Υπόθεση Novartis: Συμμορία, δωροληψία, εκβιασμοί και στο βάθος Ειδικό Δικαστήριο για τον Παπαγγελόπουλο

Υπόθεση Novartis: Συμμορία, δωροληψία, εκβιασμοί και στο βάθος Ειδικό Δικαστήριο για τον Παπαγγελόπουλο

Διεύρυνση του κατηγορητηρίου του τέως αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ

proanakritiki-novartis
Προαναγγελία παραπομπής του κ. Δημήτρη Παπαγγελόπουλου και της «εγκληματικής οργάνωσης Ρασπούτιν» σε Ειδικό Δικαστήριο για βαρύτατα κακουργήματα όπως της σύστασης συμμορίας, εκβίασης, δωροληψίας κ.α. αποτελεί η συμπληρωματική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για διεύρυνση του κατηγορητηρίου του τέως αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Η πρόταση της πλειοψηφίας βασίζεται στα έως τώρα ανατριχιαστικά ευρήματα της προανακριτικής επιτροπής για την δράση του μηχανισμού Ρασπούτιν την περίοδο 2016 – 2019. Από τις ισχυρές ενδείξεις και τις επώνυμες καταθέσεις ανώτατων δικαστικών λειτουργών και επιχειρηματιών ο κ. Παπαγγελόπουλος φαίνεται ότι είχε στήσει μηχανισμό που παραπέμπει σε παραδικαστικό κύκλωμα με την συμμετοχή συγκεκριμένων δημοσιογράφων και εισαγγελέων.

Υπό αυτά τα δεδομένα η συμπληρωματική πρόταση των βουλευτών της ΝΔ ζητά την ενίσχυση του κατηγορητηρίου του κ. Παπαγγελόπουλου με την προσθήκη των εξής αδικημάτων:

1. Πρόκληση και προσφορά για την τέλεση κακουργήματος. (άρθρο 186 παρ. 1 ΠΚ: «Όποιος δίνει ή υπόσχεται αμοιβή σε άλλον για να τελέσει ορισμένο κακούργημα καθώς και όποιος αποδέχεται αυτήν την προσφορά και αναλαμβάνει την τέλεσή του, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.»)

2. Εκβίαση. (αρ. 385 παρ. 1 περ. Γ παλαιού ΠΚ): «Όποιος, εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 380, με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος, εξαναγκάζει κάποιον με βία ή απειλή σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή από την οποία επέρχεται ζημία στην περιουσία του εξαναγκαζομένου ή άλλου τιμωρείται [...] με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.»)……. Αν τις παραπάνω πράξεις τέλεσε πρόσωπο που διαπράττει τέτοιες πράξεις κατά συνήθεια ή κατά επάγγελμα τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. Σημείωση: Για την κακουργηματική εκβίαση βάσει του νεότερου επιεικέστερου 385 παρ. 3 εφαρμόζεται η διάταξη: Αν την παραπάνω πράξη τέλεσε πρόσωπο που διαπράττει τέτοιες πράξεις κατά επάγγελμα τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.

3. Δωροληψία πολιτικού αξιωματούχου (αρ. 159 παρ. 1 παλαιού ΠΚ): 1. Ο Πρωθυπουργός, το μέλος της κυβέρνησης, ο υφυπουργός ο περιφερειάρχης, ο αντιπεριφερειάρχης ή ο δήμαρχος, που ζητεί ή λαμβάνει άμεσα ή μέσω τρίτου, για τον εαυτό του ή για άλλον, οποιασδήποτε φύσης αθέμιτο ωφέλημα ή αποδέχεται την υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήματος, ως αντάλλαγμα για ενέργεια του ή παράλειψη, μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, που ανάγεται στην εκτέλεση των καθηκόντων του τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή 15.000 έως 150.000 ευρώ. (αρ. 159 παρ. 1 νέου ΠΚ): Με κάθειρξη και χρηματική ποινή έως χίλιες ημερήσιές μονάδες τιμωρείται ο Πρωθυπουργός, τα μέλη της κυβέρνησης……….που ζητούν ή λαμβάνουν άμεσα ή μέσω τρίτου, για τον εαυτό τους ή για άλλον, οποιασδήποτε φύσης ωφελήματα που δεν δικαιούνται ή απαιτούν τέτοια ως αντάλλαγμα ή αποδέχεται την υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήματος, ως αντάλλαγμα για ενέργεια του ή παράλειψη, μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, που ανάγεται στα καθήκοντα τους ή αντίκειται σε αυτά.

4. Δωροληψία Υπαλλήλου. (αρ. 235 ΠΚ: «1. Υπάλληλος ο οποίος ζητεί ή λαμβάνει, άμεσα ή μέσω τρίτου, για τον εαυτό του ή για άλλον, οποιασδήποτε φύσης αθέμιτο ωφέλημα, ή αποδέχεται την υπόσχεση παροχής τέτοιου ωφελήματος, για ενέργεια ή παράλειψή του σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του, μελλοντική ή ήδη τελειωμένη, τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή. Αν ο υπαίτιος τελεί την πράξη του προηγούμενου εδαφίου κατ' επάγγελμα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή. 2. Αν η ως άνω ενέργεια ή παράλειψη του υπαιτίου αντίκειται στα καθήκοντα του, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή. Αν ο υπαίτιος τελεί την πράξη του προηγούμενου εδαφίου κατ' επάγγελμα τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή έως χίλιες ημερήσιες μονάδες. 3. Υπάλληλος ο οποίος ζητεί ή λαμβάνει, για τον εαυτό του ή για άλλον, αθέμιτη παροχή περιουσιακής φύσης, επωφελούμενος από την ιδιότητα του, τιμωρείται με φυλάκιση, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη ποινική διάταξη.») Σημείωση: Αναγράφεται το 235 παρ. 1, 2 και 3 του επιεικεστέρου νέου 235 ΠΚ.

5. Ηθική Αυτουργία σε Κατάχρηση Εξουσίας (αρ. 46 παρ. 1 σε συνδυασμό με αρ. 239 ΠΚ: Υπάλληλος στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η δίωξη ή η ανάκριση αξιόποινων πράξεων: α) αν μεταχειρίστηκε παρανόμως εκβιαστικά μέσα για να πετύχει οποιαδήποτε έγγραφη ή προφορική κατάθεση κατηγορουμένου, μάρτυρα ή πραγματογνώμονα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή, εφόσον η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα κατά το άρθρο 137 Α, β) αν εν γνώσει του εξέθεσε σε δίωξη ή τιμωρία κάποιον αθώο ή παρέλειψε να διώξει κάποιον υπαίτιο, τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή, αν πρόκειται για κακούργημα και με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή, αν πρόκειται για πλημμέλημα».)

6. Ηθική Αυτουργία σε Παράβαση Καθήκοντος και Παράβαση Καθήκοντος (αρ. 46 παρ. 1 σε συνδυασμό με ΠΚ 259 και ΠΚ 259 αυτοτελώς): Υπάλληλος που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλον τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή, αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται με άλλη ποινική διάταξη.

7. Εγκληματική Οργάνωση περίπτωση Συμμορίας Αρ. 187 παρ. 3 (παλαιό αρ. 187 παρ. 5): όποιος εκτός από την περίπτωση της πρώτης παραγράφου οργανώνεται με άλλον ή άλλους για να διαπράξουν κακούργημα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Με φυλάκιση έως τρία έτη τιμωρείται ο υπαίτιος εάν η κατά το προηγούμενο εδάφιο ένωση έγινε για την διάπραξη πλημμελήματος με το οποίο επιδιώκεται οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος ή η προσβολή της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της ανηλικότητας. Το κείμενο της πρότασης στηρίζεται στις καταθέσεις τεσσάρων ανώτατων εισαγγελικών λειτουργών (Ελ. Ράικου, Π. Αθανασίου, Γ. Αγγελής και Γ. Τσατάνη) καθώς και του επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή.

Περιγραφή παραδικαστικού κυκλώματος

Ως προς την αξιολόγηση των εως τώρα ευρημάτων της προανακριτικής οι συντάκτες της έκθεσης περιγράφουν την λειτουργία ενός μηχανισμού που παραπέμπει σε παραδικαστικό κύκλωμα.

Συγκεκριμένα, επισημαίνουν ότι απο ισχυρές ενδείξεις προκύπτει ότι ο κ. Παπαγγελόπουλος φέρεται να:

- διοχέτευε δημοσιεύματα σε βάρος φυσικών προσώπων που ήθελε να στοχοποιήσει και εν συνεχεία χρησιμοποιούσε αυτά τα δημοσιεύματα αποστέλλοντας τα σε εισαγγελικούς λειτουργούς προκειμένου να διενεργούνται σε βάρος των ατόμων που στοχοποιούσε προκαταρκτικές εξετάσεις. -διοχέτευε δημοσιεύματα σε βάρος ακόμη και πρώην συναδέλφων του εισαγγελικών λειτουργών που δεν δέχονταν να πειθαρχήσουν στις κατευθύνσεις τις οποίες έδινε προκειμένου να προβούν σε παράνομες πράξεις και εν συνεχεία να διενεργούνται σε βάρος τους πειθαρχικές διώξεις και να κάμπτεται η αντίστασή τους.

- Η συγκεκριμένη τακτική είχε καταγγελθεί από τον Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου κ. Αγγελή και την Αντιεισαγγελέα Εφετών κα Ράικου για την υπόθεση της Νοβάρτις, αλλά διαφαίνεται ότι επεκτάθηκε και σε άλλες υποθέσεις.

Επιπροσθέτως, στην πρόταση επισημαίνεται ότι τα νέα αδικήματα προκύπτουν απο τις εξής αποκαλύψεις:

- Από όσα κατήγγειλε η πρώην Εισαγγελέας Γεωργία Τσατάνη υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι ο κ. Παπαγγελόπουλος επιθυμούσε να αφαιρεθεί ο φάκελος της δικογραφίας της υπόθεσης Βγενόπουλου και λοιπών από την κα Τσατάνη και προς τούτο μάλιστα επέδειξε ενδιαφέρον πέραν τον καθηκόντων του ζητώντας να συμμετάσχει και ο ίδιος, πράγμα που απαγορεύεται από την μυστικότητα της ανάκρισης, σε συναντήσεις εισαγγελικών λειτουργών που θα συζητούνταν ενέργειες για την υπόθεση, ενώ παράλληλα προκύπτει ότι τηλεφώνησε στις 22 Νοεμβρίου 2015 στην τότε Εισαγγελέα Εφετών, Γεωργία Τσατάνη, κατά χρόνο που η ίδια χειριζόταν την υπόθεση Γ. Βγενόπουλου και της υπέδειξε, μη έχων σχετικό δικαίωμα ή εξουσία, συγκεκριμένο δικονομικό χειρισμό, ήτοι την επιστροφή της δικογραφίας στην Εισαγγελέα Ελένη Ράικου. Της δήλωσε περαιτέρω, ότι αν η ίδια δεν συμμορφωθεί προς την υπόδειξη, δεν θα κάνει αυτή Χριστούγεννα με την οικογένειά της.

«Πράγματι του τηλεφώνησα εγώ γύρω στις 11.30΄ μέσα από την κατοικία μου. Εκείνος με ρώτησε, εκβιαστικά πλέον, γιατί δεν έχω επιστρέψει τη δικογραφία, και μου είπε ότι θα ακολουθήσει σε βάρος μου, σε περίπτωση μη επιστροφής της δικογραφίας εκεί, ένας άγριος πόλεμος και ότι θα έπρεπε να συμμορφωθώ για να κάνω και εγώ Χριστούγεννα με την οικογένειά μου. Και απ’ ό,τι θυμάμαι, μου είπε και κάποια άλλη χαρακτηριστική φράση, ότι έχω στα χέρια μου μια καυτή…που θα σκάσει, θα εκραγεί και θα με καταστρέψει. Η έκφραση πρέπει να ήταν ότι έχω στα χέρια μου ένα απόστημα που θα σκάσει σε βάρος μου και ότι θα έπρεπε να συμμορφωθώ για να κάνω Χριστούγεννα με την οικογένειά μου», είπε η Γεωργία Τσατάνη.

Εν συνεχεία, - όπως αναφέρουν οι συντάκτες της πρότασης - «ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Βαξεβάνης δημοσίευσε άρθρο σε βάρος της εισαγγελέως, ενώ κατέθεσε καταγγελία εις βάρος της και εκκινήθηκε σχετικά πειθαρχική έρευνα εις βάρος της, η οποία αρχειοθετήθηκε την 22-12-2015. Την επομένη ημέρα, βουλευτές της τότε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας κατέθεσαν σχετική ερώτηση στην Βουλή και την αμέσως επομένη δημοσιεύθηκε ο νόμος 4356/15 οποίος παρείχε την αρμοδιότητα άσκησης της σχετικής πειθαρχικής δίωξης στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, την οποία και τελικώς άσκησε. Περαιτέρω, μετά την φερομένη τηλεφωνική ανακοίνωση του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Δημητρίου Παπαγγελόπουλου, προς την Γεωργία Τσατάνη, ότι αυτή δεν θα κάνει Χριστούγεννα με την οικογένειά της και της στοχοποίησης που δέχθηκε η ίδια λόγω της άρνησής της να πειθαρχήσει στις παράνομες απειλές του κ. Παπαγγελόπουλου, αφαιρέθηκε από αυτήν η αστυνομική προστασία που της είχε παρασχεθεί από την Πολιτεία και, δυστυχώς, την 13η Οκτωβρίου 2016, έλαβε χώρα τρομοκρατική επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό στην οικία της”

Κλείσιμο
- Από τις καταγγελίες του επιχειρηματία Σάμπυ Μιωνή, προκύπτουν ενδείξεις, ότι ο κ. Παπαγγελόπουλος, τέλεσε ενδεχομένως τα αδικήματα της απόπειρας εκβίασης εις βάρος του κ. Σαμπί Μιωνή, εκφέροντας το συμπερασματικώς συναγόμενο απειλητικό και επιβλαβές γεγονός της μη απόσυρσης ενταλμάτων σύλληψης, αν ο τελευταίος δεν κατέβαλε χρηματικό ποσό ύψους 350.000 ευρώ σε τρίτο, το οποίο όμως φέρεται ότι δεν οφείλετο από κάποια νόμιμη αιτία, καθώς και το αδίκημα της δωροληψίας υπαλλήλου και δωροληψίας πολιτικού αξιωματούχου. Συγκεκριμένα ο κ. Μιωνής κατήγγειλε ότι σε ανοιχτή αντιδικία που είχε με τον κ. Φιλιππάκη και Τάρκα παρενέβη ο τότε Υπουργός Επικρατείας κ. Νίκος Παππάς και κανονίστηκε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Αναπληρωτή υπουργό δικαιοσύνης κ Παπαγγελόπουλο. Στη συνάντηση εκείνη ουσιαστικώς συζητήθηκαν ανοικτές ποινικές υποθέσεις του κ. Μιωνή και συνεργατών του με την ελληνική δικαιοσύνη.

«Στις 10 Μαρτίου του 2016 κανονίστηκε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Νίκο Παππά, τον Δημήτρη Παπαγγελόπουλο και εμένα, με πρωτοβουλία του Γιάννη Φιλιππάκη, προκειμένου -όπως μου είπανε- να αποσυμπιεστεί η κατάσταση μεταξύ του Φιλιππάκη και εμένα, γιατί με τον Φιλιππάκη τότε σας είχα πει βρισκόμασταν σε δικαστική διαμάχη στην Αγγλία […]Ήταν σαφές σε εμένα ότι ο κ. Παππάς λειτουργούσε εις γνώση του Πρωθυπουργού [...]

Ο Νίκος Παππάς το συνόψισε καλά στην αρχή και είπε ότι οι αξιώσεις του Σάμπυ είναι τα εντάλματα του Άγγελου και οι αξιώσεις του Φιλιππάκη είναι να φύγουν οι αγωγές που είχε κάνει ο Σάμπυ. Εκείνη λοιπόν τη στιγμή, παρενέβη ο Παπαγγελόπουλος και είπε κατά σοκαριστικό τρόπο «και των εξόδων που του έχεις δημιουργήσει». Δεν πίστευα στα αυτιά μου. Ο αρμόδιος για τη διαφθορά υπουργός ζητούσε απροκάλυπτα, εκβιάζοντας ουσιαστικά να πληρώσω στον Φιλιππάκη, χρήματα που δεν όφειλα ώστε να αποδοθεί δικαιοσύνη στο Άγγελο Μεταξά. Γνώριζα την ενεργή εμπλοκή του στο κατασκεύασμα της εγκληματικής οργάνωσης, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι έτσι, απροκάλυπτα, θα μου ζητούσε να δώσω λεφτά στον Φιλιππάκη.» Σ. Μιωνής

Σε αυτήν τη συζήτηση ζητήθηκε από τον κ. Παπαγγελόπουλο να δώσει ο κ. Μιωνής χρηματικά ποσά ως έξοδα στον κ. Φιλιππάκη, αλλιώς δεν θα έκλειναν οι ποινικές υποθέσεις και θα συνεχίζονταν οι διώξεις σε βάρος του και των συνεργατών του. Εν συνεχεία το ποσό αυτό προσδιορίστηκε από τον κ. Φιλιππάκη στα 350.000 ευρώ και υπεγράφη και ιδιωτικό συμφωνητικό τον Μάρτιο του 2018 με το οποίο αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες και δεσμεύσεις που δεν εξαρτώνταν από τα μέρη, αλλά μόνο από την ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Μάλιστα δύο μήνες αργότερα τον Μάιο του 2018 έγινε νέα συνάντηση με τον κ. Παππά και Παπαγγελόπουλο για να διαπιστωθεί εάν υλοποιούνταν οι παράνομες συμφωνίες.

- Από την κατάθεση του αντιεισαγγελέα κ. Παναγιώτη Αθανασίου, προκύπτει ότι υπάρχουν ενδείξεις, ότι ο κ. Παπαγγελόπουλος άσκησε πίεση σε βάρος του συγκεκριμένου εισαγγελικού λειτουργού όταν είχε χρέη Οικονομικού Εισαγγελέα τουλάχιστον σε τέσσερις υποθέσεις που χειριζόταν και δη: α) υπόθεση για λίστα Λαγκάρντ, β) υπόθεση κακουργηματικών διώξεων σε βάρος τραπεζικών στελέχων, γ) υπόθεση δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων ιδιοκτητών ΜΜΕ και ιδίως του κ. Αλαφούζου, δ) υπόθεση σε βάρος του κ. Παπαχρήστου ε) υπόθεση Βγενόπουλου

Χαρακτηριστικές είναι οι ακόλουθες καταθέσεις:

«Στην πορεία όμως άρχισε να μου τηλεφωνεί και να θέλει να πληροφορείται για την εξέλιξη συγκεκριμένων υποθέσεων και συγκεκριμένα αυτές των καναλαρχών και μιντιαρχών. Προσπαθούσα να τον αποφεύγω και του απαντούσα ότι είναι σε εξέλιξη και ακολουθούν την πορεία τους. Παραπονείτο συνεχώς ότι καθυστερεί σκοπίμως ο έλεγχός των, και μάλιστα αυτός του Αλαφούζου. Μου ζητούσε να πιέσω τους ελεγκτές να τελειώσουν το ταχύτερο δυνατό. Επανειλημμένα του απαντούσα ότι σε καμιά περίπτωση δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο, ότι οι ελεγκτές κάνουν τη δουλειά τους, ακολουθώντας το γράμμα του νόμου, και πως αν έχει αποδεικτικά στοιχεία περί του αντιθέτου, να τα θέσει υπόψη μου για να τα ερευνήσω. Μάλιστα, θυμάμαι, αργότερα, όταν ερευνούσαμε την υπόθεση Βγενόπουλου, οι πιέσεις του ήταν αφόρητες και έφτασε στο σημείο να απειλεί ότι, αν δεν τελειώσει άμεσα ο φορολογικός έλεγχος που διενεργείτο σε βάρος του θα βγει στα κανάλια και θα καταγγείλει ότι οι ελέγκτριες του υπουργείου Οικονομικών που ήλεγχαν τη συγκεκριμένη υπόθεση τα έχουν «αρπάξει» από τον Βγενόπουλο, πράγμα βεβαίως τελείως ανυπόστατο»

«Όταν τον ρώτησα αν έχει στη διάθεση του συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία μου απάντησε ότι δεν έχει, αλλά είναι βέβαιος ότι τα έχουν αρπάξει».

«Θα σας αναφέρω εδώ ένα περιστατικό που έλαβε χώρα στο γραφείο του Παπαγγελόπουλου, σε μια από τις επισκέψεις μου για τους λόγους που προανέφεραi, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016. Λίγο προτού αποχωρήσω από το γραφείο του μου λέει κάτσε μια στιγμή να σε ρωτήσω κάτι. Δεν μου λες ; Σε βάρος του ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ του δημοσιογράφου δεν έχεις τίποτα; Του απαντώ ΟΧΙ. Αντί απαντήσεως μου λέει «Δεν κοιτάς να φτιάξεις κάτι ; Εγώ προς στιγμή ξαφνιάστηκα γιατί δεν πίστευα ότι μπορούσα να ακούσω κάτι τέτοιο από τα χείλη του αναπληρωτή υπουργού δικαιοσύνης αρμόδιου για θέματα της διαφθοράς, ο οποίος μάλιστα ήταν και πρώην συνάδελφός μου! Δεν κατάλαβα του λέω. Τι να φτιάξω ; Θα αστειεύεσαι βέβαια του είπα και ενοχλημένος αποχώρησα» Π. Αθανασίου

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας

ΣΥΡΙΖΑ: Κατασκευασμένες οι κατηγορίες κατά Παπαγγελόπουλου

Για κατασκευή κατηγοριών από σκευωρούς κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την πρόταση της ΝΔ για διεύρυνση του κατηγορητηρίου του κ. Δημήτρη Παπαγγελόπουλου.

Το γραφείο τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ανακοίνωσή του επισημαίνει: Είχαμε προειδοποιήσει ότι η υπόθεση της προανακριτικής θα μετατραπεί για τη ΝΔ σε ένα μεγαλοπρεπές Βατερλό. Αυτό και γίνεται. Αφού τα στοιχεία και η αλήθεια δεν τους επέτρεψαν να βαφτίσουν το υπαρκτό σκάνδαλο Novartis σε σκευωρία, τώρα προχωρούν στο δεύτερο στάδιο της γελοιοποίησης τους κατασκευάζοντας κατηγορίες που μόνο στο μυαλό των πραγματικών σκευωρών υπάρχουν. Απέτυχαν να μπλοκάρουν την δικαστική έρευνα για το σκάνδαλο Novartis, απέτυχαν να τρομοκρατήσουν μάρτυρες και δικαστικούς λειτουργούς. Θα αποτύχουν ξανά”

Στ. Καλαφάτης (ΝΔ): Εγκληματική δράση απο τον Παπαγγελόπουλο και έτερα άτομα

Ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ Σταύρος Καλαφάτης δήλωσε για την κατάθεση της συμπληρωματικής πρότασης:

«Με βάση τη μελέτη των στοιχείων της δικογραφίας που απέστειλε προς τη Βουλή η Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή, προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ότι ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Δημήτριος Παπαγγελόπουλος, πέραν των αδικημάτων για τα οποία ήδη διεξάγεται σχετική έρευνα από τη Βουλή, τέλεσε και άλλα, συνεπικουρούμενος από έτερα πρόσωπα, στο πλαίσιο και κατά την άσκηση των καθηκόντων του, με σκοπό τον έλεγχο και χειραγώγηση της Δικαιοσύνης σε συγκεκριμένες υποθέσεις, που εμφανίζουν ενότητα εγκληματικής δράσης.

Η ΝΔ και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας έχουν εκφράσει κατ’ επανάληψη τη βούληση για την πλήρη και σε όλες τις πτυχές της διαλεύκανση της δυσώδους αυτής υπόθεσης, που συνιστά απροκάλυπτη παρέμβαση της εκτελεστικής στην δικαστική εξουσία.

Συνεπείς προς την βούλησή μας αυτή, καταρτίσαμε σήμερα και υποβάλλουμε προς την Βουλή των Ελλήνων πρόταση διεύρυνσης του πλήθους των αδικημάτων, που φέρεται ότι τέλεσε με τη συμμετοχή και τρίτων προσώπων ο κ. Δ. Παπαγγελόπουλος σε άλλες περιπτώσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων του, όπως εξειδικεύονται στην πρότασή μας.

Με θεσμική προσήλωση, αντικειμενικότητα και δίχως εκπτώσεις ως προς την αλήθεια είμαστε αποφασισμένοι να φθάσουμε μέχρι τέλους ώστε να πληροφορηθεί ο ελληνικός λαός τι πραγματικά συνέβη και εάν χρησιμοποιήθηκε η Δικαιοσύνη και οι λειτουργοί της ως υποχείρια επίορκων πολιτικών».

Ειδήσεις σήμερα:

Έρευνα: Πότε τελειώνει η πανδημία; - Η ημερομηνία «εξόδου» για την Ελλάδα

Διπλό φονικό στα Ανώγεια: Όλη η δικογραφία

Νέα Υόρκη: Νοσοκόμα αποβάλλει το στρες με γυμνή artist φωτογραφία στην Times Square
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

BEST OF NETWORK

Δείτε Επίσης