Στην «τσιμπίδα» 9 υπάλληλοι της ΑΑΔΕ για αδικαιολόγητο πλουτισμό 4,5 εκατ. ευρώ

aade_main01

Το 2018 ελέγχθηκαν 306 καταγγελίες και 43 «ύποπτοι» εφοριακοί και τελωνειακοί από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων το 2018 – Η ΑΑΔΕ καταλόγισε σε βάρος υπαλλήλων της 26,2 εκατ. ευρώ

Για πειθαρχικά και ποινικά παραπτώματα ελέγχονται 43 υπάλληλοι της ΑΑΔΕ, μετά από ελέγχους κατά της διαφθοράς από την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΣΥΠ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατά το 2018. Η ΑΑΔΕ καταλόγισε σε βάρος υπαλλήλων της 26,2 εκατ. ευρώ (συν προσαυξήσεις), κυρίως για παράνομες επιστροφές ΦΠΑ. Δέχθηκε 306 καταγγελίες και διενήργησε 133 ελέγχους «Πόθεν Έσχες» σε υπαλλήλους τους, από τους οποίους εντοπίστηκαν 9 να μην μπορούν να δικαιολογήσουν την απόκτηση περιουσίας συνολικού ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων:

· Διενήργησε πέρυσι 143 ελέγχους που αφορούσαν, κυρίως, Προκαταρκτικές Εξετάσεις, Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις, Έρευνες, από τους οποίους σε 19 προέκυψαν πειθαρχικά παραπτώματα και ποινικά αδικήματα για 43 υπαλλήλους και οι υποθέσεις απεστάλησαν στις αρμόδιες Υπηρεσίες προκειμένου να επιληφθούν της περαιτέρω πειθαρχικής διαδικασίας και δίωξης.

· Διενήργησε 43 επιτόπιους αιφνιδιαστικούς ελέγχους, για αποκάλυψη παραβατικής συμπεριφοράς.

· Καταλόγισε σε βάρος υπαλλήλων 26.189.400 ευρώ (πλέον προσαυξήσεων), κυρίως από παράνομες επιστροφές Φ.Π.Α.

· Ολοκλήρωσε 14 Εισαγγελικές Παραγγελίες και οι Πορισματικές Εκθέσεις των Οικονομικών Επιθεωρητών διαβιβάστηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελικούς Λειτουργούς.

· Διενήργησε και ολοκλήρωσε 133 Ελέγχους Περιουσιακής Κατάστασης (Ε.Π.Κ.) σε υπαλλήλους, από τους οποίους προέκυψε ότι για 9 υπαλλήλους δεν δικαιολογήθηκε η απόκτηση περιουσιακών τους στοιχείων, συνολικού ποσού 4.471.708 ευρώ. Οι φάκελοι υποθέσεων διαβιβάστηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

· Υποδέχθηκε 306 καταγγελίες, δημιούργησε αντίστοιχους φακέλους υποθέσεων, προέβη σε αξιολόγησή τους και δρομολόγησε τους φακέλους αρμοδίως, για τις προβλεπόμενες ενέργειες (έκδοση εντολών Προκαταρκτικών Εξετάσεων, Ε.Π.Κ. κ.λπ.).

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΣΥΠ) της Α.Α.Δ.Ε. έχει ως αποστολή:

· τον εντοπισμό, καθώς και την άμεση διερεύνηση και εξιχνίαση υποθέσεων διαφθοράς που συντελείται με την εμπλοκή υπαλλήλων σε ποινικά και πειθαρχικά αδικήματα, ιδιαίτερης βαρύτητας, ο κολασμός των οποίων επιφέρει αυστηρότατες ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις, που συναρτώνται με την ίδια υπηρεσιακή υπόσταση του υπαλλήλου,

· τον Έλεγχο Περιουσιακής Κατάστασης (Ε.Π.Κ.) υπαλλήλων, προκειμένου να αποδειχθεί η προέλευση πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων μη νόμιμης προέλευσης,

· τους αιφνίδιους/επιτόπιους ελέγχους σε Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., για τη διαπίστωση παραβατικών συμπεριφορών εκ μέρους των υπαλλήλων,

· την επανεξέταση υποθέσεων, προκειμένου να διαπιστωθούν ποινικά ή πειθαρχικά παραπτώματα των υπαλλήλων,

· το διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο δημοσίων διαχειρίσεων και τον καταλογισμό των δημοσίων υπολόγων σε περιπτώσεις, παράνομης διαχείρισης των δημοσίων εσόδων και

· την εξέταση και αξιολόγηση των υποβαλλόμενων καταγγελιών σε βάρος υπαλλήλων, για περαιτέρω ενέργειες.306 καταγγελίες και 43 «ύποπτοι» εφοριακοί και τελωνειακοί σε ελέγχους από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων το 2018

Στην «τσιμπίδα» 9 υπάλληλοι της ΑΑΔΕ για αδικαιολόγητο πλουτισμό 4,5 εκατ. ευρώ

Για πειθαρχικά και ποινικά παραπτώματα ελέγχονται 43 υπάλληλοι της ΑΑΔΕ, μετά από ελέγχους κατά της διαφθοράς από την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΣΥΠ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατά το 2018. Η ΑΑΔΕ καταλόγισε σε βάρος υπαλλήλων της 26,2 εκατ. ευρώ (συν προσαυξήσεις), κυρίως για παράνομες επιστροφές ΦΠΑ. Δέχθηκε 306 καταγγελίες και διενήργησε 133 ελέγχους "Πόθεν Έσχες" σε υπαλλήλους τους, από τους οποίους εντοπίστηκαν 9 να μην μπορούν να δικαιολογήσουν την απόκτηση περιουσίας συνολικού ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων:

· Διενήργησε πέρυσι 143 ελέγχους που αφορούσαν, κυρίως, Προκαταρκτικές Εξετάσεις, Ένορκες Διοικητικές Εξετάσεις, Έρευνες, από τους οποίους σε 19 προέκυψαν πειθαρχικά παραπτώματα και ποινικά αδικήματα για 43 υπαλλήλους και οι υποθέσεις απεστάλησαν στις αρμόδιες Υπηρεσίες προκειμένου να επιληφθούν της περαιτέρω πειθαρχικής διαδικασίας και δίωξης.

· Διενήργησε 43 επιτόπιους αιφνιδιαστικούς ελέγχους, για αποκάλυψη παραβατικής συμπεριφοράς.

· Καταλόγισε σε βάρος υπαλλήλων 26.189.400 ευρώ (πλέον προσαυξήσεων), κυρίως από παράνομες επιστροφές Φ.Π.Α.

· Ολοκλήρωσε 14 Εισαγγελικές Παραγγελίες και οι Πορισματικές Εκθέσεις των Οικονομικών Επιθεωρητών διαβιβάστηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελικούς Λειτουργούς.

· Διενήργησε και ολοκλήρωσε 133 Ελέγχους Περιουσιακής Κατάστασης (Ε.Π.Κ.) σε υπαλλήλους, από τους οποίους προέκυψε ότι για 9 υπαλλήλους δεν δικαιολογήθηκε η απόκτηση περιουσιακών τους στοιχείων, συνολικού ποσού 4.471.708 ευρώ. Οι φάκελοι υποθέσεων διαβιβάστηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

· Υποδέχθηκε 306 καταγγελίες, δημιούργησε αντίστοιχους φακέλους υποθέσεων, προέβη σε αξιολόγησή τους και δρομολόγησε τους φακέλους αρμοδίως, για τις προβλεπόμενες ενέργειες (έκδοση εντολών Προκαταρκτικών Εξετάσεων, Ε.Π.Κ. κ.λπ.).

Η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΣΥΠ) της Α.Α.Δ.Ε. έχει ως αποστολή:

· τον εντοπισμό, καθώς και την άμεση διερεύνηση και εξιχνίαση υποθέσεων διαφθοράς που συντελείται με την εμπλοκή υπαλλήλων σε ποινικά και πειθαρχικά αδικήματα, ιδιαίτερης βαρύτητας, ο κολασμός των οποίων επιφέρει αυστηρότατες ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις, που συναρτώνται με την ίδια υπηρεσιακή υπόσταση του υπαλλήλου,

· τον Έλεγχο Περιουσιακής Κατάστασης (Ε.Π.Κ.) υπαλλήλων, προκειμένου να αποδειχθεί η προέλευση πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων μη νόμιμης προέλευσης,

· τους αιφνίδιους/επιτόπιους ελέγχους σε Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., για τη διαπίστωση παραβατικών συμπεριφορών εκ μέρους των υπαλλήλων,

· την επανεξέταση υποθέσεων, προκειμένου να διαπιστωθούν ποινικά ή πειθαρχικά παραπτώματα των υπαλλήλων,

· το διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο δημοσίων διαχειρίσεων και τον καταλογισμό των δημοσίων υπολόγων σε περιπτώσεις, παράνομης διαχείρισης των δημοσίων εσόδων και

· την εξέταση και αξιολόγηση των υποβαλλόμενων καταγγελιών σε βάρος υπαλλήλων, για περαιτέρω ενέργειες.

ΣΧΟΛΙΑ (20)

Σα δε ντρεπόμαστε λίγο ...

Αφού δεν ελέγχονται από την Ελληνική Δικαιοσύνη, δε λογοδοτούν στον υπουργό, ούτε στη Βουλή, είναι υπερσυνταγματικοί και έχουν ασυλία. Τί μπούρδες είναι αυτές ... Απλά τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιός θα φάει τα περισσότερα, και ρίχνουν στάχτη στα μάτια των πολιτών ότι δήθεν είναι αδιάφθοροι, ενώ στην πραγματικότητα είναι κράτος εν κράτει και κάνουν ότι γουστάρουν με τα δημόσια έσοδα ... Τί υποκρισία θεέ μου ... Πώς μπορείτε και δημοσιεύετε τέτοια πράγματα ... Γιατί μας κοροιδεύετε ??

Oυπςςςςςςςςςςςςςςςςςς

και τα ονοματακια ????????????????????????????????????????????????????????????

john manos

18 ΧΡΟΝΙΆ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ =500.ΟΟΟ ΔΟΛΆΡΙΑ. ΤΟ 1981 ΕΠΈΣΤΡΕΨΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΆΔΑ ΚΑΙ ΆΝΟΙΞΑ ΕΠΙΧΕΊΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΓΌΡΑΣΑ ΣΠΊΤΙ ΜΕ ΑΥΤΆ ΤΑ ΧΡΉΜΑΤΑ. 30 ΧΡΟΝΙΆ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΏΡΑ ΚΙΝΔΥΝΕΎΩ ΝΑ ΧΆΣΩ ΤΟ ΣΠΊΤΙ ΜΟΥ, ΌΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ ΕΚΛΕΙΣΕ. ΝΑ ΕΞΗΓΉΣΩ Η ΕΠΙΧΕΊΡΙΣΗ ΠΗΓΕ ΚΑΛΑ ΤΌΣΟ ΠΟΥ ΑΡΧΙΣΑΝ Η ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΕΝ ΥΠΉΡΞΕ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΜΕ ΕΠΙΣΚΈΦΤΗΚΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΊΑ ΜΕ ΠΡΟΑΓΓΕΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΗΤΑΝ ΠΡΩΤΟΦΑΝΉ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΆ ΣΕ ΑΥΤΉΝ ΤΗΝ ΥΠΈΡΟΧΗ ΧΩΡΑ ΔΕΝ ΥΠΉΡΧΑΝ ΗΤΑΝ ΠΡΟΣΒΟΛΉ ΜΙΛΆΩ ΑΣΦΑΛΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΏΝΥΜΑ ΦΑΚΕΛΆΚΙΑ ΤΑ ΠΟΛΈΜΗΣΑ ΔΕΝ ΚΑΘ ΥΠΟΤΑΧΤΗΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΉΡΩΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗΡΏΝΩ. ΠΌΤΕ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΤΟ ΜΕΤΆΝΙΩΣΑ ΈΧΩ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΜΟΥ.

Έμπειρος

Αγαπητέ Φίλε. Το παν στην ζωή δεν είναι να κρατας καλά χαρτιά αλλα να μπορείς να παίξεις έξυπνα όταν έχεις άσχημα χαρτιά. Επίσης οί αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ότι... " Ο ισχυρος άνεμος τσακίζει τα δένδρα πού δεν λυγίζουν........." Όσον αφορά την "αξιοπρέπεια " ,καλή είναι αλλά δεν αγοράζει τα προς τό ζειν....

Άλκης

Λυπάμαι που το λέω , ΟΜΩΣ απέχει πάρα πολύ το ,,διαπιστώσαμε παράνομο πλουτισμό ,, μέχρι ,,τα χρήματα επιστράφηκαν στο ελληνικό δημόσιο ,,

ΦΑΝΤΑΖΟΜΑΙ....

....οτι τοσο αυτοι που πιαστηκαν με περιουσια που δεν δικαιολογειται να εχουν απομακρυνθει απο την υπηρεσια και να διωκονται ποινικα, αλλα και αυτοι που εκαναν τις παρανομες επιστροφες ΦΠΑ να εχουν απομακρυνθει επισης, σωστα ???

ποινες αχαχχαχα

σιγα μην τους πονεσετε, σιγα σιγα , οι ποινες στην ελλαδα ειναι για τον π... αθανατο δημοσιο, τα πελατακια σας δηλαδη

ΚΟΠΡΙΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Καμμια ΕΔΕ θα γινει....Επιπληξη ή κανα χαλαρο προστιμο , αντε και καμμια αργια για κανα μηνα , να χαλαρωσουν και λιγο τα παιδια...Ελληνικο Δημοσιο μαγκες....Ουτε απολυσεις , ουτε δικαστηρια, αντε καμμια ποινη χαδι... Σας ζηλευω ρε συναδελφοι....

Citizen

Ελληνικο Δημοσιο = διαφθορα

Να τελειώνουμε οριστικά με το παλιό

Τσίπρα γερά.

@

Εννοεις τον Τσίπρα που αλλάζει τον νόμο κ κατι τετοια κακουργημάτα να τα κάνει πλημμελήματα με μειωμένες ποινές ώστε οι επίορκοι κ οι καταχραστες να τρώνε το πολύ 5 χρόνια φυλακή?

chris

Το παλιό είναι πια ο Τσίπρας και σύντομα τελειώνουμε με αυτόν και τα συριζοτρολάκια σαν εσένα!

χμμ

9 επίορκοι, 4μιση εκατομμύρια. Μερικές χιλιάδες επίορκοι, πόσα? Απλή η εξίσωση....

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

vesuropoulos

Ο υφυπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει την εξάλειψη στην αναγκαιότητα παρουσίας του φορολογούμενου στις εφορίες – Εξήγγειλε ολοκληρωμένη ψηφιοποίηση διαδικασιών και υποδομών 

oldcars

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η εισαγωγή κακοσυντηρημένων, παλιών αυτοκινήτων, με τους επιτήδειους εμπόρους να τρίβουν τα χέρια τους, μετά και την αναβολή των διατάξεων που -λογικά- θα έβαζαν φραγμό σε τέτοιες πρακτικές.

stournaras1

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κάλεσε την κυβέρνηση να εφαρμόσει ταχύτατα το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων που έχει εξαγγείλει προκειμένου να αντιμετωπιστεί, μεταξύ άλλων, η μείωση των επενδύσεων

8