Τα πάνω-κάτω στα σχολεία: Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο για την παιδεία

4386232

Οριστική κατάργηση αξιολόγησης εκπαιδευτικών - Τέλος οι σχολικοί σύμβουλοι και τα Κέντρα Διάγνωσης και υποστήριξης ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών

Τέλος στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών περιλαμβάνει το Σχέδιο Νόμου που κατέθεσε στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, παρά τις υποδείξεις του ΟΟΣΑ μόλις λίγες ημέρες πριν για αξιολόγηση.

Με το Σχέδιο Νόμου καταργούνται οι σχολικοί σύμβουλοι, τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και οι Αθλητικές Ακαδημίες, ενώ δημιουργούνται θέσεις όπως υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού και Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.).

Το Σχέδιο Νόμου με τον τίτλο «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» περιλαμβάνει αλλαγές σε όλη τη Διοίκηση της εκπαίδευσης. Ενώ η όποια , αξιολόγηση αφορά μόνο σε στελέχη εκπαίδευσης και την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων, εξαιρώντας αυτό που ίσχυε μέχρι σήμερα, δηλαδή την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

Εκτός από την αξιολόγηση που προτείνει ο ΟΟΣα το υπουργείο δεν ευονοεί τις διευρυμένες αρμοδιότητες στους διευθυντές των σχολικών μονάδων, που προτείνει ο Οργανισμός αλλά με το Σχέδιο Νόμου ενισχύεται ο ρόλος του Συλλόγου των Διδασκόντων.

Συγκεκριμένα, ο Σύλλογος Διδασκόντων θα πρέπει τουλάχιστον τρεις φορές, στην έναρξη, στη μέση και στη λήξη του διδακτικού έτους, να αναλαμβάνει την ευθύνη να προγραμματίζει συλλογικά και να αποτιμά το εκπαιδευτικό έργο που επιτελείται στο σχολείο. Ο Σύλλογος θα έχει επίσης την ευθύνη να εντοπίζει τα σημεία υπεροχής, τα προβλήματα και τις αδυναμίες που προέκυψαν κατά την υλοποίηση δράσεων και να αποτιμά το συνολικό εκπαιδευτικό έργο, εστιάζοντας στην επίλυση προβλημάτων που προέκυψαν, αναδιατυπώνοντας ή/και αναπλαισιώνοντας τους στόχους του αρχικού εκπαιδευτικού προγραμματισμού.

Επίσης προβλέπεται η δημιουργία Κέντρων για τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), στα οποία ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου καταθέτει τον συλλογικό προγραμματισμό του και την αποτίμηση του διδακτικού έργου του.

Οι συντονιστές εκπαιδευτικού έργου των Π.Ε.Κ.Ε.Σ, που επιλέγονται από Περιφερειακά Συμβούλια, θα λειτουργούν υποστηρικτικά, παρέχοντας «εργαλεία» στήριξης στον Σύλλογο Διδασκόντων και στο τέλος του διδακτικού έτους θα συντάσσουν εκθέσεις προς κάθε σχολείο για την βελτίωση στους τομείς που χρειάζεται, προτείνοντας συγκεκριμένες λύσεις, πρωτοβουλίες και επιμορφώσεις που μπορούν να εφαρμοστούν κατά τη νέα σχολική χρονιά.

Επίσης τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), θα συνδράμουν -ως υποστηρικτική και συμβουλευτική δομή- στο έργο των εκπαιδευτικών και στις ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού.

Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο περιλαμβάνει:

Επιλογή στελεχών και αξιολόγησή τους. Καθιερώνεται νέο σύστημα επιλογής στελεχών στο οποίο θα λαμβάνονται μεν υπόψη τα πτυχία και τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, αλλά στην ουσία θα μοριοδοτείται η αρχαιότητα και ειδικά στη διδασκαλία. Οι 13 Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, θα επιλέγονται με 3ετή θητεία, από Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής στο οποίο προΐσταται πρόεδρος του ΑΣΕΠ. Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο Επιλογής θα απαρτίζεται από 7 μέλη και θα προεδρεύει σε αυτό ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ.

Συμμετέχουν: ένας εκπρόσωπος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, δύο μέλη ΔΕΠ (διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό), ένας εκπρόσωπος του υπουργείου (που είναι ένας από τους γενικούς διευθυντές του) και δύο αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών. Το σύστημα αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης θα είναι αντίστοιχο ως προς τις γενικές αρχές και τις βασικές ρυθμίσεις με το σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων.

- Κατάργηση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Καταργείται το ΠΔ 152/2013 για το οποίο το υπουργείο Παιδείας κρίνει ότι «προκάλεσε προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων καθώς διαπνέονταν από ανορθολογικές προβλέψεις». Το υπουργείου Παιδείας κρίνει ότι μόνο τα στελέχη της εκπαίδευσης πρέπει να αξιολογούνται και όχι οι μάχιμοι εκπαιδευτικοί και μάλιστα χαρακτηρίζει την αξιολόγηση τους «τιμωρητική».

- Σύλλογοι διδασκόντων. Δίνεται μεγαλύτερη εξουσία σε θέματα διοίκησης στους εκπαιδευτικούς. Οι αρμοδιότητες του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου ενισχύονται, καθώς τουλάχιστον τρεις φορές, στην έναρξη, στη μέση και στη λήξη του διδακτικού έτους, αναλαμβάνει την ευθύνη να προγραμματίζει συλλογικά και να αποτιμά το εκπαιδευτικό έργο που επιτελείται στο σχολείο. Ο Σύλλογος «εντοπίζει τα σημεία υπεροχής, τα προβλήματα και τις αδυναμίες που προέκυψαν κατά την υλοποίηση δράσεων και αποτιμά το συνολικό εκπαιδευτικό έργο, εστιάζοντας στην επίλυση προβλημάτων που προέκυψαν, αναδιατυπώνοντας ή/και αναπλαισιώνοντας τους στόχους του αρχικού εκπαιδευτικού προγραμματισμού».

ΣΧΟΛΙΑ (61)

ΟΥΔΕΝ ΚΡΥΠΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

ΔΕ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΑΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!ΠΗΡΑΤΕ ΤΟΝ ΆΡΡΩΣΤΟ ΣΕ ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙΩΣΑΤΕ!ΑΝΟΙΞΑΤΕ ΜΕΤΩΠΑ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ.... Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΣΑΣ ΣΤΕΙΛΕΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΉΡΘΑΤΕ! ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ! ΑΝ ΑΞΙΖΕΤΕ ΝΑ ΛΕΓΕΣΤΕ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΙ ΌΧΙ ΤΙΠΟΤΑ ΆΛΛΟ... ΑΙΣΧΟΣ!

Ανδρέας

Νίκο μάς ... 'τύφλωσες' !

Νίκος

Οι καλοί εκπαιδευτικοί πρέπει να ανταμοίβονται και οι ακατάλληλοι να τιμωρούνται

ΚΩΣΤΑΣ

Οι σχολικοί σύμβουλοι είναι αργόμισθοι. Δεν πατάνε στα γραφεία τους. Δηλαδή πρέπει να τους διατηρήσει; Καλά κάνει και τους καταργεί. Ας φροντίσει το Υπουργείο να ελέγχει το ωράριο των υπαλλήλων του.

Δηλαδή ;

Τους απέλυσε δηλαδή ή απλώς επισημοποίησε την αργομισθία; Γιατί δεν διάβασα τίποτα για απολύσεις .

Ο Αλέξης που πάει τα παιδιά του;

Όχι στο σχολείο που φτιάχνει ο Γαβρόγλου.

ΤΡ

οι τύποι είναι τραγικοί

Φορολογούμενος γονιός

Δώστε μας τους φόρους μας στο χέρι σε κουπόνια, να πάμε σε κανένα ιδιωτικό, αλλιώς μειώστε τους φόρους μας . ΕΜΕΙΣ θα επιλέξουμε πως θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, όχι οι αχρειοτεροι των Ελλαδιτών . Επειδή βεβαίως αυτά ΔΕΝ θα γίνουν από κομμουνιστές (το ΚΚΕ εσωτερικού ήταν υπέρ του μοντέλου ...Τσαουσέσκου) , έχω κάνει τα κουμάντα μου και τρώω τα λεφτά μου μόνος μου.

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΔΑ

Έλεος πια με την κλάψα και την μιζέρια του νεοΕλληνα. Έχετε τα χειρότερα πανεπιστήμια στην Ευρώπη, τους χειρότερους καθηγητές και δασκάλους, τους χειρότερους δημοσιους λειτουργούς και θα πληρώνετε τους υψηλότερους φορους στην Ευρώπη μεχρι το 2060, ξέρετε γιατι??? Επειδη αυτην την παιδεία δημιούργησατε στο το 1974 και μετα, αυτη την εκπαίδευση αξίζετε με τους καθε τυχάρπαστους Γαβρογλους εσεις και δυστηχως τα παιδια σας που τα έχετε καταδικάσει να εχουν Πανεπιστήμια τεκέδες και πορνεια.. Ξέρετε γιατι μυξοκλαψιαρηδες αμόρφωτοι και αντικοινωνικοί νεοΕλληνες??? Γιατι την εποχή της ευμάρειας των δανεικών αντι για βιβλια αγόραζατε φο μπιζού και αντι για σοβαρή πανεπιστημιακή έρευνα τρεχάτε στα μπουζούκια και χόρευατε τσιφτετέλια ακούγοντας αμανέδες. Καταλαβες βρε αμόρφωτε και αντικοινωνικε βορειεαφρικανε? Δεν ειναι θεμα χρηματων ουτε νομοσχεδίων βρε γκαζότενεκέδες νεοέλληνες, ειναι θεμα σκληρής εργασιας, οργάνωσης, πολιτισμου, συναίνεσης, έρευνας και συνεχούς αυτο-βελτίωσης. Καταλαβες μυξοκλαψιαρη? Όσα χρηματα και να σου δώσουν αγράμματε νεοέλληνα οσα νομοσχέδια και να σου φτιάξουν δεν δύναται να φτιάξεις δημοσιαψπαιδεια ανταγωνιστική, παραγωγική που να οδηγεί σε ευτυχισμένα και πολιτισμένα παιδια, εχεις αποδείξει οτι εισαι ανίκανος να δημιουργήσεις πλούτο και να παράξεις ευτυχία. Δυστηχως για τα παιδια των φτωχών οικογενειών που η παιδεία αποτελεί το μοναδικό μέσο κοινωνικής κινητικότητας και ανέλιξης...

mike

Σταμάτα να βρίζεις: 1) Η Ελλάδα κάνει παραδοσιακά εξαγωγή πολύ καλών πτυχιούχων σε όλο τον κόσμο. 2) Η διδασκαλία στα "πορνεία" μας γίνεται από καταξιωμένους πανεπιστημιακούς. 3) Η αισθητική είναι ένα πρόβλημα αλλά καλύτερα συνθήματα στους τοίχους και δωρεάν παιδεία από έμπειρους πανεπιστημιακούς παρά φουαγιέ πανεπιστημίων που θυμίζουν παιδικό σταθμό και διδασκαλία από μεταπτυχιακά κινεζάκια και δίδακτρα. 4) Στη εφαρμοσμένη έρευνα θα χωλαίνουμε πάντα γιατί οι καπιταλιστές/ιμπεριαλιστές (τελευταία οι φίλοι σου οι Γερμανοί) μας επέβαλαν εκτεταμένη αποβιομηχανοποίηση. 5) Η μεγαλη μας ευθύνη είναι όχι οτι δεν ήμασταν καλά παιδιά της Ευρώπης αλλά το ο,τι δεν ήμασταν μαχητικοί και έξυπνοι αντάρτες (π.χ. Ιρλανδοί, Πορτογάλοι).

Live your myth in Greece...

Και μετά ξύπνησες! Α ρε καημένε, αυτά λες στον εαυτό σου για να την παλέψεις στο Ελλαδιστάν; Έτσι έκαναν πάντα οι φτωχοί, οι αδύναμοι, οι ατάλαντοι και οι ανεπρόκοποι - ανήγαγαν τις αδυναμίες τους σε ιδανικά (π.χ. "φτωχός πλην τίμιος") για να εφεύρουν κάποιον λόγο να νιώθουν καλά με τον εαυτό τους (ότι δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια λέει η παροιμία). Δεν είμαστε το ανυπότακτο γαλατικό χωριό που νομίζεις. Ανατολίτες, κουτοπόνηροι, επαίτες, οσφυοκάμπτες είναι οι συντριπτική πλειονότητα τον "Νεοαιλλύνον" και το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζεται περίτρανα σε όλους τους θεσμούς, κοινωνικές και πολιτικές δομές, έτσι και στην παιδεία.

tomy

Το καλοκαίρι που θα φορέσεις την παντόφλα με την μάλλινη κάλτσα και θα περπατάς στις αμμουδιές του Ελλαδιστάν θα σου φύγει όλη η κακή ενέργεια που έχεις..πίστεψέ με.

HELLAS

Hoer mal zu jetzt Γκερμανιντα...! Ξερουμε βεβαια τα στραβα της δημοσιας διοικησης στην ΕΛΛΑΔΑ, ΟΜΩΣ αυτο δεν αλλαζει οτι κανονικα πρεπει να βλεπουμε τους Γκερμανους οπως πραγματικα ειναι, ΔΗΛ. απολιτιστοι, βαρβαροι και απανθρωποι (για πλειοψηφια μιλαμε), που και σημερα αν τους δοθει εντολη ανωθεν θα κανουν διαφορα χωρις να παιξει το βλεφαρο..... Ist das jetzt klar μανταμ ελληνογκερμανιντα? ( P.S. οργανωση και χρημα δεν ειναι τα παντα στην ζωη, στις ΗΠΑ και Γερμανια βεβαια ειναι και αυτο απλα για τους παραπανω λογους)

Εγώ

Για σένα ακριβώς λέει όταν αναφέρεται στους Έλληνες

@@@εγω

Jawohl mein Herr.....!  Tιποτε δεν καταλαβες βεβαια.

FUN

Ελληνογερμαναρού, για στείλε να δουλέψουν εδώ με τις υπάρχουσες συνθήκες 10 Γερμαναράδες δημοσίους υπαλλήλους ,στην παιδεία,την υγεία,στο ΙΚΑ, στη ΔΕΗ κλπ και αν σε 2 εβδομάδες δε χρειαστούν ψυχίατρο με αυτά που θα συναντήσουν τα ξαναλέμε. Μιλάνε όλοι,μιλάνε και οι πολίτες της πιο τεμπέλας και διεφθαρμένης χώρας της Ευρώπης.Πίσω από κάθε μεγάλο σκάνδαλο και μια γερμανική εταιρία.Άει στα διάλα λοιπόν,

sofia

μετεγκατάσταση Ρομά, κατάργηση αξιολόγησης, προ 2μηνου αυξηση ποσοστών αναπηρίας στα ΚΕΠΑ για να παίρνουν -ξανά- αναπηρικές μιλιούνια, ετοιμάζεται για εκλογές βρε παιδιά, ώστε η επόμενη κυβέρνηση να γίνει δυσάρεστη διότι θα αναγκαστεί να τα καταργήσει κι έτσι Ο ΣΟΦΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΞΑΝΑΦΕΡΕΙ ΜΕ ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΠΑΛΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ!!!!!!

@@@

Εισθε ανικανοι, ο μ ουστακιας και οι προηγουμενοι - δεν ειναι σε θεση να διεκπεραιωσουν τιποτε, πραγματα που για εναν μανατζερισκο γ' διαλογης θα ηταν ευκολο. Βλαμμενοι, γιατι συνεχιζει η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ και η διαφθορα μεσω των φροντιστηριων. Κανετε οτι σε ολη τηνΕυρωπη - ΟΛΗ την υλη στα σχολεια και ενισχυτικη διδασκαλια στα σχολεια και θεματα ΜΟΝΟΝ μεσα απο αυτη την υλη, επαναλαμβανω ΜΟΝΟΝ!!!. Γιατι ανικανοι δεν το κανετε? Σας αρκει να δινετε μισθους πεινας σε δασκαλους και να απομυζειτε τον κοσμο με τα ανοητα φροντιστηρια και να δινετε πτυχια πανεπιστημιων σαν διαβατηριο στην ανεργια. Οι γονεις ειναι το ιδιο υπευθυνοι διοτι θελουν τα παιδια σε πανεπιστημιο μονον για να το λενε στην γειτονια και οχι για το μελλον των παιδιων τους..., στα τετοια τους παραπερα!

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

lerosl

Αυτός που τους κίνησε την προσοχή ήταν ένας 25χρονος αλλοδαπός, στον οποίο έκαναν έλεγχο μόλις αποβιβάστηκε και διαπίστωσε πως, ούτε λίγο ούτε πολύ, είχε μέσα στις αποσκευές του 200 τυποποιημένες συσκευασίες καπνού συνολικού βάρους δέκα κιλών