Επίδομα γέννησης: Σε δύο ισόποσες δόσεις η καταβολή των 2.000 ευρώ

mwraki

Η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2020 - Στόχος είναι το επίδομα γέννησης να αποτελέσει κίνητρο για τους μέλλοντες γονείς

Σε δύο ισόποσες δόσεις θα καταβάλλεται το επίδομα γέννησης, ύψους 2.000 ευρώ, για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2020, όπως προβλέπει το σχέδιο νόμου «Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις», που έχει τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2020.

Το επίδομα, όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, αναμένεται να αποτελέσει κίνητρο για τους μέλλοντες γονείς και, ταυτοχρόνως, σημαντικό βοήθημα κατά την πρώτη περίοδο ανατροφής του παιδιού τους. Η προτεινόμενη ρύθμιση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα νέα θεμέλια της σύγχρονης δημογραφικής πολιτικής της χώρας, η συγκροτημένη χάραξη της οποίας οφείλει να αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της πολιτείας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, από την 1η Ιανουαρίου 2020, θεσπίζεται επίδομα γέννησης, ύψους 2.000 ευρώ, για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα, το οποίο χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του πρώτου μέρους του σχεδίου νόμου.

Σε περίπτωση θανάτου της μητέρας ή εκ μέρους της υπαίτιας εγκατάλειψης του παιδιού, το επίδομα καταβάλλεται στον διαμένοντα νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα πατέρα του παιδιού, εφόσον αυτός ασκεί την επιμέλειά του. Σε κάθε περίπτωση, το επίδομα καταβάλλεται στον διαμένοντα νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα ασκούντα την επιμέλεια του παιδιού. Σε περίπτωση που εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου η ανάθεση της επιμέλειας του παιδιού, το επίδομα δεν χορηγείται, πριν από την έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης, ως τέτοια νοείται δε και η απόφαση, με την οποία ανατίθεται η επιμέλεια του παιδιού στο πλαίσιο ζητηθείσας προσωρινής δικαστικής προστασίας.

Υποβολή αίτησης - Καταβολή δόσεων

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά: α) στο υποσύστημα του πληροφοριακού συστήματος του Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης του παιδιού ή β) στην εφαρμογή του διαδικτυακού τόπου του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) για το επίδομα γέννησης.

Κατόπιν της αποδοχής της σχετικής αίτησης, το επίδομα καταβάλλεται στους δικαιούχους σε δύο ισόποσες δόσεις των 1.000 ευρώ έκαστη.

Χορήγηση επιδόματος, βάσει του ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος

Το επίδομα γέννησης καταβάλλεται, λαμβάνοντας υπόψη το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα. Ως ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα ορίζεται το συνολικό-πραγματικό ή τεκμαρτό -εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, εξαιρουμένων των επιδομάτων, που δεν προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα, όλων των μελών της οικογένειας, διαιρούμενο με την κλίμακα ισοδυναμίας.

Κλίμακα ισοδυναμίας

Η κλίμακα ισοδυναμίας προκύπτει από το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας, σύμφωνα με την ακόλουθη στάθμιση:

α) πρώτος γονέας: στάθμιση 1

β) δεύτερος γονέας: στάθμιση 1/2

γ) κάθε εξαρτώμενο τέκνο: στάθμιση 1/4

Ειδικά, για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/2 και κάθε επόμενο εξαρτώμενο τέκνο 1/4.

Ως εξαρτώμενα για την καταβολή του επιδόματος νοούνται τα τέκνα που είναι άγαμα και, κατά την ημερομηνία γέννησης του παιδιού, για το οποίο ζητείται η χορήγηση του επιδόματος, δεν έχει παρέλθει η 31η Δεκεμβρίου του έτους, εντός του οποίου συμπληρώνεται το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Όριο ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι όσοι το ισοδύναμο οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει ετησίως το ποσό των 40.000 ευρώ.

Κατηγορίες δικαιούχων

Το επίδομα γέννησης χορηγείται για παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα, εφόσον η μητέρα τους ή ο πατέρας τους ή το έτερο πρόσωπο που ασκεί την επιμέλειά τους, διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια και έχει την ιδιότητα:

α) Έλληνα πολίτη,

β) ομογενούς αλλοδαπού που διαθέτει Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς,

γ) πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

δ) πολίτη κράτους που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, καθώς και πολίτη της Ελβετικής Συνομοσπονδίας,

ε) πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 12 έτη, πριν από το έτος γέννησης του παιδιού.

Κατ' εξαίρεση, για παιδιά που γεννιούνται στην Ελλάδα κατά τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023, το επίδομα χορηγείται, εφόσον η μητέρα τους, ως πολίτης τρίτης χώρας της παρούσας περίπτωσης, διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια από το έτος 2012 και εντεύθεν.

Το επί δωδεκαετία μόνιμο και νόμιμο της διαμονής στη χώρα των πολιτών τρίτων χωρών αποδεικνύεται από την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των δικαιούχων ή των συζύγων τους καθ' έκαστο φορολογικό έτος ή, εφόσον οι ίδιοι δεν ήταν υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης, από τη φορολογική δήλωση, στην οποία εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη. Ως υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νοείται η για έκαστο φορολογικό έτος και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολή της και όχι η τυχόν, μετά τη λήξη του έτους, εντός του οποίου έχει ταχθεί η ανωτέρω προθεσμία, υποβολή δήλωσης για το εισόδημα παρελθόντος φορολογικού έτους.

Στο δεύτερο μέρος του σχεδίου νόμου εισάγονται τροποποιητικές ρυθμίσεις του επιδόματος στέγασης και του επιδόματος παιδιού, ρυθμίσεις των υπηρεσιών Πρόνοιας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και άλλες ρυθμίσεις του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννης Βρούτσης έθεσε από τις 27 Δεκεμβρίου 2019, στις 18:00, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις». Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις τους για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

Best of Network

ΣΧΟΛΙΑ (17)

Τέρμας ακροδεξιός

Ρεεε Λιάκο θα λέτε και θα κλαίτε. Μου αρέσει που οι αριστεροί κάνανε μηνύσεις στον Κυρανάκη με βάση τον αντιρατσιστικό νόμο διότι οι δεξιοί της νδούλας έλεγαν θα το δώσουν μόνο σε Έλληνες. Χαχαχαχα. Πόσο κρίμα είστε ρε ελληνάκια. Όλοι θα το πάρουν εκτός από εσάς. Αλβανοί, Μολδαβοί, Ρουμάνοι, Βούλγαροι, μέχρι και Ελβετούς βλέπω εδώ. Τελικά λύνει το δημογραφικό πρόβλημα των Ελλήνων με αυτό το μέτρο ή στηρίζει την αλλόφυλη τεκνοποίηση; Πάλι θα πληρώνετε για να πάρουν επίδομα οι ξένοι. Ξαναβάλτε μας φυλακή τώρα επειδή κόβουμε τα νύχια μας με νυχοκόπτη βαθιά. Γκιαούρηδες. Ο ραγιαδισμός στο μεγαλείο του.

ok

αν θελετε να λυσετε το θέμα πιέστε τους επιχειρηματίες που εκμεταλλευονται τα πάντα και τους πάντες να προσλάβουν κόσμο και να αυξήσουν τους μισθούς. Τα 2000 ευρώ για την γέννα δεν έχουν καμία σημασία μπροστά στα υπόλοιπα έξοδα.

Γυφτος!

Τι;;; Εγω π....δαω όποια βρω για να κάνω παιδιά! Και θα πάρω μόνο 1000 ευρωπουλα;;; Οξω ρεεεεε

ARXIGYFTOYLAS

ΕΓΚΩ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΤΟ ΝΤΙΚΗΓΚΟΡΟ ΝΑ ΝΤΗΛΩΣΩ ΟΤΙ Η ΓΚΥΝΑΙΚΑ ΕΚΑΝΕ 5 ΠΑΙΝΤΙΑ ΜΕ ΜΕΝΑ ΚΑΙ 6 ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΥΜΠΑΡΟ ΠΟΥ ΗΡΘΕ ΑΠΟ ΑΛΜΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΘΕΡΑ ΑΠΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑ. ΟΛΑ ΜΑΖΙ ΤΑ ΠΑΡΟΥΜΕ 3 ΧΙΛΙΑΡΙΚΑ , ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΤΟ ΕΛΑΝΤΑ...ΚΑΙ ΤΖΙΠΡΑ ΚΑΙ ΓΚΥΡΙΑΓΚΟ.

Μεταφραση :

Αυτες που ετσι κι αλλιως γεννοβολανε σαν τις κουνελες, και δεν τις νοιαζει αν δεν εχουν βρακι να βαλουν ή αν το παιδι τους εχει να φαει, θα συνεχισουν με αμειωτους ρυθμους... Αυτοι που δεν μπορουν να κανουν παιδια επειδη δεν εχουν σταθερο και αξιολογο εισοδημα για να προσφερουν στο παιδι τα απαραιτητα, δεν θα κανουν. Για να κανεις παιδι δεν ειναι μονο τα εξοδα της γεννας. Ενα παιδι χρειαζεται στεγη, τροφη, πανες και ρουχα, μορφωση κλπ. Ο Ελληνας, λογω της κρισης την τελευταια 10ετια, ζουσε στην αβεβαιοτητα. Δεν ειχε δουλεια κι εβλεπε ενα δυσοιωνο μελλον μπροστα του. Πως να κανει παιδια; Κυριε Μητσοτακη , αντι να μοιραζετε επιδοματα στους λαθρο κ τους ρομα, δωστε κινητρα στους Ελληνες να κανουν παιδια. Στηριξτε τους με μηνιαιο επιδομα για καθε παιδι. Δωστε ευκαιριες απασχολησης στους Ελληνες για να μπορουν να δημιουργησουν οικογενεια. Οι Ελληνες χρειαζονται στηριξη. Αν μαθουν για το επιδομα στο εξωτερικο, θα ερχονται ολοι οι ξενοι εδω για να γεννησουν. Οι μεταναστευτικες ροες θα τριπλασιαστουν. Κι ετσι αντι να λυθει το δημογραφικο προβλημα, θα γινει απλα αντικατασταση πληθυσμου και αφανισμος των Ελληνων.... Τοτε τι νοημα θα εχει η επιλυση του δημογραφικου?

Αφου διωξατε 500.000 νεους..

...απο την Ελλάδα και εμειναν οι ηλικιωμενοι απο το 2010 ,και αφου την γεμίσατε με ισλαμοφασιστες,τωρα το 2020 δινεται και 2000 ευρο επιδοτηση επιπλεον για να γεννοβολανε σαν κουνελια οι πιστοι στον Μωαμεθ.....προδοτικές κυβερνησεις 45χρονια τωρα ψευτομεταπολιτευσης και αρπαχτης..

Νίκος

Μπράβο στην κυβέρνηση για τις μεταρρυθμίσεις της!!! Να δοθούν κίνητρα στους υποψήφιους γονείς γιατί η Ελλάδα γερνάει!!!!

wtf

Για το επιδομα στους τζαμπατζηδες, γιατι κατα το πλειστον αυτοι θα το παρους, υπαρχει και σχετικη διαβουλευση διαδικτυακη απο το Υπουργειο, για το χαρατσι του 22% σε οτι δεν καλυπτε το 30% με ηλεκτρονικες αποδειξεις, που αφορα αποκλειστικα τη μεσαια ταξη οχι μονο δεν υπηρξε διαβουλευση αλλα εφαρμοσθηκε απολυτα μνημονιακα και αυταρχικα, εναντια στις δεσμευσεις τους προεκλογικα. Αυτη ειναι η ΝΔ που θα αποκαταστουσε τις αδικιες στη μεσαια ταξη και αντι γιαυτο πριμοδοτει και αυτη τους τσαμπατζηδες μπας και αρπαξει την ψηφο τους!!Βλεπεις η διατηρηση του αφορολογητου ηταν αλισβερισι στο να φορτωθει παλι η μεσαια ταξη τον λογαριασμο!Μαυρο σαν κατραμι θα φατε!

Στέλιος

Για όλες τις περιπτωσεις που θα δοθεί το συγκεκριμένο επίδομα, αυτό θα πρέπει να γίνεται με επιφύλαξη και υπο αυστηρούς όρους, και ειδικότερα να επακολουθεί εξονυχιστικός ετήσιος έλεγχος, )αρχόμενος μετά απο μια 5ετία και συνεχιζόμενοςγια άλλα 6 -τουλάχιστον!- έτη), για το εάν το παιδί για το οποίο δόθηκε το συγκεκριμένο επίδομα έχει εγγραφεί και φοιτά κανονικά (oχι εικονικά) σε σχολείο, κι αν αποδειχθεί (και σε πάμπολλές περιπτώσεις δυστυχώς θα σποδειχθεί...) το αντίθετο, τότε το ποσό αυτό να είναι απαιτητό (και εντόκως μάλιστα) από το Ελληνικό Δημόσι, ανεξαρτήτως των όποιων άλλων κυρώσεωνεπιβληθούν στους γονείς/κηδεμόνες του παιδιού (που κατά την άποψη μου πρέπει να είναι αυστηρότατες και μετά από μία και μόνο προειδοποίηση, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, θα πρέπει να επακολουθεί άμεσα η αφαίρεση της επιμέλειας του παιδιού). Αυτό είναι το ελάχιστο που πρέπει να γίνει, ώστε το εν λόγω (καθόλου ευκαταφρόνητο) επίδομα να γίνει πραγματικά ένα χρήσιμο "εργαλείο" για την αντιμετώπιση του δημογραφικού μας προβλήματος, κι όχι μια "συμφορά" για το κοινωνικό σύνολο. Γιατί περί πραγματικής "συμφοράς" θα πρόκειται, αν το εν λόγω επίδομα καταντήσει τελικά ένα ισχυρό κίνητρο ανεξέλεγκτου πολλαπλασιασμού γνωστής "παρασιτικής" και (εξ ιδιοσυγκρασίας και αποκλειστικής υπαιτιότητας της) παντελώς ''αναφομοίωτης" φυλετικής ομάδας, με υπερβολικά μεγάλη έφεση στην παραβατικότητα, αλλά -ειδικά τα τελευταία χρόνια- και στο πολύ σοβαρό έγκλημα.

Rashaad

Eiμαι o Rashaad από την εμπόλεμη Αλγερία και θέλω να σας πω ότι εγώ όχι μόνο δεν πληρώνω ενοίκιο στο σπίτι που μας παρέχει το Ελληνικό κράτος, αλλά μας πληρώνει ΔΕΗ και το νερό, μας δίνει και 800 ευρώ τον μήνα (400 εμένα 400 την γυναίκα μου την Aϊσέ) 175 ευρώ τροφεία για κάθε παιδί μου και οι ΜΚΟ μας έδωσαν δωρεάν κάρτες SΙΜ για τα iPhone μας. Τώρα που ο κύριος Κούλης μας δίνει 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννάμε στην Ελλάδα θα κάνω άλλα 4-5 παιδιά και όταν με κάνει Έλληνα η ΝΔ τότε θα δικαιούμαι και δωρεάν ΤΑΧΙ σαν πολύτεκνος... oπότε θα επεvδύσω βάζovτας 2 'Eλλnvες οδηγούς να το δoυλεύουν και να μου τα φέρvoυν!

Γιάννης

Αν θέλετε να λυθεί το πρόβλημα της υπογεννητικότητας θα πρέπει να βάλετε αυτούς που δεν έχουν παιδιά να πληρώνουν αυτούς που έχουν παιδιά, πχ μέσα από το αφορολόγητο, επιδόματα κτλ

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης