Τα «Απόκρυφα» Χριστιανικά κείμενα: Τι λένε και πώς αντιμετωπίζονται

Τα «Απόκρυφα» Χριστιανικά κείμενα: Τι λένε και πώς αντιμετωπίζονται

Τα Απόκρυφα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης - Η αντιμετώπισή τους από την επίσημη Εκκλησία

Με τον όρο «Απόκρυφα» χαρακτηρίζονται από την Εκκλησία βιβλία που συνδέονται άμεσα με την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και είναι γραμμένα κατά μίμηση των κανονικών βιβλίων της Αγίας Γραφής, όμως έχουν αποκλειστεί από τον Κανόνα. Συντάχθηκαν από τον 2ο π.χ. ως τον 4ο μ.χ. αιώνα από Ιουδαίους και Χριστιανούς συγγραφείς  που επιδίωκαν να εξασφαλίσουν στα έργα τους κανονικό κύρος χρησιμοποιώντας τα ονόματα των συγγραφέων των έργων της Αγίας Γραφής.

Διακρίνονται σε απόκρυφα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Παρουσιάζουν μεγάλα μειονεκτήματα αξιοπιστίας και ύφους σε σύγκριση με τα κανονικά βιβλία, αλλά αποτελούν σημαντική πηγή για την μελέτη των τάσεων της εποχής τους. Μερικές αφηγήσεις  ‘’Απόκρυφων’’ της Καινής Διαθήκης χρησιμοποιήθηκαν στην παράδοση της θείας Λατρείας (πράξεις),τροφοδότησαν τη λαϊκή ευσέβεια ή ενέπνευσαν έργα τέχνης. Ιδιαίτερα η βυζαντινή τέχνη έχει σκηνές που η προέλευση τους βρίσκεται στα «Απόκρυφα». Χαρακτηριστικά της Μονής της Χώρας στην Κωνσταντινούπολη και της εκκλησίας Santa Maria Maggiore στη Ρώμη, που είναι εμπνευσμένα από το Πρωτευαγγέλιον του Ιακώβου και περιέχουν σκηνές από την παιδική ηλικία της Θεοτόκου.
«Απόκρυφα» βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης
Τα «Απόκρυφα» βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες, στις οποίες τα χώρισαν οι μεταγενέστεροι ερμηνευτές τους. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει κυρίως τρία βιβλία με θρύλους για πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης: 

i. Το Βιβλίο των Ιωβηλαίων που αποτελεί επανάληψη του βιβλίου της «Γένεσης» και των κεφαλαίων α-ιβ’ της «Εξόδου» από κάποιον φαρισαίο που κατέταξε τα γεγονότα σε ιωβηλαία.

ii. «Η Διαθήκη των Δώδεκα Πατριαρχών», η έμπνευση του οποίου αποδίδεται στο μθ’ κεφάλαιο της «Γένεσης». Γράφτηκε στα τέλη του 2ου π.Χ. αιώνα και περιέχει τη Διαθήκη καθενός από τους δώδεκα γιους του Ιακώβ. Το πνεύμα του βιβλίου αυτού επηρέασε σημαντικά τους συγγραφείς της Καινής Διαθήκης

iii. Το «Μαρτύριο του Ησαΐα» που γράφτηκε στα τέλη του 1ου π.Χ. αιώνα και περιγράφει τα μαρτύρια του προφήτη Ησαΐα ο οποίος θανατώθηκε με πριονισμό μετά από διαταγή του βασιλιά του Ιούδα Μανασσή και αναλήφθηκε στη συνέχεια στους ουρανούς. Άλλα βιβλία αυτής της «κατηγορίας» είναι τα: «Ζωή του Αδάμ και Εύας», «Βίοι Προφητών», «Παραλειπόμενα του Ιερεμία», «Διαθήκη του Ιώβ», «Διαθήκη του Αβραάμ» και «Διαθήκη του Σολομώντος».
Στη δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνονται θρύλοι για άλλα πρόσωπα. Πρόκειται για την «Επιστολή του Αριστέου», που συντάχθηκε από αξιωματούχο του βασιλιά της Αιγύπτου Πτολεμαίου Β’ του Φιλάδελφου και όπου περιγράφεται πώς πραγματοποιήθηκε η ελληνική μετάφραση της «Πεντατεύχου» (250 π.Χ.) και για το βιβλίο «Σιβυλλικοί Χρησμοί». 
Στην τρίτη κατηγορία περιλαμβάνονται υμνητικά κείμενα: «Ψαλμοί του Σολομώντος (το σημαντικότερο απ’ όλα), «Άσμα», «Προσευχή του Μανασσή» κ.ά.

Στην τέταρτη κατηγορία, περιλαμβάνονται διδακτικά έργα με χαρακτηριστικότερο το «Πιρκέ Αμπόθ» («Ρητά των Πατέρων»). Πρόκειται για κείμενα ραβινικής σοφίας που γράφτηκαν τον 1ο και τον 2ο αι. μ.Χ. 
Τέλος, στην πέμπτη κατηγορία, περιλαμβάνονται πέντε αποκαλυπτικά έργα:

i. «Πρώτος Ενώχ» που γράφτηκε τον 2ο π.Χ. αιώνα
ii. «Η Ανάληψη του Μωυσή» που γράφτηκε στην αραμαϊκή γλώσσα την εποχή που ζούσε ο Ιησούς

iii. «Δεύτερος Ενώχ» (ή «Σλαβικός Ενώχ» γιατί σήμερα είναι γνωστό από τις σλαβικές μεταφράσεις που γράφτηκε από Ιουδαίο της Αλεξάνδρειας γύρω στο 50 μ.Χ.

iv. «Δεύτερος Βαρούχ» (ή «Συριακή Αποκάλυψη του Βαρούχ» γιατί το 1866 βρέθηκε αντίγραφό του στη συριακή γλώσσα που γράφτηκε στην ελληνική γλώσσα γύρω στο 70 μ.Χ. και
v. «Τρίτος Βαρούχ» (ή «Ελληνική Αποκάλυψη του Βαρούχ») που γράφτηκε στις αρχές του 2ου αι. Ο Βαρούχ ήταν γραμματέας του προφήτη Ιερεμία και έζησε τον 6ο π.Χ. αιώνα.

Από το 1947 ως τα μέσα της δεκαετίας του 1960, κοντά στο Κιρμπέτ Κουμράν στη ΝΔ ακτή της Νεκράς Θάλασσας, σε έντεκα σπήλαια και αρχαία ερείπια,ανακαλύφθηκαν 900 ιουδαϊκά χειρόγραφα σε περγαμηνή και πάπυρο στα ελληνικά, αραμαϊκά και εβραϊκά. Πρόκειται για τα λεγόμενα «Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας», που αποτελούν μία από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις του 20ου αιώνα.
"Απόκρυφα Κείμενα" της Καινής Διαθήκης

Κατά τον 2ο μ.Χ. αιώνα, κυρίως, επώνυμοι και ανώνυμοι συγγραφείς, άλλοι για να υποστηρίξουν δικές τους ιδέες και άλλοι για ν' αφηγηθούν λεπτομέρειες που δεν περιλαμβάνονται στην Καινή Διαθήκη και που τις είχαν αντλήσει από διάφορους θρύλους και παραδόσεις έγραψαν τέτοια βιβλία και τα παρουσίασαν σαν έργα μαθητών του Χριστού.
Η συγγραφή των βιβλίων αυτών, συνεχίστηκε ως περίπου τον Μεσαίωνα. Όπως αναφέραμε παραπάνω, ο πρώτος από τους λόγους για τους οποίους αυτά γράφτηκαν είναι για να συμπληρώσουν κενά που υπάρχουν στη Βίβλο, όπως για παράδειγμα τα παιδικά χρόνια της Θεοτόκου, του Ιησού Χριστού, στοιχεία για τους Αποστόλους κ.ά.
Ότι υπάρχουν κενά στην Καινή Διαθήκη είναι αναμφισβήτητο. Άλλωστε, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρει: "πολλά μεν και άλλα εποίησεν ο Ιησούς, α ουκ εστί γεγραμμένα εν τω Βιβλίω τούτω" (Ιωάν. Κ.20).

Σε όσα αναφέρονται στα "Απόκρυφα" αυτά κείμενα, σαφώς υπάρχουν πολλές υπερβολές. Όμως, έχουν περιληφθεί και αληθινά στοιχεία που προήλθαν από τη ζωντανή παράδοση της Εκκλησίας ή από τα απολεσθέντα βιβλία της Καινής Διαθήκης.

Επίσης, άλλα "Απόκρυφα Κείμενα" γράφτηκαν από αιρετικούς (Μανιχαίους, Γνωστικούς, Ναζαρηνούς κ.ά.) που θέλησαν να μεταδώσουν τις δοξασίες τους. Θέλησαν να τους δώσουν κύρος, παρουσιάζοντας ως συγγραφείς τους, τους μαθητές του Χριστού. Όμως τα περιεχόμενά τους, ειδικά όσων δεν γράφτηκαν από αιρετικούς, αποτελούσαν δημοφιλή αναγνώσματα των Χριστιανών και επηρέαζαν την τέχνη, τη λατρεία και την απολογητική διάθεση.
Πλήρης κατάλογος των "Απόκρυφων" δε σώζεται από κανένα εκκλησιαστικό συγγραφέα. Ο αριθμός τους είναι άγνωστος, καθώς συνεχώς ανακαλύπτονται καινούργια. Ελλιπείς κατάλογοι με τα "Απόκρυφα" σώζονται στα έργα του Τιμόθεου του πρεσβύτερου του Ωριγένη, του Μεγάλου Αθανασίου, του Ευσέβιου, του Πατριάρχη Κων/πόλεως Νικηφόρου κ.ά.
Όσο για τον αιρετικό ή μη χαρακτήρα τους, έχουν γίνει συζητήσεις επί συζητήσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλά αιρετικά κείμενα, με την επεξεργασία από "ορθόδοξους" συγγραφείς, έπαψαν να έχουν αιρετικό χαρακτήρα και αντίστροφα, άλλα "ορθόδοξα" κείμενα έγιναν αντικείμενα επεξεργασίας από αιρετικούς που πρόσθεσαν δικές τους δοξασίες.

Ο ιστορικός Ευσέβιος αναφερόμενος στις συζητήσεις για τον κανόνα της Καινής Διαθήκης, διακρίνει τα βιβλία σε "ομολογούμενα", "αντιλεγόμενα", "νόθα" και "αιρετικά".
Στα μεσαιωνικά χρόνια, γνώρισε μεγάλη διάδοση, κυρίως για το "Πρωτευαγγέλιο Ιακώβου". Γενικά, υπήρχε αρνητική αξιολόγηση των Αποκρύφων. Πρώτη σημαντική έκδοσή τους έγινε από τον J.A. Fabricius, στο "Codex Apocryphus Novi Testamenti" (1703-1719). Τον 19ο αιώνα, ξεχωρίζει το "Dictionnaire des Apocryphes" του J.P. Migne (τομ. 1-2, 1856) και βασικά, οι εκδόσεις του Constantinus Tischendorf "Acta Apostolum Apocrypha" (1851), "Evangelia Apocrypha" (1853) και "Apocalypses Apocryphae" (1866). Ακολούθησαν νέες εκδόσεις στις αρχές του 20ού αιώνα, ιδιαίτερα μετά την ανακάλυψη των παπύρων της Οξυρύγχου. Μετά το 1960, υπάρχει μια θετικότερη εκτίμηση των "Αποκρύφων" καθώς εξετάζονται ταυτόχρονα με την υπόλοιπη χριστιανική παραγωγή των πρώτων αιώνων.
Η επίσημη Εκκλησία δεν κατατάσσει τα "Απόκρυφα" κείμενα στα κανονικά, αλλά συχνά αντλεί από αυτά στοιχεία για το περιεχόμενο εορτών (π.χ. Κοίμηση της Θεοτόκου, τα Εισόδια της Θεοτόκου στο ναό κ.ά.). Τα ονόματα των τριών Μάγων που προσκύνησαν το νεογέννητο Χριστό (Γασπάρ, Βαλτάσαρ, Μελχιώρ) είναι γνωστά από τα "Απόκρυφα". 
Το ίδιο συμβαίνει με τον Ρωμαίο εκατόνταρχο της σταύρωσης που είναι γνωστός ως Λογγίνος και με αυτό το όνομα αναφέρεται στα Συναξάρια και την υπόλοιπη χριστιανική παράδοση, όπως και με τους δύο ληστές που ονομάζονται Γέστας και Δυσμάς (ή Δημάς). Η περιγραφή για την Κοίμηση της Θεοτόκου που αναφέραμε στο άρθρο για το Άβατο του Αγίου Όρους, υπάρχει μόνο στα "Απόκρυφα" Κείμενα.
Μερικά από τα "Απόκρυφα" βιβλία – Χαρακτηριστικά αποσπάσματά τους

Τα λεγόμενα Ιουδαιοχριστιανικά Ευαγγέλια είναι:

i. το καθ' Εβραίους Ευαγγέλιο
ii. το Ευαγγέλιο των Ναζωραίων
iii. το Ευαγγέλιο των Εβιωνιτών

Αναφέρονται επίσης το Ευαγγέλιο των Αιγυπτίων, οι "Παραδόσεις του Ματθία", το "Κήρυγμα Πέτρου", το "Ευαγγέλιο των Αντιπάλων του Νόμου και των Προφητών", τα "Απομνημονεύματα των Αποστόλων", το "Ευαγγέλιο του Ιούδα του Ισκαριώτη", το "Ευαγγέλιο της Εύας" κ.ά.
Ένα από τα πιο γνωστά "Απόκρυφα Κείμενα" είναι το "Πρωτευαγγέλιο Ιακώβου" όπου γίνεται αναφορά στη γέννηση της Θεοτόκου και στη γέννηση του Ιησού. Το "Ευαγγέλιο Θωμά" αναφέρεται στην παιδική ηλικία του Ιησού. Σ' αυτό γίνεται μνεία θαυμάτων του Ιησού όταν ήταν παιδί:

9.1. "Μετά από μερικές μέρες, ο Ιησούς έπαιζε στη σοφίτα ενός σπιτιού και ένα από τα παιδιά που έπαιζαν μαζί του, έπεσε κάτω από το σπίτι και σκοτώθηκε. Όταν τα άλλα παιδιά το είδαν αυτό, έφυγαν και ο Ιησούς έμεινε μόνος. 2. Οι γονείς όμως του παιδιού που σκοτώθηκε ήρθαν και τον κατηγόρησαν ότι αυτός το έριξε κάτω. Όμως ο Ιησούς απάντησε: "Δεν τον έριξα εγώ κάτω. Αλλά εκείνοι συνέχισαν να τον κακολογούν. 3. Τότε ο Ιησούς πήδηξε κάτω από την οροφή και κάθισε δίπλα στο πτώμα του παιδιού και φώναξε με φωνή μεγάλη: "Ζήνωνα" –γιατί αυτό ήταν το όνομά του- "σήκω και πες μου, εγώ σε έριξα κάτω;". Και αμέσως αναστήθηκε είπε: "Όχι, Κύριε, δε με έριξες εσύ κάτω, αλλά εσύ με ανέστησες".

Ο Κ. Τίσεντορφ


16.1. "Ο Ιωσήφ έστειλε το γιο του Ιακώβ, να κόψει ξύλα και να τα φέρει στο σπίτι και ο μικρός Ιησούς τον ακολούθησε. Αλλά καθώς ο Ιάκωβος μάζευε τα κλαδιά, μια οχιά του δάγκωσε το χέρι. 2. Και καθώς ξάπλωσε κάτω ετοιμοθάνατος, ο Ιησούς πλησίασε και φύσηξε πάνω στη δαγκωνιά και αμέσως ο πόνος σταμάτησε, το φίδι έσκασε και ο Ιάκωβος έγινε αμέσως καλά".
Άλλα Απόκρυφα Κείμενα είναι: Ευαγγέλιο Ψευδο-Ματθαίου, "Ευαγγέλιο Πέτρου", "Ευαγγέλιο Νικόδημου", "Ευαγγέλιο (ή ερωτήσεις) Βαρθολομαίου", "Επιστολή των Αποστόλων", "Κήρυγμα Πέτρου", "Πράξεις Ιωάννου", "Πράξεις Παύλου", "Πράξεις Πέτρου", "Πράξεις Ιωάννου", "Πράξεις Ανδρέου", "Πράξεις Θωμά", "Κλημέντια", "Αποκάλυψη Πέτρου", "Αποκάλυψη Ιωάννου", "Αποκάλυψη Παύλου", "Αποκάλυψη Θωμά", "Σιβυλλικοί Χρησμοί" κ.ά.Επίλογος

Ο ίδιος ο όρος "Απόκρυφα" έχει από μόνος του μια γοητεία. Αυτή του μυστηριακού και του ασυνήθιστου. Το περιεχόμενο των "Απόκρυφων" βιβλίων είναι καθαρά χριστιανικό, παράλληλο προς τα άλλα (τα κανονικά) βιβλία της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης τα οποία συμπληρώνει.
Από τον 6ο αιώνα ήδη, η Εκκλησία, με το "Γελασιανό Διάταγμα" περί "επιτρεπτών και μη επιτρεπτών βιβλίων", διαχωρίζει τα "Κανονικά" βιβλία από τα "Απόκρυφα".
Ιδιαίτερα στη Δύση, καταδικάστηκαν από την Εκκλησία. Ωστόσο, φαίνεται ότι πάντα ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή στους πιστούς, ενέπνεαν ζωγράφους και άλλους καλλιτέχνες και, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, προκάλεσαν το ζωηρό ενδιαφέρον της επιστήμης.
Πηγές: "C. TISCHENDORF, "Ευαγγέλια  Απόκρυφα", εκδόσεις Σπανός, Ιανουάριος 1853.
Ιωάννης Δ. Καραβιδόπουλος, "ΑΠΟΚΡΥΦΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ", τόμοι Α'-Β', Εκδόσεις Π. Πουρνάρα, 2004, 2011.
Εγκυκλοπαίδεια ΔΟΜΗ, τόμος 3, έκδ. 2005.

ΣΧΟΛΙΑ (26)

ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΤΟΚΟΣ @Βασ23/09/201710:23

Ο μονος ιστορικος που αναφερεται στην υπαρξη του Ιησου ειναι ο Ιωσηπος (εβραιος ρωμαιος πολιτης με ονομα Ιωσηφ) ο οποιος του αφιερωνει ακριβως 5 γραμμες.Απο αυτον και περα nothing!Κατα τα αλλα, θα ηθελα να πω κατι που δεν ανεφερε ο αρθογραφος σχετικα με την παιδικη ζωη του Ιησου.Στα αποκρυφα ο Ιησους δεν ανεσταινε και δεν θεραπευε κατ αποκλειστικοτητα αλλα παιδια, ΑΛΛΑ ΕΠΙΣΗΣ ΣΚΟΤΩΝΕ ΑΛΛΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ Η ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ. Επισης αναφερεται οτι ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΟΝ ΕΤΡΕΜΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΚΟ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ.Ο Ιησους "τιμωρουσε" τα κακα παιδια, ενω θεραπευε και ανεσταινε τα καλα και αθωα.(Εδω η ιστορια θυμιζει Κλιντ Ηστγουντ, Τζανγκο, Ρινγκο και αλλους παρομοιους τυπους) Ο πατερας του Ζηνωνα, κατηγορησε τον Ιησου, γιατι υπηρχε το προηγουμενο της θανατωσης παιδιων.(Οπως ενος βιαιου παιδιου που ηθελε να καταστρεψει τα πουλακια απο πηλο που ειχε φτιαξει ο Ιησους στο παιχνιδι).Κατι αλλο που προκαλει απορια ειναι ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΔΕΝ ΑΦΗΣΑΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ ΓΡΑΠΤΟ. Εφ οσον μεσω Αγιου Πνευματος απεκτησαν πολυλαλια, το φυσιολογικο θα ηταν να μεταδωσουν ανα την οικουμενη τη διδασκαλια του Ιησου και να την ερμηνευσουν στους ανθρωπους.Αυτοι ομως ΔΕΝ ΑΦΗΣΑΝ ΤΙΠΟΤΑ! Ολο το βαρος επεσε πανω σε εναν τυπο που δεν εκανε θαυματα και ονομαζοταν Σαουλ .Αυτος μετα εγινε ο Παυλος.Το λογικο συμπερασμα απο ολα αυτα ειναι οτι ειται η επιλογη των μαθητων του Ιησου ηταν τελειως τυχαια χωρις σκοπο και μελλοντικο αποτελεσμα (κατι που αντιτιθεται στην εννοια της Θρησκειας σαν εκφραση της Θειας Προνοιας), ειται οτι η επιλογη του Ιησου ηταν λαθος (αφου ειναι θεοπνευστος η Θεος πως ειναι δυνατον να κανει λαθος?), ειται οτι ο Παυλος και οι πατερες των συνοδων ηταν απατεωνες και τα αποκρυφα οντως βασιζονταν στα λογια των αποστολων, ειται οτι γενικα η θρησκεια ειναι αλλο ενα παραμυθι απο τα πολλα της Χαλιμας.Διαλεχτε και παρτε!

nbg

Κυριε Στουκα υπάρχει ένα ωραίο άρθρο του πανεπιστημιακου Δ. Κυρτατας πως μέσα από την ιουδαικη παράδοση δημιουργήθηκε μια ολόκληρη παράδοση στο πρωτοΕυαγγελιο του Ιακώβου για τον Χριστό ως ξυλουργο που συντετμημενη αναφέρει ο Ματθαίος και ο Λούκας.

Δημήτρης

Τι ωραία που θα ήταν να γνωρίζαμε τους Έλληνες Επίκτητο και τον Φωκυλίδη όσο καλά ξέρουμε τους Εβραίους Μωυσή και Ιησού...

;

Σε κρατησε κανενας με το ζορι να μην διαβασεις τον Επικτητο η τον Επικουρο;

_-_

Ο Ιησούς Χριστός, ΔΕΝ είχε γεννηθεί από Άνθρωπο γιά να ανήκει σε κάποια ...φυλή!____ Είχε "γεννηθεί" ως ΦΩΣ του Κόσμου ΠΡΟ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ!__________Το ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ, αυτό;

Ο Θεός

Αποκαλύπτεται στον άνθρωπο αν τον εκζητησει .Μονο το κατα Ιωάννη Ευαγγελιο να διαβάσει ,τις Πράξεις των Αποστολών ,την Εφεσιους Επιστολή , είναι αρκετά να γνωρίσει τον Χαρακτήρα και την Υπόσταση του Θεού , στο πρόσωπο του Ιησου Χριστού .Και είναι ντροπή για την Εκκλησία της Ελλαδος που τόσους αιώνες ,δεν διδάσκουν στον Ελληνικό Λαό την Αλήθεια του Ευαγγελίου , και τον έχουν σε πνευματικό σκοτάδι .

;

Τι ακριβως αγαπητε φιλε δεν μας διδασκει η Εκκλησια για τον Ιησου; Στο site της Εκκλησιας της Ελλαδος μπηκες ποτε; Την Ορθοδοξη Κατηχηση την διαβασες;

@15:03

Απλα σου απαντω.Ο Χριστος δεν διδάσκεται στα site αλλα μεσα στους ναούς. Απο την απαντηση που μου εδωσες,απο τα 3 βιβλία που ανέφερα σαν παραδειγμα δεν εχεις μελετήσει κανένα. Απο τους Εφεσιους διάβασε μονο το 4ο κεφαλαιο και θα καταλαβεις.

Νικοδημος

Ιουδαϊκή μυθολογία και φιλοσοφία δηλαδή. Σε τι είναι κατώτερος ο δικός μας Αίσωπος? Ο Αριστοφάνης? Ελάτε, πάμε όλοι μαζί....ΜΠΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Γιατι παντα βαζετε "διγλωσσα"- (διπλης αναγνωσης) διχαστικα αρθρα, που εχουν αιρεσεις μεσα και ειναι σε πλανη ;;; Προφανως φοβαστε να βαλετε αρθρα για Αγιους της Ορθοδοξιας, χωρις να γραψετε και κατι αρνητικο.

ΠΛΑΝΗΤΗΣ

Δυστυχώς, το απόκρυφο, το ασυνήθιστο, το διαστροφικό και το παράνομο, δημιουργούν βαθύτερες εντυπώσεις από το φανερό, το άγιο, το φυσιολογικό και το νόμιμο στους περισσότερους ανθρώπους. Αυτή, όμως, η πρακτική συντείνει στην αποδόμηση του ατόμου και της κοινωνίας ευρύτερα. Ευελπιστούμε κάποια στιγμή να προβάλλονται συχνότερα από τα ΜΜΕ και οι πράξεις των Αγίων της εκκλησίας μας. Διότι οι Άγιοι δεν είναι κάποια ιδεατά, φανταστικά και μυθικά όντα του παρελθόντος, αλλά, άνθρωποι όπως και εμείς, με διαφορετική (εξαιρετική θα έλεγα), όμως, ατομική και κοινωνική συμπεριφορά σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο.

?

Aν περιμενετε απο τα ΜΜΕ καηκαμε. Ολα τα κειμενα που θελετε ειναι στο διαδικτυο ελευθερα προς αναγνωση απο τον καθε ενα μας.

X.O

Oρισμενα Αποκρυφα, κ. Στουκα ειναι φανταστικα οπως το Ευαγγελιο του Θωμα η της Μαγδαληνης. Ορισμενα αλλα ειναι δυσνοητα αλλα ο μεγας Jung τα εχει καταστησει προσιτα σε μας (με πολυ διαβασμα φυσικα). Δεν ειμαι βεβαιος οτι ο Jung εχει παντα δικιο αλλα ειναι πολυ διεσισδυτικος διανοητης και συγγραφεας. Στο μεγαλο ερωτημα γιατι αφηνει ο Θεος να γινονται πολεμοι'' κλπ εχει δωσει μια υπεροχη απαντηση στο εργο του "Answer to Job" (Απαντηση τον Ιωβ), δεν ειμαι βεβαιος αν εχει μεταφρασθει στην Ελληνικη, αν και αμφιβαλλω πολυ. Πολλα Πατερικα κειμενα, επισης, ειναι εξαιρετικα και χρησιμα σε τετοιου ειδους θεματα.

ftemp

Παραμύθια που δημιούργησαν αμόρφωτοι άνθρωποι, που δεν είχαν ιδέα για τον φυσικό κόσμο γύρω τους, δεν ήξεραν τι είναι το μικρόβιο, το άτομο κοκ. Το ανατριχιαστικό είναι ότι υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που βασίζουν την ζωή και την ηθική τους, πάνω σε τέτοια παραμύθια.

Ευσεβέστατος

Γρήγορα στο παχνί σου εσύ. Καραμπιπερίμ μπιπερίμ μπιπερίμ.

33% !

ξύπνησες πάλι άν και είχες 33% πιθανότητες να μη ξυπνήσεις ποτέ ,όπως έχεις 33% πιθανότητες άν οδηγείς να τρακάρεις και να σκοτωθείς η να μείνεις παράλυτος. Πές το απλά τύχη και το ξεπερνάς αβρόχοις ποσίν αλλά το ότι ζείς και εσύ και εγώ και επικοινωνούμε ,το οφείλουμε όχι στην τύχη αλλά στην χάρη και τη μακροθυμία του Θεού..

ftemp

Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι υπάρχει θεός. Κανένας θεός. Τα έχουμε επινοήσει όλα αυτά, γιατί το φτωχό μας το μυαλό θέλει να δώσει μια εξήγηση για την πραγματικότητα γύρω μας. Σας έχουν εξαπατήσει κάποιοι πονηροί, για να σας αρμέγουν. Εσύ που απάντησες, μάλλον είσαι ένας από αυτούς. Το ίδιο και ο αποκάτω

@ftemp

Εχετε εσείς απόδειξη ότι δεν υπάρχει Θεός; Αν ναι, μας την παρουσιάζετε; Αγαπητέ, γι' αυτό λέμε ΠΙΣΤΕΥΩ! Αν παρουσιαζόταν μπροστά μας ο Θεός δεν θα είχε νόημα.

ftemp@13.46

Να διαβάσεις για το Burden of proof. Πίστεψε όπου θέλεις, αρκεί να μην μας παρουσιάζεις το ψέμα που πιστεύεις ως αλήθεια

;

Φιλε, αποδειξη ειναι ενα πραγμα. Πιστη ειναι ενα εντελως διαφορετικο. Ποια ειναι η αποδειξη πχ οτι δυο παραλληλες ευθειες δεν τεμνονται; Δεν τεμνονται, ειναι αξιωμα στην Ευκλειδειο γεωμετρια (φυσικα σε αλλες γεωμετριες υπαρχουν αλλα αξιωματα). Aν παλι εσυ πιστευεις μονο οτι βλεπεις, τι θα πιστευες το 1200 μχ; Οτι η γη ειναι επιπεδη;

.@

Ότι ναναι...

μπραβο στο πρωτο θεμα που κανει αυτο το αρθρο

to κοσμημα των κειμενων ειναι το βιβλιο του Ενωχ, που περιγραφει με φανταστικο τροπο την γη, τη λειτουργια της γης, και κυριως τον ερχομο των 201 αγγελων η ελλοχιμ που συνουσιαστηκαν με τις γυναικες και γεννηθηκαν οι γιγαντες (νεφελιμ)..το κειμενο αυτο συμβαδιζει με την γενεση της βιβλου αλλα η εκκλησια δεν κανει ποτε καμμια αναφορα σε αυτο, ουτε η επιστημη ασχολειται με το εκπληκτικο αυτο βιβλιο που αξιζει να διαβασει κανεις..επισης ενα αλλο βιβλιο που εχει μεγαλο ενδιαφερον, ειναι το Γεροντικο, που περιγραφει τον βιο των ασκητων στην ερημο

Βασ

Εβραϊκά παραμυθάκια. Κάναμε την Εβραϊκή μυθολογία θρησκεία μας. Δεν υπάρχει κανένα μη εβραικό ιστορικό βιβλίο που να αναφέρει τα γεγονότα της ζωής του Ιησού.

κι ομως

υπαρχει ρωμαικη επιστολη του Πιλατου προς τον καισαρα

Ο Γανυμήδης

Ναι αρχαιομανή μου.Ο,τι πεις.

Κορυδαλλιώτης

Εχουμε κάτι εκπληκτικά πατερικά κείμενα, κείμενα των ασκητών της ερήμου και των Πατέρων της Εκκλησίας, και καθόμαστε και ασχολούμαστε με τα "Απόκρυφα"...Επειδή "πουλάνε" και τροφοδοτούν συνομωσιολογικές θεωρίες. Διαβάσατε τα Ευαγγέλια πρώτα; Διαβάσατε το εκπληκτικό Κατά Ιωάννην; Μου θυμίζει κάτι χριστιανούς κατ' όνομα που τους ρωτάς αν διάβασαν την Καινή Διαθήκη και σου λένε "διάβασα την Αποκάλυψη". Δεν διάβασαν το Ευαγγέλιο και διάβασαν τη δυσνόητη Αποκάλυψη...Τόσο καλά....

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

ellines_logioi_arthro

Οι πρώτοι Έλληνες λόγιοι μοναχοί στη Δύση (8ος αι.) - Από τον 14ο αιώνα εώς την άλωση της Πόλης - Έλληνες λόγιοι στη Δύση μετά την άλωση και η μεγάλη συμβολή τους στην Αναγέννηση - Πλατωνισμός και Αριστοτελισμός

8
aloga

Πετρόχτιστα αρχοντικά, λιθόστρωτα καλντερίμια, βυζαντινές εκκλησίες, ένα φράγκικο κάστρο, ποτάμια και γεφύρια συνθέτουν στις πλαγιές της Αρκαδίας ένα από τα ομορφότερα ελληνικά χωριά, την Καρύταινα, το χωριό του Πεντοχίλιαρου.

fdrfrw

Τι είναι η ευγονική – Από τον Francis Galton ως την ταύτιση της ευγονικής με τον ναζισμό – Η φυλετική υγιεινή-Οι Έλληνες ευγονιστές: Ι. Κούμαρης, Σ. Τσουρουκτσόγλου, Ν. Λούρος κ.ά. – Οι ακραίες και απαράδεκτες απόψεις επιστημόνων για ορισμένες κοινωνικές ομάδες

22
maxi-issou04

Ο Μέγας Αλέξανδρος στη Μικρά Ασία - Οι πολεμικές προετοιμασίες του Δαρείου - Οι κινήσεις των αντιπάλων πριν τη σύγκρουση - Η μεγάλη μάχη - Τα στρατηγικά λάθη του Δαρείου και η ευφυής τακτική του Αλέξανδρου - Ο απολογισμός της μάχης

50
Vlachs1877_1_

Η ετυμολογία του ονόματός τους – Από τα βυζαντινά χρόνια ως τις αρχές του 20ου αιώνα – Η παρουσία τους σε γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας

6
var_01

Αν ρωτήσετε τους παλαιοτέρους θα σας πούν, ότι η παληά τους Αγορά (σ.σ. βρισκόταν στο τέρμα της Αιόλου προς την πλευράν της Πλάκας, καταστράφηκε από πυρκαγιά) δεν επιδέχεται καμμίαν σύγκρισιν με την σημερινήν και ίσως δεν έχουν άδικον.