Μητροπολίτης Μεσσηνίας για Πρέσπες: «Μια συμφωνία που διχάζει δεν δικαιώνεται»

xrisostomos

Το όνομα της Μακεδονίας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάνεναν άλλο, γράφει σε άρθρο ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας για τη Συμφωνία των Πρεσπών

Συμφωνία που καλλιεργεί την πόλωση και προσβάλλει την ελληνική ιστορία είναι σύμφωνα με τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο η Συμφωνία των Πρεσπών, όπως αναφέρει σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε στο romfea.gr. 

Όπως αναλύει στο άρθρο του, ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος, η Συμφωνία διχάζει τους λαούς στο εσωτερικό τόσο της Ελλάδας, όσο και των Σκοπίων.  Χαρακτηριστικά ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας, αναφέρει: «Χωρίς εθνικιστικές τάσεις, αλλά με εθνική συνείδηση (σ.σ. η Εκκλησία) δηλώνει ότι αφού το ίδιο το όνομα της Μακεδονίας αποτελεί στοιχείο της Ιστορίας, του πολιτισμού και της ταυτότητας των Ελλήνων και όρο προσδιοριστικό στην ιστορία του Έλληνα για την αυτοσυνειδησία του, γι' αυτό και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κανέναν άλλον»

Πιο αναλυτικά το άρθρο του Μητροπολίτη Μεσσηνίας:

«Σέ λίγες ημέρες το Ελληνικό Κοινοβούλιο θα κληθεί να τοποθετηθεί, θετικά ή αρνητικά, απέναντι σε μία συμφωνία, αυτή η οποία υπογράφτηκε στη λίμνη των Πρεσπών, και η οποία ενώ θεωρείται ότι επιλύει ένα χρονίζον πρόβλημα μεταξύ της πατρίδας μας και της γείτονος χώρας των Σκοπίων εντούτοις στο εσωτερικό και των δύο χωρών δημιουργεί εντάσεις, διχοστασίες, πολώσεις και έντονες αντιπαραθέσεις.

Σε όλο αυτό τό σκηνικό, πού ἀπό τούς κρατοῦντες τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας τίθενται ἐτικέττες προοδευτισμοῦ ἤ συντηρητισμοῦ, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἔχει δικαιωματικά τοποθετηθεῖ ἔναντι αὐτῆς τῆς συμφωνίας, ὄχι μέ κριτήρια πολιτικά οὔτε γιά νά καλλιεργήσει πολωτικό κλῖμα ἀλλά γιατί θεωρεῖ ὅτι τό περιεχόμενο τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν εἶναι προσβλητικό γιά τήν ἴδια τήν Ἑλληνική Ἱστορία καί τόν Ἑλληνικό Πολιτισμό.

Χωρίς ἐθνικιστικές τάσεις ἀλλά μέ ἐθνική συνείδηση δηλώνει ὅτι ἀφοῦ τό ἴδιο τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας ἀποτελεῖ στοιχεῖο τῆς ἱστορίας, τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς ταυτότητας τῶν Ἑλλήνων καί ὅρο προσδιοριστικό στήν ἱστορία τοῦ Ἕλληνα καί γιά τήν αὐτοσυνειδησία του γιαυτό καί δέν μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ ἀπό κανέναν ἄλλον.

Ἡ ἵδρυση ἑνός νέου κράτους, αὐτό τῶν Σκοπίων, μέ τρόπο λανθασμένο, μέ τό ὁποῖο ἐθεωρεῖτο ὅτι θά ἐπιλύοντο καί θά ἐκτονώνονταν πολλοί ἐθνικιστικοί τριγμοί στή περιοχή τῶν Βαλκανίων καί θά ἐπιτυγχάνετο μία ἀντίστοιχη ἐθνικιστική ἰσορροπία, δημιούργησε πρώτιστα σέ αὐτό τό ἴδιο τό κράτος κρίση ἐθνικῆς ταυτότητας, γιατί δέν εὕρισκε ἔρεισμα οὔτε σέ κάποια ἱστορική ἀναφορά οὔτε καί σέ κάποιον πολιτισμό, ἐνῶ ἀνάλογη κρίση δημιουργήθηκε καί στό ἐκκλησιαστικό καί γλωσσικό ἐπίπεδο.

Ἔτσι λοιπόν ἐνῶ ὑπῆρχε ἕνα κράτος δέν μποροῦσε ἐξαιτίας τῆς πολυεθνικῆς του σύνθεσης νά προσδιορίσει τήν ταυτότητά του, καί τίς ρίζες του, ἀπό ὅπου θά ἀντλοῦσε στοιχεῖα, μέ τά ὁποῖα θά σημαίνετο ἕνας ἀντίστοιχος πολιτισμός καί μία ἱστορία, καί θά δομεῖτο μία ἀντίστοιχη ἐθνική, γλωσσική, ἐκκλησιαστική καί πολιτισμική ταυτότητα.

Δημιουργήθηκε δηλαδή ἕνα κράτος, αὐτό τῶν Σκοπίων, χωρίς ἱστορία, παράδοση καί πολιτισμό, ἀλλά καί χωρίς ὄνομα, σημαντικό στοιχεῖο γιά τήν ταυτότητα τοῦ κάθε κράτους καί συγχρόνως προσδιοριστικό, ὡς διακριτικό γνώρισμά του.

Καί φυσικά δέν μποροῦσε νά βρεθεῖ ἕνα ὄνομα, τό ὁποῖο θά ἐξέφραζε μία «ἑνωμένη δημοκρατία» ὡς μεῖγμα πολλῶν ἱστορικῶν καί πολιτισμικῶν δεδομένων μέ μία ἀνύπαρκτη ἱστορία, καί μία πολιτισμική ἀσυνέχεια, γεγονός πού ἰσχύει ἀκόμη καί σήμερα. Σέ ἀνάλογο ἀδιέξοδο βρίσκεται καί τό ἐκκλησιαστικό μόρφωμα πού δημιουργήθηκε σ’ αὐτό τό κράτος τῶν Σκοπίων, καί τό ὁποῖο βρίσκεται σέ ἐκκλησιαστική ἀπομόνωση καί ἀκοινωνησία.

Ἕνα κράτος ὅμως χωρίς ἱστορία, πολιτισμό, γλῶσσα καί μέ χαρακτῆρα ἐθνοφυλετικό δέν μπορεῖ νά ἐπιβιώσει καί αὐτό ἐκφράστηκε ἄμεσα μέ τό ἀδιέξοδο στήν ἀναζήτηση ἑνός ὀνόματος, τό ὁποῖο θά ἔπρεπε ὄχι μόνο νά τό προσδιορίζει στή σημερινή κρατική ὀντότητά του, ἀλλά καί νά τό συνδέει καί μέ ἕνα ἀντίστοιχο ἱστορικό καί πολιτισμικό παρελθόν, στοιχεῖα τά ὁποῖα εἶναι ἐν προκειμένῳ γιά τό ἴδιο τό κράτος τῶν Σκοπίων ἀνύπαρκτα.

Ὅπως τό κράτος τῶν Σκοπίων διαμορφώθηκε, μέ συρραφή ἐδαφικῶν δανείων, προσπάθησε γιά ἀρκετά χρόνια νά δημιουργήσει καί πυλῶνες ἱστορίας καί πολιτισμοῦ δανειζόμενο ἀπό ἄλλα κράτη γλωσσικά ἰδιώματα ἤ διαλέκτους καί πολιτισμικά στοιχεῖα, παραχαράσσοντας ὅμως μέ τόν τρόπο αὐτό τήν ἱστορία τῶν γειτονικῶν λαῶν του.

Κανένα κράτος δέν πετυχαίνει τήν ὁριοθέτηση τῆς ὀντότητάς τους μέ ἀναφορές οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν στοιχεῖα μιᾶς ἄλλης ἐθνικῆς ταυτότητας ἑνός ἄλλου πολιτισμοῦ καί μιᾶς ἄλλης ἱστορικῆς πραγματικότητας, καί τά ὁποῖα μάλιστα εἴτε τά ὑφαρπάζει εἴτε τά διεκδικεῖ.

Ἔτσι λοιπόν τό ἱστορικό ὄνομα τῆς Μακεδονίας, εἴτε μέ γεωγραφικό ἤ χρονικό προσδιορισμό, σύνθετο ἤ ὄχι, ἐμπεριέχει μία ἱστορία καί ἐκφράζει ἕναν πολιτισμό ὁ ὁποῖος ἀποτυπώνεται στή διαχρονία τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί ἐπιβεβαιώνεται γλωσσικά, πολιτιστικά καί πολιτισμικά μέσα στόν ἴδιο τόν ἑλληνικό χῶρο, καί γιαυτό δέν μπορεῖ νά γίνει ἀντικείμενο χρήσης ἤ διεκδίκησης ἀπό κάποιο ἄλλο κράτος, μέ τό ὁποῖο οὐδεμία σχέση ταυτότητας ἔχει.

Γιαυτά τά στοιχεῖα ταυτότητας ἀγωνίστηκε καί ἡ Ἐκκλησία, ὥστε νά διατηρηθοῦν καί νά διαφυλαχθοῦν χωρίς ἐθνικιστικές ἤ ἐθνοφυλετικές τάσεις ἤ παρεκτροπές γιαυτό καί μπορεῖ σήμερα νά παίρνει θέση ἔναντι τῆς κάθε μορφῆς παραχάραξης, ἀμφισβήτησης ἤ διεκδίκησής τους ἀπό ἀλλότρια ἔθνη.

Ἡ Ἐκκλησία σέβεται τούς πάντες ἀλλά ἀπαιτεῖ καί σεβασμό ἀπό τούς ὅλους σέ κάθε τι τό ὁποῖο ἀποτελεῖ στοιχεῖο τῆς ἐθνικῆς, ἱστορικῆς, πολιτισμικῆς καί γλωσσικῆς μας ταυτότητας.

Ἡ χρήση σύνθετης ἤ μή ὀνομασίας μέ τόν ὅρο Μακεδονία ἀπό τό κράτος τῶν Σκοπίων, γεωγραφικό ἤ χρονικό προσδιορισμό, ἡ υἱοθέτηση μιᾶς κατ’ ὄνομα μακεδονικῆς γλώσσας, ἡ νομική καί γραφειοκρατική ἐπιβολή μιᾶς δῆθεν μακεδονικῆς ἰθαγένειας ἤ ἐθνότητας καί ἡ ἐγκαθίδρυση ἑνός μακεδονικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μορφώματος δέν ἐπιλύει οὔτε στό ἐσωτερικό τοῦ συγκεκριμένου κράτους τῶν Σκοπίων ἀλλ’ οὔτε καί σέ σχέση μέ τήν ἴδια τήν πατρίδα μας τά ἐμφωλεύοντα προβλήματα. Ἀντίθετα ἐπιτείνει καί ἐνδυναμώνει μίση, ἐθνικιστικές τάσεις καί ἀντιπαλότητες, γεγονότα γνωστά καί ἐπικίνδυνα γιά τόν χῶρο τῶν Βαλκανίων.

Μία συμφωνία λοιπόν πού δέν λύνει ἀλλά δημιουργεῖ νέα προβλήματα καί ἡ ὁποία δέν δικαιώνεται οὔτε ἱστορικά, οὔτε πολιτισμικά πρέπει νά ξαναγραφτεῖ. Κανένας δέν ἀντιστρατεύεται στήν ἀναγκαιότητα ἔνταξης τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων στό ΝΑΤΟ καί στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση μέ σκοπό τήν ἐπίτευξη ἰσορροπίας στήν εὑρύτερη περιοχή, ὄχι ὅμως μέ τό προσωπεῖο ἑνός ὑποφώσκοντος ἀλυτρωτισμοῦ, στοιχεῖα τοῦ ὁποίου ἐκφράστηκαν κατά τήν διάρκεια τῆς συζήτησης γιά τή συνταγματική κατοχύρωση τῆς συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν στό Κοινοβούλιο τῶν Σκοπίων, ὅπως γιά παράδειγμα τά περί ὕπαρξης μακεδονικῆς δῆθεν μειονότητας στήν πατρίδα μας, καί τά ὁποῖα πάντοτε θά παραμένουν στοιχεῖα τριβῆς καί ἀμφισβήτησης σέ κάθε ἐπίπεδο τοῦ δημόσιου βίου (ἐκπαίδευση, ἐμπόριο, ἐκκλησιαστική πραγματικότητα).

Μία συμφωνία λοιπόν πού διχάζει εἶναι μία ἀλυσιτελής πρόταση ὅσες δεκαετίες καί ἄν παρέλθουν, μάλιστα ὅταν τά στοιχεῖα αὐτῆς τῆς συμφωνίας εἶναι στοιχεῖα ἀμφισβήτησης τῆς ἐθνικῆς καί πολιτισμικῆς ταυτότητας τῆς ἱστορίας τῶν Ἑλλήνων».

Πηγή: www.romfea.gr

ΣΧΟΛΙΑ (25)

aris

Mιλαει και ο αρχιτσομπανηs για εθνοφυλετισμο

ΜΙΧΑΛΗΣ Φ.

Έγραψε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας αυτό το κείμενο και σχολιάζουν από κάτω κάποιοι νοητικά χαλαζοχτυπημενοι, χωρίς επιχειρήματα, αλλά με ασυναρτησίες και ειρωνείες. Τόσο τους κόφτει όμως.

θεσπρωτος

Πατερ ...ειναι θελημα θεου !!!!! οπως και με την Πολη ,( η παραδωση της στους τουρκους , απο τους ρασοφορους ...με τον ιεροκηρυκα ιωασαφ ) . Αλλα μην στεναχωριεσαι , παλι με χρονια με καιρους παλι δικια μας θα ναι ....!!!!! θα την παρουν οι ρωσοι και θα την δωσουν σε μας .....το εχει πει και ο παστιτσιος .

Χα χα χα χα

😂🤣😂🤣

kyriakos

Εσύ γίδι Θεσπρωτε να πας να κοιτάξεις ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ οι συμπατριώτες σου, που έχουν πέσει πάνω στην Ελλάδα, της τρώνε τις σάρκες κι οσες δεν τρώνε, τις πουλάνε. Βρωμιαρηδες, πατριώτες του Τσιπρα, του Φλαμπουραρη, της Γεροβασιλη, του Τσακαλωτου και του Παπαδημουλη. Σκασμός!!!

Καλαματιανός

Θεσπρωτέ αρχίζεις και γίνεσαι γραφικός

@20.14@

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ ΠΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΤΑ ΘΡΕΦΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥΣ AKOMA KAI AN EINAI 50 ΧΡΟΝΩΝ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΙ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΝ !

Ιππολυτος

Τι σχέση έχει η σωτηρία της ψυχής των ανθρώπων (με την οποία θα έπρεπε υποτίθεται να ασχολείται) με μια εντελώς εγκόσμια διαμάχη όπως αυτή της Μακεδονίας ; Είναι ζήτημα με το οποίο τελικά ασχολείται ο Θεός (γιατί τότε δεν το επιλύει άραγε) ή το μονοπωλούν " οι εκπρόσωποι " του ; " ξένος ἤμην καὶ συνηγάγετέ με " λέει το ευαγγέλιο δεν λέει Έλλην ή Σκοπιανός

Πειραιώτης μσουνιέρης.

ναι,αλλά δε λέει το,¨να κυρά τον άντρα μου κι εγώ βαστάω τον...κόπανο¨... Εξ άλλου το είχε πει με δυό λόγια μόνον,ο Μητσοτάκης. Δεν θα διχάσω τους Ελληνες,είπε,για να ενώσω τους σκοπιανούς...

Ελληνας πολιτης

Δεν υπαρχει θεμα διχασμου γιατι αυτοι που θελουν τη συμφωνια ειναι πολλοι λιγοι. Οι λιγοι που τυχανει να ειναι η κυβερνηση και οι υποστηρικτες της δεν υπολογιζουν τους πολλους που ειναι η συντριπτικη πλειοψηφια! Πρεπει να τα λεμε τα πραγματα με το ονομα τους!!... ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΟΒΑΡΟ ΖΗΤΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ!!

ΥΠΆΡΧΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ. ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΣΕΙΣ ΔΕΣΠΟΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΤΕ.

@

Ναι υπάρχει κ είναι μόνιμα εγκατεστημένη στο καζίνο των Σκοπίων

Ο ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΊ

ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΜΑΣ ΜΙΛΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΟ 1 Κ. Α. ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.

Ο ΖΑΕΦ ΤΣΙΠΡΑΣ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ

ΤΑ 5 ΕΚ ΕΥΡΩ ΜΑΣ ΠΟΥ ΕΚΛΕΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΤΗ ΚΛΕΨΙΑ ΝΑ ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΟΥΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ.

Ουτε την αλιεια του Αιγαιου τη χαριζουμε Δεσποτα σε αλλη χωρα Σκοπια

Ουτε το κοπο του ιδρωτα μας δε ευρω τα χαριζουμε να φτιαχτουν υποδομες στην αλλη χωρα σκοπια. Ξεχάστε το να γινουμε Ειλωτες των Σκοπιανων και ολων των άλλων απο πισω τους.

Παραλειψατε Δεσποτα να καταδίκασετε ρητα

τα αρθα 8,5 του Μπολαρη πασοκ και 6 βαση του οποιου εχουμε φαει ξυλο αποβολες χημικα συλληψεις τραγουδωντας πως ειμαστε οι Μακεδονες εδω και χιλιετιες αδιαλλειπτα.

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

fotia_varda2

Με αναπνευστικά προβλήματα από τον καπνό η μία από τις τρεις γυναίκες - Άνοιξε η εθνική οδός Πατρών-Πύργου - Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά από ανατροπή του οχήματος που επέβαιναν, στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, που ξεκίνησε στην περιφερειακή Αιγάλεω, στον Ασπρόπυργο - Δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή

tixera

Ομάδα αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας συνέλαβε τον 39χρονο μετά από τη διάπραξη μιας ακόμη ληστείας σε κατάστημα στην Άνω Γλυφάδα - Το οικονομικό όφελος που αποκόμισε από την εγκληματική του δράση υπερβαίνει το ποσό των 55.000 ευρώ

4
skak

Δείτε σε βίντεο τι δήλωσε ο άτυχος φύλακας - Σύμφωνα με ανάρτηση του επιχειρηματία της μεταφορικής, πέντε άγνωστοι άνδρες παραβίασαν τα παράθυρα και τις πόρτες, αφού προηγουμένως ξυλοκόπησαν άγρια τον υπεύθυνο ασφαλείας που φρουρούσε τον χώρο

7