Στοιχεία-σοκ: Ενας στους τέσσερις εφήβους στην Ελλάδα έχει σκεφτεί να βλάψει τον εαυτό του

kat

Περίπου οι μισοί έφηβοι δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από τη ζωή τους - Η χαμηλή ικανοποίηση από τη ζωή αυξάνεται στη διάρκεια της εφηβείας - Στοιχεία του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας

Δύο στους πέντε εφήβους στην Ελλάδα, δεν είναι ικανοποιημένοι από τη ζωή τους, ενώ ένας στους τέσσερις εφήβους έχει σκεφτεί να βλάψει ηθελημένα τον εαυτό του, σύμφωνα με στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας (ΕΠΙΨΥ) με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας (10/10).

Συγκεκριμένα, από τις πανελλήνιες επιδημιολογικές έρευνες «Πανελλήνια έρευνα για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των έφηβων-μαθητών» (Έρευνα HBSC/WHO) και «Πανελλήνια έρευνα στο σχολικό πληθυσμό για τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες εξαρτητικές συμπεριφορές» (Έρευνα ESPAD) που πραγματοποιούνται σε διαδοχικά έτη και επαναλαμβάνονται ανά τετραετία, προκύπτει ότι: περισσότεροι από δύο στους 5 εφήβους (43,2%) δεν είναι ικανοποιημένοι από τη ζωή τους, τα κορίτσια σε υψηλότερο ποσοστό από τα αγόρια (48,0% και 38,4%, αντίστοιχα).

Η χαμηλή ικανοποίηση από τη ζωή αυξάνεται στη διάρκεια της εφηβείας από 23,6% στην ηλικία των 11 ετών, σε 49,9% στην ηλικία των 13 και 55,0% στην ηλικία των 15 ετών.

Διαχρονικές συγκρίσεις με τα αντίστοιχα ευρήματα προηγούμενων ερευνών δείχνουν αύξηση του ποσοστού χαμηλής ικανοποίησης από τη ζωή από το 2002 στο 2018 (από 30,3% σε 43,2%), ένας στους 12 εφήβους (8,1%) αξιολογεί την υγεία του ως «μέτρια» ή «κακή», με τα κορίτσια και πάλι να είναι σε δυσμενέστερη θέση (9,5% έναντι 6,7% των αγοριών). Όπως και για την ικανοποίηση από τη ζωή έτσι και για την αξιολόγηση της υγείας, οι αναφορές για μέτρια/κακή υγεία αυξάνονται με την ηλικία από τα 11 (5,1%) και 13 (7,5%) στα 15 έτη (11,5%).

Η ικανοποίηση από τη ζωή και την υγεία φαίνεται να συνδέονται με την οικονομική κατάσταση της οικογένειας των εφήβων. Έτσι, περισσότεροι από τους μισούς εφήβους (51,7%) των οποίων η οικογένειά ανήκει στο κατώτερο οικονομικό στρώμα αναφέρουν χαμηλή ικανοποίηση από τη ζωή, έναντι των δύο στους 5 (43,3%) των οποίων η οικογένεια ανήκει στο μεσαίο οικονομικό στρώμα και ενός στους 3 (37,5%) των οποίων η οικογένεια ανήκει στο ανώτερο.

Αντίστοιχα, ένας στους 9 εφήβους (10,6%) των οποίων η οικογένειά ανήκει στο κατώτερο οικονομικό στρώμα αξιολογεί την υγεία του ως «κακή» ή «μέτρια», έναντι ενός στους 13 (7,9%) όσων η οικογένειά ανήκει στο μεσαίο οικονομικό στρώμα και ενός στους 15 (6,8%) των οποίων η οικογένεια ανήκει στο ανώτερο στρώμα.

Το καταθλιπτικό συναίσθημα ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της εφηβείας

Η παρουσία συμπτωμάτων στην εφηβεία αποτελεί δείκτη κακής υγείας και ύπαρξης ψυχολογικών συγκρούσεων και στρεσογόνων καταστάσεων και σύμφωνα με πολλές μελέτες φαίνεται να συνδέεται με το χαμηλό επίπεδο ικανοποίησης από το σχολείο και τις σχέσεις με φίλους και γονείς και, ειδικά στα κορίτσια, με την αρνητική εικόνα για την εξωτερική εμφάνιση. Περισσότεροι από δύο στους 5 εφήβους (44,0%) αναφέρουν παρουσία τουλάχιστον 2 συμπτωμάτων, τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα.

Η νευρικότητα (36,6%), η δυσθυμία (36,5%) και η ακεφιά (22,8%) αναφέρονται συχνότερα. Οι αναφορές σε πρόσφατα συμπτώματα αυξάνονται από την ηλικία των 11 (33,0%), σε αυτήν των 13 (47,6%) και 15 ετών (50,6%). Τα κορίτσια αναφέρουν παρουσία συμπτωμάτων σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό (52,5%) συγκριτικά με τα αγόρια (35,4%).

Το καταθλιπτικό συναίσθημα αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της εφηβείας, το οποίο αποχωρεί προοδευτικά με την έξοδο από αυτήν. Ωστόσο, τα καταθλιπτικά συμπτώματα σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να δηλώνουν την παρουσία κατάθλιψης η οποία χρήζει θεραπευτικής αντιμετώπισης.

Η έγκαιρη αναγνώριση της κλινικής κατάθλιψης και της έγκαιρης αντιμετώπισής της είναι εξαιρετικά σημαντική. Στην έρευνα, υπολογίστηκε με τη βοήθεια ειδικής κλίμακας το ποσοστό των εφήβων με καταθλιπτικό συναίσθημα που ενδέχεται να συνδέεται με κλινική κατάθλιψη. Διαπιστώθηκε πως το 28,2% των εφήβων 11-15 ετών εμφανίζουν καταθλιπτικό συναίσθημα το οποίο αυξάνεται από την ηλικία των 11 (15,0%), στην ηλικία των 13 (31,8%) και των 15 ετών (37,1%). Τα κορίτσια και πάλι φαίνεται ότι βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση, με το αντίστοιχο ποσοστό για εκείνα να ανέρχεται στο 36,1% έναντι του 20,2% για τα αγόρια.

Το χρόνιο άγχος φαίνεται ότι έχει ένα ευρύ φάσμα επιπτώσεων τόσο στη σωματική όσο και την ψυχολογική υγεία των εφήβων και συνδέεται με πλήθος χρόνιων νοσημάτων στην ενήλικη ζωή.

Υπολογίστηκε η μέση τιμή άγχους στους εφήβους με τη χρήση ειδικής κλίμακας ανίχνευσης (οι έφηβοι ρωτήθηκαν για τη συχνότητα με την οποία τις 30 τελευταίες ημέρες ένιωσαν ότι δεν μπορούν να ελέγξουν/διαχειριστούν σημαντικά πράγματα στη ζωή τους και προσωπικά τους προβλήματα).

Τα ευρήματα για το 2018 δείχνουν πως η μέση τιμή άγχους στην κλίμακα (εύρος τιμών κλίμακας: 0-16, υψηλότερη τιμή υποδεικνύει περισσότερο άγχος) αυξάνεται με την ηλικία – από 4,8 στην ηλικία των 11 ετών σε 6,1 και 6,3 αντίστοιχα στις ηλικίες των 13 και 15 ετών.

Υψηλότερες τιμές άγχους εμφανίζουν και πάλι τα κορίτσια σε σύγκριση με τα αγόρια (6,2 και 5,2 αντίστοιχα), καθώς και οι μαθητές από οικογένειες χαμηλού οικονομικού επιπέδου (6,1) σε σύγκριση με τους εφήβους από οικογένειες μέσου (5,8) και ανώτερου (5,4) οικονομικού επιπέδου.

Ένας στους τέσσερις εφήβους έχει σκεφτεί να βλάψει ηθελημένα τον εαυτό του

Το 2015, ένας στους 4 εφήβους (25,6%) ηλικίας 16 ετών, απαντά ότι έστω και μια φορά στη ζωή του έχει σκεφτεί να βλάψει ηθελημένα τον εαυτό του, τα κορίτσια σε υπερδιπλάσιο ποσοστό από τα αγόρια (36,3% και 14,6%, αντίστοιχα).

Χαμηλότερο αλλά άξιο προσοχής ποσοστό εφήβων (8,7%) απαντούν ότι έχουν σκεφτεί τουλάχιστον 3 φορές στη ζωή τους να βλάψουν ηθελημένα τον εαυτό τους, τα κορίτσια σε υπερτριπλάσιο ποσοστό από τα αγόρια (13,1% και 4,2%, αντίστοιχα).

Διαχρονικά, από το 1999 στο 2015, το ποσοστό των εφήβων που απαντούν ότι έχουν σκεφτεί να βλάψουν ηθελημένα τον εαυτό τους, τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους, μειώνεται σημαντικά από 39,4% σε 25,6%.

Ένας στους 11 εφήβους ηλικίας 16 ετών (9,0%), αναφέρει ότι έστω και μια φορά στη ζωή του έχει κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, τα κορίτσια σε υπερδιπλάσιο ποσοστό από τα αγόρια (12,4% και 5,5%, αντίστοιχα).

Μάλιστα ποσοστό 3,9% των εφήβων απαντούν ότι έχουν κάνει απόπειρα αυτοκτονίας τουλάχιστον 2 φορές στη ζωή τους, τα κορίτσια και πάλι σε υπερδιπλάσιο ποσοστό από τα αγόρια (5,6% και 2,1%, αντίστοιχα).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ποσοστό 1,6% απάντησαν ότι για την απόπειρα αυτοκτονίας που έκαναν χρειάστηκε να τους δει γιατρός και ποσοστό 0,6% να νοσηλευτούν. Διαχρονικά, από το 1984 στο 2015, το ποσοστό των εφήβων που απαντούν ότι έχουν κάνει απόπειρα αυτοκτονίας τουλάχιστον μια φορά στη ζωή παρουσιάζει διακυμάνσεις: από 6,5% το 1984 αυξάνεται σε 15,1% το 1999 οπόταν και μειώνεται σταδιακά φτάνοντας το 11,0% το 2011 και το 9,0% το 2015.

Σύμφωνα με την κυρία Άννα Κοκκέβη, Ομότιμη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, και Επιστημονική Υπεύθυνη του Τομέα Επιδημιολογικών και Ψυχοκοινωνικών Ερευνών του ΕΠΙΨΥ, «η εφηβεία είναι μια περίοδος που κατά κανόνα χαρακτηρίζεται από καλή υγεία, ψυχική και σωματική, και χαμηλά επίπεδα νοσηρότητας και θνησιμότητας.

Είναι, ωστόσο, και μία περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας οι έφηβοι εκτίθενται σε πολλαπλές εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις οι οποίες, μολονότι σπάνια παίρνουν τη μορφή κάποιας ψυχικής ασθένειας, εκδηλώνονται συχνά με ποικίλα συμπτώματα, ψυχολογικής ή σωματικής φύσεως».

Επιπλέον υπογραμμίζει ότι «γίνεται σαφές ότι η ενίσχυση της ευαίσθητης αυτής ομάδας πληθυσμού στο οικογενειακό, σχολικό και κοινωνικό πλαίσιο πρέπει να αποτελεί σταθερά προτεραιότητα στην χάραξη πολιτικών δημόσιας υγείας και ιδιαίτερα στο σχεδιασμό έγκαιρων παρεμβάσεων πρόληψης και αντιμετώπισης συμπεριφορών κινδύνου».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (35)

Τελειωμένη χώρα.

Δεν με εκπλήσσει το αποτέλεσμα της ερευνας. Ενας σημερινός έφηβος στην Ελλάδα μεγαλώνει σε μία οικογένεια που δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά μαζί του και δεν έχει φροντίσει να του δώσει την σωστή αγωγή και τις σωστές αξίες. Ασε που στατιστικά ο ένας στους 2 είναι παιδί χωρισμένων γονιών. Επίσης, ζει σε μια διαλυμένη χωρά κοινωνικά και οικονομικά, που δεν του δίνει καμία προοπτική για το μέλλον. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το σχολικό περιβάλλον στο οποίο περνάει το μεγαλύτερο μέρος της μέρας του. Το οποίο αποτελείται από συνομίληκους κανίβαλους στη συμπεριφορά, βίαιους και αμείληκτους. Με τους περισσότερους εξ αυτών να είναι αλλοδαποί. Κυρίως Αλβανοί, Γεωργιανοί και "Ρωσοπόντιοι". Που να μπουν και τα "προσφυγόπουλα".... Τότε να δείτε τι έχει να γίνει... Πώς λοιπόν μέσα σε όλα αυτά να δει χαρά?

Εντάξει

Δεν είναι μόνο με τις σημερινές γενιές το πρόβλημα αυτό. Θυμάμαι πως και στην δική μου εφηβεία πριν 20 χρόνια υπήρχαν περιπτώσεις πολλές, απλά δεν ήταν τόσο διαδεδομένες οι μελέτες και η δημοσίευση αυτών των θεμάτων. Βέβαια δεν θα συγκρίνω το τότε με το σήμερα γιατί τα χρόνια ήταν ανέμελα, δεν υπήρχε τόση αποξένωση, οικονομικά ο κόσμος κρατιόταν και υπήρχαν τρόποι διαφυγής στα σκαλώματα. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν κλειστεί στον εαυτό τους και ακόμα μέσα στα ίδια τους τα σπίτια οι οικογένειες έχουν από ένα δωμάτιο με κλειστές πόρτες και δεν έχουν επικοινωνία ο ένας με τον άλλον. Η ανεξέλεγκτη χρήση της τεχνολογίας έχει κάνει μεγάλο κακό (κινητά, υπολογιστές και ίντερνετ) και οι περισσότεροι νέοι είναι εξαρτημένοι με αυτήν, μπερδεύοντας τον πραγματικό με τον εικονικό κόσμο και είναι απολύτως λογικό όταν στην πραγματική ζωή τους τυχαίνει μια αναποδιά να πελαγώνουν. Σημασία έχει τα παιδιά να μάθουν να μιλάνε στους γονείς για ότι τα προβληματίζει και αν οι γονείς δεν τα ακούν, υπάρχουν ένα σωρό υπηρεσίες ανώνυμες online με ψυχολόγους που είναι εκεί 24 ώρες το 24ωρο για να βοηθήσουν. Δεν είναι ντροπή να αισθάνεσαι άσχημα, είναι κακό για εσένα να μην παραδέχεσαι το πρόβλημά σου και να κάνεις άσχημες σκέψεις για τον εαυτό σου. Τα νέα παιδιά δεν θέλουν κριτική, γονείς και βοήθεια χρειάζονται, εξάλλου μην ξεχνάτε ότι όλοι μας κάποια στιγμή ήμασταν νέοι.

New Yorker

Eπιτέλους και ένα σοβαρό σχόλιο μετά από μήνες σ'αυτή τη φυλλάδα. Συγχαρητήρια φίλε/η.

Kkk

Οι γονείς όταν βάζουν το δβλο μέσα στο στο σπίτι τους, αυτά συμβαίνουν. Να είναι καλά τα ΜΜΕ που υπηρετούν τον Χριστό....

Τεο7

Οι νεολαία έχει απαιτήσεις με ένα φρέντο στο χέρι. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε γεμίσει και πολλοί σαβούρα από μετανάστες .όλα παίζουν το ρόλο τούς.

Sin Boy

Κατεστραμενοι οι νεοι. Στην εποχη της φουντας και των τατουαζ. Ολοι προβληματικοι.

Λουθήρος του Εθνικισμού

Και όλα αυτά, στα δημόσια σχολεία. Κατά τ'άλλα, όταν κάποιοι μιλάμε για home-schooling, οι ελληναράδες γονείς φοβούνται ότι τα παιδιά τους "δεν θα κοινωνικοποιηθούν σωστά". Ναι, την είδαμε την κοινωνικοποίηση στα σχολεία: ένα πάρκινγκ για παιδιά κατάντησαν, με καθηγητές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, μέσα bullying κι απ'εξω χασισέμπορες.

Φοιτήτρια

Αν κ 'μένα το σχολείο δεν ήταν κ το καλύτερό μου, έχουν μια στάλα δίκιο σε αυτό που λένε οι "Ελληναράδες", όπως τους αποκαλείς. Γιατί, αν το παιδί το κλείσεις μέσα στο σπίτι ακόμα κ σε ό,τι αφορά στην εκπαίδευσή του, γιατί πλέον κ το παιχνίδι έχει αντικατασταθεί από τα video games, τα παιδιά, όντως, πώς θα κοινωνικοποιηθούν; Θα ζούν σε μια εικονική πραγματικότητα μέσα στο αποστειρωμένο περιβάλλον του σπιτιού τους; Νομίζω πρέπει να βρεθεί άλλη λύση. Οι κάμερες παρακολούθησης στα σχολεία, όπως υπάρχουν κ στο εξωτερικό, ίσως ήταν μία καλή ιδέα.

Σοκ και κανονικότητα

ενώ οι άλλοι 3 είναι βλαμμένοι

Γιαννης

Οι περισσοτερες εφηβες εχουν ηδη γκομενους απο τα 15 τους (για να μην πω απο μικροτερες ηλικιες) τις βλεπω να ξενυχτανε και να χαμουρευονται με τον γκομενο τους στα πεζοδρομια καθε απογευμα. Σιγα μην εχουν καταθλιψη κοροιδευομαστε !!

Επιτηδες προκαλεσαν κριση στην Ελλαδα

Για να πεθανουν το λαο της! Εχει διαπραχθει μεθοδευμενη γενοκτονια σε βαρος του ελληνικου λαου. Τα αποτελεσματα ειναι ορατα. Οι μισοι θα χαθουν καπου στο εξωτερικο, οι αλλη σιγα σιγα θα εξαφανιστουν. Καποιοι θα αυτοκτονησουν. Παιδια δε γεννιουνται γιατι εχουν υπαρξιακο προβλημα οι Ελληνες λογω της τρομοκρατιας που φαγανε στα πρωτα χρονια της κρισης. Εχουμε αποκτησει πολλες φοβιες. Και τωρα φερνουν στη χωρα νεους κατοικους που θα παρουν τη θεση των παλιων Ελληνων οι οποιοι σε εναν αιωνα το πολυ θα ειναι ειδος προς εξαφανιση. Ολα αυτα με υπογραφη και συνεργασια του προδοτικου ελληνικου συστηματος και δημοσιογραφων που εχουν οδηγησει τους Ελληνες σε απειρα αδιεξοδα....Ελληνες θελουν να μην υπαρχετε. Χωρις το λαο της η Ελλαδα παυει να υπαρχει.

Ένα Τρολ

Σοκ! 10 στους 10 Έλληνες έχουν σκεφτεί να βλάψουν το κτίριο της Βουλής.

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης