«Πράσινο φως» από το ΣτΕ για την επένδυση στο Ελληνικό

«Πράσινο φως» από το ΣτΕ για την επένδυση στο Ελληνικό

Τι προβλέπει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας - Επιτρέπονται και υψηλά κτίρια λόγω δημοσίου συμφέροντος - Τυχόν αρχαιολογικά έργα θα γίνουν πριν την έναρξη τεχνικού έργου - Τη Δευτέρα το Eurogroup είχε πει πως το Ελληνικό είναι ένα από τα δύο προαπαιτούμενα για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση

Το «πράσινο φως» άναψε σήμερα η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας
για να προχωρήσει η ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης, καθώς έκρινε νόμιμο το σχέδιο προεδρικού Διατάγματος για την επένδυση στο Ελληνικό
Αττικής.

Υπενθυμίζεται ότι από τα 110 προαπαιτούμενα της γ' αξιολόγησης ήταν σε εκκρεμότητα δύο «τεχνικής φύσεως» θέματα, το «Ελληνικό» για το οποίο αναμενόταν η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και η πορεία των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Ήδη το προαπαιτούμενο του «Ελληνικού» καλύφθηκε σήμερα από το ΣτΕ
.

Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου με την 111 σελίδων γνωμοδότησή της (29/2018) και με πρόεδρο τον Νικόλαο Σακελλαρίου και  εισηγητή τον πάρεδρο Δημήτρη Βασιλειάδη επεξεργάστηκε νομοπαρασκευαστικά το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την «έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά περιφέρειας Αττικής» και αποφάνθηκε ότι δεν προσκρούει σε Συνταγματικές και νομοθετικές διατάξεις, ενώ έκανε νομοτεχνικού περιεχομένου παρατηρήσεις.

Πάντως, οι δικαστές υπογραμμίζουν ότι πρέπει να τηρηθούν με ευλάβεια οι περιβαλλοντικές, πολεοδομικές, αρχιτεκτονικές, κ.λπ. νομοθετικές προβλέψεις και διατάξεις, ενώ σημειώνουν ότι οι προβλεπόμενες κατασκευές, κ.λπ. είναι σύμφωνες με το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας.

Οι παρεκκλίσεις δικαιολογούνται λόγω δημοσίου συμφέροντος 


Αναλυτικότερα, οι σύμβουλοι Επικρατείας αναφορικά με τους  προβλεπόμενους  ουρανοξύστες οι οποίοι πρόκειται να κατασκευαστούν, επισημαίνουν ότι «οι παρεκκλίσεις από τις πάγιες πολεοδομικές διατάξεις ως προς τους όρους δόμησης και  τη δυνατότητα κατασκευής υψηλών κτιρίων, δικαιολογούνται για την εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος («έντονου» κατά τη διατύπωση του νόμου 4062/2012»).

Το δημόσιο συμφέρον «συνίσταται στη δημιουργία μητροπολιτικού πόλου πολλαπλών λειτουργιών εθνικής εμβέλειας και διεθνούς αναφοράς, στην κατασκευή και συντήρηση μητροπολιτικού πάρκου πρασίνου και αναψυχής στην Αττική και στην ίδρυση μητροπολιτικού πόλου ανάπτυξης στην περιοχή, με πολλαπλούς ειδικότερους στόχους που αφορούν, μεταξύ άλλων, την αντιμετώπιση της οξείας οικονομική κρίσης, την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας, την καταπολέμηση της φτώχειας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, τη μείωση του δημοσίου χρέους, την ανάδειξη της Αθήνας σε πολιτιστική μητρόπολη, σε τουριστικό πόλο διεθνούς ακτινοβολίας, σε σημαντικό κέντρο οικονομικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας κ.ά.».

Δυνατή η κατασκευή πολύ υψηλών κτιρίων 

Κατά συνέπεια συνεχίζουν οι δικαστές, «μπορεί να επιτρέπεται η κατασκευή πολύ υψηλών κτιρίων ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης ή άλλων υψηλών κτιρίων πρωτότυπης αστικής ανάπτυξης ή και ειδικού κτιρίου εντός του μητροπολιτικού πάρκου πρασίνου και αναψυχής».

Σε άλλο σημείο της επίμαχης γνωμοδότησης αναφέρεται ότι  «με την ανέγερση υψηλών κτιρίων βελτιώνεται η ποιότητα ζωής λόγω της μείωσης της κάλυψης, της αύξησης ελεύθερου χώρου και πρασίνου και τη βελτίωση του φωτισμού και ηλιασμού» και κατά συνέπεια είναι νόμιμη οι σχετικές διατάξεις του σχεδίου διατάγματος.

Επίσης, νόμιμες είναι και οι προβλεπόμενες «ήπιες επεμβάσεις στην ακτή, η αναβάθμιση της παραλίας και η δυνατότητα κατασκευής ενυδρείου, σε συνδυασμό άλλωστε και με την ευρύτερη ανάπλαση του Φαληρικού όρμου που έχει εγκριθεί».

Επιτρέπεται, συνεχίζει η γνωμοδότηση, «υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται το ποσοστό της μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης στο σύνολο του ακινήτου, η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη ανά περιοχές και οι λοιποί όροι που προβλέπει για τα πολεοδομικά μεγέθη και τους περιορισμούς δόμησης ο ν. 4062/2012, ο καθορισμός των επιμέρους ζωνών, ο τρόπος κατανομής των συντελεστών δόμησης εντός των περιοχών και ζωνών και η εν γένει διαμόρφωση των πολεοδομικών μεγεθών στις ίδιες περιοχές και ζώνες, ανήκει στην ευχέρεια του κανονιστικού νομοθέτη».

Αρχαιολογική έρευνα πριν την έναρξη του τεχνικού έργου

Αναφορικά με τους αρχαιολογικούς χώρους και την πολιτιστική κληρονομία (αρχαία- άρθρο 7 ΠΔ) οι οποίοι είναι επισκέψιμοι,  οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι «η αρχαιολογική έρευνα και η λήψη μέτρων προστασίας και συντήρησης των μνημείων, όπου αυτά κρίνονται αναγκαία, προηγούνται της ενάρξεως οποιουδήποτε τεχνικού έργου και ολοκληρώνονται εντός ευλόγου χρόνου με γνώμονα την έγκαιρη υλοποίηση του έργου».

Ακόμη, αναφέρεται ότι παρά το υπέρμετρο ύψος ορισμένων κτιρίων (ουρανοξύστες) που προβλέπεται να κατασκευαστούν, με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις,  επιδιώκεται, επαρκώς, η προστασία των αρχαιοτήτων και μνημείων  και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς διασφαλίζεται πλήρως με το εν λόγω σχέδιο διατάγματος.
 
Τι προβλέπει το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, για την ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά καθορίζονται, μεταξύ των άλλων,  πολεοδομικά μεγέθη ως εξής:

-Μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση: 2.700.000 τ.μ., στην οποία περιλαμβάνεται και η δόμηση των υφιστάμενων διατηρητέων κτιρίων και των υφιστάμενων και διατηρούμενων κοινωφελών χρήσεων και εγκαταστάσεων υποδομών. Η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη ορίζεται σε 35% στο σύνολο της έκτασης του Μητροπολιτικού Πόλου. Στην περιοχή του παρακτίου μετώπου του Μητροπολιτικού Πόλου, η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη στο σύνολο αυτής ορίζεται σε 15%, με την οποία εξασφαλίζεται η δημιουργία αδόμητου ελεύθερου μετώπου μήκους ενός χιλιομέτρου και διευκολύνονται οι έξοδοι του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής προς τη θάλασσα. Στο Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής η κάλυψη των, πάσης φύσεως, μόνιμων κτιρίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της συνολικής επιφανείας αυτού.

-Στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού-Αγίου Κοσμά δημιουργείται ενιαίο και ανοιχτό στο κοινό Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής, εκτάσεως 2.000.569 τ.μ.

Το Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής, οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου και οι ανοιχτοί χώροι που θα δημιουργηθούν κατά την εφαρμογή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης πρέπει να ανέρχονται σε τουλάχιστον 2.600.000 τ.μ. της συνολικής έκτασης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά.

-Στις περιοχές προς πολεοδόμηση οι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι ανέρχονται κατ’ ελάχιστον σε ποσοστό 50%. Στους πιο πάνω χώρους περιλαμβάνονται και εκτάσεις 300.000 τ.μ. που θα διατεθούν για χρήσεις κοινής ωφέλειας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας.

-Δημιουργία δικτύου πεζόδρομων και ποδηλατοδρόμων με σκοπό, πέραν της αναψυχής, τη σύνδεση των αναπτύξεων με τους σταθμούς των μέσων σταθερής τροχιάς και με τις στάσεις των άλλων μέσων συλλογικής μετακίνησης, καθώς και με τους μελλοντικούς ποδηλατοδρόμους κατά μήκος των λεωφόρων Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος.

ΣΧΟΛΙΑ (24)

Νικολακακης

Τίποτε δε γίνεται Στην πορεία θα βρουν δήθεν πάλι εμπόδια, έτσι αλλιώς και πάλι θα παγώσει Μην ξεγελιεμαετε Κανείς δε βάζει τώρα λεφτά στην σημερινή Ελλάδα της κρίσης της αβεβαιότητας ούτε περίπτερο δεν είναι για να ανοίξεις Πρώτον και κύριον οι φόροι είναι τεράστιοι

ANTILO

Σήμερα στο Βελιγράδι στις ακτές του Δούναβη χτίζεται ενα παρόμοιο εργο αντιλαμβανόμενοι την αξία της επένδυσης για τη χωρα τους. Εμεις που συγκριτικά εχουμε πολλαπλής αξίας γη για αξιοποίηση την αφήνουμε στη βρώμα και στο πλίατσικο. Αυτοι ειμαστε αυτο αξίζουμε.

@ 22.55

Το πως το έργο στο Ελληνικό θα υποβαθμίσει αισθητικά την Ακρόπολη μάλλον είσαι ο μόνος που μπορεί να το εξηγήσει. Σαΐνι μου!

NOT

Μπανανία.

Παναγιώτης Κ. Κουμουνδούρος

Το ΣτΕ υπέκυψε πάλι, σε όλα τα "επιχειρήματα/συμφέροντα" του κεφαλαίου και των "επενδυτών".

Αναρχοταλιμπάν

Είσαι φανατικά άσχετος

Μητσος

Όταν πάει να γίνει μία επένδυση,ο σοφός λαός λέει ότι ξεπουλιόμαστε στους ξένους.Όταν δεν γίνονται επενδυσεις στην Ελλάδα και στρέφονται στις γειτονικές χωρες π.χ. Τουρκία πάλι διαμαρτύρονται.Χρειαζόμαστε επειγόντως ψυχίατρο.

mm

Θα χαθεί το τελευταίο φυσικό μέρος στη γη για εκκολαψη αόρατων κορμοράνων

@

Από εξυπνάδες άλλο τίποτα ο μέσος ελληναράς. Όταν όμως σηκωθούν κτίρια 60 μέτρα ψηλότερα από το επίπεδο της Ακρόπολης, άντε να εξηγήσεις στους επισκέπτες της πόλης γιατί υποβαθμίζουμε αισθητικά ένα ανυπέρβλητο μνημείο με ιστορία 2,5 χιλιετιών. Συγχαρητήρια στο ΣΤΕ που επιβραβεύει την απληστία στο όνομα της δήθεν "καταπολέμησης της φτώχειας". Μήπως εννοεί φτώχεια τις μειωμένες αποδοχές των δικαστών και ελπίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα τις αποκαταστήσει σε αντάλλαγμα τέτοιων αποφάσεων;

Στέλιος

Κάνε μία απλή πράξη αριθμιτικής. Έτοιμος? Λοιπον, αφαίρεσε το ύψος της ακρόπολης από το ύψος του εδάφους που θα χτιστεί ο ουρανοξίστης από αυτό της θάλασσας και μετά αφαίρεσε το ύψος, 60μ, του ουρανοξίστη. Αν είναι αρνητικός ο αριθμός τότε έχεις δίκιο (που δεν είναι), αν είναι θετικός έχεις άδικο. Κάνε την ίδια πράξη με αντικαθιστώντας την ακρόπολη με τον πύργο των Αθήνων. Φιλικά ένας αρχιτέκτονας.

CHARLIE

Τι λες τώρα; Ο τουρίστας θα στέκεται στο Ελληνικό και θα προσπαθεί να δει την Ακρόπολη και θα τον εμποδίζουν τα ψηλά κτίρια; Ξυδάκι μπαλσάμικο, ακόμα ένα αριστερό όνειρο με κορμοράνους αγκαλιά διαλύεται από ένα η αριστερό (λέμε τώρα) πρωθυπουργό. Άντε, έμειναν οι πλειστηριασμοί και κάτι ψιλά (εργοστάσια της ΔΕΗ)για να συμμορφωθούμε πλήρως προς τα υποδείξεις. Προσοχή όμως, μη πάρουμε και πολύ αέρα, αυτά είναι για τη δόση, το κλάμα είναι τον Αύγουστο όταν δε θα βγαίνουν τα νούμερα και θα αναγκαστεί να μειώσει (δραστικά) αφορολόγητο και συντάξεις. Έτσι, μέχρι τελευταία σταγόνα.

Αλέξης.Τ

Το ελληνικό δεν πωλείται.

Alexander

Μπα αύριο θα πάει στο ΣΤΕ ο οργανισμός για την προστασία των ελληνικών κοάλα.

Κωστας

Προικα για τη Ταμτα

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

kairos_xalazi

Δρόμοι ποτάμια από Παιανία μέχρι Χαλάνδρι - Χαλάζι στην Αγία Παρασκευή - Ισχυρή καταιγίδα, ακινητοποιημένα τα αυτοκίνητα από την κίνηση και μηδενική ορατότητα για τους οδηγούς - Βρέχει από το μεσημέρι στα δυτικά και τα βόρεια προάστια - Χθες έπεσαν εξίμισι χιλιάδες κεραυνοί μέσα σε οκτώ ώρες, ενώ σκοτώθηκε από κεραυνό ένας 37χρονος στην Γκούρα Κορινθίας

1