Νέες παρατάσεις προθεσμιών για πυροπλήκτους δίνει το ΥΠΟΙΚ

papanatsiou

Καλύπτει και μη μόνιμους κατοίκους σε Μάτι και Κινέττα - Aφορά τους φορολογούμενους των ΔΟΥ Ελευσίνας και Παλλήνης 

Παρατάσεις υποβολής και πληρωμής φορολογικών δηλώσεων για πυρόπληκτους και μη, δίνει με απόφασή της η υφυπουργός Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου. Η απόφαση καλύπτει όλους τους φορολογούμενους όλων των περιοχών που υπάγονται στις ΔΟΥ Παλλήνης και Ελευσίνας, χωρίς να εξαιρεί όσους δεν έχουν πληγεί άμεσα από την φωτιά. Καλύπτει όμως και κατοίκους άλλων περιοχών, εφόσον έχουν υποστεί σωματική βλάβη ή σκοτώθηκαν στις καταστροφικές πυρκαγιές της Αττικής.

Ωστόσο η συγκεκριμένη απόφαση ΠΟΛ 1146/2018 (υπεγράφη την Πέμπτη 26 Ιουλίου) δεν αφορά την παράταση υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος. Για αυτήν δόθηκε παράταση με την ΠΝΠ που κατέθεσε τα μεσάνυχτα η κυβέρνηση έως 30 Οκτωβρίου (βλ. παρακάτω). Αυτή η παράταση δεν καλύπτει θανόντες άλλων περιοχών ή συγγενείς τους.


Η συγκεκριμένη απόφαση (ΠΟΛ 1146) δίνει παράταση υποβολής δηλώσεων, για τις εξής περιπτώσεις:


1. υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων:

α) οι διορίες υποβολής που λήγουν από την 23η Ιουλίου 2018 μέχρι και την 23η Αυγούστου 2018, παρατείνονται μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2018

β) αφορά τους υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης στις Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας και Παλλήνης

γ) αφορά επίσης τους φορολογούμενους που:

- είτε υπέστησαν σωματική βλάβη οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή αδελφοί ή ανιόντες ή κατιόντες αυτών μέχρι και β’ βαθμού,

- είτε απώλεσαν σύζυγο, αδελφό ή ανιόντα ή κατιόντα αυτών μέχρι και β’ βαθμού,

- είτε υπέστησαν υλικές ζημίες στην ακίνητη περιουσία τους.2. δηλώσεις απόδοσης τελών χαρτοσήμου και άλλων φόρων, τελών και εισφορών υπέρ Δημοσίου ή τρίτων:

α) η διορία έληγε 24 Ιουλίου 2018 και παρατείνεται έως 31 Οκτωβρίου 2018.

β) αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα και οντότητες, που έχουν την κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα) στη χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και Ελευσίνας

γ) αφορά επίσης φορολογουμένους που:
- είτε υπέστησαν σωματική βλάβη οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή αδελφοί ή ανιόντες ή κατιόντες αυτών μέχρι και β’ βαθμού,

- είτε απώλεσαν σύζυγο, αδελφό ή ανιόντα ή κατιόντα αυτών μέχρι και β’ βαθμού,

- είτε υπέστησαν υλικές ζημίες στην ακίνητη περιουσία τους οι οποίες λήγουν από 24η Ιουλίου 2018.


δ) η υποβολή των δηλώσεων θα γίνεται χειρόγραφα στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.


3. καταβολή παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος:

α) η διορία πληρωμής που έληγε 31 Ιουλίου, παρατείνεται μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2018
β) αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας

γ) αφορά επίσης φορολογουμένους που:

- είτε υπέστησαν σωματική βλάβη οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή αδελφοί ή ανιόντες ή κατιόντες αυτών μέχρι και β’ βαθμού,

- είτε απώλεσαν σύζυγο, αδελφό ή ανιόντα ή κατιόντα αυτών μέχρι και β’ βαθμού,

- είτε υπέστησαν υλικές ζημίες στην ακίνητη περιουσία τους.


δ) η υποβολή των δηλώσεων αυτών θα γίνεται χειρόγραφα στις αρμόδιες αυτές Δ.Ο.Υ.
Αλαλούμ με τις δηλώσεις εισοδήματος


Ενώ την Τρίτη είχε ανακοινωθεί αρχικά από το υπουργείο Οικονομικών ότι θα εκτείνεται έως τις 27-28 Σεπτεμβρίου, την Τετάρτη το βράδυ ανακοινώθηκε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι θα φτάνει έως τις 30-31 Οκτωβρίου. Τελικώς η ΠΝΠ που υπεγράφη προβλέπει τα εξής:1. προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 φυσικών προσώπων, αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας: Παρατείνεται μέχρι και την 30η Οκτωβρίου 20182. προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας: Παρατείνεται μέχρι και την 30η Οκτωβρίου 20183. Εξαιρετικά, για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 υποβάλλεται μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2018.ΟΛΟΚΛΗΡΗ η απόφαση Παπανάτσιου έχει ως εξής:ΠΟΛ.1146/2018

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων, καταβολής παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος, α) αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας και β) των φορολογουμένων που είτε υπέστησαν σωματική βλάβη οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή αδελφοί ή ανιόντες ή κατιόντες αυτών μέχρι και β’ βαθμού, είτε απώλεσαν σύζυγο, αδελφό ή ανιόντα ή κατιόντα αυτών μέχρι και β’ βαθμού, είτε υπέστησαν υλικές ζημιές στην ακίνητη περιουσία τους
ΠΟΛ 1146/2018

(Τεύχος Β’ 3020/26.07.2018)

ΠΟΛ.1146/26.7.2018

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 και 18 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 44, 45, 60, 61, 62, 64, 67 και 68 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας, Κληρονομιών, Δωρεών κ.λπ., ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2961/2001 (Α΄ 266) και τον α.ν. 1521/1950 (Α΄ 245), ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 1587/1950 (Α΄ 294).

4. Το Π.Δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 (Β’ 3696/15.11.2016) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

7. Το Π.Δ.142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) περί σύστασης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.

9. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (Α΄ 34) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

10. Την ΠΟΛ.1121/2018 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 2478 Β΄/27.6.2018).

11. Την από 23.7.2018 ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής περί κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής και Δυτικής Αττικής μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 23.7.2018 στις ανωτέρω περιοχές.

12. Το γεγονός ότι οι εν λόγω πυρκαγιές είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή στις ανωτέρω περιοχές.

13. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Παρατείνονται μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2018 οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων απόδοσης τελών χαρτοσήμου και άλλων φόρων, τελών και εισφορών υπέρ Δημοσίου ή τρίτων:

α) φυσικών προσώπων και των νομικών προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή κύρια εγκατάσταση (έδρα), στη χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και Ελευσίνας και

β) των φορολογουμένων που είτε υπέστησαν σωματική βλάβη οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή αδελφοί ή ανιόντες ή κατιόντες αυτών μέχρι και β’ βαθμού, είτε απώλεσαν σύζυγο, αδελφό ή ανιόντα ή κατιόντα αυτών μέχρι και β’ βαθμού, είτε υπέστησαν υλικές ζημίες στην ακίνητη περιουσία τους οι οποίες λήγουν από 24η Ιουλίου 2018.

Η υποβολή των δηλώσεων θα γίνεται χειρόγραφα στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

2. Παρατείνονται μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2018 οι προθεσμίες καταβολής παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος: α) φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας και

β) των φορολογουμένων που είτε υπέστησαν σωματική βλάβη οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή αδελφοί ή ανιόντες ή κατιόντες αυτών μέχρι και β’ βαθμού, είτε απώλεσαν σύζυγο, αδελφό ή ανιόντα ή κατιόντα αυτών μέχρι και β’ βαθμού, είτε υπέστησαν υλικές ζημίες στην ακίνητη περιουσία τους που λήγουν την 31η Ιουλίου 2018. Η υποβολή των δηλώσεων αυτών θα γίνεται χειρόγραφα στις αρμόδιες αυτές Δ.Ο.Υ.

3. Παρατείνονται μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2018 οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων, οι οποίες λήγουν από την 23η Ιουλίου 2018 μέχρι και την 23η Αυγούστου 2018: α) για τους υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης στις Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας και Παλλήνης και β) για τους φορολογούμενους που είτε υπέστησαν σωματική βλάβη οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή αδελφοί ή ανιόντες ή κατιόντες αυτών μέχρι και β’ βαθμού, είτε απώλεσαν σύζυγο, αδελφό ή ανιόντα ή κατιόντα αυτών μέχρι και β’ βαθμού, είτε υπέστησαν υλικές ζημίες στην ακίνητη περιουσία τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2018

Η Υφυπουργός
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Best of Network

ΣΧΟΛΙΑ (2)

katerina

αντε τυχεροι. ειδατε για ολα φροντιζει η δουρου

Τενεκέδες ξεγάνωτοι

Αυτοί που χάριζαν 14η σύνταξη, τώρα ζητούν από τους (χαρο-) καμένους να πληρώσουν φόρους; Μα αφού και η απόφαση λέει ότι "οι εν λόγω πυρκαγιές είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή στις ανωτέρω περιοχές". Δηλαδή σε 90 μέρες θα είναι όλα καλά τότε; Με τα επιδόματα που τους δίνουνε θα πληρώσουνε τους φόρους οι καμένοι;

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

panagiwtakiss_arthroos1

Επί ΣΥΡΙΖΑ οδηγήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε ζημιές κοντά στο 1 δισ. ευρώ - Η κατρακύλα της ΔΕΗ αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στις κυβερνητικές επιλογές για το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ποτάμι: Από ατμομηχανή η ΔΕΗ έγινε θηλειά της οικονομίας λόγω των ιδεοληψιών του ΣΥΡΙΖΑ

124