Βαρθολομαίος: Το θέμα της Χάλκης «εμπίπτει εις τα πλαίσια του ευρωπαϊκού κεκτημένου και δη της θρησκευτικής ελευθερίας»

bartholomeos-tsipras

«Την επόμενη φορά που θα διαβώ ξανά τούτο το κατώφλι, δεν θα το διαβώ μόνος, αλλά με τον Πρόεδρο Ερντογάν» για να κηρύξουμε μια λαμπρή ημέρα για τη φιλία των λαών μας, δεσμεύτηκε ο Αλέξης Τσιπρας κατά την επίσκεψή του στη Θεολογική Σχολή

Το θέμα της Θεολογικής σχολής της Χάλκης «εμπίπτει εις τα πλαίσια του ευρωπαικού κεκτημένου και δη της θρησκευτικής ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ευρύτερον» υπογράμμισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά τη διάρκεια της δεξίωσης που παρατέθηκε για την επίσκεψη του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

«Διά το Φανάριον και διά την Χάλκην αποτελεί μεγάλην τιμήν και χαράν να φιλοξενούν ενταύθα, κατά την εύσημον ταύτην ημέραν και ώραν, τον Εξοχώτατον Πρωθυπουργόν της Ελλάδος κ. Αλέξην Τσίπραν, επισκεπτόμενον επισήμως από χθες την Τουρκίαν», τόνισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης υποδεχόμενος τον κ.Τσίπρα, πρώτο εν ενεργεία Πρωθυπουργό της Ελλάδος που επισκέφθηκε την Σχολή της Χάλκης, κατά τη δεξίωση που παρετέθη στην Αίθουσα Τελετών της Σχολής, μετά τη λειτουργία.

«Η παρουσία σας, Εξοχώτατε, εν τω μέσω ημών εδώ εις τους χώρους της Θεολογικής μας Σχολής έχει υψηλόν συμβολισμόν, όχι διότι το θέμα της αναστολής της λειτουργίας της προ ημίσεος περίπου αιώνος και της έκτοτε επιδιωκομένης παντοιοτρόπως επαναλειτουργίας της αποτελεί θέμα διμερές μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος, αλλά διότι πολύ γενικώτερον εμπίπτει εις τα πλαίσια του ευρωπαικού κεκτημένου και δη της θρησκευτικής ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ευρύτερον˙ και η Ελλάς, ως μέλος της Ευρωπαικής οικογενείας, κήδεται της τηρήσεως των αξιών και των αρχών αυτών, διό και πάντοτε υπεστήριξε την άρσιν της εις βάρος της Σχολής μας και του Οικουμενικού Πατριαρχείου γενομένης εν προκειμένω αδικίας. Ευχαριστούμεν διά την θετικήν αυτήν προσέγγισίν σας, Εξοχώτατε, και ευχόμεθα μαζί σας να μη βραδύνη περισσότερον η μεγάλη και επιφανής ημέρα που το κέντρον τούτο των θεολογικών μας Γραμμάτων θα ανοίξη και πάλιν τας πύλας του.

Η Ορθοδοξία και γενικώτερον ο κόσμος χρειάζονται φωτισμένους θρησκευτικούς λειτουργούς χωρίς παρωπίδας, χωρίς φονταμενταλισμούς, χωρίς μισαλλοδοξίας, ανθρώπους του διαλόγου και της αγάπης, που θα κτίζουν γεφύρας και όχι τείχη, που θα ενώνουν τους ανθρώπους και τους λαούς -όπως αυτούς που ανέκαθεν κατήρτιζεν η περίπυστος αυτή και περιώνυμος Σχολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου».

Στη συνέχεια, ο Παναγιώτατος, σημείωσε ότι η επίσκεψη του Πρωθυπουργού, «χαροποιεί τα μέγιστα όλην την περί την Μητέρα Εκκλησίαν ενταύθα πολύπαθον Ομογένειαν, η οποία αισθάνεται το στοργικόν ενδιαφέρον σας δι' αυτήν και τα κατ' αυτήν και σας ευγνωμονεί διά στόματος της ημετέρας Μετριότητος. Και εκφράζει την βεβαιότητα, όπως και το Οικουμενικόν μας Πατριαρχείον, ότι και εις το μέλλον η έντιμος Ελληνική Πολιτεία θα εξακολουθήση να ενδιαφέρεται ζωηρώς διά το εν τη Βασιλίδι των πόλεων μικρόν λήμμα, που ενσαρκώνει, εκφράζει και διαιωνίζει μίαν μεγάλην, μακράν, τετιμημένην και ιεράν παρουσίαν και παράδοσιν της πίστεως και του Γένους μας».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, στην ομιλία του εξήρε επίσης την προσφορά του ηγουμένου της Μονής, Μητροπολίτου Προύσης Ελπιδοφόρου, ενώ προσέφερε στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, «που είναι άνθρωπος του διαλόγου», ένα αναμνηστικό μετάλλιο που είχε κυκλοφορήσει επί του προκατόχου του Πατριάρχη Δημητρίου, εξ αφορμής του διαλόγου ανάμεσα στις Εκκλησίες Κωνσταντινούπολης και Ρώμης, καθώς και μία εικόνα της Θεοτόκου σε σμάλτο.

Στον χαιρετισμό του ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι «η επαναλειτουργία της Σχολής της Χάλκης δεν θα αποτελέσει αντικείμενο ή μήνυμα διχόνοιας ή διενέξεων, διαφοροποιήσεων ή διχασμών, αλλά θα αποτελέσει ένα μήνυμα φιλίας, αλληλοκατανόησης και αδελφοσύνης ανάμεσα στους λαούς μας». Ο κύριος Πρωθυπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι είναι κοντά εκείνη η ημέρα που στις αίθουσες της Θεολογικής Σχολής, «θα υπάρξουν και πάλι χαρούμενα γέλια φοιτητών και μαθητών, που θα διδάσκονται από άξιους ανθρώπους για να γίνουν άξιοι κήρυκες της Θεολογίας, αλλά και της φιλίας και της αδελφοσύνης ανάμεσα στους λαούς μας».

Αναφερόμενος στον θεσμό του Οικουμενικού Πατριαρχείου επισήμανε ότι «αποτελεί θεματοφύλακα οικουμενικών και πανανθρώπινων αξιών και είναι ένας θεσμός, τον οποίο η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει», και εκφράζοντας την αισιοδοξία του κατέληξε λέγοντας ότι, «την επόμενη φορά που θα διαβώ ξανά τούτο το κατώφλι, δεν θα το διαβώ μόνος, αλλά με τον Πρόεδρο Ερντογάν και μαζί σας Παναγιώτατε, προκειμένου να κηρύξουμε μια λαμπρή ημέρα για τη φιλία και την αλληλοκατανόηση των λαών μας, την επανέναρξη της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης».

Προηγουμένως, τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβερνήσεως υποδέχθηκε ο ηγούμενος της Μονής της Αγίας Τριάδος, Μητροπολίτης Προύσης Ελπιδοφόρος, ο οποίος αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του Ιερού Φωτίου αλλά και στην προσφορά της Ιεράς Θεολογικής Σχολής καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της από το 1844 μέχρι και το 1971, οπότε και υποχρεώθηκε να αναστείλει τη λειτουργία της.

«Μία τέτοια Σχολή, με τέτοιο πνεύμα και τέτοιους αποφοίτους αναγκάστηκε, τόσο άδικα, σε καιρούς δύσκολους, να σιωπήσει και να κλείσει τις πόρτες της στους τόσους προσερχόμενους ιεροσπουδαστές», είπε ο Μητροπολίτης Ελπιδοφόρος, και σημείωσε ότι από τη διακοπή λειτουργίας της Σχολής δεν έχασε μόνο το Πατριαρχείο και η Ορθοδοξία αλλά και η ίδια η Τουρκία, διότι στερήθηκε το προνόμιο να φιλοξενεί ένα τέτοιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της παγκόσμιας Ορθοδοξίας.

«Πιστεύουμε ότι όλοι έχασαν. Κανείς δεν κέρδισε. Κατά τον ίδιο τρόπο, πιστεύουμε, ότι η αναμενόμενη δικαίως επαναλειτουργία της Σχολής μας θα είναι κέρδος για όλους», είπε ο Μητροπολίτης Προύσης, και πρόσθεσε «αρκεί να βγούμε από τα στερεότυπα, στα οποία έχουμε εγκλωβιστεί, να σηκώσουμε ψηλά το μέτωπο και να ατενίσουμε με το βλέμμα μας τον ορίζοντα πάνω από τα σύννεφα των προκαταλήψεων και της παλαιάς σκοτεινής νοοτροπίας».

Αμέσως μετά ο Οικουμενικός Πατριάρχης είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, στο νέο Συνοδικό της Σχολής, ενώ παράλληλα, σε άλλο χώρο, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Αντιπροσωπείας του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία θα μεταβεί την ερχόμενη εβδομάδα στην Αθήνα, με τον Υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου.

Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος και η συνοδεία του παρέστησαν στη Θεία Λειτουργία, που τελέστηκε στο Καθολικό της Μονής, χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχου. Ακολούθως ο Παναγιώτατος ξενάγησε τον κύριο Πρωθυπουργό στους κήπους της Μονής, όπου φύτευσαν συμβολικά, σε ανάμνηση της επισκέψεως, μία αγριοκερασιά, και στη συνέχεια τον ξενάγησε στις Αίθουσες διδασκαλίας αλλά και στην πλούσια βιβλιοθήκη της Σχολής.

Τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος συνόδευαν η σύζυγός του κ.Περιστέρα Μπαζιάνα, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστας Γαβρόγλου, ο Αν.Υπουργός Εξωτερικών Γεώργιος Κατρούγκαλος, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Μάρκος Μπόλαρης, ο Πρέσβης της Ελλάδος στην Άγκυρα Πέτρος Μαυροειδής και η Γενική Πρόξενος στην Πόλη Γεωργία Σουλτανοπούλου καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες της Ελληνικής Κυβερνήσεως.

Στις εκδηλώσεις στην Θεολογική Σχολή παρέστη ο κ.Ibrahim Kalin, Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Σύμβουλος του Προέδρου της Τουρκίας, τοπικοί παράγοντες και πλήθος ομογενών και προσκυνητών.

ΣΧΟΛΙΑ

ZZ

Ποτέ δεν κατάλαβα τι σχέση έχει η Χάλκη και η Αγία Σοφία με τα Ελληνοτουρκικά , και το ένα και το άλλο είναι υπό την διεθνή προστασία , δεν είναι αναγνωρισμένα ως αποκλειστικά ΕΛΛΗΝΙΚΑ , καμία σχέση για της διμερείς διπλωματικές συζητήσεις , στην ουσία είναι βαρίδια για την ΕΛΛΑΔΑ , απεμπολήστε τα επιτέλους από τα διμερή προβλήματα για να έχουμε ποιο ελεύθερο πεδίο δράσης στην διπλωματία .Ποιους προστατεύουμε εκεί , τον Βαρθολομαίο ,την ορθοδοξία , η την βλακεία μας ?Έπρεπε άμεσα να χτιστή στην ΕΛΛΑΔΑ σχολή εφάμιλλη της Χάλκης και όχι να τρέχουμε σαν κουταβάκια πίσω από τον καθένα παρακαλώντας .

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

xeiropedes_xania

Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 13 συσκευασίες που περιείχαν 24,2 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης καθώς και 4 συσκευασίες με 1 γραμμάριο κοκαΐνης - Προσήχθησαν και 11 άτομα

1
XA_DIKI

Οι δυο κατηγορούμενοι αν και απουσίαζαν από το δικαστήριο προέβαλλαν, δια της υπεράσπισής τους, τον ισχυρισμό περί νομικής πλάνης, υποστηρίζοντας πως οι πυροβολισμοί αποτελούν έθιμο σε διάφορα σημεία της χώρας

4