Νέο ψηφιακό άλμα: Ο «Μοναδικός Αριθμός» που θα αλλάξει τη ζωή μας στις συναλλαγές με το Δημόσιο

mobile-0

Θα είναι ο αποκλειστικός αριθμός που κάθε πολίτης θα χρησιμοποιεί για τη συντριπτική πλειονότητα των συναλλαγών του με τις υπηρεσίες - Θα είναι προϊόν του μοναδικού συνδυασμού του ΑΜΚΑ, του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας και του ΑΦΜ -Πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα δράσουν στην ψηφιακή εποχή - Τα σχέδια της κυβέρνησης για το gov.gr, την ανακύκλωση, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, την επανακατάρτιση και την κυβερνοασφάλεια

Περισσότερα άλματα στον ψηφιακό «Χάρτη» προβλέπει ο κυβερνητικός σχεδιασμός, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται ο ένας μοναδικός 12ψήφιος προσωπικός αριθμός, που θα αποκτήσει ο κάθε πολίτης για τις συναλλαγές του στον δημόσιο τομέα.

Βάση εκκίνησης για μια σειρά θετικών «ανατροπών», όπως ο Π.Α, στην καθημερινή ζωή των πολιτών, είναι το σχέδιο «Ελλάδα 2.0», που αξιοποιώντας τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης, στοχεύει μεταξύ άλλων στις «εύκολες συναλλαγές» με τις δημόσιες υπηρεσίες μέσω των ψηφιακών «εργαλείων». Ο ένας και μοναδικός αριθμός για κάθε πολίτη, αφορά το επικυρωμένο πλάνο που θα υλοποιηθεί σε δύο χρόνια. Πρόκειται για το μοναδικό ψηφιακό αποτύπωμα: το προϊόν του μοναδικού συνδυασμού του ΑΜΚΑ, του Αριθμού Δελτίου Ταυτότητας και του ΑΦΜ. Κυβερνητικά στελέχη κάνουν λόγο για μια σημαντική μεταρρύθμιση που θα απλοποιήσει τις συναλλαγές με το κράτος, αυτοματοποιώντας διαδικασίες, δεδομένου ότι στο εγγύς μέλλον ο «Προσωπικός Αριθμός» θα είναι ο αποκλειστικός αριθμός που κάθε πολίτης θα κληθεί να χρησιμοποιήσει για τη συντριπτική πλειονότητα των συναλλαγών του με τον δημόσιο τομέα. Τα ίδια στελέχη εξηγούν ότι η Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) ορίζεται ως το κέντρο ψηφιακών υπηρεσιών για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών- και ειδικά για την παροχή ηλεκτρονικών εγγράφων, η πρόσβαση στα οποία μπορεί να παρέχεται υπό τους ίδιους όρους όπως τα μη ηλεκτρονικά έγγραφα.

Μετά τα πρώτα ενθαρρυντικά – ταχύτερα μέσα στην πανδημία- βήματα στο ψηφιακό πεδίο, η κυβέρνηση και δη το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπό τον Κυριάκο Πιερρακάκη εστιάζει στην προετοιμασία νέων πρωτοβουλιών με άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Αυτές παραπέμπουν στην απλοποίηση διαδικασιών, όχι μόνο για τις συναλλαγές του πολίτη με το Δημόσιο, αλλά και στην ανακύκλωση, την φόρτιση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, την επανακατάρτιση και τον εκσυγχρονισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κυβερνητικοί παράγοντες σπεύδουν να υπενθυμίσουν ότι κύριοι άξονες του σχεδίου έχουν να κάνουν με τον εκσυγχρονισμό του σχολείου, τη βελτίωση των υποδομών, τις αλλαγές στη φορολογία, τον εκσυγχρονισμό των εργασιακών σχέσεων με την ψηφιακή κάρτα εργασίας κα. «Όλα αυτά, μαζί φυσικά με την ανάπτυξη γενικά της οικονομίας και την διαχείριση των κρίσεων, θα προσδιορίσουν και το πολιτικό πεδίο», τονίζει κυβερνητικός παράγοντας που έχει σαφή εικόνα για τον ευρύτερο σχεδιασμό του Μεγάρου Μαξίμου.

-Πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα δράσουν στην ψηφιακή εποχή

Αρμόδια κυβερνητικά στελέχη πιστεύουν ότι η «επόμενη μέρα» των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν μπορεί παρά να ξεκινήσει από τον καθορισμό μιας σαφούς στρατηγικής και σχεδίου δράσης για τη δημιουργία ενός ψηφιακού επιχειρηματικού οικοσυστήματος που προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Τούτο μπορεί να συμβεί με την δημιουργία ψηφιακής υποδομής μέσω χρηματοδότησης της προμήθειας και της εφαρμογής ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών, καθώς και της ευαισθητοποίησης των στελεχών επιχειρήσεων. Όπως συμπληρώνουν, θα εισαχθούν νέες προβλέψεις σχετικά με την αύξηση της έκπτωσης των εξόδων έως και 200% συνολικά σχετικά με «όχημα» την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων. Ο δε τύπος των δαπανών που υπόκεινται σε έκπτωση, καθώς και οι όροι, οι διαδικασίες και οποιεσδήποτε άλλες απαραίτητες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της υπερ-απόσβεσης θα καθοριστούν με κοινές υπουργικές αποφάσεις των συναρμόδιων Υπουργών Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη.

-Ανακύκλωση

Έμφαση δίνουν και στην συγκρότηση πλάνου για την ανακύκλωση, που σύμφωνα με τον σχεδιασμό σημαίνει:

- Καθορισμός της υποχρέωσης χωριστής συλλογής απορριμμάτων συσκευασίας σε ξεχωριστούς χώρους από:

1. Τους Δήμους σε αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, παιδικούς σταθμούς και άλλους δημοτικούς δημόσιους χώρους.

2. Κινηματογράφους, θέατρα, χώρους συναυλιών, αθλητικές εγκαταστάσεις, εμπορικά κέντρα, συνεδριακά κέντρα, μεγάλα ξενοδοχεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία και κλινικές, αεροδρόμια, λιμάνια, κεντρικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς, επιβατηγά πλοία, τροφοδοσίες κ.α

3. Υποχρεωτική ξεχωριστή συλλογή από νοικοκυριά για τουλάχιστον: μέταλλα, χαρτί, γυαλί και πλαστικό, υφάσματα και άλλα, όπως στρώματα, έπιπλα, φάρμακα που έχουν λήξει και άλλα επικίνδυνα απόβλητα.

-Για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Η επαναφόρτιση και ο ανεφοδιασμός είναι τα «κλειδιά» για τις πράσινες μετακινήσεις με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η μεταρρύθμιση στοχεύει στους σημερινούς και μελλοντικούς ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων. Οι ιδιοκτήτες μπορεί να είναι άτομα από το ευρύ κοινό, ιδιωτικές εταιρείες ή από δημόσιους οργανισμούς, όπως από τους Δήμους.

-Επανακατάρτιση

Το «σκεπτικό» της κυβέρνησης για την επανακατάρτιση λέει ότι η μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Δια βίου Μάθησης θα συμβάλει στον εξορθολογισμό και τον εκσυγχρονισμό του σχεδίου ανάπτυξης δεξιοτήτων, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανάγκες της αγοράς και στις ικανότητες, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας. Οι πάροχοι μάθησης στην αγορά- σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη- θα εμπλακούν μέσω ενός σαφώς καθορισμένου συνόλου κριτηρίων και ενός δομημένου πλαισίου. Ταυτόχρονα, η ευρεία επένδυση στην αναβάθμιση - ειδικά κατά τη διάρκεια του 2021 και του 2022 – θα βοηθήσει στην ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη μετά την πανδημία. Ο συνολικός προϋπολογισμός για το πρόγραμμα οριζόντιας αναβάθμισης φτάνει το ένα δις ευρώ, ενώ οι αναμενόμενες δαπάνες για προγράμματα αναβάθμισης για την περίοδο 2021-2022 υπολογίζεται ότι θα αγγίξουν τα 404 εκατομμύρια ευρώ.

-Κυβερνοασφάλεια

Η μεταρρύθμιση περί κυβερνοασφάλειας αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή μιας στρατηγικής για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και ένα σύνολο πολιτικών, οι οποίες θα αξιοποιηθούν για να αυξήσουν την αξιοπιστία και την ασφάλεια των συστημάτων του δημόσιου τομέα και να βελτιώσουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στην αλληλεπίδρασή τους με τον δημόσιο τομέα. Οι καλά γνωρίζοντες προϊδεάζουν για την ίδρυση ενός Εθνικού Κέντρου Ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για την παρακολούθηση, την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση απειλών στον κυβερνοχώρο. «Το Εθνικό Κέντρο Ασφαλείας θα αποτελέσει «ασπίδα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο», μέσω της ταχύτερης ανίχνευσης και αντίδρασης σε συμβάντα και την προστασία περιουσιακών στοιχείων, πνευματικής ιδιοκτησίας, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, επιχειρηματικά συστήματα κα», υπογραμμίζει κυβερνητικό στέλεχος αναφερόμενος δυνατότητες αξιοποίησης των κονδυλίων του Ταμείων Ανάκαμψης.


Ειδήσεις σήμερα: 

Κρήτη: Η απίστευτη ιστορία πίσω από τη διάσωση του ζευγαριού - «Κολύμπησε για ώρες με την τρικυμία, ήταν θαύμα που έζησε»

Κικίλιας: Οι νέοι να εμβολιαστούν έστω και με μία δόση πριν πάνε διακοπές - Έκκληση για τους 55 και άνω

Έγκλημα στη Φολέγανδρο - Το «κατηγορώ» της εισαγγελέως: «Προσβλήθηκε για ασήμαντη αφορμή και σκότωσε τη Γαρυφαλλιά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Δείτε Επίσης