Αντισυνταγματικές οι περικοπές των συντάξεων των δικαστών

Αντισυνταγματικές οι περικοπές των συντάξεων των δικαστών

Μισθοδικείο: Να αναπροσαρμοστούν οι συντάξεις άμεσα στα επίπεδα του 2012 και το Ελεγκτικό Συνέδριο να καθορίσει το ύψος των αναδρομικών που πρέπει να λάβουν οι συνταξιούχοι δικαστές

Αντισυνταγματικές κρίθηκαν με τέσσερεις αποφάσεις του   Μισθοδικείου οι νέες περικοπών των  συντάξεων των απόμαχων δικαστών και εισαγγελέων   και  το Ελληνικό Δημόσιο να  οφείλει να αναπροσαρμόσει   άμεσα τις συντάξεις στα επίπεδα του 2012, δημιουργώντας έτσι  ένα νέο πονοκέφαλο στα δημοσιονομικά.
         
Παράλληλα, το Μισθοδικείο «κάλεσε» το Ελεγκτικό Συνέδριο να προσδιορίσει το ύψος των αναδρομικών που πρέπει να λάβουν οι συνταξιούχοι δικαστές για το χρονικό διάστημα από 1ης Δεκεμβρίου 2015 έως την ημερομηνία που κατέθεσαν τις αγωγές τους στο Μισθοδικείο το  Νοεμβρίου του 2017.  
         
Το βάθος της «μαύρης τρύπας» στο δημόσιο κορβανά που θα δημιουργηθεί από τις αποφάσεις του Μισθοδικείου δεν μπορεί να προσδιοριστεί άμεσα, καθώς οι το ύψος των συντάξεων είναι ανάλογο με το βαθμό και τα χρόνια προϋπηρεσίας των δικαστών και εισαγγελέων. Κατά συνέπεια και η αναπροσαρμογή των συντάξεων θα είναι ανάλογη και  σύμφωνα με το βαθμό και την προϋπηρεσία.
         
Η πρώτη απόφαση του Μισθοδικείου για το 2018 (υπ΄  αριθμ. 1/2018) που αποτελεί τον πιλότο για όλες τις υπόλοιπες είναι του πρώην πρόεδρου του   Ελεγκτικού Συνεδρίου Νικόλαου Αγγελάρα και ακολουθούν του πρώην αντιπρόεδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου  Ευάγγελου Νταή, του πρώην αρεοπαγίτη Σταμάτη Γιακουμέλου και της πρώην πρόεδρου και της γενικής γραμματέως της Ένωσης Συνταξιούχος Δικαστικών Λειτουργών και Λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους  και πρώην Εφέτου Αγγελικής Σμυρνιού (αποφάσεις 2-4/2018).
         
Οι προσφεύγοντες συνταξιούχοι δικαστικοί λειτουργοί υποστήριζαν ότι οι περικοπές που έγιναν  στις συντάξεις τους ανήλθαν περίπου σε ποσοστό 74%  και μόνο   αυτές που έγιναν   κατ΄  επιταγή του   νόμου  4387/2016 ανέρχονται σε ποσοστό 40%, περίπου.
         
Μετά την εφαρμογή των επίμαχων νομοθετικών μέτρων,   η  μηνιαία σύνταξη των προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας μειώθηκε και το καθαρό ποσό των συντάξεων των πρόεδρων κυμαίνεται  (ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας),  από τα   1.450 ευρώ έως τα 1.675 ευρώ.   Κατά συνέπεια ανάλογα μεγάλες είναι οι μειώσεις των συντάξεων των δικαστών  των κατώτερων  βαθμών, καθώς τηρείται η   πυραμιδική ιεραρχία   στις  αποδοχές των δικαστών
           
Ακόμη, υποστήριζαν ότι το όλο νομοθετικό πλέγμα (νόμοι 4024/2011, 4051/2012, 4093/2012 και 4387/2016) που περιέκοψες τις συντάξεις είναι αντίθετο σε σωρεία συνταγματικών διατάξεων.
         
Τώρα, το 9μελές Μισθοδικείο με  πρόεδρο  την  αντιπρόεδρο  του Συμβουλίου της Επικρατείας Μαίρη Σάρπ και εισηγήτρια τη σύμβουλο Επικρατείας Κωνσταντίνα Φιλοπούλου, έκριναν κατά πλειοψηφία (7 υπέρ έναντι 2 κατά) ότι ο νόμος 4093/2012 αντίκειται στις   διατάξεις των άρθρων 26, 87, 88 κ.λπ. του Συντάγματος, οι οποίες επιτάσσουν τη χορήγηση στους δικαστικούς συντάξεις οι οποίες να μην αποκλίνουν ουσιωδώς από τις αποδοχές των εν ενεργεία συναδέλφων τους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σ΄ αυτούς ένα επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης, ανάλογο με το κύρος και την αποστολή του λειτουργήματος που ασκούν.
         
Αντίθετα, μειοψήφησαν οι καθηγητές της Νομικής Σχολής Κωνσταντινος Παπαδημητρίου και Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη, οι οποίοι υποστήριξαν ότι είναι δικαιολογημένες οι περικοπές των συντάξεων των δικαστών και των εισαγγελέων.
             
Οι συνεχείς και αλλεπάλληλες μειώσεις των συντάξεων, σύμφωνα με το Μισθοδικείο, πλέον του ότι επιφέρουν σοβαρές μειώσεις στο εισόδημά τους και ανατρέπουν τα  οικονομικά δεδομένα τους, δεν συνάδουν με τις συνταγματικές εγγυήσεις για ένα επίπεδο διαβίωσης ανάλογο με των εν ενεργεία συναδέλφων τους.
         
Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Μισθοδικείου, δεν αποκλείεται η επέμβαση του νομοθέτη για μείωση των συντάξεων λόγω  επιτακτικής ανάγκης προς κάλυψη των οικονομικών αναγκών της χώρας και βελτίωση της δημοσιονομικής κατάστασης, αλλά όμως η επέμβαση πρέπει να γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι οι μειώσεις αυτές δεν υπερβαίνουν το αναγκαίο μέτρο και είναι πράγματι πρόσφορες για την αντιμετώπιση του οικονομικού προβλήματος,
         
Επομένως, λόγοι αποκλειστικά οικονομικοί ή για επίτευξη δημοσιονομικών στόχων δεν μπορούν από μόνοι τους να δικαιολογήσουν περικοπές στις συντάξεις των δικαστικών, ιδιαίτερα μάλιστα στην περίπτωση εκείνη των αιφνιδίων, αλλεπάλληλων ή σοβαρών περικοπών που  αποτρέπουν πράγματι το έως τότε ισχύον συνταξιοδοτικό καθεστώς. 
         
Με άλλα λόγια, συνεχίζει το Μισθοδικείο, για να είναι συνταγματικές οι περικοπές των συντάξεων των δικαστικών, πρέπει να προκύπτει ότι ελήφθη πρόνοια ότι στις συντάξεις  διατηρείται η απαιτούμενη σταθερή αναλογία  μεταξύ συντάξεων και αποδοχών των εν ενεργεία δικαστικών.
         
Ακόμη, πρέπει να ληφθεί υπόψη -συνεχίζει το Μισθοδικείο- ότι από το 2010 άρχισαν οι περικοπές και οι μειώσεις των συντάξεων των δικαστικών, αρχικά με τα επιδόματα εορτών και τις αδείας, την εισφορά αλληλεγγύης και  ακολούθησαν οι  σταδιακές μειώσεις ανάλογα το ύψος των συντάξεων και την ηλικία των συνταξιούχων.
         
Για τις  μειώσεις που έγιναν με το νόμο 4093/2012,  κατά το Μισθοδικείο, δεν προκύπτει ότι:

1) ελήφθη υπόψη το κύρος και η αποστολή του δικαστικού και η σημασία αυτού για την πραγμάτωση του κράτους δικαίου,

2) εάν έγιναν ειδικές εκτιμήσεις για τις επιπτώσεις από τις μειώσεις,

3) εάν έγιναν ειδικές εκτιμήσεις για το εάν οι επιπτώσεις από τις μειώσεις είναι μικρότερες ή μεγαλύτερες από το οικονομικό όφελος που θα προκύψει,

 4) εάν θα μπορούσε να λάβει το κράτος άλλα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος με μικρότερο κόστος για τους συνταξιούχους και

5) εάν μετά τις νέες μειώσεις παραμένει η σχέση αναλογίας μεταξύ αποδοχών των εν ενεργεία και των συντάξεων, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα,  ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπρεπείς διαβίωσης των συνταξιούχων.
         
Πάντως, επισημαίνει το Μισθοδικείο, δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο ότι το κράτος έλαβε πρόνοια για διατήρηση της απαιτούμενης από το Σύνταγμα σταθερής αναλογίας των  συντάξεων με τις αποδοχές των ενεργεία συναδέλφων τους.
         
Να σημειωθεί ότι το Μισθοδικείο επικεντρώνει τις αντισυνταγματικότητες στο νόμο 4093/2012.
           
Το Μισθοδικείο παραπέμπει όλες τις αποφάσεις στο Ελεγκτικό Συνέδριο για να καθορίσει τις αναδρομικές διαφορές που πρέπει να λάβουν οι δικαστές  στις συντάξεις τους. 

ΣΧΟΛΙΑ (72)

ψευτες ψευτες ψευτες ψευτες

Αγαπητοί δεν έχετε καταλάβει οτι αυτό ακριβώς λέω, οι δικαστες, δικηγοροι, καθηγητες νομικής ειναι ακριβώς η ίδια συντεχνία. Οι δικαστες και οι δικηγοροι εχουν ακριβως τα ιδια συμφεροντα. ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, αν ο δικηγόρος δεν εχει δουλεια δεν θα εχει και ο δικαστης δεν θα εχει και ο καθηγητης νομικης. ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΟΙ ΨΕΥΤΕΣ. η απάντηση ηταν προς ενα δικολάβο που γυρνάει απο τα χαράματα και υπερασπίζετε αυτους που απολαμβάνουν μισθάρες σε μία χωρα που αυτοκοτνάει κόσμος, , υπερασπίζεται αυτους που βαρανε διατροφες 200-300 ευρω σε ανεργους και χαμηλοαμοιβόμενους. Που παραβιάζουν το ενωσιακό δίκαιο περι ισότητας, που εγκληματούν εις βαρος των ιδιων μας των παιδιών. Λες και τα χρήματα τα παραπάνω που θα παρουν δνε θα λειψουν απο ενα βρεφος που δνε θα εχει να πιεέι γαλα..θα τα κόψει ο τσιπρας απο το νομισματοκοπειο. Χειρότερη απο τους κουμμουνιστες ειναι η Ελληνικη δικαιοσυνη.

Don Lope de Aguirre

Χειρότερη και πιο επικίνδυνη από την πικρόχολη ύβρη είναι η ημιμάθεια. Οι συγκεκριμένες αποφάσεις είναι εντελώς εσφαλμένες. Όσοι όμως θέλουν να έχουν άποψη, καλά θα κάνουν να ξεστραβώνονται πριν πετάξουν τις μεγαλοπρεπείς μπαρούφες τους και ανοίξουν τον οχετό τους. Όσοι εργάζονται στον χώρο της δικαιοσύνης είτε ως δικαστές, είτε ως δικηγόροι, είτε ως υπάλληλοι γνωρίζουν πολύ καλά ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα. Δεν τιμούν τέτοιες αποφάσεις την δικαιοσύνη, αλλά είναι ανεπίτρεπτο μαζί με τα ξερά να καίγονται και τα χλωρά. Έλεος πια με τον ψεκασμένο λαϊκισμό!

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ΚΑΛΑ ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΠΑΛΙ. ΕΠΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ , ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΜΗΝΙΑΙΩΣ 3000 ΕΥΡΩ!!!!! ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΑ ΑΓΓΙΞΟΥΝ ΤΑ 2000 ΕΥΡΩ? ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ. ΑΜΕΣΟ ΠΑΓΩΜΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ. ΚΑΙ ΑΝ ΤΥΧΟΝ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΩΡΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ...), ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟ 1/5 ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΘΟ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣΗ ΖΟΥΓΚΛΑ.

ελεος με τους στουκαρισμενους

Παγωμα???? μειωση στα 800 ευρω όλοι!!!!!!!!!!!!!! Πας καλα ρε βολεμενε χοντροκοιλια, πληρωσε τους εσυ οχι τα παιδια μου

Αντιφασίστας

Το κόστος θα είναι γύρω στα 2 δισ! ευρώ. Μάλιστα! Ο κατεξοχήν αντιπαραγωγικός κλάδος, με το πλεονέκτημα να αποφασίζει μόνος του για τον εαυτό του χωρίς να μπορεί να αμφισβητηθεί (δεν ξέρω πόσο δημοκρατικό είναι αυτό), απαιτεί από τους άλλους, που ακόμη παράγουν κάτι, την οικονομική τους εξαθλίωση για να τρώει με χρυσά κουτάλια. ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ!

Σωτηρης

Αν ήμουν δικαστής θα ντρεπόμουν. ΑΠΟΡΊΑ ΜΟΥ: Τι είναι Δικαιοσύνη ποιους αφορά και πως αποδίδεται.

Αν

ήσουν. Αλλά δεν είσαι.

ψευτες ψευτες ψευτες ψευτες

Αυτο για τον ψευτη που παραπληροφορεί λέγοντας οτι μονο 3 ειναι οι δικαστές στα μισθοδικεία.... Οι υποθέσεις που αφορούν τις αποδοχές και τις συντάξεις των δικαστών, εφόσον η απόφαση μπορεί να επηρεάσει την μισθολογική, συνταξιοδοτική ή φορολογική κατάσταση ευρύτερου αριθμού προσώπων δεν εκδικάζονται από δικαστήρια στα οποία πλειοψηφούν οι δικάστές. Συγκεκριμένα, το άρθρο 88 παρ. 2 του Συντάγματος (αναθεώρηση του 2001) ορίζει ότι αυτές οι υποθέσεις δικάζονται από το δικαστήριο των "αγωγών κακοδικίας" του άρθρου 99, στη σύνθεση του οποίου προστίθεται ένας τακτικός καθηγητής νομικής κι ένας δικηγόρος. Επομένως, η σύνθεση του "μισθοδικείου", κατά το Σύνταγμα ορίζεται ως εξής: - πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας (πρόεδρος) - ένας σύμβουλος του Συμβουλίου της Επικρατείας - ένας αρεοπαγίτης - ένα σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου - τρεις τακτικοί καθηγητές Νομικής - τρεις δικηγόροι, μέλη των Ανώτατων Πειθαρχικών Συμβουλίων των δικηγόρων. Άρα, τέσσερις (4) δικαστικοί και έξι (6) μη δικαστικοί, αλλά -φυσικά- νομικοί. Επομένως, το Σύνταγμα έχει ορίσει ένα δικαιοδοτικό όργανο στο οποίο δεν πλειοψηφούν οι δικαστές. Το να σκεφτούμε ότι η πλειοψηφία των εκτός δικαιοσύνης δύσκολα θα πάει κόντρα στους δικαστές, γιατί μπορεί να ανησυχούν ότι θα δεχθούν κάποιου είδους "αντίποινα" αν εμφανιστούν μετά ως δικηγόροι στα δικαστήρια είναι κάπως προσβλητικό για καθηγητές Νομικής !!!!!!!!!, αλλά και για τους δικηγόρους των πειθαρχικών!!!!!!!!!!!.

gl

αν πραγματικα πιστευεις αυτα που εγραψες απλως εθελοτυφλεις.οι ανθρωποι που αποφασισαν για τις συνταξεις των αλλων,για εκτακτες εισφορες και πολλα αλλα που αφορουν τα λεφτα των αλλων και οχι τα δικα τους δεν κρατουν ουτε τα προσχηματα.πως να τους εχουν οι υπολοιποι πολιτες σε υποληψη?

Νίκος

Ας γελάσουμε.. Είστε κάτοικος εξωτερικού ; Δεν ξέρετε τίποτε για την Ελληνική πραγματικότητα - διαπλοκή ; Οι καθηγητές νομικής είναι και δικηγόροι και ασχολούνται με μεγαλο-υποθέσεις και κατά συνέπεια έχουν κάθε συμφέρον. Όσον αφορά για το κύρος τους (θα σκάσουμε στα γέλια) σκεφτείτε ότι αντί να ασχολούνται με τη διδασκαλία, δικηγορούν σε βάρος των φοιτητών τους.

ε ειναι απιστευτο-δεν το πιστευω-πρωτοφανης αποφα

Σώπαααααααααααααααααααααααα ε δεν το πιστέυωωωωωω σώπαααααααααα , ειναι απίστευτο, ε δεν το πιστευω!!!!!!

Romeo

Επίσης με την ΣτΕ 2287/3015 έχουν κριθεί αντισυνταγματικές και όλες οι περικοπές συντάξεων του δεύτερου μνημονίου, απόφαση που η Πρώτη Φορά Αριστερά αρνείται να εφαρμόσει. Το ιδιο ισχύει και για την εισφορα αλληλεγγύης συνταξιουχων, που κρίθηκε αντισυνταγματική για ολους τους συνταξιούχους του Δημοσίου με απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου το Φεβρουάριο του 2017. Απ' ότι διαβάζω όμως στα σχόλια, ο Πιο Εξυπνος Λαός του Κόσμου γραμμή δεν έχει πάρει για να διεκδικήσει όσα του επιδικάστηκαν και ξέρει μόνο να βρίζει. Λίγη μουστάρδα με το σανό σας;

Συντεχνιακά

ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ. ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ

...

Έχουμε Μισθοδικείο στην Ελλάδα; Στην Ελλάδα που οι μισθοί έχουν καταποντιστεί και δεν αντιδρά ποτέ κανένας, είτε πολίτης είτε Πολιτεία; Μάθαμε και κάτι σήμερα!

DONPOULOS

Γιάννης κερνάει Γιάννης πίνει. Δηλαδή τι περιμένατε να κοπεί ο μισθός και να πεινάσουν τα παιδιά. Το καλό είναι ότι θα πάρουν και τα αναδρομικά. Ούτως ή άλλως οι ίδιοι αποφασίζουν για τους ίδιους.

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

zaev_ar

Οι δημοσκοπήσεις εν όψει των πρόωρων εκλογών του Απριλίου του 2020 δείχνουν πρωτιά για το VMRO-DPΜNE - Το μπλόκο στην έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων για τα Σκόπια υποχρεώνει την ελληνική πλευρά να αναζητήσει εναλλακτικούς τρόπους πειθαναγκασμού των Σκοπιανών για εφαρμογή των συμφωνηθέντων

3
mitsotakis

Η ταινία αναφέρεται στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος «έφυγε» τον Μάιο του 2017 - «Παρών» και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

4901547

Οι εμπλεκόμενοι στην οικονομία πρέπει να αντιληφθούν τα προβλήματα που έρχονται και πως μπορούν να αντιμετωπιστούν, είπε ο πρώην υπουργός Ευκλείδης Τσακαλώτος μιλώντας από το βήμα εκδήλωσης της εϕημερίδας "Μακεδονία" 

4928703

Έξι εμβληματικά έργα αλλάζουν την εικόνα της Θεσσαλονίκης επεσήμανε απόψε ο υπουργός Ανάπτυξης - Την πόλη επισκέπτεται αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να εποπτεύσει την πορεία υλοποίησης όσων εξήγγειλε στη ΔΕΘ 

papaggelopoulos-0

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει πρόσωπο-«κλειδί», του οποίου η κατάθεση θα προκαλέσει αίσθηση, ωστόσο δεν έχει ακόμα αποφασιστεί εάν θα κληθεί να καταθέσει άμεσα ή θα προσκληθεί σε επόμενες συνεδριάσεις - Τα ονόματα που θα προτείνουν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ

4