Υποχρεωτικά μέσω τραπέζης η μισθοδοσία από 500 ευρώ και άνω

Υποχρεωτικά μέσω τραπέζης η μισθοδοσία από 500 ευρώ και άνω

Έχει ετοιμαστεί σχέδιο Απόφασης με την οποία προβλέπεται ότι η καταβολή μισθών στον ιδιωτικό τομέα θα γίνεται μόνο μέσω τραπεζικών συναλλαγών, για ετήσιους μισθούς άνω των 500 ευρώ όπως αποκαλύπτεται στον πολυσέλιδο τόμο του προγραμματισμού που παραδίδει ο απερχόμενος αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κύριος Τρύφωνας Αλεξιάδης

Κληρώσεις, πρόσθετο αφορολόγητο για όσους κάνουν συστηματικά τις αγορές τους με κάρτες, αλλά και αναγνώριση των ιατρικών δαπανών μόνον αν έχουν πληρωθεί μέσω τραπέζης, προβλέπει το σχέδιο της κυβέρνησης για το πλαστικό χρήμα, το οποίο αποκαλύπτεται -για πρώτη φορά επισήμως- στον πολυσέλιδο τόμο του προγραμματισμού που παραδίδει ο απερχόμενος αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κύριος Τρύφωνας Αλεξιάδης, στην υφυπουργό κυρία Κατερίνα Παπανάτσιου.

Επιπλέον, για τα νησιά του Αιγαίου όπου αυξήθηκε 50% ο ΦΠΑ, προβλέπεται ακόμα μεγαλύτερο αφορολόγητο με δαπάνες που γίνονται ηλεκτρονικά. 

Ωστόσο πουθενά δεν αναφέρεται η λέξη «ακατάσχετος» ή «προστατευμένος» λογαριασμός, όσον αφορά στον «ειδικό επαγγελματικό λογαριασμό».

Συγκεκριμένα, όπως περιγράφεται στις σελίδες 32-36:

Α. Αναγνώριση δαπανών στη Δήλωση Φόρου Εισοδήματος

Με την διάταξη αυτή συνδέεται το ποσό έκπτωσης φόρου στη δήλωση φόρου εισοδήματος (αφορολόγητο) με το ύψος των δαπανών που θα γίνουν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών.

Τα κύρια σημεία της πρότασης, αφορούν:

1. Τη διασύνδεση της έκπτωσης φόρου 1.900 έως 2.100 ευρώ (αφορολόγητο) με γενικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών, ως ποσοστό του δηλωθέντος εισοδήματος.

2. Την έκπτωση φόρου για λοιπές δαπάνες (πχ. ιατρικά) που πραγματοποιήθηκαν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών. 

3. Όσοι επιτυγχάνουν ποσοστά μεγαλύτερα του 80% του εισοδήματός τους, θα επιβραβεύονται με πρόσθετο αφορολόγητο ποσό.

4. Όσοι ξεπερνούν τα τεθέντα όρια δαπανών με χρήση τραπεζικών μέσων πληρωμής, θα λαμβάνουν επιπλέον λαχνούς συμμετοχής. (ενδεικτικά για κάθε 1000 επιπλέον ευρώ δαπανών, έναν επιπλέον λαχνό συμμετοχής στην κλήρωση).

5. Για τους μόνιμους κατοίκους νησιών όπου ίσχυε το υπό κατάργηση ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, θα ισχύει για δαπάνες που πραγματοποιούν (εντός του συνόλου των ανωτέρω νησιών) επιπρόσθετη έκπτωση από το φόρο, η οποία θα υπολογίζεται με συγκεκριμένο μεσοσταθμικό συντελεστή επιβάρυνσης.

6. Εξαιρέσεις από τη ρύθμιση σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών με κριτήρια την ηλικία καθώς και τον τόπο μόνιμης κατοικίας αυτών.

Β. Δημιουργία Ειδικού Επαγγελματικού Λογαριασμού 

Προωθείται η δημιουργία Ειδικού Επαγγελματικού Λογαριασμού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η καθολική χρήση πλαστικού χρήματος και γενικότερα των ηλεκτρονικών πληρωμών, ώστε να υιοθετηθεί ο νέος τρόπος πληρωμών και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η πλειοψηφία των οποίων έχουν οφειλές είτε προς το Δημόσιο είτε προς τρίτους.

Συμπληρωματικά, συντάχθηκε κείμενο βασικών αρχών, στο οποίο παρουσιάζονται εκτενέστερα οι κύριοι άξονες δημιουργίας του Ειδικού Επαγγελματικού Λογαριασμού. 

Για την τεχνική υλοποίηση των ανωτέρω, υπάρχει στενή συνεργασία με τους εκπροσώπους των τραπεζών, την ΔΙΑΣ, καθώς και την Τράπεζα της Ελλάδος.

Γ. Διασύνδεση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και ηλεκτρονική διαβίβαση στοιχείων

Έχει συνταχθεί σχέδιο διάταξης, σχετικά με την διασύνδεση των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανών με το Υπουργείο Οικονομικών, για την ηλεκτρονική διαβίβαση των εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων. 

Με τον τρόπο αυτό, ρυθμίζεται η ηλεκτρονική διαβίβαση στο Υπουργείο Οικονομικών, των δεδομένων όλων των φορολογικών στοιχείων (π.χ. παραστατικά που σχετίζονται
με χονδρικές ή λιανικές συναλλαγές), ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης των υπόψη παραστατικών (ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα) από τα πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, νομικά πρόσωπα κ.λπ.

Δ. Υποχρεωτική αποδοχή Ηλεκτρονικών Πληρωμών, ανώτατα όρια χρήσης μετρητών και παροχή στοιχείων από παρόχους πληρωμών

Συντάχθηκε κείμενο βασικών αρχών, το οποίο αφορά:

1. Την υποχρεωτική αποδοχή ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών από φυσικά ή και νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, με σταδιακή ένταξη στο καθεστώς
σύμφωνα με τον κίνδυνο φοροδιαφυγής καθώς και τον τόπο εγκατάστασης.

2. Περαιτέρω μείωση των ανώτατων ορίων για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με μετρητά, σε όλους τους δυνατούς συναλλακτικούς συνδυασμούς της αγοράς (επιχείρηση προς επιχείρηση, επιχείρηση προς καταναλωτή, επιχείρηση προς δημόσιο, καταναλωτή προς δημόσιο).

3. Παροχή στοιχείων στο Υπουργείο Οικονομικών από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, φορείς αποδοχής και εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών (card acquirers), σε περίπτωση που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

4. Αποστολή πληροφοριών στο Υπουργείο Οικονομικών από Διαδικτυακούς παρόχους διεξαγωγής στοιχηματισμού και τυχερών παιγνίων, με φυσική εγκατάσταση στην Ελλάδα.

5. Νομοθετική πρόβλεψη για παροχή επιπλέον κινήτρων, με σκοπό την προώθηση των Ηλεκτρονικών Πληρωμών (πχ. λοταρίες με Ακίνητα του Δημοσίου σε περίπτωση πραγματοποίησης δαπανών με ηλεκτρονικές πληρωμές άνω ενός συγκεκριμένου ορίου, επιστροφή χρηματικού ποσού σε συναλλαγές με συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών
υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής κλπ.).

6. Πρόβλεψη στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ), ως προς τα επιβαλλόμενα πρόστιμα, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις ανωτέρω διατάξεις.

Ε. «ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ»

1. Αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες με στόχο την μείωση των πάσης φύσεως χρεώσεων-προμηθειών, που επιβάλλονται από τα Τραπεζικά Ιδρύματα, για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα. Ήδη, μέρος αυτών προέβησαν σε σχετικές ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.

2. Έχει ετοιμαστεί σχέδιο Απόφασης με την οποία προβλέπεται ότι η καταβολή μισθών στον ιδιωτικό τομέα θα γίνεται μόνο μέσω τραπεζικών συναλλαγών, για ετήσιους μισθούς άνω των 500 ευρώ.

3. Ρύθμιση της αγοράς διαδικτυακών τυχερών παιγνίων, με κατάργηση του μεταβατικού καθεστώτος και έκδοση νέων αδειών.

4. Έκδοση Υπουργικής Απόφασης με την οποία θα εξειδικεύονται τα κίνητρα για την χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών (πχ. Λοταρίες, έκπτωση φόρου μέσω συμψηφισμού κλπ).

5. Ανάληψη μέτρων για την παράνομη διακίνηση, μέσω διαδικτύου, μουσικών δημιουργιών και
οπτικοαουστικών μέσων, προς εναρμόνιση με την οδηγία 29.2001.ΕΚ. Τα οφέλη από τον περιορισμό της ψηφιακής πειρατείας θα οδηγήσουν στην αύξηση των εσόδων των επιχειρήσεων του κλάδου, στην ενίσχυση της απασχόλησης σε αυτόν, την αύξηση της διαφημιστικής αγοράς και
την ανάπτυξης επενδυτικών σχεδίων σε νέες παραγωγές. Παράλληλα θα εξαλειφθούν φαινόμενα φοροδιαφυγής και θα προκύψουν αυξημένα έσοδα από την φορολογία της συγκεκριμένης αγοράς.

ΣΤ. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Με το πρόγραμμα θα δοθεί η δυνατότητα στους φορολογούμενους να δηλώσουν εισοδήματα που έχουν αποκρύψει, χωρίς να τους ασκηθεί ποινική δίωξη, αλλά και χωρίς να τους παρασχεθεί φορολογική αμνηστία.

Με αυτόν τον τρόπο, αφενός θα αποσυμφορηθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός, προκειμένου να επικεντρωθεί σε υποθέσεις με μεγαλύτερη εισπραξιμότητα, και αφετέρου θα αυξηθούν τα έσοδα του κράτους.

Κατατέθηκε αρχικό σχέδιο Εθελοντικής Γνωστοποίησης Κεφαλαίων, με βάση σχετική απόφαση του ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. με επιδιωκόμενο σκοπό, την κατά το δυνατόν συντομότερη ολοκλήρωση διαπραγματεύσεων με τους εκπροσώπους των Θεσμών ώστε να προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση που θα θεσμοθετεί την εθελοντική γνωστοποίηση κεφαλαίων και θα εξασφαλίζει την ουσιαστική λειτουργία του μέτρου, στα πρότυπα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 

Στην παρούσα φάση, έπειτα από διαβούλευση με τους Θεσμούς, αποφασίστηκε το πρόγραμμα για την Εθελοντική Γνωστοποίηση Κεφαλαίων θα συμπεριληφθεί στο σ/ν που θα περιλαμβάνει και την Επέκταση των Ηλεκτρονικών Συναλλαγών.

Πηγή: newmoney.gr

ΣΧΟΛΙΑ (11)

ανεργος

Ποιος παιρνει σημερα 500 ευρω;;;

IP κάμερες στα καταστήματα υποχρεωτικά

Μία πρόταση που πάει για εφαρμογή είναι οι IP κάμερες (που πολλά καταστήματα ήδη χρησιμοποιούν για λόγους ασφαλείας) να χρησιμοποιούνται και από την εφορία (πέρα από την αστυνομία). Προβλέπεται υποχρεωτικά να υπάρχει IP camera στην είσοδο/έξοδο του καταστήματος καθώς και στα τραπεζοκαθίσματα (εάν υπάρχουν). Κόστος ανά IP camera <40ευρώ. Ακόμη θα μπορεί να χρησιμοποιείται από την εφορία οποιαδήποτε IP camera έχει βάλει κάποιος για λόγους ασφαλείας (γείτονας, απέναντι μπαλκόνι, διπλανό κατάστημα κλπ).

Νομική Σημείωση

Διαβάστε πρώτα την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012/C 326/02) και συγκεκριμένα το άρθρο 8 του ΧΑΡΤΗ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ και επιτέλους πριν ανερυθρίστα πετάξετε τη βλακεία σας ενημερωθείτε για το πώς τα προσωπικά δεδομένα κατοχυρώνονται, ως δικαίωμα 12 συνταγματικής περιωπής, δυνάμει των σχετικών διατάξεων των άρθρων 2, 9 και 9Α του Συντάγματος, κατά τους ορισμούς και τις ειδικότερες ρυθμίσεις του, υπερνομοθετικής ισχύος, ν.2472/1997.

Από το 1994 χρησιμοποιείται

Στο UK ασχολήθηκα με το θέμα το 1997. Ως πολίτης μπορούσες να συνεργάζεσαι με το κράτος (αστυνομία, εφορία, τροχαία κλπ) και να έχεις IP camera.

Για τις κάμερες που ήδη υπάρχουν

με άδεια δεν υπάρχει πρόβλημα. Τώρα τις κάμερες αυτές τις βλέπουν πάσης φύσεως αλλοδαποί και κακοποιοί, στο εξής θα τις βλέπει και η Ελληνική Αστυνομία και η εφορία. Αυτήν τη στιγμή σε υποβαθμισμένες περιοχές του κέντρου της Αθήνας υπάρχουν περισσότερες από 10.000 ιδιωτικές κάμερες τύπου IP τοποθετημένες στα πεζοδρόμια. Οι κάμερες αυτές έχουν τοποθετηθεί από μαγαζάτορες και πολυκατοικίες. Για αυτές τις ήδη υπάρχουσες περισσότερες από 10.000 ιδιωτικές κάμερες τύπου IP τοποθετημένες στα πεζοδρόμια ΤΙ έχετε να πείτε;;;

Λάκης

Είναι βλάκες, οδηγούν τον κόσμο στην παραοικονομία και θα χάσει το κράτος πολύ περισσότερα. Πρέπει να τους συλλάβουν...

ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩ !!!

ΧΟΥΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ.

George

Ε, καλά τώρα. Κάτω από 500 θα δηλώνουν. Τα υπόλοιπα μαύρα.

george

χρωστάς; ? πρώτα θα τα παίρνει η εφορια και μετά θα φάνε τα παιδιά σου. και για τους κακόβουλους λέω ότι ολοι θα χρωστούν σε λίγο αυτό ειναι το σχέδιο.

xaxaxa

Τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι θα σας βάλει ο Συριζα ...και που σαι ακόμη..Η περίοδος με το Σαμαρα θα μοιάζει παραδεισος

Ναι καλα...

Οταν οι μπαγλαμαδες κατασχουν τραπεζικους εταιρικους λογαριασμους ποιος θα κανει τραπεζικη μεταφορα απο λογαριασμο σε λογαριασμο? Ο βλακας... Καταθεση σε ΑΤΜ, ναι! Να βαλεις χρηματα σε λογαριασμο που ΟΠΟΤΕ ΓΟΥΣΤΑΡΟΥΝ θα στα παρουν, χλωμο!

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

pezoi-athina-ena

Ένας στους τρεις είχε λάβει δάνεια ύψους έως 50.000€ και ένας στους τέσσερις έως 100.000€ - Τράπεζα είχε δώσει στον ίδιο άνθρωπο 9 στεγαστικά δάνεια και σε άλλον 11 επαγγελματικά - Τι έδειξε για τα ληξιπρόθεσμα δάνεια των Ελλήνων μεγάλη έρευνα της ΓΣΕΕ

4
uga_XL

«Ψήφο εμπιστοσύνης» στην Globalworth του Γ. Παπαλέκκα έδωσε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) συμμετέχοντας στην τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ύψους μισού δισ. ευρώ για νέες επενδύσεις στις δύο βασικές αγορές όπου δραστηριοποιείται την Πολωνία και τη Ρουμανία.