LIVE

Κορωνοϊός

Σύνοδος πρυτάνεων: Ενστάσεις για την πανεπιστημιακή αστυνομία, το όριο φοίτησης και το νέο πειθαρχικό δίκαιο

panepisti12

Ποιες σοβαρές επιφυλάξεις εξέφρασε η σύνοδος πρυτάνεων για το νέο εξεταστικό σύστημα, τη σύνδεση της χρηματοδότησης με τον αριθμό των φοιτητών αλλά και τους όρους κατάργησης των «αιώνιων» φοιτητών

Ενστάσεις και προβληματισμούς έχει θέσει η Σύνοδος των πρυτάνεων στο θέμα του Πειθαρχικού Δικαίου , της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας αλλά και της σύνδεσης της χρηματοδότησης με τον αριθμό των φοιτητών αλλά και τους όρους κατάργησης των «αιώνιων» φοιτητών.

Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως σε νομοσχέδιο, περιλαμβάνει το θέμα του Πειθαρχικού Δικαίου αλλά και της σύνδεσης της χρηματοδότησης των ΑΕΙ με τον αριθμό των φοιτητών ,τους όρους κατάργησης των «αιώνιων» φοιτητών , τον αυστηρό έλεγχο στα Πανεπιστήμια, με την ίδρυση της Πανεπιστημιακής Αστυνομίας , αλλά και καθιέρωση ελάχιστης βάσης εισαγωγής , προκειμένου να μην μπαίνουν φοιτητές στα Πανεπιστήμια με λευκή κόλλα.

Η ένσταση της χρηματοδότησης με τον αριθμό των φοιτητών , προέρχεται κυρίως από πρυτάνεις Περιφερειακών Πανεπιστημίων που λόγω της αύξησης της βάσης εισαγωγής θα βρεθούν αντιμέτωποι με λιγότερους φοιτητές ,σε συνδυασμό μάλιστα και με την κατάργηση των μη ενεργών φοιτητών. Αυτό θα έχει ως συνέπεια τη μείωση των κονδυλίων. Στον αντίποδα οι πρυτάνεις των μεγάλων Πανεπιστημίων ζητούν μείωση των μετεγγραφών καθώς βρίσκονται με «ένα Πανεπιστήμιο επιπλέον» , με αποτέλεσμα να μην μπορούν να μην έχουν ούτε τους πόρους άλλα ούτε και το απαραίτητο διδακτικό προσωπικό.

Με φόντο τις ενστάσεις και τις διαφορετικές απόψεις η Σύνοδος των Πρυτάνεων , προκειμένου να μην υπάρχουν παρανοήσεις ανακοίνωσε ότι: «Για την καλύτερη ανάγνωση της τελευταίας απόφασης της Συνόδου των Πρυτάνεων και Προέδρων των Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων διευκρινίζεται, ότι η Σύνοδος επιβεβαιώνει την παλιότερη θέση της για την αναγκαιότητα καθορισμού της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής φοιτητών/τριών στα ακαδημαϊκά τμήματα με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια και μάλιστα με τρόπο ώστε να ενισχύεται η αυτονομία των Πανεπιστημίων. Προς αυτή τη κατεύθυνση τα μέλη της Συνόδου διατύπωσαν την άποψη της ενίσχυσης των περιφερειακών Πανεπιστημίων, η οποία θα πρέπει να αποσυνδεθεί από τον αριθμό των εισακτέων.

Στη συνεδρίαση της περασμένης Δευτέρας για το θέμα της βίας και παραβατικότητας στα ΑΕΙ, όπου η Σύνοδος παραδέχτηκε «την αναγκαιότητα μιας ουσιαστικής, ρεαλιστικής και αποτελεσματικής πρωτοβουλίας για την προστασία, ασφάλεια και φύλαξη των ιδρυμάτων». Όπως λένε οι ίδιοι οι πρυτάνεις, «στη συνεδρίαση διατυπώθηκαν διαφορετικές απόψεις σχετικά με τη μορφή ενίσχυσης της ασφάλειας εντός των ιδρυμάτων και ως προς τον χαρακτήρα και τη διοικητική ένταξη του σώματος πανεπιστημιακής φύλαξης».

Επίσης, οι πρυτάνεις, διατυπώνουν προβληματισμούς για την επιβολή ανώτατου ορίου φοίτησης και για τη διαγραφή φοιτητών , θεωρώντας ότι η ρύθμιση , αν δεν εξειδικευτεί περαιτέρω θα προκαλέσει αναστάτωση στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Επιφυλάξεις για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο εκφράζει η Σύνοδος των Πρυτάνεων, παρά τη βία και την ατιμωρησία που επικρατεί , ζητώντας τα «ζητήματα πειθαρχικού κανονιστικού πλαισίου αφορούν το αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ και προτάθηκε η εισαγωγή πειθαρχικών διατάξεων στον εσωτερικό κανονισμό των ΑΕΙ».

Ως προς τα ζητήματα φύλαξης και ασφάλειας των Πανεπιστημίων, η Σύνοδος Πρυτάνεων «αναφέρθηκε σε προηγούμενες σχετικές συζητήσεις της και αποδέχτηκε τις αποφάσεις Συγκλήτων των Πανεπιστημίων». Οπως αναφέρει το ψήφισμα των πρυτάνεων ΑΕΙ, ως προς το θέμα του νέου συστήματος εισαγωγής στα πανεπιστήμια, εκφράστηκαν διάφορες απόψεις και υπήρξε σύγκλιση στα ακόλουθα ζητήματα:

1. Το νέο σύστημα και ιδιαίτερα η θέσπιση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής συνεπάγεται μια σημαντική μείωση του συνολικού αριθμού των μαθητών/τριών που εισάγονται στα ΑΕΙ.

2. Ιδιαίτερη αναφορά για τις εναλλακτικές μορφές υψηλού επιπέδου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τους νέους και τις νέες που δε θα έχουν τη δυνατότητα φοίτησης στα δημόσια ΑΕΙ. Ζητείται μέριμνα και μέτρα στήριξης ώστε να καλυφθεί αυτή η πρόνοια.

3. Τα Περιφερειακά Πανεπιστήμια θα έχουν σοβαρές επιπτώσεις ως προς τον αριθμό των εισακτέων τους από το νέο σύστημα εισαγωγής για λόγους που δεν συνδέονται με τις ακαδημαϊκές ή ερευνητικές τους επιδόσεις, αλλά με την γεωγραφική και την δημογραφική ενδοχώρα τους. Εκφράστηκε ιδιαίτερη ανησυχία για τη βιωσιμότητα μεγάλου αριθμού Τμημάτων των Περιφερειακών Ιδρυμάτων.

Είναι απαραίτητο να υπάρξει μέριμνα για αυτό, ιδιαίτερα μάλιστα για Πανεπιστήμια η ίδρυση των οποίων συνδέθηκε με συγκεκριμένους εθνικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς.

4.Οι πρυτάνεις ζητούν η χρηματοδότηση των Περιφερειακών Πανεπιστημίων πρέπει να αποσυνδεθεί από το ζήτημα του αριθμού εισακτέων.

5. Το παρόν αλλά και το προτεινόμενο εξεταστικό σύστημα δεν καλύπτει τις ακαδημαϊκές ανάγκες και τις γνωστικές προϋποθέσεις των Πανεπιστημιακών Τμημάτων. Απαιτείται η εισαγωγή νέων ή παλαιών γνωστικών αντικειμένων που να ανταποκρίνονται σε αυτό τον σκοπό. Για να επιτευχθεί η ποιοτική αναβάθμιση της φοίτησης, τα τμήματα και τα ακαδημαϊκά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν άποψη τόσο για τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων, όσο και τον αριθμό και το περιεχόμενο των πανελλαδικά εξεταζόμενωνμαθήματων εισαγωγής στα ΑΕΙ.

6. Όπως σημειώνουν οι πρυτάνεις για να λειτουργήσει θετικά το νέο σύστημα εισαγωγής, χρειάζεται αλλαγή και του συστήματος μετεγγραφών, ώστε να μην επιβαρύνονται με υπερβολικούς αριθμούς φοιτητών/τριών τα κεντρικά πανεπιστήμια, ενώ θα μένουν κενές πολλές θέσεις σε αντίστοιχα τμήματα άλλων πανεπιστημίων.

7. Για την επιβολή ανώτατου ορίου φοίτησης, εκφράστηκαν πολλές επιφυλάξεις με γνώμονα την άποψη ότι, η διαγραφή φοιτητών/φοιτητριών δεν μπορεί να είναι μια οριζόντια διοικητική πράξη, καθώς η καθυστέρηση ολοκλήρωσης των σπουδών είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο (π.χ. εξειδίκευση διατάξεων για εργαζόμενους φοιτητές, μερική φοίτηση, εκτίμηση περιπτώσεων παράτασης). Τονίστηκε επίσης, η διοικητική πολυπλοκότητα της υλοποίησης ενός τέτοιου οριζόντιου μέτρου.

8. Ως προς τον πειθαρχικό κώδικα, ζητήθηκε η αποδέσμευση αυτού του ζητήματος από ένα νομοσχέδιο που αφορά ζητήματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, φύλαξης, ασφάλειας και ανώτατου ορίου φοίτησης.

Τονίστηκε ότι, ζητήματα πειθαρχικού κανονιστικού πλαισίου αφορούν το αυτοδιοίκητο των Πανεπιστημίων και προτάθηκε η εισαγωγή πειθαρχικών διατάξεων για τους φοιτητές στον Εσωτερικό Κανονισμό των ιδρυμάτων.

Αναφέρθηκε επίσης ότι, οι όποιες πειθαρχικές διατάξεις δεν μπορεί να αφορούν πρωταρχικά ή αποκλειστικά το φοιτητικό μόνο σώμα.Τα μέλη της Συνόδου Πρυτάνεων δεσμεύτηκαν να αποστείλουν στο ΥΠΑΙΘ προτάσεις σχετικές με τα άρθρα του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου.

Ειδήσεις σήμερα: 

Ανοίγουν γυμνάσια και λύκεια από την 1η Φεβρουαρίου - Αργούν εστίαση και γυμναστήρια

Διχάζει η βρετανική μετάλλαξη του κορωνοϊού: Είναι τελικά πιο θανατηφόρα;

Πώς ο νέος μάνατζερ στον ΕΦΚΑ θα επιχειρήσει να λύσει τον «γόρδιο δεσμό» των εκκρεμών συντάξεων
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (27)

Ε και;

Απο που και ως που υπαλληλοι που πληρωνονται απο το κρατος (δηλαδη εμας) μπορουν να εκφερουν αποψη για κατι που δεν τους ανηκει. Ειναι σαν να σχολιαζει ενας υπαλληλος το τι κανει ο ιδιοκτητης μιας εταιριας. Ποσο μαλλον οταν αποδεδειγμενα ειναι ανικανοι να αντιμετωπισουν τα τεραστια προβληματα που οι ιδιοι ανεχτηκαν και γιγαντωσαν. Εδω και 40 χρονια ανεχομαστε απο ταογλανους, να σπανε και να καταστρεφουν και κανενας δεν εκανε τιποτα. Εδω και χρονια πραγματα αυτονοητα σε σοβαρα πανεπιστημια του εξωτερικου δεν εγιναν. Κανονικα θα επρεπε να απολυθουν ολοι οσοι δεν συμφωνουν και στη θεση τους να ερθουν ανθρωποι που συμφωνουν με τις σωστες αυτες αλλαγες ετσι ωστε να εχουν την τυχη να εφαρμοστουν.

Άλαλος

Όσοι έχουν δουλέψει στα πανεπιστήμια ξέρουν πολύ καλά το πάρε δώσε των πρυτάνεων με τις κομματικές παρατάξεις της αριστεράς...δεν θέλουν με τίποτα να σπάσει αυτή σχέση...τα λεφτά είναι πάρα πολλά εις βάρος του Έλληνα φορολογούμενου που δεν νοιάστηκαν ποτέ...στην πράξη έχουν δώσει δικαίωμα στους φορολογούμενους και στους νορμαλ φοιτητές να λένε για την εγκληματικότητα των ακροαριστερών με την ανοχή των πρυτάνεων.Η κυβέρνηση έχει τον Έλληνα φορολογούμενο με το μέρος της.Ας κάνει μια δημοσκόπηση και δει ότι όλοι θέλουν να μπει ένα τέλος στην ανομία της ακροαριστεράς και των πρυτάνεων.Τα ιδρύματα στην Ευρώπη δείχνουν τον δρόμο.

ρε

Ρημαχτε τα κουμμουνιστικα τεμπελοσκυλα που απο την μεταπολιτευση και μετα λιμαινονται την δημοσια εκπαιδευση.

ΣΕ ΠΟΙΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΑ ΑΕΙ

ΜΕ ΛΕΥΚΕΣ ΚΟΛΛΈΣ ??ΤΑ ΤΟΥΒΛΑ , ΤΟΥΒΛΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ !

Μιχάλης

Η υπόθεση θυμίζει αστυνομική ταινία, όπου ο ληστής βρίσκεται μέσα στο σπίτι και όταν κτυπάει το θυροτηλέφωνο και ο αστυνομικός από κάτω ρωτάει τον σπιτονοικοκύρη αν χρειάζεται βοήθεια, ο ληστής λέει στον σπιτονοικοκύρη απειλητικά: "Μίλα φυσικά και πρόσεξε τι θα πεις!".

Νίκη Κεραμέως , κράτα γερά !

Μην αφήσεις αυτούς να σε σύρουν απ τη μύτη .Αυτοί είναι ,,υπό τας διαταγάς ,, σου. .Αν δεν τους αρέσει , ας παραιτηθούν. Ας υψώσει και το κράτος ΜΙΑ ΦΟΡΑ το ανάστημά του . Τα μέτρα είναι σωστά !

Φάνης

Πάντα στην πρωτοπορία της άρνησης κ του όχι οι καθηγητές όπως κάθε γνησιο κατεστημενο

ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Αφού έτσι το θέλουν οι πανεπιστημιακοί.Αρκει όταν διαπιστώνεται οποιαδήποτε ατασθαλία στα πανεπιστήμια ( ρυπανση- βανδαλισμοί κ οτιδήποτε άλλο) να οδηγούνται απευθείας στην δικαιοσύνη κ να τους επιβάλλονται τα ανάλογα πρόστιμα κ οι ανάλογες ποινές.Για να τελειώνει αυτό το παραμύθι που κρατάει 50 χρόνια τώρα..Ας διαλέξουν τι θέλουν.Εχουν κάνει τα Πανεπιστήμια κολοχανειο.

Περισσευμα "σοφιας"

Ποσοι απο τους 60+ του "διαγγελματος" υπερ του Κουφοντινα ησαν παροντες στη Συνοδο; υπαρχουν πολλα "αγκαθωτα ανθη" αναμεσα στους ... πανσοφους καθηγηταδες. Μη ξεχναμε το Γεωργιο Σουρη: "Ουδεν μορωτερον των ιατρων αν δεν υπηρχαν οι διδασκαλοι".

Παναγης

Φτιάξτε πρώτα την Ελληνική Δικαιοσύνη που όλοι είναι έξω, κλέφτες ληστές έμποροι ναρκωτικών δολοφόνοι και όλα τα καλά φρούτα, φτιάξτε φυλακές να γλυτώσει ο κοσμακης και να κυκλοφορεί ελεύθερος στους δρόμους όπως πριν 30 χρόνια και μετα πάτε στα πανεπιστήμια. Ήταν που θα φτιάχνατε κράτος και εσείς. Ένα μπαχαλο ολη η Ελλάδα...

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης