Εκκλησίες: Διπλασιάζεται ο αριθμός των πιστών - Από τους 50 το όριο πάει στους 100

ecclisia-0

Αλλάζει το όριο εισόδου πιστών ανά τετραγωνικό μέτρο - Στις εισόδους των χώρων λατρείας θα υπάρχουν υποχρεωτικά δυο σταθμοί αντισηπτικών - Απαγορεύεται η χρήση πνευστών οργάνων - Συνιστάται η χρήση μάσκας από τους προσερχόμενους

Νέα δεδομένα και για τις Εκκλησίες δημιουργεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Παιδείας, Νίκης Κεραμεώς και Υγείας, Βασίλη Κικίλια.

Συγκεκριμένα με την νέα ΚΥΑ αυξάνεται το όριο χωρητικότητας στις μεγάλες Εκκλησίες, από 50 σε 100 άτομα, ενώ θα ισχύσει από τις 6 Ιουνίου έως τις 9 Ιουλίου.

Στην ουσία αλλάζει το όριο εισόδου πιστών ανά τετραγωνικό μέτρο που από ένα άτομο στα 10 τμ μετατρέπεται σε ένα άτομο ανά 5 τμ και έτσι διπλασιάζεται ο αριθμός. Στόχος είναι οι πιστοί να πηγαίνουν σε πολλούς ναούς, προκειμένου να μην υπάρχει συγχρωτισμός.

Σύμφωνα με την απόφαση επιτρέπεται η τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών, μυστηρίων, κηδειών (και των σχετικών με αυτές θρησκευτικών λειτουργιών και λοιπών ιεροπραξιών και ταφικών εκδηλώσεων) και κάθε είδους θρησκευτικών τελετών, καθώς και η προσέλευση προσώπων για ατομική ή κατ’ ιδίαν προσευχή σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας (κάθε είδους και κάθε νομικού, κανονικού και εν γένει θρησκευτικού καθεστώτος ναών και παρεκκλησίων, ευκτηρίων οίκων, τεμενών, συναγωγών κ.λπ.) κάθε δόγματος και θρησκείας, ανεξαρτήτως μεγέθους και χωρητικότητάς τους, στο σύνολο της Επικράτειας μόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας: α) ο μέγιστος αριθμός ατόμων που επιτρέπεται να παρίσταται εντός του χώρου λατρείας προκύπτει από την τήρηση της αναλογίας ενός ατόμου ανά πέντε τμ επιφάνειας, με ελάχιστη απόσταση ενός και ημίσεος (1,5) μέτρου μεταξύ τους προς όλες τις κατευθύνσεις.

Στον παραπάνω υπολογισμό περιλαμβάνεται αποκλειστικά και μόνο η επιφάνεια του κύριου/ωφέλιμου χώρου που εξυπηρετεί τις λατρευτικές ανάγκες και δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιφάνειες τυχόν άλλων όμορων κυρίων χώρων του ακινήτου που εξυπηρετούν δραστηριότητες μη λατρευτικές (π.χ. χώροι σεμιναρίων και αναγνωστηρίων), τυχόν βοηθητικών χώρων (π.χ. γραφείων, αποθηκών), χώρων υγιεινής, κοινοχρήστων κ.λπ.

Ο κατά νόμο υπεύθυνος θρησκευτικός λειτουργός οφείλει να προχωρήσει στην εσωτερική διαμόρφωση του χώρου λατρείας, ώστε να είναι αμέσως διακριτές οι θέσεις (ορθίων ή καθημένων) που μπορούν να καταλάβουν οι προσερχόμενοι και να διατηρείται ο μέγιστος αριθμός τους εντός του ορίου της προαναφερθείσας αναλογίας, καθώς και η απόσταση του ενός και ημίσεος (1,5) μέτρου μεταξύ τους προς όλες τις κατευθύνσεις, σε περίπτωση που η επιφάνεια του χώρου λατρείας υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) τ.μ., ως μέγιστος αριθμός παρισταμένων ορίζεται ο αριθμός εκατό (100).

Επίσης θα πρέπει ακόμη να τηρούνται όλα τα θεσπισθέντα προληπτικά μέτρα υγιεινής για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτά ανακοινώνονται από τον ΕΟΔΥ και από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 2

Οι κατά νόμο υπεύθυνοι θρησκευτικοί λειτουργοί οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τηρείται ανά πάσα στιγμή ο μέγιστος επιτρεπόμενος συνολικός αριθμός ατόμων, η αναλογία ένα άτομο ανά πέντε τ.μ., η απόσταση του ενός και ημίσεος (1,5) μέτρου μεταξύ τους, καθώς και τα μέτρα υγιεινής για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως ορίζονται από την Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Υποχρεωτικά δύο σταθμοί αντισηπτικών

Στις εισόδους των χώρων λατρείας υπάρχουν υποχρεωτικά δυο σταθμοί αντισηπτικών προς χρήση των προσερχόμενων. Η υγιεινή των χεριών με αντισηπτικό είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο στο χώρο λατρείας.

Στις εισόδους των χώρων λατρείας στους οποίους οι προσερχόμενοι δεν επιτρέπεται να εισέλθουν με τα υποδήματά τους, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα πλύσης των ποδιών, με τήρηση της απόστασης του ενός και ημίσεος (1,5) μέτρου ή χρήσης ποδοναρίων, τα οποία δεν επαναχρησιμοποιούνται.

Τα υποδήματά τους πρέπει να τοποθετούνται από τους ίδιους εντός σακούλας, η οποία κλείνει ερμητικά. Συνιστάται κάθε σακούλα υποδημάτων να τοποθετείται ξεχωριστά και χωρίς επαφή μεταξύ τους. Σε περίπτωση που το λατρευτικό τυπικό περιλαμβάνει τη χρήση χαλιού, συνιστάται οι προσερχόμενοι να φέρουν και να χρησιμοποιούν εντός του χώρου λατρείας το δικό τους χαλί προσευχής.

Συνιστάται η χρήση προστατευτικής μάσκας

Απαγορεύεται η χρήση πνευστών οργάνων. Εάν κατά το οικείο λατρευτικό τυπικό προβλέπεται η ύπαρξη χορωδίας ή ομαδικής υμνωδίας/απαγγελίας θρησκευτικών ύμνων από τους πιστούς, συνιστάται η αποφυγή τους ή η τήρηση τουλάχιστον τριών μέτρων απόστασης μεταξύ τους. Καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στον χώρο λατρείας συνιστάται η χρήση προστατευτικής υφασμάτινης μάσκας από τους προσερχόμενους. Για την εξυπηρέτησή τους πρέπει, σε εμφανές σημείο κάθε χώρου λατρείας, να έχει ληφθεί πρόνοια για τον αναγκαίο εξοπλισμό υγιεινής (χαρτομάντηλα ή χάρτινες πετσέτες κ.λπ.).

Επίσης είναι απαραίτητος ο συχνός καθαρισμός και η τοπική απολύμανση των επιφανειών που αγγίζονται (π.χ. κουπαστές, χερούλια, διακόπτες) ή χρησιμοποιούνται για την εκδήλωση του θρησκευτικού φρονήματος από πολλά πρόσωπα. Στις εξόδους των χώρων λατρείας τοποθετούνται υποχρεωτικά κάδοι για την απόρριψη του χρησιμοποιηθέντος εξοπλισμού υγιεινής (μάσκες, γάντια, χαρτομάντηλα, ποδονάρια κ.λπ.). Με ευθύνη του κατά νόμο υπεύθυνου θρησκευτικού λειτουργού εφαρμόζεται σύστημα ελεγχόμενης εισόδου προσώπων στο χώρο λατρείας, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός και να τηρείται η απόσταση του ενός και ημίσεος (1,5) μέτρου μεταξύ τους.

Ο εφαρμόζων το σύστημα ελέγχου αναμονής στις εισόδους των χώρων λατρείας φέρει υποχρεωτικά όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας του (π.χ. μάσκα, γάντια).

Υποχρεωτικός ο φυσικός αερισμός

Ο φυσικός αερισμός των χώρων λατρείας είναι υποχρεωτικός καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας τους. Σε περίπτωση χρήσης τεχνητού κλιματισμού, πρέπει να εξασφαλίζεται ταυτόχρονα και φυσικός αερισμός με ανοικτές πόρτες και παράθυρα.

Εφόσον κάποιος παρουσιάσει συμπτώματα ασθένειας, θα πρέπει να απομακρύνεται με ευθύνη του κατά νόμο υπεύθυνου θρησκευτικού λειτουργού, από τον χώρο λατρείας, τηρώντας τις απαραίτητες προφυλάξεις. Εφόσον δεν είναι δυνατή η άμεση απομάκρυνσή του, πρέπει να απομονωθεί προσωρινά μέχρι την ασφαλή απομάκρυνσή του, αποφεύγοντας την επαφή με άλλα άτομα. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να έχει προβλεφθεί ειδικός χώρος με εξαερισμό, μάσκες, χαρτομάντηλα, πλαστική σακούλα για απόρριψη αυτών και αντισηπτικό χεριών.

Ο κατά νόμο υπεύθυνος θρησκευτικός λειτουργός οφείλει να ενημερώνει με κάθε πρόσφορο τρόπο (ανάρτηση σε ιστοσελίδα, ανακοίνωση κ.λπ.) και σε κάθε περίπτωση να αναρτά σε εμφανές σημείο της εισόδου του χώρου λατρείας: α) τις ώρες κατά τις οποίες τελούνται λειτουργίες, λατρευτικές συνάξεις, ιεροπραξίες και κάθε είδους θρησκευτικές τελετές, β) τις ώρες κατά τις οποίες είναι ανοικτός ο χώρος λατρείας για την πραγματοποίηση ατομικής ή κατ’ ιδίαν προσευχής και γ) τον συνολικό αριθμό ατόμων που μπορούν να παρευρίσκονται ταυτοχρόνως στον χώρο λατρείας σύμφωνα με την αναλογία ένα (1) άτομο ανά πέντε (5) τ.μ., με απόσταση μεταξύ τους ενός και ημίσεος (1,5) μέτρου και με την επιφύλαξη ότι, σε περίπτωση που η επιφάνεια του χώρου λατρείας υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) τ.μ., ως μέγιστος αριθμός παρισταμένων ορίζεται ο αριθμός εκατό (100).

Οι ως άνω υποχρεώσεις καταλαμβάνουν και τους χώρους λατρείας που βρίσκονται εντός δημοσίων, δημοτικών, φιλανθρωπικών, κοινωφελών ή άλλων υπηρεσιών, καταστημάτων και εγκαταστάσεων (π.χ. νοσοκομείων και ψυχιατρείων, γηροκομείων, οικοτροφείων, κοιμητηρίων, κατασκηνώσεων), ιδιωτικών κτημάτων, κτιρίων και επιχειρήσεων (π.χ. συγκροτημάτων κατοικιών, κέντρων εκδηλώσεων, ξενοδοχείων). Υπεύθυνοι τήρησης των όρων, προϋποθέσεων και μέτρων της παρούσας στους προαναφερθέντες χώρους, είναι οι ιδιοκτήτες τους και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.

Οι ως άνω υποχρεώσεις καταλαμβάνουν και τις Ιερές Μονές, τα Μοναστήρια, τα Ησυχαστήρια και τους λοιπούς χώρους εγκαταβίωσης εντός της Επικράτειας. Ο αριθμός επισκεπτών που μπορούν να δέχονται ημερησίως (χωρίς διανυκτέρευση) δεν μπορεί να υπερβαίνει την αναλογία ένα (1) άτομο ανά πέντε (5) τ.μ. του Καθολικού της Ιεράς Μονής ή του κεντρικού χώρου λατρείας του Μοναστηριού ή του χώρου εγκαταβίωσης, με ανώτατο όριο τα εκατό (100) άτομα. Οι απαγορεύσεις επισκέψεων και όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα που αφορούν στις Ιερές Μονές της Αθωνικής Πολιτείας, αποφασίζονται από τον Διοικητή του Αγίου Όρους, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης της Ιεράς Κοινότητας. Με την ως άνω απόφαση του Διοικητή ορίζεται, εφεξής, ο αριθμός των εισερχομένων ημερησίως επισκεπτών, εντός των ορίων που αναφέρονται ανωτέρω. Ο Διοικητής εποπτεύει την ορθή τήρηση όλων των μέτρων προστασίας, είτε αυτά λαμβάνονται από τον ίδιο τοπικά είτε λαμβάνονται σε επίπεδο Επικράτειας.

Σε περίπτωση τέλεσης λειτουργίας, λατρευτικής σύναξης, ιεροπραξίας, μυστηρίου και κάθε είδους θρησκευτικής τελετής σε υπαίθριους χώρους, ισχύουν τα θεσπισθέντα προληπτικά μέτρα υγιεινής για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και οι σχετικοί κανόνες περί δημοσίων, υπαίθριων συναθροίσεων.

Ειδήσεις σήμερα

Κορωνοϊός: 19 τα νέα κρούσματα, «εισαγόμενα» από το Κατάρ τα 12

Επίθεση με βιτριόλι: Άλλη η ηθική, άλλη η φυσική αυτουργός!

Μαφιόζικη εκτέλεση στη Βούλα: «Αντιπρόσωπος» των λατινοαμερικάνικων καρτέλ κόκας στην Ευρώπη ο 47χρονος Βέλγος
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (31)

Χθες στα jumbo του ΙΚΕΑ

Όταν μπήκα ρώτησα αν μπορώ να μπω. Βέβαια είπε η κοπέλα χωρίς μάσκα. Νούμερο δεν πήρα, μετρητής δεν υπήρχε κάπου, μέσα στους διαδρόμους -αυτούς των 50εκ- ο ένας πελάτης πάνω στον άλλο. Κανένας δεν φορούσε μασκές, υπάλληλοι και πελάτες. Στη σουρεαλ αυτή κατάσταση το μεγάφωνο καλούσε τους πελάτες σε 2 μέτρα απόσταση. Και έχουν το θράσος να μιλάνε για τις εκκλησίες και φυσικό αερισμό αυτών.

Προφανως...

...και ειναι παρανομη η τακτικη που περιγραφεις. Οι οδηγιες ειναι για ολους. Εσυ σαν πολιτης τι εκανες; Το κατηγγειλλες ή απλα ειπες να σχολιασεις ανωνυμα στα σαιτ;

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ,ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΙΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΑ. Η Κ. ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΦΟΡΑΓΕ ΜΑΣΚΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ 50 ΠΙΣΤΟΙ ,ΕΝΩ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΝ ΦΟΡΑΓΕ. ΜΑΛΛΟΝ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕ Η ΚΥΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ, ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ. ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.

Απο εκκλησια...

...των "Αγιων Τοπων" ηρθε ο ιος μεγαλε

Κώστας

Χαίρομαι που βλέπω επιτέλους αρκετούς να υπερασπιζονται με θερμή τη Θεία κοινωνία αλλά και την εκκλησία μας, αλλά δυστυχώς αγαπητοί μου η εκκλησία πολεμαται κ από μέσα κ ο νοών νοειτω.. Σε λίγο καιρό θα κάνουμε χιλιόμετρα πολλά για να βρούμε άξιο κ θαρραλέο ιερέα να μας κοινωνησει.. Προχωρούν σιγά σιγά σε κατάλυση της Θείας Κοινωνίας κ αντικατάσταση με πλαστικά κουταλάκια, το δουλεύουν σιγά σιγά όλοι οι πουλημένοι κ οι αρχιερείς κοιμούνται κανονικα.. Η μήπως απλά κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν γιατί η στάση τους μου προκαλεί ερωτήματα, πολύ σιγή έχει πέσει..

Κωστας

Μηπως λεω αντι να περιμενουμε την επιφοιτηση του αγιου πνευματος να ασχοληθουμε με πιο σημαντικα πραγματα απο τη θεια κοινωνια? Ποιος πολεμαει την εκκλησια εκ των εσω? Τι ειναι αυτα π λετε? Υπαρχει ιος, υπαρχει πανδημια πρεπει ολοι να ειμαστε προσεκτικοι σε κλειστους χωρους. Τι δεν καταλαβαινετε απο αυτο? Αν χτυπα ξυλο πιασεις ιο κ επιδεινωθει η υγεια καποιου δικου σου ανθρωπου θελω να δω μετα πως θα σε σωσει ο θεος κ οχι ο γιατρος

Εσενα...

...σε νοιαζει το πως θα συμμετεχεις στα μυστηρια; Ο ιδιος ο Χριστος διαχωρησε την υλκη απ την ουσια. Η ουσια ειναι η μεταλληψη, οχι ο τροπος με τον οποιο θα γινει.

555

Το χειμώνα να δω ανοικτά παράθυρα και πόρτες. Οι παππουδογιαγιάδες δεν θα πάνε από τον ιό του ψάλτη αλλά από βρογχοπνευμονία λόγω παρατεταμένης έκθεσης σε ψυχρά ρεύματα. Κατά τα άλλα η μετάληψη είναι κίνδυνος θάνατος. Το άτιμο το Rχ δεν λέει να ανέβει. Γιατί άραγε δεν πεθαίνουν μαζικά τα γερόντια τώρα που κοινωνούν όλοι μαζί μωρά, νέοι και γέροι ; Θα μας το εξηγήσει ο ψάλτης ;

Μάνος

Τα Τζαμιά που ψήφισες Κυριάκο με τον Αλέξη, έχουν κάποιο όριο;

Νάσος

Φαγωθήκατε να μας κάνετε Ισλαμ με τους προδότες.

112

Στα μπαρ τι όριο έχουν ρε άθεοι;

Νίκος

Κάθε μέρα στα μπαρ γίνεται χαμός, και σεις πολεμάτε την εκκλησία.

@

Στα μπαρ δεν πηγαίνουν ηλικιωμένοι ούτε άρρωστοι. Αντίθετα στις εκκλησίες συνωστίζονται άτομα υψηλού κινδύνου. Έχεις άλλη ερώτηση;

Αρης

Πριν ενα μην γινοταν πανικος για της εκκλησιες τωρα πανικος για της διακοπες .....μα ουτε 50 θα γεμιση αρα τι σκοτωνοντε

Λοιπον...

Αν μεταδιδεται ο ιος με τη Θεια Κοινωνια, τοτε οι Ιερεις θα ηταν οι πρωτοι που θα ειχαν φυγει απο αυτο τον κοσμο! Διοτι τοσα χρονια που κανουν καταλυση της Θειας Κοινωνιας μετα απο αρρωστους σε νοσοκομεια, γερους κτλ... μετα απο ολο αυτο το κοκτειλ μικροβιων που θεωρητικα υπαρχει στο Αγιο Δισκοποτηρο δε θα επρεπε να ειχε μεινει ουτε ενας! ΠΟΤΕ μου ομως δεν εχω ακουσει να κολλησει καποιος Ιερεας νοσημα! Ακομα κ σε χειροτερες εποχες π.χ εποχες λεπρας, Ουδεποτε ακουστηκε η να υπαρχει μαρτηρια, οτι καποιος κολλησε απο τη Θεια Κοινωνια! Ειναι δικαιωμα καποιου να μην πιστευει, οπως ειναι κ δικαιωμα μου να πιστευω εγω!

Κι ομως...

...αρρωσταινουν φιλε. Ηδη ξερω 2 παπαδες με κορονοιο. Εχουν βγει και τα εχουν πει αν ψαξεις. Αυτο που δεν κολλανε ειναι μυθος. Ας πανε στο Αττικον να κοινωνησουν ασθενεις με ιο αν τολμανε. Αλλα δεν εχει παει κανεις ακομα...

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης