H πιο σύγχρονη μονάδα για laser χειρουργική καταρράκτη και διαθλαστική χειρουργική στο νοσοκομείο METROPOLITAN

H πιο σύγχρονη μονάδα για laser χειρουργική καταρράκτη και διαθλαστική χειρουργική στο νοσοκομείο METROPOLITAN

Η υψηλή τεχνολογία αποτελεί σήμερα αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης ιατρικής και ειδικότερα της χειρουργικής οφθαλμολογίας. Η συχνότερη οφθαλμολογική επεμβαση, η εγχείρηση του καταρράκτη, εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια σε μια διαθλαστική επεμβαση, με την οποία ο χειρουργός οφθαλμίατρος ταυτόχρονα με την αφαίρεση του καταρράκτη μπορεί να διορθώσει και όλα τα διαθλαστικά σφαλματα του ματιού, όπως πχ. η μυωπία, η υπερμετρωπία, ο αστιγματισμός και η πρεσβυωπία.

Η διόρθωση των ίδιων σφαλμάτων σε ατομα που δεν έχουν καταρράκτη, αλλα επιθυμούν να απαλλαγούν από την εξάρτηση των γυαλιών ή των φακών επαφής, απo
τελεί το αντικείμενο της Διαθλαστική X
ειρουργικής με ή χωρίς Laser. Αυτές οι δύο σημαντικές υποειδικότητες της οφθαλμολογικής μικροχειρουργικής έχουν βελτιώσει την ποιότητα οράσεος, αλλά ταυτόχρονα και την ποιότητα ζωής σε δεκάδες εκατομύρια ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Η Μονάδα Προηγμένης Οφθαλμολογικής Μικροχειρουργικής του Metropolitan Hospital δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες των ατόμων με διαθλαστικά προβλήματα, συμπεριλαμβανωμένων και αυτών με καταρράκτη, καθώς επίσης και όλες τις άλλες χειρουργικές υποειδικότητες της Οφθαλμολογίας. Ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός της Μοναδας περιλαμβάνει το Alcon LenSx Femtosecond Laser για επεμβάσεις καταρράκτη και διαθλαστικής χειρουργικής, το οποίο είναι το πρώτο στην Ελλάδα και ένα από τα πρώτα στην Ευρώπη που χρησιμοποιείται και στα δύο είδη επεμβάσεων, το Wavelight EX500 Excimer Laser για διαθλαστικές επεμβάσεις, τις συσκευές φακοθρυψίας Alcon Centurion και Bausch & Lomb Stellaris PC, τα χειρουργικά μικροσκόπια Leica και Moller-Wedel, το διαγνωστικό Verion Image Guided System και πολλά άλλα θεραπευτικά και διαγνωστικά μηχανήματα.Η τελευταία λέξη στην χειρουργική του καταρράκτη στις μέρες μας ονομάζεται FLACS (Femto Laser Assisted Cataract Surgery), πραγματοποιείται με την χρήση του υπερσύγχρονου Femtosecond Laser και υπερήχων και γίνεται μέσα από μία πολύ μικρή τομή δύο χιλιοστών. Η μικροσκοπική τομή παρέχει μεγάλη ασφάλεια κατά την επέμβαση. Επιπλέον, λόγω της μικρής τομής η επούλωση  και η μετεγχειρητική αποκατάσταση της όρασης είναι ταχύτατη και δεν προκαλείται σημαντικός μετεγχειρη-τικός αστιγματισμός. Το Femto laser προσθέτει μεγαλύτερη ακρίβεια και ασφάλεια στα πρώτα στάδια της επέμβασης, δημιουργώντας τομές στον οφθαλμό με ακρίβεια ενός χιλιοστού του χιλιοστού. Το περιεχόμενο του  καταρρακτικού φακού αφού κατακερματιστεί αρχικά με το Femto Laser και στη συνέχεια με τη βοήθεια ειδικού μηχανήματος φακοθρυψίας υπερήχων, αναρροφάται μέσα από την ίδια μικρή παρακέντηση. Ο ενδοφακός τοποθετείται συνήθως μέσα στο περίβλημα του καταρρακτικού φακού, αφού πρώτα διπλωθεί με ειδικό εργαλείο έτσι ώστε να μπορεί να χωρέσει μέσα από την μικρή τομή. Με τον κατάλληλο ενδοφακό μπορούμε να διορθώσουμε τα προϋπάρχοντα διαθλαστικά σφάλματα του ματιού, με αποτέλεσμα την ολική ή μερική απεξάρτηση του ασθενή απο τα γυαλιά ή και τους φακούς επαφής. Οι μονοεστιακοί ενδοφακοί εστιάζουν σε μια από τις τρεις αποστάσεις (μακριά, μεσαία η κοντά).

Προσφέρουν, δηλαδή, όραση χωρίς γυαλιά
είτε μακριά(οδήγηση, τηλεόραση, κλπ), είτε στη μεσαία απόσταση (υπολογιστής, χειρονακτικές εργασίες κλπ, είτε στην κοντινή (διάβασμα)). Το άτομο θα πρέπει να χρησιμοποιήσει γυαλιά για να δεί στις άλλες δύο αποστάσεις, εκτός και αν τοποθετηθεί ενδοφακός για διαφορετική απόσταση στο κάθε μάτι (Μέθοδος
Monovision). Αν δε, χρησιμοποιηθεί πολυεστιακός ενδοφακός, τότε, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν θα χρειαστεί καθόλου τα γυαλιά. Η εγχείρηση γίνεται με τοπική αναισθησία με ειδικές αναισθητικές σταγόνες,  χωρίς ενέσεις στο μάτι και ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει αμέσως μετά στο σπίτι του. Η όλη επέμβαση είναι ανώδυνη και αναίμακτη. Τις περισσότερες φορές δεν χρειάζονται ράμματα. Καθ'όλη τη διάρκεια του χειρουργείου παρίσταται αναισθησιολόγος, η οποία χορηγεί ένα χαλαρωτικό διάλυμα στον ασθενή, έτσι ώστε να μην αισθάνεται το stress της επέμβασης. Στα υπερσύγχρονα χειρουργεία του Νοσ. Metropolitan μπορεί να καλυφθεί οποιαδήποτε αναισθησιολογική ανάγκη προκύψει κατα τη διάρκεια της επέμβασης, παρέχοντας έτσι μεγάλη ασφάλεια για την γενικότερη υγεία του χειρουργημένου. Η διάρκεια  της επεμβασης για ένα καταρράκτη ρουτίνας είναι 8-12 λεπτά, περίπου.Η Μονάδα Προηγμένης Οφθαλμολογικής Μικροχειρουργικής του Metropolitan Hospital διαθέτει Excimer Laser τελευταίας γενιάς για την αντιμετώπιση των διαθλαστικών περιστατικών. Στην Διαθλαστική Χειρουργική εφαρμόζεται μια εξατομικευμένη προσέγγιση για κάθε περίπτωση από τον ειδικό χειρουργό οφθαλμίατρο. Με το Excimer Laser μπορούν να διορθωθούν μεχρι 12 βαθμοί μυωπίας, και μεχρι 6 βαθμοί αστιγματισμού και υπερμετρωπίας, Στις περιπτώσεις που το άτομο εχει περισσότερους βαθμούς και το παχος του κερατοειδή είναι λεπτό, τοτε μπορούν να διορθωθούν πρακτικά ολοι οι βαθμοί με την χρήση ειδικών ενδοφακών (προσθίου και οπισθίου θαλαμου), καθώς και κερατοειδικών ενθεμάτων.

Η πρεσβυωπία αποτελεί σήμερα το μεγάλο πρόβλημα της μέσης ηλικίας. Η πρεσβυωπία οφείλεται στην αδυναμία προσαρμογής του ματιού σε κοντινές αποστάσεις και έχει σχέση με την σκλήρυνση του κρυσταλλοειδούς φακού. Ξεκινά περίπου γύρω στην ηλικία των 45 ετών και αυξάνεται προοδευτικά μέσα στα επόμενα χρόνια. Για την διόρθωση της πρεσβυωπίας οι χειρουργοί οφθαλμίατροι της Μονάδας Προηγμένης Οφθαλμολογικής Μικροχειρουργικής του Metropolitan Hospital μπορούν να επέμβουν στον κερατοειδή σμιλεύοντας στην επιφάνεια του ένα πολυεστιακό προφίλ με Excimer ή Femto Laser, δημιουργώντας μυωπία στον ένα οφθαλμό (μέθοδος Monovision) ή τοποθετώντας ένα μικρό ένθετο φακό στο εσωτερικό του κερατοειδή, καθώς επίσης επεμβαίνοντας στον κρυσταλλοειδή φακό με πολυεστιακούς  ή μονοεστιακούς ενδοφακούς με τη μέθοδο Monovision.  Η επέμβαση στον κρυσταλλοειδή φακό πραγματοποιείται με την χρήση του Femtosecond Laser και υπερήχων και γίνεται μέσα από μία πολύ μικρή τομή 2 χιλιοστών περίπου.Στην Μονάδα Προηγμένης Οφθαλμολογικής Μικροχειρουργικής πραγματοποιούνται μεταμοσχευσεις κερατοειδούς όλων των τύπων, καθώς το Metropolitan Hospital  είναι εγκεκριμένο μεταμοσχευτικό κέντρο από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και το Υπουργείο Υγείας. Αλλές επεμβάσεις που πράγματοποιούνται στην Μονάδα είναι χειρουργεία Υαλοειδούς–Αμφιβληστροειδούς, Γλαυκώματος, Στραβισμού και Οφθαλμοπλαστικής Χειρουργικής. Διευθυντής της Μονάδας Προηγμένης Οφθαλμολογικής Μικροχειρουργικής του Metropolitan Hospital είναι ο χειρουργός οφθαλμίατρος  καθ. Παντελής Α. Παπαδόπουλος.


Oφθαλμολογικό  τμήμα

λειτουργεί σε καθημερινή βάση. 

Για ραντεβού ή περισσότερες πληροφορίες
καλέστε

210 4809000

METROPOLITAN HOSPITAL

Eθνάρχου Μακαρίου 9
& Ελ.
Βενιζέλου 1, 185 47 Νέο Φάληρο
www.metropolitan-hospital.gr

 

ΣΧΟΛΙΑ (3)

Patient

Τη δοκίμασα και εγώ καταπληκτική φοβερό νοσοκομείο - ίδρυμα σας ευχαριστώ

babis

Την έχω κάνει από το 2004. Με μυωπία 5,5 στο ένα μάτι, 4,5 στο άλλο & αστιγματισμό & στα δύο. Δεν το έχω μετανιώσει. Έχω τέλεια όραση, χωρίς κανένα πρόβλημα & την προτείνω σε όσους έχουν προβλήματα όρασης.

Epwnvmus

Οποιος εχει τετοια προβλήματα όρασης κ εχει τα μεσα να κανει αυτές του είδους διορθωτικές επεμβάσεις, δεν θα το μετανιώσει ποτε! Θα ειναι ενα απο τα καλυτερα πράγματα που θα εχει κανει για τον εαυτό του!

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης