ΣΕΒ: «Πρακτικά ένας Έλληνας παράγει το εισόδημα που καταναλώνουν τρεις!»

worker_sev

Το δημογραφικό και το brain drain μειώνουν το ποσοστό ανεργίας - Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο του ΣΕΒ, η αύξηση του εργατικού δυναμικού είναι μονόδρομος για τη βιώσιμη μείωση της ανεργίας

«Πρακτικά ένας Έλληνας παράγει το εισόδημα που καταναλώνουν τρεις!», επισημαίνει ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο του δελτίο, εξηγώντας ότι ο ρυθμός πτώσης του ποσοστού της ανεργίας, πέραν της αύξησης της απασχόλησης, επηρεάζεται και από άλλες μεταβολές, που συνδέονται με το δημογραφικό πρόβλημα και το brain drain.

Ο ΣΕΒ επισημαίνει ότι η αύξηση του εργατικού δυναμικού αποτελεί μονόδρομο για τη βιώσιμη μείωση της ανεργίας.

«Στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, κάτω από την πίεση του στρεβλού αναπτυξιακού μοντέλου που μας οδήγησε στην κρίση και της βαθιάς ύφεσης που ακολούθησε, σημειώθηκαν αξιοσημείωτες αλλαγές στα μεγέθη της ανεργίας, της απασχόλησης και του εργατικού δυναμικού.

Αυτή η επώδυνη διόρθωση που επιδιώκει την αναγκαία μεταφορά επενδύσεων και εργαζομένων προς τους κλάδους της οικονομίας που παράγουν διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά, είτε για εξαγωγές είτε για να ανταγωνίζονται τις εισαγωγές, δεν έχει ολοκληρωθεί. Είναι όμως επιβεβλημένο να συνεχιστεί, διότι μόνο οι οικονομίες με ισχυρή παραγωγική και εξαγωγική βάση αντέχουν στους υφεσιακούς κύκλους, προσφέροντας σταθερές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία.

Έτσι, σε επίπεδο γενικού πληθυσμού σήμερα (2ο τρίμηνο 2018) εργάζεται μόλις το 35%. Σε επίπεδο ενεργού πληθυσμού, δηλαδή στις παραγωγικές ηλικίες 15 έως 64 ετών, το 55,3%. Πρακτικά ένας Έλληνας παράγει το εισόδημα που καταναλώνουν τρεις!

Από αυτό το εισόδημα πληρώνονται η δημόσια υγεία, η παιδεία, οι συντάξεις, η άμυνα, τα δημόσια έργα, όλες οι κρίσιμες λειτουργίες του κράτους και φυσικά η ιδιωτική κατανάλωση κάθε νοικοκυριού.

Συνολικά, φαίνεται να μετανάστευσαν στο εξωτερικό περίπου 374 χιλιάδες άτομα (με όλες τις μεθοδολογικές επιφυλάξεις) με το εργατικό δυναμικό να μειώθηκε στους άνδρες κατά 259 χιλιάδες άτομα, και να αυξήθηκε στις γυναίκες κατά 6 χιλιάδες άτομα μεταξύ 2009 και 2017. Αυτή η μείωση του εργατικού δυναμικού συντελεί κατά ένα βαθμό και στη μείωση της ανεργίας που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια. Ο δεύτερος παράγοντας που συνετέλεσε στη μείωση της ανεργίας είναι τα μέτρα που ελήφθησαν στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, μετά την κορύφωση της ανεργίας κοντά στο 28% το 2013, η απασχόληση άρχισε να αυξάνει υπό συνθήκες μηδενικής ανάπτυξης, υποβοηθούμενη κυρίως από την ευελιξία στις εργασιακές ρυθμίσεις. Θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης που συνδέονται ευθέως με αύξηση της απασχόλησης καταγράφονται (πλην μιας σύντομης περιόδου το 2014) από το 2017 και μετά. Παρά τη μείωση του ποσοστού ανεργίας, ο αριθμός των ανέργων παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα και η απασχόληση είναι ιδιαίτερα χαμηλή.

Ειδικότερα οι άνεργοι βιώνουν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Σήμερα, η Ελλάδα είναι η χώρα εκείνη του αναπτυγμένου κόσμου (ΟΟΣΑ) που έχει την μεγαλύτερη ανεργία και διαθέτει ένα από τα λιγότερο γενναιόδωρα συστήματα στήριξης των ανέργων, με το 9,7% των ανέργων να λαμβάνει επίδομα ανεργίας, με την ανεργία να διαμορφώνεται σε 19% του εργατικού δυναμικού, όταν στον ΟΟΣΑ το μέσο ποσοστό κάλυψης ανέρχεται σε 29% με μέση ανεργία στο 6,5%. Σημειώνεται, επίσης, ότι το 7,5% περίπου του εργατικού δυναμικού (346 χιλιάδες άτομα) είναι άνεργοι για πάνω από τέσσερα χρόνια, και ως ποσοστό των ανέργων, ο αριθμός τους συνεχίζει να αυξάνεται.

Ταυτόχρονα, υπάρχουν σήμερα 160 χιλιάδες νέοι που δεν δουλεύουν, δεν εκπαιδεύονται και δεν καταρτίζονται (NEETs: Not in Education, Employment or Training), αν και ο αριθμός τους έχει μειωθεί από το υψηλό επίπεδο των 228 χιλιάδων ατόμων το 2012. Επίσης, υπάρχουν 175 χιλιάδες άτομα που είναι αποθαρρυμένοι (ενώ δηλαδή θέλουν, και είναι διαθέσιμοι, να δουλέψουν, δεν ψάχνουν ενεργά για εργασία), και μάλιστα ο αριθμός τους συνεχίζει να μεγαλώνει ακόμη και στη διετία 2017/2018 της ανάκαμψης της οικονομίας. Τέλος, υπάρχουν 70 χιλιάδες άτομα άνω των 65 ετών που εξακολουθούν να δουλεύουν κυρίως για να τα βγάλουν πέρα.

Επίσης, το 10% των απασχολούμενων δηλώνει ότι εργάζεται σε δουλειές μερικής απασχόλησης, με τα 2/3 να το κάνουν επειδή δεν βρίσκουν εργασία πλήρους απασχόλησης. Η αύξηση της απασχόλησης μειώνει ταυτολογικά την ανεργία, αν και ο ρυθμός πτώσης του ποσοστού της ανεργίας επηρεάζεται και από μεταβολές στο εργατικό δυναμικό το οποίο συνδέεται και με άλλους παράγοντες, όπως το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας και το brain drain.

Σε κάθε περίπτωση βιώσιμη ανάκαμψη και ανάπτυξη της οικονομίας, δεν προϋποθέτει μόνο αύξηση της απασχόλησης αλλά και αύξηση του εργατικού δυναμικού. Αυτό συνεπάγεται μέτρα πολιτικής μείωσης της υπερφορολόγησης για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος της οικογένειας και των μισθωτών. Σημειώνεται ότι σήμερα το φορολογικό σύστημα δρα τιμωρητικά στη δημιουργία οικογένειας, καθώς οι φοροαπαλλαγές ή οι πρόσθετες παροχές για παιδιά είναι σχετικά ασήμαντες. Η Ελλάδα έχει την υψηλότερη φορολογική επιβάρυνση (μη μισθολογικό κόστος εργασίας) στον κόσμο για οικογένειες με δύο παιδιά και έναν εργαζόμενο που αμείβεται στο 67% των μέσω αμοιβών, όταν χώρες όπως η Πολωνία, η Νέα Ζηλανδία, ο Καναδάς και η Ιρλανδία, όχι μόνο δεν επιβαρύνουν, αλλά τουναντίον επιδοτούν σε καθαρή βάση το συγκεκριμένο τύπο οικογένειας. Συνεπώς, πρώτη προτεραιότητα της οικονομικής πολιτικής οφείλει να είναι η τόνωση της παραγωγής μέσω της στοχευμένης μείωσης της υπερφορολόγησης της εργασίας. Αυτό θα αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να κάνουν νέες επενδύσεις και να δημιουργήσουν και άλλες θέσεις εργασίας.

Η παραγωγή στη μεταποίηση και οι νέες παραγγελίες, τόσο για την εγχώρια αγορά όσο και για εξαγωγές, συνέχισαν να αυξάνονται με ικανοποιητικό ρυθμό τον Οκτώβριο του 2018, οδηγώντας στην ενίσχυση της απασχόλησης, όπως καταγράφουν τα στοιχεία του Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών (PMI). Ωστόσο, ο αυξημένος ανταγωνισμός από τις αγορές του εξωτερικού, η άνοδος των τιμών πρώτων υλών και των καυσίμων και η γενικότερη αβεβαιότητα που επικρατεί σε παγκόσμιο επίπεδο, ασκούν πιέσεις στη μεταποίηση, κρατώντας τις προσδοκίες και την αισιοδοξία των επιχειρήσεων χαμηλά. Σε επίπεδο γενικής κυβέρνησης το πρωτογενές αποτέλεσμα παραμένει σε υψηλά επίπεδα καθώς η αύξηση των εξόδων αντισταθμίζεται από την αύξηση των εσόδων, ενώ οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους προς την αγορά έχουν σταθεροποιηθεί σε επίπεδα σαφώς χαμηλότερα των προηγουμένων ετών. Την ίδια ώρα, ο ρυθμός ίδρυσης νέων επιχειρήσεων συνεχίζει σταθερά την ανοδική πορεία των τελευταίων 2 ετών»

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά το εβδομαδιαίο δελτίο του ΣΕΒ

ΣΧΟΛΙΑ (14)

Αφελής

Πως μετρήθηκαν όσοι δεν αποδίδουν φόρο ?

periklis

και πληρωνουμε κ το αχρηστο δημοσιο

bull

Μια έρευνα για γέλια. Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα είναι 3,9εκ σε σύνολο ενεργού εργατικού πλυθησμου(από τα 18 και όχι από τα 15) 5 εκ.ατόμων. Μήπως ο ΣΕΒ θέλει να δουλεύουν οι Έλληνες από τα 10 ή μέχρι τα 80.Όσο για την αναλογία 1προς3 του συνολικού πλυθησμου αυτή ισχύει σε όλον τον δυτικό κόσμο.

5Zalis

και ολα αυτα επι “αριστερής” κυβέρνησης συριζα!! και ο κακομοίρης ο ελληνας τα καταπινει!! και η φτωχοποιηση της ελλαδας συνεχιζεται...., μεχρι να ερθει στο επίπεδο που, ανταγωνιστικα τουλαχιστον, της αξιζει, (ακριβως οπως επελεξαν οι χωρίς διορατικοτητα πολιτικοι επι δεκαετιες και η παρούσα κυβέρνηση προσφέρει τωρα το τελειωτικο χτυπημα). το ποσοστό των πολιτών που ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας ξεπερασε το 1/3 του πληθυσμού. η κατάρρευση της μεσαίας τάξης έχει σχεδόν ολοκληρωθεί πληρως. οι επενδύσεις που χρειαζεται απεγνωσμενα η ελλαδα παραμενουν ονειρο απατηλό, η μαλλον κενες ψηφοθηρικες υποσχεσεις, γιατι απλα το επενδυτικό περιβάλλον στην ελλάδα παραμένει αποκρουστικο. και ο κακομοίρης ο ελληνας συνεχιζει να τα καταπινει!! για να μην παρεξηγηθώ, δεν προσπαθω να προτεινω επαναστασεις, απλα εναν φιλοτιμο και αξιοπιστο πατριωτη ηγετη με διορατικοτητα για το μελλον.

Μα...

Εχουμε ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ως και η κερα-Τατσια τοπε πως οι επενδυτες λιαζονται. Ασε που ριξαμε την ανεργια και διωξαμε ολες σχεδον τις εταιρειες ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

*

No Brain no Drain.

Καρανικας - στρατηγικος συμβουλος - Ι5 ψυχιατρικο

Αν προλαβουμε να κανουμε ακομα 1 μυριο νεους να φυγουν μεχρι τις εκλογες, θα εχουμε ριξει την ανεργια σε μονοψηφιο και με τετοια επιτυχια δεν θα ειναι δυνατον να μην ξανακυβερνησουμε.

Μανος

Οι καφετεριες παντως ειναι γεματες και ολα τα δεκαπενταχρονα και ανω κυκλοφορουν με ενα Iphone στο χερι....

Τομσεν

Οποτε δεν υπαρχει κανενα προβλημα να κοπουν οι συνταξεις και το αφορολογητο. Ολο μυξοκλαμματα μου ειστε τελικα. Εχετε βρει τα λεφτοδεντρα και ειστε σε καφετεριες ολη μερα με καινουργια κινητα. Ολα καλα.

ΤΑ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΑ ΕΘΝΗ

Η τελευταία σοβιετία. Χωρα ΔΥ-ανεργων και συνταξιούχων. Κυβερνάται από αντιδεξιές, αντιφιλελευθεροιες προοδευτικές και κρατικιστικες δυναμεις σχεδόν αδιάλειπτα. Το ΑΕΠ είναι 186 δις. Οσο το 2002. Αλλά επειδή ο κοσμος δεν ειναι στατικος, δεν είναι "απλά δεκαεξη χρόνια πισω". Στο φιναλε "καλά περνούσαμε" με τα 182 δις το 2002. Ουσιαστικά όμως οι προοδευτικοί μας έχουν πάει 30 χρόνια πίσω. Επειδή τα άλλα Εθνη τρέχουν ιλλιγιωδως. Γιαυτο τα σημερινα 186 δις είναι ουσιαστικά.....τριάντα έτη πίσω. Ιστορική αποτυχία του πιο προοδευτικου λαού του κόσμου που ψηφιζε Αλλαγή, Λεφτα Υπαρχουν και θα σκίσω τα Μνημονια και τη Λιτοτητα.

ak

Ακριβώς γι' αυτό χρεοκόπησε η χώρα. Γιατί πολύ μεγάλο τμήμα του πληθυσμού ζει χωρίς να παράγει τίποτα ή λαμβάνει χρήματα που είναι πολύ πάνω από όσα προσφέρει ή, στην περίπτωση πολλών συνταξιούχων, από όσα έχει προσφέρει στο παρελθόν.

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης