Ποια στοιχεία στέλνουν οι τράπεζες στην εφορία για το κτίσιμο του αφορολογήτου

credit_card_aforologito
Ξεκίνησε η διαδικασία αποστολής από τις τράπεζες προς την ΑΑΔΕ, των στοιχείων για τις ηλεκτρονικές πληρωμές και συναλλαγές των φορολογουμένων, αλλά και των επιχειρήσεων, με σκοπό να «χτιστεί» το αφορολόγητο των πολιτών.

Σύμφωνα με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, από τις 20 Απριλίου έχει ξεκινήσει η διαδικασία αυτή, και η Ένωση ενημερώνει την πελατεία των τραπεζών μελών της, με πέντε συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τα θέματα που άπτονται της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

1. Απέστειλε η τράπεζά μου στην ΑΑΔΕ τις δαπάνες που έχω εξοφλήσει από 1.1 έως 31.12 2017 με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής;

Ναι. Οι τράπεζες απέστειλαν στην ΑΑΔΕ τις δαπάνες που έχουν εξοφλήσει με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017, όλοι οι πελάτες τους φυσικά πρόσωπα.

Ειδικότερα, οι τράπεζες απέστειλαν:

(α) Όλες τις συναλλαγές με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες, με εξαίρεση τις προπληρωμένες κάρτες στις οποίες πιστώνεται το Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), για αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν προς επαγγελματικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις περιπτώσεις των πιστωτικών καρτών εάν η συναλλαγή έχει γίνει σε δόσεις, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία εκκαθάρισης του ποσού της κάθε δόσης.

(β) Όλες τις συναλλαγές για αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, με χρέωση του τραπεζικού τους λογαριασμού και πίστωση του επαγγελματικού λογαριασμού επιχείρησης ή ελεύθερου επαγγελματία εφόσον ο συγκεκριμένος λογαριασμός έχει δηλωθεί από την επιχείρηση ή τον ελεύθερο επαγγελματία στην ειδική εφαρμογή της ΑΑΔΕ που είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.aade.gr/epicheireseis/phorologikes-yperesies/epaggelmatikos-logariasmos

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες υποχρεούνται να δηλώσουν το σύνολο των επαγγελματικών λογαριασμών τους.

Ειδικά για τις πληρωμές μέσω τραπεζικού λογαριασμού, τα στοιχεία που έχουν αποσταλεί υπολογίσθηκαν με βάση τους επαγγελματικούς λογαριασμούς που έχουν καταχωρηθεί στη σχετική εφαρμογή της ΑΑΔΕ και αφορούν αναδρομικά όλες τις συναλλαγές του 2017 εφόσον ο δικαιούχος έχει δηλώσει στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ ότι ο επαγγελματικός λογαριασμός ισχύει για όλη την οικονομική χρήση (2017).

Σημειώνεται ότι η μείωση του φόρου (γνωστή και ως ‘χτίσιμο αφορολόγητου’) επιτυγχάνεται με συναλλαγές που κάνετε ηλεκτρονικά σε επιχειρήσεις ή ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν δηλώσει τον/τους επαγγελματικό/ους λογαριασμό/ους του στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εξόδων (ΑΑΔΕ), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εάν κάποια επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας δεν έχει δηλώσει τον/τους επαγγελματικό/ους λογαριασμό/ους του στην ΑΑΔΕ, όλες οι συναλλαγές για αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, με χρέωση του τραπεζικού σας λογαριασμού και πίστωση του επαγγελματικού λογαριασμού επιχείρησης ή ελεύθερου επαγγελματία δεν θα περιλαμβάνονται στις πληροφορίες που αποστέλλουν οι τράπεζες στην ΑΑΔΕ. Ωστόσο, μπορούν να προσμετρηθούν για τη μείωση του φόρου σας, εφόσον τις δηλώσετε με δική σας πρωτοβουλία στα σχετικά πεδία της φορολογικής δήλωσης (βλέπε αναλυτικότερα την απάντηση στην ερώτηση 2).

2. Θα μπορώ να δηλώσω στην ΑΑΔΕ επιπλέον δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών, οι οποίες έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής;

Ναι, τα σχετικά πεδία στη Δήλωση του Ε1 (049 και 050) θα είναι «ανοικτά», προκειμένου ο φορολογούμενος να μπορεί να δηλώσει επιπλέον δαπάνες.

Για παράδειγμα, συναλλαγές για αγορά αγαθών και λήψη υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, με χρέωση του τραπεζικού λογαριασμού του φορολογούμενου και πίστωση του επαγγελματικού λογαριασμού επιχείρησης ή ελεύθερου επαγγελματία ο οποίος όμως δεν έχει δηλωθεί στην ειδική εφαρμογή της ΑΑΔΕ. Επίσης, για συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση (π.χ. πληρωμή διδάκτρων σε πανεπιστήμιο).

3. Εάν τρίτος πραγματοποιεί πληρωμές για δικές μου δαπάνες απόκτησης αγαθών και λήψης υπηρεσιών, είναι δυνατό να το εντοπίσει η τράπεζα;

Η τράπεζα είναι αδύνατον να το εντοπίσει. Τα στοιχεία που θα στείλει στην ΑΑΔΕ θα εμφανίζουν ως δικαιούχο της μείωσης του φόρου εισοδήματος το φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με το ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής, δηλαδή τον δικαιούχο και χρήστη του ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής. Σε κάθε περίπτωση, ο φορολογούμενος μπορεί να επικαλεσθεί για σκοπούς μείωσης του φόρου του τις δαπάνες αυτές, εφόσον αποδείξει την εξόφληση με ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής.

4. Πού πρέπει να απευθυνθώ σε περίπτωση που εκτιμώ ότι τα στοιχεία που έχουν υπολογιστεί και αποσταλεί στην ΑΑΔΕ δεν είναι σωστά ή λείπουν κινήσεις;

Είναι πιθανό να λείπει μία ή περισσότερες κινήσεις, ειδικά αν πρόκειται για πληρωμές που έχουν γίνει προς λογαριασμούς που δεν έχουν δηλωθεί από τον δικαιούχο ως επαγγελματικοί στην ειδική εφαρμογή της ΑΑΔΕ.

Προτείνεται να απευθυνθείτε στον λογιστή σας, για να επιβεβαιώσετε ότι η κίνηση που λείπει όντως έχει γίνει προς δικαιούχο πληρωμής που θα έπρεπε να έχει δηλώσει τον σχετικό λογαριασμό στην εφαρμογή.

Στη συνέχεια μπορείτε να προβείτε σε αντίστοιχη διόρθωση του πεδίου που θα έχει διαμορφωθεί από τα στοιχεία των τραπεζών (βλέπε επίσης ερώτηση 2).

Σημειώνεται ότι οι τράπεζες δεν δικαιούνται να επεμβαίνουν στα στοιχεία και άρα δεν μπορούν να προβούν σε διορθωτικές ενέργειες.

5. Τι παραστατικά χρειάζεται να έχω ή να προσκομίσω ως δικαιολογητικά για το ποσό που έχει διαμορφωθεί με χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών;

Για τα ποσά που έχουν προωθηθεί από την τράπεζά σας στην ΑΑΔΕ, δεν χρειάζεται να κρατήσετε παραστατικά ή δικαιολογητικά των συναλλαγών σας.​

ΣΧΟΛΙΑ (5)

Ηλίας

Πειράζει που έχω ακριβώς όσες αποδείξεις χρειάζομαι, για τις υπόλοιπες ζήτησα και πήρα έκπτωση απο γιατρούς, υδραυλικούς, μηχανικούς κ.α. Μου κόβετε εσείς το αφορολόγητο, κόβω και εγώ την πληρωμή των φόρων.

Κύριε Ηλία,

ανατρίχιασα!!!!!! Μπράβο στους "ΓΙΑΤΡΟΥΣ, υδραυλικούς, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ κ.α.", οι οποίοι και δια της μαρτυρίας σας ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΣ ΣΤΙΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΥΠΗΣ ΤΙΜΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥΣ, ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΣΑΝ ΕΝΤΙΜΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΔΕΣ. Πάντως, εμένα οδοντογιατρός και καρδιολόγος, εξ αρχής μού το ξεκαθάρισαν (τέτοιο ΘΡΑΣΟΣ), με τον τρόπο τους, ότι "απόδειξη δεν έχει", γιαυτό και κάθε φορά που αποχωρώ από τα ιατρεία τους, νιώθω ΠΟΛΛΑΠΛΩΣ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ). ΥΓ: Πότε μωρέ αυτό το πενόμενο Κράτος θα εφαρμόσει ουσιαστικά μέτρα προσαρμοσμένα σε βάρος των ΦΟΡΟΚΛΕΠΤΩΝ οι οποίοι εκμεταλλεύονται τη ΘΕΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ;

Τρολ των 60

Το αφορολόγητο το έφαγε ο μνημονιακος Τσίπρας, ο πατριωτισμός μου περιφρουρεί το φαγητό της οικογένειας πρώτα. Αν δεν φτάνουν οι φόροι, ας διώξει μερικούς Καρανικαίους ο ψεύτης πολιτικός Τσίπρας. Ή να ταΐσει λιγότερο τους δικούς του εργολάβους με τις χορτολιβαδικές εκτάσεις.

@

Φίλε οταν του άλλου του λες η τιμη πχ 50€ +ΦΠΑ και σου λέει με το ζόρι εχω το 50αρικο τι να τού πεις μείνε χωρις γιατρό με τα νερά να τρεχουν στο σαλονι κτλπ για να πληρώνονται οι Καρανικες 3χιλιαρα στα δημόσια τεμπελχανεια?Αλλιως να βαλουμε τιμες Ευρώπης και να έχουν ιατρικές υπηρεσίες οδοντίατρους υδραυλικους ηλεκτρολόγους μηχανικους κτλπ μονο οι έχοντες οι άλλοι να ειναι φαφουτηδες,αρρωστοι,με ρημαγμένα σπίτια και να ζουν για να πληρώνουν τους φόρους της πρωτης φοράς αριστερας.Εγω προσωπικά στην δουλεια μου κανω σούπερ καλές τιμές στους πελάτες μου δεν ζητω απόδειξη ούτε κόβω προκειμένου να υπαρχουν χαμηλες τιμές,αν θέλανε να βαζανε λογικό φπα να καταργουσαν διαφορα νταβατζιλικα οπως τεκμηρία, προκαταβολή φόρου, έκτακτη εισφορά,,εισφορα αλληλεγγύης,τελος επιτηδεύματος κτλπ να πληρωναμε ολοι οπως στο εξωτερικό .Βεβαια αν θες ξερω και τύπους που κοβουν απόδειξη αν την ζητήσεις αλλα οι τιμές τους ειναι δυο και τρεις φορες πανω,αμα θες κ εχεις λεφτά να σου περισσεύουν ψαξε βρες τους και πήγαινε εκεί

@

Πολύ σωστα,οπως λεει και η παροιμία, εμαθες να μου ζητας εμαθα να μην σου δίνω.Κανονικα θα έπρεπε εμεις οι φορολογούμενοι σαν αντίδραση να σταματούσαμε να πληρωνουμε φόρους μεχρι να συμμορφωθεί το αριστεροστροφο κράτος και να παψει να σπαταλαει τα λεφτά των φορων μας σε διορισμούς κομματικών κοπρόσκυλων και καρανικων στο δήμοσιο.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
Απομένουν χαρακτήρες
* Υποχρεωτικά πεδία

Δείτε Επίσης

stath-pan_main02

Αμφιβολία «σχετικά με τη δυνατότητα της εταιρείας και του ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους» εκφράζουν οι ορκωτοί λογιστές της Ernst & Young - ΝΔ: Η ΔΕΗ οδηγείται στην καταστροφή με απόλυτη ευθύνη ΣΥΡΙΖΑ  - Νέα «βουτιά» στη μετοχή  της Επιχείρησης

110