Σήμερα καταβάλλεται το κοινωνικό μέρισμα - Για ποιους ανοίγει ξανά η πλατφόρμα

Σήμερα καταβάλλεται το κοινωνικό μέρισμα - Για ποιους ανοίγει ξανά η πλατφόρμα

Συνολικά εγκρίθηκαν 1.313.148 αιτήσεις νοικοκυριών που αντιστοιχούν σε 3.249.000 δικαιούχους, δηλαδή στο 30% του πληθυσμού της χώρας

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος ολοκληρώθηκε  την Τρίτη και η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα γίνει σήμερα Παρασκευή.

Συνολικά εγκρίθηκαν 1.313.148 αιτήσεις νοικοκυριών που αντιστοιχούν σε 3.249.000 δικαιούχους, δηλαδή στο 30% του πληθυσμού της χώρας.

Το ύψος του υπό διανομή ποσού ανέρχεται σε 727 εκατ. ευρώ με μέσο ποσό καταβολής ανά εγκεκριμένη αίτηση 554 ευρώ.

Προκειμένου να συμπεριληφθούν επί πλέον κατηγορίες δικαιούχων που δεν πληρούσαν όλα τα κριτήρια αξιολόγησης κατά την προηγούμενη φάση της διαδικασίας, η πλατφόρμα του κοινωνικού μερίσματος
(www.koinonikomerisma.gr) θα ανοίξει εκ νέου κατά το χρονικό διάστημα από τις 15 έως τις 26 Δεκεμβρίου για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

•Μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες λαμβάνουν το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων ή το επίδομα πολυτέκνων για τις οποίες προωθείται η θέσπιση ευνοϊκότερου συντελεστή στάθμισης με στόχο να διευρυνθεί η βάση των δικαιούχων απ’ αυτήν την κατηγορία. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες που ήδη η αίτησή τους έχει εγκριθεί η διαδικασία θα γίνει αυτόματα και τυχόν διαφορά στο ύψος του ποσού που έχει εγκριθεί θα πιστωθεί αυτόματα σε δεύτερη πληρωμή στο λογαριασμό που έχει δηλωθεί.

•Ηλικιωμένοι άνω των 67 ετών για τους οποίους δεν θα ισχύσει το κριτήριο της υποχρεωτικής ασφάλισης του ενός μήνα.

•Μονοπρόσωπα νοικοκυριά στα οποία δικαιούχος είναι άτομο με αναπηρία 67% και άνω για τα οποία επίσης, δεν θα ισχύσει το παραπάνω κριτήριο.

•Νοικοκυριά που από σφάλμα στις φορολογικές τους δηλώσεις, δήλωσαν δαπάνες φροντιστηρίων στο πεδίο για τις δαπάνες των ιδιωτικών σχολείων.

•Νοικοκυριά στα οποία εντοπίστηκαν σφάλματα κατά τη διασταύρωση των στοιχείων τους στις βάσεις δεδομένων και οι αιτήσεις τους απορρίφθηκαν ή ακυρώθηκαν.

Κοινωνικό Μέρισμα 

Επιπλέον των ανωτέρω, το υπουργείο Οικονομικών θα ήθελε να ενημερώσει τους πολίτες για τα ακόλουθα σε σχέση με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του κοινωνικού μερίσματος.

1.Το κοινωνικό μέρισμα του 2017 σχεδιάστηκε με τρόπο που να στοχεύει στο φτωχότερο 32% του πληθυσμού της χώρας. Αυτό το ποσοστό καλύπτει τόσο το σύνολο των ατόμων που βιώνουν υλική/εισοδηματική φτώχεια στην Ελλάδα (21,2% σύμφωνα με τη Eurostat για το 2016) και σχεδόν το σύνολο όσων βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό (35,6% σύμφωνα με τη Eurostat κατά το 2016).

2.Το πρόγραμμα μειώνει τον κατά κεφαλήν δείκτη φτώχειας για το 2017 κατά 1,4% για το σύνολο του πληθυσμού σε σχέση με το 2016. Η μείωση είναι μεγαλύτερη, 1,6%, για τα παιδιά έως 18 ετών, καθώς και για τους νέους ηλικίας 18-24 ετών. Αυτό αξιολογείται ως ιδιαίτερα θετικό, καθώς αυτές είναι οι ομάδες με τους υψηλότερους δείκτες φτώχειας για το 2016.

Η επιλογή των κριτηρίων

1.Ως καθολικό πρόγραμμα εφάπαξ πληρωμής, που δεν στοχεύει σε κάποια επιμέρους ευάλωτη ομάδα (υπάρχουν εξειδικευμένα τακτικά προγράμματα για αυτό το σκοπό), το κοινωνικό μέρισμα ακολούθησε τις αρχές των προγραμμάτων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και αξιολόγησε τους πολίτες στη βάση της ευημερίας τους ως νοικοκυριό, οριζόμενο ως το σύνολο των ατόμων που ζουν κάτω από την ίδια στέγη. Αυτό είναι επιστημονικά συνεπές, καθώς είναι κοινά αποδεκτό ότι τα άτομα που ζουν κάτω από την ίδια στέγη κατά κανόνα μοιράζονται τους ίδιους πόρους και έξοδα, επωφελούνται των οικονομιών κλίμακας στην κατανάλωση και συνεπώς βιώνουν το ίδιο επίπεδο ευημερίας.

2.Η αξιολόγηση των πολιτών σε επίπεδο φορολογικής δήλωσης και όχι νοικοκυριού, θα δημιουργούσε πολλές στρεβλώσεις και λάθη στόχευσης, και θα ήταν κυρίως εις βάρος των οικογενειών με ανήλικα παιδιά. Σε αυτή την περίπτωση θα εμφανίζονταν ως δικαιούχοι πολλά άτομα που είναι εξαρτώμενα ή φιλοξενούμενα σε άλλα (και είναι στις περισσότερες περιπτώσεις μέλη της ίδιας οικογένειας) με μηδενικές φορολογικές δηλώσεις, ανεξάρτητα από το αν τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού τους είναι φτωχά ή πλούσια. Στην πράξη, αυτοί οι δικαιούχοι θα εξαντλούσαν το μεγαλύτερο μέρος του δημοσιονομικού χώρου.

3.Η αξιολόγηση του βιοτικού επιπέδου των νοικοκυριών έγινε με τον δικαιότερο τρόπο βάσει όλων των κριτηρίων που ήταν διαθέσιμα στις αρχές (εισόδημα, ακίνητη περιουσία, κινητή περιουσία, τεκμήρια πολυτελούς διαβίωσης) και χωρίς να εξαιρεθεί κανένα είδος εισοδήματος ή χρηματικής ενίσχυσης προκειμένου να ωφεληθεί μία κοινωνική ομάδα έναντι της άλλης.

4.Έγινε ειδική πρόβλεψη για τις αυξημένες ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, και στην παράταση του προγράμματος θα δοθεί αυξημένη στάθμιση στις μονογονεϊκές οικογένειες.

5.Ειδικά, για όσους έχασαν τη δουλειά τους εντός του 2017, έγινε ειδική πρόβλεψη για μείωση των εισοδημάτων τους από μισθωτές υπηρεσίες, που φαίνονται στη δήλωση του 2016, έτσι ώστε να μην αποκλειστούν από την εισοδηματική ενίσχυση, όντας άνεργοι, λόγω εισοδημάτων του προηγούμενου έτους.

6.Το κριτήριο για την ελάχιστη ασφάλιση στο ΕΦΚΑ (μόνο για τον κύριο δικαιούχο του νοικοκυριού, μόνο για ένα μήνα και σε οποιαδήποτε περίοδο στο παρελθόν) έχει κυρίως συμβολική αξία. Υποδηλώνει ότι για να είναι λήπτης κάποιος σε ένα σύστημα αναδιανομής θα πρέπει να κάνει την ελάχιστη προσπάθεια να ενταχθεί και να εισφέρει. Το κριτήριο αυτό δεν αφορά ηλικιωμένους άνω των 67 ετών και άτομα με ειδικές ανάγκες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ 


ΣΧΟΛΙΑ (27)

@

Όταν είναι να μοιράσουν μερίσματα, υπολογίζουν τα εισοδήματα... νοικοκυριού. Όταν είναι όμως να υπολογίσουν τεκμαρτά εισοδήματα για σπίτι ή αυτοκίνητο, ατομικό σου λέει. Εκεί μάλλον δεν συνεισφέρει ένα άλλο μέλος του νοικοκυριού με εισοδήματα για την κάλυψη εξόδων.

Απόστολος χστζηιωαννου

Η Κυβέρνηση έδωσε αυτό το μερισμα δείχνοντας το κοινωνικό της πρόσωπο, για να ενισχυση της ασθενεστερες τάξης. Έτσι τουλάχιστον πιστεύω. Σε μια Ομάδα ηλικιωμένων ανθρώπων άνω των 70 ετών στάθηκε ΑΔΙΚΗ. Άνθρωποι αρωστοι, με μειωμένη ακουει, που δεν είχαν χρήματα 50 ευρώ για να δώσουν σε ένα λογιστή, που δεν γνωρίζουν από Η/Υ και περίμεναν τα παιδιά τους για να τους κάνουμε την φορολογική δήλωση και ενώ πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, γιατί έχουν μία σύνταξη τον 430 ευρώ η και λιγότερο, χωρίς κανένα άλλο περιουσιακο στοιχείο ούτε αυτοί ούτε ή ή γυναίκα τους, επειδή κάναμε την φορολογική τους δήλωση εκπροθεσμα γιατί τότε τους την κάνανε,τιμωρουντε δύο φορές. Μια που πληρώνουν πρόστιμο στην Εφορία γιατί είναι εκπροθεσμοι, και μία που δεν περνουν το κοινωνικό μερισμα. Πιστεύω ότι αυτό είναι Άδικο και ήδη έχω μέχρι τώρα 1036 laik. Πιστεύω τώρα που ανοίγει ξανά η πλατφόρμα να διορθώσουν αυτή την αδικία, για να περάσουν και αυτή οι ηλικιωμένοι, καλύτερα Χριστούγεννα. ΑΥΤΌ ΘΑ ΠΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΌ ΚΡΆΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩ. ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ.

εάν νομίζετε, αλητοσυριζομπαχαλάκηδες,

οτι θα σας ψηφίσω επειδή πήρα social dividend γελιέστε. Ρουφατε το αίμα των εργαζομένων για να ταϊζετε τους κόπρους.Θα τα πουμε συντομα..

ΑΡΧΑΙΑ ΓΚΕΤΟ ΚΑΙ ΘΡΕΙΣΚΕΙΑ

με αρχαία Ελληνικά και θρησκεία στο δημόσιο σχολείο δεν μπορείς να δούλεψης σε πολυεθνική η σε ναυτιλιακή η εταιρείες έχουν επίσημη γλωσσά τα αγγλικά. Ολλανδία έχει δεύτερη επίσημη γλώσσα του κράτους τα αγγλικά και το μάθημα στο λυκειο στα καλά σχολεία διδάσκετε στα αγγλικά η εθνικόφρονα εκπαίδευση δημιουργεί γκέτο για το φτωχό που δεν εχει λεφτα για ξένες γλωσσες και υπολογιστές Το 2014 η Δανία ψηφίστηκε ως η πρώτη χώρα στον κόσμο με τους καλύτερα ομιλούντες την αγγλική ως δεύτερη γλώσσα, περνώντας την πρωτιά από την Σουηδία, που για δύο χρόνια στην σειρά είχε κερδίσει την πρώτη θέση. Σουηδία, η Νορβηγία και η Δανία, είναι γνωστές παγκοσμίως για το υψηλό επίπεδο της δημόσιας εκπαίδευσή τους και η εκμάθηση αγγλικών ειναι βασική προτεραιότητα στα σχολεία της σκανδιναβικής. Μάλιστα οι Νορβηγοί αρχίζουν την εκμάθηση αγγλικών από τα τρία (3 έτη********δια βιου στα σισιτια οσοι δεν μιλανε απταιστα αγγλικα κανενας δεν ξερει αγγλικα απο οσους τρωνε χρονια στα σισιτια

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΕΡΓΗΡΟΙ ΠΟΥ ΕΤΥΧΕ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ 3.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΗΣΑΝ ΧΑΜΗΛΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΩΝ 300 ΕΥΡΩ !! ΑΣ ΤΟ ΔΩΣΟΥΝ ΤΟΤΕ ΣΤΟΥΣ ΑΦΓΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΛΛΟ !

πρώην αστεγος ομονια

ΤΟ 10% μόνο είναι ξένοι που το πήρανε βάση συστήματος οι περισσοτεροι ειναι Ελληνες στο περιθώριο απο χωρια και αστικα κεντρα το ελάχιστο εγγυημενο εισοδημα τώρα το παίρνουν αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη προηγούνται 0 εκκαθαριστικό χωρίς αυτοκίνητο σπίτι άστεγοι .Παλιά τα επιδόματα τα παίρναν μέλη θρησκευτικων οργανώσεων του κύκλου εκκλησίας δήμαρχοι στους ψηφοφόρους τους με εκκαθαριστικα 15 -20 χιλιαδες ευρώ το χρόνο δήθεν δε τους έφταναν τα λεφτά ,και τα φτωχά τα παιδιά που δεν ήταν στο κύκλο δεσπότη λιποθυμούσαν στα σχολεία και άνεργοι της επαρχίας κοιμότανε στα παγκάκια στην ΟΜΟΝΙΑ και οι παπάδες δεν τους βοηθήσανε καθόλου εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις. Παίρναν τα λεφτά από το εσπα και τα τρώγανε*** οι τρόικα το επέβαλε να γίνετε ηλεκτρονικά οι αίτηση να το παίρνουν αυτοί που το έχουν πραγματικά ανάγκη

nik

πέφτει χρήμα στην αγορά. ήρθε ανάκαμψη. ....τα χρωστούμενα του εσπα, των συντάξεων μοιράζουν οι αριστεροί κουβαρντάδες

Περίεργα ...μαθηματικά

Πώς το 1.1 εκ αντιστοιχεί σε ...3.4 εκ δικαιούχους??? Το επίδομα δεν το παίρνουν "άτομα" αλλά "νοικοκυριά". Άρα 1.1εκ είναι οι δικαιούχοι, ανεξάρτητα από τα άτομα που τους "αντιστοιχούν"! Για τους "δικαιούχους" δεν θα σχολιάσω, τα έχουν πει ήδη άλλοι: είναι οι "συνήθεις ύποπτοι". Και του χρόνου, με επίδομα βενζίνης, ρεύματος, νερού, τηλεφώνου, ψωμιού, κρέατος... Έτσι είναι ο "μοντέρνος καπιταλισμός"!

ενω αν ειχε δουλεια ο ανεργος

θα επαιρνε 10.000 εωρω αντι για 500 του κοινωνικου σισιτιου!!;

μεροκαματιαρης!!!!θα τα πιω ουζα ρε!!!!κερναω!!!!

Μας στεγνωσανε μας τελειοσανε......κατι ειναι και αυτο!!!το περιμενω το μερισμα..... πως και πως!!!!ρεεεεε!!!!! θα παω σε ενα ταβερνακι στην υπογα ...μαγκακια μου.εχει ενα τιγανιτο μπακαλιαρο.....τρελα καλο.... κρασι..... βαρελατο!!!!!να τα ευχαριστηθω!!!

@ 11.58

Mε τα χρήματα του μερίσματος δεν παρακολουθείς λίγη ορθογραφία από κανένα δάσκαλο? Νομίζω το χρειάζεσαι πιο πολύ από την ταβέρνα...

T.M

οι ζήτουλες περιμένουν να πάρουν το λεγόμενο ΜΕΡΙΣΜΑ..... πως καταντήσατε έτσι ρε;;;;😂😂😂😂

@ Τ.Μ.

Δεν σου έδωσαν τίποτα, ε? Με τι παράπονο το λες...

δεν το

δεν το πηρες εε?πηγες το πρωι στην τραπεζα και ξενερωσες,,,και λες ας το παιξω απλας τωρα στο διαδυκτιο,,,

@ 11.39

Zήτουλες ζήτουλες, αλλα δεν νομίζω να σε χαλούσε κανένα 500αράκι... Ενώ τώρα που ο λογαριασμός σου γράφει 0,00 το λες με παράπονο ελληναρά μου...

karaflitsos

περιουσια 166.000 (αντικειμενικη αξια), δεν μπορει να πουληθεί εδώ και 5 χρονια σε τιμη κατω από το 50% της αντικειμενικης... Εισοδημα από τα ενοικια 6.600(βγαλε 990 για φορο και 600 ενφια...). Ανεργος 10μηνες, γυναικα ανεργη 3χρονια, 1 ανηλικο παιδι. Περσινο εισοδημα 12.500. ΔΕΝ ΤΟ ΠΑΙΡΝΩ λογω περιουσιας και ευημεριας.... Γειτονας με 14.500 (ενφια 200) με 1 παιδι, παιρνει 625...

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

kin_5

«Η Ελλάδα έχει εξελιχθεί κατά τα τελευταία χρόνια σε έναν αγαπητό προορισμό για ξένες επενδύσεις» αναφέρει η γερμανική υπηρεσία που φιλοξενεί δηλώσεις του διευθύνοντα συμβούλου του οργανισμού Enterprise Greece

6
3fa9d1f6d17c9b1ecfe58b52fb588169_XL

Μειωμένη κατά 1,3 εκατ. θέσεις εμφανίζεται η ζήτηση στα περιφερειακά αεροδρόμια για τη θερινή σεζόν με βάση τον προγραμματισμό των αεροπορικών θέσεων από πλευράς των εταιρειών γεγονός το οποίο αποτυπώνει κι ένα πρώτο σημάδι για την τάση της αγοράς, μετά το θετικό σερί των τελευταίων ετών για τον ελληνικό τουρισμό. 

ee1b877e4ccd9ec89cd3513db26077d0_XL

Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών με δύο σταθμούς, το έτος 2037 και ενδιάμεσο το 2027, ολοκληρώνει μέσα στο Μάρτιο το υπουργείο Υποδομών, περιλαμβάνοντας σημαντικές τομές στο σύνολο των συνδυασμένων μεταφορών, τις ακτοπλοϊκές μεταφορές, τα λιμάνια, τα εμπορευματικά κέντρα, τις σιδηροδρομικές υποδομές, τις διεθνείς συνδέσεις και τις οδικές μεταφορές.