τα πιο γνωστά και συμπαγή. Σε όλη την ορεινή Πελοπόννησο, εκτός από την Αργολίδα, υπήρχαν σλαβικοί πληθυσμοί. Το 80%-90% των οικισμων είχαν σλαβικα ονόματα. Απλά γκουγκλαρισε "Σλάβοι στην Πελοπόννησο" και θα μάθεις πολλά από διαφορετικές πηγές και θα βγάλεις τα συμπεράσματα σου.

Καλλ

ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΗΤΑΝ ΤΟ 20%;;; ΤΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ; ΕΙΣΑΙ ΑΠΟΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΦΑΛΜΕΡΑΓΙΕΡ Ἤ ΑΛΒΑΝΟΣ ;;;;

kyriakos

@ Θάνος: Η απάντησή μου σε σχόλιό σου πριν από 3 μέρες [Κοίτα να δεις πόσο ωραία δώρα μου κάνεις!!! Λες ότι εγώ ψήφισα σύριζα!!!! Μα πόσο μαλακας μπορεί να είσαι;;; Εγώ τους βρίζω κι εσύ μου λες ότι τους ψήφισα!!! Διάβασε εκεί που γράφω ότι "Σου τρελαίνεται το κεφάλι όταν προσπαθείς να καταλάβεις πώς λειτουργεί το δικό τους. Βλακες και πονηροι. Χαμηλού βεληνεκούς και χωρίς ίχνος αρετής." Τα υπόλοιπα είναι προσπάθειες για κα κρυφτείς. Όσο για την Πελοπόννησο, να σκεφτείς ότι αυτοί μας ελευθερωσαν και να μην κλανεις από το στόμα. Επίσης, δεν είπαμε ότι όλοι είναι έτσι. Αλλά, ΟΛΟΙ της κυβέρνησης, από εκείνα τα μέρη, είναι λαμογια, βλακες, χτυπάνε τον Ελληνισμό πισώπλατα ΚΑΘΕ ΜΈΡΑ, μας έχουν βάλει σε πορεία θανάτου είτε από εξωτερική παρέμβαση ή από εμφύλιο. Μπετοβλακας είσαι σαν τον αλβανοτσαμη. Κατακαθι με χαλασμένο κεφάλι που είναι ξεροκεφαλο σαν κάποιων άλλων!!!]

ΝΕΟ ΕΛΛΗΝ

κοιτα να δεις που θα φτασουν τα σκοπια με το ονομα μακεδονια....μεχρι πελοπονησσο

giatroe

Ανεξαρτητα τι λενε οι διαφορες πηγες Εχω ζησει στο εξωτερικο πριν απο μια 20 ετια και μπορω να σας πω οτι ημουν σε θεση να αναγνωρισω μεσα στο πληθος εαν καποιος ειναι ελληνας . Εχουν διαμορφοθει χαρακτηριστικα που μας κανουν να διαφερουμε ......και τελος παντων γουσταρουμε να ειμαστε και ελληναραδες

Θάνος

Που πήγε εκείνος ο Πελοποννήσιος που αποκαλούσε αρβανιτοχωριατες τους κατοίκους των Τζουμέρκων λόγω της προέλευσης Τσίπρα από εκεί;που μας έλεγε ότι στην Πελοπόννησο είναι οι μόνοι γνήσιοι Έλληνες;που χάθηκες νυφίτσα;

Ρωμιός

Δεν υπάρχουν γνήσιοι Έλληνες. Είμαστε όλοι Ρωμιοί βαφτισμένοι και φανατισμένοι διάφορες φανταστικές εθνικότητες και οι αφέντες μας μόνιμα στρέφουν τη μία κατά της άλλης. Στο μεταξύ αυτοί εφαρμόζουν στις χώρες τους ότι δίδαξε το Βυζάντιο και βασιλεύουν. Διαιρεί και βασίλευε

ΓΙΩΡΓΗΣ

Απο μια πολη τη Ρωμη,αντε το πολυ των 60 χιλιαδων κατοικων, προηλθαν οι αμετρητες ρωμαικες λεγεωνες που καθυπεταξαν τοσους λαους σε ολες τις περιοχες γυρω απο τη Μεσογειο! Δε με πειθεις. Η Ρωμη ειχε μονο την επωνυμια, ενω οι στρατιωτες και οι πραγματικες δυναμεις ηταν σχεδον ολες ελληνικες!Δικαια νομιζω,η Ρωμαικη αυτοκρατορια ταυτιζεται με την Βυζαντινη Ελληνικη αυτοκρατορια.

Βρασίδας

Μια χαρά Έλληνες ειναι εκεί στα Τζουμέρκα.Πόσοι αγωνιστές και ποσοι μεγάλοι άντρες!Μην ασχολείσαι με τον κάθε χαμένο.

kyriakos

@ Βρασίδας:,Δύο αλήτες, δυό τρελοκεφαλα, απαντάνε το ένα στο άλλο συμφωνοντας σε κάτι που έχουν στο μυαλό τους αλλά είναι διαφορετικό από την πραγματικότητα. Σκατοκεφαλοι. Σαν τον αλβανοτσαμη, τον Φλαμπουραρη, την Γεροβασιλη, τον Καλογρίτσα, την Τσακαλωτα και τα άλλα ρεμάλια συμπατριώτες σας που έχουν πουλήσει την Ελλάδα. Σκατοκεφαλοι.

Βρασίδας

Είστε άθλιος κύριε που θα με πείτε αλήτη χωρίς να με γνωρίζετε.Ελπίζω να το είπατε εκ παραδρομής!Αν ναί παίρνω πίσω το άθλιος.Αυτοί που αναφέρατε είναι οι αλήτες και όσοι πιστεύουν σε αυτούς τους ανθέλληνες.

kyriakos

Αληταρα Βρασίδα. Νομίζεις ότι θα γράφεις ότι θες χωρίς κόστος. Αληταρα. Χαμερπες υποκείμενο. Να μη σώσεις.

Βρασίδας

Είσαι πολύ ''άνδρας'' κρυμένος πίσω απο το πληκτρολόγιο και απειλείς και βρίζεις χωρίς να λές τίποτα ουσιαστικό.Φαντάζομαι απο κοντά είσαι φλούφλης και λούλης κουκλεντές....Α,και προδότης...Κάτι τέτοιοι σαν εσένα δεν περνάνε ούτε έξω απο την Μάνη!!!

kyriakos

Αλητακο. Δεν απαντάς. Σαν τον πατέρα σου κι εσύ, αφοδευεις και γαβγιζεις κάνοντας όπισθεν. Είσαι και βλακακος. Επικροτείς αυτόν που βρίζει εσένα και τους συμπατριώτες σου. Πιο μαλακας κι απ' τον πατέρα σου.

Βρασιδας

Κυριακο μαθε να διαβαζεις.Και μαθε τροπους.Ειπα οτι στα Τζουμέρκα μια χαρα Έλληνες ειναι και οχι αρβανιτοβλαχοι.Εσυ σιγοντάρεις τους εθνομηδενιστές με τις βλακείες που λες.Αυτα τα πονηρα του Φαλμεραυερ και των Ρεπουσηδων κτλ πρεπει να τα πολεμήσουμε μεχρι τέλους γιατι εκτος απο ανιστόρητα ειναι και άκρως επικίνδυνα.

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

monoviza_art

Η πριγκίπισσα Αργυρώ - Το Αργυρόκαστρο και η δολοφονία του γιου της -  Η φοβερή κατάρα της - Τι γράφουν για την Αργυρώ οι Ι. Λαμπρίδης, Κ. Κρυστάλλης και Ν. Πολίτης - Τα ιστορικά στοιχεία του θρύλου - Η Αργυρώ στην αλβανική παράδοση

16
lozani_art

Η έναρξη των διαπραγματεύσεων - Οι μαξιμαλιστικές τουρκικές απαιτήσεις - Η στάση των Συμμάχων - Η στρατιά του Έβρου - Πώς αποφεύχθηκε ο ελληνοτουρκικός πόλεμος στα τέλη Μαΐου 1923 - Η υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης

15
ag-oros01

Η απελευθέρωση του Αγίου Όρους κατά τον Α' Βαλκανικό Πόλεμο- Η προσπάθεια διεθνοποίησης του θέματος από Ρωσία, Βουλγαρία και Αυστρία- Η αναγνώριση της ελληνικής κυριαρχίας στον Άθω και η οριστική παραχώρηση του Αγίου Όρους στην Ελλάδα.

6