Αλλάζει η ώρα την Κυριακή, ίσως για τελευταία φορά

time_arthrto

Η φετινή εναλλαγή θερινής-χειμερινής ώρας ενδέχεται να είναι η τελευταία καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες αναθεώρησης του ισχύοντος καθεστώτος - Σε δημόσια διαβούλευση, το 84% των πολιτών ζήτησε να σταματήσει η αλλαγή της ώρας

Αλλάζει κανονικά η ώρα τα ξημερώματα της ερχόμενης Κυριακής 28 Οκτωβρίου 2018 με τους δείκτες του ρολογιού να γυρίζουν μία ώρα πίσω. Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου στις 04:00 τα ρολόγια μας θα δείχνουν 03:00 σηματοδοτώντας για ακόμα μία χρονιά τη μετάβαση στην χειμερινή ώρα. Η φετινή εναλλαγή θερινής-χειμερινής ώρας περιβάλλεται από σύγχυση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες αναθεώρησης του ισχύοντος καθεστώτος με τις όποιες ενδεχόμενες αλλαγές να αφορούν στην επόμενη χρονιά.

Αν τελικά αποφασιστεί η κατάργηση της αλλαγής της ώρας κάθε έξι μήνες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης καταλυτικό ρόλο σε αυτό θα έχουν διαδραματίσει οι 4,6 εκατομμύρια πολίτες που έλαβαν μέρος στη σχετική διαβούλευση, την μεγαλύτερη σε συμμετοχή που έχει πραγματοποιηθεί στους κόλπους της.

Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα, η ώρα πρέπει να αλλάζει δύο φορές τον χρόνο, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η μεταβαλλόμενη διάρκεια του φωτός της ημέρας και να αξιοποιείται η διαθέσιμη ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου. Τα περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης εφαρμόζουν εδώ και πολύ καιρό τις ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα, οι οποίες χρονολογούνται, ως επί το πλείστον, από τον πρώτο και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ή την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970. Την εποχή εκείνη, οι ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα στόχευαν κυρίως στην εξοικονόμηση ενέργειας. Ωστόσο, υπήρχαν και άλλοι παράγοντες, όπως η οδική ασφάλεια, οι αυξημένες δυνατότητες αναψυχής χάρη στη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας ή απλά η εναρμόνιση των εθνικών πρακτικών με αυτές των γειτονικών χωρών ή των κυριότερων εμπορικών εταίρων.

Η διατήρηση ή κατάργηση της θερινής ώρας είναι ένα ζήτημα, που απασχολεί έντονα το τελευταίο διάστημα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καλείται να δώσει απάντηση στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά με το αν θα πρέπει να αναθεωρηθεί το υφιστάμενο καθεστώς. Σε αυτό το πλαίσιο, δύο είναι οι κύριες εναλλακτικές επιλογές πολιτικής κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. α)διατήρηση των ισχυουσών ρυθμίσεων της ΕΕ για τη θερινή ώρα ή β)κατάργηση της ισχύουσας εξαμηνιαίας αλλαγής της ώρας σε όλα τα κράτη μέλη και απαγόρευση των περιοδικών αλλαγών.

Για το λόγο αυτό τον περασμένο Ιούλιο και έπειτα από σειρά αιτημάτων, που απηύθυναν πολίτες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, η Επιτροπή αποφάσισε να εξετάσει τη λειτουργία των ισχυουσών ρυθμίσεων της ΕΕ για τη θερινή ώρα και να εκτιμήσει κατά πόσον πρέπει να αλλάξουν. Μεταξύ των χωρών αυτών, η Φινλανδία, η οποία ζήτησε να καταργηθεί η εξαμηνιαία αλλαγή της ώρας και η Λιθουανία, η οποία ζήτησε να επανεξεταστεί το ισχύον σύστημα ώστε να λαμβάνει υπόψη τις περιφερειακές και γεωγραφικές διαφορές. Ακολούθησε δημόσια διαβούλευση για τη διατήρηση ή όχι της θερινής ώρας με το σχετικό ερωτηματολόγιο να συγκεντρώνει συνολικά 4,6 εκατομμύρια απαντήσεις και από τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 16 Αυγούστου 2018 όταν και ολοκληρώθηκε η διαβούλευση.

Το 84% των πολιτών ζήτησαν να σταματήσει η αλλαγή της ώρας. Από τα αποτελέσματα της διαβούλευσης προκύπτει επίσης ότι το 76% όσων απάντησαν θεωρούν ότι η αλλαγή της ώρας δύο φορές το χρόνο είναι μια “αρνητική” ή “πολύ αρνητική εμπειρία”. Για να δικαιολογήσουν δε την κατάργηση της αλλαγής της ώρας προέβαλαν ζητήματα σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, την αύξηση των οδικών ατυχημάτων ή τη μη εξοικονόμηση ενέργειας.

Οι ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα σε επίπεδο ΕΕ ισχύουν από τη δεκαετία του 1980 με τη σχετική οδηγία να καθορίζει την υποχρέωση των κρατών μελών να περνούν στη θερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και να επανέρχονται στη χειμερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Στόχος της νομοθεσίας της ΕΕ για τη θερινή ώρα ήταν να ενοποιηθούν οι διαφορετικές εθνικές ημερομηνίες μετάβασης στη θερινή ώρα. Οσον αφορά στην αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα, έχουν πραγματοποιηθεί κατά το παρελθόν διάφορες μελέτες με τα διαθέσιμα στοιχεία, που είναι αναρτημένα στην επίσημη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να δείχνουν τα εξής:

“Εσωτερική αγορά: στο παρόν στάδιο, από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει μόνο ένα συμπέρασμα: η μη συντονισμένη αλλαγή της ώρας από τα κράτη μέλη θα ήταν επιζήμια για την εσωτερική αγορά καθώς θα είχε ως συνέπεια υψηλότερο κόστος για το διασυνοριακό εμπόριο, προβλήματα στις μεταφορές, τις επικοινωνίες και τα ταξίδια, καθώς και χαμηλότερη παραγωγικότητα στην εσωτερική αγορά αγαθών και υπηρεσιών.

Ενέργεια: παρά το γεγονός ότι η ενέργεια αποτελεί έναν από τους κυριότερους παράγοντες που οδήγησαν στη θέσπιση των ισχυουσών ρυθμίσεων, η έρευνα δείχνει ότι η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας ως αποτέλεσμα της θερινής ώρας είναι οριακή. Επίσης, τα αποτελέσματα τείνουν να διαφέρουν ανάλογα με άλλους παράγοντες όπως η γεωγραφική θέση.
Υγεία: οι ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα εκτιμάται ότι έχουν θετικό αντίκτυπο που συνδέεται με τη δυνατότητα περισσότερων υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής. Από την άλλη πλευρά, τα αποτελέσματα χρονοβιολογικών ερευνών δείχνουν ότι οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο βιορυθμό μπορεί να είναι σοβαρότερες απ΄ό, τι θεωρείτο στο παρελθόν. Τα στοιχεία σχετικά με τις συνολικές επιπτώσεις στην υγεία (δηλαδή με βάση τη στάθμιση των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων) παραμένουν ασαφή.

Οδική ασφάλεια: τα στοιχεία παραμένουν ασαφή όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των ρυθμίσεων για τη θερινή ώρα και της συχνότητας τροχαίων ατυχημάτων. Κατ’ αρχήν, η στέρηση ύπνου λόγω του ότι γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά την άνοιξη, θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχημάτων. Ταυτόχρονα, οι περισσότερες ώρες με φως της ημέρας τα καλοκαιρινά βράδια θεωρείται ότι έχουν θετικό αντίκτυπο στην οδική ασφάλεια. Ωστόσο, είναι γενικά δύσκολο να καθοριστεί ο άμεσος αντίκτυπος των ρυθμίσεων σχετικά με τη θερινή ώρα στα ποσοστά ατυχημάτων σε σύγκριση με άλλους παράγοντες.
Γεωργία: οι ανησυχίες που διατυπώνονταν στο παρελθόν σχετικά με τις διαταραχές του βιορυθμού των ζώων και τις αλλαγές στις ώρες αρμέγματος λόγω της μεταβολής της ώρας φαίνεται να έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαλειφθεί χάρη στη χρήση νέου εξοπλισμού, τεχνητού φωτισμού και αυτοματοποιημένων τεχνολογιών. Επίσης, μία επιπλέον ώρα με φως το καλοκαίρι μπορεί να αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό στοιχείο δεδομένου ότι επιτρέπει την επιμήκυνση των ωρών απασχόλησης σε υπαίθριες δραστηριότητες, όπως η δουλειά στα χωράφια και η συγκομιδή”.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ρoή Ειδήσεων

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΣΧΟΛΙΑ (20)

Γιάννης

Αυτό που λέμε χειμερινή ώρα ειναι η κανονική ώρα και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου σε αυτήν θα επανέλθουμε για καθαρα πρακτικούς λόγους. Όλες οι ανθρωπινες δραστηριότητες ειναι ρυθμισμένες με αυτή την ώρα.. Αν κρατήσουμε τη θερινή ώρα το χειμώνα θα ξημερώνει σχεδόν στις 9.30 !! Τι ώρα θα πηγαίνουμε στη δουλειά? Οι μισοί δουλεύουν σε εξωτερικούς χώρους.. Τα παιδιά θα πηγαίνουν σχολείο νύχτα? Επίσης, τώρα πιά αντιστράφηκαν και οι ενεργειακοί λόγοι.. καλοκαίρι ξοεδεύουμε περισσότερο ρεύμα με τα κλιματιστικά... γι αυτό και ο κίνδυνος Black out... Η Ελλάδα ειναι η χώρα με την μεγαλύτερη ηλιοφάνεια στην Ευρώπη δεν χρειάζεται άλλη μία ώρα έξτρα ήλιο μέσα στο κατακαλόκαιρο που όλα ψήνονται και εκτοξεύεται η κατανάλωση ρεύματος με τα κλιματιστικά.. Αν σε όλα αυτα συνυπολογίσουμε και την αλλαγή κλίματος, την αύξηση θερμοκρασίας άντε γεια... θα ψάχνουμε σκιά και δροσιά τα επόμενα χρόνια..

Ελα μωρε με τους καραγκιοζηδες.

Καλα και τα τελευταια 30 -40 χρονια λαθος ειμασταν που αλλαζε η ωρα;Τοτε γιατι γινοταν;Για εξοικονομηση ενεργειας μιλαγαν τοτε.Τι αλλαξε παλι;;;"Φουσκα"και αυτο;Ρε δε πανε ολοι στο γερο διακο!Ολα για τη μασα γινονται!Ποιος ξερει;Ο θεος και η ψυχη τους.

lakerdas

Ο τουρισμος θελει μερα, οχι να νυχτωνει 6 η ωρα απο Σεπτεμβρη, ο τουρισμος ταιζει κοσμο και μας κραταει ζωντανους

Παλι αηδιες...

Δε καταλαβα.Αυτο για την Ελλαδα πως μεταφραζεται;Σε μια χωρα χρεοκοπημενη;Περισσοτερο σκοτάδι ;Θα αναβουμε το φως νωριτερα;Και γιατι δεν την αφηνανε την ωρα ετσι οπως ειναι τωρα;Περισσοτερο φως θελουμε.Οχι σκοταδια.

Για να γινει αυτο

θα πρεπει να αλλαξει οχι η ωρα αλλα η ημερομηνια αν υπολογισουμε τις δεκαπεντε περιπου μερες που εχουμε παει μπροστα σε σχεση με τοπλαιο ημερολογιο ισως θα πρεπει να παμε ισως εναν και παραπανω μηνα πισω γιατι με την ωρα που ισχυει σημερα το καλοκαιρι τις 8 το βραδι στα δυτικα εχει ακομη ηλιο και στα ψηλα χωρια που εχουν μετωπο στα δυτικα στο Ιονιο και καθως δυει ο ηλιος τα λουζει με το φως του μεχρι αργα εχουν λιακαδα μεχρι και τις 9 το ρδι και το χειμωνα τις 7 η ωρα το πρωι ειναι ακομη σκοταδι,βεβαια με τον ηλεκτρισμο και την τεχνολογια εχουμε ξεπερασει το θεμα του ημερησιου φωτος για τις δραστηριοτητες μας ,με τον τεχνητο φωτισμο των δρομων,εγκατατασεων,φωτα σε αυτοκινητα κλπ,συστηματα θερμανσης οι σημερινοι ρυθμοι της ανθρωπινης δραστηριοτηταεπς δεν ειναι οπως καποτε οπως π.χ. στη Βυζαντινη εποχη που ξυπνουσαν τις 4 το πρωι μαγειρευαν ετρωγαν και μετα με το πρωτο φως ολη μερα δουλεια στα χωραφια,αν και ειδικοι εχουν παρατηρησει οτι η πιο φυσιολογικη ωρα να κοιμαται και να ξυπναει ο αθρωπος εινα αυτη ,μαζι με τις κοτες και τα πουλια, που την πεφτουν νωρις για υπνο με το σουρουπο και ξυπνανε νωρις με το πρωτο γλυκοχαραμα,στον συγχρονο πολιτσμο ομως αυτο το ωραριο να κοιμασαι πολυ νωρις και να ξυπνας πολυ νωρις ειναι αντιπαραγωγικο και εγκυμωνει σοβαρα θεματα ασφαλειας π.χ. αν κινηθεις με αυτοκινητο πολυ νωρις στο οδικο δικτυο τον χειμωνα κινδυνευειες να γλυτρισεις απο τον παγετο στην ασφαλτο,θα πρεπει να περομνεις να βγει ηλιος να λιωσει ο παγετος,επισης οι πολεις και χωρες ιδιαιτερα οι βορειες που δεν εχουν μεγαλη ηλιοφανεια που ξυπνουν και εργαζονται απο νωρις το πρωι χρειζονται μεγαλες ποσοτητες ενεγειας φωτισμου-θερμανσης χωρων εργασιας εξοδα καθαρισμου οδικου δυκτιου, απο παγο,κοστος απο ατυχηματα λογω νυχτερινου παγετου κλπ γι αυτο βλεπουμε τις πιο βορειες χωρες να (( καιγονται )) να αλλαξει αυτο το αναχρονιστικο μεσαιωνκο καταλοιπο παπικο συστημα αλλαγης ημερολογιου με σκοπιμοτητα για να ειναι σταθερες οι μεγαλες εορτεςεμεοε ομως δεν πρεπει να εγκλωβιστουμε στα συμφεροντα των βορειων χωρων εχοθυμε αλλα δεδομενα εδω π.χ. δεν κλεινομαστε μεσα νωρις απ το κρυο.Κι ενα ποιημα.Η ΚΑΜΠΑΝΑ.Ο ηλιος γερνει στο βουνο και χανεται καο σβηνει.Και οπισω του ολοχρυσο το περασμα του αφηνει.Χτυπαει η καμπανα του χωριου απ του βουνου τα ποδια.Ο ζευγολατης σταθηκε και σαλγαει τα βοδια.Γυριζει ακουει τον αχο τρεμουλιστα που τανει,στεκει....κοιτα το χωριο και το σταυρο του κανει.(( Ανοιχα μυστικα)),Αλεκος Φωτιαδης.

ΚΩΣΤΑΣ-ΔΡΑΜΑ

ΕΓΩ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ: ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 11:00 ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΣΤΙΣ 12:30....

Λούλης

Ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες και μαγαζάτορες, από όπου περάσεις τους βλέπεις μαζεμένους σε ενός το μαγαζί και το έχουν ρίξει στο τάβλι και στον φραπέ. Ειδικά στα παραλιακά μαγαζιά τα οποία επισκέπτομαι καθημερινά, τα αφεντικά έχουν γίνει τόφαλοι από το πολύ καθισιό.

Αυτοδύναμη ΑΡΙΣΤΕΡΑ ως τείχος ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του λαού γιά να μην έρθουν οι Φασίστες!

Kανονική ώρα ("χειμερινή"). Γιά ΟΛΟΝ τον χρόνο. Όπως παλιά. Ήτοι προ του 1970. ___Και να σταματήσουν οι ..."μοντερνο"-βλακείες!..

το 1972

καθιερώθηκε αυτή η μπούρδα αλλά ναι, σωστά μιλάς, συμφωνώ

Λούλης

Με βολεύει η θερινή ώρα διότι τεμπελιάζω όλη μέρα και απολαμβάνω τον φρέντο μου και την βραδινή μου βόλτα.

ANASTASIO

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31/3/19 ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΩΣ ΘΕΡΙΝΗ ΩΡΑ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΑΠΛΑ ΤΟΥ 2019 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΟΠΟΥ ΛΗΓΕΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ, ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΡΙΝΗ ΩΡΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΗΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ. ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ ΣΩΣΤΑ.

από σένα

θα "ενημερωθούμε σωστά". Είσαι άσχετος. Η σωστή ώρα του πλανήτη είναι η ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ. Όμως, μετά το 1971, τα κράτη αποφάσισαν πως για ενεργειακούς λόγους (για να ανάβουν δηλαδή τα δημόσια φώτα αργότερα και να ξοδεύουν λιγότερα στο ρεύμα) ήταν καλύτερα να κάνουν αυτή τη μλκ. Να γυρνάνε την ώρα δηλαδή πίσω. Η ανθρώπινη βλακεία δεν έχει όρια τελικά.

Νικος

Αντε επιτελους ναμην την ξανααλλαξουμε.

ΝΑΙ στην

θερινή ώρα!!! για τις χώρες του Νότου, όπως είναι η Ελλάδα που ούτως ή άλλως νυχτώνει πιο νωρίς το καλοκαίρι, θα είναι πολύ άσχημο να χάσουμε τα όμορφα καλοκαίρια μας. Επίσης, πιο σημαντικό είναι η διατήρηση της θερινής ώρας και κατά τον χειμώνα, ώστε να υπάρχει φως και αργά το απόγευμα κι όχι να νυχτώνει νωρίς.

τα "όμορφα"

δεν εξαρτώνται από την ώρα [...], όταν περνάς καλά και είσαι καλά δεν σε ενδιαφέρει τι ώρα είναι και αν έξω είναι νύχτα ή μέρα. Η σωστή ώρα είναι η -ας την πούμε- χειμερινή και όλοι όσοι εργαζόμαστε και κουραζόμαστε καθημερινά αντί να [...] σαν εσένα έχουμε ανάγκη τον ύπνο που μας στερούν για ανόητο λόγο. Άντε με τον καθένα που ζει την κοσμάρα του.

Γουατέβερ

...Προφανώς γύρω στις 10-11 το πρωί σηκώνεσαι απ'το κρεβάτι...Πρέπει να είσαι νεογέννητο, καθώς όλοι οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας σηκώνονται πολύ πιο νωρίς (νηπιαγωγείο, μαθήματα, δουλειές, υποχρεώσεις κλπ)...Οκ, όπως επιθυμείς... Εγώ όμως που σηκώνομαι στις 6 γιατί πρέπει να κάνω τη μέρα νύχτα και τη νύχτα μέρα, ενώ η κανονική ώρα της χώρας μου (η χειμερινή δηλαδή) ταιριάζει απόλυτα στο βιορυθμό μου, όπως και στο βιορυθμό κάθε εργαζόμενου και λογικά σκεπτόμενου ανθρώπου, μου το εξηγείς σε παρακαλώ? Ξέρεις, δεν είμαι φούρναρης ή εμπορος λαχανικών ώστε να τρώω στη μάπα τη μισή νύχτα όρθιος 6 μήνες το χρόνο, ούτε τα ατέλειωτα μεσημέρια και απογεύματα που λέμε αμάν να νυχτώσει μπας και δροσίσει τους άλλους 6 μήνες, επειδή εσύ και ορισμένοι άλλοι "άνετοι" πιστεύετε ότι το να παπαγαλίζετε "μόνιμη θερινή ώρα" σας κάνει τρέντυ και προχωρημένους... Γιατί πρέπει εγώ που υποστηρίζω το φυσιολογικό (χειμερινή) να πρέπει, όχι μόνο να μπω σε διάλογο αλλά να δίνω κι εξηγήσεις από πάνω, να απολογούμαι, σ εσένα που υποστηρίζεις το λάθος και το αφύσικο (θερινή), μου το εξηγείς αν θες? Και κάτι άλλο...αν η ψυχική σου υγεία εξαρτάται από το πόσο νωρίς ή πόσο αργά νυχτώνει...Ενδεχομένως θα ήταν δόκιμο να το ψάξεις λίγο καλύτερα το θέμα σου...

Φόρτωση περισσότερων σχολίων
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης