Πόσα θα πληρώσετε με τον νέο Ενιαίο Φόρο Ακινήτων

- Ποιοι θα σηκώσουν τα μεγαλύτερα βάρη
- Για πρώτη φορά θα πληρώσουν οι αγρότες
- Παραδείγματα και πίνακες για να υπολογίσετε το ύψος του φόρου
- Ολόκληρο το νομοσχέδιο που δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση

«Φωτιές» σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων και αγρότες βάζει η κυβέρνηση με το νέο σχέδιο νόμου για την φορολόγηση των κτισμάτων, της αγροτικής γης και των οικοπέδων που βρίσκονται εντός και εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών από το οποίο επιδιώκονται έσοδα 1 δισ. ευρώ.

Το «μάρμαρο» θα πληρώσουν η μεσαία και μεγάλη ακίνητη περιουσία με φόρους της τάξεως των 3.000 – 30.000 ευρώ ανά στρέμμα για τα οικόπεδα, οι αγρότες που δεν πλήρωναν ποτέ ως τώρα φόρο για τη γη τους, οι κάτοχοι μονοκατοικίας που θα πληρώνουν φόρο και για το οικόπεδο (εκτός από το κτίσμα) αλλά και για το υπόλοιπο του συντελεστή δόμησης που … δεν έχουν κτίσει (!), αλλά και όλοι όσοι τακτοποίησαν αυθαίρετο αφού θα πληρώσουν το 5πλάσιο της αξίας του αγροτεμαχίου, σε σχέση με τους γείτονες τους που δεν έκτισαν.

Διαβάστε εδω ολόκληρο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών:
http://www.protothema.gr/economy/article/322035/auto-einai-to-neo-shedio-gia-ton-eniaio-foro-akiniton-/

Για παράδειγμα:


- Για 4 στρέμματα με ελιές στα Οινόφυτα (Δήλεσι), σε απόσταση έως 100 μέτρα από τη θάλασσα, ο Ενιαίος Φόρος ορίζεται σε 140 ευρώ. Αν υπάρχει και σπίτι εντός, ο φόρος για το αγροτεμάχιο ανεβαίνει στα 700 ευρώ.

- Για το ίδιο ακίνητο 5 χιλιόμετρα πιο πέρα, στην Παραλία Αυλίδος, ο φόρος είναι 151,2 ευρώ αν δεν υπάρχει σπίτι και 756 ευρώ αν υπάρχει κτίσμα.

- Αν το ίδιο ακίνητο βρίσκεται σε ακριβές περιοχές όπως η Σαρωνίδα, η Ραφήνα, η Βούλα, η Βουλιαγμένη ή στη Μύκονο και τη Σαντορίνη, ο φόρος για το αγροτεμάχιο η «ταρίφα» είναι 189 ευρώ αν δεν υπάρχει σπίτι, ή 945 ευρώ αν υπάρχει.

- Αν το ίδιο ακίνητο ήταν στην Αράχωβα (μακριά από θάλασσα φυσικά) και αντί για ελιές είχε καρποφόρα δέντρα, ο φόρος για το αγροτεμάχιο θα ήταν 81 ευρώ.

«Ποιοι πληρώνουν το μάρμαρο»

Τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου Ενιαίου φόρου είναι:

- Στα κτίσματα προκύπτει ελάφρυνση περίπου 10%-20% έναντι του ΕΕΤΗΔΕ και του ΕΕΤΑ, αλλά αυτό δεν ισχύει πάντα σε όλες τις περιπτώσεις.

- Στα αγροτεμάχια που δεν πλήρωναν ως τώρα φόρο, σε μεσαίες και χαμηλές περιοχές επιβάλλεται διπλάσιος και τριπλάσιος φόρο σε σχέση με τη «βάση» υπολογισμού του, όσο σχεδόν όμως και σε πανάκριβες αφού ο φόρος βρίσκει «ταβάνι» με συντελεστή 3,5.

- Τον Ενιαίο Φόρο θα πληρώνουν και οι αγρότες, εκτός από μεγαλοκτηματίες με πάνω από 130 στρέμματα για τους οποίους προβλέπονται εκπτώσεις έως 50%.

Πώς υπολογίζεται ο φόρος

1.Για τα κτίσματα: Ο βασικός φόρος που προκύπτει από την τιμή ζώνης σε συνδυασμό με τη φορολογική ζώνη είναι ο εξής:
Ο φόρος αυτός προσαυξάνεται ανάλογα με την παλαιότητα κάθε κτίσματος έως και 25%, ενώ πολλαπλασιάζεται με ειδικούς συντελεστές αυξομείωσης ανάλογα με τον όροφο κλπ.


2. Για τα οικόπεδα (εντός σχεδίου και οικισμού εκτάσεις): Θα φορολογούνται με φόρο 0,02 ευρώ ανά τετραγωνικό, έως 30 ευρώ ανά τετραγωνικό ανάλογα με την μοναδιαία αξία του οικοπέδου, δηλαδή την αντικειμενική τιμή ανά τετραγωνικό.
3. Για τα αγροτεμάχια: Στις εκτός σχεδίου εκτάσεις ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων υπολογίζεται με αρχική τιμή 1,5 ευρώ ανά στρέμμα (0,0015 ευρώ το τ.μ.) το οποίο αυξομειώνεται ανάλογα με την θέση και με τη χρήση, την απόσταση από την θάλασσα και την πρόσοψη ή όχι σε επαρχιακή ή εθνική οδό. Ειδικότερα, ο βασικός φόρος αυξάνεται με βάση τους εξής συντελεστές:

- Η ελάχιστη Αρχική Βασική Αξία (ΑΒΑ) την οποία καθορίζει η εφορία

- Συντελεστής Χρήσης (ΣΧ), ο οποίος ορίζεται ανάλογα με τη χρήση του γηπέδου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
- Συντελεστής Απόστασης από Θάλασσα (ΣΑΘ), ο οποίος ορίζεται ανάλογα με την απόσταση του γηπέδου από τη θάλασσα, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

- Συντελεστής Απομείωσης Επιφάνειας (ΣΑΕ), ο οποίος ορίζεται ανάλογα με την επιφάνεια του γηπέδου και εφαρμόζεται για το κλιμάκιο επιφανείας στο οποίο αντιστοιχεί, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

- Συντελεστής Πρόσοψης (ΣΠ), ο οποίος ορίζεται σε 1,2 αν το γήπεδο έχει πρόσοψη σε εθνική οδό και σε 1,1 αν το γήπεδο έχει πρόσοψη σε επαρχιακή οδό.

-  Συντελεστής Κατοικίας (ΣΚ), ο οποίος ορίζεται ίσος με 5, αν υπάρχει κατοικία εντός του γηπέδου.

Ωστόσο, αν ο φορολογούμενος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του, δεν κατέχουν άλλη κατοικία, και εφόσον η κατοικία που υπάρχει στο γήπεδο έχει επιφάνεια κύριων χώρων μικρότερη των 150 μ2, ο συντελεστής δεν εφαρμόζεται.

Ο Συντελεστής Κατοικίας εφαρμόζεται στη συνολική επιφάνεια του γηπέδου, χωρίς να αφαιρείται η επιφάνεια του κτίσματος. Αν το γήπεδο έχει επιφάνεια άνω των δέκα χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (10.000 μ2), ο συντελεστής εφαρμόζεται μέχρι και τις δέκα χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα.

Εκπτώσεις και απαλλαγές

Προβλέπονται ειδικές εκπτώσεις από τον φόρο έως και πλήρης απαλλαγή για φορολογούμενους που βρίσκονται σε αντικειμενική αδυναμία πληρωμής του φόρου. Τίθενται όμως πολλές προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν σωρευτικά.

Ειδικότερα, η έκπτωση χορηγείται εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

- Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε δεν υπερβαίνει τις επτά χιλιάδες ευρώ (€7.000), προσαυξημένο κατά χίλια ευρώ (1.000 ευρώ) για τον/την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος,

- Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων και των γηπέδων τα οποία κατέχουν ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ο/η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του (λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας) δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 μ2) προκειμένου για κτίσματα, ή τα πεντακόσια τετραγωνικά μέτρα (500 μ2) προκειμένου για οικόπεδα, ή τα έξι χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα (6.000 μ2), προκειμένου για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμού.


 

ΣΧΟΛΙΑ (37)

ΣΠΥΡΟΣ

Εχω ένα σπιτι 100 τ.μ σε οικοπεδο 400 τ.μ σε τιμή ζώνης 2.500 το οποιο το κληρονόμησα από το πεθερό μου.Είμαι συνταξιούχος των 650 ευρώ και το κράτος θα μου ζηησει του χρόνου να πληρώσω πάνω από 4000 ευρώ φορο χωρίς να ξέρει την ανέχεια που βρίσκομαι εγώ και χιλιάδες άλλοι έλληνες που είναι σα κι εμένα.Ευχαρίστως προσκαλώ τον κύριο Στουρνάρα να του παραδώσω τα κλειδιά του σπιτιού και να πάω σε μία γκαρσονιέρα με την κυρά μου να πεθάνουμε ήσυχα.Αει χαθείτε παλιορεμάλια

Μετανάστης

Το παράπονο της ελιάς..." Γιατί ρε, εγώ δεν είμαι καρποφόρο δέντρο?"

Megarian

Μεχρι τωρα γιουσουφακια φοβοσαστε μην ερθουν οι κουμουνιστες και σας παρουν τα σπιτια τωρα ερχεται η ΝΔ (Νεα Δουλοκρατια) που ψηφισατε και σας παιρνει μοχι μονο την περιουσια σας αλλα και τα βρακια σας καλα να παθετε γκιαουρηδες Νεοδημοκρατες και Πασοκοι σε λιγο θα βγαλετε και τις κορες σας και τις αδελφες σας στο κλαρι θα ειναι οι νεες Ουκρανεζες της Ευρωπης και θα ερχονται κοιλαραδες 50ρηδες Γερμανοι στην Ελλαδα για σεξοτουρισμο .

sd

Στα βαρύγδουπα λόγια είσαι πρώτος :) Ευτυχώς κάποιοι κομμουνιστές δε σκέφτονται ούτε εκφράζονται σαν και σένα. Στα λόγια και στα sites τελικά οι Έλληνες είμαστε πολύ επαναστάτες και αντράκια. Πως μπορείς να μιλάς και να κρίνεις αφού δε μπορείς να κάνεις καν πολιτισμένο διάλογο και χρησιμοποιείς μόνο λεκτικές υπερβολές? ΄Δεν είναι μόνο εσύ. Είναι πολλοί στο internet. Αν έχουμε τέτοιο επίπεδο πολιτικού διαλόγου είμαστε άξιοι της τύχης μας. Εξού και πόσο μηδενικά είμαστε στις αντιδράσεις μας. Πολύ επαναστάτες βρε αδερφέ. Επαναστάτες του internet.

dim

Και παρόλα αυτά εξακολουθούμε να έχουμε τέτοιους ανθρώπους που εκφράζονται έτσι … Όχι φίλε μου δεν περιμένω ούτε από ‘’εσάς’’ να σωθεί το σπίτι μου ούτε από κανέναν… και μην γελιέσαι αν νομίζεις ότι κυβερνούν τα κόμματα που οι ανεγκέφαλοι Έλληνες ψηφίζουν. Δεν ψήφισα ποτέ και ούτε θα το κάνω ποτέ … γιατί απλά δεν είμαι κομματόσκυλο κανενός με βάρκα την ελπίδα.

κροίσος

Ο φόρος στα οικόπεδα είναι άδικος σε σχέση με τα σπίτια στην ίδια τοποθεσία.πχ. οικόπεδο 500 τμ εντός σχεδίου με συντελεστή δόμησης 0,4 δηλαδή χτίζει 200 τμ σε περιοχή με τιμή (μοναδιαία αξια οικοπέδου)900-1000 ευρώ έχει φόρο μόνο για το οικόπεδο 4000, ευρω. αν δίπλα σε αυτό το οικόπεδο υπάρχει ενα ίδιο δηλαδή 500 τμ το οποίο εχει καινούργιο σπίτι κατασκευής 2013 200 τμ θα πληρώσει φόρο με τιμή ζώνης 2500 ευρο 200 χ6 +25%=1500..

DZ

Λάθος υπολογισμούς κάνεις για το οικοπεδο.Θα πληρώσει πολύ λιγότερα (γύρω στα 700 ευρώ).Επίσης δεν μπορει να έχει μναδιαία αξία 900-100 ευρώ ενώ το το σπίτι που ειναι στο διπλανο οικόπεδο να έχει αντικειμενική 2500 ευρώ.Ενα από τα δύο είναι λάθος.

ΚΟΥΝΕΛΙΤΣΑ 1

Ρε κάντε εκλογές αν τολμάτε... Όχι χρυσή αυγή ,το διάολο τον ίδιο θα ψηφίσω προκειμένου απαλλαχθώ από την υποκριτική-προδοτική σας παρουσία.

DIM

Εκλογές ? Απλά θα πάνε να ψηφίσουν λιγότεροι από το 60 % και θα κάνουν συνασπισμό κομμάτων για να φτιάξουν κυβέρνηση. Είναι απλό και πάλι τα ιδία λαμογια θα κυβερνήσουν. Δεν υπάρχει λογική σε κάτι απλά θα μας πάρουν και τα σπίτια . και θα ξεκινήσουν από αυτούς που δεν μπορούν να πληρώσουν στις ακριβές περιοχές γιατί αυτοί που μπορούν απλά τα έχουν γράψει στις εταιρείες ελληνικές και offshore … Μετά να είστε σίγουροι θα έρθουν και στους υπόλοιπους , σε αυτούς που λένε ότι είναι δίκαιο να μας πάρουν τα σπίτια επειδή μένουμε σε ακριβή περιοχή από την εποχή της γιαγιάς…

Enas

Μαααα και η συμφωνία τους ήταν με τον διάολο. Έτσι δεν μας είχε πει η ψηλή? Το θέμα είναι ποιον θα προτιμήσει ο βερζεβούλης. Εμάς ή τα μασονοπαίδια? Τελικά μόνον ο Άγιος Πέτρος στην Είσοδο θα τους εξηγήσει για ποιο λόγο δεν πάνε από τη Πόρτα που πάνε και οι φτωχομπινέδες. Ο Άλλος, αν ήταν να 'χει βοηθήσει θα το 'χε κάνει προ πολλού και για όσους πεθαίνουν από τη πείνα ή τους σφάζουν σαν τ 'αρνιά. Ειδικά Αυτός μας έχει βαρεθεί και παρατήσει προ πολλού.

Dim

Σπίτι 60 ετών 105 και 95 και υπόγειο 35 τετραφωνικά σε οικόπεδο 450 μέτρα. Φορολογούν 4400 το ακίνητο και 3400 τον κήπο ( άχτιστο κομμάτι ) ! Εκτός από τα 15000 που βεβαιώθηκαν για φαπ 10,11,12,13 και δεν κάνουν πάνω από 12 δόσεις, θα πρέπει να καταβάλω 700 το μήνα για το 2014. Βάση εισοδήματος και δάνειου δεν μπορώ να ανταποκριθώ. Σε αυτά τα 3 σπίτια μένουν οι γονείς μου (35) η αδερφή μου (95) και εγώ στο (105). Με τα εισοδήματα μας μπορούμε να καταβάλουμε 800 το μήνα λόγο και άλλων μικρών όμως υποχρεώσεων πχ δόσεις αμάξι και κάρτας. Η υπέροχη κυβέρνηση μας ζητάει 1950 περίπου για τις 12 δόσεις και τον νέο φόρο του 2014. Τώρα τι κάνουμε χάνουμε το σπίτι που μένουμε ή μπαίνουμε φυλακή ? Συγνώμη ειμαι ενας πλουσιος που κληρονόμησε το κτισμα της γιαγιας του που στεγαζει την οικογενεια σε μια απο τις ακριβές περιοχες..

Γιάννης Γ

Φαίνεται οτι δεν θα ησουν φρόνιμος και η γιαγιά σου θα σου έλεγε "Κάτσε φρόνιμα γιατί θα σου γράψω το ακίνητο". Αλλά που εσύ . ""Τιμωρία γαρ έσσεται"". ........... ΥΓ Ελπίζω να μην παρεξηγηθείς. Το εγραψα χιουμοριστικα και μόνο με αφορμή στο εδώ που φτάσαμε και στο που καταντήσαμε.

Theo G.

Ίσως ο νέος φόρος ακινήτων να αποτελέσει την αφορμή για μεγάλες κοινωνικές αναταραχές που μπορεί να οδηγήσουν στην πτώση της κυβέρνησης. Το τι θα επακολουθήσει δεν είναι ξεκάθαρο. Η χώρα έτσι και αλλιώς έχει χάσει κάθε ελπίδα να βγει ποτέ από την κηδεμονία των δανειστών της. Το εξωτερικό χρέος, κατά γενική ομολογία όλων των ειδικών δεν είναι διαχειρίσιμο συνεπώς χειρότερα απ΄ότι είμαστε δεν νομίζω να γίνουμε.

123

Σε ποιά δημόσια διαβούλευση δόθηκε; Από χθες το περιμένουμε στο opengov για διαβούλευση και αυτό είναι άφαντο!

nikos

αυτο ειναι οι νεοι φοροι που δεν θα ξαναβαλουν

PRAGMAtistis

Να το δούμε και λίγο ... ΘΕΤΙΚΑ το όλο θέμα ..??? .... Οσο πιό πολύ "πιέζουν", τόσο πιό ΓΡΗΓΟΡΑ θα έρθει η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ των πάντων .... Τουλάχιστον, να έχουμε μια ευκαιρία για μια ΝΕΑ ΑΡΧΗ, όποια & αν είναι αυτή ....

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

staikouras

Ο υπουργός Οικονομικών στην ομιλία στο 14ο ετήσιο roadshow της ΕΧΑΕ, έδωσε ισχυρές διαβεβαιώσεις στην επενδυτική κοινότητα για γρήγορη και αποτελεσματική υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας

1
ktimatologio

Το υπουργείο Περιβάλλοντος προσανατολίζεται στο να δώσει μια σιωπηρή παράταση σε κάποιες περιοχές που εκπνέει η προθεσμία υποβολής δηλώσεων – Παράλληλα, σχεδιάζει να προχωρήσει στον καταλογισμό προστίμων