Folli Follie: Μεθοδευμένη εξαπάτηση από το 2007 με τις «σκιές» να φτάνουν στο 2001

folli

Οι ενδείξεις προκύπτουν απ' τα όσα κατέθεσε ενόρκως η Διευθύντρια των Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Αποκαλυπτικά στοιχεία για άμεσες και έμμεσες εικονικές συναλλαγές και ψευδείς ισολογισμούς

Για ισχυρές ενδείξεις ότι η Folli Follie «έχτιζε» από το 2007, αλλά πιθανότατα και προγενέστερα ψευδείς ισολογισμούς μεταφέροντας ψευδή κέρδη, ψευδή ταμιακά διαθέσιμα, εικονικές πωλήσεις και ψευδή αποθέματα», κάνει λόγο η εισαγγελική πρόταση που υιοθέτησε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών για τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της οικογένειας Κουτσολιούτσου.

Οι ενδείξεις, σύμφωνα με το βούλευμα, προκύπτουν απ' τα όσα κατέθεσε ενόρκως στις 3 Οκτωβρίου στον Οικονομικό εισαγγελέα η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Εισηγμένων Εταιρειών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ιωάννα Κούρκαφα καταθέτοντας παράλληλα κρίσιμα στοιχεία απ' το πόρισμα της Alvarez & Marsal για τον τρόπο με τον οποίο στήθηκε το μεγάλο κόλπο.

Το βούλευμα σημειώνει χαρακτηριστικά: «Εκ των ανωτέρων συνάγεται ότι πρόκειται για μεθοδευμένη και σχεδιασμένη από τουλάχιστον το 2007 εξαπάτηση των επενδυτών που εμπιστεύθηκαν την ειλικρίνεια των δημοσιευμένων ισολογισμών της εταιρίας προχώρησαν σε αγορά μετοχών της και σήμερα εχουν καταγράψει τεράστια οικονομική ζημία αφού η τιμή της μετοχής μετά την αποκάλυψη της απάτης εχει υποστεί οικονομική απαξίωση.

Επομένως με βάση το μέχρι σήμερα διαθέσιμο υλικό της προκαταρκτικής εξέτασης, το οποίο προέρχεται αφενός από την εποπτική αρχή των εισηγμένων εταιριών αφετέρου από το προσωρινό έστω πόρισμα τρίτης ανεξάρτητης ελεγκτικής εταιρίας υπάρχουν πολύ σοβαρές ενδείξεις ότι η εταιρία όχι μόνο για το 2017 αλλά με μεγάλη βεβαιότητα επι σειρά ετών δηλαδή κατ΄ εξακολούθηση δημοσιοποιούσε ανακριβείς οικονομικές καταστάσεις διογκώνοντας και τον κύκλο των πωλήσεων της και τα κέρδη της και τα ταμειακά της διαθέσιμα δημιουργώντας συστηματικά μάλιστα στους επενδυτές αλλά και στις εποπτικές αρχές μια παραπλανητική εικόνα για τις πραγματικές δυνατότητες της εταιρίας στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Δεν είναι δε τυχαίο το γεγονός ότι από τον έλεγχο των χρηματιστηριακών συναλλαγών των μελών του ΔΣ προκύπτει ότι στις 5/9/17 ο Δημητρης Κουτσολιούτσος έιχε προβεί σε πώληση 1.150.000 μετοχών της εταιρίας Folli Follie συνολικής αξίας 23 εκατομμυρια ευρώ, ενέργεια που από μόνη της είναι ικανή να βλάψει το επενδυτικό κοινό και συνιστά χειραγώγηση πέραν της απατηλής σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων που παραπλάνησαν σωρρεία επενδυτών που προχώρησε σε αγορά μετοχών και στη συνέχεια μετά την αποκάλυψη του οικονομικού σκανδάλου και του πανικού που ακολούθησε ρευστοποίησε τις μετοχές καταγράφοντας ζημία χιλιάδων ευρώ».

Σύμφωνα με την κα Κούρκαφα η A&M εντόπισε τρεις περιόδους και μεθόδους καταχώρησης εικονικών συναλλαγών. Η πρώτη αφορά την πιο πρόσφατη περίοδο (2015 - 2017), η οποία αναφέρεται ως «Άμεσες Εικονικές Συναλλαγές», η δεύτερη αφορά την περίοδο 2007 - 2015, η οποία αναφέρεται ως «Έμμεσες Εικονικές Συναλλαγές» και η τρίτη πιστεύεται ότι αποτελεί πρακτική που υιοθετήθηκε μεταξύ του 2001 και του 2015 (στην οποία υπάλληλοι του FF Group Asia αναφέρονταν ως «MerryGoRound» (Γύρω-γύρω όλοι)). Σύμφωνα με την A&M μάλιστα η παλιότερη αναφορά σε αυτή την πρακτική ήταν το 2001, αλλά δεν αποκλείει να συνέβαινε και παλαιότερα.

Σύμφωνα με την κα Κούρκαφα η A&M εντόπισε τρεις περιόδους και μεθόδους καταχώρησης εικονικών συναλλαγών. Η πρώτη αφορά την πιο πρόσφατη περίοδο (2015 - 2017), η οποία αναφέρεται ως «Άμεσες Εικονικές Συναλλαγές», η δεύτερη αφορά την περίοδο 2007 - 2015, η οποία αναφέρεται ως «Έμμεσες Εικονικές Συναλλαγές» και η τρίτη πιστεύεται ότι αποτελεί πρακτική που υιοθετήθηκε μεταξύ του 2001 και του 2015 (στην οποία υπάλληλοι του FF Group Asia αναφέρονταν ως «MerryGoRound» (Γύρω-γύρω όλοι)). Σύμφωνα με την A&M μάλιστα η παλιότερη αναφορά σε αυτή την πρακτική ήταν το 2001, αλλά δεν αποκλείει να συνέβαινε και παλαιότερα.

Στη σχετική ερώτηση που γίνεται από τον εισαγγελέα η μάρτυς απαντά: «Με βάση τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία όπως αυτά αποτυπώνονται στην έκθεση της Α&Μ ουσιώδεις ανακρίβειες προέκυψαν διότι τουλάχιστον από τη χρηση του 2007 (και κατά πάσα πιθανότητα πριν από αυτή) κάποιες εταιρίες της FFGASIA είχαν καταχωρήσει σημαντικό όγκο και αξία εικονικών αγορών και πωλήσεων.

Επίσης η Α&Μ στην έκθεσή της σημειώνει ότι τα λογιστικά στοιχεία που της παρασχέθηκαν χρονολογούνται από το 2007 και ως εκ τούτου αναφέρει ότι δεν ήταν σε θέση να εντοπίσει συναλλαγές με ελεγχόμενες εταιρίες καθώς και εικονικές πωλήσεις ή αγορές πριν το έτος 2007.

Επίσης η Α&Μ διαπιστώνει ότι η πρακτική του MerryGoRound” χρησιμοποιείται τουλάχιστον από το 2001 έως το 2015. Τέλος αναφέρεται ότι σύμφωνα με την Α&Μ απ΄τη χρήση 2001 τουλάχιστον διαπιστώθηκε σύσταση ελεγχόμενης εταιρίας. Η αξιολόγηση των ευρημάτων της Α&Μ εκτιμώ ότι θα οδηγήσει , από εποπτική άποψη, στη διαπίστωση ότι η ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για σειρά ετών δεν ήταν ορθές, αλλά αντιθέτως ψευδείς και παραπλανητικές».

Οι εικονικές συναλλαγές

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία επίσης και ως προς τις μεθόδους καταχώρησης εικονικών συναλλαγών. Υπήρχαν:

1. Άμεσες εικονικές συναλλαγές (2015 - 2017), όπου ορισμένες εταιρείες του FF Group Asia καταχωρούσαν εικονικές συναλλαγές πωλήσεων σε ένα υποτιθέμενο πελάτη, την εταιρεία NG BOON SOON καθώς και εικονικές συναλλαγές αγορών από τουλάχιστον έναν υποτιθέμενο προμηθευτή, την THANAPRASERTSIAN. Σύμφωνα με την A&M οι εν λόγω συναλλαγές ήταν εξολοκλήρου εικονικές, χωρίς φυσική κίνηση αποθεμάτων και μετρητών.

Για τις χρήσεις 2015, 2016 και 2017 οι εικονικές πωλήσεις προς την NG BOON SOON ανέρχονταν σε 560 εκατ. δολ., 863 εκατ. δολ. και 995 εκατ. δολ. αντίστοιχα (σύνολο 2,4 δισ δολ.). Το σχετιζόμενο εικονικό κόστος πωληθέντων για τις ίδιες χρήσεις ανέρχονταν σε 315 εκατ. δολ., 502 εκατ. δολ. και 580 εκατ. δολ. αντίστοιχα (1,4 δισ δολ).

Συνεπώς, συμπεραίνει η A&M εκτιμά ότι τα μικτά κέρδη του FF Group Asia ήταν τεχνητά προσαυξημένα από τις άμεσες εικονικές πωλήσεις προς την NG BOON SOΟN κατά τουλάχιστον 245 εκατ. δολ., 361 εκατ. δολ. και 415 εκατ. δολ. για τις χρήσεις 2015,2016 και 2017 αντίστοιχα (σύνολο 1 δισ δολ.).

2. Έμμεσες εικονικές συναλλαγές (2007 - 2015). Η A&M διαπίστωσε ότι πριν τα μέσα της χρήσης 2015 καταχωρούνταν εικονικές πωλήσεις και αγορές με τις ίδιες εταιρείες μέσω ενός δικτύου Ελεγχόμενων Εταιρειών. Σημειωτέον πως από τη χρήση 2001 τουλάχιστον το FF Group Asia προέβαινε στη σύσταση πλήθους εταιρειών που ελέγχονταν από υπαλλήλου του και διενεργούσαν συναλλαγές με αυτό.

Όλες τους είχαν έδρα το Χονγκ Κονγκ. Από το 2007 ως το 2015 οι εταιρείες του FF Group Asia, FFGS και FFBD πραγματοποίησαν την πλειονότητα των πωλήσεων τους στον ίδιο τελικό πελάτη την NG BOON SOON, εμμέσως μέσω Ελεγχόμενων Εταιρειών. Δηλαδή αντί να καταχωρηθεί εικονική συναλλαγή απευθείας με την NG BOON SOON καταχωρείτο πώληση σε Ελεγχόμενη Εταιρεία, η οποία και καταχωρούσε τελικά την εικονική πώληση. Το 90% των πωλήσεων των εν λόγω εταιρειών, ένα ποσό 3,2 δισ δολ., πραγματοποιήθηκαν για την υπό εξέταση περίοδο σε Ελεγχόμενες Εταιρείες.

3. Συναλλαγές «γύρω γύρω όλοι» (Merry Go Round, 2001 - 2015) με σκοπό την προσαύξηση των εσόδων και των κερδών. Οι εταιρείες του FF Group Asia διενεργούσαν και καταχωρούσαν πωλήσεις με μια ελεγχόμενη εταιρία. Η τελευταία πουλούσε τα εμπορεύματα απευθείας ή μέσω άλλης ελεγχόμενης εταιρείας σε μια άλλη εταιρεία του FF Group Asia. Η συγκεκριμένη εταιρεία του FF Group Asia έπειτα πουλούσε τα εμπορεύματα σε ένα νόμιμο εξωτερικό πελάτη, μια ελεγχόμενη εταιρεία ή την FFGS.

Κατά συνέπεια, οι συναλλαγές από την πρακτική αυτή προσαύξαναν τόσο τα έσοδα όσο και το κόστος πωληθέντων των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του FF Group Asia δεδομένου ότι τα ίδια εμπορεύματα πωλούντο περισσότερες από μία φορέες από τις εταιρείες του FF Group Asia. Υποτίθεται ότι αυτού του είδους οι ενδοομιλικές συναλλαγές θα έπρεπε να απαλείφονται σε επίπεδο ομίλου, αλλά δεδομένης της εμπλοκής και τριών εκτός του ομίλου εταιρειών οι απαλοιφές δεν διενεργούντο. Όπου η τιμή της συναλλαγής διέφερε, η διαφορά δημιουργούσε κέρδος εντός των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του FF Group Asia. Για τη συγκεκριμένη πρακτική οι έλεγχοι ακόμα συνεχίζονται από την Alvarez & Marsal προκειμένου να διαπιστωθεί το εύρος της.

Σε ο,τι αφορά τα εικονικά τραπεζικά υπόλοιπα το FF Group Asia από το 2009 καταχώρησε περισσότερα από 355,3 εκατ. δολ. εικονικά χρηματικά διαθέσιμα, ως απόρροια της είσπραξης των εικονικών απαιτήσεων από πελάτες, της εξόφλησης εικονικών ενδοεταιρικών συναλλαγών καθώς και της είσπραξης εικονικών τόκων.

Δείτε στο newmoney.gr όλο το βούλευμα «φωτιά» με τις κρίσιμες πληροφορίες για το πως είχε στηθεί η απάτη.

ΣΧΟΛΙΑ (19)

Tales from Banana 🍌 republic

ανέλαβε η υποτροπή 🙈 🙉 🙊 ..ανοιξαν και τους λογαρισμους,...χθες😂

Εφ οπλου .Παρουσιαστε....!

Μπραβο ρε μαγκα ! Αφου με τετοιο ονομα εφτιαξες τετοια εταιρια και σηκωσες χρηματιστηριακα τοσα δις ,περασες με το σπαθι σου πρωτος στο Πανθεον της Ελλαδος ! Λαναρας , Αλλαμανης , Μαρινοπουλοι, Ψωμιαδηδες κλ τρωνε τις σκονες σου ! Τι να μας πουνε τα PhD του Χαρβαντ και του LSE !

Ξυστης Επιτροπης Κεφαλαιαγορας

Νταξει παιδια, χαλαρα! Την υποθεση εχουμε πλεον αναλαβει εμεις

Φούσκα Χρηματιστηρίου 2000

όσο δε διαλευκάνθηκαν τα εγκλήματα του χρηματιστηρίου το 1999-2000 , τόσο το ελληνικό επιχειρείν θα μπορεί να λειτουργεί με πρότυπο τις αρπαχτές εκείνης της εποχής

!

θελουμε και ευρωπαικη ενωση δεν εχει ανοιξει ρουθουνι περιμενουν σαν χανοι ολοι χωρις να αντιδρουν. οι μικρομετοχοι δεν πηγαν στη συνελευση (ακυρωθηκε βεβαια) λενε δεν πειραζει αφου δεν εχουμε κρατος ! αφου δεν αντιδρα κανεις ποτε γ αυτον υπαρχουν τετοια μεγαλολαμογια

Γιατί δεν τους μπουζουριαζετε

άμεσα, τι περιμένετε, να την κάνουν για Ουρουγουάη και να μείνετε με το ένταλμα στο χέρι?

dim

Προφανώς

Ταϊσμένα τομάρια!! Επικαλούνται ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ

Πάλι ΕΜΕΙΣ θα πληρώσουμε το ΜΑΡΜΑΡΟ. Τα ταϊσμένα τομάρια ΤΑΧΑΤΕΣ επόπτες (Γκότσης και λοιπά μέλη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) κάαααααααααΑΑΑΑθονται και ... περιμέεεεεεεεεεεεενουν ... , επί μήνες, εξαντλούν τη γραφειοκρατία, ασκούνται στη διαδικασία, προστατεύουν τους κατηγορούμενους, επικαλούνται το τεκμήριο αθωότητας κλπ ... ΓΙΑΤΙ ΟΜΩΣ ;;;

στελιος

Φαγωμένα χρήματα δεν θα βρεθούν. Θα πάρουν μια ποινή-χάδι 10-15 χρόνια. Θα βγούν στα 3 λόγω προβλημάτων υγείας.

Προφήτης

Και ένοχοι να είναι (δεν μπορούμε να τους δικάσουμε εμείς) δεν παίζει ουδεμία ποινή. Αυτό είναι το σύστημα σε αυτή τη χώρα.

Αγανακτισμένος

Καλά,οι ορκωτοί ελεγκτές ,τι ρόλο παίζουν.??? Δέν έχουν καμμία ευθύνη..??? Εν τοιαύτη περιπτώσει νά τούς καταργήσουμε..!!!

Eλένη

Ακριβώς αυτό ήθελα να σχολιάσω!!

ε

θα πουν οτι ελέγχαν οτι τους δίναν δηλαδη πλαστά στοιχεία! αν τους ψάξουν έχουν λαδωθεί κ αυτοί, να ναι καλά τα θήματα οι επενδυτές που χρηματοδοτούσαν την πυραμίδα

Μήτσος

Δεν χρειάζεται να λαδωθούν, τους αρκεί που παίρνουν έναν μεγάλο πελάτη..

Στέφανος

Έλεος, σταματήστε επιτέλους τον πόλεμο εναντίον της πραγματικής οικονομίας της αγοράς και των ελεύθερων επαγγελματιών, δεν θα πάει έτσι μπροστά αυτή η χώρα εφαρμόζοντας την έννομη τάξη.

FF

η πραγματική οικονομία ελέγχεται από θεσμικά όργανα του κράτους και ανεξάρτητες αρχές . Βλέπε ΗΠΑ και σοβαρές χώρες της Ε.Ε. Εδώ είναι μπανανιστάν...το κράτος αδυνατεί να κάνει ελέγχους και να επιβάλει ποινές ... Το πρόβλημα δεν είναι ο καπιταλισμός , αλλά ο έλεγχός του ...Με απλά λόγια δεν φταίει η φωτιά που σε ζεσταίνει , φωτίζει το βράδυ εάν εσύ την αφήνεις ανεξέλεγκτη και δεν παίρνεις προφυλάξεις πριν πέσεις να κοιμηθείς .

Vigilante

Εξαιρετικός παραλληλισμός

ε

τέτοιο τρολαρισμα απο απαταιωνες δεν έχει ξαναγίνει! μετά απο 6 μήνες δέσμευσαν και τους άδειους λογαριασμούς! έχουν λαδώσει τους πάντες με τα λεφτά των επενδυτών και δενμιλά κανείς. όλο το ΔΣ έχει εξωχικά σε γνωστά νησια και χρήματα σε οφσορ, αντι να είναι φυλακή ολοι τριγυρνάνε και κοιτάνε να μη φύγει ο Τζόρτζης απο σεο , αλλιως θα βρουν που κυκλοφορει το χρημα

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

o-proedros-tis-komision-zan-klont-giounker

Ο απερχόμενος πρόεδρος της Κομισιόν σε συνέντευξή του στην «Bild» είπε ότι έχει ευθύνη και ο ίδιος για το συγκεκριμένο γεγονός - Ξεκαθάρισε όμως ότι η ελληνική βοήθεια δεν έχει κοστίσει σε κανέναν ούτε ένα ευρώ