Ένα πρωτότυπο σχήμα ΣΔΙΤ για το κέντρο της Αθήνας

Ένα πρωτότυπο σχήμα ΣΔΙΤ για το κέντρο της Αθήνας

Ο Νίκος Τριανταφυλλόπουλος, επίκουρος Καθηγητής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μέλος του Advisory Board της διαΝΕΟσις, προτείνει λύσεις για το πρόβλημα των κενών και εγκαταλελειμμένων ιδιοκτησιών του κέντρου της Αθήνας. Η αντιμετώπισή του είναι βασική προϋπόθεση για την αναβάθμιση και την αναγέννησή του

Την περίοδο 2013 - 2014 ήταν ο επιστημονικός Υπεύθυνος του project για την «διερεύνηση και πρόταση θεσμοθέτησης μηχανισμών και κινήτρων για την αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος στην ευρύτερη περιοχή ανάπλασης της οδού Πανεπιστημίου», ένα project που υποστηρίχθηκε από το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης. Την ίδια πάνω κάτω περίοδο ήταν ο υπεύθυνος εκπόνησης του project για την «δημιουργία Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης στα πλαίσια του προγράμματος Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (JESSICA)» με εντολείς, τον Δήμο Αθηναίων από κοινού με τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ). 

Πίσω από αυτά αλλά και πολλά παραπάνω projects - ήδη από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του ’90- πιστώνονται στον Νικόλαο Τριανταφυλλόπουλο, επίκουρο καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ο τελευταίος – μέλος και του Advisory Board του μη κυβερνητικού μη κερδοσκοπικού ερευνητικού οργανισμού διαΝΕΟσις- με ένα άρθρο του που βασίζεται σε μια εμπεριστατωμένη μελέτη του πρότεινε λύσεις για το πρόβλημα των κενών και εγκαταλελειμμένων ιδιοκτησιών του κέντρου της Αθήνας, υποστηρίζοντας εμπράκτως ότι η αντιμετώπισή αυτού του είναι βασική προϋπόθεση για την αναβάθμιση και την αναγέννησή του (www.dianeosis.org
).

Ο καθηγητής γνωρίζει καλά και την Αθήνα αλλά και την αγορά των ακινήτων καθώς πολλά χρόνια ανήκε στο δυναμικό ιδιωτικών εταιρειών αλλά και εταιρειών δημόσιων συμφέροντος (2003 – 2014 Project Manager στην εταιρεία αξιοποίησης της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε, ενώ την περίοδο 2001 – 2003 ήταν μόνιμος συνεργάτης στην εταιρεία αξιοποίησης ακινήτων CB Richard Ellis S.A., την πρώην Lambert Smith Hampton (Hellas) S.A.). Οι τρείς βασικές παρεμβάσεις – δράσεις που προτείνονται στο άρθρο του είναι οι εξής: «Πρώτον, η θεσμοθέτηση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου που θα επιτρέπει την ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα και την ανάληψη πρωτοβουλιών για παρεμβάσεις και έργα εκσυγχρονισμού εγκαταλελειμμένων ή κενών κτηρίων με καθεστώς πολυ-ιδιοκτησίας, υπό συνθήκες ασφάλειας δικαίου και με ταχείες διαδικασίες. Σήμερα, η παρέμβαση σε τέτοια κτήρια είναι σχεδόν αδύνατη, όπως προαναφέρθηκε. Έτσι, αντί να διαφυλάσσονται το ατομικό δικαίωμα, καθώς και ο κοινωνικός και οικονομικός ρόλος της ιδιοκτησίας, με την εγκατάλειψη των κτηρίων αυτά εξουδετερώνονται. Ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο θα ήταν χρήσιμο για παρεμβάσεις σε προβληματικές αστικές περιοχές σε ολόκληρη την επικράτεια και ιδιαίτερα σε διατηρητέα κτήρια και παραδοσιακούς οικισμούς, καθώς και για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών στέγασης .

Δεύτερον, η προώθηση Συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) με την ανάπτυξη μηχανισμού χρηματοδότησης του εκσυγχρονισμού ιδιωτικών και δημόσιων ακινήτων με τη χρήση - των ελάχιστων δυνατών - ανακυκλώσιμων οικονομικών πόρων, προερχόμενων κυρίως από το ΕΣΠΑ και το «πακέτο Junker», και ιδιωτικών πόρων. Βασικός στόχος του συγκεκριμένου μηχανισμού ΣΔΙΤ θα πρέπει να είναι, η μόχλευση ιδιωτικών πόρων και η ελαχιστοποίηση του χρηματοοικονομικού κόστους έργων αποκατάστασης κτηρίων, με την εφαρμογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών τεχνικών. Ένας τέτοιος μηχανισμός θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί από την πολιτεία ως ισχυρό κίνητρο για την ενεργοποίηση και τη συνεργασία μεταξύ των συνιδιοκτητών των προβληματικών κτηρίων.

Τρίτον, με την υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων και έργων για τη βελτίωση του δημόσιου χώρου σε επιλεγόμενες περιοχές, και οπωσδήποτε εντός των περιοχών εφαρμογής της προηγουμένως αναφερόμενης, δεύτερης δράσης».

Ο κ. Τριανταφυλλόπουλος με δίπλωμα Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού , ΑΠΘ (1986 – 1993) συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (D.E.A.) στη Χωροταξία από το Institut d’ Urbanisme de Paris (1993-1994), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (D.E.A) στη Πολεοδομία (1994-1995) στο ίδιο Ινστιτούτο και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πολεοδομία στο Πανεπιστήμιο Paris I – Pantheon Antheon Sorbonne (1994 – 1995). 

ΣΧΟΛΙΑ (4)

Κατεδάφιση

Η ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ στο κάτω-κάτω είναι και αυτή μία μορφή οικονομικής δραστηριότητας, η οποία συμβάλλει στο (περιβόητο) ΑΕΠ της χώρας. Η κατεδάφιση μερικών δεκάδων κτιρίων (και η φύτευση δένδρων στα σημεία) θα ΑΥΞΗΣΕΙ την αξία και τις τιμές των υπολοίπων κτιρίων και της χώρας γενικότερα. Η πρόταση ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ σαφώς και ΔΕΝ αφορά όλα τα ακίνητα χωρίς Αντισεισμικό Κανονισμό 1985. Σε πρώτη φάση μπορούν να αξιολογηθουν όσα ακίνητα επιπλέον έχουν "κουρασθεί από μεγάλο σεισμό, πχ ΑΘήνας 1981. Ή επίσης, όσα είναι είναι ιδιαίτερα κακά από βιοκλιματικής πλευράς, πχ γωνιακά, βορινά, πολύ μικρά οικόπεδα.

Κατεδαφίστε

Να γκρεμίσουμε μερικές δεκάδες αρχαίες πολυκατοικίες στο κέντρο των Αθηνών (αναφέρομαι μόνο στην Αθήνα διότι για την Αθήνα έχω εικόνα). Προσοχή, δεν αναφέρομαι στο να ξανακτιστούν ως οικοδομικά τετράγωνα, αλλά να ΜΗΝ κτιστεί τίποτα στη θέση τους για 1 έως 3 δεκαετίες. Στη θέση τους μπορούν να γίνουν ισόγειες θέσεις στάθμευσης (εάν το οικόπεδο παραμείνει στους ιδιοκτήτες) ή να φυτευθούν δένδρα (εάν το οικόπεδο περάσει στο κράτος). Είναι τέτοια η κατάσταση που αρκετοί θα παραχωρούσαν το διαμέρισμα τους στο κράτος εάν γλυτώνουν τα χαράτσια, λοιπά έξοδα και την ταλαιπωρία με προβληματικούς ενοικιαστές. Τα οφέλη πολλαπλά. 1. Βελτιώνεται το πολύ σοβαρό πρόβλημα της θερμικής νησίδας. Αυξάνει η αξία και η τιμή των υπολοίπων πολυκατοικιών. Βελτιώνονται οι συνθήκες υγιεινής και άνεσης με θετικές συνέπειες στην παραγωγικότητα και το κόστος υγείας. 2. Το ποσοστό κατοίκησης στις υπόλοιπες πολυκατοικίες θα αυξηθεί, δεν θα έχουν πολλά κενά διαμερίσματα. Αποτέλεσμα, ευκολότερα μπορούν να γίνουν αναβαθμίσεις και να μην εγκαταλειφθούν. Σε πολυκατοικίες με υψηλό ποσοστό κενών διαμερισμάτων η πολυκατοικία παίρνει την κάτω βόλτα.

Κ

Γιατί στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχουν εγκαταλελειμμένα κτίρια στο κέντρο και υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα; Διότι ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος από τον νόμο να έχει το ακίνητο του σε κόσμια και λειτουργική κατάσταση. Γιατί δεν αντιγράφουμε τον γαλλικό, τον ιταλικό, τον ολλανδικό , τον τσέχικο νόμο; ΓΙΑΤΙ;

mm

υπάρχουν και χώρες που το ανακαινίζει το κράτος και σου στέλνει το λογαριασμό.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

bikini

Το νέο βιβλίο του ερευνητή δημοσιογράφου και συγγραφέα Ηλία Καφάογλου αξιοποιεί ένα σύμβολο της pop κουλτούρας - το «μαγιώ δύο τεμαχίων» - για να αφηγηθεί ιστορίες που σχετίζονται με τον κόσμο της τελευταίας 50ετίας

2-venetsianoi-stin-tino

Ο 34χρονος Efe Turumtay και ο 26χρονος Nikola Zaric, μουσικοί με κλασσικές σπουδές και ερμηνευτές ήχων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συμμετέχουν στο Φεστιβάλ Τήνου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Ελληνοαυστριακού Μουσικού Καλοκαιριού

people-trust-kypseli

Το The People’s Trust έρχεται να στηρίξει τους νέους «κατοίκους» της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης που διαχειρίζεται το Impact Hub

1
insta-backstage

Το Εθνικό Θέατρο διοργανώνει μια «instagram –φωτογραφική– συνάντηση» για τους θεατρόφιλους προσκαλώντας τους σε μια «backstage εμπειρία»

vasilis-varvaresos-1

Ο 35χρονος Βασίλης Βαρβαρέσος, πιανίστας, συνθέτης και διακεκριμένος μουσικός, συμμετέχει στο πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Μολύβου για δυο συναντήσεις στη μέση του Αυγούστου