ΕΟΠΥΥ: Η απάντηση στον ΣΥΡΙΖΑ για την επίθεση στην κυβέρνηση σχετικά με την «ιδιωτικοποίηση της Υγείας»

ΕΟΠΥΥ: Η απάντηση στον ΣΥΡΙΖΑ για την επίθεση στην κυβέρνηση σχετικά με την «ιδιωτικοποίηση της Υγείας»

Απάντηση στην επίθεση του ΣΥΡΙΖΑ προς τον πρωθυπουργό, ότι «βάζει πάλι μπροστά το σχέδιο ιδιωτικοποίησης της Υγείας», έδωσε ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

1872100
Την αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης προκάλεσε δημοσίευμα που κάνει λόγο για επικείμενη τροπολογία με την οποία παραχωρούνται υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ σε ιδιώτες. Ο ΣΥΡΙΖΑ, επικαλούμενος δημοσίευμα προειδοποίησε πως πριν καλά - καλά περάσει η πανδημία, ο κ. Μητσοτάκης βάζει πάλι μπροστά το σχέδιο ιδιωτικοποίησης της Υγείας».

Η αντίδραση του ΕΟΠΥΥ ήταν άμεση και με ανακοίνωση που εξέδωσε στην οποία κάνει λόγο για παραπλανητικό δημοσιευμα και διασπορά ψευδών ειδήσεων καλεί τον ΣΥΡΙΖΑ να διαβάζει καλύτερα ώστε να προστατεύεται και να μην εκτίθεται.

ΕΟΠΥΥ: Θα περιμέναμε από την αξιωματική αντιπολίτευση να διαβάζει καλύτερα ώστε να προστατεύεται και να μην εκτίθεται

Ένα παραπλανητικό δημοσίευμα δεν μπορεί για κανένα λόγο να αποτελεί στοιχείο για μικροπολιτική και διασπορά ψευδών ειδήσεων, που εν τέλει προκαλούν αναστάτωση στους ασφαλισμένους της χώρας. Προς αποκατάσταση της αλήθειας σημειώνονται τα εξής:

1. Ο ΕΟΠΥΥ βάσει των ισχυουσών διατάξεων (παρ. 9, αρ.28, ν.3918/11) δύναται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου και κατόπιν έγκρισης των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να αναθέτει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τις ακόλουθες εργασίες:
Κλείσιμο
α) Τη μελέτη, καταγραφή, αποτίμηση, αξιολόγηση και υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων
β) Τη διοικητική και οικονομική οργάνωση των υπηρεσιών τους.
γ) Το κλείσιμο των ισολογισμών - απολογισμών και τη λογιστική εν γένει ενημέρωση.
δ) Την καταχώρηση και επεξεργασία στοιχείων στα μηχανογραφικά τους προγράμματα.
ε) Τον έλεγχο των δαπανών υγείας.

Το δημοσίευμα εσφαλμένα αναφέρει πως «η κυβέρνηση έχει ήδη έτοιμη διάταξη με την οποία προβλέπεται η παραχώρηση υπηρεσιών σε ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες θα μπορούν να ελέγχουν από τις δαπάνες του Οργανισμού, μέχρι και τα περιουσιακά του στοιχεία» καθώς η δυνατότητα ανάθεσης από το Διοικητικό Συμβούλιο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα μελετών και ελεγκτικών υπηρεσιών είχε ήδη προβλεφθεί από το 2011. Συνεπώς σε ποια διάταξη αναφέρεται το δημοσίευμα; Η αλήθεια είναι πως η διάταξη που προωθείται από το Υπ. Υγείας, αφορά αποκλειστικά και μόνο δύο ζητήματα:

α) την απάλειψη της πρόβλεψης έγκρισης του Υπ. Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά την απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ σε περίπτωση αναθέσεων. Και αυτό γιατί ο ΕΟΠΥΥ δεν εποπτεύεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και συνεπώς δεν νοείται έγκριση του Υπουργού στη διαδικασία ανάθεσης. Υπενθυμίζεται πως καμία ανάθεση του ΕΟΠΥΥ δεν εγκρίνεται από το Υπ. Υγείας, αφού όλες οι αναθέσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Υπ. Υγείας προϋπολογισμού του Οργανισμού και των πιστώσεων που προβλέπονται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

β) την παροχή εξουσιοδότηση στο ΔΣ του Οργανισμού, πέραν των ανωτέρω μελετών και ελέγχων που θεσμοθετήθηκαν ήδη από το 2011, να αναθέτει σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου το νομικό έλεγχο των νομικών σχεδίων, διακηρύξεων, συμβατικών κειμένων και νομικών μελετών επί των ζητημάτων που άπτονται ιδίως των Διευθύνσεων Προμηθειών, Συμβάσεων και Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων του Οργανισμού. Αυτό κρίθηκε αναγκαίο λόγω των εξειδικευμένων ζητημάτων που διαχειρίζεται ο Οργανισμός ως αποζημιωτής των δαπανών υγείας και των ολοένα αυξανόμενων αναγκών των δικαιούχων περίθαλψης τις οποίες καλείται να καλύψει ο ΕΟΠΥΥ.

2. Αναφορικά με «τον παραγκωνισμό του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ και την ακύρωση συνεδριάσεων λόγω της μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στα υπηρεσιακά στελέχη του Οργανισμού και αλλαγής τρόπου λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ», σημειώνονται τα εξής:

Η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, έχοντας ως γνώμονα την ταχύτερη και άμεση εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων αλλά και την ελαχιστοποίηση των διοικητικών βαρών, προέβη στην πρώτη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη από τη σύσταση του Οργανισμού το 2011.
Απορίας άξιο ήταν γιατί καμία Διοίκηση από τη σύσταση του ΕΟΠΥΥ δεν προέβη σε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε υπηρεσιακά στελέχη, διοικητική πρακτική η οποία εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες στο Δημόσιο και είναι επιβεβλημένη για την επιτάχυνση των διαδικασιών και την ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων των συναλλασσόμενων.

Ενδεικτικό είναι πως για την παροχή σε ασφαλισμένους ιατρικών ή και φαρμακευτικών παροχών, εγκεκριμένων είτε από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (ΑΥΣ) είτε από τους αρμόδιους ιατρούς ελεγκτές, απαιτούνταν οι υπογραφές όλων των υπηρεσιακών παραγόντων και η τελική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, διαδικασία που απαιτούσε πολλαπλά στάδια, εγκρίσεις και υπογραφές με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις οι ασφαλισμένοι να περιμένουν για μήνες.

Σήμερα απαιτείται, πέραν της απαραίτητης ιατρικής έγκρισης, η υπογραφή και του αρμόδιου Δ/ντη ή Γενικού Δ/ντη ανάλογα με το ποσό της παροχής. Ομοίως, σε περίπτωση κατεπείγουσας μετάβασης ασθενών στο εξωτερικό για νοσηλεία πέραν της έγκρισης του ΑΥΣ, απαιτείτο απόφαση ΔΣ με αποτέλεσμα να γίνεται κατεπείγουσα σύγκληση του ΔΣ πριν τη μετάβαση του ασθενή.

Σήμερα, και μετά τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, πέραν της ιατρικής έγκρισης απαιτείται μόνο η έγκριση του Διοικητή.

Η σημερινή Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ έχει εμπιστοσύνη στην επιστημονική κατάρτιση και την εμπειρία των ανώτερων στελεχών της και των αρμόδιων ιατρικών ομάδων και στο πλαίσιο αυτό, μειώνει τη γραφειοκρατία και τα διοικητικά βάρη, υιοθετώντας διαδικασίες ταχύτερης επίλυσης των ζητημάτων των ασφαλισμένων.
Το γεγονός ότι διατυπώνεται προβληματισμός και δυσαρέσκεια για την απεμπλοκή του Διοικητικού Συμβουλίου από τη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τους
ασφαλισμένους ή με άλλες διαδικαστικές ενέργειες, θα πρέπει να προβληματίσει όσους με θέρμη υπερασπίζονται την επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση.

Λυπούμαστε που η πραγματικότητα δεν εξυπηρετεί το αντιπολιτευτικό αφήγημα και είναι κρίμα που άκριτα υιοθετούνται απόψεις που δεν στηρίζονται σε αληθινά δεδομένα.

Ο ΕΟΠΥΥ έχει αποφασίσει να παραμείνει προσηλωμένος στο στόχο του, που δεν είναι άλλος από την ποιοτική και άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών.

Ειδήσεις σήμερα 

Ο Τούρκος αρχιμαφιόζος «ξαναχτυπά» κατά υπουργών και βουλευτών - «Του έβαζα λεφτά στο πορτμπαγκάζ»

Τριπλό φονικό στην Κέρκυρα: Σκότωσαν ζευγάρι Γάλλων που ζούσαν στο νησί και έναν Έλληνα

Survivor: Το θεατρικό που έφερε εντάσεις και στον… τάκο η Καρολίνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δείτε Επίσης