LIVE

Κορωνοϊός

Πώς γίνεται η μοριοδότηση στις προσλήψεις εκπαιδευτικών

Πώς γίνεται η μοριοδότηση στις προσλήψεις εκπαιδευτικών

Τι πρέπει να προσέχουν οι ενδιαφερόμενοι - Οι θεματικοί τίτλοι των εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενων σεμιναρίων

Ο χώρος της Εκπαίδευσης Ενηλίκων αποτελεί έναν πολλά υποσχόμενο χώρο, που προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες  εργασίας σε ήδη εργαζόμενους στην εκπαίδευση αλλά και σε νέους εν δυνάμει εκπαιδευτικούς.

Το ήδη εργαζόμενο μέρος της Ελληνικής κοινωνίας μεγαλώνει αλλά ταυτόχρονα η ανεργία παραμένει σε τεράστια υψηλά ποσοστά ακόμα. Ως αποτέλεσμα αυτού, προκύπτει η ανάγκη πολλοί από τους ενηλίκους να μετεκπαιδευτούν αποκτώντας συγκεκριμένες δεξιότητες με απώτερο στόχο να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, διατηρώντας μια θέση εργασίας  ή διεκδικώντας μια καινούργια.

Όλοι οι παραπάνω (εργαζόμενοι & άνεργοι) αναγκαστικά θα στραφούν για την εκπαίδευση – ειδίκευσή τους στις δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου στο άμεσο μέλλον αναμένεται να παρουσιάσουν σημαντική απορρόφηση εκπαιδευτικών προς κάλυψη των ενηλίκων μαθητών τους.  

Πώς επιτυγχάνεται η μοριοδότηση για προσλήψεις σε δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης; 

Στις παραπάνω δομές μοριοδοτούνται οι επιμορφώσεις. Παρακολουθώντας οπότε μία ή και συνδυασμό από τις παρακάτω επιμορφώσεις μπορείτε αθροιστικά να συγκεντρώσετε περισσότερα μόρια και να διεκδικήσετε θέσεις εργασίας εκπαιδευτικών σε προκηρύξεις που ανακοινώνονται.

**Απαραίτητη προϋπόθεση για να εργαστείτε ως εκπαιδευτής ενηλίκων είναι να έχετε ενταχθεί στο επίσημο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ. Δείτε εδώ πώς μπορείτε να ενταχθείτε.


Οι θεματικοί τίτλοι των εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενων σεμιναρίων & ενδεικτικά που μπορείτε να τα αξιοποιήσετε για επιπλέον μοριοδότηση.

1)Επιμορφωτικό πρόγραμμα στις Αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Μοριοδοτεί τους υποψήφιους εκπαιδευτές, διευθυντές, υποδιευθυντές, σύμβουλους σταδιοδρομίας και σύμβουλους ψυχολόγους των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Επίσης, δίνει μόρια στους υποψήφιους εκπαιδευτές, διευθυντές και υποδιευθυντές των ΔΙΕΚ, καθώς και τους υποψήφιους εκπαιδευτές των ΔΣΕΚ και των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ (πληροφορίες και εγγραφές εδώ)

2)Επιμορφωτικό πρόγραμμα για τους Εκπαιδευτές σχολείων δεύτερης ευκαιρίας μοριοδοτεί τους υποψήφιους εκπαιδευτές, διευθυντές, υποδιευθυντές, σύμβουλους σταδιοδρομίας και σύμβουλους ψυχολόγους των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Δείτε εδώ.

3)Επιμορφωτικό πρόγραμμα στο Θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μοριοδοτεί τους υποψήφιους εκπαιδευτές, διευθυντές και υποδιευθυντές, των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, καθώς και στους υποψήφιους εκπαιδευτές, διευθυντές και υποδιευθυντές των ΔΙΕΚ, καθώς και τους υποψήφιους εκπαιδευτές των ΔΣΕΚ, των ΙΕΚ του ΟΑΕΔ και των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.). Δείτε εδώ

4)Σεμινάριο στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, δίνει μόρια για προσλήψεις στα Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο. Δείτε εδώ

5)Επιπλέον, το επιμορφωτικό πρόγραμμα στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων μοριοδοτεί τους υποψήφιους διευθυντές και υποδιευθυντές των ΔΙΕΚ και των ΣΔΕ. Δείτε εδώ 


6)Επιμορφωτικό πρόγραμμα στην ανοικτή και εξ'αποστάσεων εκπαίδευση μοριοδοτεί τους υποψήφιους εκπαιδευτές των e-ΚΔΒΜ. Δείτε εδώ 


7)Επιμορφωτικό πρόγραμμα στη συμβουλευτική,  τον επαγγελματικό προσανατολισμόκαι το mentoring μοριοδοτεί τους υποψήφιους Συμβούλους Σταδιοδρομίας και Ψυχολόγους των ΣΔΕ, καθώς και υποψήφιους εκπαιδευτές των ΔΙΕΚ, ΔΣΕΚ, ΙΕΚ του ΟΑΕΔ. Δείτε εδώ

***Το ίδιο σεμινάριο (υπό προϋποθέσεις βλέπε ΕΟΠΠΕΠ) δίνει τη δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους να εισαχθούν στο μητρώο στελεχών του Σ.Υ.Υ. και να πραγματοποιούν συνεδρίες συμβουλευτικής σε συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ (πχ προγράμματα voucher).

8)Επιμορφωτικό πρόγραμμα στη σχολική ψυχολογία μοριοδοτεί τους υποψήφιους Συμβούλους Σταδιοδρομίας και Ψυχολόγους των ΣΔΕ, καθώς και υποψήφιους εκπαιδευτές των ΔΙΕΚ, ΔΣΕΚ, ΙΕΚ του ΟΑΕΔ. Δείτε εδώ.

9)Τέλος, σημαντικότατη μοριοδότηση αποδίδουν, αθροιστικά, πολλά επιμορφωτικά προγράμματα σε υποψηφίους στο πεδίο της επιμόρφωσης στο διδακτικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων. 

Κάποια από τα σεμινάρια αυτά είναι τα παρακάτω:

Εκπαίδευση Συνοδών Παράλληλης Στήριξης, Διδακτική και Μεθοδολογία της Αγγλικής Γλώσσας, Διδακτική και Μεθοδολογία των Θετικών Επιστημών, Πρόγραμμα επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή, Πρόγραμμα επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και τις Νέες Τεχνολογίες, Πρόγραμμα επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή, τη διαφοροποίηση και την ανάπτυξη προγραμμάτων,  Πρόγραμμα επιμόρφωσης στη Διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, Πρόγραμμα επιμόρφωσης στη Διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή με έμφαση στη συνεργασία επαγγελματιών και φορέων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Δείτε εδώ

Όλα τα παραπάνω εξ αποστάσεως μοριοδοτούμενα σεμινάρια υλοποιούνται από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education με Κωδ Αδείας ΕΟΠΠΕΠ 6603.

Τι χρήζει προσοχής στα εξ’ αποστάσεως μοριοδοτούμενα σεμινάρια; 

Το κέντρο που παρέχει την επιμόρφωση να είναι αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ (φορέας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & θρησκευμάτων.

Όλοι οι εκπαιδευτές να έχουν συνάφεια με το διδασκόμενο αντικείμενο.

Τα διδασκόμενα αντικείμενα πρέπει να υλοποιούνται σε κύκλους συγκεκριμένων τμημάτων με ημερομηνία έναρξης και λήξης.

Η τηλεκατάρτιση πρέπει να υλοποιείται μέσω ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.), το οποίο να έχει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω λειτουργικές δυνατότητες:

 • Ολοκληρωμένη διαχείριση χρηστών (διαχειριστών, εκπαιδευτών, εποπτών τηλεκατάρτισης, καταρτιζομένων), ελεγχόμενη πρόσβαση αυτών στο σύστημα με διαδικασίες ταυτοποίησης (userauthentication), απόδοση ρόλων και δικαιωμάτων χρηστών, οργάνωση καταρτιζομένων σε ψηφιακή τάξη

• Εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών, πλήρως ενσωματωμένα στο περιβάλλον διεπαφής του συστήματος

• Εργαλεία εξαγωγής αναφορών χρήσης του συστήματος (reports) Το Ο.Σ.Τ.Κ. θα πρέπει να αποτελείται από ένα Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκατάρτισης και από ένα Σύστημα Σύγχρονης Τηλεκατάρτισης σε κατάσταση πλήρους διαλειτουργικότητας (integrated).

Όλα τα παραπάνω πρέπει να τηρούνται έτσι ώστε να αποδεικνύεται η πορεία των μαθητών και η παραγωγή μετρήσιμου μαθησιακού αποτελέσματος.
 
Ποιες είναι οι δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης; 

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), Δημόσια και τα Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ και ΙΙΕΚ), Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ (ΙΕΚ του ΟΑΕΔ), Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής (ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής), Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ), Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), Κέντρα Δια Βίου Μάθησης κ.ά.

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education

www.easy-education.gr

info@easy-education.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Δείτε Επίσης